logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

כל מה שרציתם לדעת על על צניעות בישראל- ועל ענין פאה נוכרית, ואי שמירת ברית ועיניים

צניעות בת ישראלכל מה שרציתם לדעת על
הצניעות בישראל – ועל הפאה הנכרית
 שנאסר על ידי 101 פוסקים מדורות הקודמים

והנשים יגרמו לעצמן ולמאות ואלפי אנשים ליפול לגיהינום על שהכשילה אותם בשמירות עיניים ושמירת הברית, 

MODESTY OF JEWISH WOMEN

HOME        ראשי

PAGE 1

1     2     3

מדריך לצניעות בישראל פרק יז

PEAH-MAASENORAHBETDIN215

DAT_MOSHE_VEYEHUDIT-HY

  מדריך לצניעות בישראל פרק יז PEAH_TORAHWELT-Y19

PEAH-MAASENORAHBETDIN215

הצניעות בישראל – ועל הפאה הנכרית שמירת העיניים והברית – מי ישלם על זה

דעת פוסק הדור מרן וואזנר  זצוקל על הבגדים הקצרים

 על חטא שחטאנו לפניך בהוכח תוכיח את עמיתך מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחא נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל 
העולם כולו, (שבת נד ע"ב).

המונע מלמחות כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין  בישראל כאלו הוא עשעם ילקוט שופטים סח  ומונע בנית ירושלים  שבת קי"ט

בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, בִּשְׂכַר נָשִׁיםצַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר, זָכוּ יִשְׂרָאֵל לְבִזַּת מִצְרַיִם

Many daughters have done virtuously, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is vain; but a woman  who fears Hashem shall be praised.  (Proverbs 31:29-30)

ONE SHOULD LOVE ADMONITION FOR AS LONG  AS THERE IS ADMONITION  IN THE WORLD, GOODNESS AND BLESSING COME TO THE WORLD 
(MASECHET TAMID 28a)

IN THE MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN OUR FOREFATHERS WERE REDEEMED FROM EGYPT AND IN THEIR MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN WE WILL MERIT THE FUTURE REDEMPTION (KAV HA YASHAR CH 82)

 

 

מתי יפסיקו הצרות?מרן רשכבה"ג החתם סופר זצוקל"ה אמר בזה הלשון(טהרת יו"ט ח' ט'):

"זה שהגלות האחרון גרוע יותר משאר גלויות ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, מפני שבשאר גלויות לא היה פריצות אצל הנשים, לא כן עתה, בעונותינו הרבים, ששכיח פריצות אצל הנשים, אשר הוא גרוע מכל עבירות שבתורה".

When will the suffering end?

The Holy Rabbi the Chatam Sofer ZTK’L wrote the following Taharat Yom Tov) “This aspect of this final Exile whereby it is harder than all other exiles and there’s no day that doesn't bring worse curses than the prior day, this is because in the prior exiles there was no indecency or immodesty in women’s dressing, nowadays however it is not thus, due to our many sins immodesty is common among women, which is a graver sin than all others in the Torah

 

לפני שלושים שנה כשהתחלה הפרצה של הבגדים הקצרים ערכו כנס גדול בירושלים באולם "טירת חן" ומרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך שליט"א(זצוק"ל) זעק מקירות לבו:
אם נשות אברכים הולכות בבגדים קצרים וצרים צריך לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא, עד כאן לשונו הקדושAround 30 years ago when some women started wearing immodest clothing, a large gathering was organized in “Tirat Chen” social hall and the Gaon Maran Rav Eliezer Man Shach ZTK’L screamed from the depth of his heart: “If the women of the Avrechim go out with short and tight clothing, we need to close down all the Kolelim, of what value is all the Torah of the husband? If the woman wears that type of clothing, all the Torah of the husband goes to the Sitra Achra (The Evil side)

 

כתב החפץ חיים ואמרתי שעיקר סיבת הדבר (של כל הצרות ופרעניות) הוא שאנו מרחקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא מאתנו... כלל הדבר ה'מאדע הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים… ומבטלים בידיים מאמרו של הקדוש ברוך הוא "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר", ובעונותינו הרבים תבערה גדולה  נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי המאדע הגרועה הזו כי כח הטומאה מתגבר מאוד על ידי זה … וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו ונסבו על ידי זה כל הצרות והרעות… על כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהו בפריצות, וביותר מוטל החוב על הרבנים..The Chofetz Chayim wrote: “And I said that the main reason (For all our troubles and suffering) is that we push Hashem away from our lives…The issue is that this evil fashion brings a man to evil thoughts…and they annul with this the commandment of the Holy One Blessed be He “And your camp shall be holy and no nakedness shall be seen in it”, and due to our many sins an evil lust has fallen on the vine of Hashem and the strength of the impurity is greatly increased through this…And due to this the supervision and the blessing from Hashem has ceased from everyone’s occupation and we have suffered through this many tribulations…Therefore it is incumbent upon all men to put out this fire and to see to it that his house will be handled according to the Halacha and to avoid immodest practices, and this obligation is all the more incumbent upon theRabbonim

 

 

PSAK HALACHABS’D    22 IYYAR 5764

 IT IS WELL KNOWN AND RECEIVED FROM GENERATION TO GENERATION TO THE ANCIENT SETTLEMENT OF YERUSHALAIM IR HA KODDESH MAY IT BE SPEEDILY REBUILT AMEN, THAT THEY HAVE FOLLOWED THE OPINION OF THE POSKIM WHO FORBID WOMEN TO WEAR WIGS.

 WITHOUT ENTERING INTO THE ARGUMENT OF THESE POSKIM.

AND WITHOUT ENTERING INTO WHAT HAS BECOME COMMON IN OUR DAYS, DUE TO OUR MANY SINS, THAT MARRIED WOMEN WEAR WIGS THAT MAKE THEM APPEAR LIKE SINGLE WOMEN FOR REGARDING THESE KINDS OF WIGS THERE IS NO PERMISSION WHATSOEVER IN THE WRITINGS OF THE POSKIM.

 AND NOW WE CAME TO REVEAL THROUGH THIS PSAK OUR OPINION, TORAH OPINION, THAT THE HAIRS THAT COME FROM INDIA ARE CUT IN ORDER TO BE OFFERED TO AVODAH ZARA (IDOLATRY) IN THEIR HOUSES OF IDOLATRY, AND THEY HAVE THE LAW OF AFFINITY TO AVODAH ZARA AND WE ARE FORBIDDEN TO HAVE ENJOYMENT FROM THEM

 AND TO THOSE WHO LISTEN MAY THEY HAVE PLEASANTNESS AND MAY GOOD BLESSINGS COME UPON THEM

 THE BET DIN TZEDDEK HERE IN YERUSHALAIM IR HA KODDESH

 

MOSHE STERNBUCH   MOSHE HALBERSTAM      YTZCHAK TUVIA WEISS

 MEIR BRANSDOFER                                AVRAHAM YTZCHAK ULLMAN

 

 

THESE ARE A FEW OF THE 
RABBONIM TZADDIKIM WHO FORBID THE USE OF WIGS

 

1.    דער בלאטעיתון – צייטשריפט פון אלוועלטליכן ארטאדאקסישן אידנטום, בו מביא כל החרמות והאיסורים והדרשות נגד פאה הנכרית ונגד העבודה זרה הבא מאינדיע, ובראשם הדרשה הגדולה של הגאון הגדול הצדיק רבי אהרן טייטלבוים שליט"א גאב"ד קרית יואל, ועוד רבנים, פרשת במדבר, ראש חודש סיון, שנת תשס"ד לפ"ק, ולמספרם מאי 21 04

CLICK HERE TO GO TO FULL
 ARTICLES IN DER BLATT

 

 

 

Friday, October 03, 1997

Israeli rabbi says wig-wearing women should burn in hell

 JERUSALEM (AP) — One of Israel's most powerful rabbis has ruled that women who wear wigs will be damned.  "Both she and her wig will be burned in hell," Rabbi Ovadia Yosef, spiritual leader of the Shas political party, said in a sermon Saturday to Jewish male seminary students.
According to Orthodox Jewish religious practice, married women cover their hair as a sign of modesty. However, many Orthodox Jews believe that realistic wigs are immodest, and some wig shops catering to Orthodox women have been vandalized.  Yosef said that if a woman wears a wig into a synagogue, she and her husband should be excommunicated.  "How can she pray on Rosh Hashanah when she wears a wig?" Yosef said, referring to the Jewish New Year which begins Wednesday night. "If the woman wishes for righteous children, let her remove the wig, if not she shall have impertinent children."  Yosef's word is law within Shas, a party drawing most of its support from religious Jews of North African descent.  In December 1996, the 76-year-old, Iraqi-born rabbi decreed that those not respecting the Sabbath should be put to death. He recently declared smoking a sin punishable by 40 lashes.

 

הגאון רבי ישראל אבוחצירה
הבאבא סאלי, צועק  ספר "סידנא בבא סאלי"
…כל הלובשת פיאה נוכרית ואפילו רק חצי פאה, מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהינום"

THE HOLY BABA SALI RABBI ISRAEL ABUCHATZIRA ZTK'L BROUGHT IN "SEFER SIDNA BABA SALI"

"AND THE WOMAN WHO WEARS WIGS EVEN A SHORT ONE, SHE IS PREPARING FOR HERSELF THE PILE IN WHICH SHE WILL BE BURNED IN GEHINNOM"

 

R YOSEF SHALOM ELIASCHIV SHLITA WAS ASKED IF WE CAN TRUST THE SELLERS OF WIGS WHO SAY THAT THEIR WIGS CAN BE WORN HE ANSWERED:
RESHAIM, LIERS, THEY ARE NOT TO BE BELIEVED
THE CONGREGANTS GATHERED THERE WERE AWED BY HIS RESPONSE WHEN THEY HEARD THOSE WORDS, FOR THEY NEVER BEFORE HEARD SUCH STRONG WORDS FROM THE GAON SHLITA

 

 

 

BURN THEMNOT ONLY DO WE NEED TO BURN THE WIGS THAT COME FROM INDIA BUT WE SHOULD BURN ALL THOSE RABBIS IN THIS GENERATION WHO STARTED PERMITTING THE USE OF WIGS THAT LOOK BETTER THAN THE WOMAN’S OWN HAIR. IF YOU ASK A CHILD OR A JEW WHO IS NOT OBSERVANT THEY WILL LAUGH AND SAY WHAT'S THE JOKE  WITH THOSE WIGS FOR MOST WOMEN LOOK MORE ATTRACTIVE WITH THEIR WIGS THAN WITH THEIR OWN HAIR. BUT THOSE RABBIS WITH NO SHAME WANT TO GO ON THE WAYS OF THE GOYYIM OF EUROPE AND AMERICA WHO ARE THE MASTERS OF PERITZUT, THE MASTERS OF EXPOSURE AND INDECENCY.

ENOUGH WITH THE EREV RAV. WE SUFFERED ENOUGH FROM THEM ALREADY. THIS IS ANOTHER FACET OF THE REFORM MOVEMENT BUT NOW IT IS BEING LED BY THE RABBONIM WITH YESHIVOS AND KOLLELIM

 

THE EREV RAV DID TOO MUCH DAMAGE TO THE JEWS WHEN THEY BUILT THE GOLDEN CALF BUT NOW IM IRTZE HASHEM WE WILL NOT LET THE RABBONIM FROM THE EREV RAV HARM US AGAIN WITH AVODAH ZARAH

 

May 17, 2004

Orthodox Jews in Brooklyn Burn Banned Wigs

By THOMAS J. LUECK

An emotional upheaval within Brooklyn's Orthodox Jewish community spilled into the streets yesterday when hundreds of people gathered at a Williamsburg intersection, piled women's wigs on the pavement and burned them in a series of small bonfires. The demonstration, involving members of the Satmar community and other Orthodox Jews, came days after word spread that rabbinical authorities in Jerusalem had ruled that the wigs, which were made of human hair from India, were no longer acceptable because they might have been used in Hindu ceremonies seen as idolatrous in Orthodox teaching."They just found out that the wigs are derived from Hindu hair," said Miriam Friedman, 25, a neighborhood resident who joined the crowd as it gathered about 6 p.m. to burn about 300 wigs, a few still attached to mannequin heads, at Lee Avenue and Rodney Street. It was unclear why the crowd chose to descend upon the South Williamsburg intersection, other than its proximity to the main Satmar synagogue, which is less than a block away. Yesterday's wig burning in Brooklyn followed a smaller, but similar spectacle on Saturday night in Kiryas Joel , a Satmar village in Orange County. It also followed wig-burning demonstrations in Israel during the past week.  Some in the Brooklyn crowd said that discarding or even burying the wigs would not suffice, and that they must be burned. "We are not allowed to have any sort of satisfaction from these things," Ms. Friedman said. For thousands of Orthodox women, one of the most fundamental tenets of daily life is a code of modesty that prohibits the public display of their hair after marriage. In Williamsburg, as in Borough Park, which is home to another large Orthodox community in Brooklyn, women have long favored human hair wigs over their synthetic counterparts, and have been willing to pay a premium, since human hair wigs frequently cost $1,000 or more. Although hair for the wigs is obtained from several sources, many wig makers in Brooklyn have relied on Indian suppliers. People in the crowd said the gathering was not intended to provoke violence. "These are not riot fires; these are peaceful fires," said David Wertzberger, 25, who observed the scene about 10 p.m. "It is not a violent situation." But the demonstration was not without incident as a small group of police officers struggled to control the crowd. By 7:15 p.m., several piles of wigs had been strewn about and ignited. A ring of people formed around one fire, fueled by a cardboard box filled with wigs, and pressed so close that two officers stepped in, insisting that people move away from the flames. That led to pushing and shoving, as the two officers moved the crowd back. Then a man darted inside the ring of people to throw yet another wig on the fire, and he was restrained by the two officers and led to a waiting patrol car. By shortly before midnight, more than a dozen fires had been set at or near the intersection of Lee Avenue and Rodney Street.  The police said one woman had been charged with disorderly conduct.

 

 

בית דין צדק דקהל האלמין יצ"ולאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעות

זעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

בכבוד רב,

הק' שלו' יודא גראס

אבדק"ק האלמין

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא:

Division Medical, 138 Division Ave.

 

הרבנים והרעבעס שמתירים לנשים לילך בפאה נכרית הם הם הערב רב האמיתיים ומעכבים את הגאולה, וכל החסידים ההולכים אליהם הם משתחוים להבל ולריק, ולעבודה זרה ממש, כמבואר ברמב"ם שאין להן חלק לעולם הבא והם בכלל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור…והמושך ערלתו… ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו ואלו הן: המחטיא את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה. ושצריכים לשרוף את הרבנים באש לפני ששורפים את הנשים ההולכות בפאה נכרית, כי כל האשמה תלוי בהם כמו שפסק הצדיק הקדוש רבי עובדי יוסף שליט"א, וכל הרבנים והרעבעס שלא מודים בזה צריכים לשרוף אותם תיכף ומיד ממש, כי הם אשמים על מה שעם ישראל סובלים כל כך הרבה צרות כמבואר בישעי'.

 

 דרך של עבודה זרה הוא ומעביר שערו כמושא. ספר המצות להרמב"ם – מצות לא תעשה – מצוה ו

מצוה ו'- שהזהירנו מעבוד עבודה זרה ואפילו בזולת הארבעה מינין הקודמים אבל בתנאי שתהיה אותה העבודה כדרכה, רוצה לומר שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד שיעבד בו כמו שיפעור עצמו לפעור או יזרוק אבן למרקוליס, והוא אמרו יתברך באזהרה מזה, לא תעבדם, ולשון מכילתא לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב על העבודה בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה, ולכן מי שזרק אבן לפעור או שפער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתה לאמרו יתברך איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת, ובשוגג קרבן, וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בז' מסנהדרין, ושם אמרו, שלש כריתות בעבודה זרה למה, אחת כדרכה ואחת שלא כדרכה, ואחת למולך, רוצה לומר, כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות, הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר, בדבר שדרכה שתעבד בו, כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו כמוש וכן מי שעבד באחת מארבע עבודות לאיזה נעבד שהיה מהם הנה הוא גם כן חייב כרת ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך כמו אילו הקריב לפעור או השתחוה למרקוליס וזהו שלא כדרכה והכרת השלישית במי שהעביר מזרעו באש למולך כמו שאבאר.

ב. ספר החינוך – מצוה כט שלא לעבוד עבודה זרה: שלא נעבוד שום עבודה זרה בעולם בדברים שדרכה שעובדים אותה המאמינים בה, ואף על פי שאין עבודתה באחת מארבע עבודות שאמרנו למעלה, מכיון שעבדה במה שדרכה להעבד חייב, ואף על פי שעבודתה דרך בזיון, כגון הפוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש, שנאמר [שמות כ', ה'] ולא תעבדם, כלומר במה שדרכן להעבד אי זו עבודה שתהיה:

שרשה ידוע: דיניה, כגון מי שעובדה דרך עבודתה לכוונת בזיון מה דינו, ושאר פרטיה מבוארים במסכת (עבודה זרה) [סנהדרין דף ס"ד ע"א]:

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות: ועובר עליה במזיד ויש עדים נסקל, ומבואר דין זה גם כן בפרק שביעי מסנהדרין [דף ס' ע"ב]:  שתי מצוות אלו שימנה הרמב"ם ז"ל, שהן השתחואה לעבודה זרה וכן שלא לעבדה במה שדרכה לעבדה, יכללם הרמב"ן ז"ל בלאו דלא יהיה לך, כמו שכתבנו למעלה [מצוה כ"ז], נמצא שיסלק שתי מצוות בכאן מחשבונו של הרמב"ם ז"ל:

ג. רמב"ם ספר המצות – מצות לא תעשה – מצוה ו

מצוה ו'- שהזהירנו מעבוד עבודה זרה, ואפילו בזולת הארבעה מינין הקודמים, אבל בתנאי שתהיה אותה העבודה כדרכה, רוצה לומר שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד שיעבד בו כמו שיפעור עצמו לפעור או יזרוק אבן למרקוליס, והוא אמרו יתברך באזהרה מזה לא תעבדם, ולשון מכילתא, לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב על העבודה בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה, ולכן מי שזרק אבן לפעור או שפער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתה לאמרו יתברך, איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת ובשוגג קרבן

וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בז' מסנהדרין ושם אמרו שלש כריתות בעבודה זרה למה אחת כדרכה ואחת שלא כדרכה ואחת למולך, רוצה לומר כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר בדבר שדרכה שתעבד בו כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש וכן מי שעבד באחת מארבע עבודות לאיזה נעבד שהיה מהם הנה הוא גם כן חייב כרת, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך כמו אילו הקריב לפעור או השתחוה למרקוליס וזהו שלא כדרכה והכרת השלישית במי שהעביר מזרעו באש למולך כמו שאבאר.

ד. אור החיים ויקרא (פרק כה פסוק כה)

כי ימוך אחיך וגו' פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה ליושבי תבל, כי ימוך על דרך אומרו (קהלת י יח) בעצלתים ימך המקרה, ואמרו ז"ל (מגילה יא) עשיתם לאותו שנאמר בו (תהלים קד ג) המקרה במים עליותיו, מך, כי כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות, ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים.

ואמר ומכר מאחוזתו, ירצה על המשכן משכן העדות אשר הוא אחוזתו יתברך שבו השרה שכינתו, ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות, וכמאמרם ז"ל (שוחר טוב עג) בפירוש פסוק מזמור לאסף באו גוים וגו'.

 והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', על דרך אומרו (לעיל י ג) בקרובי אקדש, הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח כביכול (זוה"ק ח"ג קס:) דכתיב (תהלים קכב ח) למען אחי ורעי, והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם, הוא אלקי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

 

THE RAMBAM AND THE SEFER HA CHINUCH AS QUOTED ABOVE GIVE TESTIMONY TO THE FACT THAT THE IDOLATROUS PRACTICE OF CUTTING THE HAIR IN ORDER TO DEDICATE IT TO AN IDOL HAS EXISTED FOR A LONG OF TIME

 

במענה לשאלת רבים אודות הפיאות הנכריות נתברר שגם אותם מאירופא רובם מהודו עם חשש תקרובת עבודה זרה וצריך להיזהר בזה       רב משה שטרנבוך

GO TO TESHUVAH OF RAB MOSHE STERNBUCH

דער בלאט MAY 14 04  – פסק הלכה מהגאון הצדיק רבי משה שטערנבוך ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים מח"ס

CONCERNING THE QUESTIONS THAT MANY PEOPLE ARE ASKING REGARDING THE WIGS MADE FROM EUROPEAN HAIR, IT HAS BEEN DETERMINED THAT MOST OF THEM ARE MADE FROM INDIAN HAIR COMING FROM IDOLATRY  RAB MOSHE STERNBUCH

 

אם אתה רוצה לדבר עם מומחה אמיתי שכתב הרבה חיבורים על פאה נכרית תצלצל להרב הגאון רבי אברהם ליפשיץ בירושלים עיר הקודש: מספר הטלפון:  9722 – 582 – 5891

IF YOU REALLY WANT TO TALK TO AN EXPERT ON THE ISSUE OF HAIRCOVERING CALL RABBI ABRAHAM LIPSCHITZ SHLITA AT THE ABOVE NUMBER IN YERUSHALAIM HE HAS AUTHORED MANY SEFORIM ON THE ISSUE INCLUDING THE ONE HERE SHOWN

CLICK TO GO TO THIS SEFER

 

 

 

YOU NEED TO CHECK THE FOLLOWING: IF THE WIVES OF THE RABBIS WHO TELL YOU IT IS PERMISSIBLE TO USE WIGS, THEY USE WIGS THEMSELVES THEN THOSE RABBIS HAVE NO RIGHT TO RULE ON THE ISSUE FOR THEY HAVE TRANSGRESSED  THIS ISSUE AND IT HAS BECOME SOMETHING PERMITTED IN THEIR EYES. GO AND CHECK ALL THE BIG RABBIS WHO HAVE RULED IN FAVOR OF USING WIGS, AND BEHIND THEM YOU WILL FIND A WIFE WHO USED WIGS, AND IN THE CASE OF ONE GADOL IN AMERICA YOU WILL  FIND THAT HIS WIFE DID NOT COVER HER HAIR AT ALLTHEN THERE ARE THOSE RABBIS, THE ONES WITH THEIR NAMES ON FOOD PRODUCTS, ETC. WHO RECEIVE MONEY FROM THE WIG MANUFACTURERS AND THEIR  PERMITTING THE WIGS MEANS THEY RECEIVE BIG BUCKS FROM THE WIG MANUFACTURERS

 

THE POLITICIANS ARE BABIES
COMPARED TO SOME RABBIS
THE RABBIS TELL YOU THAT NOTHING HAPPENS IF YOU WEAR THE WIGS, THAT THERE IS NO PROHIBITION AND THAT IT IS PERFECTLY PERMISSIBLE TO WEAR THOSE WIGS THAT MAKE YOU LOOK VERY ATTRACTIVE.

WHAT YOU DON’T KNOW IS THAT ALL THESE RABBIS THAT TELL YOU THIS, THEY, LIKE POLITICIANS HAVE HIDDEN INTERESTS ABOUT WHICH YOU HAVE NO CLUE. FOR EXAMPLE, ONE RABBI WILL PERMIT IT FOR HONOR BECAUSE IT SHOWS THAT HE HAS THE AUTHORITY TO RULE ON LEGAL MATTERS, ANOTHER RABBI WILL PERMIT THE WIGS BECAUSE HE RECEIVES MONEY FROM THOSE SELLING WIGS, ANOTHER ONE WILL PERMIT IT BECAUSE HIS ENEMY FORBIDS IT, ANOTHER ONE WILL PERMIT IT BECAUSE HIS WIFE  LIKES TO WEAR THE WIG, ANOTHER WILL PERMIT IT BECAUSE HE LIKES HIS WIFE TO WEAR IT.

