logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספריית הזוהר העולמי- על הערב רב

 

ברוכים הבאים לאתר ספריה העולמית

THE TORAH WORLD LIBRARY

הספרים האלו אי אפשר לך לקנות בחנות ספרים, כי כבר הרבה שנים אזלו מן השוק הרשות נתונה לעשות העתקות מכל הספרים ולשלוח לחברים שלך להרבות תורה ויראת שמים ולעשות בעלי תשובה אמיתיים, כי בלי לדעת מה שכתוב בספרים האלו, לא תוכל להיות בעל תשובה אמיתי THIS ALL BOOKS IS FREE, YOU CAN MAKE COPIES OF ALL THE BOOKS TO INCREASE TORAH AND THE FEAR OF HASHEM IN THE WORLD ________________________________________

 

זכר עמלק + 7 אותיות = 474

ערב רב = 474

 

 

 חדש    לימוד זוהר היומי    NEW

לימוד זוהר היומי

ספר הזוהר המחולק

ללימוד יומי ל-354 ימות השנה

בלי זוהר חדש ותיקוני זוהר

"ספר זוהר היומי"

12 כרכים מפוארים

לימוד זוהר היומי

ספר הזוהר המחולק

ללימוד יומי ל-354 ימות השנה

עם זוהר חדש ותיקוני זוהר

"ספר זוהר היומי"

12 כרכים מפוארים

 

הקדמה לספרי "הזוהר היומי"

עניני לימוד ואמירת הזוהר ותיקונים

אפילו כשאין מבינים כלום, ובפרט לילדים קטנים  פצצה אטומית לאלו שחושבים שיש להם מזוזות כשרות ותפילין כשרים.

במכס בלוד תפסו לא מזמן יהודי חרדי

שהביא 11.000 חתיכות קלף

שמוכנים לכתוב עליהם מזוזות,

החילונים שעבדו שם לא האמינו

לחרידי הזה מה שהוא מספר להם שמביאים מסין קלף למזוזה, לכן קראו להרב המקומי של שדה התעופה בלוד, ובא ובדק ואמר כן זה בשביל כתיבת מזוזוה, וביררו כמה זה עולה ושילם כסף וקנס על שברח מהמכס, כששאלו לחץ לשמוע הטעיפ של עדות

 

באמצע עבודה – בקרוב יופיע בע"ה

 מודעה נחוצה לרבנים נותני הכשר על הקלף יש לנו דוקאמענט חדש איך שמביאים מאות אלפים של קלף מעזה ויריחו וירדן,

הרבנים שמעונינים לראות נא לכתוב אלינו ונשלח להם, כי זה סוד של המדינה, ואסור לפרסם ברבים

לכן אל תאמין לשום סופר עד שאתה רואה "למי החותמת ולמי הפסולים"  יש דין ויש דיין

JUDGMENT & RECKONING

 סיפור של מוות קליני על בחור תל אביבי  שחי חיים רגילים כמו כולם  עד שפתאום מת  בגיל 26 ומצא עצמו בבית דין של מעלה מחוייב במיתה ולפני שנפסק דינו בשמים התפרצו להיכל המשפט שתי תינוקות שהפכו את החייב לזכאי.

את הסיפור המדהים לפרטיו   אתם "חייבים" לראות כי זה מדהים, מרגש, מצמרר, מפחיד.   

עורך ובמאי: ר' ויקטור זגדון  אורך הסרט: 1 שעה ו-6 דקות

חותם אמת CLICK TO DOWNLOAD

.

http://b-h.org.il/home_v_chotam.asp

 

The Seal of Truth (English Subtitles)

 

 

 

מלחמת גוג ומגוג

Gog-U-Magog

  www.TorahOhr.org

 

פצצה גרעינית

לכל אלו שמזמינים אצל סוחרים וסופרים  ספרי תורה תפילין ומזוזות,  תדעו שסופר צריך להיות ירא שמים מרבים,

רוב הסופרים בארץ ישראל אין להם קבלה כלל, בכל מקום ומקום יושבים הרבה סופרים וכותבים סת"ם, ולמעלה יש להם טעלעוויזשען ורואים וכותבים,  לחץ לשמוע הטעיפ של עדות     באמצע עבודה – בקרוב יופיע בע"ה

 

 אם לא בדקת על הקלף אם יש לו חתימת הרב המכשיר אל תאמין לאף אחד כי בנפשך הוא!

