logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: דרשה על צניעות

​האדמו"ר מהאלמין דרשה על צניעות, ענין כובעים, היבדלות מלבושי גויים, מכשולות רקודי מצוה של חתן וכלה. מעלת עניית אמן יהא שמיה רבה בקול – ח' ניסן תשע"ז

להורדת הדרשה האדמור מהאלמין:  00122.mp3 האדמו"ר מהאלמין דרשה על צניעות ח' ניסן תשע"ז ללבוש כובעים, (שולחן ערוך יורה דעה קפ"ב) א.      הייטב פנים [מהגה"ק בעל ייטב לב] כותב בשם רבו ...

להמשך קריאה