logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

פטנט חדש ששוה יותר מכל הכסף בעולם והרבנים לא רוצים לגלות לכם—הכנה לגאולה ולביאת משיח – זוהר אבות ובנים בכל מוצ"ש- ילדים אומרים תיקון מ"ג בע"פ בזוהר פעמי משיח!

משיח- בשער עם שופר

פטנט חדש ששוה יותר מכל הכסף בעולם והרבנים לא רוצים לגלות לכם

הכנה לגאולה ולביאת משיח – זוהר אבות ובנים בכל מוצ"ש- ילדים אומרים תיקון מ"ג בע"פ בזוהר פעמי משיח!

 בימי הגאולה, שפת הזוהר תשלוט בקרב עם

מזל טוב ! סרטון בהמשכים , של 8  ילדים הנבחנים  בתיקון מ"ג בע"פ בזוהר אבות ובנים

מוצאי שבת פרשת וישלח תשע"ה בהמשכים

לצפייה בסרטון ביוטיוב- לחץ על הקישור הבא:

https://www.youtube.com/watch?v=HDDwH1w7xnU&list=UUP1bCqaP9DabSZTRR1ecobw

לקב"ה , אליהו הנביא,  משה רבינו, רבי שמעון בר יוחאי  ורבי אלעזר בן שמעון בר יוחאי

 על שזכינו לקיים  את דברי רשב"י שלפני ביאת משיח ילדים קטנים  ילמדו זוהר וידעו סודות תורה

ילד קטן בן 6  שלומד במוצ"ש  בזה"ק אבות ובנים תיקון  מ"גב ע"פ , עולה ויותר חשוב  ושווה לפני הקב"ה יותר מכל הרבנים ראשי ישיבות והאדמו"רים שלא אומרים לכל הציבור שלהם ללמוד  לפחות דקה זוהר ביום, כמו שבקש רבי שמעון בר יוחאי מהצדיק המקובל , קצין המשטרה, בעל התשובה, רבי יוחאנן באנון זיע"א, שבקש  שכל אנשים נשיםילדים וילדות ילמדו זהור הקדוש דקה אחת עד שלוש בכל יום.

מזל טוב שנפתח השבוע במוצ"ש  בשלוש מקומות לימוד של זהר אבות ובנים:

 • בבית שמש, אנו רואים את הסנוניות הראשונות
 • בקרית שמונה היה בין 50-60 הורים עם ילדים שלמדו זוהר הקדוש,

והתמונות בע"ה נפרסם ב"נ בשבוע הבא,

 ובע"ה יפתחו  בקרוב  קבוצות זוהר- אבות בונים בצפת  בבת בים ובחולון

 ואי"ה   נפתח קבוצות של זוהר לנשים ולילדות

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

 

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש ילד בן 8 שיודע בעל פה במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

.

  00778 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 14:02עוד
  00777 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 11:00עוד
  00798 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 3:02עוד

ילד אומר בעל פה זוהר תיקון מג- מפעל הזוהר העולמי

מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

https://www.youtube.com/watch?v=6cvG4w9XZj8&list=UUP1bCqaP9DabSZTRR1ecobw

נצפה

7:40

00779 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 42 דקות
  • 12 צפיות

נצפה

14:02

00778 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 2 שעות
  • 14 צפיות

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בע"פ של ילדים במוצ"ש בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי-

 

מוצאי שבת קודש בזוהר אבות ובנים היו לערך 30 ילדים ב"ה.

רשימת הילדים שנבחנו בעל פה תיקון מ"ג בשיעור הראשון פרשת וישלח [חלק קיבלו 101 ש"ח, וחלק שידעו רק החצי קיבלו 50 ש"ח, והילדים הקטנים שידעו רק הרבע קיבלו 20 ש"ח – לא היה זמן לכתוב בדיוק שמות הילדים, לכן כותבים לערך מהזיכרון ובע"ה בשבוע הבא נכתוב כל הפרטים]

 1. רזיאל יוסף 101
 2. נתן ירושלמי 50
 3. שמעון ישיעה זאב דושינסקי 101
 4. משולם לייפער 101
 5. יעקב ישעיה לייפער 101
 6. אהרן יחיאל לייפער 70
 7. הילד טורנהיים 101
 8. …. 50
 9. הילד לוי 50
 10. הילד לוי בן 6 20
 11. הילד מרחוב נחשון 101
 12. עוד ילד 101
 13. ילד 20
 14. ילד 101

סך הכל 1028 ש"ח

יהודים יקרים!

