logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

השבת בישראל כהלכתה, אנציקלופדיה שבת, זוהר השבת, עלוני אור השבת, הידעת? שעה אחת של תורה בשבת שקולה כמו אלף שעות בימות החול- מפעל הזוהר העולמי

שבת- מתנה מבית גנזי הקבהשבת

השבת בישראל כהלכתה, אנציקלופדיה שבת

להדפסה/ הורדה:7 שעה אחת של תורה בשבת שווה אלף שעות בימות החול

השבת בישראל כרך א כולל יחד

אנציקלופדיה שבת כרך ב' כולל

השבת בישראל כהלכתה חלק ב סיפורי מעשיות 

כולל עלוני אור השבת 379-386

שער כללי להשבת בישראל

כריכה-  כרך א -בית עקד ספרים שבת 
 כריכה-כרך ב – בית עקד ספרים- שבת

..

 להורדה: שבת בקבצי word::

word -השבת בישראל כהלכתה חלק ב סיפורי מעשיות  – '

'word- שער כללי לאניצקלופדיה שבת חלק א

 

..כריכת הספר- כרך א'כריכה-  כרך א שבת


1 3 4

להמשך קריאת שאר  כל  הספר /הורדה/ הדפסה

 השבת בישראל כרך א כולל יחד

אנציקלופדיה שבת כרך ב' כולל

שבת עם נרות וחלה יין וכוס קידוש

השבת בישראל כהלכתה

דיניו ומנהגיו

חלק א'

א.     בו יבואר כי שמירת שבת הוא יסוד קדושת ישראל וטהרתן.

ב.      גם יבואו בו דברי התעוררות לבאר גודל הפגם והנזק המגיע לנפש וגוף האדם הנכשל בהם ח"ו, ושכר הגדול המעותר בזה ובבא של שומרי שבת.

ג.     גם הוספנו בו קונטרס שמירת שבת כדת (ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה).

כל זה לקטתי בעזר צורי וגואלי מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי, מדרשים, זוה"ק ותיקונים, וספרי הראשונים, ומספרי מוסר מגדולי הראשונים והאחרונים זללה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים בלהבת אש, מלהיבים נפש האדם לשמור מאוד לברוח ולהסתלק אפילו מן הספק, כאשר יראה הרואה בפנים הספר.

תקותי כי דבריהם הקדושים יעשו רושם בלבות בני ישראל, וזה יהיה פרי עמלי להסיר המכשלה הזאת מבתי בני ישראל בכל מקום שהם, ולעורר בני ישראל בכל מקום שהם להתחזק ולדקדק בבמצוות השבת על כל פרטיה הרבים, כדברי חז"ל הקדושים אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין (שבת קי"ח:).

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי

בת ים 0527-651911

התוכן לספר השבת בישראל כהלכתה חלק א:

פרק א: עונש המחלל קדושת השבת.

פרק ב: כבוד שבת ושכר הגדול של שומרי שבת.

פרק ג: בגדי שבת.

פרק ד: זכרון יום השבת כל השבוע.

פרק ה: לימוד בהלכות שבת.

פרק ו: קבלת שבת.

פרק ז: מצוות תלמוד תורה בשבת.

פרק ח: שמירת שבת כדת – ליקוטי דינים השכיחים להלכה ולמעשה.

לקריאת כל הפרקים בספר- כרך א': להורדה: השבת בישראל כרך א כולל יחד

כריכת – כרך ב'- שבת
תמונה- כריכה 1  כרך ב- שבת

 

שבת כרך ב- שער-…..

..

השבת בישראל כהלכתה

חלק ב'

סיפורים נפלאים מצדיקי ישראל

סיפורים נפלאים מן יצורי קדמונים, ראשונים כמלאכים, גאונים וקדושי עליונים, ותועלת היוצא מקריאת סיפורי קדושי עליון הלא היא כתובה בספרן של צדיקים, שמאיר לבות בני אדם ברשפי אש שלהבת י־ה, להתחזק ולבטוח ביוצרנו ובוראנו ולכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע עד כלות הנפש להתדבק באדון כל יצורים, מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ואעתיק דברי רבן ומאורן של ישראל הגאון מהרש״ם זי"ע, שכתב בהסכמתו על סיפורי צדיקים המכונה עשר קדושות, ובזה"ל "ואם להעיד על התועלת לעורר הלבבות, דבר שפתים אך למחסור, וכל מי שיש בלבו נקודת דת האמת, צמאה נפשו וחמדה רוחו לראות ולשמוע דברי אלוקים חיים, וגם שיחות ת"ח כמוהם צריכים לימוד, ובל אפונה כי כל אשר בשם ישראל יכונה, יחרד וילפת להיות לו לעזר ולסעד ולהיות חבר לכל חפץ להגדיל תורה, ולהפיץ יראת ה' ואמונתו בעולם, וישמעו העם ויראו עכלה"ק.

 וזכות כל הצדיקים הנזכרים בחיבור הלז יחד עם שאר צדיקים וקדושים, יעמוד לנו שלא ימוש ספר התורה ולא תפוג יראת ד' ונזכה לעבוד את בוראנו בכל לבבנו אנו וזרענו וזרע זרענו עד ביאת גואלנו בב"א.

יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי

בת ים 0527-651911

 

 

5 5.4 6

 

ספר אור השבת

 

להורדה/הדפסה : כל  ספר אור השבת – כל עלוני אור השבת:

 כולל עלוני אור השבת 379-386זוהר הקדוש- דקה ביום זוהר השבת- יציאות השבת זוהר השבת- סדר הבדלה במצואי שבת- פרק כד זוהר השבת- פרק כא- השבת היא אות כמו שהמילה היא אות ומקור הברכהנ זוהר השבת- פרק כב - קדושת השבת וענש מחלליה,  מצוות הדלקת נרות זוהר השבת- פרק כב- מעלת מכבדי השבת זוהר השבת- פרק כג - תוכן- צאת השבת זוהר השבת- פרק כד- הבדלה במצואי שבת- תוכן זוהר השבת- צאת השבת והבדלה במוצי שבת  פרק כג זוהר השבת- תוכן פרק כא- השבת היא אות
זוהר שבת- איסור עצבות בשבת- פרק כ זוהר שבת- פרט יק- חומר פגם חילול שבת זוהר שבת- תוכן- פרק כ'- איסור עצבות בשבת זוהר- תורת הזוהר בלשון הקודש יציאות השבת- אל יצא איש ממקומו

שטר שותפות

 

..

להמשך קריאת שאר הספר /הורדה:

 השבת בישראל כרך א כולל יחד

אנציקלופדיה שבת כרך ב' כולל

 

 

..

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*