logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

הספד האדמור מהאלמין בשבעה של הצדיק ר' יוסף כהן ז"ל מזכה הרבים – ונפשו קשורה בנפשו -נפטר באותו יום של פטירת הצדיק הקדוש רבי יוחנן באנון זיע"א

נר נשמה מאיר - נר לחיים

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZ45bXkJF_Q

 

הספד של האדמו"ר מהאלמין בשבעה של הצדיק יוסף כהן זצ"ל 5

https://www.youtube.com/watch?v=fzAT4sZGASg

 


ברוך דיין האמת

מפעל הזוהר העולמי מודיע בצער

על פטירת מזכה הרבים יוסף כהן ז"ל מחולון ת.נ.צ.ב.ה

היום י"א בתמוז תשע"ו בשעה 16:30

בבית החיים ירקון- שער הגאולה

יוסף  כהן ע"ה  נפטר בטרם עת,

ביום ההילולא של הצדיק- הרב יוחאנן באנון זצ"ל, 

כי נפשו קשורה בנפשו

יוסף כהן זל

יוסף ז"ל  ליווה את הצדיק בחודשים האחרונים לחייו במיטת חוליו ,לאחר שעבר מוות קליני,

והקליט את דבריו וסיפורו המופלא

 יוסף פעל רבות להפיץ  צוואתו של הרב יוחאנן זצ"ל,

 שממרומים נאמר  לו שגאולת ישראל  תלויה בלימוד  הזוהר הקדוש,

ולכן חובה קדושה על  כל  יהודי  להתמיד בלימוד הזוהר הקדוש לפחות דקה אחת ביום

נר נשמה- תפוז

יהי זכרו ברוך

הספד

@00ב"ה, ט"ו סיון תשע"ו

נתאספנו כאן להספיד את ידידינו היקר להבחל"ח הצדיק רבי יוסף הכהן ע"ה.

אמרו חכמינו ז"ל בגמרא @04(שבת דף קנ"ג ע"א)@05 "אחים בהספידא דהתם קאימנא", שהנפטר נמצא בשעת ההספד.

את צדקתו אי אפשר כעת לספר, כי זה לא זמן להספדים, ונספר רק על קצה המזלג, הוא זכה להיות בעל תשובה אמיתי, וכמו שכתוב בספר הקדוש שבט מוסר וקב הישר וראשית חכמה ופלא יועץ שהדבר הראשון לבעל תשובה היא לזכות את הרבים, ואין לך זכות הרבים יותר גדולה מלזכות הרבים בלימוד הזוהר הקדוש כי זה הרבר היחיד שיביא את המשיח.

הצדיק החשוב הנפטר רבי יוסף הכהן זצ"ל, מלבד גדלותו בתורה בנגלה ובנסתר, מלבד זה עלה בגדלותו במידותיו הקדושות, אשר עי"ז הי' אהוב ונחמד למעלה ולמטה, רוח הבריות כרוח המקום נוחה המנו, אוהב שלום ורודף שלום, וממזכי הרבים הכי הגדולים בדורינו בלי שום פרסום הכל לשם שמים, ולא בחינם יצא יום הפטירה בפרשת פינחס אשר קינא קנאת ה' צבאות והציל את כל עם ישראל כמו פנחס.

פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל גו'

כמו השיב את חמתי של אבא ואמא

כמו כן אפשר לומר על הצדיק הנפטר רבי יוסף הכהן ע"ה שזכה שזיכה את הרבים במסירת נפש ממש על אף שהיה חולה מאוד, ונסע כל שבוע לרדיו  2000 להבחל"ח אתנו ביחד לומר דרשות של שתי שעות כל שבוע ביחד עם להבחל"ח הצדיק הקדוש רבי יוחנן באנון זיע"א וזה מה שכתוב בתורה ונפשו קשורה בנפשו שנפטר ונקבר באותו היום, י' תמוז, ובאותו הגיל ששניהם היו בני 53 ג"ן שנים, שזוכים להיכנס ישר לגן עדן העליון לשמוע תורה מפי הקב"ה, לכן נקבר באותו היום, יומא דהילולה של רבי יוחנן באנון זי"ע.

