logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

פסק דין -על כשרות השחיטה

 

 

 להורדה: מכתב פסק בית דין י ניסן תשעח מוגה יום ג 230

 

ב"ה, י' לחודש ניסן פרשת שמיני לסדר "זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה' תַּֽעֲשׂוּ וְיֵרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'" שנת תשע"ח

מודעה ואזהרה – פסק בית דין צדק דקהל האלמין

שמע ישראל!!!

תשובה לדברי אותו האיש, שאמר ברבים שרק הרב איליישיב זצ"ל אמר שאסור, והביא כמה רבנים מארצות הברית ורבנים שכתבו תשובות להתיר הפאה נכרית שבא מהודו.

נגיב על זה בקיצור, אני מכיר את כל הרבנים האלו עשרות שנים, ואחד מהם מחותן שלי, וכתב הרבה תשובות שהפאה מותרת, ולפי ידיעתי הכניס בפאות 40 מיליון דולר לפני הרבה שנים, ועוד כמה רבנים ששותפים בפאה וגם כתבו הרבה תשובות שהפאה מותרת, ואחד מהם חבר שלי תלמיד חכם גדול, אחרי שהוא התיר את הפאה ונתן הכשר על זה,  הרבנית שלו קיבלה מחלת סרטן והלכה לעולמה, כמובן שהרב הזה ממשיך, אחרי שנתן את ההכשר בנה לו בנין גדול בית הכנסת חדש.

ועוד רב שאתה מכיר יותר טוב ואננו רוצה להזכיר את שמו, ואם הייתי החפץ חיים לבד, בוודאי הייתי אומר את שמו, אבל מה שאתה אומר עליו גאון וכו', כל החרדים בארצות הברית יודעים שהוא אפיקורס גדול וכל הרבנים יצאו נגדו, ואני לא הייתי שותה כוס מים בבית שלו, וזה ידוע לכל ארצות הברית, אז יפה מאוד, אפיקורסים מכשילי הרבים כאלו יש לנו די והותר, ואתה לא צריך ללכת עד ארצות הברית, ויש אריכות גדולה על זה מהצדיק הקדוש רבי שרגא פייול מנדלוביץ זצ"ל שהוא הקים את הישיבה הגדולה בפלטבוש, לא זוכר כעת את השם, אבל בע"ה אני מתכונן להגיד בדרשה אם יהיה לי כוח מה שכותב הצדיק הזה נגד כל הרבנים האלו, הוא כתב את זה בערך לפני מאה שנים שלא היה לאף גדול בישראל כוח נפשי לצאת בחוצפה דקדושה ולהגיד את האמת בפנים. הצעקה שלו נדפסה בעלון שבועי דאס אידישע ליכט, באידיש ותרגמתי את זה ללשון הקודש, איך שהוא מאשים את כל הרבנים מה שעושים נגד התורה,

ועכשיו אני אגיד בקיצור, כי אין כוח לדבר באריכות, שהשי"ת יעזור לי שאוכל לשים את כל המתירים על השולחן ולדבר איתם פנים אל פנים, הגם שזו שאלה גדולה, הכתובה כבר בפסק דין של 71 רבנים על כל הבתי דינים של ארבע ארצות, שמביאה את הגמרא ש"לא לטעון עם אפיקורס", כל שכן דפקר טפי, ויש לי לימוד זכות על הרבנים האלו, שקנו אותם בכסף גדול, כמו שרצו לקנות אותי במליון ₪,  בכדי שאני יתיר את הפאה, ממילא כל הרבנים האלו שכל מגמתם לבנות בניינים, כמו שכתוב בזוה"ק ובמהרח"ו, אז ב"ה בגלל שאני לא מחפש בנינים גדולים ולא מחפש כסף לכפור בתורה הקדושה, ממילא לא יכלו לקנות אותי, והסוחר הזה אמר לי שהוא קונה רבנים בעד 20-30 אלף וכו', כל אחד לפי גדלותו, ואם אתם רואים רב גדול ששותק, בוודאי קיבל הרבה כסף, כי איך יכול להיות שהוא ישתוק על עבודה זרה וגילוי עריות שזה יהרג ואל יעבור.

אחינו בני ישראל: כולנו מתאספים באחדות גמורה להרים קול צעקה, זעקה, ותחנונים בקריאה גדולה – עד מתי?! לאבינו שבשמים, שיאמר לצרותינו די, ולהתחזק בעניני צניעות ובפרט לשרוף את הפאה הנכרית ולשים מטפחת כדי שנזכה לגאולה השלימה במהרה בחן בחסד וברחמים אכי"ר.

אבינו שבשמים עד מתי: עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר (תחנון לב' ולה'). – עד מתי אלוקים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח (תהילים עד י). – עד מתי עשנת בתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ה). – עד מתי רשעים ד' עד מתי רשעים יעלוזו (משלי ו ט). – עד מתי משועבדים אנו לידו של עשיו (דב"ר א כ). – שובה ד' עד מתי (תהילים צ יג). – ואתה ד' עד מתי שובה ד' חלצה נפשי הושיעני למען חסדך (תהילים ו ד). עד מתי קץ הפלאות (דניאל יב ו). – עד מתי???? – עד מתי נאנקים ובוכים יתומים ואלמנות? – עד מתי שוועת החולים המתייסרים ומזור אין להם רח"ל? – עד מתי דמעת אנשים המצפים וילדים אין להם? – עד מתי יסתובבו בחורים וילאו מלמצוא זיווגם? – עד מתי צער הורים על בניהם שאינם גדלים כרצונם? – עד מתי ינשלו מקורות פרנסה? – עד מתי יקלעו למשפטים קשים? – עד מתי יסתבכו בחובות לאלפים ולרבבות? – עד מתי נרעד בחדרי חדרים מה יילד יום? – עד מתי מדינת אירן והישמעלים יפילו חיתתה על כל יושבי תבל? – העט לא יוכל לתאר את הכאב ואת הזעקה האילמת מלב כואב, רבש"ע עד מתי???כדי שתשמע תפלתינו ברצון בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר. – תיכף ומיד ממש להסיר הפאה נכרית מראשינו ונזכה לראות פלאות !

הצניעות מציל את האדם ומשפחתו והסובבים אותו ממגפה ושערוריות (כל הצדיקים). – כבר ידוע כי צניעות מבטל כל מיני פורענויות וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. (פסק בית דין). – אנשים מעידים שביום שהורידו את הפאה ראו תכף ישועות גדולות! – ככל שנרבה בצניעות כן ירבה הקב"ה שפע רחמים וישועות לכל היהודים, ויזדכך האויר ויטהר, ומשיח צדקינו בוא יבוא מהר.

