logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: בת ישראל

מוות קליני- מרתק ביותר! איך שופטים את הנשים בשמים? – על ענין מצוות, צניעות, התקשטות ותכשיטים, כיסוי ראש, פאה- חובת צפייה לכל בת ישראל- סיפורה של אסתר ליכטנשטיין בהוצאת "בחגוי הסלע"

  לנשים בלבד! מוות קליני מרתק ביותר!!! –  חובה לכל בת ישראל0-  איזה משפט עוברות נשים בשמים? על ענין כסיוי וראש וצניעות בסרט  החל מדקה: 42:15        

להמשך קריאה

ועד ההצלה- צניעות- תוכחה לבת ישראל- חלק מהירידה מהקדושה היא הפאה- איסור פאה נוכרית- סיפור מוות קליני

חלק מהירידה בקדושה הוא הפאה  איסור הפאה נכרית  הוא מדאורייתא   הרי ידוע שהפאה נכרית הנוראה אסורה מכל וכל . מגדולי פוסקי הדורות שעברו  וגדולי פוסקי זמנינו (בין השאר מרן ...

להמשך קריאה