logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר שכר ועונש- ספר שמות א' -ב

ספר שכר ועונש המבאר עיניני שכר ועונש שהוא אחד מהיסודות הגדולים של קדושת ישראל וטהרתן. (חפץ חיים "ציפית לישועה").

בו יבארו ענייני יראת שמיים והתעוררות, ותיקוני התשובה ומצוות התוכחה וכן גדול הפגם המגיע לנפש וגוף האדם מחמת אי ידיעת עיניני יראת שמיים ויראת העונש.

כל זה מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים, וזוהר הקדוש ותיקונים  (ע"פ פירוש הסולם) וספרי ראשונים ומספרי מוסר מגדולי האחרונים זי"ע, ודבריהם הקדושים חוצבים  מלהבות אש, ומלהיבים את נפש האדם לעבודת הבורא, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם אפילו הלומדים והיראים, מחמת חסרון ידיעה. וע"י ספר זה יהיה יד הכל ממשמשין בהן ויזכרו ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים.

והלומד בספר זה בלתי ספק יקבל תועלת גדולה ונפלאה והתעוררות עליונה  להתאמץ ולהתחזק לקיים מצוות הבורא יתברך שמו.

לקריאת הספרים לחץ בקישורים הבאים:

שמות חלק א'-

103_150

151_200

201_250

251_285

051_102

001_50

 

שמות חלק ב'

001_050

101_150

151_200

201_250

051_100

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*