logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

מכתב מכ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש על פאה נוכרית עם כיתוביות

מכתב מרבי מלובביץ2

מכתב מרבי מלובביץ

 

מכתב מרבי מלובביץ2

מכתב מכ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש על הפאה עם כיתוביות

https://www.youtube.com/watch?v=E_3sRNmhQjM&spfreload=10

פוסטר עבודה זרה בפאות

http://yaelok.com/poster/Poster-avoda-zara.pdf

הקו החדש

כל התפריטים

http://xn--9dbhb7b.net/?p=13503

אזהרה חמורה!!! 1.21 מילרבי מלובביץ1יארדי הודים, מתוכם 85% סוגדי דת ה'הינדו", 652 מיליון נשים, 28 בתי עבודה זרה (טמפלט) בכל אחד מהם מקריבים 40-85 אלף ראשים ביום. ההודים אינם מקבלים תשלום עבור השיער שהקריבו לעבודה זרה, השיער נמכר למעבדות לעיבוד שיער. אחרי העיבוד באירופה, השער נקרא אירופי ואין דרך לדעת מה מקורו. תקרובת עבודה זרה, אינה בטלה בשישים ולא במיליון ואסורה בהנאה ואין לה ביטול עולמי

Poster-avoda-zara (1)

 

האשה מהמוות קליני אומרת שהרבי מליובאוויטש אמר לה למה אומרים על שם שלי שמותר ללכת עם פאה זה לא אמרתי וזה אוסר

"חלמתי לא פעם אחת חלומות על הרבי מלובאויטש שהוא בא אלי ואמר לי: "למה אומרים בשמי שמותר ללכת עם פאה נכרית?! לא אמרתי כך וזה אסור ללכת עם פאה נכרית! ואין לי רוגע, אין לי נחת מזה בגלל שאומרים כך בשמי, אם את יכולה תגידי לכל אחת ואחת שזה לא נכון!" שאלתי אותו ככה בחלום: "אבל יש הרבה שאומרים שרואים את זה בספרים?" הוא אמר לי: "איך שהם רוצים להוציא את זה – ככה הם מוציאים וזה לא נכון! כל התשובות שאומרים על פאה נכרית בשמי זה בא מאנשים שהנשים שלהן הולכות עם פאות נכריות". הרבי מלובאויטש היה צדיק גדול מאוד, הוא היה שולח הרבה שליחים לכל עם ישראל שיחזרו בתשובה אבל היו הרבה נשים שלא רצו לחזור בתשובה בגלל השיער שלהם!"

מכתב שראיתי מי שכתבה:

בס"ד

בנות יקרות אני רוצה בס"ד לשתף אתכן בחלום/חזיון שהיה לי לפני כ-11 שנים.

זה קרה  בתקופה שבה בניי היו בת"ת של חב"ד (אנחנו לא חבד"ניקים, אבל מאוד אוהבים את כולם), אני הייתי באמהות פעילות שאירגנה מנהלת הת"ת. לאחר זמן של כמה חודשים היה מצב משונה בבית, מסיימים את ארוחת שבת במהירות ונכנסים לישון.

אני נשכבת על הספה כדי לקרוא מעט עלונים של שבת, ומיד נרדמת ופתאום מופיעה מולי דמותו של הרבי מילובביץ, הוא אומר לי שהוא מבקש ממני להעביר מסר ואני בשוק, אני מצד אחד אומרת לעצמי זה חלום ומצד שני צובטת את עצמי לבדוק אם באמת אני בחלום,לתדהמתי הרגשתי את הצביטה והבנתי שזה חיזיון.

חשוב לציין שעיניין זה חזר על עצמו באופן מדוייק במשך שלוש ערבי שבת רצופות!!!!

היה לי מאוד קשה לקבל את זה שאני זו שצריכה להעביר את המסר (מי אני? מי ישמע לי בכלל? וכו').

לצערי בזמנו סיפרתי את זה למעטים ועכשיו אני רוצה לתקן, בפרט שאנו בשעת האפס. ועל ידי זה נזכה לקבלת משיח בן דוד ברחמים.

המסר: הרבי אמר תדעי כי חסידיי מסלפים את דבריי ואומרים בשמי שני דברים שאינם נכונים אשר גורמים לי יסוריים קשים בשמיים! איני מתיר בשום אופן פאות נוכריות!!!!!

לא אמרתי מעולם שאני המשיח ותנועות היד הם כדי לעודד קריאה למשיח!!!

כשקיבלתי על עצמי לספר הרבי לא הופיע  יותר.

בבקשה נשים יקרות אל תתייחסו לכך בביטול!!! (חבדניקיות יכולות לפתוח באגרות קודש ולבקש מהקב"ה שיורה להן את האמת, אין לי ספק שתגלו אותה אם רק תרצו). כל הישועות לכל עם ישראל, אמן.

שלחה עליזה

הנה כל כלי מלחמה נגד הנשענים כביכול על   נשיא הדור רבינו  הצה"ק הגה"צ  הרב החסיד הצדיק כ"ק  מרן אדמו"ר מליובאווטיש ע"ה  נ"ע נבג"מ זצוקללה"ה  זיעוכי"א על הפאה הנכרית

מטפחת או פאה נכרית לנשים – מה עדיף?

אם תשאל הרי הרבי מליובאוויטש זצ"ל התיר ללבוש פאה?

 הרבי מליובאוויטש ראה דור שהרוב – או הורידו לגמרי את הכיסוי ראש או חלק רציני   של השיער שלהם היה גלוי, אז הוא אמר שפיאה מכסה את הכל.


אבל אם הוא היה רואה את הפאות של היום הוא היה צועק גיוואלד ועושה לזה סוף.

וחוץ מזה סבו הגאון בעל צמח צדק אוסר וכותב בפירושו על המשניות מס' ברכות ירושלמישהאשה ההולכת עם פיאה נכרית תצא בלא כתובה.

