logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אוצר כשרות השחיטה: מלחמת הכשרות – וועד משמרת ניקור, קול קורא, מלחמה בעמלק- מפעל הזוהר העולמי

%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a8-2מלחמה בעמלק

מאורע תשמ"ג ה' חלקים – פרטי – כל אודות ההתעוררות לתיקון הניקור והלקולים שנתהוו מהמחלוקת הנוראה . – סיבות המצב שקדם לזה והמסתעף. ערוך בחמשה חלקים. חלק א' תוכחתה של תורה. הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא ממרן גאב"ד קאשוי שליט"א. ב. מכתב מפורט המבאר את כל חלקי הענין, יסוד ההוראה, והפרסום בשער בת רבים. 

 מי יאכילנו בשר – למען דעת – קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא – מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א – י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק. אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל

וויכטיג פאר יעדען -חלק א' שבט – ניסן – תש"מ -על מכשולי חלבחלב און אידישע צרות. זעקה גדולה ומרה מהרב מרדכי גבריאל מלאכי שליט"א. כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א [זצ"ל] מפשעווארסק. בקשה להרבנים יושבי אה"ק. מודעה פון אלע מנקרים. מכתב א. עדותו של הגאון מהר"י לנדה אבדק"ק ב"ב. ב. מכתב שכתבתי בעצמי

– כשרות הניקור המתייונים של התאחדות הרבנים אחר שלא הצליחו עם הטעראר שלהם נגד החשמונאים, התחילו לזייף מכתבים של גדולי הרבנים שכאילו הם כתבו והכשירו את החלב, יצא לאור על ידי מאטעל בענדער שנת תשנ"ה לפ"ק

 מלחמת הכשרות על החלב עם הבהמות הטריפות יצא לאור על ידי וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, שנת תשנ"ה לפ"ק

קול קורא – על ניקור מזייף מנהגי ישראל, פרי תמרים ולקט שושנה שנדפס ביוראפ

קונטרס חלב יצהר בענין פרצת הניקור ובזוי תלמידי חכמים, 30 קול קורא'ס נגד קהילת סאטמאר בארצות הברית המאכילים נבילות וטריפות חלב ודם בשאט נפש להכעיס, נוסח הפאשקעווילים מלא שקרים גלויים, זיופים וסילופים נוראים בהקונטרס פרי תמרים, פרשת הזיופים והטעראר הגדול והנורא [יותר גדול ממה שכל הציונים המינים והכופרים עשו ב50 שנה] שעושים להשתיק כל הרבנים המעוררים – יצא לאור שנת תשמ"ג לפ"ק

. ג. תופס הפסק של ראש המנקרים בהעדה החרדית ושאר המנקרים של העדה החרדית. ד. עדות הגאון הגדול מהר"י קניבסקי שליט"א.קונטרס בן יוסף שנדפס לפני 70 שנה ממנקר מומחה. אזהרת החפץ חיים זצ"ל. 

מלחמה לה' בעמלק מדור דר  וועד הקהילות המאוחדות, ברוקלין ניו יארק

קריאה גלוי' לכל אנ"ש  ולא תעשו – (ת"כ) משלא תלמדו לא תעשו הרי שתי עבירות: מס' הכבי”כ, יצא לאור בשנת תשמ"ז לפ"ק

קול קורא – תכתב זאת לדור אחרון, אין יותר בשר צעהלים!!! וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור

קול קורא – חדשים לבקרים אודות בשר צעהלים – על כשרות בית ישראל – אזהרה חמורה וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור

זה הכל ממני

      וועד משמרת הניקור

בולעטין #1 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש תשרי תשנ"ד – קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, – בו נקבצו תחת גג אחד שבעים וחמש (75) ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר הניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד, וב"ה לא אונה להן כל און! – הספרים נכתבו על ידי גדולי הדור שהעניקו חמה בתורתן ופרישותן וכבר נתנו מהודם על הספרים גדולי הדור בהסכמתן החמה והנלהבת.. – הוציא לאור בחמלת ה' עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים זכותם יגן עלינו – הק' שלום יודא גראס רב דקהל "מגן שאול" ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכלל "בית ישעי'" "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות"

 בולעטין #2 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש חשון תשנ"ד – בעיר קראקא.

 בולעטין #3 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש כסלו תשנ"ד –  ממרן בעל תולדות יעקב יוסף והאדמו"ר מצאנז זי"ע.