כתוב בספר הקדוש שבט מוסר כי אהרן הכהן הלכו אחר קברו 80 אלף שקראו לו אהרן כי עשה שלום בית, ורק בזכותו נולד הבן הזה, לכן קראו את הילד על שם אהרן הכהן, אפשר לומר שהצדיק רבי יוסף הכהן הרבה יותר מ 80.000 אנשים שמעו אותו, כי בכל שיעור שם ישנם עשרות אלפים שומעים בכל העולם כולו [ובפרט בשיעוריו הנעימים בספר הקדוש קב הישר להחזיר בתשובה כל אחד ואחד מישראל], וברדיו 2000 שכמה שנים דיבר וערך את השיעורים ביחד עם רבי יוחנן באנון על אף שלא הרגיש בטוב.

והיה המשדר ברדיו, אחרי שהצדיק הקדוש רבי יוחנן באנון נהיה חולה והיה בבית חולים – לקח אותי לראשון לציון כל שבוע למסור הדרשות ברדיו – ויכולים לשמוע אותו במאות שיעורים שנתנו ברדיו – ונדפסו בכל הספרים השאלות החכמות שלו.

ולא די זה פרסמו את הטלפון שלו בספרים וברדיו ומי שרצה ספרי הזוהר היה נוסע בכל הארץ תיכף ומיד ומביא לו חבילות לחלוקה – כל קצת זמן היה מטלפן לי שהוא משתוקק לנסוע למירון – ותיכף נסענו, וכן לשבתות, ומזה אפשר לספר סיפורים שלימים מה שעברנו שם, ואין כעת הזמן לספר כל זה.

כשהייתי במירון בראש השנה עם יותר ממנין אנשים.

אבא שלי ע"ה בא לי בחלום ושאל אותי למה אני לא מדפיס את ספר קב הישר בדף היומי?

להגיד מהדף

לקחתי את הספר הישן שיש לי בירושה מהסבא שלי ע"ה, הצה"ק רבי זאב וואלף מוטצען זיע"א, והראתי לו ושאלתי אותו איך יכולים מזה הספר לעשות דך היומי וכו' מהדף הרצוף

אחר ההדפסה אמרתי לרבי יוסף הכהן זצ"ל – יש בשבילך דבר נפלא שהיות ובעל תשובה צריך לזכות הרבים – לכן תגיד שיעורים בדף היומי בספר הקדוש קב הישר שזה מלא עם זוהר הקדוש וכך תזכה את הרבים – תיכף ומיד הסכים ובא כל פעם לבית שלי להגיד כמה שיעורים וקלטנו ויש כעת השיעורים בכל העולם.

עוד אספר שלפי זכרוני סיפר הוא עבד כל הלילה של שבעה עשר בתמוז או תשעה באב לסדר את האתר החדש להזוהר הקדוש ביחד על להבחל"ח הצדיק רבי עידן הכהן שליט"א – הזוהר הקדוש ורבי שמעון זה היה כל החיים שלו, הדפיס הספר זוהר פרה אדומה,  וגם הלכות כוהנים ועוד, וגם ספר זוהר המגן

לספר הסיפור עם היונה

111

מה שנפלא שביום פטירתו עשינו מחדש את הזוהר המגן ב 32 עמודים והכינו להדפסה ומחכים לתורם שידפיס את זה.

היה מקיים הסעיף הראשון בשולחן ערוך רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים – וראו עליו בעליל שכל עבודתו היה לכבוד השם יתברך ולא לכבוד עצמו – כמו ששמעתי מהרב אילן שליט"א שאמר שבשמים יש רק שתי שאלות בקיצור נמרץ מה שעשית בעולם הזה היה לכבודך או לכבודי?