בס' "עבד לעבדי ה'" להגאון ר' מאיר מאזוז שליט"א [ראש ישיבת "כסא רחמים"] כתב בהקדמה:

"הדבר השני שהעולם טועים בו הוא ענין פאה נכרית. שחושבים כי לא יהיה חסיד כהלכה, אלא אם אשתו תלבש פאה נכרית. ויש לדעת, כי כל הפוסקים מודים שמטפחת עדיפא מפאה נכרית…

"אלא שלפני כ500- שנה באיטליא (בתקופת הרינסנס) פשתה המספחת לעזוב את המטפחת וללבוש פאה נכרית, ואז השתדל הרה"ג יהושע בועז (מחבר ספר "שלטי הגבורים" על הרי"ף ו"עין משפט" ו"מסורת הש"ס" ו"תורה אור" שסביב התלמוד), ללמד עליהם זכות מן הגמרא. וקמו כנגדו כמה גאוני עולם וסתרו דבריו. ובין האוסרים: הגאון בעל "באר שבע", הגר"א ב"שנות אליהו", הגאון יעב"ץ, "חתם סופר" … ויש שהתירו וחזרו בהם ואסרו, כמו הגאון בעל "פרי מגדים". ויש אומרים שגם המתירים לא התירו אלא בחצר ולא ברשות הרבים. ולכל הדעות כל המתירים לא התירו בפאות נכריות שבזמננו העשויות משיער טבעיוארוכות ומסולסלות, ויש בהן גירוי יצר הרע שבעתיים מהשיער הטבעי של ההולכות בגילוי … – ללבוש פאה (שהיא עצמה שיער טבעי של נכרית) ולהראות כגלוית ראש וכשחקנית ח"ו, הייטב בעיני ה'? (וראיתי באגרות האדמו"ר מליובאוויטש שכתב להעדיף הפאה, כי כשתפגוש לפעמים החרדית בחברה חילונית, עלולה להתבייש ולהוריד המטפחת לגמרי מראשה, משא"כ בפאה, וטעם זה אולי שייך באמריקה, אבל בארץ ישראל ב"ה אין מתביישות במטפחת). וב"ה שרוב החרדיות ההולכות היום במטפחת או בכובע, מדקדקות גם בחומרת הזוהר שלא יראה מן השיער כלום, ואשריהן בעולם הזה ובעולם הבא". עכ"ל. עיי"ש באורך.

והנה ראיתי שהרב ש.ד.ב. וולפא שליט"א השיג ע"ז וז"ל: "מה שכתב ש"כאילו" אי אפשר להיות חסיד חב"ד אם האשה לא תלבש פאה נכרית. אכן בודאי שכן הוא הדבר בלי שום ספק, כי בדבר שנצטער עליו כל כך אותו צדיק כ"ק אדמו"ר, ותבע וביקש שכל אשה תלך עם פאה דוקא ולא כיסוי אחר, הרי לא יתכן שחסידת חב"ד תנהג אחרת מציווי הרבי שלה (ומכ"ש וק"ו ממה שתלמיד ישיבת "כסא רחמים" לא יוכל להחשב תלמיד בישיבה אם לא ישמע להוראות ראש הישיבה בעניני יראת שמים). וכל זה הוא אפילו לדעתו של הרב מאזוז שפאה נכרית היא "ירידה" בקיום המצוה, וכמפורש בגמרא (סוכה לב, ב) שרב אחא הידר לקחת הדס של "תרי וחד" (שלדעת שאר החכמים היה פסול) משום שכך "נפיק מפומיה דרב כהנא" שהיה רבו (ועד"ז הוא בפסחים קיד, ב. בענין אחר). וכ"ש וק"ו בענין הפאה נכרית, שכפי שיתבאר הרי זה מהודר יותר וצנוע יותר על פי ההלכה, וא"כ בודאי שאי אפשר להיות חסיד חב"ד, מבלי קיום תקנה נפלאה זו של הרבי". עכ"ל.

והנה מ"ש ש"אכן בודאי שכן הוא הדבר בלי שום ספק, כי בדבר שנצטער עליו כ"כ אותו צדיק כ"ק אדמו"ר, ותבע וביקש שכל אשה תלך עם פאה דוקא ולא כיסוי אחר, הרי לא יתכן שחסידת חב"ד תנהג אחרת מציווי הרבי שלה" אין זה נכון כלל, ולא שייך נדו"ד כלל להך גמ' דסוכה, דהואיל ונפק מפומי' דרב כהנא וכו',

 דבס' 'משבחי רבי' להרב מרדכי מנשה לאופר שליט"א (תש"ס) כתב בפ"ד (ע' 62-61) כתב בענין כיסוי ראש וז"ל:

"רעייתו של הרה"ח ר' אוריאל צימר ז"ל סבלה מהקנטות של נשים שלעגו לה על שהיא חובשת מטפחת. הדברים הגיעו לידי כך שבבית-הכנסת מסויים בו התפללה ביום הכיפורים חשה אי נעימות מצד כמה נשים למרות יום הקדוש. כיון שגרו בויליאמסבורג לא התפללה בליובאוויטש. במוצאי יום הכיפורים בכתה לפני בעלה שרצונה לעבור לכיסוי של פאה נכרית, הסיבה לכך: היות שהן בביהכ"נ בו הם התפללו בויליאמסבורג והן בליובאוויטש נוהגות כן הנשים, ואינה יכולה לעמוד בהקנטותיהן של הנשים.

"לא יכול היה ר' אוריאל לעמוד בכך, וסוכם אצלם לשאול את חוות-דעת קדשו של הרבי וכאשר יורה כן יעשו.

"מיד במוצאי יום-הכיפורים נסעו ל770- והכניסו פתק דרך המזכירות על שאלתם, למחרת קיבלו טלפון מהמזכיר הראשי הרב חודקוב כי הרבירוצה למסור את מענה קדשו בעל פה ולא בכתב, בימי חודש תשרי העמוסים לא נהג הרבי לקבל ל"יחידות" [את אנ"ש תושבי האיזור שלא יקשה עליהם להיכנס ל"יחידות" גם בשאר תקופות השנה – משא"כ האורחים] מחמת הטירדות העצומות, אך הפעם קבע להם באופן יוצא מן הכלל וחריג זמן ל"יחידות" בעיצומו של אחד מימי חול-המועד סוכות.

"בהיכנסם אל הרבי אמר להם הרבי (נמסר בזה רק תוכן הדברים) שהעדיף להסביר באופן ישיר ולא בכתב, כדי להסיר כל עגמת נפש, היות והוא מתכוון להציע לגב' צימר שלא לשנות כי אם להמשיך לחבוש מטפחת, כיון שהם זקוקים בביתם להשפעות בבני חיי ומזוני, וידוע מזוה"ק פרשת נשא (חלק ג קכו עמוד א) עד כמה תלויות ההשפעות בתוספת הידור בענין שערות האשה, לכן רצוי להחזיק בחומרא של כיסוי המטפחת כדי שהקב"ה ישפיע שפע רב לבית. שמיעת הדברים מפי קדשו של הרבי באופן ישיר ומשכנע הקלה על הגב' לעמוד בקשיים". עכ"ל. 