 בולעטין #4 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש טבת תשנ"ד – רבי יעקב דוד ריב"ז במלחמתו על הכשרות בארצות הברית, עד שהשוחטים והבוטשערס העמלקים רדפו אותו והוצרך לברוח משם, ועלה לא"י, – אמר בשם הרמח"ל אם עבר על מאמר חז"ל אחד, אינו יכול להיות משיח.

 בולעטין #5 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש שבט תשנ"ד –  מהצדיק הקדוש והטהור מרן האדמו"ר מבעלזא זי"ע שכל כוחו של הרשע הגרמני ימ"ש בא על ידי מאכלות אסורות של שוחטים קלים, ועי"ז היה בכוחו לשחוט מיליוני יהודים. [הערת המעתיק, אם כן כל הרבנים שהם לא מדקדקים על הכשרות של השחיטה הם הגורמים לכל האסונות מה שהיה ומה שיהיה ח"ו, על כן: סורו נא מעל אהלי הרשעים האלה, ולכן אמרו חז"ל טוב שבטבחים שותפו של עמלק!!!]

 בולעטין #6 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אדר תשנ"ד –  עד מתי מהצדיק רבי שרגא פייוועל מענלאוויטץ זצ"ל

בולעטין #7 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש ניסן תשנ"ד – מאמר מרש"י הקדוש ז"ל על הפסוק שמות (פרק כב ל) "וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ).

בולעטין #8 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אייר תשנ"ד – בו יבואר גודל הפגמים והעונשים הבאים על האדם על ידי שאוכל מאכלות אסורות רח"ל

 בולעטין #9 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש סיון תשנ"ד –  הצדיקים הקדושים ראו ברוח קדשם ונלחמו במלחמה הגדולה להציל את עם ישראל מכלי' ח"ו. הצה"ק רבי נתן אדלר זי"ע במלחמתו להביא את משיח צדקינו. – אכילת חלב מביא את האדם לכפור באלוקי ישראל כמו שראינו אצל שבתי צבי ימ"ש

 בולעטין #10 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש תמוז תשנ"ד –  שמע ישראל העתקה מזוה"ק פרשת פנחס על מלחמת ה"שטן".

 בולעטין #11 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אב תשנ"ד – איך יכול להיות שרבנים יאכילו נבילות וטריפות חלב ודם במזיד ובשאט נפש???

 בולעטין #12 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אלול תשנ"ד – רבינו הקדוש והטהור מסאטמאר זי"ע: תורתינו הוא תורת אמת ואסור לשנות אפילו אות אחת מדברי התוה"ק, וחייב למסור נפשו על זה, והחיוב להגיד האמת במסירת נפש – איך יכול להיות שרביה"ק לא עשה כלום שלא להאכיל נו"ט חלב ודם? – האדמו"ר מקיוויאד זצ"ל מגלה הסוד של הסכם של הס"מ עם האדמו"ר מסאטמאר זי"ע.

בולעטין #13 – וועד משמרת הניקור

בולעטין #14 – וועד משמרת הניקור

בולעטין #15 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש כסלו תשמ"ה – קונטרס פרי תמרים – כשיש דין למטה אין דין למעלה!!!

 בולעטין #16 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש טבת תשמ"ה – קריאה דחופה אל הרבנים וראשי ישיבות

 בולעטין #17 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש שבט תשמ"ה – קריאה דחופה

בולעטין #18 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אדר תשמ"ה – חדשות לעולם התורה – אך זה יצא לאור ספר מלחמת קודש בפרשת ניקור החלב – פתח השער – להתוודע ולהגלות!!!

 בולעטין #19 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש ניסן תשמ"ה – סוד יציאת ספרי הניקור לאור עולם

 בולעטין #20 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אייר תשמ"ה –  כל חלב וכל דם לא תאכלו – קונטרס הודאת בעל דין

 בולעטין #21 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש סיון תשמ"ה – קינה על חורבן היהדות באמעריקע מיום הוסדה עד ה' תשמ"ה – קינה – קינה על חורבן הנורא באכילת בשר וְחֵלֶב – זְכוֹר ה' מֶה הָיָה לָנוּ… הַבִּיטָה וּרְאֵה אֶת חֶרְפָּתֵינוּ

בולעטין #22 – וועד משמרת הניקור

 בולעטין #23 – וועד משמרת הניקור

בולעטין #24 – וועד משמרת הניקור

בולעטין #25A – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש תשרי תשמ"ו –שני קצבים מאכילי נבילות וטריפות חלב ודם בעלי תשובה – קראקא שמ"ו – נוא יארק תשמ"ו. הסיפור שאירע בקראקא חוזר על עצמו בארצות הברית.