אתם חושבים שאתם תומכים בתורה,

  אולם עוד לא הגעתם לאחד  אחוז מטריליון של תורה אמיתית

מי שמעוניין לתרום לילדים על מנת שילמדו בע"פ את הזוהר

נא לפנות לגבריאל 052-7651911

.

זו זכות עצומה לתורם, כי  כל רגע שהילד לומד  זוהר

כל מוצ"ש שילדים  לומדים זוהר זה שווה כמו יותר מזיליון שנה תורה

(  יותר מטרליון כפול  1000 שנה  תורה )

והשעה הזו של מוצ"ש של זוהר אבות ובנים שוים יותר

מלימוד  תורת הפשט לבד של שנה תורה של לימוד כל היהודים  בכל העולם כולו

 

אנו לא בהכרח  מבקשים  מהתורמים כסף,

 אלא מציעים שכל תורם יערוך בבית הכנסת שלו,  קבוצה של זוהר אבות ובנים,

וישלם לילדים בבית הכנסת שלו שיקראו זוהר,(תיקון מ"ג, פתח אליהו ועוד)

ואנו נספק להם את כל ספרי הזוהר , ומתנות בחינם, וכל מה שידרש.

נצפה

11:00

00777 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 5 שעות
  • 18 צפיות

נצפה

3:02

00798 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 8 שעות
  • 27 צפיות

נצפה

0:18

00797 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 8 שעות
  • 22 צפיות

נצפה

0:24

00796 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 8 שעות
  • 23 צפיות

נצפה

0:25

00795 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 8 שעות
  • 25 צפיות

נצפה

0:18

00794 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 9 שעות
  • 8 צפיות

נצפה

1:18

 

00793 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 9 שעות
  • 21 צפיות

0:17

00195 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 9 שעות
  • 19 צפיות

00193 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 12 שעות
  • 108 צפיות

00192 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש

  • לפני 12 שעות
  • 98 צפיות

מודעה לכל בית ישראל – דם ישראל נשפך כמים – וידאו 2

  • לפני 2 ימים
  • 186 צפיות

מודעה לכל ראשי ומנהיגי העם דם ישראל נשפך כמים – וידאו 1

  • לפני 2 ימים
  • 184 צפיות

מודעה לכל ראשי ומנהיגי העם דם ישראל נשפך כמים – וידאו 1

נצפה

7:31

וזאת הברכה השבת והזוהר 4

  • לפני 2 ימים
  • מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שבת קודש
  • פרשת וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש
  00782 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 2:16עוד
  00781 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 2:34עוד
  00780 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 9:40עוד
  00779 מפעל הזוהר העולמי זוהר אבות ובנים מוצאי שב"ק וישלח האדמו"ר מהאלמין בית שמש Ethan Cohen 7:40עוד

 

 

ילד בן 8 אומר תיקון מ"ג בע"פ- של הזוהר מפעל הזהור העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בע"פ של ילדים במוצ"ש בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי-

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בע"פ של ילדים במוצ"ש בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי-

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי-

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים המוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

זוהר אבות ובנים- לימוד ואמירת זוהר הקדוש בעל פה של ילדים במוצאי שבת בבית שמש – מפעל הזוהר העולמי

 

הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש"

בלחיצת כפתור

אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג

אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |    תיקוני הזוהר |    אדרא רבא |    אדרא זוטא

אוצר חכמת הזוהר 3 105-144   |  הערב רב וכל המסתעף |    עלוני "אור הזוהר"