ומסיים שם: "עוד על אותה "יחידות" סיפר הרה"ח ר' משה (ז"ל) וובר: אחר שקמו לצאת קרא הרבי לר' אוריאל ואמר לו: כיון שאני רואה שהדבר קשה לה, על-כך אבקשך לחזקה ולעודדה תמיד שתוכל לעמוד בנסיון".

הרי בהדיא דעתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, דאלו שמקפידים היטב שלא להשאיר חלק מהשער בלתי מכוסה, דעדיף מטפחת מפאה נכרית, והרי זה "תוספת הידור וחומרא כדי שהקב"ה ישפיע שפע רב בבני חיי ומזוני" ואין כל ענין כלל לשכנע אשה שמכסה היטב במטפחת להחליפה לפאה נכרית – וזוהי ממש איוולת לעשות כך.

וכמו שאמר הגה"ח כו' מו"ה מענדל ווכטר שליט"א [ראש הכולל דנחלת הר חב"ד], שלהחליף ממטפחת לפאה (לאלו שמכסות היטב), הרי זה ירידה מקדושה חמורה לקדושה קלה, וז"פ מאד.

ברם, היינו שמפני ירידת הדורות על הרוב לא מקפידים לכסות היטב במטפחת, וע"כ העדיף כ"ק אדמו"ר הפאה עליה כמובן אבל לא מפני שבעצם היא עדיפה ממטפחת, ואדרבה, היא דוקא פחותה ממטפחת, והיטב אשר דיבר בזה הגר"מ מזוז שליט"א שטעות לחשוב כך, ושמטפחת שמכסים בה היטב עדיפא מפאה נכרית.

וז"פ מאד.

הרבי זצוקללה"ה אמר בצורה ברורה ומפורשת כי לגבי הפאות יש בעיות וחששות גדולות של עבודה זרה (עיין בקובץ המצורף)

וידוע כשהיתה הידיעה על העבודה זרה בפאות מהודו כל גדולי הדור פאה אחד אסרו זאת.

מענה לשאלת רבים אודות הפיאות הנכריות נתברר שגם אותם מאירופא רובם מהודו
עם חשש תקרובת עבודה זרה וצריך להיזהר בזה (הרב משה שטרנבוך שליט"א וכתב על זה תשובה ארוכה)

הפאות היום עשיות במומחיות כזו, כל מי שלא משקר לעצמו, יודע שפאות כללו אף פוסק לא התיר, שהרי יותר יפות משיער טיבעי, ולא ניכר כלל שמכסה ראשה, ועוד שמושכות גם הופעת לבוש שתתאים להם, ומגרות את יצר הרע, אוי לנו.

ולא עוד אלא שגם בבית יש בעיה ללכת בפאה מכיוון שבפאות זמננו, גם אלה הנקראות “קאסטם אירופאי”, וגם אלה עם “ההכשר”, בכולן יש תערובת שער מהודו  שמקורו בתקרובת עבודה זרה. .

ובפרט אחר שמצאו שכל הפאה נכרית הייתה של עבודה זרה – זאת אומרת שכל הקידוש וברכת המזון והסדר הלך הכל לעבודה זרה – והיום עם ההכשר ביחד בא הכל משם. וכמו דלת המסתובבת שעושים בשמיטה כאן ישנו אניה המסתובבת שבאה מהודו לטורקיה ומשם מורידים בכל ושמים על אניה אחרת.

אז יש להיזהר לא לעבוד עבודה זרה!

 

איך יכול להיות שיהיה הכשר על כזה דבר? זה ממש רשעות, זה לקלקל את עם ישראל בדם קר. [ראה בשולחן ערוך יורה דעה סימן קנז ס"א ברמ"א ונ"כ ששייך בזה גם יהרג ואל יעבור, וזה דומה לעצת בלעם להשמיד את עם ישראל[.

היום פאה זה טרֵף, לגמרי טרֵף. אם זה לא עבודה זרה ממש, אז זה עבודה זרה איך שלא יהיה. בגלל שהפאות היום כל כך מפוארות וכמו שער אמיתי שזה שייך ל"עגל הזהב", שזה עבודה זרה ממש. ברור שאסור לאשת איש להראות כמו בחורה לא נשואה. מי שלובשת כזו פאה היא נראית לא נשואה, וזה גורם להרבה בעיות. זה הביא להרבה גירושין, והרבה משפחות שבורות.

יש מחלוקת מפורסמת וכו' … וצריך לדעת שיש אוסרים ויש מתירים.

אבל מר כבודו ישאל את עצמו, המתירים, באיזה אופן התירו ???

האם מה שהולך היום ברחובות , זה מה שהתירו ? יש דרשה מפורסמת מהרב שבדרון זצ"ל שראה בחורה ברחוב וחשב שהיא בחורה ולא נשואה בגלל הפאה . . . היום הפיאות מרבות פריצות שנשים שמות פאות ארוכות (!) בצבע אחר (!!) ויותר יפות מהשיער האמיתי שלהם (!!!) . האם זה מה שהתירו המתירים ?

יש תמונה של הרבנית חיה מושקא עליה השלום אשתו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל זיע"א וניתן לראות איזו פאה קצרה וצנועה הייתה שמה, וכלל לא דומה למה שמוכרים היום שזה ביזיון שאין כדוגמתו שאשתו של אברך נראית כדוגמנית ממילאנו או פריז ! ודבר פשוט כל המביאים לראיה את דברי הרבי מליובאוויטש שאם הפאה תלך אחורה מבושה לא תחזיר, זה רק למי שלא שמה רדיד תחת המטפחת. ועל זה ורק על זה  אפשר לומר שלשיטת הרבי מליובוואיטש אם תשים רדיד אז זה יהיה בסדר..

ותבין היטב ותפנים, מה שהתירו, יש אופן שהתירו , ומי ששם פאה לא שם בצורה שהתירו וזה דבר שרואים בעיניים מי שיוצא לרחוב (אני בטוח שכבודו יושב כל היום בכולל ולא מסתובב ברחוב ורואה..) שהפיאות של היום פריצות !