בולעטין #25 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש תשרי תשמ"ו – לכבוד ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות לחינוך הבנים או בנות הע"י. 

בולעטין #26 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש חשון תשמ"ו – לכבוד רבבות אלפי ישראל הנאמנים לד' ותורתו יושבי ארצינו הקדושה, אייראפע, ואוסטראליע, וקאנאדע, ועיירות שונות שבאמריקע.

 בולעטין #27 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש כסלו תשמ"ו – גם רבנים יכולין לטעות – וגם רבים יכולין להכשל – כמה תמיהי סליקו ואזלו מפי הרבה מהמוני העם.

 בולעטין #28 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש טבת תשמ"ו – לגלות את האמת בחוצות וברחובות מספה"ק ויואל משה בהקדמה

 בולעטין #29 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש שבט תשמ"ו – אזהרת החפץ חיים זצ"ל בספרו דבר בעתו

בולעטין #30 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אדר תשמ"ו – האם אפשר להונות את הצדיק, ובפרט את כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל

 בולעטין #31 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש ניסן תשמ"ו – מכתב מיוחד לארצה"ב מראש בית המדרש "הלכה למעשה", ה"נ הרה"ג מוה"ר מרדכי מלאכי שליט"א

 בולעטין #32 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אייר תשמ"ו – קול חוצב להבות אש – עד חי על חורבן המצב בניקור חלב בחו"ל מאיש המורם מעם לוחם מלחמת ד' ומעמיד הדת על תלה במסירת נפש ממש כל ימי חייו. הרהגה"צ המפורסם מוה"ר זלמן בריזל שליט"א נשיא בית המדרש הלכה למעשה – מנהג חו"ל.

בולעטין #33 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש סיון תשמ"ו – מכתב א. קול קורא ובקשה נרגשת!!! מראשי המנקרים של העדה החרדית בירושלים (תוכן המכתב) – שבאמעריקא נכשלים יראים ושלמים באיסור חלב רח"ל!

בולעטין #34 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש תמוז תשמ"ו – מכתב ב. אנו הח"מ מאשרים שכל הנכתב בספרו של הרבה"ג ר' מרדכי מלאכי שליט"א. בניקור חלק הפנים הקדמי.

בולעטין #35 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אב תשמ"ו – מכתב ג – ב"ה תמוז תשל"ט – הנדון: נקור חלק הפנים – ידוע, כי כאן בארץ מנקרים גם השפאנדרעס – אולם תלוי מה נקרא חלק הפנים.

 בולעטין #36 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש אלול תשמ"ו – אזהרה בענין ניקור

בולעטין #37 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש תשרי תשמ"ז – מהרב מרדכי גבריאל מלאכי רב בביהמ"ד דחסידים "יבנה" וראש ביהמ"ד "הלכה למעשה" וראש למנקרים בארץ ישראל – מכתב בקשה להרבנים הגאונים יושבי ארה"ב – שלום וברכה ישפות אלקי המערכה לכ' הרבנים האדמורי"ם ראשי ישיבות וכו' הע"י.

 בולעטין #38 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש חשון תשמ"ז – מהרב מרדכי גבריאל מלאכי רב בביהמ"ד דחסידים "יבנה" וראש ביהמ"ד "הלכה למעשה" וראש למנקרים בארץ ישראל – זעקה גדולה ומרה!!!

בולעטין #39 – וועד משמרת הניקור ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה. – חודש כסלו תשמ"ז – מודעה נחוצה!

כשרות השחיטה והניקור

ירחון חודשי יוצא לאור על ידי אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי

מאנאטליכער זשורנאל, ארויסגעגעבעם ביי די אגודת שוחטי עופות דניו יארק רבתי שנה תרצ"ב – תרצ"ג

די שוחטים שטימע

SCHOCHTIM SHTIMME

יצא לאור אדר שנת תשנ"ח קונטרס כרוזים, מודעות ואזהרות בענין אכילת בשר בהמה
ביאור מקיף על ניקור חלב הפנים – הקדמי מהתלמוד ושו"ע מהראשונים והאחרונים ומספרי ניקור.  

