logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: שחיטה באירופה

ענין הימום הבהמה (שוק חשמלי) – כל גדולי עולם נאבקו נגד הדבר כבר לפני מאה שנה שהכל נבלה וטריפה וכיום הימום הבהמה נמשך

בענין הימום  הבהמה  ( המתה בשוק חשמלי)  -כל גדולי עולם יצאו כבר נגד זה לפני מאה שנים ופסקו שהכל נבילה וטריפה והיום רואים כבר בסרטים של צער בעלי חיים איך ...

להמשך קריאה