 

בקיצור אני מאוד מרחם על נשמת מי שלוקח את דברי הצדיקים הללו ומשתמש בזה להתיר את הפאות של היום דווקא (!!!) ש 99.8% מהם פריצות !

 יש  בחב"ד שאומרים ש"פאה עדיפה" אבל אף פעם לא ראיתי דברים מפורשים מהרבי ש"פאה עדיפה מכיסוי ראש".כל מה שכתוב בשמו על "ברכה לילדים ולנכדים ולפרנסה ולבריאות" נאמר על עצם כיסוי ראש ולא על פאה דוקא.

לדעתי לא יכול להיות שהרבי יכתוב נגד כל האמהות בעם ישראל שכיסו ראשן במטפחת לפני היות הפאה. לא יכול להיות שהרבי יכתוב נגד כל הנשים הספרדיות ובעלות התשובה שמכסות ראשן במטפחות בלי פאות. ח"ו לומר שהן נהגו שלא כדין…. זכור שהרבי מחב"ד היה אוהב ישראל גדול ואומר "כל דבריו בחכמה גדולה". ועוד.

אם הרבי היה אומר שאסור ללכת עם מטפחת -הכיצד ילכו נשות חב"ד עם מטפחות בשכונה שלהן?

ואני מקווה שכעת הסיבה ברורה לך. אני מעריך (אין לי ידיעה ברורה) שהרבי עודד את נשות חסידיו בארצות הברית ללכת עם פאה כיון שראה בחכמתו הרבה כי בדרך זו יצליחו הנשים של חסידיו להתגבר על הקשיים החברתיים שבהליכה עם כיסוי ראש בחברה האמריקאית הפתוחה. אולי הוא חשב שאם יאמר לנשים ללכת עם כיסוי ראש תיקני – מטפחת או כובע – הן יתקשו מאוד בכך. יתקשו להשתלב בחברה, יתקשו לעמוד בנסיון.

ואע"פ שהגרעין הקשה של הנשים בודאי יעמוד בנסיון, השוליים הרחבים יתקשו בכך. לכן הוא הנהיג את מה שהנהיג.

לא נראה לי כלל להפוך את ההנהגה הזו להלכה "נגד" מי שרוצה לנהוג על פי אמהותינו שנהגו ללכת עם מטפחות אלפי שנים.!

מי שכותב  "רבים מגדולי הדורות האחרונים מכל החוגים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, אשכנזים וספרדים כאחד" חושבים שפאה עדיפה – זו טעות גדולה.

גם טעות מספרית גם טעות הסטורית וגם טעות הלכתית.

רבים מגדולי הדורות האחרונים מכל החוגים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, אשכנזים וספרדים כאחד חושבים שפאה אסורה.

מעולם לא שמענו על איזה פוסק הלכה ספרדי שהתיר לנשים ללבוש פאה לכתחילה.

גם בין האשכנזים רבים רבים אוסרים ללבוש פאה. רבים מאלו שלא אוסרים פאה – אין דעתם נוחה מכך רק שחושבים שמצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע.

גם המתירים הגבילו את ההיתר לפאות מסוג מאוד מסוים. צא נא וראה שהגבלות והחלוקים הדקים בין הפאות המותרות והאסורות – לא נשמרות.

על כן אני יכול להבטיחך שהרבי מברך בלי שום פיקופוק את הנשים הלובשות מטפחת וכובע לא פחות מאלה הלובשות פאות ב"ברכה לילדים ולנכדים ולפרנסה ולבריאות".
אבל יקירי, הכל בטל ומבוטל לפי פסק מרן פאר ישראל זצ"ל רבי חכם עובדיה יוסף , שאמר וחזר ואמר וכתב ופסק והרעיש את כל העולם,  שזה אסור בתכלית האיסור !!!

אמנם הגבר צריך לשמור על עיניו, אך האחריות על האישה גם כן שלא תגרום לגברים להתבונן בה. ובדיוק ההפך הפאה עושה שגורמת לגבר להסתכל אמנם ירא שמיים לא יסתכל, אבל למה לאישה כן לגרום לכך ?

ולצערנו הרב ידוע  שיש  הרבה אנשים שכן מסתכלים בכוונה על נשים עם פאות ואין המקום להאריך.  אז למה להכשיל את הרבים ?

בקיצר זה דבר שנתון למחלוקת הפוסקים, כל הספרדים ויוצאי עדות המזרח נשמעים למרן פאר ישראל זצ"ל  שהזכיר וכתב והזכיר שזה איסור מוחלט … ואני יכול גם להביא רשימות של עשרות פוסקים ספרדיים שאסרו את זה מהאחרונים … אני מנסה להבין את הראש, ברגע שיש מחלוקת קיימא לן שירא שמיים יחמיר למה להיכנס לפינה המסוכנת הזאת  ?

העיקר להגיד אנו הולכים בדרכו של מרן זצ”ל ולהצביע בבחירות הטמאות –  למדו מהאשכנזים ללכת עם הפריצות הזו….ממתי שער שיפה פי אלף משער רגיל ומושך את העין יותר משאר דברים שאסרו חז”ל לשים לאישה …

תפתחו גמרא שבת עם פירוש הראשונים ריטבא רשב”א רש”י רע”ב גר”א תוספות רי”ד ועוד ראשונים שמפרשים שרק אישה בעלת מום כגון קרחת או שערה דליל וכדומה לבשה חתיכת פאה נוכרית ע”י שקלעה אותו בתוך שערה, וכמובן שמדובר שהוא מכוסה אחרת יראה שערה…

ומוכח מהגמרא שהתירו לה רק בבית ובחצר כדי שלא תתגנה על בעלה ללכת ללא כיסוי [אח”כ נתפשט חומרת הזוהר] אבל בחוץ חייבת לכסותו

ועם כל הכבוד לכמה רבנים וראשי ישבות דבריהם לא שווים כלום לעומת הראשונים!! וכל שכן בפאת קאסטם שרק אדם ללא יראת שמים יכול להגיד שזה צניעות ולא פריצות!!

