logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: שמירת שבת

מכתב לאדמו"ר מהאלמין שליט"א

ערב ראש חודש אלול תשע"ה לכבוד כ"ק האדמו"ר נשיא מפעל הזוהר העולמי שליט"א אחדשה"ט באהבה רבה לכבוד התורה!   א. בלב מלא תודה שמעתי את הדרשה שדרש האדמו"ר אצל הצדיק ...

להמשך קריאה