SO JUST AS YOU CAN NOT TRUST THE POLITICIANS TODAY FOR EACHONE ONLY CARES  FOR HIS INTERESTS, JUST THE SAME YOU CAN NOT TRUST THE RABBONIM TODAY FOR THEY ALSO CARE ONLY ABOUT THEM. AND WHEN THE TIME OF JUDGMENT COMES THEY WILL NOT BE THERE TO DEFEND YOU, BECAUSE THEY DON’T CARE ABOUT YOU. JUST BE CONFORTED IN THE FACT THAT OUR HOLY RABBONIM OF PAST GENERATIONS AND FOREMOST RABBI SHIMON BAR YOCHAI IN THE ZOHAR HA KADDOSH PROPHESISED THAT IN THE TIMES OF MOSHIACH MOST OF THE RABBONIM WOULD BE REINCARNATIONS OF THE EREV RAV, OF THOSE WHO MADE THE GOLDEN CALF. SO LISTEN TO YOUR CONSCIENCE NOT TO YOUR POLITICIAN, NOT TO YOUR RABBI.

 

 

תאור הדור האחרון: לא תהיה בושה כלל לעשות עבירות, אבל לומר דבור אמיתי יהיה צריך להביט סביבותיו אם אין מתלוצצים ממנו – מי שיחזק עצמו באמונה יהיה חשוב והמקובל, אף שבשאר הדברים יהיה בקטנות מאוד, הברור האמיתי יהיה בענין האמונה.                                            מדברי הרב מרוזי'ן זיע"א

הערב רב שולטים על ישראל

הראשים על ישראל יהיו בכל אתר ואתר – הערב רב, וכל יראי השם יהיו בצער ובדוחק תחתם – המה יהיו הדיינין ויקבלו שוחד, ותמלא הארץ חמס מפניהם.

ה"רעיא מהימנא" מביא (בפרשת נשא דף קכ"ו), וזה לשונו: ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעיא ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בין מלכוון ואתהדרו אנון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך היא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד ל"א): "ואתן צאני וצאן מרעיתי אדם אתם", ולית לון יכולת למעבד טיבו עם תלמיד חכם ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין, אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון, ואפילו חיי שעה, וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדחקא ביגונא חשיבין ככלבים, בנים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות? דלא אשכחו אכסניא בינייהו, ואנון ערב רב אנון עתירין בשלוה בחדוא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מרי שוחד דאנון דינין רישי עמא "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" (בראשית ז' ג'), עליהם אתמר (איכה א' ה'): "היו צריה לראש…"

"רעיא מהימנא"  (בפרשת נשא דף קכ"ו)

אפילו צדיק אמת אחד יכול לגבור על
הראשים השקריים

שמעתי כשיש כמה ראשי ערב רב בעיר או מדינה המתנהגים בשקר ובהתנשאות של שוא, ויש במדינה תלמיד חכם וצדיק אחד המתנהג באמת בלב אמת ובלב טהור ונשבר כאשר עוסק בתורה לשמה ומדבק את עצמו אל האמת, אז יתפרדו כל פועלי און ושקר, ולא יהיה להם כח כל כך להשפיל האמת ולרומם השקר, ובלבד בלב האמת, כך שמעתי. (היכל הברכה דברים דף ר"ט עמוד א').

שער הגאולה

 

THE RESHAIM ARE THE EREV RAV THEY ALL RISE AND DOMINATE ISRAEL DURING THE EXILEAnd the RESHAIM, the evil ones, these are the EREV RAV, and they are called SOF PASUK (The end of the sentence) for they come from the seed of AMALEK about whom it is written KI YAD AL KES YA (Shemot 17:15). And there are 5 types AMALEKIM, GIBBORIM, NEFILIM, ANAKIM and REFAIM. For they all rise and dominate ISRAEL during the exile and this is what is written (Bereshit 7:18) “And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth” Four times it is written VAYIGBERU – VEGABRU (Prevailed) corresponding to the four exiles. And they are called SOF PASUK for the Holy One Blessed be He will POSEK [Cease them to be] at the end of days from the world.  Tikkune Zohar Tikkun 21

 

o       בעיתונים – חוץ לארץ1.      קרית יואל בולעטין MAY 15 04

2.      קרית יואל בולעטין הוצאה מיוחדת עם תמונות ברוך המקדש שמו ברבים.

3.      מועדים וזמנים סגן נשיא העדה החרדית בעיה"ק ירושלים.

4.      דער בלאט MAY 14 04  – שקר החן והבל היופי

די צייטונג

פרייטאג, פרשת במדבר, תשס"ד ולמספרם, מאי 21 04

NEWS REPORT MAY 21 04

שייטל פראבלעם ווערט אלוועלטליך ווען רבנים ווארענען אז אלע נאטורליכע שייטלען
זענען אונטער פראגע צייכן, באשרייבונגען און קול קורא'ס

דער איד

פרשת במדבר, ר"ח סיון, תשס"ד ולמספרם, מאי 21 04

DER YID MAY 21 04

1. די געלעגנהייט אויסצוטאן די שייטלן. 2. זאת התורה לא תהא מוחלפת. 3 מתוך דרשת הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א. הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם. 4. דברי חיזוק והתעוררות להחזרת עטרת הצניעות ליושנה, מאת הרה"ג רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א רב דקהל חסידי סאטמאר בירושלים עיה"ק. 5. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם: פסק הלכה פון די גדולי ישראל איבער דער וועלט קעגען שייטלעך מיט חשש תקרובת עבודה זרה האט מעכטיגן אפקלאנג. 6. גרויס התעוררות ביי ערליכע אידישע פרויען אויסצופאלגן פסק פון הייליגען דברי חיים מצאנז זי"ע. 7. התאחדות הרבנים דאה"ב וראנאדא גיט ארויס פסק איבער די שייטלען נאך 5 שעה'דיגע העפטיגע אסיפה. 8. פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א. 9. פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"א. 10. מעשה נורא מבעל דברי חיים מצאנז זי"ע. 11. מכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהלת יעקב מפאפא שליט"א. 12. פאה נכרית לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה. 13. בית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – בהנהלת בנו הגה"צ אב"ד שליט"א. אבד תאבדון.  14. צוואת מרן החתם סופר זצ"ל. 15. שו"ת דברי חיים. 16. איסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא. 17. קול קורא כא תאמר לבית יעקב. 18. וויכטיגע אויפקלערונג. 19. פסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה 20. קול קורא – חשוב'ע שוועסטער. 21. זייט געווארנט

o      תמונות מהשריפות של נשים צדקניות בעולם היהדות שעל ידיהם נזכה לגאולה השלימה.

o       הנשים ההולכות עם פיאות הנכריות של עובדי עבודה זרה מעכבים את הגאולה ובוודאי שלא יזכו לגאולה השלימה.

 o       הנשים ההולכות אפילו עם סינטעטיק  יש להם חלק בעבודה זרה שהם מראים לנשים אחירות שמותר ללכת בזה. העצה לצעוק ברחוב בקול רעש גדול שמה שהיא מלבישה זה לא מעבודה זרה.

 o       הנסיון האחרון שהשם יתברך נותן לנו לראות מי ומי ההולכים לקבל פני משיח צדקינו!!!

 

אם אתה חושב שהכשרות זה ביזנעס גדול, זה טעות גדול, כי אי אפשר לך לתאר פי כמה אלפים אחוזים הפאה הנכרית יותר גדולהלכמה חתיכות שערות אנחנו
משלמים -1.000 $5.000

 אז תוכל להבין למה יש כל כך הרבה כסף לקנות הרבנים, כי כאן הכסף הזה לא נחשב לכלום אם רק מוכרים כמה שייטלעך אתה קונה את הרבנים של הערב-רב כמו פאַפ קארן , ובגלל זה יש לנו היום פאַפ קארן רבנים.

 

IF YOU THINK THAT THE KASHRUT
BUSINESS IS BIGYOU CAN NOT  IMAGINE HOW BIG THE WIG BUSINESS IS

FOR A FEW STRANDS OF HAIR YOU GET BETWEEN $1,000 AND  $5,000

THERE IS ENOUGH PROFIT TO PAY A FEW BIG NAME  RABBIS TO ISSUE ALL KINDS OF HETERIM

91 GEDOLIM FORBID THE PEAH NOCHRIT

        91 GEDOLIM OF THE POSKIM FROM ALL COUNTRIES AND ALL TIMES FORBADE THE USE OF WIGS OF ANY SIZE. AMONG THEM THERE ARE SOME WHO SAY THE PROHIBITION IS FROM THE TORAH AND CONSEQUENTLY IT IS FORBIDDEN TO SAY ANYTHING RELATED TO KEDDUSHA IN FRONT OF A WOMAN WEARING WIGS. DON'T GO LOOKING FOR FALSE ARGUMENTS OR REASONIGS, AND DON'T FOLLOW THOSE RABBIS WHO TWIST THE HALACHA AND SAY THAT ONLY WIGS WITH LONG HAIR ARE FORBIDDEN. THAT'S LIKE SAYING THAT A LARGE SCREEN TV IS FORBIDDEN, BUT A SMALL SCREEN TV IS ALLOWED, LIKE SAYING THAT A LARGE PIECE OF PORK IS FORBIDDEN BUT A SMALL PIECE OF PORK IS PERMITTED, G-D FORBID THAT ONE SAY THIS. EVEN IF THERE'S ONLY ONE HAIR THAT'S NOT COVERED, IT IS FORBIDDEN TO SAY A BERACHA IN FRONT OF A WOMAN WITH ONE HAIR UNCOVERED. AND THOSE RABBIS WHO TWIST THE HALACHA WILL HAVE TO STAND IN JUDGMENT FOR THEY CAUSE MANY PEOPLE TO COMMIT GRAVE SINS. AND THESE RABBIS ARE DECEIVERS WHO STEP ON THE WORDS OF THE TORAH, ON THE CHATAM SOPHER THE DIVRE CHAYIM AND OTHERS.

LIST OF THE GEONIM THAT
FORBID THE USE OF WIGS

1 RABBI YONATHAN BEN UZIEL, TARGUM YESHAYAHU GIMMEL, 16
2 RABBI NATAN BAAL HAARUCH AL YERUSHALMI (1,000 YEARS AGO)
3 VILNA GAON SHENOT ELIYAHU SHABAT PEREK 6, MISHNA 5
4 RABBI CHIZKIYAHU MIDINI "SDE CHEMED" ASIFAT DINIM MAARACHA DALET
5 RAV SHLOMO ALFANDARI SHEELOT U TSHUVOT HATVA KADISHA
6 HAGAON YAABETZ SHEELOT YAABETZ CHELEK ALEF, SIMAN TET
7 RAV TZVI HIRSCH ARENSHTEIN, AV BET DIN BRISK, SEFER YESHUOT YAAKOV EVEN HAEZER SIMAN 21
8 RAV CHAYYIM TZVI BAAL ATZE ARAZIM, EVEN HAEZER SIMAN 21
9 RAV CHAYIM SONENFELD PROTESTED STRONGLY AGAINST THOSE WHO PERMIT THEIR WIVES TO GO OUT WITH WIGS
10 HAGAON RAV ISRAEL SALANTER FORBADE ITS USE COMPLETELY
11 HAGAON RAV SHLOMO KLUGER, SHEELOT UTSHUVOT SHENOT CHAYYIM SIMAN 316, ALSO SEFER KINAT SOFRIM, TESHUVA 72
12 HAGAON RAV MOSHE YEHOSHUA YEHUDA  LEV DISKIN, SHEELOT UTSHUVOT MAHARIL DISKIN KUNTREA ACHARON SIMAN 203
13 MARAN HA CHIDA SEFER BIRKE YOSEF ORACH CHAYYIM SIMAN 303
14 HAGAON HA TZEMACH TZEDEK MI LUBAVITCH IN HIS SEFER TZEMACH TZEDEK, PEREK GIMMEL BERACHOT
15 HAADMOR MIKLOIZENBURG FORBADE ANY WOMAN WHO USES WIGS TO LIVE IN KIRYAT TZANZ
16 HA GAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT MISHPETE UZIEL
17 HAGAON RABBI YZTCHAK SHMELKIT, SHEELOT UTSHUVOT BEIT YTZCHAK SHMELKIT, ORACH CHAYYIM SIMAN 14-15
18 HAGAON RABBI ELAZAR FALKLASH, SHEELOT UTSHUVOT TESHUVAH MEAHAVA
19 RABBI SHLOMO YEHUDA MISIGHET SHEELOT UTSHUVOT TESHURAT SHAI, CHELEK ALEF SIMAN 570
20 HAGAON RABBBI YAAKOV WEILL , SEFER TORAT SHABBAT SIMAN 303
21 HAGAON RABBI TZVI HIRSCH CHYOT SHEELOT UTSHUVOT MAHARATZ CHYOT SHEELA 66
22 HAGAON RABBI YOSEF REZIIN AV BET DIN TELZ, SHEELOT UTSHUVOT EDUT BIHOSEF MITELZ SIMAN 29
23 HAGAON RABBI YTZCHAK ABULAFIA, SHEELOT UTSHUVOT PNE YZTCHAK ABULAFIA CHELEK VAV, EVEN HAEZER SIMAN VAV
24 HAGAON RABBI AKIVA SOFER , SEFER RABBI AKIVA VETORATO PAGE 172
25 HAGAON RABBI GERSHON ROZENBOIM SEFER MESHIV DEVARIM, CHELEK BET SIMAN 127
26 HAGAON RABBI CHAYYIM ELAZAR SHAPIRA, AV BET DIN MUNKATCH, SEFER NIMUKE ORACH CHAYYIM  SIMAN 75, SHEELOT UTSHUVOT MINCHAT ELAZAR CHELEK HE SIMAN 35
27 HAGAON RABBI ISRAEL LIPSCHITZ BAAL TIFERET ISRAEL AL HA MISHNAYOT, PEREK VAV SHABBAT
28 HAGAON RABBI YOSEF BEN EZRA BAAL AZMOT YOSEF IN THE SEFER MASA MELECH, TORAT HA MINCHAGOT CHELEK ZAIN
29 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT KOL ELIYAHU ORACH CHAYIM SIMAN 45
30 HAGAON BAAL SEFER ARAA DE ISRAEL MAARACH DALET LETTER YUD
31 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NISHMAT KOL CHAI YORE DEAH SIMAN 45
32 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT YEHUDA YAALE KUM YORE DEAH 23
33 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHAARE EZRA ORACH CHAYYIM SIMAN 24
34 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT MEAT MAYIM SIMAN 17
35 HAGAON RABBI PINCHAS HALEVI HOROWITZ AV BET DIN FRANKFURT, BAAL HA HAFLAA WHO TOGETHER WITH HIS BET DIN CAME OT WITH A CHEREM AGAINST THOSE USING WIGS
36 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHEVUT YAAKOV  CHELEK ALEF SIMAN 103
37 HAGAON RABBI ARIE HALEVI HOROWITZ AV BET DIN STARI SHEELOT UTSHUVOT HARE BESAMIM SIMAN 36
38 HAGAON RAV RAFAEL MILDOLA FROM AMSTERDAM SHEELOT UTSHUVOT MAIM RABBIM EVEN HAEZER SIMAN 30
39 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT LACHME TODAH DAF 4, DAF 19
40 HAGAON RABBI YEKUTIEL YEHUDA TEITELBAUM, AV BET DIN SIGHET, SEFER YITAV PANIM MAAMAR DORESH TOV  LETTER 4, 12, 23
41 HAGAON YSSACHAR BAAR ELENBERG SHEELOT U TSHUVOT BEER SHEVA SIMAN 18
42 HAGAON RABBI YEHUDA ASSAD (STUDENT OF THE GAON RABBI MORDECHAI BENNET) SHEELOT UTSHUVOT YEHUDA YAALE YORE DEAH SIMAN 366
43 HAGAON RAV YTZCHAK DOV HALEVY BOMBERGER, AV BET DIN VIRTZBURG, SHEELOTUTSHUVOT YAD HALEVI YORE DEAH SIMAN 124
44 HAGAON HARAV MESHULAM ZALMAN HACOHEN SEFER NAHALT DAVID 19B
45 HAGAON RABBI WOLF HAMBURG SEFER SHAAR ZEKENIM DAF 42
46 HAGAON RABBI AVRAHAM TEOMIM AV BET DIN BOTSHICH, SHEELOT UTSHUVOT CHESED LEAVRAHAM, CHELEK EVEN EZER SIMAN 87
47 HAGAON RABBI HILLEL LICHTENSTEIN, AV BET DIN KOLOMAY, SEFER SHIRE MASKIL KLAL ZAIN PRAT TET, SEFER ET LAASOT
48 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NAHALT DAVI SIMAN 30
49 HAGAON BAAL CHAVOT YAIR SIMAN 196
50 HAGAON MAHARI KOLON SHORESH 88
51 HAGAON BAAL LEVUSHE MORDECHAI YORE DEAH
52 HAGAON RABBI AHARON KRISPIN, SEFER BET AHARON, EVEN HA EZER SIMAN 80
53 HAGAON RABBI YOSEF BORLA, AV BET DIN YERUSHALAIM, SHEELOT UTSHUVOT VAYESHEV YOSEF YORE DEAH SIMAN BET
54 HAGAON RABBI ISRAELABUCHATZIRA, HABABAB SALI, SEFER SIDNA BABA SALI AMUD 70
55 HAGAON RABBI AVRAHAM PALLAGI SEFER BERACH ET AVRAHAM PARASHAT BECHUKOTAI
56 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT HER'AM SIMAN 16
57 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT AHOLE YAAKOV SIMAN SIMAN VAV
58 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT CHAKEKE LEV, YORE DEAH SIMAN 39
59  HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NOVA"K YORE DEAH SIMAN 54
60 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHAAR ASHER YORE DEAH SIMAN 11
61 HAGAON RABBI OVADYA HODAYA SHEELOT UTSHUVOT YASKIL AVDI CHELEK ZAIN, EVEN HAEZER SIMAN 16
62 HAGAON RABBI CHAYYIM SOFER BAAL HA CHATAM SOFER CALLED THE WOMEN WEARING WIGS EVIL WOMEN AND SEE COMMENTS TO SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYYIM SIMAN 75 ON MAGEN AVRAHAM
63 HAGAON RABBI OVADYA YOSSEF SHEELOT UTSHUVOT YABIA OMER CHELEK HE EVEN HA EZER SIMAN HE
64 HAGAON RABBI YAAKOV BEN SHMUEL AV BET DIN ZITMIR SEFER BEIT YAAKOV SIMAN 152
65 HAGAON RABBI YTZCHAK LAMPRONTI SEFER PACHAD YTZCHAK OTT 80
66 HAGAON RABBI YAAKOV ISRAEL ALGAZI IN THE SEFER KEHILLAT YAAKOV, KUNTRES MAANE LASHON SIMAN 140, DAF 147
67 HAGAON RABBI YOSEF BAAL HA PERI MEGADIM IN HIS SEFER EM LABINA
68 HAGAON RABBI SHMUEL YEHUDA KATZENELEBOGEN, SHEELOT UTSHUVOT BEER SHEVA
69 HAGAON MAHARI MINTZ, DERASHOT MAHARI MINTZ SOF DERUSH RISHON, ALSO SEFER ATERET ZEKENIM ORACH CHAYIM 75
70 HAGAON RABBI CHAYYIM BENBENISTE SEFER KENESET HA GEDOLA  EVEN HA EZER SIMAN 21, ALSO SHEIRE KENESET HA GEDOLA ORACH CHAYYIM SIMAN 188
71 HAGAON RABBI DAVID CORINLADO, SEFER BET DAVID AL HAMISHNA  SHABAT PEREK VAV MISHNA BET
72 HAGAON RABBI YAAKOV BEN HA GAON RABBI DAVID PARDO SEFER APE ZUTRE EVEN HA EZER SIMAN 21
73 HAGAON RABBI ELAZAR BAAL SHEMEN ROKEACH, ON THE SEFER BEN SHEMUA AL HA TORAH
74 HAGAON RABBI BARUCH YITLASH MIPRAG BAAL TAAM HA MELECH BROUGHT IN TESHUVA ME AHAVA
75 HAGAON RABBI YAAKOV ORENSHTEIN AV BET DIN LEMBERG SEFER YESHUOY YAAKOV ORACH CHAYYIM SIMAN 75
76 HAGAON RABBI MEIR EISH BAAL IMRE ESH IN THE SEFER LEV HAIVRI, CHELEK ALEF DAF 81
77 HAGAON RABBI YOSEF SHAUL NATANSON BAAL SHOEL UMESHIV IN THE SEFER MAGEN GIBBORIM ORACH CHAYYIM 75
78 HAGAON RABBI MORDECHAI ZEEV ETINGER, BAAL SEFER MAAMAR MORDECHAI IN THE SHILTE HAGIBBORIM
79 HAGAON RABBI YECHEZKEL SHRAGA HALBERSTAM AV BET DIN SHINAWA SEFER DIVRE YECHEZKEL AL HA TORAH DERUSH SHAVUOT
80 HAGAON RABBI TZVI HIRSCH SHAPPIRA AV BET DIN MUNKATCH SEFER TIFERET BANIM SHEELOT UTSHUVOT SIMAN BET, ALSO IN SEFER DARCHE TESHUVA SIMAN 178
81 HAGAON YECHIEL MICHAEL HEBNER SEFER MISHKENOT HA ROIM, KUNTRES ET SHALOM DAF YUD BET
82 HAGAON RAV SHALOM MORDECHAI HACOHEN AV BET DIN BARSHIN, SEFER DAAT TORAH ORACH CHAYYIM SIMAN 75
83 HAGAON RABBI MOSHE BEN AMRAM GREEN WALD AV BET DIN CHOST, TZAAVATO HACHANA DE RABBA LETTER 18
84 HAGAON RABBI AKIVA YOSEF SHLEZINGER IN HIS SEFER LEV HA IVRI CHELEK ALEF DAF 81
85 HAGAON RABBI YTZCHAK AIZEK MISPINKA, SEFER IMRE YOSEF BAMIDBAR KUNTRES BEN PORAT YOSEF
86 HAGAON RABBI DAVID DIDOWSKI SEFER MACHANECHA KODESH SIMAN 7
87 HA GAON RABBI YTZCHAK LEBOBITCH SEFER SHULCHAN HA EZER CHELEK BET SIMAN TET
88 HA GAON RABBI CHAYIM MITZANTZ BAAL SHEELOT UTSHUVOT DIVRE CHAYYIM YORE DEAH SIMAN 30
89 HAGAON RABBI YOEL TEITELBAUM THE SATMAR REBBE ZTK'L IN VAYOEL MOSHE
90 CHEMDA GENUZA, NECHED HAGAON HATZADDIK MI TZANTZ
91 HAGAON BAAL SHEVILE DAVID

 

TEXT FILES ARE IN PDF FORMAT

TO SAVE  FILES TO YOUR COMPUTER 
RIGHT CLICK AND THEN CLICK SAVE TARGET AS

 

FILES ON THE EREV RAV

THE MODERN EREV RAV IN ENGLISH

 

הערב רב בלשון הקודש

ראה בדפי הערב רב האנציקלופדיה על הערב רב – 18 ספרים

בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה – המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק א
הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'

 

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

EREV RAV IN HEBREW (SMALL ANOUNCEMENTS)

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 91 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

כל הנשים ערבות זה לזהתפסנו את האשמים על הפצצה מספר 2, וצריכים לעורר אותם שיעשו תשובה בעוד מועד!