בזמנו של הגאון מוילנא זצ"ל נכשלו כל העיר באיסורי חלב. יצא לאור ע"י בית המדרש הלכה למעשה בני ברק  – 200 עמודים

סדר הניקור הפנים והקדמי

עם תמונות – הלכה למעשה מאת הרב מרדכי גבריאל מלאכי – רב בביהמ"ד דהחסידים "יבנה" תל –אביב – וראש ביהמ"ד הלכה למעשה – בני ברק

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

 

ספר שפע חיים 

– דרוש ומאמר ברית שלש עשרה – מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז – אשר בשר צדק בקהל רב – ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

בו מבאר האיסור הגדול של חלב עכו"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"א.

 

להסיר מכשול – האיסור על חלב עכו"ם לאנשים וקטנים
ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק  הבעל שם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודם קונטרס שותפו של עמלק חלק א'

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות

ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש"ס בזוהר הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק  וביאור גדול בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק, ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו. כמו שכתוב בתורה מלחמה לה' בעמלק מדר דר  ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את האמת, ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור   ובזה יתבאר מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי"ע. מה עיקר העבודה של השטן? נסיון האחרון בגלות המר. קונטרס שותפו של עמלק חלק ג'

איך שהבעל שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א. הבשר הכשר?
לחם שערים
המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה' במסירת נפש כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א  דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם – מחבר ספרי לשלמה משפטיך על ד"ח שו"ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות, ברה כחמה על ברכת החמה, גדולי שלמה בדין גילוח בחול המועד, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות ספר תיקון הכשרות – ומכתב הצלה

על מצב השחיטה והניקור מאת הרה"ג רבי שלמה יהודה שוויצער שליט"א

 ..

 

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

רבי חיים פלאג'י

כשרות השחיטה

מכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א מה שהשיב לשואליו אם מותר לאכול בשר בזמן הזה, אחר שנתברר שמאכילים את בני ישראל הכשרים באכילת נבילות וטריפות חלב ודם. איסור על אכילת הבשר בזמן הזה
מעיתון מחזיקי הדת מחנה החרדי, את אשר אסרת היתרתי כשרות הבשר בזמן הזה
מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס, אשר כתב ביום י"ג מדות שנת תשמ"ג לפ"ק קול קורא – על איסור לאכול בשר בזמן הזה
מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס, מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שהיה בעל המכשיר על הבשר הרבה שנים. שנת תשמ"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק קול קורא – על איסור לאכול בשר בזמן הזה חלק ב'
א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'
ניקור ווארשא תירוש ויצהר