ומי שלא מאמין ב-114 פוסקים של כל הצדיקים הקודמים שאסרו את הפאות כל הדורות, כמו שהיא מרן עובדיה יוסף זצ"ל, והוא אמר את זה באופן פשוט בלי עבודה זרה, זה היה אסור, ומי שמתיר את הפאה הוא אפיקורס שלא מאמין בעשרת הדברות, שכתוב לא תחמוד אשת רעיך, שאפילו היהודים הפשוטים מאמינים בעשרת הדברות.

ובילקוט מעם לועז אומר שמי שעובר על לא תחמוד, יבוא לעבור על כל עשרת הדברות, ומביא סיפור איך שאחד עבר בדיוק על כל עשרת הדברות, אחרי שעבר על לא תחמוד, מי יכול להגיד שרואה אשה עם פאה של חצי מטר, ולא עובר על לא תחמוד? והיום רק יחידי סגולה יכולים לעצור עצמם לא לראות, אז מה אתם מוכרים לנו שאנחנו כולנו נעבור על עשרת הדברות, כן כל ילד קטן, בחור אברך ויהודים זקנים לא יכולים כבר ללכת ברחוב מפני הזונות האלו, ואת השרץ הזה השיקסע של פריז אתה בא לספר לנו, ושואל למה הרבנים האלו והאלו לא אומרים כלום? ובגלל זה מותר ללכת ככה?

שמעתי הקלטה מהרב אליישיב זצ"ל איך שהוא ממש בוכה ולא יודע מה לעשות איך לבטל את העבודה זרה הזאת, זה כבר היה עבודה זרה לפני שזה בא מהודו, זה היה עבודה זרה כל השנים, וזה הביא את החורבן הנורא של חורבן בית המקדש ככתוב במדרש.

יש לנו היום מגפה גדולה, שמתים כל יום מאה יהודים ממחלת הסרטן שזה בא מהפאה הנכרית, ומי שעוזר למגפה הזאת הוא נקרא רוצח נפשות, ראו מה שכתב על זה השדי חמד זצ"ל לפני מאה שנים:

מַגֵּפָה – פֵּאָה נָכְרִית: בִּשְׂדֵי חֶמֶד כָּתַב (ס"ב) שֶׁכָּתַב כִּי עָוֹן זֶה מֵבִיא מַגֵּפָה רַחֲמָנָא לִצְּלָן מִפְּנֵי גִּלּוּי פְּאַת הַנָּשִׁים. וּבַעֲלָהּ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לִמְחוֹת וְאֵינוֹ מוֹחֶה נִקְרָא רָשָׁע, אוֹתִיּוֹת שֵׂעָר. וְרָאשֵׁי תֵּבוֹת שֵׂעָר בְּאִשָּׁה עֶרְוָה, "שֶׁבַע" לִרְמֹז שֶׁתֵּרֵד לְשֶׁבַע מַדְרֵגוֹת גֵּיהִנֹּם עַל יְדֵי זֶה עכדה"ק, וְהוּבָא דְּבָרָיו  בַּחֲקַל יִצְחָק סִימָן (פ"ב)

אתם שומעים מילים וּבַעֲלָהּ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לִמְחוֹת וְאֵינוֹ מוֹחֶה נִקְרָא רָשָׁע,

ומי שמדבר ומפרסם שבנות ישראל ילכו עם פאה הם רשעים גמורים, ולא רק הבעל רשע, כי הבעל הוא רשע בפני עצמו, אבל מי שרוצה ומדבר לעם ישראל שילכו עם פאה הם הרשעים והעמלקים של הדור! זהו האמת, ולא לחינם כתוב 170 פעמים בזוה"ק ו-130 פעמים בספרי בעל שם טוב הקדושים ותלמידיו נגד רבני הערב, והבעל דברי חיים כותב בספרו על התורה בהשמטות לפרשת ויקהל שלפי ביאת המשיח רוב האדמורים ורבנים ורוב העם יהיו מהערב רב רח"ל, וכל הסימנים האלו כבר אמרתי בדרשות, ואני מבקש את הצדיק הרב עובדיה והצדיק הגדול רבי אברהם זיית שליט"א שלוחמים נגד  הפאות, אני אשלח לכם 139 דרשות שאמרתי על הערב רב מתוך 43 ספרים שכתבתי על זה, ותשימו את זה בקו אחרית הימים, שכולם יכירו וידעו מי הם הערב ומה מעשיהם, וכך אנשים תמימים, ועמך כולם צדיקים, ידעו ויראו את האמת ולא ללכת אחרי רבי הערב רב, וכו'.

ואם יצטרכו עוד שיעורים, בעזרת השם אני מסכים להגיד עוד שיעורים, כי כל החורבן שלנו שכולם מוכרים לנו לוקשן פטריות עם סברות עקומות, וכל מי שאפיקורס יותר גדול עולה לקו, ואומר את האפיקורסות שלו, ואומר לכם האמת, אני לא יכלתי לשמוע את האפיקורסות האלו כל הדרשה שאפילו שאני צריך לענות לו, והגמרא אומרת שאסור לפלפל עם אפיקורס כל דפקר טפי, וזה כתוב באריכות בספר פסק דין שאמרתי כבר בדרשות הקודמות, וזה הלכה מפורשת.

ומה נוראים דברי בעל דברי חיים מצאנז זי"ע שאומר ששלוש ילדים שלו נפטרו רק בגלל שלא מחה נגד הפרצה הגדולה של נשים שהתחילו עם בגדים של  עריות שיסתכלו עליהם, ובע"ה נגיד את כל זה גם בדרשה באריכות, ובזכרוני שבאמצע השבעה אמר דרשה לציבור ואמר שכל זה שנפטרו הילדים שלו היה בעד שלא מחה מספיק על הפרצה הזאת שומו שמים!

איפה אנחנו ששותקים ולא מוחים? ואני מדבר לעצמי, למה לא מחיתי עד עכשיו? אפילו שהדפסתי כמה ספרים על הפאה בלשון הקודש באידיש ובעברית עשרות אלפים, אבל לא אמרתי מספיק דרשות על זה, ובע"ה אני אתחיל להגיד דרשות נגד הפאה, ואני מבקש אתכם הצדיקים הגדולים של הקו אחרית הימים, שישראל קדושים ורוצים לשמוע האמת, אני מקוה להתחיל לשלוח דרשות נגד הפאה הנכרית, ומי שרוצה לפלפל ויכול להראות לי שהפאה מותרת יקבל 5000 ש"ח אם הוא ינצח אותי, ונעשה כנס ונביא עם כמה רבנים צדיקים אמיתיים, ואם הם ינצחו אותנו יקבלו 5000 ₪.

מורי ורבותי ! רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ וְאָמְרָה, שֶׁכָּל אֵלּוּ שֶׁהוֹלְכוֹת עִם פֵּאוֹת נָכְרִיּוֹת יָדוּנוּ אוֹתָם וְאֶת בַּעֲלֵיהֶם וְאֶת יַלְדֵיהֶם, עַל הָאֲסוֹנוֹת שֶׁבָּאוּ לְעוֹלָם, לִפְנֵי בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ.