 ראה הדוקאמענט איך שמביאים קלף מהערביים ומוכרים אותו בבני ברק לחץ כאן לראות באמצע עבודה – בקרוב יופיע בע"ה

 

לחץ כאן לשמוע הטעיפ של עדות  באמצע עבודה – בקרוב יופיע בע"ה      ביאת המשיח  אחד מיסודי היהדות הוא ללמוד וללמד

עניני ערב רב בימות המשיח כדי שלא ניפול ברשתם של הערב רב

ראשי – HOME

 

 ערב רב על פי הזוהר והאריז"ל וספרי קבלה מוסר וחסידות ח"י כרכים EREV RAV BY THE ZOHAR HA'KADDOSH & THE ARIZ"L & THE SIFREI KABALAH & MUSAR & CHASIDUT 18 VOLUMES ________________________________________

 

 _______________________________________

ספר "הערב רב"

וכל המסתעף

ח"י (18) כרכים

על פי ספר הזוהר הקדוש

וכל כתבי האריז"ל ושאר ספרי קבלה וחסידות

בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי וענין ה"ערב רב", ואיך שצריכים ללחום נגדם, שמקלקלים את כל עם ישראל בכל העולם כולו, ועוקרים כל המצות שבתורתינו הקדושה, כמו שכתב הגאון הקדוש מווילנא זיע"א, שישנם חמשה מיני ערב רב, והם: א)בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע, ב)הרודפים אחר התאוה כמו זנות וכדומה, ג)הרמאים שמראים עצמם כצדיקים ואין לבם שלם, ד)הרודפים אחר הכבוד ובונים חרבות לעשות להם שם, ה)הרודפים אחר הממון. והמחלוקת תחילה, כי המחלוקת כנגד כולם, והם נקראים "עמלקים", ואין בן דוד בא עד שיעברו מן העולם, ועליהם נאמר (דברים כה, יט): "תמחה את זכר עמלק" כמבואר בזוהר. (אדרת אליהו פרשת דברים) גם יבואר בו השכר הגדול למי שעוסק להציל את עם ישראל מן הערב רב, ומעורר את הרבים שלא יפלו ברשתם ח"ו.

עוד יבואר, שהערב רב הם רמאים כנחשים ועקרבים, כמבואר בזוהר חדש וז"ל (זוהר חדש פרשת יתרו מאמר ז' ימי בראשית):

"אבל נחשים ועקרבים יש בו – ונחשין ועקרבין דילה אינון ערב רב".

עוד יבואר בו העונשים הגדולים אשר מענישים את האדם בזה ובבא, ושאין אדם יכול לשער עד כמה שיסבול בזה ובבא על זה שעזר את הערב רב, והפגם הגדול הנעשה על ידי אלו העוזרים להם, וגודל החיוב שמוטל על כל איש ואיש להיות בקי בהם בפרטותיהם ודקדוקיהם, כדי שלא יכשלו חס ושלום לבנות בתי עבודה זרה של דור הפלגה של הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה לָּנוּ שֵׁם (בראשית יא, ד), כי בזה תלוי יסוד קדושת ישראל, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד, כמו שגילה לנו רבינו חיים וויטאל זיע"א תלמיד האריז"ל בספרו הקדוש עץ חיים בהקדמתו.

 

הערב רב וכל המסתעף חלק ראשון [1]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר בראשית, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ל"ד עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק שני [2]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר שמות, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ס"ט עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק שלישי [3]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר ויקרא, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – י"ט עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק רביעי [4]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר במדבר, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – נ"ב עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק חמישי [5]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הזוהר – סדר דברים, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – כ"ד עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק שישי [6]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – תיקוני זוהר, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – פ"ט עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק שביעי [7]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – זוהר חדש, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – כ"ח עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק שמיני [8]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – עץ חיים לרבינו האריז"ל, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ט"ו עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק תשיעי [9]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – שער הגלגולים לרבינו האריז"ל, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – י' עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק עשירי [10]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – שער הפסוקים לרבינו האריז"ל, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – ס"ב עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק י"א [11]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – שער הליקוטים לרבינו האריז"ל, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – מ"ג עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק י"ב [12]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – עץ הדעת טוב על התורה לרבינו האריז"ל, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – קכ"ו עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף חלק י"ג [13]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספרים הקדושים – שער מאמרי רשב"י – ליקוטי תורה – משנת חסידים – לרבינו האריז"ל, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף – חלק י"ד [14]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – "מגלה עמוקות על התורה" – להמקובל האלקי מורינו רבי נתן נטע שפירא זיע"א, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – נ"ג עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף – חלק ט"ו [15]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

