logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

199-322 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקפ שנה א גליון שכב, 322 כז אב

199-322 שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקפ שנה א גליון שכב, 322 כז אב

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

322שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקפ שנה א גליון שכב, 322 כז אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     4:43עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 321שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקעז שנה א גליון שכא, 321 כו אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:31עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 320שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקעו שנה א גליון שכ, 320 כה אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:54עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    הפעל את הבאהפעל עכשיו 319שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקעו שנה א גליון שיט, 319 כד אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:17עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

318שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקעה שנה א גליון שיח, 318 כג אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:31עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

317שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקעה שנה א גליון שיז, 317 כב אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:36עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

316שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקעא שנה א גליון שטז, 316 כא אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:51עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

315שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקסט שנה א גליון שטו, 315 כ אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:06עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

312שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקסב שנה א גליון שיב, 312 יז אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:53עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

314שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקסז שנה א גליון שיד, 314 יט אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:27עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

313שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקסג שנה א גליון שיג, 313 יח אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:40עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

311שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקסא שנה א גליון שיא, 311 טז אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:21עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

309שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנה שנה א גליון שט, 309 יד אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     5:41עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

310שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנט שנה א גליון שי, 310 טו אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:34עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

308שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנג שנה א גליון שח, 308 יג אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:26עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

307שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב שנה א גליון שז, 307 יב אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:29עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

305שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקמט שנה א גליון שה, 305 י אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:36עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

306שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא שנה א גליון שו, 306 יא אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     6:55עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

    נצפה 

הפעל את הבא

הפעל עכשיו

304שולחן ערוך היומי, הרב אריה ברדה, הלכות חול המועד סימן תקמח שנה א גליון שד, 304 ט אב מאת מפעל הזוהר העולמי חדש     7:02עוד

העבר לראש הרשימה

העבר לתחתית הרשימה

הוסף/ערוך הערות

קבע כתמונה ממוזערת של הפלייליסט

             

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*