והדבר הזה כל אחד צריך לחשוב כל הזמן מה אני צריך לעשות רק לכבוד השם יתברך?

לכן כל הזכויות של כל עם ישראל בכל העולם נזקפים לזכותו.

גדלות וכחו של רשב"י – כחו של רבי שמעון בר יוחאי.

רשב"י – הוא סתם רבי שמעון שבכל מקום בש"ס. והיה תלמיד מובהק לרבי עקיבא. ומלומד בנסים. ולא נטל כלום בעולם הזה מעין חלקו השמור לעולם הבא, ועל כן זכותו היתה גדולה משאר הצדיקים להגין על דורו. היה בצער מערה י"ג שנים לכפר על כל ישראל. (ספר סדר הדורות ערך רשב"י)

רבי שמעון חי אחר חורבן בית שני קרוב לששים או לשבעים שנה. (אור יקר תקוני הזהר כרך א' עמוד קל"ה ט"א)

שמו הלך לפניו כבר בחייו מסוף העולם ועד סופו, כי היה נחשב בכלל ראשי הדור.                                                                                                     (אור יקר כרך י'  עמוד קע"ו ט"ב)

רבי שמעון בכחו הגדול דחה את המלאך המות והציל מידו את תלמידו רבי יצחק.                                                                                                     (זהר פרשת ויחי דף רי"ז עמוד ב', בביאורינו כרך ד' עמוד שצ"ט – ת"ז)

רבי שמעון גזר בכחו וביטל את המגפה מדורו.  (זהר חדש רות דף ק"ד עמוד א')

רבי שמעון העיד על עצמו כי הוא צדיק יסוד עולם. (זהר חדש פרשת וירא דף ל"ג עמוד א')

ועוד העיד רבי שמעון כי לא יקום עוד כדורו עד ביאת המשיח.(זהר פרשת ויחי דף רכ"ה עמוד א').

רבי שמעון עתיד להיות ראש לצדיקים בגן עדן. (זהר חדש חלק הליקוטים דף ע"ג עמוד ב')

  כתב המהרח"ו (בהקדמתו לשער ההקדמות דף ב' סט"ב ): כי תורת עולם הבא איננה כפשוטה, רק שם עוסקים ברזי התורה וסודותיה, וזה שלא בחר בה ולא טרח בה בעולם הזה מערב שבת,לא יאכל בשבת, ועליהם נאמר (ישעיהו ס"ה י"ג ) הנה עבדי יאכלו, ואתם תרעבו וגו'.

צורך הגדול של למוד הזהר הקדוש וסתרי התורה ביותר בדורות האחרונים

כתב הרב יעקב צמח (שהיה מגורי האריז"ל, בהקדמת עץ החיים), וז"ל: "כל גילוי חכמה זו דוקא עתה, הוא להיות שעומדת הרשעה לכלות, ומצד זה נלחמת היא ביותר עד שגברו התאוות במאד, ונתרחקנו משורשנו העליון, ועל ידי שנעסוק בחכמה זו בדורות גרועים אלו, נשיג מגן וצינה לאחוז באבינו שבשמים", עכ"ל. הרי לנו טעם נכון להדפסת ספר הזהר הקדוש ולחיוב לימודו ביותר עתה בעקבתא דמשיחא.

גילוי הסודות שבספר הזהר ניתנו לבני הדור האחרון.