על פי ספר הקדוש – "מגלה עמוקות רנ"ב אופנים על פרשת ואתחנן" – להמקובל האלקי מורינו רבי נתן נטע שפירא זיע"א, – יצא לאור ע"י ועד גילוי פני הערב רב, מנחם אב תשס"ד לפ"ק – נ"ט עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף – חלק ט"ז [16]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

מנהיגי הדור האחרון קודם ביאת המשיח – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מצדיקים הקודמים מה שנבאו על מנהיגי הדור האחרון הלזה בעיקבתא דמשיחא – יוצא לאור בהוצאת "ועד גילוי פני הערב רב, טבת תשס"ה לפ"ק, עיה"ק ירושלים תובב"א. 38 עמודים

 

________________________________________

הערב רב וכל המסתעף – חלק י"ז [17]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא בדור האחרון לפני ביאת המשיח – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש, ומהבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים זי"ע, שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים בענינים אלו. – יוצא לאור בהוצאת "ועד גילוי פני הערב רב, טבת תשס"ה לפ"ק עיה"ק ירושלים תובב"א, 57 עמודים

 

________________________________________

ספר הערב רב וכל המסתעף חלק י"ח [18]

לחץ להורדת הספר בפורמט PDF

מנהיגי הערב רב והסטרא אחרא – ילקוט מאמרים דיבורי נבואה ורוח הקודש מהזוהר הקדוש ומהאר"י הקדוש והמבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו הקדושים שבאחרית הימים יהיו רוב המנהיגים והראשים מהערב רב, וסימנים איך להכירם, וגודל החיוב להתרחק מהם ומהמונם, והצורך להתפלל ולהנצל מהם, וביאורים רבים בענינים אלו. – יוצא לאור בעזהשי"ת על ידי הוצאת "ועד גילוי פני הערב רב" טבת תשס"ה לפ"ק, עיה"ק ירושלים תובב"א

 

 

שאלות ותשובות על עניני ביאת המשיח מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א – כאן תראו דברים אמתיים שרק יחידי סגולה יגלו לכם שאלות ותשובות ששאלו את כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בענין ביאת המשיח.  למה משיח לא בא? מי הם המעכבים את המשיח שיבוא?. מה עשו הצדיקים הקודמים שמשיח יבא? מה אנו צריכים לעשות שיבא תיכף ומיד ממש. מה הם הסימנים

האמיתיים לביאת המשיח   הסימנים לדור של עקבתא דמשיחא   ספר ביאת המשיח חלק

א'

הספר מגלה סודות נוראים ונפלאים מה שכתוב בספרים הקדושים בענין ביאת המשיח בו יבואר: א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה – המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש ב. הסימן של צדיק אמת ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא

דמשיחא      הערב רב בימות המשיח חלק א'

 

הסימנים לדור עקבתא דמשיחא     הערב רב בימות המשיח חלק ב'

 

הסימן של צדיק אמת?

ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא     הערב רב בימות המשיח חלק ג'

 

שבע צדיקים קדושים וטהורים רוצים להביא מלך המשיח, יצא לאור על ידי חברה

מקיצי נרדמים שנת תשמ"ח לפ"ק   משיח חלק ג'

 

 

 

 

________________________________________

 

 

 

אוצר הספרים העולמי

 

מאגר הספרים העולמי

TORAH BOOKS INTERNATIONAL

 

 

 מאגר הספרים העולמי

דפי אוצר הספרים העולמי – Torah Books International Pages תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים – 502 בגימטריא בשר

502 PAGES – 502 GIMATRIA BASA"R

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 52  53  54  55  56

 57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91

 92  93  94  95  96  97  98  99 100  101  102  103  104  105  106  107

 108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121

122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134 135

136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149 150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162

