logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר נשמת הזוהר- סגולת קריאת "נשמת כל חי" וביאורה

  מטרת בריאת האדם  להודו ת לה '  כתב הרמב"ן (סוף פרשת בא ): "כוונת כל המצוות

שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו ,והיא כוונת היצירה , שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ,

 ואין לעליון בתחתונים     

מלבד זה שידע האדם ויודה לאלוקיו שברא  וכוונת רוממות הקול בתפילות , וכוונת  בת י כנסיות, וזכות תפילת הרבים , זהו שיהיה לבנ י אדם מקום יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם, ויפרסמו זה

ויאמרו לפניו: בריותיך אנחנו!".

 חובת כל אד ם לשבח לה 'אמרו חכמינו זכרונם לברכה על דוד המלך עליו השלום, שהיה עוסק כל הלילה בשירות

ותשבחות, עד שחבר ברוח הקודש את ספר תהלים הנפלא, שבו כלל כל מיני שירות,    זמירות ותשבחות שבעולם , ויש לשירות הללו שייכות לכל הנבראים כולם, וכמו שאומרים    ב"נשמת כל ח י": "שכן חובת כל היצורים לפניך, ה ' אלקינו, להודות, להלל , לפאר, לרומם,   להדר ולברך ולקלס כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי".

הר י שחובת כל אדם להודות   ולהלל לה '.הודאה ושבח לה' יתברך נאמר  בילקוט תהלים (מזמור קל"ו ): "לעושה נפלאות גדולות לבדו" (תהלים קל"ו ד )   הוא אומר (תהלים מ ו )  "רבות עשית אתה ה' אלה י נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין  ערוך אליך ", אין לי להעריך שבחך , ואין כדאי לספר נפלאותיך . אמר רב י אלעזר : אפילו   בעל הנס אינו מכיר בנסו , שנאמר : "לבדו". וכפי שדרש רבי יוסף : מה שכתוב "אודך ה' כ י   אנפת בי "  (ישעיה י "ב א )  ,

 להורדה של ספר נשמת הזוהר- "סגולת נשמת כל חי",  לחץ כאן: נשמת הזוהר

חובת ההודאה ההלל והשבח לבורא עולם בכל ע ת

 כתב בספר פלא יועץ (ערך הילול) : "ראוי להלל לה ' על כל הטובה שעושה עמנו.

   ואף שאילו פינו מלא שירה וכו' לא נספיק להללו, ולו דומיה תהלה, על כל פנים בלא כלום א י אפשר, וראו י לכל אדם מעת לעת ומפקידה לפקידה להודות ולהלל את ה '.  ובפרט  כשמספר איזה ענין שעשה והצליח תיכף יהיה שם שמים שגור בפיו , ויאמר:

 שבח לאל יתברך כי הפליא חסדו לי ועד כה עזרני לעשות כך וכך . אפילו אם  יש לו יסורין יש לו להלל לה' שזכהו להיות מכלל "אשר יאהב ה ' יוכיח", ושאינו מכלל  "משלם לשונאיו", ושלא יסרו ביסורין יותר קשים ומרים , כי הוא רחום בדין וגובה חובתו   של אדם בטובתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*