כשרות השחיטה

מכ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א מה שהשיב לשואליו אם מותר לאכול בשר בזמן הזה, אחר שנתברר שמאכילים את בני ישראל הכשרים באכילת נבילות וטריפות חלב ודם. איסור על אכילת הבשר בזמן הזה
מעיתון מחזיקי הדת מחנה החרדי, את אשר אסרת היתרתי כשרות הבשר בזמן הזה
מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס, אשר כתב ביום י"ג מדות שנת תשמ"ג לפ"ק קול קורא – על איסור לאכול בשר בזמן הזה
מאת כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס, מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שהיה בעל המכשיר על הבשר הרבה שנים. שנת תשמ"ג לפ"ק, ברוקלין נוא יארק קול קורא – על איסור לאכול בשר בזמן הזה חלק ב'
א. ניקור חלק הפנימי, נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ב. בירור ענין חלב. ג. לימוד מלאכת הניקור. נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק ג'
ניקור ווארשא תירוש ויצהר
גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו"ל עם מקורי' וטעמי תכלית ומטרת הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר משתמשים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים, וכל הנוגע בבשר זה ידע שח"ו יכול להכשל באכילת חלב ודם וכו' וידע כי בנפשו הוא, ואנו את נפשינו הצלנו עלבונה של תורה חלק א
אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. כדת של תורה
אודות תיקון הניקור, א. פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט"א גאב"ד קאשוי יצ"ו לתלמידיו. ב. מכתב שכתב לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון. ג. מכתב הזיוף שיצא לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א, ושלחו המכתב הנ"ל ל- 50 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא שנאסר ע"י כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א. ד. מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על מכשולי הניקור. תמוז שנת תשמ"ב. כדת של תורה 1
חלק ב' – הכחשה או הודאה. – גילוי הדברים כהווייתם מהצד הב' שלחלק ולפלוג יצאו – יוצא לאור על ידי וועד לכבוד הוראת התורה וחכמיה – נדפס פה ברוקלין יע"א – אדר ה'תשמ"ג ספר כדת של תורה – אודות תיקון הניקור פרשת החלב 
קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. י"ל חודש מנחם אב תשמ"ב לפ"ק. מצב הניקור בארצות הברית חלק א
קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ב
קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ לרבים, למען לגלות את האמת המר, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, וויליאמסבורג, בארא פארק, מאנסי ועוד. מצב הניקור בארצות הברית חלק ג
בפרשות ניקור החלב, ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור המובהקים, שבו נקבצו תחת גג אחד 78 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד. וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע"י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה"ר. מלחמת קודש
נקודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח"ל. ניקור חלק הפנימי
עיתון על מכשולי הניקור שיצא לאור בשנת תש"מ, ההיסטארייע מה שהיה עם הרב מלאכי ואיך שרצו להרוג אותו על שגילה המכשולות הנוראות, ובסופו אזהרת החפץ חיים זצ"ל על מכשולי הניקור והטריפות שהבוטשער שותפם של עמלק מכשילים את ישראל רח"ל, וכל אחד ערב בעד חבירו ומחיוב לעורר על מכשולים האלו.   וויכטיג פאר יעדן ניקור
פרטי – כל אודות ההתעוררות לתיקון הניקור והלקולים שנתהוו מהמחלוקת הנוראה . – סיבות המצב שקדם לזה והסתעף. ערוך בחמשה חלקים. חלק א' תוכחתה של תורה. הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא ממרן גאב"ד קאשוי שליט"א. ב. מכתב מפורט המבאר את כל חלקי הענין, יסוד ההוראה, והפרסום בשער בת רבים מאורע תשמ"ג ה' חלקים
קול קורא על מכשולי הניקור בזמנינו מלחמת השם
אודות המכשול הגדול שמכשילים אחינו בני ישראל בחלב דאורייתא רח"ל בשאט נפש, ומשתיקים את הרבנים בפדיוני נפש להעמידם על צדם של המכשילים.

 

קול קורא שמע ישראל

לא עת לחשות

מוועד משמרת הכשרות

בנוא יארק

 

בו יבואר איך שמאכילים ומכשילים את ישראל בחלב דאורייתא בשאט נפש, ואיך שמזייפים כל ספרי ניקור רח"ל, שלא היתה כזאת בישראל מאז היתה לגוי, ואיך שזייפו מכתב בשם כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א שכאילו הוא חזר מפסקו והתיר חלב בישראל רח"ל. ואיך שדנו לשריפה  את הספר לחם שערים שיצא לאור ע"י 10 רבנים מהבית דין של הגר"א ז"ל שאסרו את החלב, שאצליהם הוא הכל כשר וישר, ואיך שרודפים את כל הרבנים הצדיקים שאומרים את האמת לאמיתו. ואיזה טאראר שעושים על העדה החרדית להוציא פסק דין מזויף שהחלב בארצות הברית כשר וישר, וכל דרכי הטעראר של המאכילי חלב בוויליאמסבורג, ואיך שעוקרים כל הענין של איסור חלב כאילוי הוא רק נוהג בזמן שבית המקדש היה קיים. יצא לאור על ידי הק' מאטעל בענדער סגן יו"ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית, כסלו תשמ"ג. עד מתי נחשה?

בענין חלב וניקור

מוועד משמרת הניקור

דארצות הברית

באידיש

חודש כסלו תשמ"ג

 

מהבי"ד צדק דהעדה החרדית, כ"ק אדמו"ר מדעברעצין, כ"ק אדמו"ר ממאנסי, כ"ק אדמו"ר מקאשוי, כ"ק אדמו"ר מקלויזנבוירג ובית דינו, קהל עדת קאשוי אודות שנתפרסם מכתב מזויף כאילו הגאון הקדוש מקאשוי אינו מהרהר על ה"ניקור", והה"ק מקאשוי שליט"א עומד עוד בפסקו הראשון  דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה
מעיד כי הוא ראה בעצמו במעמד מנקרים מומחים ונתברר כי בעוה"ר הבשר מהחניות המוחזקים להיותר טובים ומהודרים אינם מנוקרים כראוי. מכתב האורגינעלי של כ"ק אדמו"ר מקאשוי