זוהר "חוק לישראל" | ספר " שכר ועונש"

 תיקוני הזוהר- תיקון ל'

 ספר "זוהר תהילים" – הורידו ולימדו

הַלּוֹמֵד דף אחד בזוהר הקדוש –

 מֵבִיא גְּאוּלָה לָעוֹלָם

שְׂכַר הַגָּדוֹל שֶׁמְּקַבֵּל כָּל אֶחָד בְּהִשְׁתַּתְּפוּתוֹ עִם מִלְיוֹן הַיְהוּדִים לוֹמְדֵי הַתִּקּוּן הַזֶּה, הוּא כָּךְ:

א. כָּל יִשְׂרָאֵל נִכְנָסִים לְתוֹךְ סֻכַּת הָרַשְׁבִּ”י הַמֵּגֵן הָרָאשִׁי וְהָאֲמִתִּי לְכָל הַדּוֹר כֻּלּוֹ,  כַּנֶּאֱמַר (תְּהִלִּים ק”מ ח’) “סַכֹּתָה לְרֹאשִׁי בְּיוֹם נָשֶׁק”. וְאָמְרוּ חז”ל (יְרוּשַׁלְמִי יְבָמוֹת דַּף ח’), בְּיוֹם נָשֶׁק זֶהוּ יוֹם בֹּא גּוֹג. – ב. יְהוּדִים זִכְרוּ!!! כְּמוֹ נֹחַ בִּשְׁעָתוֹ עַכְשָׁו הַתֵּבָה פְּתוּחָה וְכֻלָּם יְכוֹלִים לְהִכָּנֵס, נָא לְהִזְדָּרֵז לִפְנֵי הַמַּבּוּל. שֶׁהַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ הוּא תֵּבַת נֹחַ הַמַּצִילָה שֶׁל הַדּוֹר. – ג. כָּל הַמִּשְׁתַּתֵּף בַּלִּמּוּד הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה יקַבֵּל שָׂכָר עָצוּם כְּנֶגֶד כֻּלָּם כַּמְּבֹאָר לְהַלָּן. – ד. כָּל אֶחָד יִרְאֶה לְקַיֵּם מַאֲמָר חֲזַ”ל, גָּדוֹל הַמְּעָשֶׂה יוֹתֵר מִן הָעוֹשֶׂה, שֶׁעֲלֵיהֶם הָעוֹלָם עוֹמֵד, וִיקַבֵּל כַּמָּה חוֹבְרוֹת שֶׁרוֹצֶה לְחַלֵּק בְּחִנָּם, כְּדֵי שֶׁיְּזַכֶּה וִיחַלֵּק סִפְרֵי זוֹהַר בְּחִינָם לַחֲבֵרָיו וּבְנֵי מִשְׁפַּחְתּוֹ הַקְּרוֹבִים וְהָרְחוֹקִים, וִיקַבֵּל שָׂכָר כְּנֶגֶד כֻּלָּם, וּכְאִלּוּ בְּרָאָם כַּמְּבֹאָר בְּזוֹהַר (תְּרוּמָה קכ”ח:) וּבְסֵפֶר חֲסִידִים ובגר”א, וְעוֹד.

סוֹד הַמָשִׁיחַ לדף זוהר ביום לָתֶת כְּלֵי נֶשֶׁק וְעֶרְכַּת מָגֵן לְכָל יְהוּדִי בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם, לְהַצְלָחַת עַם יִשְׂרָאֵל לְעִלּוּי שְׁכִינַת עוּזֵּנוּ, וּלְהִיגָלוֹת כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ עָלֵינוּ, בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ יָשׁוּב יְרַחֲמֵנוּ יִרְאוּ עֵינֵנוּ וְיִשְׂמַח לִבֵּנוּ בְּהִגָּלוֹת מְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ אָמֵן.