כשאת רואה אשה שהולכת בפאה נכרית [לא איכפת אם את מכירה אותה או לא] תגידי לה על המקום [או תתני לה המודעה הזאת בידים], סליחה! – את יודעת שבשביל נשים שהלכו בלבוש כמוך, גרמו לחורבן בית מקדשינו, וגרם להביא את המבול, ועכשיו את מביאה את הערבים עם הפצצות רח"ל, אולי את יכולה לחשוב כמה יתומים ואלמנות אנחנו גרמנו בזה שהלכנו עם הפאה שלנו בגאווה?

האם את יודעת שעד עכשיו היינו אנחנו לבד הרוצחים אבל היינו שוגגים, ועכשיו אם אנחנו הולכים אפילו בסינטעטיש שאסור לכל הדיעות [חוץ מדעת הרבנים של הערב שגרמו לחורבן בית המקדש ודור המבול] אנחנו כבר מזידין, וכל פצצה ואסון שקורה חס ושלום אנחנו אשמים, שאנחנו הולכות עם הפאה האסורה לנו, ואם אני לא אומרת לך האמת בפנים אני גם כן אשמה!

לא! לא! ולא! – לא אני! – אני לא רוצה להיות אשמה בלהרוג ולרצוח במו בידים שלי ילדים וילדות ואנשים ונשים צעירות, לא! לא אני!

הבנת את המעסיטש?

נשים יקרות! אל תשכחו!

תזכרו בכל רגע שיעמוד לנו נגד העינים הפצצה של מספר 2 – כל אלו שנפטרו ונפצעו יעמדו לנו נגד העינים שלנו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, שרק אנחנו אשמים בזה!

כל אשה תגיד לחבירה שלה, אני לא הולכת לשמחה שלך, אם את הולכת בפאה נכרית, את לא חבירה שלי, את רוצחת, את חשובה כמו הטעראריסטים, את סכנה לי ולעם ישראל, אם אני הולכת לשמחה שלך, זאת אומרת שאני מסכימה להרוג נפשות יקרות ויש לי חלק בזה, גמרנו! אני לא הולכת, לא, לא ולא!

אם 3 נשים יעבירו את המעסיטש לכל אשה נפטר מכל הצרות הבאות עלינו ונזכה תיכף ומיד לגאולה, כמבואר במדרש שבזכות נשים צדקניות נגאל בב"א.

החותמים בצפי' לרחמי שמים המרובים

המכתב הזאת כל אשה מחויבת לשלוח לכל חבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

 

ב"הרבינו יונה
באגרת התשובה כותב:

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

BS”DRabbenu Yonah ZTK'L writes in Iggeret ha Teshuvah

“And the woman needs to be modest and she needs to be careful that no men will look at her except her husband, for those men who look at her hands or face descend to Gehinnom and she is punished according to the punishment that each one of the men who looked at her receives, for she made them sin and she did not conduct herself in modest ways and they stumbled because of her…” And this is a proper warning for those Rabbis who fear the word of Hashem to instruct the general public. All women are also encouraged to  show this warning to all her friends 

 

 

מתי יפסיקו הצרות?כתב קב הישר (פרק פ"ב) וזה לשונו:

… וכמו שהיתה גאולה ראשונה כן תהיה גאולה אחרונה, על כן צריכין הנשים להיות צנועין יותר מן האנשים ולא ילכו אחר שרירות לבם בהליכה במלבושיהן כחוקת הערלים כמו שראיתי עכשיו בזמן קצר חדשים מקרוב באו, רבו המתפרצים שהולכין במלבושיהן כמו בנות הערלים ואין שום היכר בין יהודית לערלית וגורמין הרבה רעה בעולם, אחד שמכשילים את רוב בני אדם ליתן עיניהם בהן ובלבושיהן וקיימא לן דאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אשה.

שנית שמטילין קנאה ושנאת האומות אשר נושאין עין בנו בשביל שהולכין בנות ישראל ביתר חשיבות משרי האומות, ואנחנו בגלות המר אשר על פי הדין ראוי לנו לילך שחורים ולהתעטף שחורים ולהתאבל על אריכות הגלות ועל חורבן בית המקדש ועל אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ולא די שאין אנו מתאבלים אלא מוסיפים חטא על פשע שהולכות נטויות גרון וערום עד בית דדיהון מי יוכל לספר גודל העונש שלהם אשר המה מעכבות הגאולה בעונותינו הרבים.

… על כן צריכה כל אשה הכשירה וצנועה בישראל לראות להיות הילוכה בצניעות ולא בפריצות כדי שתהיה זוכה לצאת ממנה נביאים וחסידים, עד כאן לשונו.

ואמרו: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים (גמרא סוטה), ובזכותן ניגאל בקרוב, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שיש בדור, (קב הישר, שם).

It is written in the sefer kav
ha Yashar Chapter 82

“And as it happened with the first redemption will happen in the final redemption, therefore the women have to be more modest than the men, and they will not follow the desires of their heart regarding their dressing, that it will not be similar to that of the gentiles, as we have heard lately, those women who dress in the immodest way of the gentiles have increased in number, and there is no difference between a Jewish lady and a Gentile one and they cause great evil to come to the world, for one they cause many men to look at them and at their clothing thereby transgressing the prohibition of not looking at the colored dress of a woman. Second they cause the nations of the world to have envy on us when they see the Jewish women dressed better than their women, meanwhile we are in this bitter exile where it is proper for us to wear black and mourn for the destruction of the Beis ha Mikdash and for the length of the exile and mourn for our fellow Jewish brothers who have to suffer incredible hardships. And it is not enough that we do not mourn for all these things but we increase the transgressions when women go out with parts of their body uncovered, Who can mention the greatness of the punishment that they will receive for this, for they delay the redemption, due to our many sins…Therefore every modest and upright woman in Israel needs to dress modestly so that she will merit to have prophets and pious men come from her.

And it is further written: in the merit of righteous women we were redeemed from Mitzraim (See Sotah) and in the merit of righteous women we will soon merit the final redemption, and the generations are only redeemed because of the merit of the righteous women that a live in that generation

 

כאן אנו מביאים ממאות ספרי שאלות ותשובות וספרים על ד' חלקי שולחן ערוך וספרים על התורה וקול קורא'ס מגדולי הפוסקים האוסרים הפאה הנכרית לפני מאות שנים, ומי שחולק עליהם כחולק על השכינה

 

CLICK HERE GO TO FILE THE PEAK OF BEAUTY
 FOR AN EXPLANATION IN ENGLISH ON THE 
PROHIBITION ON WEARING WIGS

A WOMAN WITH IDOLATRY AS HAIR COVERING CAN NOT
ENTER THE SYNAGOGUE FOR  SHE DESECRATES
THE HOLINESS OF THE HOUSE OF HASHEM

ANNOUNCEMENT REGARDING THE PROPER MECHITZA IN THE SYNAGOGUE

BOOKLET ON THE MECHITZA

 

ANNOUNCEMENT ON  MODEST DRESS ON THE IMPORTANCE OF WOMEN OBSERVING THE LAWS OF TZNIUT
Announcement regarding Tzenius: 14 Mitzvot are transgressed every time a woman goes out with improper clothing
Announcement on the proper observance of Tzniut for women
Words of encouragement to those brave women who with self sacrifice follow the laws of Tzniut
Geder Olam THE BOOK OF THE CHAFETZ CHAYIM EXPLAINING THE IMPORATNCE OF THE SEPARATION OF MEN AND WOMEN
Warning to the good and decent daughters of Israel On not causing innecessary hardships at home to their husbands
HAIR COVERING LAWS FROM THE BOOK MODESTY : AN ADORNMENT FOR LIFE BY RABBI PESSACH ELIYAHU FALK, WHO EXPLAINS IN AN EXCELLENT WAY THE LAWS AND THE REASON FOR THEM AND THE PITFALLS WHEN WE DON'T FOLLOW THE PROPER PATH IN HALACHA OBSERVANCE

ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH ON TZNIUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

 

בענין שלום בית במה שאמרו חז"ל אין לך אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 אזהרה ובקשה לבנות ישראל הכשירותקול קורא א: – אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קול קורא א'מחיצה – מהחפץ חיים זצ"למתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,שמע ישראל  – לא עת לחשותפסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ועל קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,מקדש מעטעל שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – יצא לאור ע"יהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,תיקון הבריתהיות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. – הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  – כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.  – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,השכר והעונש בשמירת עיניםבו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניוספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קב הישרבראשית    שמות    ויקרא               במדבר     דברים להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת ירושלים בב"אגדר עולםליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים. – יצא לאור ע"יהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,דת משה ויהודיתעל פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו שליט"א יצא לאור על ידי וועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק תשס"ב לפ"קהלבוש לאור ההלכהקול קורא מרבנים הגדולים בארץ ישראל על עניני צניעותפסק דין תורהביקורת נשים אצל רופאים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,מלחמת השם חלק  כ"ג  בו יבוארו המכשולות הגדולות בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,מלחמת השם חלק י"דיצא לאור בלונדוןקול קורא ודברי חיזוק בגדרי הצניעותכל עניני צניעות האיך להתנהגצניעות כהלכהנתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר. ונעתק ללשון עברית על ידי וועד טהרת המשפחה בברוקלין ניו יארק. ונחלק בחינם לכל דורש ומבקשטהרת המשפחה  עבריתא. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער  ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים   ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.   ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. – ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קונטרס בת מצוהבו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה
 אם נקרא סעודת מצוה או לאובו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,נשואי ישראל כהלכתהעל הלכות חופה וחתונהוהוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגווארקיצור נחלי שבעהבירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזהמהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכותגט מעושה בערכאות – משנה הלכותיצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,סדר כתובה – דיניו ומנהגיומלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,  ספר השמחה בהלכהבו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה

אנו מעתיקים כאן ספרים וקול קורא'ס על צניעות שיצאו לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,אוצר ספרים וקול קורא'ס על הצניעות מלוקט ונדפס בספר  הצניעות השלם חלק א'אזהרה נוראה לדורנו צניעות[ בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יוםצניעות ישראלעל שו"ע או"ח ויו"ד מרבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, שנת ישכן לבטח עליו לפ"ק ספר מחזיק ברכהעל הארבעה שלחן ערוך מאת הרב הכולל הגאון חסידא ופרישא רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, ואח"כ בירושלים עיה"ק ספר ברכי  יוסף על שלחן ערוך מאת רבי דוד פארדו זצ"ל, ויניציאה שנת תודה וקול זמרה ליצירה לפ"ק ספר אפי זוטריחלק שני מספר מחנה לוי, הקטן צבי הירש הלוי איש הורויץ מפראנקפוט דמיין, נדפס בק"ק אפענבאך שנת וישמרך לפ"ק ספר לחמי תורהמאת רבי צבי הירש שפירא, בארדיוב שנת תרפ"א לפ"ק ספר תפארת בנים על התורהמאת בעל המחבר ייטב לב על התורה וספר שו"ת אבני צדק, חוסט שנת תרע"ב לפ"ק ספר ייטב פניםשו"ת על שלחן ערוך או"ח, מאת רבי שלום מרדכי הכהן אבדק"ק ברעזאן, ברוקלין ניו יארק שנת תשמ"ב לפ"ק ספר דעת תורהמאת הצעיר באלפי ישראל צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשי"ב לפ"ק ספר אוצר הסיפורים חלק ד'מאת בן ציון יאדלר זצ"ל המגיד הירושלמי, הוצאת נצח בני ברק ספר בטוב ירושליםחלק א' והוא פירוש על צוואת רבינו הגדול רבי משה סופר זצ"ל, מאת רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער, לבוב, שנת לשמור את בדרך עץ החיים לפ"ק ספר לב העיבריעם פירוש רש"י ותוספות, בענין פאה נכרית מסכת נזיר דף כח:מאת רבי משה בן עמרם אב"ד חוסט קונטרס הכנה דרבהשו"ת בד"ח שלחן ערוך, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל, ירושלים שנת תשכ"ה לפ"ק יד הלוימאת רבי חיים הלוי הורוויץ, ירושלים שנת תשכ"ד חבת ירושליםקריאה נאמנה ואזהרה גדולה לנשי ישראל הכשרות, מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יצחק שלמה אונגר, נתן גשטטנר, יצחק צבי ברש"י ברנפלד, פנחס שרייבר, דוד צבי אורנטליך, צבי פרידמן, שמואל זאב הלוי ראטה, ישי' שנעבלג, חיים יחיאל רוטמן, יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, חיים פנחס שיינברג, א.י.ל. שטיינמן, יהודה צדקה, בן ציון אבא שאולקול קורא – פאות הנוגדות את דרכי הצניעותמאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא. קול קורא – דעת תורהמאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא. קול קורא – ובחוקותיהם לא תלכומרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א גדרי צניעות לנשיםמטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, ישראל יעקב פישר, בנימין ראבינאוויטץ.אזהרה חמורהיצא לאור ערב סוכות תשנ"ה לפ"ק, מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, פ. מ. אלטר. הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, יוסף שלו' אלישיב קול קורא – דעת רבותינומאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא. קול קורא – להלן סוגי הפיאות שלא תחבושנה בנות ישראלמאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. זילברשטיין, ש. בענדי. בן ציון אבא שאול, א.י.ל. שטיינימן קול קורא – אלול תשנ"המאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, ועוד קול קורא – טבת תשנ"וקריאה ואזהרה להורים וצאצאיהם  מאת הגה"צ: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, הק' ישכר דב, שלמה זלמן אוירבאך, פינחס מנחם אלטר. שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר, אריה לייב שטיינמן, מיכל יהודה ליפקוביץ קול קורא – תמוז תשנ"המאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר. על הצניעות טבת תשנ"ו.מר חשון תשל"ט לפ"ק, מאת הגה"צ רבי אלעזר מנחם מן שך זצללה"ה להרחיק רדיו מהביתתקנות גדולות שנו כאן, כסלו תשל"ה  מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, אלי' זלאטניק. קול קורא – נגד המותרותממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, רבי אלעזר מנחם מן שך, פינחס מנחם אלטר, שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר קריאת קודש – שבט תשנ"גבירור הלכה בענין פאה נכרית, מי שיוכיח באמת את ההיתר על פאה נכרית יקבל 36.000 אלף דולר במזומןהגיע מידע חדש בענין פאה נכריתליקוט דעת גדולי הפוסקים בדין פאה נכרית, ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק.ספר דת משה וישראלחברו הגאון הנשר הגדול רבי יששכר בער איילינבורג ז"ל תלמידו של בעל הלבושים והסמ"ע ורבו של בעל גדולי תרומה, ובינה לעתים. נדפס בוויניציא בשנת שע"ד ועודספר שאלות ותשובות באר שבעמאת הרב הגאון הגדול מאוה"ג ורשב"י רבי יצחק יהודה שמעלקיש ז"ל, אבדק"ק לבוב והגליל, ניו יארק שנת תשי"טשאלות ותשובות בית יצחק על אורח חייםמאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.שאלות ותשובות דברי חיים חלק א'מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק.שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב'מהגה"ג רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל, אב"ד פיורדא, זולצבאך שנת תק"ץ לפ"קשער הזקניםמהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל, עם הערות מהגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"לספר שנות אליהו על מסכת שבתמהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל, י"ל ירושלים שנת תש"י לפ"קספר תולדות יצחקמהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל זצ"ל, קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"קספר תורת שבת על שולחן ערוךמהגאון רבי יהודה אסאד הנקרא תשובה יעלה, לעמבערג שנת תרל"ג לפ"קספר תשובות מהרי"אעל יורה דעה מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת תרבה לפ"קספר קנאת סופריםעל דיני ספרי תורה תפילין ומזוזות, מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת התורה לפ"קספר שנות חיים וספר סת"ממהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"קספר שאילת יעב"ץ חלק א'מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"קספר שאילת יעב"ץ חלק ב'נדפס באלטונא שנת מור וקציעה לפ"קספר מור וקציעה חלק א' מטור או"חמהגאון הגדול רבינו יצחק נר"ו, רב ור"מ פירארא, נדפס בווארשאספר פחד יצחקמהגאון רבי נח חיים צבי מק"ק פיורדא נדפס בפיורדא.ספר עצי ארזיםאשר צוה כבוד רבינו משה סופר זצ"ל בעל המחבר שו"ת חת"ם סופר על ד"ח שו"ע לפני מותו אל בניו ובנותיו הי"ו. ירושלים שנת תרפ"ד לפ"קספר צוואת משהמהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקיספר מגן אברהםמהגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ראזענבוים שליט"א [זצללה"ה] האדמו"ר מזוטשקא, בירור איסור גילוי קנה יד האשה, למטה ממרפקו שוקה למטה מהברךקול קורא לישראל קדושים תהיו!בו יבואר להזהיר על קדושת ישראל כמבואר בשער השני, מהגאון רבי יהושע אלתר ווילדמאן אבדק"ק קאנסקיוואליא ירושלים שנת תרצ"ג לפ"קספר קדושים תהיומהגאון רבי שמואל בן עזריאל יחיאל זצ"לספר קומי אוריבענינים הנוגעים בשלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, מהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"קספר חיים ושלוםקול קורא'ס מרבנים הצדיקים שליט"א להזהר ולהשמר לבל יתן המשחית טעלעוויזשאן ועוד לבוא אל בתי בני ישראל לנגוף, ולחנך את בנינו על דרך הצניעות המקובל לנו מדור דורספר ליקוטי דברות קודשמהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקיספר מגן אברהםלקוטי מאמרי רז"ל מענין גודל מעלת שמירת העינים, ושמירת העינים הוא ראשית יראת ה', מהגאון רבי אברהם משה בער הכהן זצ"ל, ירושלים שנת תרנ"ט לפ"קספר טוב עיןוכל המחמיר בכל חשש של עבודה זרה מאריכין לו ימיו ושנותיו.ספר שאלות ותשובות מן השמים לאחד מבעלי התוספותמהגאון הצדיק רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק סערדעהעלי שליט"א בארא פארק, התעוררות בענין לבישת פאה נכרית, מביא להלכה משו"ע יו"ד שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אסור לו לפסוק שאלה בענין הזה כי הוא משוחד לאותו דבר, [הערת המסדר: וזה אמת וצדק שמי שיש לו עינים לראות יכול לראות] ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ד לפ"קספר לימוד פרקי אבותמהגאון הגדול רבי אליקים געציל מביליסטאק, נדפס בווארשא שנת תרס"ב לפ"קמהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"קספר מחזה עיניםאשר חיבר אחד המיוחד מגדולי חכמי ורבני הישיבות בירושלים משומרי חומת הדת, גודר גדר ועומד בפרץ הגה"צ  רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל, ירושלים שנת תשל"ו לפ"קספר מחניך קדושתשרי תשס"גקול קורא – קריאה אל שלומי אמוני ישראל ללמוד וללמד האמתממבית דין צדק דעדה החרדית בירושלים עיה"ק, ד' אלול תשמ"א לפ"קקול קורא להתעוררות בעניני צניעותבאידישקול קורא – שכר על הצניעותבשפת האנגליתקול קוראסגולה נפלאה עבור הילדים, מאת מרן רבינו הקדוש מצאנז זי"ע, ומאת האדמו"ר מסלונים רבי אברהם ווינבערג זי"ע בעל יסוד העבודה. – עם קול קורא וואס זאגן אונזערע נביאים?קול קוראפסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"קקול קורא – פסק הלכהפסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה קול קורא – פסק הלכהפסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"אקול קורא – פסק הלכהמכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהילת יעקב מפאפא שליט"א.קול קורא – פסק הלכהבית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א קול קורא – פסק הלכהלענין קריאת שמע ודבר שבקדושהקול קורא – פאה נכרית הי' מעשה שנפטרו אצל הדברי חיים ג' מילדיו, ואמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית הכנסת ועשה הספד עליהם ובתוך ההספד אמר: שכל זה בא לו מחמת שמחריש על איסור של הפאה הנכריתוכו'. לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו, זי"עקול קורא – מעשה נורא וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור.קול קורא – צוואת החתם סופראיסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא.קול קורא – איסור גדול בוודאי אסור לצאת בפאה נכרית והוא דת יהודית.קול קורא – שו"ת דברי חיים בלא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, רק איזה מנקלי העם פחותי ערך, והיו לקלס, ורק בעונותינו הרבים מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים. [ימח שמם וזכרם]. קול קורא – הגה"ק מצאנז זי"ע. מספר מגן גבורים. ב. שו"ת חסד לאברהם. ג. ישועות יעקב. ד. שו"ת מהרי"ל דיסקין. ה. שו"ת הרי בשמים. ו. שערי טוהר. ז. שו"ת מנחת אלעזר. ח מחניך קדוש קול קורא – וויכטיגעראויפקלערונג42 רבנים חותמים על קול קורא איסור גדול נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודית, חודש אייר תשס"ד לפ"ק.קול קורא – כה תאמר לבית יעקבמבאר האיסור הגדול מגדולי הפוסקים נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודיתקול קורא – חשוב'ע שוועסטערבוזה לשון הגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאוקול קורא – זייט געווארנט  הזהרו!  די רעליגיעזע שטימע די תורה וועלד, מרן הגאון הקדוש מסאמאר היה הולך בכל שבת בבית המדרש אחר לדרוש נגד פאה נכרית, ששים גיבורים סביב לה מגבורי ישראל, מביא 60 פוסקים האוסרים פאה נכרית, א. גדולי אשכנז, 15 פוסקים. ב. גדולי אונגארין 15 פוסקים. 3.גדולי ליטא 5. פוסקים. ד. גדולי הספרדים 12 פוסקים. ה. גדולי פולין וגאליציע 13 פוסקים. ו. גדולי ארץ ישראל 4. פוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל, ניסן תשמ"ז לפ"ק, # 101.פאראייניגטע ווארט – חרדי'שע אויסגאבע לחיזוק הדת חודש כסלו תשמ"א לפ"ק, דין פאה נכרית – דינים פון שייטלען טראגן. – 76 פוסקים אוסרים הפאה נכרית, מביא בקיצור נמרץ תוכן דברי הפוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל.די תורה וועלטמהמקובל האלוקי רבי אליהו הכהן זצ"ל מאיזמיר, בו יראה איך שעקר אברהם אבינו עליו השלום את העבודה זרה, ובו יבואר לך ברגע אחד איך שכל הרבנים של היום שהם מתירים הפאה נכרית הם מעובדי עבודה זרה חסידים של נמרוד הרשע, הולכים בדרכיו, ורוצים שכל אחד יעבוד עבודה זרה, עוד יראה בו, איך שיכולים להכיר ברגע אחת אם הרב או הרבי שלך הוא מן הערב רב או הוא מסטרא דקדושה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,ספר שבט מוסר השלם פרק נ"בקול קורא אויפרוף נגד רחיצה בתערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי התאחדות הרבניםקול קורא – מבאר שאסור לנשים לילך לדאקטורים

 הררים התלוים בשערה – לבאר איסורים הרבים התלוים בגילוי השערות של נשים, פיעטרקוב שנת תרפ"ט לפ"ק

 ישועות יעקב – על שו"ע אבן העזר מהגאון האמיתי נשיא ישראל עמוד התורה פאר הדור רבי יעקב משולם אורנשטיין אב"ד לבוב, לעמבערג שנת תבר"ך לפ"ק

 ששים גבורים – סביב לה – זעכציג פון די גדולי הפוסקים פון פארשידענע תקיפות און מדינות וועלעכע האבן נישט מיט געהאלטן מיט דעם היתר פון פאה נכרית, צווישן זיי עטליכע וועלעכע אסר'ן אפילו צו זאגן כל דבר שבקדושה אנטקעגן א פאה נכרית. ארויס גענומען פון קונטרס דת משה ויהודית, מכתב מהחפץ חיים זצ"ל , בלשון הקודש ואידיש, ירושלים תשכ"ב,

 לוית חן – ערקלערונג פאר א אידישע טאכטער איבער צניעות און אידישער חן – ירושלים שנת תשכ"ד לפ"ק

 צניעות בת – ישראל – בו יבוארו הלכות בענייני ריחוק מן העריות, מלבושי הנשים וצניעותן, ואיסור ייחוד, לפי כל הדיעות, ומנהגי כל העדות, ק"ק ספרדים תמנים ואשכנזים, מהרה"ג רבי יצחק רצאבי שליט"א, בני ברק, שנת תשס"ג לפ"ק

 מקור בהלכה – ליקוט הלכות נחוצות ב' חלקים, מהרב רבי אלעזר בריזל שליט"א, ירושלים, שנת תשמ"ח לפ"ק

 שירי משכיל – הגורם פרנסה וכלכלה, לחזק בדק שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם ה', מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרל"ז לפ"ק

 אבקת רוכל ח"א – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרמ"ג לפ"ק

 מקרי דרדקי על בראשית – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, 988'

 בית נאמן – אישות המשפחה, בצרוף: נספחים, ומבחר שאלות ממבחני הבגרות

 דברי שלום ואמת – נערך ונלקט לזיכוי הרבים, לקט בענין צניעות הנשים, מומלץ מאד שכל אב יקרא מאמר זה בפני אשתו ובנותיו, להזכיר ולהזהיר!, את חוברת זו ניתן להשיג חינם אצל משפ' גילקרוב רחוב אבינדב 8 ירושלים, נערך ע"י הרב גדעון מאיר גילקרוב שליט"א, דפוס עותקים, 054 985945

 שו"ת הסבא קדישא ח"ב – מצדיק יסוד עולם איש אלקים קדוש למאוד, רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל ראש הרבנים בעיה"ק צפת, ירושלים שנת תשל"ד לפ"ק

  קול תורה – ירחון רבני מרכזי, ניסן – אייר תשכ"ח – על שיער הבא מהודו לגבי פאה נכרית, מכאן השאלה הגדולה? אם בשנת תשכ"ח, וכן בספר דת והלכה לגר"מ שטערנבוך משנת תשל"ג, כבר ידעו שהפאה נכרית בא מעובדי עבודה זרה, וכולם שתקו, והרבה רבנים ראו את המאמר הזה ולא עשו כלום, (ואיפו היו כל הרבנים וכל אברכי תורה בא"י ובחו"ל שלומדים תורה לשמה וכותבים חידושים? הלא מי שיש לו עינים לראות יכול לראות באיזה דור שפל אנחנו עומדים!), הלא זה נקרא חסרון ידיעה? ראה מה שכ' הח"ח בהק' למשנה ברורה ח"ג, וז"ל הרמב"ם פ"ל מהל' שבת: השבת ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי כוכבים לכל דבריהם וכו'.

  זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

 מעשה נורא מבית דין של מעלה – מחלת הסרטן – קענסער בלע"ז – לאשה שהלכה בפאה נכרית, גזרו עלי בית דין של מעלה שתרד נשמתי לעוה"ז ותיכנס למשך 8 חדשים בגוף של ילדה קטנה ותהיה חולה במחלת הסרטן-קענסער, שהטיפול בזה על ידי הקרנות-קימה הגורמות לנשירת השיער, ונמצא העונש מדה כנגד מדה, ואחר כן תיפטר מן העולם, ובזה יגמר התיקון שלי.

 קול קורא – מזל טוב, איזה שידוך יפה? – מזל טוב – מזל טוב – שמעתי שעשית שידוך משהוא נחמד!, יפה מאוד? אני כבר מחכה ללכת לחתונה! מתי תהיה החתונה? רגע! – תגידי לי האם הבחורה תילך בלי פאה? לא מה פתאום? הלא יש לנו כבר ב"ה פיאות עם הכשר? סליחה! אני לא אבוא לחתונה! מה? אני אלך לבית עבודה זרה? לא לא לא ! לא אני! אני יהודיה נאמנה לה' ולא בעבודה זרה!

  מחאה נמרצה מוועד הצניעות העולמי – כל ישראל ערבים זה בזה. אלו הרבנים המתירים פאה הנכרית, הם כופרים בכל התורה כולה ועובדי עבודה זרה, וצריך לשרוף אותם באש כמו ששורפים את העבודה זרה, כי הם אשמים על כל על פצצה שבא חס ושלום על עם ישראל, ראה בספר דרך פקודיך,  תתרחקו מהם! אל תתפללו בבית מדרשיהם! ואין לסמוך על הוראתם! בואו ונחקור על הרבנים האלו מי הם? מה מעשיהם? איזה עבירות עברו עד שבאו להכשיל את עם ישראל בעבודה זרה ובגילוי עריות, רבותי! הנשיא זמרי בן סלוי היה יותר גדול מהם! ומה הביא על הכלל ישראל מגיפה רח"ל!

 חדשות בעולם של תורת אמת – אם אתה רוצה לשמוע דרשות או לדבר על ענין הפאה נכרית עם רבנים גדולי ישראל שיסבירו לכם שאין שום פוסק אחד בעולם שמתיר חוץ מרבני הערב רב, שהרשב"א כתב עליהם שהם מזרע עמלק שדין רוחין ולולין (שו"ת הרשב"א סימן תי"ד)

  אהלי ישראל – קונטרס שער התקנות – מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א [זצ"ל]. י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ברוקלין, שנת תשל"ח לפ"ק

 עובדא נוראה ומצמררת – מעשה נורא באשה שנפטרה ובאה ונתנה סטירה לאחד שאמר לה להוריד את המטפחת. – צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! צרות ישראל עלו ורבו – מן השמים מעוררים: עורו ישנים! עשי תשובת המשקל ושכנעי נשים להסיר ה – פאה מראשן! – אין מנוחה בעולם העליון בגלל כך…

 דרכי נועם – א נייער ספר אויף אידיש וועגען פאה נכרית, הרה"ג מרדכי הכהן ראזנבערג, ברוקלין תשס"ד

 סיפור מעולם העליון – אין מנוחה בעולם העליון

 אחרי שיצאה מהחנות התפוצץ המחבל –  וניצלה – סיפור נורא ואיום

  סטיקער לזכות את הרבים – להדביק בכל המקומות כי כל ישראל ערבין זה לזה, וזה תשובת המשקל, כי על ידי שתעזור לאנשים אחרים שיסירו את הפאה נכרית, תינצל מכל רע שמגיע לך בעד העונש הגדול של פאה נכרית שזה עבודה זרה וגילוי עריות בפרהסיא

 אלגעמיינער זשורנאל – כ"ב סיון תשס"ד לפ"ק, ולמספרם, לאנדאנער דיין שילדערט וואס ער האט געזעען אין אינדיע ווען ער איז געפארן אין א

קונטרס כל באיה לא ישובון  בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שו"ת על מה שאמרו חז"ל כל באיה לא ישובון, והרי לגבי מינות אמרינן בע"ז יז מקרא דכל באיה לא ישובון, וברש"י שם שכל המשתמדים לעבודה זרה אחר שנאבקו במינות אינם שבין, וברמב"ם ה' ע"ז פ"ב ה"ה שמומר לע"ז הוא מומר לכל התורה כולה ומשוה אותו למינים לענין זה שאינם מתקבלים בתשובה. וממילא יוצא מזה, שרב הזה מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר וכבר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה, מי יודע אם יכול לעשות תשובה, וכמו כן כל המתיר את העבודה זרה ואפילו ספק עבודה זרה [ראה בכל מאמרי חז"ל, ותבין] השי"ת יעזור שכל אלו הרבנים יעשו תשובה, כי מן הסתם הם שוגגים כי הם בכלל עבר ושנה ונעשה להם כהיתר וכמו שכתב השלה"ק שמי שעבר כל ימיי חייו נקרא משומד על זה.

 קונטרס מטהר את השרץ ב150 טעמים    בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: תלמיד ותיק שהיה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית יתיר את השרץ בק"ן טעמים, ומפני זה הרב מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה שהוא יותר גרוע פי אלף מהשרץ הטמא, השי"ת יעזור שיעשה תשובה השרץ אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 קונטרס אין אדם רואה מומין לעצמו  בו יבואר 26 מאמרי חז"ל מדרשים וספרי מוסר וספרי חסידות – בהענין שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים אלו מאחר שעבר כל ימי חייו על זה ונקרא משומד על זה.

 קונטרס נעשה לו כהיתר   בו יבואר 34 מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 קונטרס קיצור שולחן ערוך הלכות עבודה זרה     הלכות עבודת כוכבים ומזלות  ובו כ' סעיפים

 בענין פירצת הפאה נכרית – דעת קדשו של מרן בעל דברי יואל זי"ע, בספרו דברי יואל, טיב לבב, ומספר הקדוש בעל דברי חיים זי"ע, מספר חמדה גנוזה, ועוד

דעת מרן הגש"ז אויערבך זצ"ל – מספר משמרת החיים. לא להחמיץ את ההזדמנות. נשים יקרות! הקב"ה נתן לנו הזדמנות להתפטר מהפאה שכולה ספקות וחששות הלכתית, לא להחמיץ ההזדמנות.

  מכתב גלוי מהחפץ חיים זצ"ל – מכל זה משמע שהאיסור הוא: א. מטעם ברכות כנגד ערוה. ב. מטעם הרהור. ובזמנינו שהפאה נכרית נראה כשער ממש ועוד יותר, א"כ מה ההבדל?

לאפרושי מאיסורא – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א

על פירצת הבגדים הקצרים והצרים – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א

 כיצד נציל את החיים – ממרן בעל שבט הלוי, והגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א בשם החפץ חיים והאמרי אמת זצ"ל

 פירצה חמורה – וגילוי דעת – הרבנים צועקים בקול רעש גדול שאשה תלך רק בבגדים כשרים

 גרוע מכל העבירות – צועק החתם סופר זי"ע, והחפץ חיים צועק נסבו על ידי זה כל הצרות, האמרי אמת צועק! הנשים האלו הורסים את היהדות ח"ו. הגאון ר' אליעזר מנחם מן שך צועק, צריכים לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל אם כך הולכת אשתו, כל התורה הולכת לסטרא אחרא

 נצחיותה של צניעות, אין תירוצים – לעשות שיעורים בפרהסיא, גופי תורה והלכות ברורות, אסור לשבת בשלוה!!! חובותינו לתקן

 הדר קיבלוה בימי החש-בראש המולך מהודו – האם דווקא בענין הצניעות תניחי לצאר הצורר להפיק את זממו? – הועד למען צניעות מחנינו

 פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים

 פסק דין – מהגאון רבי משה מרדכי קארפ – בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, עדות משלוחים מהודו שהשער הבא משם יש לו דין תקרובת עבודה זרה

 תשובה ממרן הגרי"ש שליט"א – להרב בעלסקי מברוקלין שרצה להקיל רח"ל [כמו שידוע שהוא מקיל באיסורי עריות, והליכה לערכאות ומסירה וכשרות, ובעירוב הוא מחמיר ומבזה כל גדולי ישראל שרוצים לקיים מה שכתוב בשו"ע. והוא מקיים במלוא המובן מה שאנו אומרים בסדר יום כפור קטן: אֵת אֲשֶׁר טִהַרְתָּ טִמֵּאתִי, וַאֲשֶׁר טִמֵּאתָ טִהַרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר הִתַּרְתָּ אָסַרְתִּי, וַאֲשֶׁר אָסַרְתָּ הִתַּרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר אָהַבְתָּ שָׂנֵאתִי, וַאֲשֶׁר שָׂנֵאתָ אָהַבְתִּי, אֵת אֲשֶׁר הֵקַלְתָּ הֶחֱמַרְתִּי, וַאֲשֶׁר הֶחֱמַרְתָּ הֵקַלְתִּי, אֵת אֲשֶׁר קֵרַבְתָּ רִחַקְתִּי, וַאֲשֶׁר רִחַקְתָּ קֵרַבְתִּי]

 צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! – 20 ניסים ועובדות שהיו עם הרדיד

עטרה ליושנה – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א, צוריק קער'ן די קרוין צו איר פראכט ווי עס איז געווען

  והיה מחניך קדוש – כל אחד יעשה צלומים [קאפיס] ויחלק לזיכוי הרבים וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

 טוהר או מות – כל עכבה לטובה, בדק בעצמו! הגרבים שבאו לנחם אבלים, יזכור עונות

 עורי עורי כי בא אורך – פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה

 דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – חס ושלום לא לבוא לקרר ולצנן בדבר נשגב הזה באמתלאות שונות

  חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 קריאה קודש אל בנות ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים שליט"א

 שובה ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים הגאב"ד והבד"ץ שליט"א

 אגרת מלב אל לב – בעקבות הסערה – אשרי העם שלו ככה! – תשובת המשקל

  שו"ת דברי חיים – אם מותר לאשה ללכת בפאה נכרית? – תתביישו לכם נכדי הדברי חיים זי"ע, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

צוואת מרן החתם סופר – וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור. – תתביישו לכם נכדי החתם סופר, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

 ומודה על האמת – כל אחד שאשתו או ילדיו הולכות בפאה נכרית צריך לזעוק ברחובות ושווקים שאסור לעשות כן, אך מה אעשה שאין בכוחי לפעול אצל בני ביתי ואין דברי נשמעים, (טיב לבב פ' נח, להגה"ק מסאטמאר)

  הגה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם זי"ע – איסור גדול יש לבנות ישראל לילך בפאה נכרית, וכל איש ישראל מחויב למחות באנשי ביתו בכל כוחו

   אל גבורות הכח, נשות ישראל! – האם אנו מתביישות בכיסוי ראשינו?, להמשך הפצה לזיכוי הרבים לפנות לטל.

 עוז והדר לבושה – פאות – הנראות כשערה הטבעי של האשה – הלכה והשקפה, מתוך הספר עוז והדר לבושה, מהרה"ג פסח אליהו פאלק שליט"א מח"ס שו"ת מחזה אליהו, ועוד 

 הבזיון הנורא ומשמעות – כתב בעל לחמי תודה שאביו הגאון בעל הפלאה בצירוף שני בתי דינים יצאו בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית, וכתב שהן מחטיאים רבים בהרהורי עבירה שקשין מהעבירה. – וכה הם דברי רבינו יונה באגרת התשובה: "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עכ"ל.

 קול קורא – און בן פלת – אשתו הצילתו

 5 שאלות – ויכוח – 5 תשובות – למה את ממשיכה ללכת בפאה?

 המכון להפצת לימוד ובירור דין פיאה נכרית – 18 אלף דולר לבני תורה, 36 אלף דולר לרבנים שיכולים להראות צד היתר שמותר ללכת בפאה נכרית

 3 צילומים – עבירה גוררת עבירה – עבודה זרה בראש, הפאה של בודהה, דת והלכה סימן א'. – סערה רבתי – פיאות שנשים חובשת בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה

עדות נוראה ומצמררת – סיפור נורא ואיום עם אשה שבאה מעולם העליון וסיפרה את אשר עוברת על אשר הלכה בפאה נכרית

 נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה! – מה היה מגורמי השואה הנוראה!

 מחריד שרוב ילדי ישראל בארץ הקודש, מעלימים מהם בבתי ספר החילוניים את יסודי היהדות ואפילו לא מלמדים אותם שמע ישראל. וגם לדאבוננו מחריד שלא מלמדים אותם האמת על הפאה הנכרית.

 העומד בפרץ – סיפורים נוראים מגדולי עולם מהאדמו"ר ה "בית ישראל" מגור זצוק"ל ועוד.

 אחות יקרה – סיפורים נוראים מהחזון איש ומהאדמו"ר מקאליב

 סיפורה של אשה ירושלמית – שחוותה מוות קליני סיון תשנ"ז

 עשרת אלפים דולר – כל ההיתר נפל בבירא!, כדי להוציא את האמת לאמיתה, – הוכרז על פרס של עשרת אלפים דולר למי שיפריך את הנ"ל

 דעת תורה – מגה"צ רבי משה ארי' פריינד שליט"א [זצ"ל] – לחזק את ידיהן של הני גבורי כח המקדשים שם שמים ברבים ומחליפות מפאה נכרית לכיסוי ראש כהלכה בודאי מקרבין בזה את הגאולה דבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו   

 מעשה נורא!!! – מבעל הדברי חיים זצ"ל

 הגה"ק מצאנז זי"ע צועק: – לא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, ורק בעו"ה מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים, והאיסור במקומו עומד והעובר לוקה מן התורה – ומי יודע כל הצרות שאנו מקבלים הוא רק בשביל העבירה הזאת כי הגה"ק מצאנז אומר לוקה מן התורה.

 נחפשא דרכינו – קול נהי המכריזים על לווית הקדושים שנרצחו אמש בפוגרום מזוויע!!! נורא ואיום!! בדרכם מהכתל המערבי. נשמע באזנינו. איך שודדנו?!.

 הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית – כן או לא – ולמה – ?

אגרת מלב אל לב – הקריאה שהדהדה במלוא עוצמתה מפי משה רבינו עליו השלום מי לה' אלי – היא זו שיצאה מפי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א – נשות ישראל הכשרות אלו שלא נכשלו אז בעגל הזהב צועדות בגאון ובתעצומות נפש ומוציאות את גיעולי העבודה זרה מרשותם – אשרי העם שלו ככה

למען קדושת ישראל – גילוי דעת תורה – קריאה גדולה מגדולי ומאורי הדור על עניני צניעות

הלכות נחוצות לפסח – להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, על ידי הגה"צרבי  שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל – אנגלית

פאה נכרית – פון שייטל ביז שטריימל – די צייטונג פ' קרח תשס"ד

פאה נכרית – הונדערטער פרויען באטיליגט ביי אסיפת התעוררות מאנטאג פאררופן דורך קהל יטב לב, דער איד כ"ט סיון תשס"ד

פאה נכרית – הכשרים אויף די שייטלען הרב ישראל סופר, די צייטונג פ' קרח תשס"ד

עין בעין יבאר ויגלה מעלת קדושת העינים, ואיך שהאדם צריך לשמור מאד על עיניו, לא להסתכל על תמונות תועבה ושאר דברים המגרים את היצר הרע, ועל ידי זה יזכה לחזות בנועם שכינת עוזו יתברך עין בעין, אשרי לו., הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב, ירושלים עיה"ק

זעקת שוד ושבר  נגד העיתון דער איד שמצד אחד הוא נגד ציונות ומצד השני הוא מכניס ציונות בלבות בני ישראל, מרידה בדעת תורה של גדולי ישראל, י"ל ע"י תלמידי כ"ק מרן מסאטמאר שליט"א

אזהרה לשבת אזהרה נחוצה בענין טבילה בשבת קודש

והי' מחניך קדוש – ובערת הרע מקרבך – אזהרה חמורה ונוראה על דבר הצניעות – לא תנאף – תערובות – אנשים בנשים, בני הישיבות מאנסי ניו יארק

אור הצניעות בישראל – דער ספר איז געווידמעט אויף דעם גרויסן מכשול פון איסור יחוד וואס עס קומט פאר ביי פרויען וואס גייען צו דאקטורים קלים ורקים. דער ספר ווייזט דעם ריכטיגען וועג ווי א אידישע טאכטער דארף זיך פירן זאל ניצל ווערן פון איסור יחוד און אנדערע מכשולות. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א – .Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

מכתב על פאה נכרית – כ"ה אייר תשס"ד- מהגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאו

פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים

 חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 קול קורא מרבנים הגאונים הצדיקים האוסרים פאה נכרית

זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

פתח האהל חלק יג – פתיחה בהתעוררות ודברי חיזוק שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי לאברכי הכולל "אהל משה" שנת תשל"ו. בעמח"ס שו"ת ברכת שמים ג"ח וספרי ברכת שמים על הש"ס.
תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבה בימים אלו להלכה ולמעשה, ובו נתבארו המכשולות הנוראות המצויות בעבודת הנשים בכלל ובעבודת האפי"ס בפרט. יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל שמואל" דקאשוי בעדפארד הילס, נ.י

קול קורא – פסק הלכה – מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"ק

אויפרוף – צניעות – מוועד למניעת הרחיצה בתערובות בסי-געיט

זכה לבנים מהוגנים – דרשת מרן הגה"ק מסאטמאר בענין לבישת פאה נכרית

מדריך חצניעות בישראל והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם – וויכטיגע דינים וועגען צניעות

, באידיש.
– יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קדושת ישראל הלכות יחוד – אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. – Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

גם בקרית יואל מתחתנים עם שיקסעס רח"ל.. – קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד

מאמר לפני מי אתם מטהרים, על הפאה הנכרית והצניעות

בזכות נשים צדקניות – על שמיטת הפיאות הנכריות בכ"א אייר התשס"ד, ירושלים עיה"ק.

עקבתא דמשיחא. – עורי עורי כי בא אורך, פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה. – אשרנו שזכינו בדור זה לכך, אשרינו שזכינו בדור זה להתעוררות כזו אשר אלפי אלפי נשים בכל העולם כולו מבערות פאות ומחליפות למטפחות, בירושלים בני ברק ושאר הרי ארה"ק, ארה"ב אירופא ועוד, חייבים להחזיק טובה לבעל מחבר ספר "דת משה וישראל שליט"א, הקב"ה שלחו במיוחד לעולם לכך, ואם לא פעולותיו במסי"נ, מי יודע אם היתה כיום מטפחת בעולם. – עורי עורי בת ישראל

צאי לך בעקבי הצאן. – שאלה? איזה כיסוי ראש כשר ואיזה לא?        עדות נוראה ומצמררת. – עבירה גוררת עבירה. – עבודה (זרה) בראש – הפאה של בודהה. – פיאות שנשים חובשות בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה.- דת והלכה.          גרוע מכל העבירות – כיצד נציל חיים? – פרצה חמורה. – גילוי דעת.        שקר החן, בנוגע פאה נוכרית רח"ל. אכזריות. – ניתן להשיג את הקונטרס "בואו חשבון" ובו ביאור מקיף על הפאה נוכרית, במחיר הקרן.           סיפורה של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני, סיון תשנ"ז

 

 בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי  ארגון  מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, – חודש תשרי תשנ"ה – וועד משמרת הצניעות אל הקהל היהודי  אוכל בשוק דומה לכלב. – להסיר מכשול – מהפיצא סטארס!!!  . – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי – להסיר מכשול – מחנויות של פיצא. . – יצא לאור ע"יהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש כסלו תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש טבת תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש שבט תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב' – בענין ילדים מאומצים – דיניו ומנהגיו 52 שאלות שיש בענינים אלו. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש אדר תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב'– בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 

 

 אזהרות נחוצות בענין הפרצות הגדולות בעניני טבילה לנשים שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"לבו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" – מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת – מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו – מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה

מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. שנאמר (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב". והעובר על זה ובא על אשה נדה, אפילו אחר שכלו ימי הנדה, כל זמן שלא טבלה במקוה כשרה כדין, של ארבעים סאה, שניהם חייבים כרת, והולד הנולד הוא פגום. (ופירשו האחרונים: שהוא פגום ומקולקל, וראוי להרחיק ממנו). ואסור לבוא על אשתו סמוך לוסתה. וכמה נקרא סמוך לוסתה? אם היה דרכה לראות ביום, אסור מתחלת היום; ואם היה דרכה לראות בלילה, אסור מתחלת הלילה. ויולדת, טמאה לבעלה כנדה, ואפילו לא ראתה דם בשעת לידה, טמאה; בין ילדה חי, בין ילדה נפל. ובמדינותינו, לאחר שבעה ימים לזכר וארבעה עשר לנקבה, אם טהרה מדם, תוכל לעשות בדיקת "הפסק טהרה" ותתחיל לספור שבעה נקיים, ותטבול אחר כך, ומותרת לבעלה. ואם תראה דם לאחר טבילתה, אסורה לבעלה ככל הנשים (שאין לה ימי טוהר הכתוב בתורה). והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה, הרי הוא כבא על הנדה.