עַל כֻּלָּנוּ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, וְלִלְבֹּשׁ מִטְפָּחוֹת צְנוּעוֹת וַחֲצָאִיּוֹת אֲרֻכּוֹת וְגַרְבַּיִם שְׁחוֹרִים וְעָבִים, וּבְכָךְ נְבַטֵּל אֶת הַגְּזֵרוֹת, וְלֹא נַסְכִּים בְּשׁוּם אֹפֶן  לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה!

הַאִם לֹא שָׁמַעְתְּם כִּי כָּל הַפֵּאוֹת הֵם עֲבוֹדָה זָרָה? וְאָסוּר לְהִתְפַּלֵּל וְלוֹמַר בְּרָכוֹת וְקִדּוּשׁ נֶגֶד עֲבוֹדָה זָרָה! מַה אֲנַחְנוּ בְּבָתֵּי הַכְּמָרִים? שֶׁמִּשְׁתַּחֲוִים לַעֲבוֹדָה זָרָה? אֲנַחְנוּ נִמְסֹר אֶת הַנֶּפֶשׁ, וְלֹא נֹאמַר שׁוּם דִּבְרֵי קְדֻשָּׁה נֶגֶד עֲבוֹדָה  זָרָה!

 

בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל! לֹא לְהִתְאָרֵס לְבָחוּר שֶׁרוֹצֶה פֵּאָה, הוּא מְקֻלְקָל וְרָשָׁע, כָּךְ פָּסַק מָרָן רַבִּי עוֹבַדְיָה יוֹסֵף וְעוֹד   114 פּוֹסְקִים.

בַּת עַמִּי, אֵיךְ תּוּכְלִי לְהַחֲרִישׁ וּכְבוֹד ה' מִתְחַלֵּל בְּכָל מָקוֹם בְּעַזּוּת וְחֻצְפָּה, רַק אֵין יִרְאַת אֱלֹקִים וְאִם תַּחֲרִישִׁי בָּעֵת הַזֹּאת מָרָה הִיא אַחֲרִיתֵךָ. לָכֵן כֻּלָּנוּ נִהְיֶה שָׁם כֻּלָּנוּ נַפְגִין וְנִמְחֶה, נֶגֶד הַנָּשִׁים הַפְּרוּצוֹת, וּבְכָךְ נְבַטֵּל אֶת כָּל הַגְּזֵרוֹת, בּוֹאוֹ וְנִשְׂרוֹף אֶת הַפֵּאוֹת, בְּמַעֲמַד קִדּוּשׁ  ה' גָּדוֹל!!!

הִזְדַּעֲזַעִי אֶרֶץ וּמְלוֹאָהּ עַל הַפֶּשַׁע הַנִּתְעָב שֶׁל נשים הפרוצות , שֶׁמַּחְטִיאִים אֶת בְּנוֹת בִּפְרִיצוּת הַנּוֹרָאָה שֶׁל  הַפֵּאוֹת הנָּכְרִיּוֹת.

הִזְדַּעֲזַעִי אֶרֶץ וּמְלוֹאָהּ עַל הַפֶּשַׁע הַנִּתְעָב שֶׁל הרבנים שֶׁמַּחְטִיאִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּפְרִיצוּת הַנּוֹרָאָה שֶׁל הַפֵּאוֹת  הַנָּכְרִיּוֹת! – הִזְדַּעֲזַעִי אֶרֶץ וּמְלוֹאָהּ עַל הַפֶּשַׁע הַנִּתְעָב שֶׁל הרבנים הָרְשָׁעִים, הָעֵרֶב רַב וְהָעֲמָלֵקִים הָאֲמִתִּיִּים שֶׁל הַדּוֹר, שלא מוחים ומַּחְטִיאִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּפְרִיצוּת הַנּוֹרָאָה שֶׁל  הַפֵּאוֹת הַנָּכְרִיּוֹת! – הִזְדַּעֲזַעִי אֶרֶץ וּמְלוֹאָהּ עַל הַפֶּשַׁע הַנִּתְעָב שֶׁל הרבנים והאדמורים, שֶׁמַּחְטִיאִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּפְרִיצוּת הַנּוֹרָאָה שֶׁל הַפֵּאוֹת הַנָּכְרִיּוֹת, וְלָמָּה מִתְפַּלְּאִים שֶׁיֵּשׁ גִּיּוּס? הֲלֹא הַחֲזוֹן אִישׁ אָמַר: כָּל הַגְּזֵרָה שֶׁל הַגִּיּוּס הִיא בִּגְלַל הַלְּבוּשׁ  הַפָּרוּץ שֶׁל הַנָּשִׁים. – מִי יִהְיֶה אָשֵׁם עַל 130 אֶלֶף טִילִים שֶׁחַס וְשָׁלוֹם וְיְשׁוּגְרוּ לְעֵבֶר אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל? וּמִי יִהְיֶה אָשֵׁם עַל פִּצְצַת אָטוֹם שֶׁתִּפֹּל חַס וְשָׁלוֹם? אֲבָל אֲשֵׁמִים אֲנַחְנוּ! אֲנַחְנוּ, אֲנַחְנוּ הָרוֹצְחִים! שֶׁלֹּא שָׂרְפוּ אֶת  הָעֲבוֹדָה זָרָה הַפֵּאָה הַנָּכְרִית.

