logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: ahron

שופרו של משיח

פנימיות המה עם ישראל ואחר שבארנו השרשים העליונים נבאר את הענפים שבעוה"ז. ותדע שענף הנמשך מהפנימיות המה עם ישראל, שנבחרו לפועלי התיקון והתכלית הכללי. ויש בהם אותה ההכנה, שיכולים להתפתח ...

להמשך קריאה

תיקוני הזוהר – הדף היומי

תיקוני הזוהר: מעלות הסולם – והמשכילים יזהרו כזוהר הרקיע | יום פטירת הרב מקובל יהודה צבי ברנדוויין זצוק"ל בעל מעלות הסולם על תיקוני הזוהר תלמידו הגדול של בעל הסולם – ...

להמשך קריאה

המלחמה על פי הזוהר הקדוש

פניני החכמה: פינה קבלית למתקדמים – נכתב וחובר ע"י אהרון -כל הזכויות שמורות אין להעתיק או לשנות את התוכן – אנא שתפו וזכו את הרבים ברוח הכרזת ירושלים, הכחשת ירושלים ...

להמשך קריאה