כמבואר בריש תקוני הזהר (דף א' עמוד א') בזה הלשון: ועילת על כולא – ועילת על הכל שהוא אור האין סוף ב"ה וכו',- יהיב רשו לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין – נתן רשות להעשר ספירות לגלות להם סודות נסתרים, דלא אתיהיב רשו לגלאה לון – שלא נתנה רשות לרבי שמעון ולהחברים לגלות את הסודות לאחרים, – עד דייתי דרא דמלכא משיחא – עד שיבוא הדור של מלך המשיח כי בדורות האחרונים סמוך לביאת המשיח הוא שמחה גדולה לפני הקב"ה כשמתגלים סודות התורה, שבזכותם יבוא משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

ומה שאמר "דלא אתייהיב רשו לגלאה לון", אפשר דהכי פירושו שאלמלא הם בזכותם שזכו שיתגלה על ידם, לא נתן רשות להגלות אלא לפי שעה ולא בפומבי "עד דייתי" דהיינו שהחיבור הזה יגנז מימי רבי שמעון ועד דרא בתראה דמלכא משיחא, שאז יתגלה החיבור וימצא בידי הכל לעסוק בו. וכן היה כי ספר זה לא נתגלה מציאותו עד דורינו אלה, והוא סימן מסימני הגאולה. ולזה לא אמר "עד דייתי מלכא משיחא" דהיינו ממש הגאולה, אלא אמר "דרא דמלכא משיחא" דהיינו דור המשיח קודם הגאולה.  (אור יקר תיקוני הזהר כרך ב' עמוד ק"ד ט"ב).

השל"ה הקדוש פוסק: מי שלא ראה אור חכמת הקבלה לא ראה מאורות מימיו, וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים

הוא סוד לימוד חכמת הקבלה אשר מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא וסוד השגחתו… וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים. (רבי ישעיה בן אברהם הלוי הורוביץ, השל"ה הקדוש, מאמר ראשון דף ל)

גאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה

הרי לעיניך, שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. (הרה"ק רבי יהודה אשלג זכר צדיק לברכה, קבלה למתחיל, הקדמה לספר הזוהר, אות סט', עמוד 61)

לימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו מאוד להגן ולהציל אותנו נגד כל רע – מי יגן עלינו אם לא קריאותנו בחכמה הזאת?

לימוד הזוהר הקדוש בזמן הזה נצרך לנו מאוד להגן ולהציל אותנו נגד כל רע, כי גילוי החכמה זאת עתה בדורות גרועות הוא. כדי שיהיה לנו מגן עתה לאחוז בלבב שלם לאבינו שבשמים. כי אותן דורות קודמים היו אנשי מעשה וחסידים והמעשים טובים היו מצילין אותן מפני המקטרגים. עתה רחוקים אנו משרש העליון כמו השמרים בתוך החביות. מי יגן עלינו אם לא קריאותנו בחכמה הזאת. (הרב יעקב צמח, בהקדמתו לעץ חיים)

גדול וחשוב היום שנתגלה בו קבלת רבינו האר"י זכרונו לברכה כיום שניתן תורת משה לישראל

וכן השל"ה הקדוש אמר לבניו שכל מי שלא טעם חכמת הקבלה לא טעם טעם יראת חטא מימיו ואמר שגדול וחשוב היום שנתגלה בו קבלת רבינו האר"י זכרונו לברכה כיום שניתן תורת משה לישראל.  (הקדמה כללית מנחם ציון)

ברע"מ (פרשת נשא דף קכ"ד ע"ב) [דברי הרע"מ הנ"ל נתבארו באריכות בספר תניא קדישא, אגרת הקודש סימן כ"ו, עיין שם], והמשכילים יבינו מסטרא דבינה דאיהו אילנא דחיי, בגינייהו איתמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, בהאי חיברא דילך דאיהו ספר הזוהר מן זוהרא דאימא עילאה, תשובה, באילין לא צריך נסיון, ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון בי' מן גלותא ברחמי ויתקיים בהון השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר, עד כאן לשונו.

הנה מבואר מכאן, שהחיבור מהזוהר הי' עתיד להיות גנוז וכו' עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים, ובזכות העוסקים יבוא משיח, כי אז תמלא הארץ דעה בסיבתו, אשר זה תהי' סיבה קרובה לביאתו. וזהו שאמר ובגינה ושבתם איש אל אחוזתו וכו', כדי שבזכות זה יגאלו ישראל, כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גאולה העתידה לא תהי' הגאולה עד שיזכו לתוספות הקדושה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה בה. (של"ה, עשרה מאמרות, מאמר ראשון).