מִצְוַת: מִצְוַת עֲשֵׂה לְאַבֵּד מִן הָעוֹלָם עֲבוֹדָה זָרָה (סַנְהֶדְרִין צ א; רַמְבַּ"ם עֲבוֹדָה זָרָה ז א; טוש"ע יוֹרֶה דֵּעָה קטו יד), דְּהַיְנוּ הַפְּסִילִים וְהָאֲשֵׁרוֹת (רְאֵה עֵרֶךְ אֲשֵׁרָה), וּשְׁאָר הַדְּבָרִים שֶׁעָבְדוּ לָהֶם (רְאֵה  עֵרֶךְ עֲבוֹדָה זָרָה). – מִצְוָה לְאַבֵּד כָּל הַבִּנְיָנִים שֶׁנַּעֲשׂוּ בִּשְׁבִיל הָעֲבוֹדָה זָרָה, כְּגוֹן הַמִּזְבְּחוֹת וְהַמַּצֵּבוֹת, וְכָל הֲנַעֲשֶׂה לִכְבוֹדָהּ, כְּגוֹן הַתִּקְרוֹבֶת שֶׁמַּקְרִיבִים לְפָנֶיהָ (רְאֵה עֵרֶךְ תִּקְרֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה), וְכֵן כְּלֵי תַשְׁמִשָׁה (רְאֵה עֵרֶךְ מְשַׁמְּשֵׁי עֲבוֹדָה זָרָה), מִצְוָה לְאַבְּדָם שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי אֶת מִזְבְּחֹתָם תִּתֹּצוּן וְאֶת מַצֵּבֹתָם תְּשַׁבֵּרוּן וְאֶת אֲשֵׁרָיו תִּכְרֹתוּן (שְׁמוֹת לד יג), וְאֵת כָּל צַלְמֵי מַסֵּכֹתָם תְּאַבֵּדוּ וְאֵת כָּל בָּמוֹתָם תַּשְׁמִידוּ (בַּמִּדְבָּר לג נב), וַאֲשֵׁירֵהֶם תְּגַדֵּעוּן וּפְסִילֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ (דְּבָרִים ז ה). אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם  וְגוֹ' וַאֲשֵׁרֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ וְגוֹ' (שָׁם יב ב – ג). – רוֹב מוֹנֵי הַמִּצְוֹת מָנוּ אֶת כָּל הָאִיבּוּדִים הַלָּלוּ בְּמִצְוָה אַחַת (סֵפֶר הַמִּצְוֹת עֲשֵׂה קפה; סְמַ"ג עֲשִׂין יד; חִנּוּךְ תלו). וּמֵהַגְּאוֹנִים יֵשׁ שֶּׁמָּנוּ שְׁתֵּי מִצְוֹת עֲשֵׂה: לִשְׂרֹף צוּרוֹת אֱלִילִים; לְגַדֵּעַ אֲשֵׁרוֹת אֱלִילִים (בַּעַל הֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת הַקְדָּמָה  עַמוּד יז קכה-קכו). – מִצְוַת עֲשֵׂה לְאַבֵּד מִן הָעוֹלָם עֲבוֹדָה זָרָה, וְיֵשׁ שֶּׁמָּנוּ שֶׁבַע מִצְווֹת: לְאַבֵּד שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה; לְשַׁבֵּר מַצֵּבוֹתָם; לְגַדֵּעַ אֲשֵׁרָה; לִשְׂרֹף אֲשֵׁרָה; לְהַשְׁמִיד בָּמוֹתָם; לְנַתֵּץ מִזְבְּחוֹתָם; לְאַבֵּד כֵּלִים שֶׁנִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶם לַעֲבוֹדָה זָרָה (סְמַ"ק  לז – מג). – מִי שֶׁיֵּשׁ סִפֵּק בְּיָדוֹ לְבַעֵר הָעֲבוֹדָה  זָרָה עוֹבֵר עַל מִצְוָה  זוֹ (חִנּוּךְ תלו). – הַיְּוָנִים רָצוּ שֶּׁהַגּוּף יִהְיֶה יָפֶה. אָז מִי שֶׁהוֹלְכִים עִם פֵּאָה נָכְרִית הֵם מִתְיַוְּנִים. וּמִי שֶׁנִּלְחַם נֶגֶד הַפֵּאָה נָכְרִית הוּא חַשְׁמוֹנָאִי. וְיָכוֹל לְקַבֵּל נִיצוֹץ מִמַּתִּתְיָהוּ בֶּן יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל.

כבר פסקו גדולי ישראל מרן הרב עובדיה יוסף וצדיקים הקודמים שכל אשה שלא רוצה להוריד את הפאה נכרית צריכים להתגרש ממנה, כי היא עוברת על דת משה ויהודית, והדפסתי כבר התשובות על זה לפני כחמישים שנה, וכבר אמרתי בדרשות מגדולי הצדיקים מדורות הקודמים שצריך להתגרש ממנה, ואם הבעל רוצה דווקא פאה נכרית שהאשה צריכה להתגרש ממנו, כי הוא רשע גמור, כמו שפסקו גדולי ישראל הקדמים והאחרונים.

ובפרט היום, שהכל זה עבודה זרה ואי אפשר כבר להגיד לא ידענו, לא אמרו לנו, ומי שרוצה לקבל בדואר כל הספרים והעלונים המבארים עם תמונות ועדויות את כל העבודה זרה, יכול לקבל בחינם, טל: 0505952626

חותמו של הקב"ה אמת – ואני אשם שלא אמרתי מספיק דרשות על זה, אבל ישראל קדושים, ועמך כולם צדיקים, וכל האשמה היא רק על הרבנים ודרשנים שדורשים הכל ורק לא להגיד את האמת כי רוצים למצוא חן בעיני האנשים ולא בעיני של הקב"ה, אבל תדעו שהמשחק נגמר והאמת צריכה להאמר! אנחנו בגלות הכי הגדולה מכל הדורות.

שמעתי דברי המאזין שמדבר מקהילות שהולכים עם פאה וכו', ולא רוצה לחזור על דברי מינות ואפיקורסת, האמת הוא אחת, יש 114 צדיקים הכי הגדולים בעולם שכבר אמרו ואסרו את הפאות, ומי שלא מאמין בהם הוא אפיקורס אמיתי, שלא מאמין בכל בעלי השולחן ערוך ולא בכל הצדיקים של כל הדורות, אנחנו לא צריכים שרבנים מהדור הזה יגידו לנו שהחזיר מותר, החזיר ישאר חזיר, ומי שרוצה לאכול חזיר שיאכל הלאה, הפאה כבר אסורה בכל הדורות ומי שאינו מאמין בזה הוא אפיקורס אמיתי, הוא לא אשם, הוא לא יכול להבין את האמת, כי הוא נתפטם במאכלות אסורות ומוחו נתתמטם,  אנחנו צריכים להציל את עם ישראל שלא תבוא ח"ו שואה על ארץ ישראל, אני מבקש מהרב יובל עובדיה לא להשמיע לנו את האפיקורסים ואת העמלקים שמקררים את עם ישראל, וזורקים  מילים למעלה, כמו שעמלק עשה שזרק מילות למעלה.

מי שלא מאמין באנוכי ה' אלקיך לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, שזה הפאה נכרית על הפנים של בנות ישראל, מי שלא מאמין בלאו של לא תחמוד אשת רעיך שהילקוט מעם לועז אומר שמי שעובר על לאו הזה הוא יבוא  לעבור על כל עשרת הדברות, לא מאמין פשוט בעשרת הדברות, מי יכול להגיד שאם רואה נשים כאלו שלא עובר על לא תחמוד? שזה גילוי עריות בפרהסיה. – והיום  שזה עבודה זרה אז מכשילים את כל המאות יהודים שמסתכלים על האשה בהנאה מעבודה זרה, זאת אומרת היא עבודה זרה מהלכת, וכמו שלהבדיל אברהם אבינו הלך וצעק ברחובות לא לעבוד עבודה זרה  – האשה הזאת [ובעלה יש לו חלק בזה], הולכים ברחוב וצועקים סתכלו עלי , ותהנו מעבודה זרה היפה הזאת, כן רבותי זה האמת.