מי"ג מדות תשמ"ג

אודות בשר בהמה בארצה"ב

קריאה גלוי' לכל אנ"ש מכתב מקהל יטב לב דסאטמאר
נגד המכתב המזויף שעשו כדי להתיר את החלב בזדון ובשאט נפש הכחשה
די הינט בילען, אבער דער צוג פארט ווייטער – עד השאול תחתית עלבונה של תורה
ובית דין צדק דהקהל יסודי התורה.האיסור הנורא על הבשר החלב. מקום החתימה של כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג מרן יקותואל יודא מרידניק קהל יסודי התורה

שה"פ קלויזנבורג

מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן

רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א

בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו בשוגג, ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב, וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש ופקפוק, וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים באיסורי כריתות 

קונטרס קול קורא'ס

חלק ב" מאת כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק מרן רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה

שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא יארק מגלה סיבת המכשולות באיסורי חלב שהוא איסור כרת, – המכשולות – אופני התיקון.

אסור מן התורה לאכול  שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים  רח" ל מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק  אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל

 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א   הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא
ה' ניסן תשס"ב לא יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה, כי כשרות הוא אחד משלשה דברים שגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומות כמבואר בזוהר הקדוש

 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשרבהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח

קול קורא במחנה החרדי א' כסלו תשמ"ג אכן נודע הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפ  את אשר אסרת התרתי

 

דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ"ק אדמו"ר מקלויזנבורג זצוקללה"ה  שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם להכלל ישראל, רחמנא ליצלן.

 

ספר שפע חיים 

– דרוש ומאמר ברית שלש עשרה – מאת כבוד קדושת אדומו"ר הגה"ק מרן יקותיאל יהודה הלברשטאם שליט"א [זצוקללה"ה] אבדק"ק צאנז – אשר בשר צדק בקהל רב – ביום י"ג מדות שנת תש"נ לפ"ק

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א זצ"ל, המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים חלב דאורייתא, והגאון החסיד מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל, וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב, וכל העשר רבנים דשם חתמו על קול קורא איך לתקן הענין של הניקור לחם שערים
י"ג מדות של רחמים שנת תשמ"ג לפ"ק

אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח"ל 

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א

ווייל, שחיטה וניקור עבודת הקודש
בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר  הודאת בעל דין

"כל חלב וכל דם לא תאכלו"

רבי חיים פלאג'י תוכחת חיים

  פירות באושים – פרי תמרים  זיופים וסילופים נוראים צחוק וקלות ראש נגד גדולי הפוסקים זצ"ל אשר מפיהם אנו חיים

ספר זבחי צדק  מבאר כי בימי אבלו של משה רבינו עליו השלום נשתכחו ג' אלפים הלכות ושחיטה חד מנייהו, והעלו ע"י פלפול דשחיטה מן הצוואר הלכה למשה מסיני, יצא לאור ברעדלהיים

היימישע געזונטהייט קאנסומער  ווען איר עסט די בהמה, עסט די בהמה אייך, בהמה פלייש דער גרעסטער סם פארן מענטש, קעלבערנע פלייש, רוב קענסער קומט פון בהמה פלייש, אידיש לשון הקודש וענגליש. גליון מס' 1 אדר תשמ"ח לפ"ק

מכתב מהרה"ג רבי יעקב לנדא  הנידון ניקור חלק הפנים. מכתב מהמנקרים של העדה החרדית בירושלים עיה"ק

 אזהרת החפץ חיים על הכשרות והניקור  בספרו דבר בעתו

 לאפרושי מאיסור כרת   יצא לאור על ידי כולל לעניני איסור והיתר

 דער איסור פון קאשוי רב אופן פלייש, העתקה, מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, קול קורא באידיש, לשון הקודש וענגליש, פרשת האזינו שנת תשמ"ג לפ"ק

 פסק מבית דין הגדול שבירושלים  רבה המכשלה בענין ניקור. הבשר שאחר צלע י"ב שייך לחלק האחוריים, לא לחפש קולות בענין ניקור. אזהרה בענין ניקור שנת תשמ"ב לפ"ק

 הדרכה לניקור חלק הפנים קונטרס ה'  יצא לאור על ידי בית המדרש הלכה למעשה אב-אלול תשמ"ב לפ"ק

מכתב לכבוד הרבנים חברי התאחדות הרבנים  מיר ברענגען שטיקלעך פון די אסיפה וואס איז געהערט געווארן אויף טעיפ שנת תשמ"ג לפ"ק