והיום הנשים עושות ההפך בחוץ מתגנדרות לכל העולם עם פאות שחץ ובבית הולכות כמו מסכנות מול בעליהם שומו שמים

אין יותר פריצות מפאת קאסטם…הרי חכמים אסרו ללבוש בגד אדום כ”ש וק”ו פאה משוכללת וארוכה, ומי שחושב להתיר דבר כזה אמר עליו הרב עובדיה זצ”ל שהוא שוטה רשע וגס רוח, ומחטיא את הרבים!

רק אדם חסר שכל יכול להגיד שזה כיסוי ראש!

חבד יוצאת למלחמה בפאות-ארוכות

רבו של כפר חב"ד: "פאות ארוכות אינן כיסוי ראש " (מצורף מכתבו של הרב זצ"ל)

רב  מחסידות חב"ד מצטרף למלחמה בפאות הארוכות: במכתב ששלח בסוף השבוע הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי, רבו של כפר חב"ד, הוא מבהיר כי פאות ארוכות אינן נכללות בהיתר של כיסוי ראש על ידי פאה. "פאות ארוכות והפזורות ועל אחת כמה וכמה כשהן עשויות משיער טבעי שמטרתן להידמות לשיער אישה, אין בהן ההיתר של כיסוי ראש על ידי פיאה", כתב.

את המכתב שלח הגרמ"ש אשכנזי להנהלת 'בית רבקה', המכללה הארצית של בנות חב"ד, ובו דרש כי התלמידות הנשואות יורשו לחבוש רק פאות המגיעות עד הכתפיים ושיהיו אסופות ולא פזורות.

תקנון של חב"ד 

"הפאה תהיה בתסרוקת צנועה ועדינה , לא ארוכה מן הכתפיים ופזורה , לא רחבה או קצרה במיוחד , לא פרועה, לא מקורזלת ונפוחה, לא בעלת מראה רטוב , לא מכסה את הפנים בחלקה ולא כל תסרוקת חריגה אחרת. קישוטי שיער בולטים במיוחד או בגודלם או בצבעם , אסורים" . (ב"ד רבני חב"ד)

אורך הפאה 

האם אישה שלובשת פאה ארוכה מהכתפיים (כשהפאה פזורה ולא אסופה) או "ארוכה מהעצם הבולטת בעורף"- כפי שמצויין בתקנוני הצניעות השונים. האם עוברת על עבירה ממש או שזו "ממש חומרה ולא חובה"-(כפי שאמרה לי ידידה שלי)

תשובת הרב דרוקמן מרבני חב"ד רב העיר ק. מוצקין :

פאה בעלת צביון שחצני – זוהי כבר איננה שאלה הלכתית יבשה של צניעות, אלא זהו נושא שהוא בבחינת 'מוקצה מחמת מיאוס', וד"ל.

(מתוך הלכות כיסוי ראש שפרסם הרב אשכנזי בכפר חב"ד)

הבהרה שפורסמה בשם בנו של הרב

"כאשר אישה קונה פיאה בשביל שתיראה כשער ראשה, והדבר מתבטא בפועל באורך הפיאה וצורת התסרוקת שלה (פזורה) – יש לחשוש לדין "פריצות" כמו שיער הראש."

אז אי אפשר לתלות את הדברים בשם כ"ק אדמו"ר נ"ע נבג"מ ולסמוך על זה למעשה!

שרה אמנו הלכה עם פאה?

רבקה? רחל? ולאה?

טוב.. נגיד שפעם כיסו ממש את הראש והיום לא יעשו כן וכו' וכו'

אבל!! כמה מכשלות יצאו תחת הפאה ה'כשרה'? כמה מוכנות לחבוש/הולכות היום עם פאה כשרה? כמה בגידות וגירושים נגרמו מהפיאות????? יותר או פחות מהמטפחות?! מה יותר מושך את העין פאה ארוכה ומעוצבת או מטפחת??.

ואפילו המתירים התירו פאות של פעם שבודאי שונות מהפאות של היום!

הגאולה תלויה בשערה אחת! (הגרמ"מ  ממירנוב זצ"ל)

שלוחי הס"מ מעכבים אותה!

הגיע הזמן לגדע את הנגע רע הזה של חוסר הצניעות בכל בנות ישראל !

לכן, מי שעיקם את התורה, כדי להתיר את מה שאסרה. זה חמור מאד.
הויכוח במחנה החרדי,זה לא השאלה אם מותר או אסור
זה השאלה אם זה צנוע וכן מנהג קדושים?

אבל ציבור שפוקדות אותו אסונות רבים ותולה את זה בהבלים ורעיונות מטופשים, פשוט העונש שלו, כנראה עצום, כי עצם זה, שהוא לא מוכן להבין, למה ניתחים עליו צרות , ובטוח בצדקת דרכו, שהיא היא המפילה אותו לבור תחתיות, כנראה זה העונש הכי גדול.

ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו; שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי-חרם הוא! (דברים)

"תניא רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר (דברים לא) כי לא תשכח מפי זרעו אלא מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד:

תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל
שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל 


שנאמר (מיכה ג) שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו בונה ציון בדמים וירושלים בעולה ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו ועל ה' ישענו וגו'..   "

 

תגובה לאותו אחד  שמצוטט פוסקים שמתירים פאה נוכרית:

מה גם כל הרבנים שצוטטתה אחד אחד [רובם ככולם מהדור האחרון]  הטענה העקרית שלהם היא שהפאה מכסה הכל והכיסוי ראש לא מכסה הכל! ועוד מה הטענה וכי אתה מטיל מום בחופשי הפאה? שומו שמים ותרעד ארץ!

אכן ידידי לא אני מטיל אלא גדולי עולם בנגלה ובנסתר ראשונים ואחרונים שהם לא כמה עשרות בודדות אלא מאות פוסקים שאסרו פאה ועוד בזמנם שהיה קש ותבן! וגם הרבנים שכתבתה בזמנינו [חוץ מהרב מאשש (שאישתו חבשה כיסוי ראש!!)] לא מתירים פאות מסולסלות ויפות! כל הרבנים שצוטטתה אחד אחד [עזוב שיש צטוטים מרבנים ללא מקור וסילוף דיברהם] הטענה שלהם היא שהפאה מכסה הכל והכיסוי ראש לא מכסה הכל!