בזכות ספר הזהר נזכה לגאולה

כתב רבי יצחק דלטאש (בפסק הסכמתו לספר הזהר דפוס ראשון) וזה לשונו: ספר הזהר נתחבר ונכתב בדורו של רשב"י, שהסכימו בו מן השמים, כי היה ראוי לכך, וגלגלו זכות על ידו ועל ידי חבריו הזכאים, כדי שבסוף הימים בדורו של משיח, בקרבת הישועה, בזכות זה יגאלו ישראל. וכמו שבמצרים היה צריך לזכות ישראל בדם פסח ובדם מילה, כדי להוציאם מאותו הגלות, והיה די במצות, כי לא היה הזמן רק זמן תורה, כלומר (שעדיין לא) הגיע העת לפרסמה, כן כדי להוציא ישראל מהגלות הזה צריך שיזכו בידיעת הנסתר, כי כל הנביאים לא נבאו לימות המשיח אלא על זה. ויהי רצון שנזכה במהרה בימינו אמן.

הוא זכה לעמוד לימין מפעל הזוהר העולמי בכל נימי נפשו ובכל המלחמות הקדושות, למען לימוד תורת הסוד, וסבל למען כבוד הקב"ה לאקמא שכינתא מעפרא, שאפשר לומר עליו שאף אחד בעולם לא זכה למה שהוא זכה.

ורק יחידי סגולה זוכים למתנה כזאת שהקב"ה נתן לו.

והרבה פעמים ששאל אותי בהתיעצות מה אפשר עוד לעשות, ומה שאמרתי לו רץ כצבי להפצת הזוהר הקדוש, והמצוות הגדולות האלו תעמוד לו, וכעת נחסר מאתנו כוח זה, והחזיר נשמתו בצעירותו, ובודאי כל זה בעון הדור. וחובה גדולה לכל אחד לדעת כי בינינו מצויה עתה נשמתו הזכה.

הנפטר זכה לעמוד לימיני ולימין הצה"ק רבי יוחנן באנון זיע"א בכל לבו ונפשו ולרבי שמעון בר יוחאי ע"ה, לפרסם תורת הזוהר הקדוש על אף שהיה לו יסורים גדולים ונוראים, וידוע שבצער מקבלים שכר פי מאה, והרים טלפונים, וענה להם על אף שהיה לו יסורים גדולים

ובגמרא בבא קמא @04(דף ט"ז ע"ב)@05: וכבוד עשו לו במותו מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, וכתוב בתוספות שהושיבו ישיבה על קברו – לפי שהרבה תורה בישראל.

ואפשר לומר לענינינו דהנה כאן אנו עומדים להספידו, ואיתא בגמרא @04(שבת דף קנ"ג ע"א)@05 "אחים בהספידא דהתם קאימנא", שהנפטר נמצא בשעת ההספד.

ידוע הסיפור מבעל שבט מוסר ששלח מכתב לבית דין של מעלה, שנתן את המכתב ביד של הנפטר באמצע הלוויה, ואמר לו לתת המכתב לבית דין של מעלה וכו', @04(ראה ספר אהבת ישראל, ובשבט מוסר באידיש המחולק)@05.

