logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: ערב רב

שיעורים על הערב רב- האדמור מהאלמין

  שיעורים על הערב רב בעיר קרית שמונה שעה 37 דקות http://www.youtube.com/watch?v=M2tUnMupcrw&feature=channel&list=UL     שיעורים על הערב רב # 3   http://www.youtube.com/watch?v=8sUMnQjtxL4&feature=channel&list=UL   שיעורים על הערב רב # 4 http://www.youtube.com/watch?v=XBBdzI7tM3k&feature=channel&list=UL ...

להמשך קריאה

האדמור מהאלמין שיעור דרשני הערב רב דור האחרון שיעור מס'-20-22 מתוך הקו החזק – קו התשובה 0772301519

האדמור מהאלמין שיעור דרשני הערב רב דור האחרון שעור 20 מתוך הקו החזק – קו התשובה 0772301519 https://www.youtube.com/watch?v=TQ58YQ-txUc&t=6s&spfreload=10   ב"ה האדמו"ר מהאלמין דרשני הערב בדור האחרון שיעור 22 לביטול מלחמת ...

להמשך קריאה

מי חייב על שלא נבנה בית המקדש בימינו? למה כולם שותקים שמחטיאים את ילדינו במשכב זכור, שהוא חטא דור המבול? ראו את משיח השקר שבתי צבי שהחטיאו אותו במשכב זכור , ומה קרה שהחטיא את הרבים והשתמד

מי חייב על שלא נבנה בית המקדש בימינו? – למה כולם שותקים שמחטיאים את ילדינו במשכב זכור? שהוא חטאו דור המבול – וכולם שותקים!!! – ראו דוגמא עם  שבתי צבי ימ"ש שהחטיאו אותו במשכב ...

להמשך קריאה