ועכשיו נדבר לנשים שהולכות לבית הכנסת ומתפללות נגד עבודה זרה, יש הלכה שאם אחד בבית חולים ומשמש החולה וכו', ולא יכול לצאת משם ויש שם עבודה זרה שיכסה את העבודה זרה או יסתובב לצד אחר, אבל זה לא שייך בבית הכנסת, שכל הנשים מתפללות שם חוץ שכל אחד יביא סמיכה ולכסות את כל הנשים שלא יתפללו נגד עבודה זרה. זה אני מדבר לנשים שידעו שכל התפילות שלהם הלכו ישר לעבודה זרה.

אבל הרבנים שנותנים לנשים עם פאות להיכנס לבית הכנסת, והרב הזה לא מוחה על הפיאות ואומר את האמת נגד העבודה זרה, אסור להיכנס לבית הכנסת הזה, ויותר טוב ללכת לבית עבודה זרה מלהיכנס לבית הכנסת הזו, כן לא אני אומר את זה זה נדפס בפסק דין יותר מ71 גדולי ישראל בשנת תרכ"ו, ואף אחד לא יכול לחלוק עליהם כך כתוב בפסק דין.

וכל אלו שהולכות בפאה נכרית הם בחרם חמור של בעל הפלאה זי"ע, ונוהג בה כל דיני חרם.

חרם קשה מנידוי, שנידוי פירושו לשון הרחקה בעלמא כלומר שהרחיקוהו והבדילוהו מקהל הגולה, אבל חרם יש בו קללה שהרחיקוהו וגם קללוהו. (חכמת אדם כלל קעב סעיף ב). – מי שהוא בחרם אין יושבין בד' אמותיו, היינו ד' אמות לכל רוח ואפילו ברשות הרבים (שם). – נהגו לגרשו מבית הכנסת כדי שלא ידחוק יחידים שצריכים להתרחק מד' אמותיו. (שם). – אסור ליכנס לבית המנודה כשהוא שם בביתו דכל הבית כארבע אמותיו, ואין חילוק בין עומד ליושב כשהוא שם בביתו (שם). – אסור לאכול ולשתות עם המנודה או המוחרם. ואם ירצו בית דין יכולים להחרים האוכל והשותה עמו והיושב בד' אמותיו (שם סעיף ב וסעיף ו). – אין לדבר עם המוחרם אלא לצורך כמו שידבר עם האבל (שם סעיף ב). – מוחרם שמת בית דין שולחין וסוקלין ארונו , היינו שמניחין אבן על ארונו ללמדך שכל המת בחרם חייב סקילה (שם סעיף ג). – המוחרם אסור בתכבוסת ובתספורת וי"א גם בנעילת הסנדל ואין מזמנין עליו ואין כוללין אותו לכל דבר שצריך עשרה (שם סעיף יב). – יש רשות ביד הבית דין להחמיר עליו שלא ימולו את בניו ושלא יקברוהו אם ימות, ולגרש בניו הקטנים מבית הספר ואשתו מבית הכנסת עד שיקבל עליו את (שם סעיף ו). – אם זלזל בחרם ולא נהג בעצמו דין מוחרם אין מתירין לו עד שינהג איסור כימים שנהג בהם היתר (שם סעיף כג).

מורי ורבות! רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ וְאָמְרָה, שֶׁכָּל אֵלּוּ שֶׁהוֹלְכוֹת עִם פֵּאוֹת נָכְרִיּוֹת יָדוּנוּ אוֹתָם וְאֶת בַּעֲלֵיהֶם וְאֶת יַלְדֵיהֶם, עַל הָאֲסוֹנוֹת שֶׁבָּאוּ לְעוֹלָם, לִפְנֵי  בִּיאַת הַמָּשִׁיחַ. – ילדות צדקניות תתחילו לצעוק ולבכות: אִמָּא, אֲנִי לֹא רוֹצָה שֶׁנִּהְיֶה גּוֹרְמִים לַאֲסוֹנוֹת, תּוֹרִידוּ אֶת הַפֵּאָה, אֲנִי רוֹצָה לִחְיוֹת וְלִהְיוֹת יְהוּדִיָּה כְּשֵׁרָה, וְלֹא  לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה. – אִמָּא, שָׁמַעַתְּ מַה הָרַבָּנִים פָּסְקוּ? שֶׁכָּל אִמָּא שֶׁהוֹלֶכֶת עִם פֵּאָה הִיא יוֹתֵר גְּרוּעָה מִמְּחַבֶּלֶת! וְנִקְרֵאת: 1. וַשְׁתִּי 2. כָּזְבִּי בַּת צוּר 3. אִיזֶבֶל, וְעִם הַפֵּאָה הָאִשָּׁה הוֹרֶגֶת אֶת כָּל הַיְלָדִים הַקְּטַנִּים וְנִשְׁאָרִים יְתוֹמִים וְאַלְמָנוֹת וְהָרַב וָואזְנֶר זַצַ"ל כָּתַב שֶׁכָּל הָאֲסוֹנוֹת בָּאִים מֵהַפֵּאָה שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה, יֵשׁ לָהּ כִּשּׁוּף עַל הָרֹאשׁ, הִיא מַמָּשׁ  מְכַשֵּׁפָה!

מַגֵּפָה – פֵּאָה נָכְרִית: בִּשְׂדֵי חֶמֶד כָּתַב (ס"ב) שֶׁכָּתַב כִּי עָוֹן זֶה מֵבִיא מַגֵּפָה רַחֲמָנָא לִצְּלָן מִפְּנֵי גִּלּוּי פְּאַת הַנָּשִׁים. וּבַעֲלָהּ שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ לִמְחוֹת וְאֵינוֹ מוֹחֶה נִקְרָא רָשָׁע, אוֹתִיּוֹת שֵׂעָר. וְרָאשֵׁי תֵּבוֹת שֵׂעָר בְּאִשָּׁה עֶרְוָה, "שֶׁבַע" לִרְמֹז שֶׁתֵּרֵד לְשֶׁבַע מַדְרֵגוֹת גֵּיהִנֹּם עַל יְדֵי זֶה עכדה"ק, וְהוּבָא דְּבָרָיו  בַּחֲקַל יִצְחָק סִימָן (פ"ב) עַל כֻּלָּנוּ לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, וְלִלְבֹּשׁ מִטְפָּחוֹת צְנוּעוֹת וַחֲצָאִיּוֹת אֲרֻכּוֹת וְגַרְבַּיִם שְׁחוֹרִים וְעָבִים, וּבְכָךְ נְבַטֵּל אֶת הַגְּזֵרוֹת, וְלֹא נַסְכִּים בְּשׁוּם אֹפֶן  לַעֲבוֹד עֲבוֹדָה זָרָה!

