logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

366-386 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה, הלכות שחיטה, סימן א-לו שנה ב' גליון שפו, 386 ב חשון

366-386 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן א-לו שנה ב' גליון שפו, 386 ב חשון

 

 

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 386שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן לו שנה ב' גליון שפו, 386 ב חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:14עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 385שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן לד שנה ב' גליון שפה, 385 א חשון מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:34עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 384שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן לג שנה ב גליון שעד, 384 ל תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:35עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 383שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות טרפות סימן כט שנה ב גליון שעג, 383 כט תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:59עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 382שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן כח שנה ב גליון שעב, 382 כח תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:27עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 381שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן כה שנה ב גליון שעא, 381 כז תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:19עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 380 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן כד שנה ב גליון שע, 380 כו תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:06עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 379שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן כד שנה ב גליון שסט, 379 כה תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:43עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 378שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן כב שנה ב גליון שעח, 378 כד תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:14עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 377שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן כ שנה ב גליון שעז, 377 כג תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:02עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 376שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן יט שנה ב גליון שעו, 376 כב תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:49עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 373שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן טז שנה ב גליון שעג, 373 יט תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:20עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 375שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן יח שנה ב גליון שעה, 375 כא תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:46עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפההפעל את הבאהפעל עכשיו 374שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן יז שנה ב גליון שעד, 374 כ תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:23עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 372שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן יד שנה ב גליון שעב, 372 יח תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:11עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 371שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן יא שנה ב גליון שעא, 371 יז תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:12עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 370שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן ז שנה ב גליון שע, 370 טז תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:20עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 369שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן ה שנה ב גליון שסט, 369 טו תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:13עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 368שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן ב שנה ב גליון שסח, 368 יד תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:55עודהעבר לראש הרשימההעבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 367שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, יורה דעה הלכות שחיטה סימן א שנה ב גליון שסז, 367 יג תשרי מאת מפעל הזוהר העולמי חדש      

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*