מכתב גלוי ליהדות החרדית  על כשרות השחיטה והניקור

ספר זאת תורת זובחי הזבח מהרב ר' שלום קליין קאלאמאר שנת תרט"ו לפ"ק, נעתק מספר הכבי”כ

 ושמתיך בנקרת איסור  הלכות ניקור בקיצור נמרץ, מנטובה, ה'תקמ"ח לפ"ק, נעתק מספר הכבי”כ

מחאה לכבוד שמים   צועק ובוכה נגד הפרסומים שמפרסמים על חלב החמור שאיסורו בכרת שאין צריך ניקור, ויאכלו ענווים וישבעו אפילו למהדרין מן המהדרין בלי שום חשש ופקפוק כלל, לא נשמע כמוהו מימות כת הש"ץ ימ"ש, ועוקרים כל התורה כולה ע"י כתבי הפלסתר והטעראר שלהם נגד כל הרבנים היראים המוחים לכבוד שמים, הקונטרס פרי תמרים מלא חומץ המעלה אבעבועות המחמץ כבוד הרבנים וכבוד התורה הקדושה, כבוד מנהגי אונגארין בתוספות תבלין של עזות והפקירות וגילו פנים בתורה שלא כהלכה ובסילוף דברי אלוקים חיים, בשנים הראשונים היו מעבירים אותם מהראותיהם ולא יכשלו ח"ו בית ישראל בעוון החמור שבחמורות פיטום חלב רח"ל. יצא לאור על ידי הק' מאטעל בענדער, סגן יו"ר דועד משמרת הניקור

 מי יאכילנו בשר – למען דעתקריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל חי! האמת בענין ניקור, גביית עדות הביד"צ דהעדה החרדית, נאום הביד"צ, סדר הניקור שנהגו בעיר פעסט, למה סילפו? 10 מתוך 12 המנהגים עשרה נהגו באונגארין לנקר. ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים, ראה לפי סדר האותיות שגבו הביד"צ בירושלים. כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה בקובץ פרי תמרים. מדוע? כתבו באות ט' על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא שומן ומותר לכתחילה? ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו, מדוע באות ג' וד' הכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסירו החלב הנ"ל? הרבה גביית עדות על הבשר שמצאו מלא חלב הכליות, ועוד. יצא לאור בשנת תשמ"ג לפ"ק

כרוזא קרי בחיל העתקה חלק מספרי ניקור, הצועקים על מכשולות בניקור, והם ממש כמו המכשולות בזמנינו. א. קונטרס הניקור השלם. ב. צנה דוד. ג. רב טבחייה. ד. אימוץ הניקור

קידוש השם בוויליאמסבורג, דער איסור פון קאשוי רב אופן פלייש, קהל עדת קאשוי, על מכתב המזיוף, מעלדונג פון וועד להגנה על משפטי ישראל בענין דיני תורה, יצא לאור על ידי ביד"צ דקהל עדת האלמין תשמ"ה לפ"ק

בדיקות של מהר"י ווייל   עם הגהות וסדר הבדיקה עם דיני ניקור הבשר לרש"י ז"ל, פה מנטובה

 כנסת ישראל מבכה מרורות   קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, שכינה הקדושה מבכה על בניה, לא נשאר לנו באחרית הימים אלא הקול קול יעקב להזעיק ולהתריע, ישמע קולינו מסוף העולם ועד סופו, על הטריפות בארצות הברית, בלשון הקודש ואידיש, יום ג' לס' צעקת בנ"י חודש טבת שנת תשמ"ט לפ"ק

 כנסת ישראל מבכה מרורות   ישמע קולינו מסוף העולם ועד סופו, על הטריפות בארצות הברית, באידיש

 מכתב מכ"ק אדמו"ר מקאשוי  לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר, הרב משה טייטלבוים שליט"א על אודות י"ב מכשולים שמצאו בבשר שמאכילים את אחבנ"י בחלב רח"ל, יום ה' בין עשור לחמשה עשר לס' שם יזבחו זבחי צדק, תשמ"ג לפ"ק

 הודעת בעל דין כמאה עדים  דעתי ברורה על זה שהודעת בעל דין כמאה עדים  דמי ועוד לא קם מי שיבזה את חסידות סאטמאר כמו הקובץ פרי תמרים, וכמו שאפרש לך אח"כ בביאור מקיף

 דעת תורה בענין אכילת בשר בהמה  המכשלה עדיין בתוקפו, והמעררים עדיין לא חזרו מפסקם, ומוכיחים בשער על הנעשה בשטח הניקור, מכתבי יד של הרבנים הגה"צ: הביד"צ של העדה החרדית, כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג ובית דינו הגדול, הגואן הגדול ר' משה פיינשטיין, כ"ק מרן האדמו"ר מקאשוי, כ"ק מרן האדמו"ר מוויזניץ- מונסי, הג' האדיר מדעברעצין, קהל עדת קאשוי נגד המכתב המזיוף שנעשה ע"י אחד ממנהיגי התאחדות הרבנים, ועוד.