והנה, בענין עצם חיוב הטבילה לנדה, לא הוצרכנו לדבר, כי מי מבני עמנו לא ידע את גודל חיובה על פי התורה, כי הלא נדה היא כל זמן שלא טבלה; ואפילו נמשך כמה שנים מעת ראייתה, וכבר נעשתה זקנה שפסקה מלראות, מכל מקום עדיין טמאה היא מן התורה, מעת שראתה ועדיין לא נטהרה. ואיסור נדה מפורסם בכל ישראל, אפילו לקטן שבקטנים שיש לו מעט ידיעה בחומש, כי הלא מקרא מלא הוא (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה", וכתיב בסוף הפרשה (שם שם, כט): "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושת מקרב עמם", והיינו, שגם האשה נכרתה עבור זה. ונשנה הדבר הזה בפרשה כמה פעמים שהוא תועבה, ומטמא הנפש, ונפשו נכרת מארץ החיים לגמרי. ואפילו אם יכפוהו עכו"ם לזה, צריך למסור נפשו ולא יעבור על זה – שהוא שקול כמו עבודה זרה. והנה, מחמת גודל פרסומו בין האומה, היה דבר זה לפלא ולתמהון אם היינו מעתיקים לפני הקורא גודל איסורה; וכמו שאין צריך להזהיר לכל אחד שלא יחתוך את ראשו. אכן, עתה, בעונותינו הרבים, החלו אנשים קלי דעת ובורים, לפרוץ פרצה בענין הטבילה לגמרי, שנשותיהן אינן טובלות כלל לנדותן, וחושבות שזה רק מנהג של יהדות בעלמא.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה, קלב)

מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת

על כן אנו צריכים להאריך קצת בגודל העון הזה, כדי להזהיר להעם מהחטא הנורא הזה. ראשון לכל צריך האדם לדעת, שכל העונשים הנאמרים בתורתנו הקדושה ובחכמינו זכרונם לברכה על מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת עבור זה. והעובר על זה בזדון לבו, הוא רשע גמור, ופסול לעדות ולשבועה, ונקרא "פושע ישראל בגופו" עבור זה. ודינו נפסק (ראש השנה יז ע"א) – דמי שיש לו רוב עונות, ובתוך העונות נמצא גם עון זה, נדון בגיהנם שנים עשר חדש, ואחר כך גופו כלה ונשמתו נשרפת, והרוח מפזרת לאפרו תחת כפות רגלי הצדיקים. ומי יוכל לשער גודל היסורים והצרות שיסבלו שניהם בגיהנם, אפילו על פעם אחת שעוברין על איסור זה, וכל שכן אם הפקר, חס ושלום, בעיניהם עון זה החמור, לעבור עליו כמה פעמים.

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר

וגם הרבה פעמים גורם העון הזה שתמות בעת שתשב על המשבר, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (שבת לא ע"ב): "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". גם העון הזה גורם כמה פעמים שימותו בניהם. ואפילו הוא רואה שבניו קיימים, לא יחשוב רב ותקיף מכל מסאבין דעלמא". [תרגום: הזרע שהוא מוליד בו בזמן, נמשך עליהם רוח טומאה, וכל ימיהם יהיו בטומאה. כי הבנין והיסוד שלהם הינו בטומאה גדולה וקשה מכל טומאות שבעולם]. (ועיין שם מה שהאריך בזה). ועל כן, כל איש אשר בשם ישראל יכונה, יחוס על עצמו ועל כל דורותיו הבאים אחריו, שלא יכלו בעונותיו, ויתחזק על יצרו שלא לעבור על איסור המר הזה, ויהיה לו טוב בזה ובבא. ולפי זה, צריך ליזהר מאד שלא לדור עם אשתו בעיר שאין שם מקוה כשרה. ואפלו מי שתלוי בו טפלי, ועיקר פרנסתו, לפי מראית עיניו, הוא תלוי רק במקום הזה, לא יחליף עולם עומד לעד לעולם, בעולם עובר, כי בודאי כשידור בקביעות עם אשתו במקום הזה, בהמשך הימים יבוא לידי מכשול ואיסור כרת, רחמנא ליצלן. וישים בטחונו בה', שלא יעזבהו גם שם.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה)

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו. שנאמר (ויקרא יח, יח), "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה". ומשעה שקדש אשה, נאסר באחותה, בין מן האב בין מן האם, ואפילו מזנות. ואם בא על אחותה בחיי אשתו, אפילו אם גירש אשתו, חייבים כרת; ובשוגג, חטאת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה, קלא)

 

בס"דבית דין צדק דקהל האלמין יצ"ו

לאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעות

זעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

 בכבוד רב,   הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא: Division Medical, 138 Division Ave.

 

שמירת הברית שמירת עינים

GUARDING THE BRIT AND THE EYES

PAGE  1

      2

HOME        ראשי

 

 

ב"הרבינו יונה
באגרת התשובה כותב:

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

BS”DRabbenu Yonah ZTK'L writes in Iggeret ha Teshuvah

“And the woman needs to be modest and she needs to be careful that no men will look at her except her husband, for those men who look at her hands or face descend to Gehinnom and she is punished according to the punishment that each one of the men who looked at her receives, for she made them sin and she did not conduct herself in modest ways and they stumbled because of her…” And this is a proper warning for those Rabbis who fear the word of Hashem to instruct the general public. All women are also encouraged to  show this warning to all her friends 

 

 

בס"דתקנות החפץ חיים זצ"ל

בעשרת ימי תשובה בשנת תרצ"א, תיקן הגאון הקדוש בעל "החפץ חיים" זצ"ל עשר תקנות לאברכי "כולל קדשים" אשר לו, תשע מהן עוסקות בנושא שעליו מסר אותו צדיק את נפשו כל חייו, נושא שמירת הדיבור, והתקנה העשירית היתה שלא לתור אחר ראיית העיינים לקיים "ולא תתורו… אחרי עיניכם".

חברי הכולל חתמו עליהן וקבלו על עצמם להתאסף מדי שבת בביתו זצ"ל, להתחזק בשמירת התקנות ולהתבונן בענינים אלה, בארבעת זמני התשובה הידועים: א. בכל לילה לפני השינה. ב. בכל ערב שבת.  ג. בכל ערב ראש חודש.
ד. בערב יום הכיפורים
 (מכתבי החפץ חיים חלק ב', עמוד קפ"ז).

על אחת כמה וכמה מוטלת החובה להתריע נגד אלו הרבנים שעושים בתי מדרשות בלי מחיצה כשירה שכידוע יצא החפץ חיים בקול קורא גדול נגד אלו המשחיתים את הכלל ישראל בעבירות החמורות אשר הזוהר הקדוש (פרשת ויחי דף רי"ט עמוד א') כותב דלא מהני תשובה רח"ל על הידוע, ובפרשת נח דף ס"ב עמוד א') אמרו דרק תשובה סגי מהני, ועיין עוד בזוהר פרשת ויקהל (דף רי"ד עמוד ב'), דרק תיובתא שלימתא  מהני וכו', עיין שם.

נאמר בתורה "וכשלו איש באחיו" כתוב על כך הגמרא שילדי ישראל ערבים אחד לשניועבור כל הכלל כולו, כך הוא ברוחניות וכך הוא בגשמיות. עוד כתוב בגמרא שעיקרהערבות נאמר בענין התוכחה, שכל יהודי נושא באחריות על כך שיכול למחות ואינו מוחה,הן על היחיד והוא הדין אם יכול למחות או לפעול אצל כלל ישראל הוא מחוייב בכך, ובאםאינו עושה כך, אזי כל האחריות והאשמה מוטלת עליו כאילו הוא עשה את העבירות שהיהבאפשרותו למנוע או שהי' יכול לפעול שיעשו כמצות התורה (שבת נד., קי"ט:, חנוך מצוהרלט, יורה דעה שלד-מח, ילקוט שופטים סח, מדרש תנחומא משפטים, מדרש תנחומאחקת, אותיות דרבי עקיבא א, רש"י סוטה מא: אבות דרבי נתן פרק כ"ט, מערכי לב דרושאות ע', דף קנ"ז, וספר יד ימין חלק ב, דף יג, ועיין באריכות בספר שאלות ותשובותמהר"ם שי"ק אורח חיים סימן שג והלאה), ובענין שכר המוכיח. עיין בזוהר הקדוש חלק א,כט:, ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב בשם מהר"י אבוהב, תמיד כח., ויקרא רבה כה,ילקוט רות על הכתוב וימת אבימלך, אבות דרבי נתן פרק כט, חומת אנך פרשת נח,סנהדרין קא:) כו' כו'.

על כן אנו פונים לכל אחד ואחד מישראל שנכנס לבית המדרש ורואה שהמחיצה אינה כשירה שימחה תיכף ומיד על זה, ויהיה חלקו בין מזכי הרבים שצדקתם עומד לעד.

 

THE RAMBAM, HILCHOT TESHUVAH: LOOKING AT WOMEN MAKES IT DIFFICULT TO DO TESHUVAHAnd there are five things that the one who does them finds no strength to do Teshuvah for them because these things are taken lightly by most people and the person transgresses them and he thinks that it is no sin…The one who looks at women thinks that there is no sin involved in this and he says: Have I had sexual relations with her or did I get close to her?” And he doesn’t know that the sight of his eyes is a great sin that leads to the sin of forbidden relations.   (The Rambam, Hilchot Teshuvah 4, 4)

He who looks even at the small finger of a woman in order to derive pleasure from looking, is like one who looks at her private place and even to listen to her voice (Which is considered as looking at her nakedness) or to look at her hair is forbidden. (The Rambam Chapter 21, Hilchot Issure Biah)

LOOKING AT WOMEN IS A GRAVE PROHIBITION FROM THE TORAH

My dear friend you should know that a majority of people think that this prohibition is only words of Chassidut and are not careful to refrain from looking at women, You should know my friend that this is a grave prohibition from the Torah, and the ones who treat lightly this prohibition woe to their souls because they cause great evil for themselves. We have a verse that we repeat three times a day: “And do not go astray after your hearts and after your eyes” And it is written in the Talmud: “Why is it written (Kohelet 6:9) “Better is the sight of the eyes than the wandering of the soul” Because it is more pleasurable looking at a woman than the actual sexual act. And Rashi commented: For the Yetzer ha Ra it is better to make a person sin through the sight of his eyes than to make him sin through the actual sin.  (Derech Pikudecha)

 

  IT IS BETTER FOR A PERSON TO BE CONSIDERED A FOOL THROUGHOUT HIS ENTIRE LIFE BY MAN, THAN TO BE CONSIDERED WICKED FOR ONE MOMENT IN THE EYES OF G-D   (MISHNA EDUYOT 5:6)

 

THE TRUE STRENGTH OF A PERSON'S PIETY IS DEMONSTRATED UNDER THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: A DEVOUT PERSON DOES NOT CAST OFF HIS PIETY EVEN WHEN PEOPLE RIDICULE HIM; WHATEVER HE DOES IS FOR THE SAKE OF HEAVEN; HE DOES NOT LOOK AT WOMEN.His piety is put to the test especially when he is in the company of other men in a situation where women are usually around-for example, in a wedding hall where women are dressed in elegant gowns, and all are gazing at the women, and he does not stare. For that, he will be rewarded with abundant good. Therefore, when a man meets a woman, whether she is single or married, gentile or Jewish, an adult or a minor, it is best for him to turn his face aside and not to look at her. And so do we read in Job, "I made a Covenant with my eyes not to gaze on a maiden" (Job 3 1: 1). The verse "He shuts his eyes against looking at evil" (Isaiah 33:15) refers to the person who does not look at women when they are doing their washing.' When they wash their clothes, they lift their skirts so as not to soil them and thus uncover their legs; and we know that a woman's leg is a sexual excitement. And so said the Sage, "There is no greater barrier to sexual arousal than closing one's eyes.   (Sefer Chassidim 9)

There are desires that are very difficult to control unless one has been taught from childhood like for example refraining from looking at women. Therefore, must a man teach and educate his sons on the right path so when they grow old they will not abandon it   (Sefer Chassidim 10)

 

G-D ONLY DESIRES THE MITZVOT THAT ARE PERFORMED WITH HOLINESS AND PURITY AND THE MITZVOT GO THE SITRA ACHRA WHEN YOU VIOLATE THE KEDDUSHA OF THE COVENANT(He who doesn’t guard himself from forbidden relations) causes impurity on all his organs and over all his strength…And when this person does a Mitzvah, it is not considered thus because the Holy One, Blessed be He, doesn’t desire it, as it is written: “And unto the evildoer, G-d says, who are you to relate my statutes” and it is written: “The sacrifices of the wicked are an abomination” and it is written: “Don’t continue offering in vain, it is an abominable incense before Me” for G-d has no desire from his Mitzvot but only when performed with holiness and purity   (Ohr ha Chayim Ha Kadosh, Achare mot 18:20)

 

SEXUAL IMAGES BECOME FIXED IN THE MINDWhen a person takes to heart the sins of his youth, he should be terrified and tremble for gazing at forbidden women causes those images to become fixed in his mind. The Accuser and the evil inclination bring them before his eyes continually, causing him to destroy his seed, which is a terrible sin. Do you not see? Er and Onan were eight years old, sons of the righteous Yehudah, grandsons of our father Yaakov, peace be upon him, the choicest of the patriarchs. Yet they were cut off, even though they were from elevated souls. This was also one of the sins of the generation of the Flood. Any man with a heart must consider how many times he has come to that, as a result of improper thoughts. The evil inclination deceives him by trying to make him think that it happened involuntarily. But his words are wrong; he is absolutely a sinner, for gazing at forbidden women led him to improper thoughts, and as a result of this, he further destroyed [seed, thus] killing his children, defiling the seal [of circumcision] of the King. But His mercies prevailed in being slow to anger, perhaps this person will return in repentance and will mourn bitterly in confession and regret, and will return and be healed. (Anthologized from Ethical books, Chok le Israel)

 

כשאדם פוגם בברית הסטרא אחרא לוקחת ממנו כל התורה ומצות עשה (זוהר חי – אור לישרים -חובת הלבבות)עיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלה גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה. (אור הגנוז)

 

אותה נפש שלא חזרה בתשובה מה יהיה איתה

בתיקוני זוהר הקדוש (תיקון ל"ב, דף ע"ו עמוד ב') בפירוש הזוהרוהן שבעה מדורי הגיהנם. אותה נפש שלא חזרה בתשובה באלו שלושה, מוריד אותה הקדוש ברוך הוא במדורי הגיהנם האלה, ושם נשכחת לדורי דורות. ואם הוא צדיק נאמר בו כי שבע יפול צדיק וקם. אמר רבי אלעזר ואם הוא צדיק מדוע יורד שםאלא כדי להוציא משם כל נפש ונפש מאלו שהרהרו בתשובה ומתו בקצרות שניםוהוא טורח בשביתוזה הוא מאמר ראשון שהוא בראשית.

 העון הגדול של המקשה עצמו לדעת שהוא בנדוי

אמר   רב יהודה: המקשה עצמו לדעת יהא ובנדוי. ולימא אסור? משום דקא מגרי יצר הרע אנפשיה. אמר רבי אמי: נקרא משמד, שכן דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבד עבודה זרה והולך ועובד.

איכא דאמרי, אמר רבי אמי: כל המביא עצמו לידי הרהוראין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הואכתיב הכא: 'וירע בעיני ה" (בראשית לח, י), וכתיב התם: 'כי לא אל חפץ רשע אתה' וגו' (תהלים ה, ה). אמר רבי אלעזר: מאי דכתיב: 'ידיכם דמים מלאו' (ישעיה א, טו)? אלו המנאפים ביד. תנא דבי רבי ישמעאל: 'לא תנאף', לא תהא נואף בין ביד בין ברגל.

 העון של דור המבול

ואמרינן עלה: 'מי יודע רוח בני האדם' וגו' (קהלת ג, כא), אלו נשמתן של צדיקים, שאין מחממין את עצמן להוציא שכבת זרע לבטלה. ואמרינן עלה בגמרא: דור המבול כולן מוציאין שכבת זרע לבטלה היו. הוו בהו איצטגניני אמרי: עלמא לא פחות משיתא אלפי שנין, לא נוליד ואנן נחיה לעלמא כוליה. אמר להם הקדוש ברוך הוא:

שמתם עצמכם עקר, הריני עוקר שמכם שלא תעלו בחשבון עולם. מנא הני מילי? דכתיב באונן: 'והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה' (בראשית לח, ט), שהיה מחמם עצמו ומוציא שכבת זרע לבטלה. וכתיב בדור המבול: 'כי השחית כל בשר' וגו' (שם ו, יב). על כן נדונו במדת רותחין, כדגרסינן בפרק חלק (סנהדרין קח, ב): אמר רב חסדא: דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נדונו וכו', עד כאן.

המסתכל בנשים עובר על (ויקרא יט, ד) ואלהי מסכה לא תעשו לכם, שמאחר שכל גופו מתחמם ברוח הטומאה, נמצא עושה עצמו אלהי מסכה.

בספר ראשית חכמה – שער הקדושה – פרק שבעה עשר וזה לשונו: והנה הקרי יבא לכמה סבות וצריכין אנו והנה לבארם. הא' מהם הוא מה שפירש הרשב"י ע"ה בפרשת קדושים בענין אל תפנו אל האלילים, והוא ענין ההסתכלות בנשים שיבא מזה לידי הרהור וטומאה והוא עובר על (ויקרא יט, ד) ואלהי מסכה לא תעשו לכם, שמאחר שכל גופו מתחמם ברוח הטומאה, נמצא עושה עצמו אלהי מסכה, ופירוש מלת לכם הוא כאילו אמר לא תעשו עצמכם אלהי מסכה, על דרך שפי'. וכן פירש בזוהר (פרשת תצוה דף קמב) בענין (שמות לד, יז) אלהי מסכה לא תעשה לך' וכו'. ועל דרך זה אמר בזוהר (פרשת קדושים דף פב) וכל מאן דאסתכל בשפירו דאנתתא ביממא אתי להרהורי בליליא, ואי סליק ההוא הרהורא בישא עילויה אעבר משום אלהי מסכה לא תעשו לכם, עד כאן לשונו. וענין ואי סליק ההוא הרהורא בישא עילויה היינו שמשך עליו ההרהור עד שמתוך כך בא לידי טומאה הרי הוא כעובד עבודה זרה.

מה נוראים הם דברי הספר חסידים (אות קנג) שכתב: מכאן שכל שנענש חבירו והוא אינו מזהירו לומר אל תעשה הרי כל העונש שמקבל מעלין על זה כאילו הרגו, לפי שהיה לו להזהירו ולא הזהירו.

הקדוש ברוך הוא אוהב מאד העבודה לזכות הרבים[1] וכל אחד צריך שיהיה לו צער גדול וכאב לב על שפלות כבודו יתברך שמו, ולהדפיס ספרים האלו שמועילים בעזרת השם להתחזקות בעניני אמונה בשכר ועונש, ועל ידי זה יוכלו בני ישראל להתקרב לעבודתו יתברך שמו. ובזה יקיימו המצוה של "ואהבת לרעך כמוך", שבהמצוה הזאת[2] כלולה כל מצות התורה, ולעשות נחת רוח לאבינו שבשמים להדפיס דברים של אמת וחכמה לעורר לבבות של אחינו בני ישראל שידעו גדולתו של הקדוש ברוך הוא ורחמנותו הרחבה על בני אדם ועל כל הבריות, שעל ידי זה יתרבה כבודו יתברך שמו בעולם שיכירו וידעו בלתי ספק שיש מנהיג ושופט לכל העולם והתורה הקדושה היא מן השמים, כי האמונה שיש רק מחמת שראינו שעשו אבותינו כך וכך זאת היא חלושה ואינה רק מנהג אבותינו בידינו. אבל אמונה מכח הידוע וכמו שכתב דוד המלך עליו השלום "דע את אלקי אביך ועבדהו", זאת ענין אחר הוא וכמו שכתוב אינו דומה ראיה לשמיעה, והאמונה מחמת ידיעה זאת היא ממש כמו ראיה, וזאת יכול להתקיים לעולם שאפילו כל הכופרים ומסיתים ירצו להפוך אותו מן הדרך הישר אי אפשר להם, אבל לאדם המאמין רק מחמת ירושת אבותיו בקל יכולין לזרוק בלבנו ספקות חס ושלום.

וגם בלא זה המאמין רק מאבותיו זה אי אפשר לעשות עבודה בשלימות ובחשקות ובאהבה, והקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח רק מן הרצון הגדול יותר ויותר מן המעשה, כי רחמנא ליבא בעי, כי "מה אשיב לד' כל תגמולוהי עלי", ותן לו משלו שאתה וכל אשר לך שלו הוא, כי התפילין והרצועה מן עגל באים, ומהיכן בא העגל מן הקדוש ברוך הוא, והאתרוג לברך עליו גם כן הוא מן השם יתברך, ולימוד תורה הקדושה ותפלה גם כן כי "מי שם פה לאדם" לדבר, וכן הכל, ואם צדקת מה תתן לו, אם כן אי אפשר לאדם שום דבר בעולם ליתן להקדוש ברוך הוא אשר לא ממנו יתברך שמו בא זאת, אלא רק התורה והמצות אשר נתן לנו הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, ואם אנו מבטלין במחשבה של אמת רצונינו מפני רצונו יתברך שמו, רק זאת שלנו הוא הבחירה ונוכל ליתן להקדוש ברוך הוא ומקרבין עצמינו להקדוש ברוך הוא על ידי רצון הטוב ובלא זה אינו כלום כי בשפתיו כבדוני ולבו רחוק ממני אינו לרצון ולא פורחת לעילא, אשר אפילו קרבן בלא כונה להשם יתברך פגול היא ולא ירצה, וגם כתיב בגמרא שאחד שאכל קרבן פסח בלא כונה נקרא פושע, על כן אחינו בני ישראל .

מי לד' אלי! לתת יקר וגדולה ותפארת למי שאמר והי' העולם ועשה עמנו תמיד טובות ונסים גדולים ורבים וגם עושה עמנו בכל עת ערב ובוקר וצהרים, וראוי וחיוב גדול הוא להתאמץ בכל אמצעי כחות להרבות כבודו יתברך שמו בין הברואים, ולזה אין שום אופן אלא להדפיס ספרים הרבה כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום עשות ספרים הרבה אין קץ ולהפיצם בישראל, כי יש הרבה בני ישראל  אשר יש להם לב בשר, רק אין להם את הספרים היסודיים שיבאר להם את הענין של שכר ועונש ויראת שמים ואין אומן בלא כלים, וגם יש שאינם יודעים איזה ספרים שיש יותר תועלת לקנות ולא כל העתים וזמנים שוים, כן גם בזמן הזה רק ספרים כאלו להחזיק האמונה בראיה של אמת יכול לפעול בעזרת השם יתברך.

