logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: האמת זועקת

האמת הזועקת!- הרבנים שלא מורים ללמוד זוהר- לא משוגעים ח"ו!!! – אלא הם קליפת עמלק וערב רב שדין רוחין ולולין (זוה"ק כתבי האריז"ל שו"ת רשב"א, כח הזוהר חלק ז')

האמת הזועקת! הרבנים לא משוגעים ח"ו!!! – אלא הם קליפת עמלק וערב רב שדין רוחין ולולין (זוה"ק כתבי האריז"ל שו"ת רשב"א, כח הזוהר חלק ז') אנחנו המשוגעים!!! שמחכים לרבנים לומר ...

להמשך קריאה