 מכתב נגד מכתב המזיוף שעשו התאחדות הרבנים להתוודע ולהגלות הכל מה שכתב שם היא שקר מוחלט הכל זיוף בשם הלכה למעשה, לאלו שרוצים להתיר איסור חלב לא מאמינים בתורת ישראל הקדושה, אמרו לאחינו שבגולה שהם נכשלים באיסור חלב דאורייתא ודרבנן, אם שומעים מוטב, ואם לאו – ויאמרו שאין להם חלק באלקי ישראל. מאת הרב מרדכי מלאכי בשם בית המדרש הלכה למעשה, ה' עשרת ימי תשובה שנת תשמ"ג לפ"ק

מכתב מהרה"ג ר' זלמן בריזל מירושלים  ומכתב מהבית דין צדק בירושלים לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א אודות ניקור החלב, ושיש חלב דאורייתא של איסור כרת בחלק הקדמי, לכן הנני פונה לכתה"ר לעמוד לנו לעזרה במלחמתינו להציל את עם ישראל מאכילת חלב, אנו עומדים בקשר עם האדמו"ר הגאון מסיגיד סאטמאר שליט"א, י"ג חשון תשמ"ב לפ"ק

דעת תורה    יורה דעה הלכות חלב סימן ס"ד

אזהרה בענין ניקור  מבית דין צדק של העדה החרדית בירושלים עיה"ק. שנת תשמ"א לפ"ק

מודעה נחוצה  מהתאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, וז"ל: באנו לידי החלטה ברורה, שהניקור בכאן נעשה בדיוק כמו שנהגו בקהילות הקדושות באירופא, ואין לפקפק עליו כי אין להרהר אחר הניקור שנהגו רבותינו הק' נ"ע אשר אנו נמשכים אחריהם, ויאכלו ענווים וישבעו, וע"ז באעה"ח א' לס' בה"ב תתשל"ט לפ"ק, פה ברוקלין נ"י, חתימת הרבנים: יואל טייטלבוים נשיא, לוי יצחק גרינוואלד סגן נשיא, יוסף גרינוואלד האב"ד פאפא, משה טייטלבוים אבד"ק סיגעט, ועוד. ובספר הכבי”כ מציין ע"ז שהמודעה הזאת בשקר יסודה, וכמו שכ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע לא היה יכול לחתום, כי היה בחודש האחרון לפני פטירתו, וברור כשמש בצהריים כי הם ההתאחדות הרבנים עם הרבנים שיש להם חלק בהשקר הנורא שחתמו בשם כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שהיה צדיק יסוד העולם ואף פעם לא נתן הכשר על שום דבר, וכותב נגד כל הרבנים המכשירים, היעלה על הדעת שיכשיר חלב גמור שהוא איסור כרת רח"ל? ואם יבוא איזה חסיד שוטה ויאמר כי באמת הרבי זי"ע כן חתם על זה? האם הוא באמת חסיד מהרבי זי"ע? הלא יכולים לראת ולשמוע מהטעיפ ולראות את המודעות של התאחדות שהיה חלב, ועל הטעיפ שומעים שהיה ויהיה חלב! ולא לחינם נפטרו ג' הרבנים שנתנו ההכשר על הבוטשערס באותה שנה, [ראה ישמח משה פרשת נצבים דף קלט ע"א: אוי מי ראה כזאת מי שמע כזאת, מה לכם החרש תחרושין, העת תחרושין, לא עת לחשות, רק עת לדבר ולהשמיע במרום קולינו, אחינו בני ישראל הלא הברכה הזאת גדולה בידו, אך מהרע שבו ניתן לנו ולא מהטוב שבו, כי שם נאמר תחיה, אבל אחינו בני ישראל נתונים כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד ח"ו, ואף הטוב שבו קללה הוא אצלינו], עכ"ל.

 עד מתי נחשה  מיין מיינונג וועגען חלב

 

..

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*