אני רוצה לעורר כל אשה שלובשת מטפחת ולא הולכת לשרופה, שמתביישת אז באמת, צריכה לשרוף או לבער את העבודה זרה לזרוק לפח בחוץ כי אסור להחזיק את העבודה זרה בבית כי כל שניה ורגע עוברים על הפסוק ולא תביא תועבה את בתיך!

כל הנשים הצדקניות שהולכות לבער ולשרוף את העבודה זרה להגיד הנוסח הזה:

רבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך השם אלוקינו ואלקי אבותינו בקידה והשתחויה שקרבתנו לתורתיך ולעבודתך עבדת הקודש, וצווית לנו ואמרת על כל רנ"ב אברים רנ"ב פעמים "תהא אשה צנועה" כדי ליתן שכר על כל דיבור ודיבור (בראשית רבה יח –ב). על כן אנחנו מפילים תחנונינו לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאתינו  ועונותינו, ונקבל על עצמנו מהיום  והלאה לקיים וללכת בתלבושת כשרה ובהנהגה  צנועה בכל פרטותיה ודקדוקיה ותרי"ג מצות התלוים בה, שיהיה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח ניחוח, וזכות אמותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה תעמוד לנו לבל נכשל במצוה להיות צנועה, דכתיב והצנע לכת עם אלוקיך… והיה מחניך קדוש ( סמ"ק מצוה נה) ונזכה להיות מהנשים הצדקניות, שבזכותם נגאלו ממצרים, ובזכותם ניגאל מהגלות המר והנמהר בב"א.

נ.ב. ועכשיו נעתיק את זעקה גדולה ומרה שצעק הצדיק הקדוש רבי שרגא פייויל מנדלוביץ זצ"ל, ובכל מקום שכתוב בשר תחשבו גם הבשר [שעל ידי שאכלו נבילות וטריפות יצאו מן הדת עד ששמחים עם העבודה זרה על הראש], וגם הצניעות ופאה נכרית.

  • מצב הכשרות בתקופת הרב הכולל הג"ר יעקב יוסף זצ"ל

כבר לפני יותר ממאה שנים כאשר הגאון הצדיק רבי יעקב יאסעף זצ"ל שהיה רב הכולל הגיע לאמריקה, הוא מצא שם הזנחה גדולה בכל תחומי היהדות, בחלק הגדול זה היה ניכר בשטח הכשרות. הצבור היהודי אז היה מאוד מצומצם, והיהודים שגרו במקום לא היו בני תורה כלל.

הוא ניסה בכוחות על אנושיים להקים מערכת כשרות טובה, אבל בגלל התנאים ששררו אז הוא היה מאוד מוגבל ולא יכול בשום אופן לבנות מערכת כשרות על פי מדרגתו.

המצב נמשך כך במשך עשרות שנים, הסיבות לכך היו שונות, וביניהם העובדה שאותם הפושעי ישראל, חוטאים ומחטיאים את הרבים, שהיו בעצמם ממדריגה נחותה ביותר, עמי הארצים פשוטים הכתירו עצמם בשם "רבנים" או "ראבאייס" או בשפה האמריקאית "אישיות מכובדת" וכך הוא נהיה "רב המכשיר" וביד רחבה חילק הכשרים לכל דכפין, ברור לאחר שגם "שילמו ביד רחבה" ללא כל מאמץ.

כפי שידוע, יהדות ארצות הברית בחלקו הגדול היה מורכב אז מיהודים פשוטים שברחו מאירופה, הללו לא היו חסידים ואנשי מעשה, וזאת מאחר ואותם החסידים ואנשי מעשה שרצו לנסוע לארצות הברית התייעצו עם האדמורי"ם והרבנים שהללו הציעו להם שלא לעשות זאת.

ולכן במצב כזה נאלץ הרב הכולל הגר"י יוסף לבנות את התשתית של בנין הכשרות – מאמץ רב ודמים תרתי משמע הוא נאלץ להכניס עד שמשהו עזר לו להעמיד בשביל אלו שבאמת רצו כשרות אמיתית כמו שהיה בעבר באירופה, אבל כל מה שהוא עשה היה זה רק חלק קטן ממה שהוא היה צריך לעשות.

רשמים מאותה "היסטוריה" יכולים למצוא בשבועון "דאס אידישע ליכט" שיצא לאור בארצות הברית לפני ששים שנה על ידי החזן הנודע הרב החסיד רבי יוסף רוזנבלט ז"ל שרצה מאוד להרים את קרן התורה והיהדות, שם היכן שהוא השקיע את כל פרנסתו עד שהוא קיבל שבץ לב ונפטר מן העולם.

הרבנים בראש האשמה: להקוראים שעדיין לא יודעים מי הוא זה הרב פייוויל מענדעלאוויטש זצ"ל, ראוי ליתן סקירה קצרה: הרב הגאון רבי שרגא פייוויל מנדלוביץ ז"ל כותב באחד מאותן החוברות בענין אותה בעיה ברשימה תחת הכותרת "הניתוח החשוב" הוא פותח בעובדה שהוא קרא בשבוע האחרון הודעה של מספר רבנים שהתאספו והחליטו להודיע שהיות וחנויות לממכר "פילעי" תולים על המוצרים תויות "כשר" על בשר טריפה כאילו הן כשרות, הם מזהירים את הצבור שיזהרו, הם גם מזהירים את בתי החרושת לנקניק, שלא ימכרו נבילות וטריפות, והודיע כי העירו להם ש-90 אחוז מתוצרת הנקניק הינן טריפה.

ועל כך כותב בעל הרשימה:

"אני שואל את אותם רבנים, איזה יהודים הינם מזהירים: שישמרו ולא יקנו טריפות? בשביל אותם היהודים שפרקו מעל עצמם עול של יהדות ולא איכפת להם לאכול טרף?, הללו מסתפקים בכך שכתוב על חלון החנות "כשר"! לדעתי לאותם היהודים כלל לא תעזור אזהרה, לא הם ישמעו לקול האזהרה של הרבנים, והרבנים אינם זקוקים לדאוג להם "הלעיטהו לרשע וימות", והרבנים לא יהיו יותר אחראים לדבר, ולכן כשרוצים להזהיר חייבים לעשות זאת למען היהודים האחרים המחפשים רק כשר, אלא הם לא נזהרים מספיק, אבל אותם היהודים לא יכנסו בשום אופן לקנות בשר כשר במקום שהם בעצמם אינם מכירים את הקצב שהינו איש נאמן, או שתולה אצלו שלט מרב שהוא נותן השגחה על אותו חנות.