וְכָל הַמִּשְׁתַּתֵּף בלימוד הקדוש הַזֶה של דף היומי של זוהר תורה מְקַבֵּל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהֶם שְׂכַר כְּאִילוּ לָמַד 1.5E+26= (1,500,000,000,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר הַקָּדוֹשׁ,

הַמְעוּנְיָן לְהִשְׁתַּתֵּף וְלִזְכּוֹת לִזְכֻיּוֹת עֲצוּמוֹת "עַיִן לֹא רָאֲתָה אֱלֹקִים זוּלָתֶךָ” – טֶל:0527-651911.

כל אחד מישראל שילמד/יקרא, ביחד שבטי ישראל כָּל אֶחָד וְאֶחָד מֵהַלּוֹמְדִים מְקַבֵּל אֶת הַשָּׂכָר וְהַזְּכֻיּוֹת שֶׁל כָּל מִלְיוֹן לוֹמְדֵי הזוהר הקדוש (שד"ח, וְעוֹד). בִּזְמַן לִמּוּד דקה אחת נוחל עלום הבא וטועם טעם גן עדן עוד כאן בעולם הזה.

לימוד דף אחד מתיקוני זוהר שווה 10 דפי זוהר (הגר"א), וְכָל אֶחָד שֶׁמִּשְׁתַּתֵּף בַּחֲבוּרַת הלימוד הקדוש הזה [שיוצא במליון עותקים בס"ד] יֵשׁ לוֹ שְׂכַר מיליון לומדי הדף הזה שהם 10 מיליון דפי זוהר (שד"ח), וּמוּכְפַל בְּסַךְ הָאֲנָשִׁים שֶׁמִּתְחַבֵּר אֲלֵיהֶם כְּדִבְרֵי הַבְּאֵר מַיִם חַיִּים (פ' תְּרוּמָה כ"י), כלומר 10 מליון כפול מליון = כפול 15 מליון יהודים שיש בעולם (ספר חסידים) =1.5E+20(1,500,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר, וְעוֹד כָּפוּל 1000 הֵם מְזַכֵּי הָרַבִּים הַסּוֹעֲדִים אֶת הַשְּׁכִינָה וְנִקְרָאִים שָׂרֵי נַפְתָּלִי (מד"ר שיה"ש פָּרָשָׁה ח' פִּסְקָה טז, זֹהַר ח"ב דף קכ.), 1.5E+23(1,500,000,000,000,000,000,000,000) וּבְמִנְיַן עוֹד כָּפוּל אֶלֶף שבכל עשרה השכינה שורה ומה שנותנים משמים באלף נותנים (זוֹהַ"ק וַיֵּצֵא), = 1.5E+26= (1,500,000,000,000,000,000,000,000,000) דפי זוהר!!! [הַהֶסְבֵּר עַל הַחֶשְׁבּוֹן הַנַּ"ל רְאֵה בְּכֹחַ הַזוֹהַר חלקים 1-7]. וּבַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ שִׁיר הַשִּׁירִים כָּתַב שֶׁכָּל הַשָּׂכָר בַּאֲלָפִים שֶׁנּוֹתְנִים מִשָּׁמַיִם זֶה בְּאֹפֶן רָגִיל, אֲבָל הַצַּדִּיקִים לוֹמְדֵי הַזּוֹהַר הַקָּדוֹשׁ הַדְּבֵקִים בְּתוֹרַת הַסּוֹד תּוֹרַת הָרַשְׁבִּ”י, עֲלֵיהֶם אוֹמֵר הַכָּתוּב (יְשַׁעְיָה ס”ד ג’) “עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ”, וְאֵין קֵץ לִשְׂכָרָם, וְאֵין כָּל בְּרִיָּה שֶׁיּוּכַל לְשַׁעֵר זֹאת… (וְעַיֵּן כּוֹחַ הַזּוֹהַר חֲלָקִים א-ז, שִׂמְחַת הָרַשְׁבִּ”י, וְעוֹד).

http://www.zohar-1.com/books/tora/

לפי פרשותhttp://www.zohar-1.com/books/tora/list.asp

 

Read more: http://www.ha-zohar.info/?p=37431#ixzz3LDDTQe4F

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*