ואל יתמה הרואה איך אפשר זאת? אלא אם ראשונים כמלאכים וכו'. אבל כן גזר הקדוש ברוך הוא על כל דבר באיזה זמן שיצא לאור עולם, ועל ידי מי, ומי שיהיה לו הזכות בספרים כאלו[4]. והרבה פעמים הם תיקונים מגלגולים הקודמים מדורות הראשונים כמובא בפנים הספר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה'"[5], דהנה איתא בתיקונים[6] אשר אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא, ואיתא בספר תניא קדישא[7], שבכל דוד ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת את העם כו'.  וכמרומז גם בש"ס בכמה מקומות[8] שאמרו על התנאים והאמוראים "משה שפיר קאמרת", וכפירוש רש"י שם.

וזהו שעל ידי הרועה נאמן שבכל דור, בחינת משה שבדור, על ידו פועל משה רבינו עליו השלום באנשי הדור שיקיימו את מצוות ה' בכלל, ושיקיימו אותם בבחינה ומדריגה שמשה רצה שיקיימו אותם.

והנה התורה היא נצחית ותמידית, וזהו "וידבר משה אל ראשי המטות, היינו אשר משה רבינו עליו השלום דיבר אל ראשי המטות שבדורו, וכן חכמי הדור, שהם אתפשטותא דמשה בכל דור ודור מדברים לבני ישראל שבדורם, לאמר  לדורות אחריהם, זה הדבר אשר צוה ה', שיקיימו את מצוות ה' באופן כזה  שמשה רבינו עליו השלום מלמדם לקיימם, היינו באופן ובבחינת שהוא מראה להם ("מראה באצבעו ואומר זה"), היינו בבחינתו כפי שמשה רבינו עליו השלום רצה לקיימם ("שיתקיימו כולן על ידי").

ובזה נתקיים במשה רבינו עליו השלום גם מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה[9] "הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות", כי על ידי זה שראשי המטות שבכל דור מזרזין את בני ישראל שבדורם לקיים את המצוות, הרי זה כאילו משה רבינו עומד ומדבר עתה לבני ישראל ומוסר להם את דבר ה'.

וכן אנו רואים גם מחכמות החצונים אשר אנו יודעים כמה גדולים היו ולא המציאו האורות הטובים "עלעקטעריציטעט, ואוירונים (ערפלעין) וספוטניק וכל מיני כלי משחית" וכדומה, וגם עתה יש חכמים יותר מזה שהמציאו זאת. וגם זה האדם הממציא זאת בעצמו איזה ימים קודם לא ידע זאת, ונראה שהכל בידי שמים מתי יהי' ועל ידי מי.

מי שאוחז במידה זו מראה אהבתו אל ה' ביתר שאת וביתר עז, כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו ולהרבות לו עבדים

וראה מה שכתב החתם סופר בהקדמתו לשולחן ערוך (חת"ס יו"ד חלק ב') בקונטרס "פתוחי חותם" שכתב הגה"ק רבי שמעון סופר אבדק"ק קראקא בנו של רשכבה"ג בעל החת"ס זיעוכי"א. וזה לשונו: והאוחז במידה זו מראה אהבתו אל ה' ביתר שאת וביתר עז, כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו, ולהרבות לו עבדים כיד המלך, ויען כי זכה אברהם אבינו עליו השלום למידה זו טרם ציוה ה' עליה, רק משכלו ומדעתו עמד בראש כל חוצות, בנה מזבחות וקרא בשם ה', העמיד תלמידים הרבה, את הנפש אשר עשה בחרן, לכן לו יאות להקרא אוהבו של המלך יתברך שמו, זרע אברהם אוהבי, וכגמול נפשו השיב לו ה' וחלף אהבתו אל ה' היה אהבת ה' אליו, וזהו שהודיענו יתברך שמו, באמרו כי ידעתיו [אהבתיו] למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'.

אנחנו צריכים ללמוד לשמור ולעשות כמו שעשה אברהם אבינו, שהיה מחזר אחרי בני אדם להכניסם תחת כנפי השכינה כמו שכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ודרשו חכמינו זכרונם לברכה שהיה אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת את הנשים. ובא וראה מה הרמב"ם כותב (הל' ע"ז פ"א ה"ג), וזה לשונו: כיון שהכיר [אברהם אבינו ע"ה את בוראו] . . התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין עליו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בלבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים עליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם, והבדיל אחד ממונה כדי שלא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עכ"ל.

והחפץ חיים זצ"ל במכתבו על דבר מאכל כשר לחיילים, האריך בענין הערבות, ובסוף דבריו הביא מה דאיתא במד"ר ויקרא, משל לאחד שהיה מהלך בספינה ונטל מקדח וקדח בספינה, אמרו אנשי הספינה מה אתה עושה, אמר להם הלא תחתי אני קודח, אמרו לו, והלא אתה מציף עלינו את מי הים, אף כאן בענינינו, ישראל אחד חוטא וכולם נענשים.

עוד כתב שם החפץ חיים, וזה לשונו, ויתכן שלעתיד לבוא יתבעו לאחד על חֵלב ובשר חזיר, ויענה הלא נזהרתי בכשרות כל ימי ולא אכלתי משום חשש סירכא, ויענו לו הלא פלוני אכל והתביעה היא עליך גם כן, שערבת בעדו בעת קבלת התורה. והלא אחכמינו זכרונם לברכה באבל, עני שאין לו מה לאכול מותר לו לעשות מלאכה בצנעא לאחר ג' ימים לאבילתו, אבל אמרו חכמים, תבוא מאירה לשכניו שהצריכוהו לכך (והיינו שהיה להם לסייעו שלא יבוא לידי כך). והתם הוא רק איסור דרבנן, והכא הוא חיוב מלקות על כל כזית וכזית, ואיסור דאורייתא הוא אפילו על משהו.

עוד כותב שם: אנו אומרים באבינו מלכנו מחה והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך, ואחר כך אנו אומרים אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו, ואיה שטרי חוב חדשים, אלא הוא שטר חוב של ערבות, עיי"ש עוד באריכות. וכן כתב הצה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע בספרו משכיל אל דל.

ובפרשת קריאת שמע (ואתחנן ו, ה) כתיב ואהבת את ה' אלקיך וגו', ופירשו חכמינו זכרונם לברכה (יומא פו, א) שיהא שם שמים מתאהב על ידך (לחבירך, רש"י). והוא כמו אוהבו הנאמן של המלך, שמשתוקק לאַהב את המלך על כל בני המדינה, שיהיו הכל נאמנים בעבודתם למלך באהבה ובלב שלם.

ועיין בספר חרדים, תשב"ץ ורמב"ם, שמובא שם גם כן בפירוש הכתוב ואהבת את ה' אלקיך, שידרוש לאחרים דברי כבושין עד שיאַהב אותו יתברך על בריותיו ויכניס בלבם אהבתו יתברך. וכמו איש נאמן האוהב את המלך, שהוא משתדל בכל כחו להכניע את האומות האחרות להכניסם תחת ממשלת מלכו.

ובספר הקדוש חובת הלבבות שער אהבת ה' פ"ו כתב, וכן מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, תהיה זכותו מעוטה. ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכיות כל מי שמתקן לאלוקים, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ואמרו משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, ואומר (משלי כ"ד) ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב וכו', עיי"ש.

והחפץ חיים מסיים: ולכן, אם לא נשים לב לקרב את אחינו בני ישראל בהנחת תפילין, שמירת שבת טהרת המשפחה וכיוצא בו, הרי בודאי אשר מטעם ערבות הנה בבוא עת הפקודה יגיע לנו על זה עונש גדול חס ושלום, כאילו אנו בעצמו לא הנחנו תפילין וחללנו את השבת חס ושלום. ולפי זה, אף האדם השלם יכול להיות אשר לעתיד לבוא ידונו אותו על זה שלא הניח תפילין וכו', וכאשר ישאל בתמיה, מנין לי האיסורים הללו וחף אני מהפשעים האלה, ישיבו לו: האם לא ידעת כי כל ישראל חברים וערבים זה לזה, ואתה עמדת מרחוק ולא ראית להושיעם בהנחת תפילין, שמירת שבת, טהרת המשפחה וכיו"ב, ועל כן בוא וקבל דינך כיאתה לך.

העצה היחידה לצאת ידי חובת הערבות כנזכר לעיל הוא קל מאוד כי על ידי שידפיס (או יעזור להדפיס) ספרים ולחלק בחינם (כמו שכתוב מה אני בחינם אף אתה בחינם, וכמו שכתבנו לעיל) הספרים על עניני שכר ועונש ועוד. וכמו שכתב בעל החיד"א זכרונו לברכה כי תוכחה על ידי ספרים בכתב נתקבל ביותר. כי על ידי הלימוד בהספרים יחזרו בתשובה. (ראה להלן מה שכתב בעל המחבר של הספר קב הישר) כמו כן נחוץ לפרסם ספרים על קדושת השבת, תפילין, מזוזות, ציצית, טהרת המשפחה.

הרבה אנשים אומרים הנה אנו אנשים פשוטים ולא רבנים מה רוצים ממנו? ישנם ברוך השם אלפים רבנים ובתי מדרשים ותלמידי חכמים, ואם הם לא עושים או לא יכולים לעשות למה אני צריך לעשות פעולות האלו?

אבל תדעו נאמנה, כי אנחנו כעת ממש קרוב להגאולה שלימה ואנו מחכים לו למלך המשיח בכל יום שיבוא, ואנו צריכים לדעת מה שכתוב בזוהר הקדוש ובאור החמה, כי לפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים ומנהיגי ישראל מהערב רב רחמנא ליצלן. וישנם באמת רק יחידי סגולה של רבנים שרוצים לעשות, אבל אין להם הכוח והממון לעשות הפעולות הטובות והנחוצות, על כן במקום שאין איש יאמר החלש גבור אני, ואין דבר שעומד בפני הרצון.

העצה היחידה שלנו הוא להחזיר את העם בתשובה, כדלהלן: ראשית אנו צריכים לדעת הדור הזה של עקבתא דמשיחא הוא הדור האחרון שאנו מקוים ממש בכל עת ורגע לזכות בביאת משיח צדקינו בקרוב ממש, ומי שרוצה באמת לזכות לזה צריך לבקש ולבכות הרבה להשם יתברך שיזכה לעשות דבר טוב בחייו, ובפרט כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהדור שלנו הוא רוב רובן מהערב רב רחמנא ליצלן [10]

ובבני יששכר (מאמרי חודש אדר) כתב: כתות הערב רב אשר בקרבנו הם יושבים, מינים מוסרים אפיקורסים, הן המה משורש עמלק הדעת דסטרא אחרא ער"ב ר"ב גימטריא דע"ת כאשר תראה בדורות הללו אשר בעונותינו הרבים נתרבה האפיקורסות, וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים ודי למבין, עד כאן. ובזוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג) כתב וזה לשונו, ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, ע"כ.

ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וזה לשונו, דלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו', וזה לשונו הדברי חיים שם: כי ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו עבדו כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעונותינו הרבים רובן מערב רב ורוצים לשרור על הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד' לא לקבל שום תועלת לעצמם, עד כאן עיין שם עוד.

עיקר האמונה הוא, ש"השם אחד יאיר בנפשו" (ראה תניא פוף פרק י"ח, ופרק ל"ה), דמדריגת החכמה הוא "אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו". (ועיין רמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ז'.). וכל עבודת האדם צריך להיות "בלתי לד' לבדו". אנו צריכים להיות מוכנים למסור את נפשינו במסירות נפש ממש ללא כל חשבונות של כסף וכבוד ופוליטיקה (כי העבודה כזאת אין לה שום חשיבות למעלה בשמים, ואחר מאה ועשרים שנה יבוא לשם בלי כלום) רק צריכים לעבוד את ה' בתמימות "בלתי לד' לבדו", כמו שהצדיק הקדוש רבי ר' מרדכיל'ע מנדבורנא זי"ע היה אומר בעת התפילה כשהוא הגיע ל-לא-ל ברוך נעימות יתנו וכו', "כי הוא לבדו מרום וקדוש", אז הוא אמר באידיש, רק הוא לבד, רק הוא לבד, "נאר ער אליין נאר ער אליין" הוא חזר על כך לפחות 100 או מאה וחמישים פעם בכדי שיכנסו לכל העצמות שאין עוד משהו חוץ מהשם יתברך לבדו. ואחר כך אמר בשמחה גדולה ובלהבות אש פועל גבורות עושה חדשות וכו', זכותו יגן עלינו.

יב)     בספר מבשר צדק פירוש מה שכתוב אם אין אני לי מי לי, כי אפילו יחיה אדם אלף שנים ויעסקו בתורה ועבודה אף על פי כן לא יוכל לצאת ידי שמים מה שמחויב לעבוד את השם יתברך. ותרופה אחת מצאנו לו אם יזכה את הרבים בתורה ובמצוות אז תורתם ומצוותם יהיו לו למליצי יושר לפני אב הרחמים יתברך. וזה שאמר אם אין אני לבדי עוסק בתורה ובעבודה אלא אני עוסק עם רבים ומזכה אותם, מי שיעשה מצוות ומעש"ט לי שייך לי כיון שאני זכיתי אותם וכל מה שעושים יעלה על חשבוני. וכשאני לעצמי עובד ה' ואינני מזכה את הרבנים מה אני כלומר מה אני נחשב וכו'.

[1] ) ועוד הפעם אנו מבקשים שלא יהיה דבר הזה קטן בעיני אחינו בני ישראל כי כדאי וראוי לנו לחשוב מחשבות ולעשות איזה תחבולות ועצות גם לתכלית האמת וצריכין אנו לקנא בכת "המיסיאנערין", שמייגעים הרבה להעלות כבודו של שקר, כי זאת ידוע הוא שמיד בא הבעל דבר בטענות להתבטל דבר מצוה ובפרט לזכות הרבים שזאת המצוה יקרה היא מאד בעיני הקדוש ברוך הוא אבל צריכין אנו לגרש היצר ולומר הלא כמה פעמים ורצה לומר אבדתי ממון יותר וגם נתתי ממון במקום אשר אפילו ספק לא היה שיגיע נחת רוח להמקום ברוך הוא וגם נתתי כמה פעמים על (הלאטריע ועוד), ולמה לא אעשה הדבר שעל כל פנים אפשר להיות מצוה? ועבירה בודאי לא, ומכל שכן שהוא מזכה את הרבים כדי לעשות נחת רוח להבורא כל עולמים. הקדוש ברוך הוא ישלם שכר טוב להמחזיקים, להם ולבניהם.

ידוע למה אחינו בני ישראל סובלים כל כך, מי אשם בזה?

היום נודע לנו כי כל התפילות שאחינו בני ישראל התפללו בלי מחיצה כשרה התפללו ישר נגד העבודה זרה?

היום נודע לנו את הרוח הקודש של הצדיק הקדוש בעל דברי חיים לפני 140 שנה כשאסר הפאה נכרית, ואמר שעוברים כמה לאווין האיש והאשה בכל רגע ורגע, ואז אמר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה?

היום נודע לנו ש 93 גדולי ישראל מאז אסרו הפאה נכרית ולא שמענו בקולם, כי רבנים מרבני הערב רב התירו לנו!

האם אתה מוכן מכאן ולהבא שכל תפילתך תלך לבתי כומרים?

הרב המתיר לך להתפלל בבית המדרש בלי מחיצה כהלכה כמו שכתבו 180 גדולי ישראל הוא מראשי הערב רב – ואתה רוצה לשמוע למה הוא מתיר אסורים?

תשובה! כי הוא צריך את הכסף של הקהל ולא איכפת לו לקיים את הלכות משולחן ערוך, משולחן ערוך לא יקבל כסף, אז מה איכפת לו ההלכה?

שאלה? איך הרע-בנים מן הערב רב יכולים למצוא היתר על דבר שאסרו 
180 גדולי ישראל בענין מחיצה כשירה?

תשובה! הרב שלך שהוא שרץ טמא מטהר את השרץ בק"ן טעמים, אבל השרץ נשאר שרץ, רק מה שעושה אותך גם כן לשרץ, ומה יש לך מכל התפילות, אם כל התפילות שלך הולכים ישר לסטרא אחרא? תתפלל בבית ולכל הפחות ה' ישמע תפלתך!

האם אתה מאמין בקריאת שמע שאתה מתפלל בכל יום? הרב שלך אינו מאמין בקריאת שמע! שהוא יודע פירוש המלות, ורש"י הקדוש אומר. ספר במדבר (פרק טו פסוק לט) וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה’ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (שם, מ) לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹקֵיכֶם. (שם, מא) אֲנִי ה’ אֱלֹקֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי ה’ אֱלֹקֵיכֶם. וברש"י פסוק מא. אֲנִי ה’ – נאמן לשלם שכר. אֱלֹקֵיכֶם – נאמן להפרע.

יהודי יקר למה לך ללכת להתפלל לבית הכנסת שאין שם מחיצה כשירה? תעשה מצוה גדולה ותנסה לעשות את המחיצה של הבית הכנסת שלך שלא יהיה אפשרות לראות הנשים כלל וכלל.

ואם הרב או אנשים אומרים לך שרבי משה פיינשטיין מתיר, אמור להם מיהו ר' משה נגד כל 180 פוסקים שאסרו בחרם חמור שאין מציאות בעולם על פי הלכה לשום פוסק לעקור את הפסק דין שלהם!

תזכור במקום שיש גדר ערוה מוציאים קדושה!

והלא מטרה של בית הכנסת הוא שיהיה מקום קדוש שהתפילות והתורה שלנו הוא לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו.

"וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבָבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם" וְגוֹ' (במדבר טו), אָמַר רַבִּי לֵוִי[11], לִיבָּא וְעֵינָא תְּרֵי סַרְסוּרֵי דְּחֶטְאָה נִינְהוּ, כְּתִיב, (משלי כג) "תְּנָה בְנִי לִבְךָ לִי וְעֵינֶיךָ דְּרָכַי תִּצֹרְנָה" אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִי יְהַבְת לִי לִבָךְ וְעֵינָיִךְ אַנָא יָדַע דְּאַת לִי. (עין יעקב על ירושלמי מסכת ברכות אות ד).

בברכות דף יב ע"ב. עול מצות דכתיב, וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה' ציצית וגו' הרהור עבירה והרהור עבודה זרה מנלן דתניא אחרי לבבכם זו מינות

בסמ"ג – חלק מצות לא תעשה – מצוה טו. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים שנאמר (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וגומ'.

עבודה זרה, מינות, וזנות, וגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא

ברמב"ם ל"ת מז, הל' ע"ז פ"ב הל' ג, סמ"ק סי' יב (לענין מינות) וסי' ל (לענין זנות). (נר' דמה שחילקן לשנים הוא מפני שהן שני דינין ואין הכרח שמחשיבן לשני לאווין), חנוך שפז.

שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים שנאמ' (במדבר טו, לט)
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (רמב"ם ל"ת מז).

דרשו רבותי' [בספרי (שם בפר' שלח) ומביאה] בפ"ק דברכות (יב, ב) אחרי לבבכם זו מינות, פירוש שלא (יפנה אחר) [יחשב] שום מחשבה שעל ידה יוכל לבא לידי מינות לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יחשב [אדם] ביחוד השם ברוך הוא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור, ופעמים יחשוב על תורה שבעל פה שמא היא מן השמים שמא אינה ועל ידי כך השטן (מסיתו ויבא) [מקטרגו ומסיתו לבוא] לידי מינות, ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי שגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא אין בו מלקות כדין לאו שאין בו מעשה (ע"פ רמב"ם ע"ז פ"ב הל' ג).

ספר מנחת חינוך – מצוה שפז – אות א. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים.

שלא נתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים. מצוה זו מבוארת בר"מ פ"ב מעבודה זרה הלכה ג'. ודברי הרב המחבר הם מוסר השכל. ועיין בספר משנת חכמים במצוה י"ג מה שפלפל בדברי הר"מ, וגם הקשה דלשיטת הרמב"ן בהשגותיו לשורש התשיעי, דהנפרטים בלאו שבכללות נמנה כל אחד למצוה בפני עצמו, אמאי לא מנה כאן שתי מצוות, דדרשינן ברכות י"ב ע"ב אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות, ועי"ש מה שמתרץ. ואין בלאו זה מלקות לכולי עלמא. ודברי הרב המחבר קשרם על לוח לבך ואשריך וטוב לך.

פסקי הלכות ממאה ושמונים רבנים

על מחיצה בבית המדרש

למה דוקא רואים שהרבנים לבד גם כן מדברים באמצע קדיש?

השטן נותן לך כוח לעשות בית הכנסת בכמה מליון דולר, אבל לא נותן לך לעשות מחיצה כשירה!

מי אשם בזה?

אבל אשמים אנחנו על אחינו! שאם כל התפילות שלנו לא עולות לשמים, אז יש כוח למחבלים לעשות מה שהם רוצים

הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום ואם בין אדם לחבירו, כי גורם להזיק לחבירו ולשנאתו ולדבר לשון הרע עליו, וכאלה רבות, ואם בינו למקום שכן כתיב (דברים ח' י"ד) ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך, ואמרו רבותינו ז"ל (סוטה דף ה' ע"א) כל שיש בו גסות הרוח נקרא תועבה שנאמר (משלי ט"ז ה') תועבת ה' כל גבה לב. ואמרו (שם) בשמתא מאן דאית ביה, וראוי לגדעו כאשירה ואין עפרו ננער ושכינה מיללת עליו ושקול כעובד עבודה זרה וככופר בעיקר, וכאלו בא על כל העריות כולם וכאלו בנה במה, ואפילו שיקנה להקדוש ברוך הוא שמים וארץ כאברהם אבינו שלא ינקה מדינה של גהינם וסופו מתמעט ונאסף מן העולם שלא בזמנו, ואפילו ירבעם שכל חכמי דורו היו לפניו כעשבי השדה (סנהדרין דף ק"א ע"ב) ולא היה בתורתו דופי והיה שונה ק"ן פנים בתורה לא אבר אחד פנוי ממנו שאינו שורה עליו צריך בעבור אותו אבר לחזור בגלגול לעוה"ז עד שישתלם בכל האברים בדיוקן דצלם ה', שאם חסר אבר אחד אין הוא בצלמו. סוף סוף כל מה שישתדל הבן אדם בעבור קב"ה ושכינתיה כאשר עושה מצותיו, כך מדה כנגד מדה ישתדל הקדוש ברוך הוא בעבורו ובעבור בת זוגו באותו עולם. נענש ונטרד מן העולם הזה והעולם הבא אלא מפני גסות הרוח וכאלו דוחק רגלי השכינה ומסתלקת מן העולם ואומרת אין אני והוא יכולים לדור יחד בעולם, ומורד במלכות שמים, ומתעטף בטליתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנאמר בו (תהלים ל"ג א') ה' מלך גאות לבש, ובמה יתגאה האדם והויתו מטפה סרוחה ויצירתו בדם נדה ובחייו טנוף וסרחון ואחר מותו רמה ותולעה ואחרית גופו גוש עפר ונפשו יורדת לגיהנם.

 ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כל מזימותיו לסמא עיני האדם עד אשר לא יוכל לראות את השמש… וזה סמאל שותפו מעור עין השכלי, שלא יראה במראות האל

כלי יקר על בראשית פרק לב פסוק כה. ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. בענין התאבקות עם יעקב רבו הדעות, הן קצרה אורך היריעה האחת מלהעלות עליה כל דעות המפרשים, אמרתי הלא לאלהים פתרונים אענה גם אני חלקי ואומר, אחר שהסכימו רוב המפרשים שמלאך זה הוא סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כי כל חפצו וישעו לסמא עיני האדם ולהכותו בעורון ולעשותו סומא מעין השכלי, עד אשר לא יוכל הרואה לראות במראות האמת לבא ולראות פני ה' ולבוא בסוד ה' ליראיו בסתרי התורה, כי הוא שטן, הוא מלאך המות, הוא יצה"ר (ב"ב טז.) ורמז לדבר כי סמאל שותפו של ענב"ם באלפ"א ביתא ואותיות שניות, כי כמו שהיין היוצא מן הענבים כשהוא משכר את האדם הרי הוא עור בסתם עיניו, כמו שנאמר (בראשית מט יב) חכלילי עינים מיין. וסתם שיכור הולך כעור וסומא, כך סמאל זה שותפו, כל מזימותיו לסמא עיני האדם עד אשר לא יוכל לראות את השמש. ואם כן הענבים מסמאים עין הגשמי, וזה סמאל שותפו מעור עין השכלי, שלא יראה במראות האל וזהו סמאל מלה מורכבת.

