logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: שמע ישראל

שמע ישראל

שמע ישראל שנה שמלך המשיח נגלה בו [מה צפוי לקרות בעולם באותה שנה שבה מלך המשיח עתיד להתגלות] כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה [איומי מלחמה ישמעו מכל עבר בתוך המדינות ובין אחת ...

להמשך קריאה

זה קורה ! ז' אדר 16/3/16 שעה 21:00- מעמד קריאת שמע העולמית בכל העולם! קבלת עול מלכות שמיים ! לימוד כל ספר הזוהר הקדוש! והכנסת ספר תורה של כלל ישראל בציון דוד מלכא משיחה

ב"ה ביום רביעי ז' באדר 16/03 למניינם בשעה 21:00 זה קורה   מעמד קריאת שמע העולמית בכל העולם! קבלת עול מלכות שמיים ! לימוד כל ספר הזוהר הקדוש! והכנסת ספר תורה ...

להמשך קריאה