logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אור הזוהר סדר הלימוד השנתי – מבית מפעל הזוהר העולמי

 

זוהר יומי- לוגו

 

 אור הזוהר סדר הלימוד השנתי  מחולק לימות השנה – – מבית מפעל הזוהר העולמי- מכ"ק האדמו"ר מהאלמין- רבי יהודה  שלום גרוס- נשיא מפעל הזוהר העולמי

ללימוד אור הזהר דף היומי- לחץ על הקישורים הבתאימים

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ל’ כסלו {יום 88 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – א' תשרי {יום 1 בשנה}

 סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ב' תשרי {יום 2 בשנה}

 סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ג' תשרי {יום 3 בשנה}

 סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ד' תשרי {יום 4 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ה' תשרי {יום 5 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ו' תשרי {יום 6 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ז' תשרי {יום 7 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ח' תשרי {יום 8 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ט' תשרי {יום 9 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – י' תשרי {יום 10 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יא' תשרי {יום11 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יב' תשרי {יום 12 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יג' תשרי {יום 13 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יד' תשרי {יום 14 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – טו' תשרי {יום 15 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – טז' תשרי {יום 16 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יז' תשרי {יום 17 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יח' תשרי {יום 18 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יט' תשרי {יום 19 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כ' תשרי {יום 20 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כא' תשרי {יום 21 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כב' תשרי {יום 22 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כג' תשרי {יום 23 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כד' תשרי {יום 24 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כה' תשרי {יום 25 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כו' תשרי {יום 26 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כז' תשרי {יום 27 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כח' תשרי {יום 28 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כט' תשרי {יום 29 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ל' תשרי {יום 30 בשנה}

חשון

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – א’ חשון {יום 31 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ב’ חשון {יום 32 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ג’ חשון {יום 33 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ד’ חשון {יום 34 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ה’ חשון {יום 35 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ו’ חשון {יום 36 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ז’ חשון {יום 37 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ח’ חשון {יום 38 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ט’ חשון {יום 39 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – י’ חשון  {יום 40 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יא’ חשון {יום 41 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יב’ חשון {יום 42 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יג’ חשון {יום 43 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יד’ חשון {יום 44 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – טו’ חשון {יום 45 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – טז’ חשון {יום 46 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יז’ חשון {יום 47 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יח’ חשון {יום 48 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יט’ חשון {יום 49 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כ’ חשון {יום 50 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כא’ חשון {יום 51 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כב’ חשון {יום 52 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כג’ חשון {יום 53 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כד’ חשון {יום 54 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כה’ חשון {יום 55 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כו’ חשון {יום 56 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר –כז’ חשון {יום 57 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כח’ חשון {יום 58 בשנה}

כסלו

 סדר הלימוד היומי אור הזוהר – א’ כסלו {יום 59 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ב’ כסלו {יום 60 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ג’ כסלו {יום 61 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ד’ כסלו {יום 62 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ה’ כסלו {יום 63 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ו’ כסלו {יום 64 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ז’ כסלו {יום 65 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ח’ כסלו {יום 66 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – ט’ כסלו {יום 67 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – י’ כסלו  {יום 68 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יא’ כסלו {יום 69 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יב’ כסלו {יום 70 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יג’ כסלו {יום 71 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יד’ כסלו {יום 72 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – טו’ כסלו {יום 73 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – טז’ כסלו {יום 74 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יז’ כסלו {יום 75 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יח’ כסלו {יום 76 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – יט’ כסלו {יום 77 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כ’ כסלו {יום 78 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כא’ כסלו {יום 79 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כב’ כסלו {יום 80 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כג’ כסלו {יום 81 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כד’ כסלו {יום 82 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כה’ כסלו {יום 83 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כו’ כסלו {יום 84 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר –כז’ כסלו {יום 85 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כח’ כסלו {יום 86 בשנה}

סדר הלימוד היומי אור הזוהר – כט’ כסלו {יום 87 בשנה}

 

 

                     

הצטרפו היום להפצת ספרים חוברות ועלונים בחינם
"מפעל הזוהר העולמי"

www.ha-zohar.info

052-7651911

052-7199033

 

One comment

 1. שמחה וואטקין

  ב"ה
  השיר והשבח לחי עולמים שיזיתי לקרוא כמה עלונים ואין די מילים להעלות על הכתב מה שזה עשה לי, החיים שלי נהפכו מרגע לרגי רק להתקשר לחי עולמים, לא ידעתי ולא שמעתי אף פעם מגודל הענין של לחמוד הקדוש הזה.
  ואני שומע לקול תלמידי חכמים, ואני לא מבין איך שהם בכלל לא מדברים מזה וכאן ראיתי עולם חדש ממש לא יאומן כי יסופר,
  ובע"ה אני כבר מתחיל בעודת ה' ללמוד זוהר הקדוש ולקרב את הגאולה שאנחנו מתפללים בכל יום כי לישועתך קוינו כל היום, ונזכה בקרוב להגאולה שלימה ממש אמן ואמן,
  ממני שמחה וואטקין בני ברק

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*