וכן אנו עושים אותה שליח לבית דין של מעלה ולרבי שמעון בר יוחאי ע"ה למסור להם, שאנו עוסקים ממש במסירת נפש להפיץ הזוהר הקדוש, ושכל יהודי ילמוד זוהר הקדוש, ולתקן תקנות שכל ישראל ילמדו תורת הסוד, שלא יהיו ישראל בבחינת ערל שפתים ח"ו, שעיקר עיכוב הגלות בעוונותינו הרבים הוא בגלל אי לימוד תורת הסוד, ובזה תלוי עיקר גאולתינו ופדות נפשינו, ולבקש מרבי שמעון בן יוחאי ע"ה שיתן לנו כוח ועוז להמשיך להאיר את עם ישראל ולקרב את ישראל לאבינו שבשמים, ומן השמים קא זכו ליה, ויתקיים תפילת דוד המלך, "אגורה באהלך עולמים", שנוכל כולנו להמשיך ביתר שאת וביתר עֹז גם אחרי פטירתו, לטובת נשמתו כנאמר "ילכו מחיל אל חיל", וזה יהיה ישיבה על קברה, שתהיה הישיבה הכי הגדולה בעולם שאין כמותה.

רבי יוסף הכהן זצ"ל, השלים את נפשו על ידי שהכשיר את עובדי מפעל הזוהר העולמי לתפעל את האתר של הזוהר הקדוש, שבזכות אתר זה מזכים מאות אלפי יהודים בכל העולם להתחבר לרשב"י ע"ה ותורתו. ומולץ לכתוב במצבה באות י' ימיו השלים, וכו'.

על כן את אחי אנוכי מבקש, בואו לעזרת ה' בגבורים, למען שמו באהבה, שנוכל להדפיס מיליוני קונטריסים לחזק לימוד הזוהר, ולהמשיך להפיץ ולפרסם את תורת הרשב"י לכל יהודי די בכל אתר ואתר, ולחשוב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח, כי כל הגאולה תלויה בזה. והחלש יאמר גיבור אני, כי הצמאון גדול ועם ישראל קדושים רוצים לאחוז בעץ החיים, ולהמשיך את נשמת הרשב"י כאן לדורינו, וכמו הפיוט שחיבר מאור עינינו הרי"ח הטוב זי"ע:

קוֹלוֹ זִמֵּר עָרִיצִים, וְהִכְרִית אֶת הַקּוֹצִים, וְהִצִּיל הַלְּחוּצִים, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחָאי. ובזה נזכה לתּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ, הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ, הוּא יַמְלִיץ טוֹב בַּעֲדֵנוּ, אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחָאי.

ויקויים בנו תפילת הרי"ח הטוב: פֶּה יָשִׂיחַ. עֵת מָשִׁיחַ. בַּנִּסְתָּר וּבַנִּגְלֶה: תִּשְׁבִּי תָבִיא. לְעִיר צְבִי. כֻּלָּנוּ מְצַפִּים לֵיהּ: לְעִיר צִיּוֹן הַר קָדְשֶׁךָ, שָׁם נִשְׂמַח וְנַעֲלֶה:

ומבטיח הרשב"י @04(זוהר שמות ז:)@05, אשרי מי שיזדמן בזמן התגלות המשיח, כי מי שיהיה באותו זמן באמונה ומי שיתן עזר וסיוע לשכינה הקדושה, יזכה לאותו האור של שמחת המלך ברוך הוא, שאז ישמח ה' במעשיו, עכ"ל. והעוסק בזוה"ק ובתורת האריז"ל, הקב"ה משתבח בו בפמליא שלו בכל יום, ודיוקנו נרשם למעלה בֵּין אוֹהֲבֵי וַאֲהוּבֵי המלך, ומכריזין לפניו "הוו זהירין בדיוקנא דפלוני" ואפילו הקב"ה גוזר גזירות, יש לו רשות לבטלם. @04(סוד ה')@05. וספר זה עתיד היה להתגלות בימי מלכא משיחא לִתֵּן סַעַד לַשְּׁכִינָה, והנה כל אותן שיזכו אליו יזכו לגאולה, כי עבודה זו המועטת בזמן ההוא, היא יותר חשובה מכל אילי נביות כשהיה בית המקדש קיים @04(חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי זיע"א)@05.

