logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר עבדים היינו- מפעל הזוהר העולמי

 

עבדים היינו YNET

ספר

עבדים היינו

עבדים היינו לבעל המכשירים שסמכנו עליהם ואכלנו בשר נבילות וטריפות חלב ודם בלא יודעים, ושילמנו עליהם מאות אלפים שקלים.

ליל הסדר העבר הפסיקו עשרות אלפים משפחות מאכילת בשר הטרף, ומצאו בעלי הבשר עצה חדשה ונוראה, שנותנים מאות אלפים בשר לגמחי"ם המחלקים חבילות לפסח ממש חצי בחינם, כדי להרגיל את העולם להתחיל מחדש לאכול הבשר הטרף הזה, בדיוק כמו שעשה המן הרשע לעשות כרצון איש ואיש.

להורדה שלה קונטרס הגיע זמן גאולתכם, לחץ כאן:

לכן, היום זה הזמן לנקות את הבשר הטרף ואפילו שקיבלתם בחינם, נא לזורקו לפח, ולא ח"ו ליתנו לעניים שכן אוכלים בשר, כי כך נהייתם מאכילי טריפות, ותדעו נאמנה, כי כתוב בשלחן ערוך יו"ד סימן כ"ה כי המאכיל טריפות אסור להתעסק בקבורתו.

כתוב בספרים הקדושים כי בערב מיוחד זה, וביום שלאחריו אנחנו מקבלים כוחות מלמעלה בדמות דחיפה בגב מהקב"ה בכבודו ובעצמו, ואנחנו יכולים לשבור כל חומה ולעבור כל מחסום, בליל הסדר סביב השולחן החגיגי, תפרסמו כל זה לכל אחד מישראל כי כל ישראל ערבים זה לזה

אם אתם נותנים לקמחא דפסחא, ואם הכסף שלכם קונים ומחלקים בשר טרף למשפחות שלא טועמות כל השנה אפילו בשר עוף ואתם מזכים אותם עם הבשר הטרף, איפו היגעתם?

אתם נהייתם שותפים להמן הרשע שנתן לכל אחד לכאול מה שרצה, ומה קרה אחרי זה, אומר הצדיק הקדוש מרן עובדיה יוסף שליט"א, שהשש מיליון איש שנהרגו בשואה היה חשבון של אנשים בדור של המן שאכלו טריפות רח"ל.

לכן עוד לא מאוחר!

לקראת פסח: עבדים היינו במצרים, ולמפעלי הבשר – עתה עתה בני חורין!!!

כשתשאלו השאלה הנוקבת – מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

יהיה התשובה עבדים היינו לפרעה במצרים, ושם גם לא אכלנו בשר טרף, והיום נעשה לכל הפחות לא להיות יותר גרוע ממה שהיינו במצרים, בפסח יורדת הארה רוחנית ענקית אל העולם ועבורנו חג זה יכול להוות פתח ושער לשינוי אמיתי ולרכישת תכונות ומידות יקרות שיכולות לתת לנו כוח למשך כל השנה הקרובה.

 

לכן, מצאתי לנכון לרכז מספר נקודות מרכזיות עליהן נוכל כולנו לדון בליל הסדר יחד עם בני המשפחה. לרגע נזרוק את הבשר הטרף ונאפשר לאור הגדול להיכנס אל חיינו.

ידוע שהמצווה העיקרית של החג היא "והגדת לבינך", ומכאן גם מקור השם – הגדה. אנחנו מצווים להגיד ולספר ביציאת מצרים כל הלילה, וככל המרבה – הרי זה משובח.

נספר את הסיפור מה שקרה בעיר קראקא, והיום כל האטליזים כמעט בארץ ובחו"ל מאכילים טריפות, יש אלפי מאמרים בעיתון ש90 אחוז מהאיטליזים מכרו בשר גוים, [חוץ מזה שהבשר של היהודים גם ואולי יותר גרוע, כי הערבים מביאים לנו בשר חזיר וחמורים ושם אין איסור חלב שזה איסור כרת] וחלק גדול תפסו אותם, הכל בגלוי. ומובא במאמר זה הוא כמובן רק בגדר על קצה קצהו של קצה המזלג.

השנה הזאת כולנו בני חורין לעבוד את ה' בכל לבב באהבה לעשות רצונו ואז נהיה בני חורין אמיתיים.

http://www.israel613.com/achila_kosher.htm

 

http://www.israel613.com/NIKKUR4.htm

http://www.israel613.com/Vaad-Hakashruth_1.htm

 

http://www.israel613.com/seforim-mechbrim.htm

 

http://www.israel613.com/KASHRUT1.htm

 

http://www.israel613.com/KASHRUT1.htm

אכילה בכשרות

בשר בהמה

מאנסי-קראקא

מנהרות הבשר

ספרים ומחברים

ראשי – HOME

1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11 12  13  14  15 16  17  18  19 20  21  22  23 24  25  26  27 28  29  30  31 32  33  34  35 36  37  38  39 40  41  42  43 44  45  46  47 48  49  50  51 52  53  54  55 56  57  58  59 60  61  62  63 64  65  66  67 68  69  70  71 72  73  74  75 76  77  78  79 80  81  82  83 84  85  86  87 88  89  90  91 92  93  94  95 96  97  98  99 100  101 

 

גדולי ישראל הזהירו אותנו במיוחד לבל נכניס בפינו מאכלות אסורות.

רש"י הקדוש כותב על הפסוק: ואנשי קודש תהיון לי (שמות כ"ב) אם אתם קדושים ופרושים מנבילות וטריפות הרי אתם שלי, ואם לאו אתם של נבוכדנצר וחבריו, הפשט הוא כך: הקדוש ברוך הוא אומר כשהיהודים יהיו קדושים, והם לא יאכלו נבילות וטריפות, אז הם יהיו שלי, וכשהם יאכלו נבילות וטריפות הם לא יהיו שלי, ועל המלים לכלב תשליכון אותו אומר רש"י: "שהכלב נכבד ממנו, הכוונה שמישהו אוכל טריפות הוא יותר גרוע מכלב".

 

הנשר הגדול הרמב"ם רבינו משה ב"ר מיימון זצ"ל אמר:

האוכל חס ושלום נבילות וטריפות גורם שמחליף נשמת האדם ממאמין בשם ותורתו, לאפיקורסות. (דגל מחנה אפרים פרשת עקב בשם הרמב"ם)

 

רשכבה"ג מרן רבי אהרן רוקח מבעלזא זי"ע אמר: כל כוחו של הרשע הגרמני היטלר ימ"ש בא על ידי שאכלו מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים ומזה נולד עמלק הגרמני, והיה במדה כנגד מדה מפני שלא השחיזו הסכינים כדבעי השחיז את החרב של הבעל דבר שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים רח"ל.

 

הגאון החסיד רבן של ישראל רבינו אליהו מווילנא זיע"א שערוריה גדולה ב"ווילנא"

 

עשרות בשנים נכשלו רח"ל באיסור חלב ודם בזמנו של הגאון החסיד רבן של ישראל רבינו אליהו מווילנא זיע"א.

ספר לחם שערים – ספר עתיק יקר המציאות – בפיקוח הגאון החסיד מווילנא זצ"ל מעשה נורא איך שבעיר ווילנא בזמנו של הגר"א זצ"ל אכלו כל העיר חלב ודם בלא יודעים, ואיך שהגר"א תיקון את המצב

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*