163  164  165  166  167  168 169  170  171  172  173  174  175  176

177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190

191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203 204

205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218

219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232

234  235  236  237  238  239 240  241  242  243  244  245  246  247

248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261

262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274 275

276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  289  290

291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304

305  306  307  308  309  310 311  312  313  314  315  316  317  318

319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332

333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345 346

347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360

361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374

375  376  377  378  379  380 381  382  383  384  385  386  387  388

389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402

403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415 416

417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430

431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444

445  446  447  448  449  450 451  452  453  454  455  456  457  458

459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472

473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485 486

487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500

501  502

 

 

 משמרת השחיטה העולמי

שעל ידי ועד הכשרות העולמי – נתייסד על ידי ועד הרבנים העולמי MISMERES HASHECHITA INTERNATIONAL A Port Of The VAAD HAKASHRUS International Founded By The VAAD HARABONIM International כאן תמצא בעז"ה כל הספרים וענינים על עניני שחיטה

 

משמרת השחיטה העולמי – Mismeres HaShechita International תלחץ בכל מספר ותגיע לשער השמים

502 דפים – 502 בגימטריא בשר

502 PAGES – 502 GIMATRIA BASA"R

הכניסו עד עכשיו בדפי השחיטה האלו רק מדף 1 עד דף 210 – והשאר באמצע העבודה

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 53  54  55  56

 57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91

 92  93  94  95  96  97  98  99  100 101  102  103  104  105  106  107

 108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121

122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135

136 137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149 150  151  152  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162

163  164  165  166  167  168  169  170  171 172  173  174  175  176

177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190

191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204

205  206  207 208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218

219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232

234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244 245  246  247

248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261

262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275

276  277  278  279  280 281  282  283  284  285  286  287  289  290

291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304

305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317 318

319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332

333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346

347  348  349  350  351  352  353 354  355  356  357  358  359  360

361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374

375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388

389 390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402

403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416

417  418  419  420  421  422  423  424  425 426  427  428  429  430

431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444

445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458

459  460  461 462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472

473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486

487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497 498  499  500

501  502

________________________________________

 

ה

(יז) זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם. (יח) אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים.

(יט) וְהָיָה בְּהָנִיחַ ה' אֱלֹהֶיךָ לְךָ מִכָּל אֹיְבֶיךָ מִסָּבִיב בָּאָרֶץ אֲשֶׁר ה' אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה לְרִשְׁתָּהּ תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם לֹא תִּשְׁכָּח.

תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח

 

זכר עמלק + 7 אותיות = 474

ערב רב = 474

 

ספר הזוהר חלק א' פרשת בראשית, דף כ"ה עמוד א'

 

ואת ו' נחתת עמיה, בגין דלא יתאביד בינייהו, דעתיד איהו ברזא דגלגולא לאתערבא בינייהו בגלותא בין ערב רב, דאינון נשמתייהו מסטרא דאלין דאתמר בהון (ישעיה נא ו) כי שמים כעשן נמלחו וגו'. ואלין אינון דלא בעא נח רחמי עלייהו, ואתמר בהון וימחו מן הארץ, בגין דהוו מאלין דאתמר בהון (דברים כה

יט) תמחה את זכר עמלק, ומשה לא אסתמר מנייהו, ואפיל ה' בינייהו, ובגין דא איהו לא יעול לארעא דישראל, עד דיתוב ה' לאתרה, ובגין דא נחת איהו מדרגיה, ונחית ביה ו', ובגין דא ה' נפלת, ו' יוקים לה ו' דמשה. ובגין דה"א זעירא ה' דאברהם דאיהי דהבראם, אתזער איהו בגינה, אתמר ביה (ישעיה סג יב) מוליך לימין משה וגו', ואפיק לה מתמן בחילא דו', ואייתי לה עמיה, מיד שריא עליה י"ה. ואשתלים אומאה, (דאתמר) (שמות יז יו) כי יד על כס יה מלחמה ליהו"ה וגו', מאי מדר דר, דא משה, דאתמר ביה (קהלת א ד) דור הולך ודור בא, והא אוקמוה, דלית דור פחות מששים רבוא, ודא משה דאתמר ביה דאנתתא חדא ילדה ששים רבוא בכרס אחד…. [ואות ו' ירדה עמו (משה) כדי שלא תאבד ביניהם, שעתיד הוא בסוד הגלגול להתערב ביניהם בגלות בין ערב רב, שהם נשמותיהם מצד אלו שנאמר בהם כי שמים כעשן נמלחו וגומר. ואלו הם שלא בקש נח רחמים עליהם ונאמר בהם וימחו מן הארץ, בגלל שהיו מאלו שנאמר בהם תמחה את זכר עמלק, ומשה לא נשמר מהם והפיל ה' ביניהם, ובגלל זה הוא לא יכנס לארץ ישראל עד שתשוב ה' למקומה. ובגלל זה ירד הוא ממדריגתו וירדה בו ו', ובגלל זה ה' נפלה, ו' יקים אותה ו' של משה ובגלל שהה' הקטנה ה' של אברהם שהיא של הבראם, הוקטן הוא בגללה. ונאמר בו מוליך לימין משה וגומר. והוציא אותה משם בכח הו' והביא אותה עמו. מיד שרה עליו י"ה, ונשלמה שבועה כי יד על כס י"ה' ונשלמה שבועה כי יד על כס יה מלחמה לה, וגומר, מהו מדר דר. זה משה שנאמר בו דור הולך ודור בא. והרי העמידוהו שאין דור פחות מששים רבוא, וזה משה שאמרנו בו שאשה אחד ילדה ששים רבוא בכרס אחד].