היום הוא יומא דהילולא של האור החיים הקדוש, וכל האור החיים הקדוש מלא וגדוש בזוהר הקדוש, וידוע מה שאמרו צדיקים ז"ל דהנה שלשה ספרים נקראו קדוש אור החיים הקדוש.אלשיך הקדוש .השל"ה הקדוש .ופעם אחת שמע ר' יחזקאל משינווא אחד שאמר ספר התניא הקדוש וגער בו שאין קוראים קדוש אלא לשלשה הספרים הנ"ל.

האדמו"ר מרוז'ין אמר כמו שבדורות הראשונים היה ספר הזהר מסוגל לטהרת הנשמה, כך בדורות אלו ספר או"ח מסוגל לטהרת הנשמה, וכ"כ בספר יסוד העבודה מסלונים ובספר סגולת משה.

פטירתו של האו"ח הקדוש ביום ט"ו בתמוז וידוע שמסופר על הבעל שם טוב הקדוש שכשנטל ידיו לסעודה שלישית, אמר כבה נר המערבי, שכן ניגלה סוד גדול בענין נטילת ידים שאינו מתגלה אלא לצדיק אחד בדור, ועכשיו גילו לו זאת, ומשמע שנפטר האו"ח הקדוש, ולעולם לא יחול ט"ו תמוז בשבת.

ידוע שהאור החיים הקדוש והבעל שם טוב הקדוש היו להם נפש ורוח של משיח ואם היו נפגשים ביחד היה כבר הגאולה השלמה לכן אנחנו עושים אותו שליח והאור החיים הקודש ולבעל שם טוב הקדוש שיפעלו למען הגאולה השלמה.

אנו מבקשים מהנפטר החשוב מחילה בשם כל המשפחה החשובה, ובשם כל העסקנים במפעל הזוהר העולמי ושיהיה מליץ יושר וימליץ טוב עבוריהם, ובעד כל המשפחה ובעד כלל ישראל. ובזכות זה, ימליץ טוב עלינו שהשי"ת ישלח לנו הגואל האמיתי במהרה בימינו אמן.

יוסף כהן זל" (משמאל) עם האדמור מהאלמין בבית חולים מאיר בביקור חולים

יוסף כהן זל עם האדמור מהאלמין בבית חולים מאיר בביקור חולים

http://theholy-zohar.blogspot.co.il/2014/05/blog-post_27.html


The Holy Zohar: הסיפור המדהים של הרב יוחנן בנון ז"ל

theholy-zohar.blogspot.com/2014/05/blog-post_27.html

27 במאי 2014 – הסיפור המדהים של הרב יוחנן בנון ז"ל. קישור לסרט חדש"האור". להלן סיפור מדהים של יהודי פשוט שנלקח מן השמים לצאת למסע, על מנת ללמד. ולעורר יהודים לקרוא …

החלום של רבי יוחנן באנון

https://www.youtube.com/watch?v=hZjjFl6E-cU

האור הסיפור של יוחנן באנון – YouTube

 30:31

https://www.youtube.com/watch?v=GWLkAgYOkpk

8 במאי 2014 – הועלה על-ידי מפעל הזוהר העולמי חדש

Description יצא לאור העולם להחזיר לכם את האור לחיים!!! הסרט הכי מעניין! הכי מרגש! והכי חזק שאי פעם תראו!!! יצא לאור העולם ע"י ארגון 'בחגוי הסלע' – ארגון …

האור – להחזיר לכם את האור לחיים!!! חזק ביותר!!! בהוצאת "בחג …

 30:31

https://www.youtube.com/watch?v=DO273O40iEE

האדמור מאלמין עם יוסף כהן זל בביקור חולים אצל הרב יוחאנן באנון זצל

האדמור מאלמין עם יוסף כהן זל בביקור חולים אצל הרב יוחאנן באנון זצל

יוסף כהן זצ"ל- מזכה הרבים הגדול להפצת הזוהר הקדוש

יוסף כהן ז"ל- מזכה הרבים הגדול בהפצת הזוהר הקדוש, בביקור חולים לרב הצדיק יוחאנן באנון זצ"ל

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*