אולי מי שמטיל מול בקודשים זה אלה שכתבו שכיסוי ראש לא מכסה הכל וכי אתה מטיל מום באימותינו שהלכו עם כיסוי ראש? והטענה שכיסוי לא מכסה הכל היא טענת "יצר הרע נטו" זה טענה זולה מאוד שכן כל אחת יכולה להשים כיסוי ראש שיכסה הכל [וכן עשו ועושות גדולי הרבנים (החוטאים?)]! תפסיקו לעבוד על הדור

אתה בכל צורה מנסה להצדיק את הפאה אתה מביא ציטוטים שלא קשורים בכלל להיתר. נו אז מה אם אתה מצטט אחרונים על שו"ע (סימן עד) ומצטט את רש"י על הגמרא, וכי זה ראייה להתיר? לפחות אל תראה את ברותך ברבים! ועוד אתה לוקח חצאי תשובות מפוסקים ומוכיח שכן פסק?

וכל הראיות מהגמרא והרמ"א והאחרונים הסובבים עליו אינם ראיות כמעיין היטב ויראה שהרמא הביא דין זה רק לגבי ק"ש ולא כתב כן בהלכות אבן העזר ששם הנושא, וכן כתב בחסד לאלפים. וכן כל הראיות מהגר"א והכה"ח ועוד פוסקים אחרונים שדנו בדברי הרמ"א אין מהם שום ראיה לרשות הרבים אלא רק בחצר ותפסיק לסלף דברים כנס לשו"ת "יביע אומר" ותראה את האמת ולא את השקר שאתה מסלף בדברי האחרונים וכבר השיב על דברך אחת לאחת בספר "פאה נוכרית".

וגם תראה הרבה מלשון הפוסקים שרק ניסו להביא צד זכות להולכים בפאה כמו שכתב במשנה ברורה בעצמו. ומה גם שחכמי ספרד מעולם לא הלכו עם פאות רק בדור האחרון!

והמספחת הזאת נכנסה לחכמי ספרד רק בדור האחרון עם המודות החדשות שבאו מאירופה! וגם הרב מאשש שאתה מרבה לצטוטו בכל מקום, אישתו בעצמה הלכה עם מטפחת ולא פאה…וזה יוכיח שמנהג הקדום היה מטפחת עד הדור האחרון אשר לא ידע את יוסף, וחדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם!

הטענה העקרית של המתירים היא שכיסוי לא מכסה הכל. רואים היום  שהיא טענת "יצר הרע נטו"  שכן כל אחת יכולה להשים כיסוי ראש שיכסה הכל. וכן עשו ועושות גדולי הרבנים מדורי דורות (החוטאים?)!  ולא סתם אמר הרב אלישיב שגדולי הרבנים נפלו בזה וגם נשים צדקניות נפלו בפח הזה

מה עדיף להיתלות בטעם סרק "של לא מכסה את הכל" או ללכת כמו אימותינו מדורי דורות ולא לטיל בהם מום? ומי כתב שצריך שיכסה הכל ושלא תראה שערה אחת חס ושלום ארצה, פריצות איומה ונוראה (שלטענתם דינה כדין הערווה. אולם הפאה המשוקצת הזה אינה ערווה??)

מי אמר? כמובן הזוהר הקדוש אמר, פתאום נתפסים על דברי הזוהר הקדוש שמחמיר בדבר! אז הזוהר מחמיר, פתאום נהייתים לי מחמירים? וכי כל דבר אתם נוהגים על פי הזוהר [בטוח שלא]  איזה צביעות יש לכם – שצועקת לשמים!

ולמה בבית אותם נשים שמות כיסוי ראש (שאסור לדידכו) הרי הזוהר מחמיר בדבר לא?

אתם יכולים לעבוד על עצמכם בלבד ולא על בורא עולם! ומה גם רוב האברכים רוצים שנשותיהם יראו כמו פרוצות ולא מעניין אותם ההלכה זה רק חבל להאיחז בו! ואני לא מפחד להגיד כך ברבים!

למה בפאה נוכרית לא מחמירים? הרי החפץ חיים סיים  "וטוב להחמיר"…מה קרה פתאום לא מחמירים הרי זה איסור דאורייתא של פרצות והחטאת הרבים…אבל בשמיטה שזה מדרבנן צועקים והופכים עולמות!  הרי כולם מודים שמטפחת שמכסה הכל עדיפה מפאה! אלא מוכח מפה שכל תורתם כדואג האדומי משפה ולחוץ בלבד ואתם רק מנסים להאחז באיזה רבנים שהתירו כי אתם מחפשים את הפריצות הזאת!

וכל בר דעת יודיע היום שזה מתחיל מהפאה ומגיע לבגדים צרים וצמודים..אולי 3% עומדים בגדר ההלכתי של הפאה (לפי המתירים כמובן) ועל זה נאמר חכם עדיף מנביא שכן חכם רואה את הנולד ואי אפשר להתכחש למציאות שברחוב בעונותינו הרבים.

כל אישה יראת שמים  שרוצה יכולה לכסות את ראש כדת וכדין במטפחת שלא יראה שערה חוץ לראשה ולהרוויח אלפי פוסקים שאסרו נחרצות פאה נוכרית וגם להחמיר כמו הזוהר (פתאום נהיו מקובלים)!!

הרב מאיר מאזוז  שליט"א אומר ש"כל מי שיאמר הלכה כזאת שהפאה עדיפה מכיסוי ראש, חשוד שהוא מין, שהוא אפיקורס. אסור להסתכל עליו, אסור להתפלל איתו. בן אדם כזה בחזקת גוי גמור. אם יכתוב ספר תורה מותר לשרוף ספר תורה בפניו. ספר תורה שכתבו מין יישרף.!!! עד שבחורות בבתי ספר מסויימים מחכות להתחתן לא בגלל מצוות פרו ורבו, אלא בשביל ללבוש פאה ארוכה כדי שייראו יותר נאות. כדי להכשיל את רואיהן. להכשיל את כולם!

צריך לדעת החכם הזה לא פוסק. הוא לא יודע מימנו ומשמאלו. אנחנו יודעים התורה הזאת לא תהיה מוחלפת. ולא כל אחד ואחד יעשה כרצונו. הוא חייב להכיר את עצמו. הוא אפס אפסים, הבל הבלים. שהוא לא פוסק ולא ידען, הוא בור ועם הארץ, הוא לא יפסוק לנו ולא ישנה לנו כלום. לא כל שוטה, בור גס רוח ועם הארץ יבלבל לנו את המוח. צריך לומר את האמת בריש גלי!!!. לדעתי כמו שהם לא מקבלות אישה שבאה בכיסוי ראש למוסדותיהם אנחנו אסור לנו לקבל אישה למוסדותינו אישה מורה שתבוא בפאה נכרית".

