logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: ahron

אוצר דפים יומיים של ש"ס וזוהר של המסכתות- וכל עם ישראל נכנסים לתיבת נוח וניצלים ממלחמת גוג ומגוג

        לכניסה לדף היומי של הזוהר והש"ס,   לפי המסכתות , כולל לוחות אינדקס: לחץ על  ארבעת הקישורים הבאים :הקישורים הבאים: http://ha-zohar.net/ZOHAR_SEFORIM.htm http://ha-zohar.net/ZOHAR-SHAS.htm http://ha-zohar.net/ZOHAR-SHAS/1-ZOHAR-SHAS-masechet-BERACHOT.htm http://ha-zohar.net/ZOHAR-SHAS/2-ZOHAR-SHAS-masechet-SHABBAT.htm ב"ה – "מפעל ...

להמשך קריאה

ספר גימטראיות הזוהר-חלק ב'

ספר גימטריאות הזוהר חלק ב' 1 "אריז"ל" בגימטריא 248 בגימטריא אברהם על ידי לימוד תורת האריז"ל מתקן את הרמ"ח אברים, כמו אברהם אבינו שנקרא כן על שמלך בכל רמ"ח אבריו. בגימטריא אוסמה בן ...

להמשך קריאה

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדון?

שופרו של משיח עוד מעט וישמיע קולו, העולם מתקדם לשלמותו האמיתית, כולנו מתכוננים! לימוד הזוהר הקדוש הוא ההכנה הנצרכת לכל יהודי ויהודי כדי לתקן העולם   להורדת המודעה בקובץ pdf "היתקע שופר ...

להמשך קריאה

פרשת כי תבוא- סוד החשמל – חיתוך הגבורה נעשה בעטרת היסוד- הרב פיש

 המשך ממאמר 'סוֹד הַחֵצִי' פֶּרֶק ט' בשבועות הקרובים נביא בעז"ה פרקים ממאמר 'סוד החצי' עם הוספות חדשות שנוספו לאחרונה. חִתּוּךְ הַגְּבוּרָה נַעֲשָׂה בַּעֲטֶרֶת הַיְסוֹד להורדת  עלון "כי תבוא" בסוד  החשמל= ...

להמשך קריאה