logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: צניעות

קריאה רבתית למרנן ורבנן גדולי ישראל הממונים על עם צאן קודש !!! על מה אבדה הארץ ?!!! על עזבם את תורתי

מודעה ואזהרה מאת רבותינו מארי דארעא דישראל על דבר הפירצה הנוראה שנפרצה במחנינו שרבנים מרצים בפני נשים ללא מחיצה, וכן מה שמפרסמים באופנים שונים תמונות נשים, בתואנה שלצורך זיכוי הרבים ...

להמשך קריאה

מסר חשוב ביותר למצפים לגאולה ורוצים להינצל ממלחמת גוג ומגוג- נא להפיץ – בחינת פיקוח נפש- ענין צניעות, פאות ועוד

מסר חשוב ביותר לכל המצפים לגאולה והרוצים להינצל ממלחמת גוג ומגוג ולזכות לגאולה נא להפיץ את הדברים לכמה שיותר אנשים המצב הוא פיקוח נפש להורדת המסר למצפים לגאולה: ( ,תשעה ...

להמשך קריאה

כמה שווה דקה אחת של צניעות? בואי ונעשה חשבון… יש לך הזדמנות לזכות לאלפי מצוות! מצווה להדפיס להפיץ ולפרסם בכל העולם

להורדה/ הדפסה: פלייר הצניעות – כמה שווה דקה של צניעות?  יש היתר  ומצווה לפרסם ולהדפיס את העלון לכל בנות ישראל כי בזאת תלויה גאולתינו. למה בצניעות תלויה הגאולה? האישה בעולם הזה מייצגת את ...

להמשך קריאה

מעלת הצניעות: כמה שווה דקה של צניעות? הידעת? אישה שהיא צנועה זוכה בכל שניה ל-17 מצוות, ובדקה 1020 מצוות , ואם בצער -102,000 מצוות בדקה, ואם בשמחה זוכה ל-102 מיליון מצוות בדקה!

הידעת? רוב השכר של האישה בשמיים הוא על צניעותה. בכל שניה  שאישה הולכת בצניעות היא מקיימת 9 מצוות עשה ו- 8 לא תעשה, וע"פ חז"ל כאשר יש לה צער מהמצווה שכרה מוכפל פי 100, ...

להמשך קריאה

דרשות על צניעות ופאה נכרית נטילת ידים ביזיון תלמידי חכמים + סיפור חלום של הבת בדומה לחלום מסר של רחל אימנו

 דרשות על נטילת ידים וצניעות סיפור חלום חדש כמו המסר של רחל אמנו מהבת שלי 27_כח_לעומר_סיפור_חלום_של_צדיקה_-_כמו_החלום_של_המסר_מרחל_אמנו.mp3 9 במאי   2017 17 MB    אורך זמן: 18:58  כאן מדבר האדמור מהאלמין  :אספר ...

להמשך קריאה