הדברים שהוא כותב בהמשך ממש מבהילים:

…עתה ניצבת בפנינו בשאלה, ממה אתם מזהירים את הצבור? הלא עליכם להזהיר נגד אותם רבנים הנותנים שלטים לאטליזים? האם אינכם יודעים שאת רוב הטרפות המופצות בארצות הברית הינם ב"הכשר" של רבנים או של כאלו המכנים את עצמם "רבנים"? ואם כן מדוע אינם מקימים קול זעקה נגדם?.

אתם פונים ומבקשים גם שבתי החרושת לנקניק שלא ימכרו חמץ, האם הינכם תובעים מ"קוזאק" יושר!!!, מדוע אינם תובעים מהרבנים שהללו לא יזרקו את ההכשרים מימין לשמאל? מדוע הינכם לא מרימים קול זעקה אחת ולתמיד ומפרסמים את שמותיהם של אותם הרבנים שהמלה "כשר" הינו אצלם כל כך זול שהינם כותבים ונותנים הכשרים על כל דבר אסור?, אתם בודאי תשיבו כי הדבר כרוך במריבות וקטטות, אבל היכן המסירות הנפש ששמר על היהדות בכל הזמנים…?

עוד כותב שם הרב מנדלוביץ ז"ל: … בשום זמן ובשום מדינה לא הגיע בקלות ענין שמירת היהדות, רק מנהיגנו הגדולים הצדיקים הגדולים הללו מסרו את נפשם וכך הצליחו לקיים את ה"ובערת הרע מקרבך" כי "כל מצוה שנתנו נפשם עליה נתקיימה בידם", אבל כאן לדאבוננו, איננו רואים מסירות נפש הקטנה ביותר של הרבנים, והאמת היא שהוא פרוץ מרובה על העומד חוץ מקבוצה קטנה של רבנים שהוא מיעוט קטן, ואולי מיעוט שבמיעוט, וכל היתר הרבנים – וביניהם רבנים גדולי תורה – אף אחד מהם אינו חוסך את עטו מלתת הכשרים כמה שרק בא להם.

כשאני קורא את אותן הכתבות עומדים לי דמעות בעינים כשאני רואה איך שההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואיך שארץ הזהב (אמריקה "הקדושה") מסולת לעוור את עיני החכמים ולסלף את דברי הצדיקים, כוחו של "הדוד סעם" יכול בעוונותינו הרבים לסחוף לצדו את אותן היהודים עד שהם יכולים לומר על האסור מותר…

[כאן אנו נפגשים בנקודה יקרה מאד, אשר מעולם היתה נגע מספחת לעם היהדות בארצה"ב, ובעוה"ר עדיין השטן מרקד בינינו: הרבנים שצריכים להיות עיני העדה מדריכיהם ומנהיגיהם, מוליכין את הכלל ישראל שולל תחת מסוה הרבנות, וכשאנו מדגישין "רבנים" כולן בכלל! הן הפחותין וגם היראים! הא כיצד? הפחותין שבהם עושין מרבנות קרדום לחפור אחר זהב וכסף, זורקין הכשרים לכל המבקש עד שבין יום ולילה יצמחו כמן הארץ עשיריות חנויות מוכרי בשר כשר למהדרין מן המהדרין לאורכה ולרוחבה של רחבי המדינה, והכל לצבור הון תועפות, והמצב הגיע עד כדי כך שהרבנים משוקעים ראשן ורובן ברדיפה אחר בצע כסף עד שאין מוכן לזוז אצבע קטנה אם לא בעד בצע כסף. זאת אומרת אין בין הרבנים ובעלי הבתים ולא כלום. הללו והללו עסקם במסחר "ביזנעס" ומסך המבדיל ביניהם שבו בפרק שהבעה"ב מסתחרים בדרך היתר הרבנים מובילין לשוק למכור את כל הקדוש לנו כמו כשרות, שבת, צניעות ושארי גופי תורה דאחר שלהוטין לגרוף הון חונפין לבעלי בתים ואין מוכיחין על שום דבר ומתקיים "כסף וזהב מטהר ממזרים" רח"ל].

עוד ממשיך הרב מנדלוביץ ז"ל וכותב: … ומהיכן מצאו אותם הרבנים היתר לעשות מן התורה קרדום לחפור בה, ולהתמכר כל כך לכסף, לא מבקש מהם ללכת בשיטת הרמב"ם ולא לקחת כלל כסף בעבודת הרבנות. הרבנים יכולים להתפרנס היטב מההכנסות שיש להם מעריכת סידור קידושין וגיטין, בריתות, הספדים, הקמת מצבות וכדומה והם יכולים להתפרנס מזה בכבוד שיוכלו לעבוד לטובת היהדות ללא פניות, אבל כאן בארצות הברית, הרבנים אינם מוכנים לזוז ממקומם כל עוד לא שילמו להם, ואין לדבר כלל על הכשרים שאינם נותנים ללא תשלום, בכך אף אחד אינו מוכן לעשות שלא על מנת לקבל פרס, אבל ישנם רבנים שקורים להם לדבר למען תלמוד תורה, למען ישיבה, הללו מתנים מראש כמה ישלמו…

אוי לאותה בושה!

הכותב ממשיך ומנתח את המצב באותן הזמנים, הוא מביא את כוונותיהם של אותם הרבנים, הוא מבכה את העובדה שבראשם של אותם הרבנים אין כלל עולה על הדעת להרביץ תורה ויראה, ומה שכבר כן עשו בכיון זה עשו זאת רק כאלו אנשים בעלי בתים שיש להם מסירות נפש כפי שהדבר בא לידי ביטוי באותה רשימה.

ג. הרבנים משתחוים לעגל הזהב:

…ומעט הישיבות שיש לנו כאן, עובדים בשבילם בעלי בתים ממש במסירות נפש, ולא די שאינם דוחפים את הבעלי בתים, ולא די בכך שהרבנים אינם המנהיגים שיצליחו למשוך את הבעלי בתים, קשה מאוד לבעלי בתים לעניין את הרבנים בענינים כאלו, כי לא מונח בענינים הללו תשלום כספי, כאשר מדברים עם רב שישא נאום למען ישיבה הם עונים בחצי פה ואז מבינים שצריכים לשלם. שומו שמים! איך כל דבר שקדוש בעיני הרבנים? האם אין להם כלל אידיאלים? מנהיגים הצריכים להראות דוגמא לעם, שיתמכרו כל כך לעגל הזהב? ואז מה יענו איזובי הקיר"?

בהמשך הרשימה שואל בעל המאמר: "האם אינם יודעים שבהתנהגותם הינם מבזים את כבוד הרבנות"?, הוא ממשיך ושואל האם האזנים שלהם חרשות והלב שלהם כל כך אטום שאינם מסוגלים לשמוע את הבת קול המכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה?"

