logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

754-800 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, קדושין סימן לח – אבן העזר הלכות כתובות סימן קג שנה ג' גליון תת, 800 כ כסלו

754-800 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, קדושין סימן לח –  אבן העזר הלכות כתובות סימן קג שנה ג' גליון תת, 800 כ כסלו

       
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
799שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן קב שנה ג' גליון תשצט, 799 יט כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:41

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
798שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן ק שנה ג' גליון תשצח, 798 יח כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:23

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
797שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן ק שנה ג' גליון תשצז, 797 יז כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:21

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
796שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צח שנה ג' גליון תשצו, 796 טז כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:34

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
795שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צו שנה ג' גליון תשצה, 795 טו כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:02

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
794שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צו שנה ג' גליון תשצד, 794 יד כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:51

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
793שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צה שנה ג' גליון תשצג, 793 יג כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:38

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
792שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צד שנה ג' גליון תשצב, 792 יב כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:32

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
791שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צג שנה ג' גליון תשצא, 791 יא כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:47

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
790שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צג שנה ג' גליון תשצ‏, 790 י כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:55

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
789שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צב שנה ג' גליון תשפט‏, 789 ט כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:34

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
788שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צא שנה ג' גליון תשפח, 788 ח כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:22

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
787שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צ שנה ג' גליון תשפז‏, 787 ז כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:57

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
786שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן צ שנה ג' גליון תשפו‏, 786 ו כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:57

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
785שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פח שנה ג' גליון תשפה‏, 785 ה כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:43

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
784שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פז שנה ג' גליון תשפד‏, 784 ד כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:55

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
783שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פה שנה ג' גליון תשפג‏, 783 ג כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:41

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
782שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פה שנה ג' גליון תשפב‏, 782 ב כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:17

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
781שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פג שנה ג' גליון תשפא‏, 781 א כסלו

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:11

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
780שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פא שנה ג גליון תשפ, 780 ל חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:39

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
779שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן פ שנה ג גליון תשעט, 779 כט חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:54

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
778שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן עט שנה ג גליון תשעח, 778 כח חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:40

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
777שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן עז שנה ג גליון תשעז, 777 כז חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:55

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
776שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן עו שנה ג גליון תשעו, 776 כו חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:51

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
775שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן עה שנה ג גליון תשעה, 775 כה חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:46

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
774שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן עד שנה ג גליון תשעד, 774 כד חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:42

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
772שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן ע שנה ג גליון תשעב, 772 כב חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:52

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
771שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן סט שנה ג גליון תשעא, 771 כא חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:46

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
770שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן סח שנה ג גליון תשע, 770 כ חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:18

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
769שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן סו שנה ג גליון תשסט, 769 יט חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:23

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
768שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות כתובות סימן סו שנה ג גליון תשסח, 768 יח חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:14

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
767שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן סג שנה ג גליון תשסז, 767 יז חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:23

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
766שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן סב שנה ג גליון תשסו, 766 טז חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:49

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
765שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן נט שנה ג גליון תשסה, 765 טו חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:19

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
764שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן נו שנה ג גליון תשסד, 764 יד חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:50

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
763שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן נד שנה ג גליון תשסג, 763 יג חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:18

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
762שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן נא שנה ג גליון תשסב, 762 יב חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:40

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
761שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן נ שנה ג גליון תשסא, 761 יא חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:59

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
760שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן מח שנה ג גליון תשס‏, 760 י חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:51

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
759שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן מו שנה ג גליון תשנט‏,759 ט חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    7:57

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
758שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן מד שנה ג גליון תשנח, 758 ח חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:47

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
757שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן מג שנה ג גליון תשנז‏,757 ז חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    5:29

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
756שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן מא שנה ג גליון תשנו‏,756 ו חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    4:59

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
755שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר הלכות קדושין סימן לט שנה ג גליון תשנה‏,755 ה חשון

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

    6:46

עוד

 • העבר לראש הרשימה
 • העבר לתחתית הרשימה
 • הוסף/ערוך הערות
 • קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט
    נצפה

 

 • הפעל את הבא
 • הפעל עכשיו
754שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, אבן העזר אבן העזר הלכות קדושין סימן לח שנה ג גליון תשנד‏,754 ד ח

מאת מפעל הזוהר העולמי חדש

     

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*