logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

האדמו"ר מהאלמין בהספד בהר המנוחות על דודו רבי אהרן שווארץ זצ"ל

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TXGzvS

האדמו"ר מהאלמין בהספד בהר המנוחות על דודו רבי אהרן שווארץ זצ"ל ג אב
Rebbe Mhalmin eulogy Mount deceased uncle Rabbi Aharon Schwartz father zt C
רבי מהאַלמין העספּעד בארג פאַרשטאָרבן פעטער רבי אהרן שוואָרץ טאַטע זט C

הספד על דודוי הצדיק, יחיד בדורו

רבי אהרן בן הגה"צ רבי אלכסנדער חיים אבדק"ק גורהונץ זצ"ל

בעזהשי"ת

יום א פרשת דברים תשע"ה.

באנו להספיד מעומקא דלבאי על האבידה הגדולה עם סילוקו של דודי החשוב הצדיק, רבי אהרן זצ"ל

"הצדיק אבד ואין איש שם על לב… כי מפני הרעה נאסף הצדיק" (ישעיה נז). ופרשו בזוהר, פרשת וישב (דף קפ ע"א) רִבִּי יוֹסֵי פָּתַח, (ישעיה נז) הַצַּדִּיק אָבַד וְאֵין אִישׁ שָׂם עַל לֵב וְאַנְשֵׁי חֶסֶד נְאֱסָפִים בְּאֵין מֵבִין כִּי מִפְּנֵי הָרָעָה נְאֱסַף הַצַּדִּיק. הַצַּדִּיק אָבַד, בְּזִמְנָא דְקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא אַשְׁגַּח בְּעַלְמָא וְלָא הֲוֵי עַלְמָא כְּדְקָא יְאוּת, וְאִזְדַּמַּן דִּינָא לְשַׁרְיָיא עַל עַלְמָא. כְּדֵין קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא נָטִיל זַכָּאָה דְּאִשְׁתַּכַּח בֵּינַיְיהוּ, בְּגִין דְּיִשְׁרֵי דִּינָא עַל כֻּלְּהוּ אָחֳרָנִין, וְלָא יִשְׁתַּכַּח מַאן דְּיָגִין עֲלַיְיהוּ.

בלשון הקודש: רַבִּי יוֹסֵי פָּתַח, (ישעיה נז) הַצַּדִּיק אָבָד וְאֵין אִישׁ שָׂם עַל לֵב וְאַנְשֵׁי חֶסֶד נֶאֱסָפִים בְּאֵין מֵבִין כִּי מִפְּנֵי הָרָעָה נֶאֱסַף הַצַּדִּיק. הַצַּדִּיק אָבָד, בִּזְמַן שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַשְׁגִּיחַ בָּעוֹלָם וְאֵין הָעוֹלָם כָּרָאוּי, וּמִזְדַּמֵּן הַדִּין לִשְׁרוֹת עַל הָעוֹלָם, אָז הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נוֹטֵל אֶת הַצַּדִּיק שֶׁנִּמְצָא בֵּינֵיהֶם כְּדֵי שֶׁיִּשְׁרֶה הַדִּין עַל כָּל הָאֲחֵרִים וְלֹא יִמָּצֵא מִי שֶׁיָּגֵן עֲלֵיהֶם.

צווח הנביא ישעי' (נז, א) "הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק", והיינו דאפי' צדיק אחד שנפטר הוא, כדי לעורר את ישראל מפני הרעה העתידה לבוא, (וכדי שהצדיק לא יראה באותה רעה, אם לא ישובו בתשובה). אבל אם עם ישראל אינם שמים על לב להבין את זה (וסבורים שמיתת צדיקים מכפרת, ואין להם מה לדאוג וכדו'), אזי הקב"ה מוסיף לקחת צדיקים ובעלי חסד נוספים כדי שירגישו שזוהי הסיבה לפטירתם "מפני הרעה" ר"ל, וישובו בתשובה. (כן פירש שם המצו"ד, וכעי"ז במהר"ם ב"ק ס. מהדו"ב).

ומבואר בחז"ל ובספה"ק שיש בפטירת כל צדיק  צווחה נוראה לעם ישראל לשוב בתשובה, והתראה עצומה מפני הרעה שח"ו יכולה לבוא, אם ח"ו "אין איש שם על לב". ולכן חובה גדולה מוטלת עלינו להתבונן באסון הנורא שאירע, ולהבין מהי הצרה הנוראה שאירע לנו באופן אישי, בפטירת כל צדיק, ומה הסכנה וההתראה שבכך, ומה ה' אלקינו שואל מעימנו בעת הזאת.

דודי החשוב הנפטר רבי אהרן זצ"ל, מלבד גדלותו בתורה עוד בימי בחרותו, וגדולי ישראל כבדוהו מאוד, מלבד זה עלה בגדלותו במידותיו הקדושים, אשר עי"ז הי' אהוב ונחמד למעלה ולמטה, רוח הבריות כרוח המקום נוחה המנו, אוהב שלום ורודף שלום, לא בחינם ביום היארצייט של אהרן הכהן ע"ה, כתוב בספר הקדוש שבט מוסר כי אהרן הכהן הלכו אחר קברו 80 אלף שקראו לו אהרן כי עשה שלום בית, ורק בזכותו נולד הבן הזה, לכן קראו את הילד על שם אהרן הכהן, אני חושב שדודי ע"ה היה לו הרבה יותר מ80 אלף אנשים חולים שעזר להם וגם הביא להם לאכול בבית החולים, [כמו שראיתי בעיני כשהייתי זמן רב בבית החולים] היה מגיע כל יום כמו שעון, הלך לקיים המצוה בלי שיאכל בבית משהוא לפני זה, וכל החולים חיכו עליו כל יום בבוקר מתי יגיע? – וכך היה הולך בשלג ובקיץ כשהחום גבר מאוד, לא היה דבר שיעכב אותו. וכשאמרתי לו קצת מוסר שיזהר על בריאותו, ויאכל קודם לפני שהולך, אמר החולים מחכים עלי, ואמר לי אמרתי היום באלו דברים והכנסת אורחים וביקור חולים, ועניתי לו ניצחתנו, ועזר להם בהרבה דברים ברפואות ועוד, ואחר כך הלך לשיעורים, מידי יום ביומו חוץ מהשיעורים שהיה לומד בעצמו.