ועוד ממה שצריך שתדעהו, שהיצר הרע נמשל לזבוב (ברכות סא.) כאשר פרשתי למעלה פרשת בראשית בפסוק לפתח חטאת רובץ (ד ז) כי סתם זבוב אינו רובץ בבשר השלם שבאדם, כי אין כחו בפיו לעשות פתח חדש בבשר שלם, ע"כ הזבוב רובץ בין השפתים במקום שמוצא פתח פתוח קצת שם ירבץ להרחיב פתח המכה, כך היצה"ר אינו מזדווג אל האדם השלם אשר לא פרץ גדרו כלל ולא פתח לו פתח לחטאת ולנדה, ועם האיש השלם בכל מעשיו אין לו שום שייכות ועסק כי לא יכול לו כלל, אך בזמן שהאדם מעצמו פותח לו פתח קצת ופורץ גדרו אף בעבירה קלה, אז מיד מזדווג לו היצר הרע ואומר לו אך עצמי ובשרי אתה, ואז יעלה מן העבירות הקלות אל החמורות, ומשתדל להרחיב הפרצה עד עלות חמ"ס גבר לאין מרפא, ופרץ גדרו והיה למרמס (ישעיה ה ה). כך זה המלאך סמאל שרו של עשו בראותו עניני יעקב עם עשו שהם תלוין בשמירת התורה כמ"ש והיה כאשר תריד וגו', והנה כל זמן שלא הביט און ביעקב כלל, לא נזדווג אליו לסמא את עיני שכלו מכל וכל, אך כשראה שיעקב פרץ גדרו קצת ביציאה זו, כי חנן אותו אלהים ונתן לו את כל ורוב עושר ונכסים וכבוד ויעקב יצא מגדר ההסתפקות קצת, ויותר יעקב לבדו וי"א לכדו, במקום הסכנה כי הלילה זמן קהלה לכל המזיקים היא, והוא נשאר בלילה יחידי עבור פכים קטנים מחבלים רמים ונשאים, ובעבור דבר מועט האחוז בחבלי בוז נותר במקום סכנה לבדו, אז אמר סמאל האח מצאתי און לי מאחר שיעקב התחיל בקלקלה ועשה את עצמו קצת עור מעיניו, כי מי עור כמו אוהבי הממון אשר עליהם נאמר (משלי כז כ) עיני האדם לא תשבענה. אז אמר סמאל הנה עת לקרב ועת לחבק אליו, והנני מוסיף לו טומאה למלאות עיניו אבק ועפר כדי שיהיה סומא מכל וכל גם מעין השכלי, וזהו שאמר ויותר יעקב לבדו, כאשר עבר חק ההסתפקות ויותר לבדו לכדו, והרי הוא לבדו כי בטלה דעתו אצל כל אדם, כי מי פתי יסור הנה לסכן עצמו בעבור דבר מועט כזה, אין זה כי אם לב הותל הטהו מני אורח ישרים לחבב כל כך הממון הגורם שכחת אלוה ממעל כמ"ש (דברים ח יג) וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את ה'. מיד ויאבק איש עמו. נזדווג אליו סמאל לגרום לו שכחת אלוה מכל וכל, ומלת ויאבק היא כמו ויחבק, כי מלות אחה"ע מתחלפות, ונכתב ויאבק באל"ף כדי לדרוש ממנו לשון אבק, כי רצה לסמא עין שכלו כאבק זה העולה ומסמא עיני האדם כך עלה בדעתו לסמא עין שכלו כדי להביאו לידי הכחשת אלוה ממעל, וזה שאמרו רז"ל (חולין צא.) שהיה האבק עולה עד כסא הכבוד כי זהו סמוי עיניו של צדקיהו הנוגע בעצמות אמונת הבורא יתברך ומציאת כסא כבודו ית'.

ומה שאמרו שהיה נוגע בכסא הכבוד, למדו זה ממה שנאמר עד עלות השחר, משמע עד ולא עד בכלל, כי עלות השחר היה מעכב על ידו שלא היה יכול להביאו לידי הכחשת אלוה, לפי שע"י עלות השחר הכיר באמת כי יש לעולם בורא ומנהיג, כמו שפי' בעקידה פר' בראשית על פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים (דברים ד לט) שמתוך ידיעת מהלך הגלגל היומי דהיינו השמש, יוכל המשכיל להתבונן כי ה' הוא האלהים, וכן אברהם לא הכיר בוראו כ"א מתוך הליכות השמש והתחלת עלייתה כעלות השחר, כמ"ש (ישעיה מא ב) מי העיר ממזרח צדק ופסוק זה נדרש על אברהם, וזהו המרגלית הטובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם, שהיה מפרסם לכל מציאת האל יתברך ובמותו תלה ידיעה זו בגלגל החמה, ופירש הרב שעל זה אמרו (יומא כ ע"ב) אלמלא גלגל חמה המכריז מציאת האל ית' היה נשמע קול המונה של רומי המכחשת מציאתו ית'. לכך נאמר עד עלות השחר ולא עד בכלל כי ע"י ידיעת תנועת השמש ידע יעקב כי ה' הוא האלהים. ומטעם זה משפט הרשעים לבקרים, וראיה מסדום וכמ"ש (תהלים קא ח) לבקרים אצמית כל רשעי ארץ, לפי שלא לקחו לימוד מעלות השחר ולא ידעו את ה'.

וכאשר ראה סמאל, כי לא יכול לו לסמא עין שכלו מכל וכל, אז השתדל בתחבולה אחרת לסמא קצת עין שכלו לכל הפחות לשלא יוכל לראות בסתרי התורה ובדברים נעלמים המכונים בירך כמ"ש (שה"ש ז ב) חמוקי יריכיך. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר (סוכה מט ע"ב) וזה"ש ויגע בכף ירכו, ואין רצוני להוציא מקרא זה מידי פשוטו כי ודאי נגע בירכו ממש, אך שאני נותן טעם בדבר למה נגע דווקא בכף ירכו, אלא שרמז לו שע"י שנעשה אוהב כסף אז בלי ספק יהיה עור מעיני שכלו, ואם יפה כחו של יעקב שלא בא לידי כפירה מכל וכל, מ"מ יהיה הדבר נוגע בכף ירכו כי עי"ז לא יוכל לראות בסתרי התורה והחכמה. ותקע כף ירך יעקב להורות לו כי שני קנינים אלו התורה והממון הם כצרות זו לזו, ותקע היינו שנדחה האחד מפני חבירו כמ"ש (תהלים קיט כא) טובי לי כי עוניתי למען אלמד חקיך.

 ידידי היקר! בחר לך בית הכנסת כשר שהתפילות שלך יעלו לשמים

באיזה בית הכנסת אתה מתפלל?

בבית המדרש כשר? – בית המינות? – בית עבודה זרה? – בית ריפורם?

שאלה? בית עבודה זרה מהו? – תשובה! – בית המדרש שאין המחיצה כהלכה זה כמו עבודה זרה, על פי מה שפסקו 180 גדולי ישראל לפני 140 שנה והנכנס לשם הוא בחרם, שהוא כבית עבודה זרה ממש, וכל התפילות שלך הולכים ישר לסטרא אחרא שהוא עבודה זרה רח"ל. ראה להלן שבית הכנסת כזה נקרא. עבודה זרה, מינות, וזנות, וגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא

[1] ) בדורו של הצדיק הקדוש רבי ר' מיכל מזלוטשוב זכר צדיק לברכה היו הרבה צדיקים קדושים וטהורים וגדולי עולם, ואף על פי כן רש"י הקדוש לא היה בשמים איש צדיק תמים כמוהו שכל הפמליא של מעלה דברו רק מאותו צדיק וקדוש. מכאן אפשר לראות מוסר השכל איך ובמה מודדים בשמים חשיבות של צדיקים קדושים.

בשמים מודדים הצדיק איך היה מדריגתו במעלת "ורבים השיב בתוכחות על עון", והמזכה את הרבים להחזירם בתשובה הוא ה"יחסן" הכי גדול בשמים.

ונעתיק מה שכתב בספר ישמח משה על תנ"ך בהקדמה (קונטרס תהלה למשה דף י"א ע"ב), וזה לשון קדשו:

מבואר בזוהר תרומה (דף קכ"ח ע"ב), ההוא זכאה בעי למרדף בתר חייבא וכו' בגין דיתחשב עליה כאילו הוא ברא ליה, ודאי איהו שבחא דיסתלק ביה יקרא דקודשא בריך הוא יתיר משבחא אחרא וכו', ועל דא כתיב באהרן "ורבים השיב מעון", וכתיב "בריתי היתה אתו החיים והשלום". ועיי"ש (בדף קכ"ט ע"א) כמה הפליגו שם כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה.

וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל, אשר סיפר לו מוזלל"ה, איך שפעם אחת נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש ר' איציקל מדראהאביטש, ושאל רש"י ז"ל [מאת] ר' איציקל, איזה זכות ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד מישרים מזלאטשוב מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנזכר לעיל. והשיב לו ר' איציקל הנזכר לעיל, איך שלומד תורה לשמה. ולא נתקררה דעתו של רש"י ז"ל. ואמר לו עוד, שבנו הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסיגופים, וגם בזה לא נתקררה דעתו הקדושה. ואמר לו עוד, אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה, ועוד לא נתקררה דעתו.

שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם, ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל, ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה, עד כאן.

[2] ) שבת דף לא.

[3]על ידי הפצת ספריו של הצדיק כשמת יוצא לקראתו  בגן עדן, וזוכה לישב במחיצתו בעולם הבא

א. המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים, שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, ותרבה הדעת בכל עת, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, לא היו לומדים בו.

ב. ועיין ספר חסידים (אות תקנ"ט) שכל צדיק שמפרש דבר צדיק אחר, כשמת יוצא לקראתו בגן עדן, (ועיין ילקוט מעם לועז קהלת (י"ב, יב)).

ג. והנה אמרו חכמינו זכרונם לברכה במסכת יבמות (דף צ"ו ע"ב) שפתותיו דובבות וכו' כדאיתא שם, ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי מותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, שהרי הוא גרם להחיותו, ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, החכם בעצמו עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו. (הגאון מהרח"א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"ג ע"ב).

ד) הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק

בספר מהר"ח פלאגי זצ"ל בספרו "תורה וחיים", (מ"ע ס' אות ריז), באמצע דיבור: בחלום וכו' עיין שם, ונא לעיין בהסכמת הגה"צ מהרי"ח זוננפלד זיע"א לספר "צדקה ומשפט", אודות הוצאה לאור. גם האדמו"ר מסאדיגורא זיע"א מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש, והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק.

[4]) ועיין לעיל מה שהבאנו מהישמח משה הסיפור מרש"י זכרונו לברכה, (עיין שם).

[5]) במדבר (ל, ב)

[6]) תיקון ס"ט (דף קי"ב רע"א).

[7]) פרק מ"ב.

[8]) שבת דף ק"א ע"ב, סוכה דף ל"ט ע"א, ביצה דף לח ע"ב, חולין דף צ"ג.

[9] ) אבות פרק ד' משנה ה'.

[10] ) איתא בזוהר הקדוש (שמות דף ס"ז) בפרשת בשלח על הכתוב מלחמה לה' בעמלק מדר דר, אמר ר' יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו קרבא, רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ, עיי"ש.

עוד איתא בזוה"ק (ח"ב דף קכ:) דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם, ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל התורה כולה.

ובספר הקדוש אור החמה (פ' נשא בשם הרמ"ק) כתב וזה לשונו, הערב רב הם גויי הארץ נשמת החיצונים. ושם (על זוה"ק משפטים דף ק"כ ע"ב) וזה לשונו מלחמה לה' בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם פריצי ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו'.

[11] ) עין יעקב על ירושלמי מסכת ברכות אות ד): מִפְּנֵי מַה קוֹרִין שְׁנֵי פַּרְשִׁיוֹת הַלָּלוּ בְכָל יוֹם, רַבִּי לֵוִי וְרַבִּי סַיְמוֹן [רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמָר] מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בָּהֶן שְׁכִיבָה וְקִימָה, וְרַבִּי לֵוִי אָמַר מִפְּנֵי שֶׁעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת כְּלוּלִים בָּהֶם. (שמות כּ) "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ" (דברים ו) "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ" (שמות כּ) "לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנַי". (דברים ו) "ה' אֲחָד" (שמות כּ) "לֹא תִּשָׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלֹהֶיךָ לַשָׁוְא" (דברים ו) "וְאָהַבְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ". מַאן דְּרַחִים מַלְכָּא לָא לִישְׁתַּבַּע בִּשְׁמֵיהּ וּמְשַׁקֵר. (שמות בּ) "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשָּׁבַּת לְקָדְשׁוֹ" (דברים טו) "לְמַעַן תִּזְכְּרוּ". רַבִּי אוֹמֵר, זוֹ מִצְוַת שַׁבָּת שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל מִצְוֹתֶיהָ שֶׁל תּוֹרָה דִּכְתִיב, (נחמיה ט) "וְאֶת שַׁבָּת קָדְשֶׁךָ הוֹדַעְתָּ לָהֶם וּמִצְוֹת וְחַקִים וְתוֹרָה צִוִיתָּ" וְגוֹ'. לְהוֹדִיעָךָ שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל מִצְוֹתֶיה שֶׁל תּוֹרָה. (שמות כּ) "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶךָ" (דברים יא) "לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם". (שמות כּ) "לֹא תִּרְצַח" (דברים יא) "וְאֲבַדְתֵּם מְהֵרָה" מַאן דִּקְטִיל, מִתְקַטִיל. (שמות כּ) "לֹא תִּנְאָף". (במדבר טו) "וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבָבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם" וְגוֹ'. אָמַר רַבִּי לֵוִי, לִיבָּא וְעֵינָא תְּרֵי סַרְסוּרֵי דְּחֶטְאָה נִינְהוּ, כְּתִיב, (משלי כג) "תְּנָה בְנִי לִבְךָ לִי וְעֵינֶיךָ דְּרָכַי תִּצֹרְנָה" אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִי יְהַבְת לִי לִבָךְ וְעֵינָיִךְ אַנָא יָדַע דְּאַת לִי. (שמות כּ) "לֹא תִּגְנוֹב" (דברים יא) "וְאָסַפְתָּ דְּגָנֶךָ" וְלֹא דְּגָנוֹ שֶׁל חֲבֵרְךָ. (שמות כּ) "לֹא תַּעֲנֶה בְרַעֲךָ עַד שָׁקֶר". (דברים טו) "אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" וּכְתִיב, (ירמיה י) "וַה' אֱלֹהִים אֱמֶת" מַהוּ אֱמֶת? אָמַר רַבִּי אָבִין, שֶׁהוּא אֱלֹהִים חַיִים וּמֶלֶךְ עוֹלָם. אָמַר רַבִּי לֵוִי אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִם הֵעַדְתָּ עֵדוּת שֶׁקֶר עַל חֲבֵרְךָ מַעֲלֶה אֲנִי עָלֶיךָ כְּאִלּוּ הֶעֲדְתָּ עָלַי שֶׁלֹֹּא בָרַאתִּי שָׁמַיִם וָאָרֶץ. (שמות כּ) "לֹא תַּחְמוֹד בֵּית רֵעֶךָ" (דברים יא) "וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוּת בֵּיתֶךָ", בֵּיתֶךָ בֵּיתֶּךָ וְלֹא בֵית חֲבֵרְךָ.

[12] ) ראה רש"י תהילים (פרק י פסוק ד) רשע כגובה אפו – שהוא גבה רוח ומגביה וזוקף פניו ואפו בגבהותו. בל ידרוש – כל מזימותיו אומרות לו בל ידרוש הקב"ה כל מה שאעשה כי אין משפט. אין אלקים – לית דין ולית דיין.

 

    Who is a Tzaddik? He who guards the Brit. We learn this from Yoseph, who, by reason of his having guarded the Covenant, is known as "Yoseph the righteous" (Yoseph Ha Tzaddik)  ( Zohar ha Kaddosh, I, 59b)Even when one has the need to talk to a woman, his eyes should look down and not look at her for any reason, because the life of a person depend on this, and this will be good for him in this world and in the World to Come.  (Tochachot Chayim, R Chayim Palaggi, Vaetchanan)

 

THE SIN THAT MOST PROVOKES THE ANGER OF G-D IS DAMAGING THE BRITR. Shimon Bar Yochai said – 'There is no sin in the world which so much provokes the anger of the Almighty as the sin of neglecting the Covenant, as we read, "a sword that shall execute the vengeance of the Covenant" (Lev. 26, 25). The proof is that in the generation of the Flood the measure of sin was not filled up until mankind became (sexually) perverted and destroyed their seed. And although they defrauded each other, as it is written, "And the earth was filled with violence",' and again "for the earth is filled with violence through them", yet it was because "the earth was corrupt before G-d" that the doom was finally pronounced, "behold I will destroy (lit. Corrupt) them". Thus they suffered measure for measure: they were doomed to corruption for having corrupted and perverted their ways.  (The  Zohar ha Kaddosh 66 –67)

BLEMISHING THE COVENANT BRINGS G-D’S 
WRATH TO THE WORLD

If a person made a habit of the sin of blemishing the Covenant, his sin is too great to bear. These are the people who bring G-d’s wrath to the World, who bring epidemics and death of various kinds to the world. And this is especially true if his evil inclination incited him and he committed this evil act in front of other people or friends or if he incited other people to do the same. For he desecrated G-d’s Name, sinning and causing others to sin; his sin grew very, very severe, reaching up to the heavens. This is even more so if his thirst was not satisfied by this, and he went on to have homosexual or incestuous relations, for this is licentiousness; this is a horrible sin and an abomination before G-d. How can he raise his head? How can he eat or drink? How can he dress in beautiful clothes while the clothing that is upon him is filthy, every aspect of his soul, to the point that they drove him far away from the Master of the whole earth and the daughter of the glorious King [i.e., the soul], whose glory and honor is blessed and exalted. He made her filthy and treated her like a vile thing. How can he be happy and rejoice? How can he fill his mouth with laughter? How can he look upon other people’s laughter?   (Seder HaYom 37b)

 

THE GREAT PUNISHMENT FOR LOOKING AT FORBIDDEN PLACES1- Three things created the Holy One Blessed be He in man, ears, eyes and the tongue, and to each one of them he created barriers and a wall to protect them…He put eyelids to the eyes in order to cover them and hide them from looking at something evil. And the man who transgresses and hears sin or if his eyes see sinful things and his tongue speaks evil things then the person did not keep what the Master of the World gave him to keep, he broke the fence and about him it is written: “He who breaks a fence will be beaten by a snake”  (Sefer Chassidim, Siman 148)

2- In the holy Zohar (Pekudde 263b) it is written that there exists a celestial being called PATOT, and he induces humans to look at forbidden places, where there is no need to look. And after the person dies, when he is already buried, this same PATOT comes to the grave, and gives the soul back to the person. Then he breaks the bones that surround the eyes, and takes the eyes, and afterwards he judges the person with heavy and severe judgments, G-d save us.  (Kav Ha Yashar 2)

MAKING MONEY vs. LOOSING YOUR SOUL

3- And the person should consider the following account on his soul: What he gains when he engages in buying and selling in the markets against the loss he has when he looks at forbidden things there and the evil thoughts he will have thereby. Even if he makes millions, all the money in the world, will it suffice to compensate for the loss of transgressing only one sin? (Shaar ha Tefillah, Shaar Nipol)

4- With the eyes he becomes a servant of the Yetzer ha Ra to look into all the forbidden and vain places in the world, and through them he will lose the possibility of enjoying the pleasantness of G-d in the future (The Chida, Devash le Fi)

5- The Chatam Sofer wrote (Chaye Sarah): “The Jews, they are holy and should not stumble through looking at women, G-d forbid, for all who do thus, are lost in this world and in the World to Come.