 

….וחמש מינין אינון בערב רב, ואינון (סי' נג"ע ר"ע) נ'פילים ג'בורים ע'נקים ר'פאים ע'מלקים, ובגינייהו נפלה ה' זעירא מאתרהא, בלעם ובלק מסטרא דעמלק הוו, טול ע"ם מן בלעם, ל"ק מן בלק, אשתאר בב"ל, (בראשית יא ט) כי שם בלל יהו"ה שפת כל הארץ. ואלין  אינון דאשתארו מאלין דאתמר בהון (שם ז

כג) וימח את כל היקום, ומאלין דאשתארו מנהון בגלותא רביעאה, אינון רישין בקיומא סגי, ואינון קיימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו אתמר (שם ו יג) כי מלאה הארץ חמס מפניהם, אלין אינון עמלקים. [וחמש מינים הם בערב רב, והם נפילי"ם, גבורי"ם, ענקי"ם, רפאי"ם, עמלקי"ם, ובגללם נפלה ה' קטנה ממקומה, בלעם ובלק מצד עמלק היו, קח ע"ם מן בלעם, ל"ק מן בלק, נשאר בבל, כי שם בלל ה' שפת כל הארץ ואלו הם שנשארו מאלו שנאמר בהם וימח את כל היקום, ומאלו שנשאר מהם בגלות רביעית, הם ראשים בקיום הרבה, והם עומדים על ישראל כלי חמס, ועליהם נאמר כי מלאה הארץ חמס מפניהם, אלו אלו עמלקים].

 

ספר שער הפסוקים – פרשת בלק

דע כי כל דברים אלו מיוסדים, ע"ד בחי' גלגול נשמותיהם, מהיכן נשרשו. הנה עמלק הוא בחי' פסולת הרע, שהוברר מן קין בן אדה"ר, והוא בחי' אחת מן ה'

מיני ערב רב, שנתערבו בישראל, שהם, עמלקים, רפאים, כנזכר בזוהר בפרשת בראשית כי גם בערב רב, היה עירוב רע של קין ושל הבל. ולכן עמלק שונא גדול לישראל היה, וכמ"ש למטה בפסוק ויסר קיני מתוך עמלק, כי הטוב שבקין, נברר ביתרו הנקרא חבר הקיני, הנפרד מקין, ר"ל מן הרע של קין, שהוא עמלק.

 

ספר עץ הדעת טוב – פרשת בא

 

וגם ערב רב וכו' מלת וגם ריבה להוסיפם עם יצא הצאן והבקר הנזכר בסוף הפסוק וכאלו אמר וצאן ובקר עלה אתם וגם ערב רב והכוונה להודיע כי הערב רב לא הי' תוך ענני כבוד אלא חוצה להם גם מקנה הצאן והבקר. ודע כי אלו היו נפשות חצוניות מצד עשו שעליו נאמר ורב יעבוד צעיר והם ערבובייא מסטרא דרך וז"ש בספר הזוהר כי לא מצריים היו אלא עמלקים וכו' ה' מינים הנזכר שם בפרשת בראשית בפסוק המה הגבורים וכו' ובזה יתבאר טעם ויאהב יצחק את עשו לסיבת כי ציד בפיו הם אלו הערב רב שהיו מתחברים אז בו והיו עתידים להתגייר נודע כי הגרים מחמת יראה הם מסטרא דפחד יצחק ולא באלה בחר ה' כי אם בזרעו יעקב.

