logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אדמורי חבד על חשיבות לימוד הזוהר

רבי שניאור זלמן מלאדי – האדמו"ר הזקן "בעל התניא"

שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ סגולה למחשבות זרות בעת התפילה הוא ג' דרכים וכו', וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר, ולכן כיון שג' דברים אלו אינם צריכים כוונה, לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות. (ס' מגדל עז, מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו)

מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו מבין, כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה.

(רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמו”ר הזקן (בעל התניא), מאמרי האדמו"ר הזקן הקצרים 1דף תקע"א)

"צמח צדק" – האדמו"ר השלישי בשולשלת חב"ד

חבר גם את הספר "ביאורי הזוהר"- ובו ביאור מאמרי הזוהר.

 הרבי "צמח צדק" אמר פעם ביחידות: לימוד הזוהר מרומם את הנפש. לימוד המדרש מעורר את הלב ואמירת תהלים בבכי ודמעות "שוטפת את הכלי". – טז טבת

 (ספר חגי ומועדי ישראל שע"י ר. זמיר, וכן נדפס בספר שיחות לנוער כרך ד' תשכ"ו – תשכ"ח)

 

האדמו"ר מליובאוויטש- האדמו"ר האחרון בשולשלת חב"ד

הוראותיו האחרונות של כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לכינוסי הילדים, לימוד הזוהר וכו' מוכיחים למעלה מכל צל של ספק, על גודל השעה בה אנו נמצאים, ולכן דווקא ברגעים גדולים אלו, מוטלת החובה של כולנו – ללא יוצא מהכלל להתגייס במרץ למבצעיו הק', של כ"ק אדמו"ר שליט"א … (עלון כפר חב"ד תש"מ – תשמ"א, דבר המערכת)

אחכה לו בכל יום שיבוא – מי שלומד זוהר מחכה ורוצה באמת את המשיח- כי הוא פועל כל רגע לביאת המשיח

הרמב"ם בפרק י"א מהלכות מלכים הלכה א' כתב: "המלך המשיח… וכל מי שאינו מאמין בזה, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו"

הנה כי כן יסוד האמונה בביאת המשיח הוא להאמין בבואו ולצפות לביאתו

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*