יותר מאוחר מתלונן בעל המאמר: "אדרבה, שהרבנים יסתובבו בין העם וישמעו היטב איך שאחד מדבר לשני ומה דעתם על הרבנים, ומי אשם בכך אם לא אותם הרבנים עצמם ההופכים הכל למען ביזנעס, המודדים כל דבר גדול וקדוש על פי כמות הכסף שקיבלו, ועוד יותר האם אינם אותם הרבנים סוחרים ממולחים העוסקים במסחר המולכלך ביותר?, בעל המאמר מאריך מאוד בענין זה ומסיים, ולאחר כל זאת עוד יש טענות לרבנים מדוע אין שומעים ומזלזלים בהם!!!.

כשקוראים את אותה רשימה נשאלת השאלה האם מה שקורה היום בארצות אין המצב דומה גם בזמנינו היום?, בזמננו במשך 60 שנה למרות שכבר הגיעו לארצות הברית אלפי יהודים יראים ושלמים, חסידים ואנשי מעשה, וישנם כבר עשרות ישיבות וראשי ישיבות מרביצי תורה, צדיקים קדושי עליון חסידי ואנשי מעשה, כאלה שאינם מכורים לעגל הזהב. אדרבא, הללו מרביצי תורה וחסידות עם יראת שמים באופן מיוחד, אבל לדאבונינו בעוונותינו הרבים השליטה אינה אצלם, כי אותם אלו המכורים לכסף רצו להיות בעלי הבתים ומנהיגי עולם התורה והחסידות ומצאו דרך חדשה איך להשתלט על הכל בכח הזרוע, בטרור חזק ואוי לאותו אחד שיעמוד מנגד אותם בעלי המסחר, אותן האנשים השחורים מוכנים לקצר אחד את ימי השני לא בשם המפורש אלא פשוטו כמשמעו – על ידי שהם מוציאים את האקדח מן הכיס של הבעקישע או מתחת לשטריימעל

הרב מנדלוביץ ז"ל מסיים את רשימתו בדברים כדלהלן:

ד. רבנים צבועים: כל מה שכתבתי לעיל, אינו חדש, כל הרבנים הישרים יודעים זאת, ולאחרונה ביום ראשון יצא לי לשמוע איך שרבנים אמיתיים דיברו נגד הרבנים וזעקו נגד אותו סוג של רבנים ואמרו: חייבים להוריד אחת ולתמיד את המסוה מעל פניהם, כן רבותי! זה היה יכול להיות הדבר הטוב ביותר, אבל עירוב פרשיות יש כאן, קורה תוהו ובוהו בעולם, אין יודעים מי מותר להם להיות אלו שיורידו את המסיכה מעל פני אותם הרבנים, ומי הם אותם הרבנים שמעל פניהם חייבים להוריד את המסוה, מה שקורה שיתכן מאוד שדוקא אותו אחד שעומד וזועק שיש להוריד את המסוה מעל פני אותם הרבנים, דוקא ממנו שעומד ומעמיד פנים כאילו הוא מלא יראת שמים צריכים להוריד את המסוה, איזה רב הוא מי שאומר אמת ומי הוא המעמיד פנים, מי הוא דובר אמת ומי הוא צבוע? ולכן רבותי, אם כבוד התורה חשוב ויקר לכם, אם אתם רוצים להרבות כבוד ישראל והכבוד העצמי שלכם שלדאבוננו ירד לתחתית השפלות, ואז תכניסו סדר לענין, תבררו את הפסולת מתוך האוכל, עוד פעם ועוד פעם, אל תפחדו מאף אחד ושישאר רק "ועוד בה עשיריה" אבל שיהיה "זרע קודש מצבתה" ואף אחד, שיהיה הגדול ביותר בתורה, אם הוא מחלל שם שמים, הוא חייב להישאר מחוץ למחנה, ואז כבוד התורה וממילא יחד עם זאת כבוד הרבנות יקבל את הברק הנכון ואותם היהודים שיראת השמים נוגע ללבבם ישמרו עליכם, ובכל דבר שבקדושה יסייעו בידכם ויוכלו הרבה לסייע בעניני חיזוק התורה והיהדות, מה שעתה לדאבוננו ירדה עשר מעלות אחורנית, וכבר הגיע הזמן של כי עת לחננה כי בא מועד…!

[נמצא דמה ששכיחים כהיום רבנים המתכבדים לדרוש בהספידא או בשאר הזדמנות ודורש בהתלהבות על שפלות הדור בו בזמן שהוא המסייע היותר גדול על ידי נתינת הכשרים לבשר מפוקפק או חלב גמור או בנתינת חיזוק לאותן מנהיגים העומדים מתחת המסחר הענקי של מכירת בשר ספק נו"ט וודאי חלב לכל המדינה. כ"ז כבר היה לעולמים במדינת הזוהר שלנו וההיסטורי' חוזרת על עצמה].

במלים אלו סיים הרב מנדלוביץ את דבריו, ועתה אני שואל אתכם רבותי: האם חסר עוד משהו שצריכים להוסיף על הנעשה בזמנינו? האם בדורנו לא עשינו את אותו דבר? החילול השם הגדול וכמו"כ העובדה שלא הרפורמים או הקונסרבטיבים נוהגים כך, אלא כאלו הרוצים להוכיח כי הינם הממשיכים החזקים והטובים ביותר מן האורטודוקסיה, ועוד כאשר מחוגם הודיעו ומחו בענין אותו איסור דאורייתא באותו עונש כרת רח"ל, שהסתובבו אצלהם במשך שלשים שנה והכשילו רבבות מישראל באכילת נבלות וטרפות ובאותו חטא חמור, ואותם ה"רע-בנים" יש להם את העוז לקום ולהעיז פנים במצח נחושה בעינים ואומרים על חֵלב שהוא לא חֵלב, בדיוק כאילו היו אומרים על יום שהוא לילה…

עד כאן ציטטנו את דבריו של הרב ר' פייוויל מנדלוביץ במה שאירע לפני מאה שנה.

הננו בטוחים בעזהי"ת כי אחב"י ישימו לב להיזהר לבל יכשלו ח"ו ותקוותינו שגם אותם הגורמים והמסייעים לפרצה זאת יחזרו בתשובה ויתקנו עותותם, ושבו ורפא להם. ועתה אתם היראים וחרדים לדת קדשנו, אל תאבו ואל תשמעו לדברי פורקי עול אלו, סורו נא מעל אהלי האנשים וכו' פן וכו' והשומע לדברנו ישכון בטח ושאנן, ואנחנו את נפשנו הצלנו. והשי"ת ירחם על עמו וארצו ועיר מקדשו לעשות כולם אגודה אחת ולעשות רצונו ולעבדו בלב שלם ומלאה הארץ דעה, ונזכה עוד השנה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית קדשינו ותפארתינו בב"א.

הכותב והחותם למען כבוד תורתינו הקדוש פה עיה"ק בית שמש

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*