המסירות נפש ואהבת ישראל והכל לשם שמים אי אפשר לתאר, כל ליבו היה בצדקה וחסד, ושלח לאכול להרבה אנשים עניים ומשפחות גדולות שאין להם בבית והיה איכפת לו מכל נפש יהודי לבלתי ידח ממנו נידח, ולא לחינם ראו אצלו כי הברכות שלו התקיימו ממש כמו שאמר והבטיח לכל אחד.

אתמול בשעה שתיים בלילה אחרי הדרשה שאמרתי בציון דוד המלך ע"ה בא אלי בחור אחד וסיפר לי שהיה אצלו בבית החולים לבקר אותו, וביקש ממנו שיתן לו ברכה בתוך שבועיים שיהיה חתן, וענה לו אני מבטיח לך בתוך שבועיים תהיה חתן בע"ה, וביום האחרון של 14 יום טילפן הבחור החתן לדודתי שתחיה, עכשיו שתו לחיים. ופטירתו היכתה בהלם את כל הכלל ישראל.

אמרו ז"ל (ברכות ג') אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. הכוונה בזה, שרואים מה המת היה חפץ ולאיזה דבר השתדל בחייו, את זה אומרים בפני המת, כי אז יעשו הדברים הללו רושם גדול על המקשיבים. ביידעם כי זה האיש אשר בקרוב ייפרד מהם לנצח, הקדיש כוחותיו לדבר זה, ממילא ישתדלו יותר לקיימם.

חוץ ממה שהזכרנו לעיל היה שולח למאות אנשים פעמים בשנה לפני פסח ולפני ראש השנה סכומים גדולים, ואני ראיתי הטשקים ששלח, וביקש ממני אם אני יודע איזה תלמידי חכמים שאין להם לחם לפי הטף, והיה משמח משפחות גדולות שיוכלו לקיים את ימי החג בשמחה גדולה, ואנשים סיפרו לי שבדיוק נשבר להם המקרר או המסגן ולא ידעו לתת עצות בנפשם, וב"ה הטשעק הגיע והיו יכולים לקנות מקרר, וכו' וכו', וזהו מה שהקב"ה כותב בדיו, שנשאר, שלא השלים עוד המצווה הזאת כמו שהיה במחשבתו הטהורה, וחישב לעשות מצווה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה.

ועיין בירושלמי (שקלים פ"ב ה"ה) אין עושין נפשות לצדיקים, דבריהם הן הן זכרונם, עיי"ש.

כשהייתי ילד בן 7 שנים ולמדתי בירושלים עיה"ק אמר לי בא לראות צדיק גדול, זה היה אביו הגורהאנצער רב זצ"ל, ומאז הייתי הולך הרבה אליו והייתי משמש אותו גם כן להביא קניות לביתו, ועוד. וכן עבד במסירות נפש להוציא את ספריו הקדושים,ועזרתי לו קצת בזה, ולא גמר עוד עבודתו, לכן הילדים והנכדים כדאי מאוד להם להמשיך להוציא לאור ספריו הקדושים, כי זה היה רצונו.

אמרו חז"ל תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואפשר להמליץ כמו שראו אצל הנפטר, שבהיותו בעוה"ז הלך תמיד מחיל אל חיל, ועבר והלך מבית המדרש לבית המדרש, ללמוד שיעוריו, כמו כן בעולם העליון ילך מחיל אל חיל, מהיכל להיכל ובכל מקום בואו לא יצטרך להתבייש בפני לומדי המסכתא ההוא.

בילקוט שמעוני מפליג אודות גודל כוחן של גומלי חסדים שחוסין בצלו של הקב"ה. וכך עסק, בג' דברים שהעולם עומד עליהם, תורה עבודה וגמ"ח, וזכה לקיים כל היום חונן ומלוה וממילא וזרעו לברכה.

ואמרו חכמינו ז"ל בירושלמי (ברכות פ"א) רצונו של אדם זהו כבודו. ועתה שנתאספנו לחלק לו כבוד האחרון, עליכם לעשות רצונו, כדי שנזכה לתחיית המתים בקרוב וישוב להיות עמנו.

אנו מבקשים מהנפטר החשוב זצ"ל, שיהא מליץ טוב על כל אחד מישראל, וימליץ טוב בעד אשתו הצדקנית דודה (מימע) גאלדע תליט"א שהולכת בדרכיו הקדושים לעזור בביקור חולים, ובנותיו וחתניו ונכדיו היקרים, ובעד כל כלל ישראל, שהיה פועל למענם בהיותו בחיים חיותו. ובזכות זה שנעשה רצונו האחרון הוא ימליץ טוב עלינו שהשי"ת ישלח לנו הגואל האמיתי במהרה ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ונזכה לישועתן של ישראל מתוך רחמים וחסדים, ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים, אכי"ר.

האדמור מהאלמין בהר המנוחות  בירושלים

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*