logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

שיעורי ספר הקדוש "קב הישר"- מאת הרב אילן ויזנגרין- מי שלא למד הספר הזה לא טעם מה זה יראת שמים אמיתית והרבה צדיקים קדושים למדו הספר הזה 102 פעמים- ואמרו שכל יראת השמים שלהם באה מספר זה-

 

שמים כחולים

מעלת ספר קב הישר

מי שלא למד הספר הזה לא טעם מה זה יראת שמים אמיתית והרבה צדיקים קדושים למדו הספר הזה 102 פעמים  (ק"ב-גימטרייה  102) – ואמרו שכל היראת שמים שלהם בא מהספר הזה – אז אנחנו לכל הפחות נלמד פעם אחד – הספר הזה הפותח שער לדופקי בתשובה

צבי הירש קיידנובר הוא ספר נורא וגדול  לתועלת גוף ונשמה ספר מוסר קבלי המחזק ומביא לעבודת ה'. מלא.

זה ספר קדוש מאוד לפני 400 שנה אחר זמן האריז"ל, מי שלומד הספר הזה מובטח בעולם הבא, ומובטח שיעשה תשובה ויעבוד את ה' כמו שצריך לשם שמים,   בשנת תשס"א   הודפסו   בהוצאת מפעל הזהר העולמי  לערך 5000  ספרים  וחולקו בחינם, ואחר כך בשלש כרכים באידיש.

 להורדת ספר קב הישר:  המחולק לימות השנה+ הקדמות ומפתחות :  :לחץ כאן: נ

קב הישר מחולק לימות השנה חלק 01

קב הישר מחולק לימות השנה 02

שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א

 נצפה 00265שיעור בקב הישר מפי הרב אילן חלק א פרק כאמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 23:23עוד
 נצפה 00327שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א פרק כהמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 21:47עוד
 נצפה 00392שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א פרק כומאת מפעל הזוהר העולמי חדש 14:17עוד
 נצפה 00303שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א פרק המשך כדמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 14:34עוד
 נצפה 00302שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א פרק כדמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 8:25עוד
 נצפה 00301שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א פרק כגמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 17:45עוד
 נצפה 00270שיעור מספר קב הישר הרב אילן חלק א פרקכבמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 25:28עוד
 נצפה 00266 הרב אילן ספר קב הישר חלק א פרק כאמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 8:39עוד
 נצפה 00222 הרב אילן ספר קב הישר חלק א פרק טזמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 24:10עוד
 נצפה 00182שיעור בקב הישר הרב אילן חלק א פרקמאת מפעל הזוהר העולמי חדש 20:35עוד

 

קב הישר - שערpng

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*