לא תחששו למאות פוסקים שאוסרים? איפה היראת שמים שלכם?

יש מעל 70 פוסקים שאוסרים בתכלית האסור!

 

אוי לערב רב שמסלפים דברי חכמים ומחטאים את הרבים. אוי לכל הערב רב למינהם שמתירים את השרץ בק"נ טעמים!

הגאון בעל עצי ארזים פסק שהמתירים עתידין ליתן את הדין!

ובעל ההפלאה עשה חרם וכו'

מי יכול לזוז מדבריהם?

 

אין שום פוסק שיכול להתיר  פיאות נוכריות לנשים נשואות ואין דבר כזה פאה צנועה כמו שתגיד שיש חזיר כשר זה דבר שאין עליו עוררין שהחליטו רוב הפוסקים .

 

תתעוררו! כשרוצים להכשיר שרץ, יכשירו אותו בק"נ טעמים. העיקר לא ללכת לפי ההלכה…

"ואע״פ שרבו מגולי כל היד, בטלה דעתם״. (חזו״א (

 

אשה צנועה, הגוף שלה מכוסה בכמה שיותר שכבות שאפשר, כי זה מנהג האמהות שלנו. ['צְאִי לָךְ בְּעִקְבֵי הַצֹּאן'. שיה"ש א' ח']. ואם התורה אומרת ששיער באישה זה פריצות (ברכות כ"ד.: "שֵׂעָר בָּאִשָּׁה עֶרְוָה") שאשה נשואה צריכה להיות צנועה, צריכה להיראות נשואה, היא לא יכולה לשים עליה פאה עם שערות של אשה אחרת, ולחשוב שזה צנוע. [שירי משכיל כ"ה פ"ט]. זו פריצות, ובשמים זה הרבה יותר גרוע מחילול שבת. ['גדול המחטיאו יותר מן ההורגו'. ספרי על דברים כ"ג, ד']. אשה עם פאה של היום נראית גלוית ראש. ואם היא אומרת שבעלה רוצה את זה, אז שניהם ילכו לגהינום. [מאמר 'גדר עולם' להח"ח, פרק ו']. ואם היא תגיד שהרב שלה אישר את זה, קשה לי להאמין שהרב ראה את הפאה ופסק שזה כשר. [ועי' בחפץ חיים, הל' לה"ר כלל א' ס"ה].
הפאה הנוכרית נותנת לאישה הרגשה של גילוי ראש, הרגשה של חופש להיות כמו אישה פנויה, שהיא לא נשואה, וזה השקר הגדול של הדור, ההצלחה הגדולה של הסיטרא אחרא, כי התירו את הפאות לפני מאות שנים בגלל גזירה של הגויים, אבל היום אין גזירה של הגויים המחייבת את הנשים ללכת עם פאה, ובכל זאת ממשיכות ללכת עם הפאה. ובזמן הגמרא שכתוב שהיו פה ושם נשים עם פאה, אבל הן לא יצאו לרחוב עם פאה גלויה.

מטפחות זה גלאט כושר כך דורי דורות נהגו מאז שרה אמנו ועד היום
התורה לא השתנתה הרשעים בכל דור ודור מתים נשכחים מן העולם ובאים חדשים וכן הלאה

ורשעים כים נרגש כמו גלי הים שנשברים בחוף למרות שכל גל אומר אני אשטוף העולם ולבסוף נמחק כך אתם

תימה על האברכים היקרים שליט"א  שמתירים לנשותיהם  ללכת בפאה, ולא מוחים בהם . מה שווה התורה שלהם? "זה חילול ה' נורא ואיום! יש לסגור את כל הכוללים! מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא" (כמו שאמר מרן הרב שך זיע"א)

"זה רשע! אין לו יראת שמים, תורתו לא שווה כלום! זהו כמו דואג האדומי שכל מעשיו היו מושחתים, איפה היראת שמים?

צריך כל אחד ואחד להזהר, לא יתן את בתו לאיש כזה מושחת שדורש שתלבש דוקא פאה. זה לא אברך ישיבה, זה אברך רשע! צריך לגרש אותו! יחפש לו אברך טוב שידע את האמת, יסכים על מטפחת ראש." (כמו שאמר מרן רבי עובדיה יוסף זיע"א)

ולפני שיוצאים ללמוד יש לוודא ש"מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר"!

עדיף שהבעל יזרק את הכובע והפראק זקנו ופאותיו

 

מזה שיתן לאשתו להסדתובב עם פאה נכרית רחמנא לצלן  (כמו שאמר אחד מגדולי הדור הרבי מלעלוב זצ"ל זיע"א)

פאה זה קללה ואשה ששמה פאה עתידה לקבל את הדין בעולם האמת!

רוב גדולי ישראל החמירו ויצאו בתוקף בענין הפאה וכל שכן  בדורינו הפרוץ שהפאה נעשת במומחיות רבה היותר יפה מכל סוגי השיער האדם והבהמה ודי למבין

לוקחים גויה מתה מהודו ששערותיה הוקרבו לעבודה זרה!

ואת האשפה הזאת  אתם שמים על הראש אחר כך  אולי אתם ערב רב?

וכמו שידוע שמי שיש בו עזות פנים יש לחשוש שהוא ערב רב. (עיין בגמרא ובזוהר ועוד)

יש בזה עבודה זרה גילוי ערייות ושפיכות דמים!

ההיתר לצאת בפאה נכרית בא מקליפת עמלק וערב רב
הרי בהדיא דעתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, דאלו שמקפידים היטב שלא להשאיר חלק מהשער בלתי מכוסה, דעדיף מטפחת מפאה נכרית, והרי זה "תוספת הידור וחומרא כדי שהקב"ה ישפיע שפע רב בבני חיי ומזוני" ואין כל ענין כלל לשכנע אשה שמכסה היטב במטפחת להחליפה לפאה נכרית – וזוהי ממש איוולת לעשות כך.

וכמו שאמר הגה"ח כו' מו"ה מענדל ווכטר שליט"א [ראש הכולל דנחלת הר חב"ד], שלהחליף ממטפחת לפאה (לאלו שמכסות היטב), הרי זה ירידה מקדושה חמורה לקדושה קלה, וז"פ מאד.