 

הערב רב שולטים על ישראל

הראשים על ישראל יהיו בכל אתר ואתר – הערב רב, וכל יראי השם יהיו בצער ובדוחק תחתם המה יהיו הדיינין ויקבלו שוחד, ותמלא הארץ חמס מפניהם.

ה"רעיא מהימנא" מביא (בפרשת נשא דף קכ"ו), וזה לשונו: ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעיא ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בין מלכוון ואתהדרו אנון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך היא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד ל"א): "ואתן צאני וצאן מרעיתי אדם אתם", ולית לון יכולת למעבד טיבו עם תלמיד חכם ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין, אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון, ואפילו חיי שעה, וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדחקא ביגונא חשיבין ככלבים, בנים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות? דלא אשכחו אכסניא בינייהו, ואנון ערב רב אנון עתירין בשלוה בחדוא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מרי שוחד דאנון דינין רישי עמא "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" (בראשית ז' ג'), עליהם אתמר (איכה א' ה'): "היו צריה לראש…"

הערב רב יש להם קימה פתאום – זהו הסימן

לדעת שהם אינם מצד הקדושה

עוד מהרב הקדוש מקאמרנא: כל תשוקת הערב רב לקפוץ בראש.

הרבי הקדוש מסאסוב אמר: כל מה שיש בקדושה יש נגדו בסטרא אחרא. הצדיקים כפופים לפני הסטרא אחרא, כי דרכם צלחה.  יש מפורסמים שמפרסם אותם הסמאל ראש דסטרא אחרא עולה לגדולה פתאום, אבל ראש דקדושה לאו בשעתא חדא.

הבעל שם טוב הקדוש אמר: יש מפורסמים שמפרסם אותם הסמאל ראש דסטרא אחרא עולה לגדולה פתאום, אבל ראש דקדושה לאו בשעתא חדא. הרבי הקדוש מלובלין בהאי פחדא יתיב שמא אינו צדיק. כל צדיק צריך לבקש רחמים על עצמו, וכן כל אחד צריך לבקש רחמים, שיתקשר לצדיק אמת וינצל מראשי הערב רב. "קום עשה לנו" כל תשוקת ערב רב עד היום – "נתנה ראש" ששרשם מ"ראש", כידוע, ולכן כל חפצם לעלות בראש וראשון, והם מקליפת נגה, ועושין לעצמם ראש ולענה, שהוא שֵׁד יהודי מקליפת נׁגַּה, ואמר הצדיק הקדוש רבי משה ליב

מסאסוב: ראשי תיבות עזאזל – זה לעומת זה עשה אלוקים ממש בדומה, שיהיו שניהם שווין במראה ובקומה ובדמים, שיש רבנים ורבי ושוחט וחזן וצדיק מסטרא דנגה קליפה קשה נגד כל אלו שיש בסטרא דקדושה, והם צרעת ממארת וצדיקיא אתכפיא קמייהו, כי דרכם צלחה. עיין (בספר דמשק אליעזר) משם מרן רבי ישראל בעל שם טוב, שיש מפורסמים שמפרסם אותם הסמאל הרשע, עיין שם, וכל ראשים של ערב רב נאמר בהם "קום" בשעתא חדא יש לו קימה פתאום, אבל ראש דקדושת ישראל לאו בזמנא חדא… אבל לעשיו בזמנא חדא נהיר ליה וכך הם ערב רב, וזה קום של ערב רב בשעתא חדא ונעשה אותך לראש.

הנשפעים מהקליפה רובו רע ומעוטו טוב

רובו רע ומעוטו טוב, וטמא טמא יקרא, והוא נמצא בבני אדם שיש להם גאוה וגאון להיות רב ורבי וראש. כמה שאמר החסיד: הרבה בדיקות צריכין לבדוק לבבו, שלא יהיה כפרעה וכחירם – רשעים גמורים, שעשו עצמם אלוקות, ורוב קליפה זאת מצוי בין הלומדים וראשי עם ערב רב, ובקל יוכל לדחות מהקדושה להיות רובו רע, רוצה לומר, והטוב שבו חלף. (היכל הברכה פרשת ויצא)

 

 

________________________________________

 

חדש באתר

www.ha-zohar.com

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*