ברם, היינו שמפני ירידת הדורות על הרוב לא מקפידים לכסות היטב במטפחת, וע"כ העדיף כ"ק אדמו"ר הפאה עליה כמובן אבל לא מפני שבעצם היא עדיפה ממטפחת, ואדרבה, היא דוקא פחותה ממטפחת, והיטב אשר דיבר בזה הגר"מ מזוז שליט"א שטעות לחשוב כך, ושמטפחת שמכסים בה היטב עדיפא מפאה נכרית.

אזור קבצים מצורפים

תצוגה מקדימה של סרטון ה-YouTube ‏מכתב מכ"ק מרן האדמור מליובאוויטש על הפאה עם כיתוביות

מכתב מכ"ק מרן האדמור מליובאוויטש על הפאה עם כיתוביות

מפעל הזוהר העולמי

3:48 (לפני 8 שעות)
אני

הודעה שהועברה
מאת: מפעל הזוהר העולמי <[email protected]>
תאריך: 21 בנובמבר 2017 בשעה 3:43
נושא: Fwd: דעת הרבי מליוובאטיש זיע"א על הפאה2 עדיות משמיים = ומסר ממנו שאמר שאין לו רוגע מזה שמפרסמים משמו שמותר ללבוש פאה
אל: ‫[email protected]‬, מפעל הזוהר העולמי ‫‎<[email protected]gmail.com>‎‬

מכתב מכ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש על הפאה עם כיתוביות

https://www.youtube.com/watch?v=E_3sRNmhQjM&spfreload=10

פוסטר עבודה זרה בפאות

http://yaelok.com/poster/Poster-avoda-zara.pdf

בכותרת

נא לפרסם – חדשות מספר 1 שלא שמעתם מעולם!!! לכבוד יט כסלו – שיר 240 ואפילו בהסתרה והרבי מליובאוויטש אומר על הפאה האסורה ועבודה זרה בביצוע של כ"ק האדמור מהאלמין שליט"א – News # 1 You've Never Heard !!! Song 240 and Vefilo Behastara and the Rebbe of Leibavitch says of the forbidden wig and idolatry‏

הרבי שלח פצצת גרעינית לפני שישים שנה והתפוצצה עכשיו – פטריוט נגד הפאה והאטום של צפון קוראיה ראשי תיבות צניעות פאה  נכרית

שיר חדש שיהפוך את העולם –  כבוד קדושת האדמור מהאלמין שליט"א בסינגל חדש שיכבוש את העולם בעז"ה!

חסידי חב"ד אומרים – הרבי צווה להקפיד על פאה דווקא, אפילו עבודה זרה

והרבי מליובאוויטש  אומר:

הסיבות למַצָּב הַפַּרְנָסָה – הוא הָעִנְיָן דְשֵייטְלעֶן [=פֵאָה נַכְרִית] שֶׁל נְשֵׁי אֲנָ"ש

הסיבות למַצָּב הַפַּרְנָסָה – הוא הָעִנְיָן דְשֵייטְלעֶן [=פֵאָה נַכְרִית] שֶׁל נְשֵׁי אֲנָ"ש

אֲבָל אֵין זֶה מְשַׁנֶּה הַמַּצָּב, שֶׁסּוֹף סוֹף עִנְיַן הַשֵׁייטְלֶען אֵינוֹ בְּסֵדֶר כְּלָל.

הרבי אמר לי ביחידות: לקנות את הפאות אצל אדם אמין מאחר שיש בעיות וחששות  עם השער מהודו

ומהשמיים אומר אין לי מנוחה ואני לא מוחל למי שפרסם בשמי שצריך ללבוש פאה!!

ומהשמיים אומר: אין לי מנוחה ואני לא מוחל למי שפרסם בשמי שצריך ללבוש פאה!!

לכן כולנו שורפים את הפאה, ואז משיח תיכף ומיד ממש בא!!!

The Rebbe sent a nuclear bomb sixty years ago and exploded now – a patriot against the wig and the atom of the North Koreans.

In honor of the 19th of Kislev

A new song that will turn the world

 a new single that conquered the world

 Chabad Chassidim say that the Rebbeto wear only a wig, even avoda zara

And the Lubavitcher Rebbe says:

The reasons for the situation of the Parnassa are the sheitlen (peah nochrit Wig) of the women of Anash

The reasons for the situation of the Parnassa are the sheitlen (peah nochrit Wig) of the women of Anash

This pain does not change the situation,

Because it is a sword

 

 The wig is not good at all

The Rebbe told me privately: to buy the wigs with a loyal man

 

 Since there are problems and concerns with the hair from India

And from heaven I say I have no rest and I do not forgive those who published in  my name to wear a wig !!

And from heaven he says: I have no rest and I do not forgive those who published my name to wear a wig !!

That is why we all burn the wig, and then Mashiach immediately immediately comes !!!

No Parnassah? take off the Sheitel! – The Rebbe of lubavich‏

No Parnassah? take off  the Sheitel!

The Rebbe writes a letter to someone in the year 5718, that the reason for the lack of parnassah, is not so much due to the economic situation in the country, rather because of not being careful about the sheitel for women

 

 

What you write about your [hardship with] Parnasah (livelihood) and also those of others, I can’t hide my opinion, being that it is of relevance to others and on a matter of such importance: my opinion is, that a primary reason for the lack of success until now, is not so much the natural reason – that of current economic difficulties in the country, because there are many who overcame these difficulties, but rather the issue of sheitels of the wives of Anash,

and even though the Limud Z’chus on them (which is more then a Limud Z’chus – for it is true) is that they got used to it from how they would act in our country [Russia] where it  came with great hardship, and became a matter of habit which made it seem permissible Ch”V for them, however, it is known that a limud z’chus is a great thing – but doesn’t change the situation – that at the end of the day the situation with Sheitlen is entirely problematic and troubling.

May it be that my words should be accepted just as they are [intended], not as words of severity Ch”v or reproof, but rather with hope that perhaps finally Anash will do what they are able, to add in their success with regard to Health, Parnasa, and true Nachas from all their offsprings sheyichyu, in a manner of joy glad-heartedness, and may it be the will [of Hashem] that he will find fitting words to accomplish all this in actuality, the earlier the better.

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*