ALL THE MACHINATIONS OF THE EVIL INCLINATION RELATED TO SEXUAL MISCONDUCT ENTER THROUGH THE EYES

6- Due to our many sins, all the machinations of the Yetzer ha Ra concerning forbidden relations enter through the eyes, and through this the person comes to commit all sins in the Torah, therefore the angel of death is full of eyes, according to the work of the eyes of the person during his life (Yaarot Devash, Rabbi Yehonathan Eyibishutz, part 2, 9)

THE EYES OF THE ANGEL OF DEATH ARE OUR OWN EYES THAT SINNED THROUGH LOOKING AT FORBIDDEN THINGS

7- Our Master the Chatam Sofer wrote in The introduction to Parashat Bereshit the following: Our Sages, z’l said (Avodah Zara 20): “The angel of death is full of eyes and when the time for a person to die comes, the angel stands above his head, with his sword ready and a bitter drop hangs from the sword, when the sick person sees him, he shakes and opens his mouth and the drop enters the mouth, from it he dies, he rots and his face turns green” And this is difficult: “Why is he full of eyes? The Gaon Rabbi Natan Adler, zt’l said that when a person transgresses, G-d forbid, the prohibition of not going astray after one’s eyes, and savors the taste of looking at forbidden places, with this transgression he gives eyes to the Yetzer ha Ra, who is none other than the angel of death, and from this he is full of eyes, from those same eyes that looked at places that were forbidden for him to look at, and from this the person shakes when he realizes that he is the one who, by looking at forbidden things, caused the angel of death to have so many eyes. And also Rabbi Yehonathan Eybeshutz zt’l and the Chidda wrote thus.     (Sefer ha Brit, Shemirat Eynaim)

8- The one who damages the Brit, G-d forbid, has no share in the G-d of Israel, G-d forbid (The Holy Zohar, Shelach 158)

IMAGES BECOME FIXED IN THE MIND AND LATER THEY DISTURB OUR SERVICE TO G-D

9- Everything that a person looks at, the image penetrates and fixes itself in the mind, and when he comes to pray or to study Torah, those material images appear in the mind, and they damage and invalidate his thoughts, and he will not be able to concentrate as required, because the eyes only see through the power that resides in the soul and the soul receives those images that come through the eyes and if the person looks at nakedness, he causes nakedness to penetrate in a high place (Reshit Chochma, Shaar ha Kedusha)

10- When a man starts looking at forbidden things and forbidden women, he causes himself to enter into great impurity [Tumah] (Kav ha Yashar, ch 2)

11- All who look at married women diminish and destroy the power of his good inclination and his good turns to a destroyer (Bet Yoseph, Even ha Ezer 21)

WHEN ONE LOOKS AT WOMEN, ONE CAUSES PEOPLE TO DIE BEFORE THEIR TIME

12- The men who are not careful not to look at women when accompanying the dead person to and from the cemetery, are the ones who cause that most of the people in the world die before their time. (The Holy Zohar II, 196)

13- Whoever looks at women (t.n. Including pictures in a catalog, TV or the computer) to enjoy himself, then the spirit of that image comes when he passes away and hurts him and causes evil to befall upon him (Yearot Devash, Part a, b)

 

When the Jewish People do not guard the covenant of circumcision the nations of the world dominate them. (Tikunei  Zohar,  Tikun  13)

 

GUARDING THE HANDS Rabbi Abba said: “All those who pass their hands in front of the face of the membrum are considered as if they reneged on the Covenant of our father Avraham.    (Talmud Shabbat 41a)

Rabbi Eliezer said: It is written: “Your hands are full of blood" (Isaiah 1:15) This refers to people who arouse themselves with their hands. The words of the commandment "You shall not commit adultery” (Exodus 20:13) imply: not with your hand and not with your foot  (Niddah 13b)

The one who grabs his membrum is as if he brings the deluge to the world  (Niddah 13)

SO EVEN IF YOUR RABBI RIDICULES YOU FOR KEEPING THE SHULCHAN ARUCH YOU SHOULD BE STRONG AND GO AHEAD FOR IT MAY BE THAT YOUR RABBI BELONGS TO THE EREV RAV AND HE JUST DOES NOT WANT YOU TO KEEP THE TORAH AS IT SHOULD BE FOR MAYBE HE WOULD BE EXPOSED AS A FAKE IN THE EYES OF THE OTHER CONGREGANTS WHEN THEY SEE THAT A COMMON PERSON KEEPS THE SHULCHAN ARUCH TO A GREATER EXTENT THAN THE RABBI. AND WE ARE NOT TALKING ABOUT PIOUS PRACTICES BUT WE ARE TALKING HERE ABOUT KEEPING THE SHULCHAN ARUCH, ESPECIFICALLY CONCERNING THOSE AREAS WHERE THE RELIGIOUS LEADERS OF OUR TIME ARE LAX ABOUT. FOR EXAMPLE, TALKING IN THE SYNAGOGUE IN THE MIDDLE OF PRAYERS, DURING THE KADDISH, GIVING TORAH LESSONS TO MEN AND WOMEN WITHOUT A MECHITZA, HAVING A DEFICIENT MECHITZA IN SHUL, LOOKING AT WOMEN WHICH IS SOMETHING FORBIDDEN, ETC

 

THERE ARE THREE TYPES OF MEN WHO DRIVE AWAY THE SHECHINAH FROM THE WORLDmaking it impossible for the Holy One, blessed be He, to fix His abode in the universe, and causing prayer to be unanswered. [One is he who cohabits with a woman in the days of her separation. There is no impurity comparable with this. He defiles himself and all connected with him. The child born of such a union is shaped in impurity, imbibes the spirit of impurity, and its whole life is founded on impurity. Next is he who lies with a heathen woman, for he profanes herewith the sacred sign of the covenant which constitutes the support of the sacred Name and the essence of faith. As soon as “the people committed whoredom” with the daughters of Moab, the anger of the Lord was kindled against Israel (Num. 25,). The leaders of the people, who did not endeavor to prevent them, were the first to be punished (Ibid. 4), and in every generation it is the leaders who are made responsible for all the members of the community in regard to the profanation of the sign of the covenant, which is “sun and shield” (Ps. 84): as the sun gives light to the world, so does the holy sign give light to the body, and as the shield protects, so does the holy sign protect. He who keeps it in purity is guarded from evil. But he who transfers this sign of holiness into a strange domain, breaks the commandment, “Thou shall have no other gods but Me”; for to deny the king’s seal is equivalent to denying the king himself. Next is he who purposely prevents the seed from coming to fruition, for he destroys the King’s workmanship and so causes the Holy One to depart from the world. This sin is the cause of war, famine, and pestilence, and it prevents the Shekinah from finding any resting place in the world. For these abominations the spirit of holiness weeps. Woe to him who causes this: it were better that he had never been born. It was counted to the Israelites for righteousness that, although in exile in Egypt, they kept themselves free from these sins, and, more­over, fearlessly fulfilled the command to increase and multiply. This made them worthy to be liberated. R. Chiya found an indication of the purity of the Israelite women in Egypt in the text: [4a] “And he made the layer of brass, and the foot of it brass, of the looking-glasses of the women assembling at the door of the tent” (Ex. 38,  8). What was the merit of the women to have made them worthy of such honor that their looking-glasses should be used for the layer of the Tabernacle ? Their ritual ablutions on the one hand, and their eagerness to attract their husbands on the other…

Zohar ha Kaddosh 3b

 

 מדריך חצניעות בישראל  – והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם – הלכות נחוצות בענין צניעות בלשון אידיש – וויכטיגע דינים וועגען צניעות, באידיש.- יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קדושת ישראל הלכות יחוד – אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 


GUARDING THE BRIT AND THE EYES

HOME        ראשי

PAGE  2

      2

When the Jewish People do not keep the covenant of circumcision the nations of the world dominate them. (Tikunei  Zohar,  Tikun  13)

 

וועד העולמי למען תיקון הברית שבו תלוי ביאת משיח בן דוד

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי תיקון הברית בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. תיקון הברית
כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א תקון הכללי
ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דלמנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק – י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש
משנה בפרק האיש מקדש  

 

 

 

ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דלמנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק – י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש
משנה בפרק האיש מקדש  

(646) – 519 – 5800 xt 1129 
(212) – 990 – 8000
 xt 1212קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ומרכז שידוכי נשואין העולמיWORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIMעל שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.תיקון הבריתבו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
גם יבואר בו תיקונים נחוצים איך ומה ובאיזה אופן שיכול לתקן על מה שפגם בפגם הברית, כי הוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע רחמנא לצלן אפילו זהב ביד מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם הברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים.   זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו. אור זרוע לצדיק וישמח לבו. בו כלול כל תיקוני הברית ואזהרות ישרים זכים וברים. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק.
גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, – חלק א'.  . סיון תשס"ד, בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק סיון שנת תשס"ד לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, – חלק ב'.גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל"ח עמודים יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש.כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"אתקון הכלליוהוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות – משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.ספר קדושת הברית היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. – הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  – כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.השכר והעונש בשמירת עיניםבו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

 

תיקון מ"ח – מתיקוני זוהר לומר בכל יום לתיקון עון הברית תיקון הברית – מספר גנזי המלך לימי השובבי"ם המיוחדים לתיקון הברית

 תיקון הכללי – לרבי נחמן מברסלב זי"ע

 

וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרים וקול קורא'ס על קדושת בתי מדרשות לבתי מדרשים בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש תשרי תשס"ב – התיבה סמא"ל בגימטרי' 131 כתיבת "עין" עם הכולל בגימטרי' 131, ועל ידי שיזהר בשמירת עינים יזכה לנצח את הסמא"ל,בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש חשון תשס"ב – כל השבעין חביבין – הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות הוא: לא תנאף – ולא תתורו אחרי לבבכם (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה'). הרבנים שאין להם מחיצה כשירה הם גלגולים של "זִמְרִי בֶּן סָלוּא נְשִׂיא" שהתיר גם כן עריות בפרהסיה

בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש כסלו תשס"ב – כל יהודי ויהודי אומר קריאת שמע כמה פעמים ביום(ראה במדבר פרק טו פסוק לט) … וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (שם מ) לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם. אנו רואים מזה שעל ידי שנזהרים בלאו הזה ולא תתורו זוכים לקיים את כל מצות ה'. וכל חיי האדם תלויים בהנהגתו בקדושת שמירת עיניים, בזה ובבא.

 בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש טבת תשס"ב – שער א' "אי"ה הקדשה" – חלק ההלכה – א)           הסתכלות אסור אפילו באצבע קטנה של אשה, אם נתכוין ליהנות ממנה וכאילו נסתכל במקום המגונה ביותר(שו"ע אה"ע סי' כ"א ס"א). 

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש שבט תשס"ב – שער א' "אי"ה הקדשה" – חלק ההלכה –  ו)  המסתכל בעקיבה של האשה (חלק הרגל שנוגע לקרקע) וכל שכן למעלה מזה או זרועות מגולות, העונש על זה, דהויין לו בנים שאינם מהוגנים (נדרים כ. ובר"ן שם), פי' בנים – בעלי מומין (עי' ט"ז קצ"ה).

 בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אדר תשס"ב – שער ב' "אי"ה הקדשה" – עיקר הכל הוא שמור עיניך – ושמור פיך

 בולעטין #7 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש ניסן תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ג' – הולך בחוץ לא יסתכל בכל הצדדין

 בולעטין #8 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אייר תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ד': אל יבוש ממלעיגים

 בולעטין #9 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש סיון תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ז': עונש הגדול על הסתכלות

בולעטין #10 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש תמוז תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ח': הליכה לדרך

 בולעטין #11 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אב תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ט': קדושת העינים

בולעטין #12 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אלול תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י': שמירת העינים – רושם הנעשה בנפש

 בולעטין #13 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש תשרי תשס"ג – "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים – וכחה הגדול

 בולעטין #14 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש חשון תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים – וכחה הגדול

 בולעטין #15 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש כסלו תשס"ג – "אי"ה הקדשה" שער י"ג: לא יעשה מצוה – אם יכשל בהסתכלות

בולעטין #16 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש טבת תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ד: להזהיר הנשים שלא ישבו בחוץ – מקום הליכות אנשים

 בולעטין #17 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש שבט תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ט"ו: חיזוק גדול מול הנסיונות לשמירת עינים – מתלוצצין עליו ומתבייש – זוכה למעלות היותר גדולות – להוכיח אחרים –  להחינוך מילדות –גם מעוברת תזהר. – כשמתלוצצין עליו בני אדם.

 בולעטין #18 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אדר תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ז: אי"ה הקדשה – זוכה למעלות היותר גדולות

 בולעטין #19 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש ניסן תשס"ב – שער י"ח: אי"ה הקדשה – תוכחה לאחרים – מצוה להוכיח כל אחד מישראל המתעצל, ואם לא הוכיח נענש עליהם (שבת נד:, זוהר הקדוש תזריע – פנחס). והוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת (רמב"ן פ' תבא).

בולעטין #20 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אייר תשס"ב – שולחן ערוך אבן העזר סימן כא

דברים החוצבים להבות אש – מאת פוסק הדור בעל שבט הלוי בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

דברים החוצבים להבות אש – מאת הרה"ג ר' יצחק אליעזר מאסקאווייטש שליט"א, בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

לאמור למלאך למשחית הרף  דברות קודש מכ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א. – כל מקום שאתה מוצא זנות אדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים, בדבר מכשול הקאמפיוטער וכל מיני מאגאזינען.

קול קורא – הורים יקרים – תשמרו הפקדון מה שבידכם.

כרחם אב על בנים – דרשה מהגה"צ ר' מתתיהו סאלאמאן שליט"א – בדבר הקאמפיוטערס והאינטערנעטס.

כרחם אב על בנים – דרשה מהגה"צ ר' חיים קויפמאן שליט"א ר"מ ישיבה תפארת יעקב – גייטסהוד – בדבר הקאמפיוטערס והאינטערנעטס.

 

GUARDING THE COVENANT AND THE EYES

Guarding the Brit and guarding the Eyes ETHICS AND LAWS FOR GUARDING THE PURITY OF THE BRIT MILAH AND GUARDING THE EYES
The correct way of performing the Brit Milah A COLLECTION OF POSKIM  ON THE PROPER WAY TO PERFORM THE MILAH PERIAH AND METZITZA
Public Announcement regarding the Brit Milah PUBLIC WARNING TO REMOVE THE PITFALLS FROM THE MITZVAH OF BRIT MILAH
Guarding the Eyes SOME SIGHTS DAMAGE THE SOUL AND ARE STRICTLY FORBIDDEN TO LOOK AT. LEARN THE LAWS OF GUARDING THE EYES

 

ANNOUNCEMENT ON GUARDING THE EYES

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 

 

MESSAGE TO THE
GENERAL PUBLIC
TITLE DESCRIPTION
INTERVIEW WITH SHLOMO ARTZI PROBLEMS THAT THREATEN THE JEWISH COMMUNITY– By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

כל מה שרציתם לדעת על
הצניעות בישראל – ועל הפאה הנכרית
 שנאסר על ידי 101 פוסקים מדורות הקודמים

והנשים יסבלו שמאות אלפים אנשים יסחבו אותה לגיהינום על שהכשילו אותם בשמירות עיניים ושמירת הברית

MODESTY OF JEWISH WOMEN

HOME        ראשי

PAGE 1

1     2     3

 על חטא שחטאנו לפניך בהוכח תוכיח את עמיתך מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחא נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל 
העולם כולו, (שבת נד ע"ב).
המונע מלמחות כל רציחות ושפיכות דמים שנשפכין  בישראל כאלו הוא עשעם ילקוט שופטים סח  ומונע בנית ירושלים  שבת קי"ט

בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, בִּשְׂכַר נָשִׁיםצַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר, זָכוּ יִשְׂרָאֵל לְבִזַּת מִצְרַיִם

Many daughters have done virtuously, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is vain; but a woman  who fears Hashem shall be praised.  (Proverbs 31:29-30)

ONE SHOULD LOVE ADMONITION FOR AS LONG  AS THERE IS ADMONITION  IN THE WORLD, GOODNESS AND BLESSING COME TO THE WORLD 
(MASECHET TAMID 28a)

IN THE MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN OUR FOREFATHERS WERE REDEEMED FROM EGYPT AND IN THEIR MERIT OF RIGHTEOUS WOMEN WE WILL MERIT THE FUTURE REDEMPTION (KAV HA YASHAR CH 82)

 

 

מתי יפסיקו הצרות?מרן רשכבה"ג החתם סופר זצוקל"ה אמר בזה הלשון(טהרת יו"ט ח' ט'):"זה שהגלות האחרון גרוע יותר משאר גלויות ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, מפני שבשאר גלויות לא היה פריצות אצל הנשים, לא כן עתה, בעונותינו הרבים, ששכיח פריצות אצל הנשים, אשר הוא גרוע מכל עבירות שבתורה".

When will the suffering end?

The Holy Rabbi the Chatam Sofer ZTK’L wrote the following Taharat Yom Tov) “This aspect of this final Exile whereby it is harder than all other exiles and there’s no day that doesn't bring worse curses than the prior day, this is because in the prior exiles there was no indecency or immodesty in women’s dressing, nowadays however it is not thus, due to our many sins immodesty is common among women, which is a graver sin than all others in the Torah

 

לפני שלושים שנה כשהתחלה הפרצה של הבגדים הקצרים ערכו כנס גדול בירושלים באולם "טירת חן" ומרן הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך שליט"א(זצוק"ל) זעק מקירות לבו:
אם נשות אברכים הולכות בבגדים קצרים וצרים צריך לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא, עד כאן לשונו הקדושAround 30 years ago when some women started wearing immodest clothing, a large gathering was organized in “Tirat Chen” social hall and the Gaon Maran Rav Eliezer Man Shach ZTK’L screamed from the depth of his heart: “If the women of the Avrechim go out with short and tight clothing, we need to close down all the Kolelim, of what value is all the Torah of the husband? If the woman wears that type of clothing, all the Torah of the husband goes to the Sitra Achra (The Evil side)

 

כתב החפץ חיים ואמרתי שעיקר סיבת הדבר (של כל הצרות ופרעניות) הוא שאנו מרחקים בעצמנו את הקדוש ברוך הוא מאתנו... כלל הדבר ה'מאדע הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים… ומבטלים בידיים מאמרו של הקדוש ברוך הוא "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר", ובעונותינו הרבים תבערה גדולה  נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי המאדע הגרועה הזו כי כח הטומאה מתגבר מאוד על ידי זה … וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד בעסקיו ונסבו על ידי זה כל הצרות והרעות… על כן החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה ולתקן בביתו שיהיה הכל עשוי כדין ולא יתנהו בפריצות, וביותר מוטל החוב על הרבנים..The Chofetz Chayim wrote: “And I said that the main reason (For all our troubles and suffering) is that we push Hashem away from our lives…The issue is that this evil fashion brings a man to evil thoughts…and they annul with this the commandment of the Holy One Blessed be He “And your camp shall be holy and no nakedness shall be seen in it”, and due to our many sins an evil lust has fallen on the vine of Hashem and the strength of the impurity is greatly increased through this…And due to this the supervision and the blessing from Hashem has ceased from everyone’s occupation and we have suffered through this many tribulations…Therefore it is incumbent upon all men to put out this fire and to see to it that his house will be handled according to the Halacha and to avoid immodest practices, and this obligation is all the more incumbent upon theRabbonim

 

 

PSAK HALACHABS’D    22 IYYAR 5764 IT IS WELL KNOWN AND RECEIVED FROM GENERATION TO GENERATION TO THE ANCIENT SETTLEMENT OF YERUSHALAIM IR HA KODDESH MAY IT BE SPEEDILY REBUILT AMEN, THAT THEY HAVE FOLLOWED THE OPINION OF THE POSKIM WHO FORBID WOMEN TO WEAR WIGS.

 WITHOUT ENTERING INTO THE ARGUMENT OF THESE POSKIM.

AND WITHOUT ENTERING INTO WHAT HAS BECOME COMMON IN OUR DAYS, DUE TO OUR MANY SINS, THAT MARRIED WOMEN WEAR WIGS THAT MAKE THEM APPEAR LIKE SINGLE WOMEN FOR REGARDING THESE KINDS OF WIGS THERE IS NO PERMISSION WHATSOEVER IN THE WRITINGS OF THE POSKIM.

 AND NOW WE CAME TO REVEAL THROUGH THIS PSAK OUR OPINION, TORAH OPINION, THAT THE HAIRS THAT COME FROM INDIA ARE CUT IN ORDER TO BE OFFERED TO AVODAH ZARA (IDOLATRY) IN THEIR HOUSES OF IDOLATRY, AND THEY HAVE THE LAW OF AFFINITY TO AVODAH ZARA AND WE ARE FORBIDDEN TO HAVE ENJOYMENT FROM THEM

 AND TO THOSE WHO LISTEN MAY THEY HAVE PLEASANTNESS AND MAY GOOD BLESSINGS COME UPON THEM

 THE BET DIN TZEDDEK HERE IN YERUSHALAIM IR HA KODDESH

 

MOSHE STERNBUCH   MOSHE HALBERSTAM      YTZCHAK TUVIA WEISS

 MEIR BRANSDOFER                                AVRAHAM YTZCHAK ULLMAN

 

 

THESE ARE A FEW OF THE 
RABBONIM TZADDIKIM WHO FORBID THE USE OF WIGS

 

1.    דער בלאטעיתון – צייטשריפט פון אלוועלטליכן ארטאדאקסישן אידנטום, בו מביא כל החרמות והאיסורים והדרשות נגד פאה הנכרית ונגד העבודה זרה הבא מאינדיע, ובראשם הדרשה הגדולה של הגאון הגדול הצדיק רבי אהרן טייטלבוים שליט"א גאב"ד קרית יואל, ועוד רבנים, פרשת במדבר, ראש חודש סיון, שנת תשס"ד לפ"ק, ולמספרם מאי 21 04CLICK HERE TO GO TO FULL
 ARTICLES IN DER BLATT

 

 

 

Friday, October 03, 1997

Israeli rabbi says wig-wearing women should burn in hell

 JERUSALEM (AP) — One of Israel's most powerful rabbis has ruled that women who wear wigs will be damned.  "Both she and her wig will be burned in hell," Rabbi Ovadia Yosef, spiritual leader of the Shas political party, said in a sermon Saturday to Jewish male seminary students.
According to Orthodox Jewish religious practice, married women cover their hair as a sign of modesty. However, many Orthodox Jews believe that realistic wigs are immodest, and some wig shops catering to Orthodox women have been vandalized.  Yosef said that if a woman wears a wig into a synagogue, she and her husband should be excommunicated.  "How can she pray on Rosh Hashanah when she wears a wig?" Yosef said, referring to the Jewish New Year which begins Wednesday night. "If the woman wishes for righteous children, let her remove the wig, if not she shall have impertinent children."  Yosef's word is law within Shas, a party drawing most of its support from religious Jews of North African descent.  In December 1996, the 76-year-old, Iraqi-born rabbi decreed that those not respecting the Sabbath should be put to death. He recently declared smoking a sin punishable by 40 lashes.

 

הגאון רבי ישראל אבוחצירה
הבאבא סאלי, צועק  ספר "סידנא בבא סאלי"
…כל הלובשת פיאה נוכרית ואפילו רק חצי פאה, מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהינום"THE HOLY BABA SALI RABBI ISRAEL ABUCHATZIRA ZTK'L BROUGHT IN "SEFER SIDNA BABA SALI"

"AND THE WOMAN WHO WEARS WIGS EVEN A SHORT ONE, SHE IS PREPARING FOR HERSELF THE PILE IN WHICH SHE WILL BE BURNED IN GEHINNOM"

 

R YOSEF SHALOM ELIASCHIV SHLITA WAS ASKED IF WE CAN TRUST THE SELLERS OF WIGS WHO SAY THAT THEIR WIGS CAN BE WORN HE ANSWERED:
RESHAIM, LIERS, THEY ARE NOT TO BE BELIEVED
THE CONGREGANTS GATHERED THERE WERE AWED BY HIS RESPONSE WHEN THEY HEARD THOSE WORDS, FOR THEY NEVER BEFORE HEARD SUCH STRONG WORDS FROM THE GAON SHLITA

 

 

 

BURN THEMNOT ONLY DO WE NEED TO BURN THE WIGS THAT COME FROM INDIA BUT WE SHOULD BURN ALL THOSE RABBIS IN THIS GENERATION WHO STARTED PERMITTING THE USE OF WIGS THAT LOOK BETTER THAN THE WOMAN’S OWN HAIR. IF YOU ASK A CHILD OR A JEW WHO IS NOT OBSERVANT THEY WILL LAUGH AND SAY WHAT'S THE JOKE  WITH THOSE WIGS FOR MOST WOMEN LOOK MORE ATTRACTIVE WITH THEIR WIGS THAN WITH THEIR OWN HAIR. BUT THOSE RABBIS WITH NO SHAME WANT TO GO ON THE WAYS OF THE GOYYIM OF EUROPE AND AMERICA WHO ARE THE MASTERS OF PERITZUT, THE MASTERS OF EXPOSURE AND INDECENCY.ENOUGH WITH THE EREV RAV. WE SUFFERED ENOUGH FROM THEM ALREADY. THIS IS ANOTHER FACET OF THE REFORM MOVEMENT BUT NOW IT IS BEING LED BY THE RABBONIM WITH YESHIVOS AND KOLLELIM

 

THE EREV RAV DID TOO MUCH DAMAGE TO THE JEWS WHEN THEY BUILT THE GOLDEN CALF BUT NOW IM IRTZE HASHEM WE WILL NOT LET THE RABBONIM FROM THE EREV RAV HARM US AGAIN WITH AVODAH ZARAH

 

May 17, 2004

Orthodox Jews in Brooklyn Burn Banned Wigs

By THOMAS J. LUECK

An emotional upheaval within Brooklyn's Orthodox Jewish community spilled into the streets yesterday when hundreds of people gathered at a Williamsburg intersection, piled women's wigs on the pavement and burned them in a series of small bonfires. The demonstration, involving members of the Satmar community and other Orthodox Jews, came days after word spread that rabbinical authorities in Jerusalem had ruled that the wigs, which were made of human hair from India, were no longer acceptable because they might have been used in Hindu ceremonies seen as idolatrous in Orthodox teaching."They just found out that the wigs are derived from Hindu hair," said Miriam Friedman, 25, a neighborhood resident who joined the crowd as it gathered about 6 p.m. to burn about 300 wigs, a few still attached to mannequin heads, at Lee Avenue and Rodney Street. It was unclear why the crowd chose to descend upon the South Williamsburg intersection, other than its proximity to the main Satmar synagogue, which is less than a block away. Yesterday's wig burning in Brooklyn followed a smaller, but similar spectacle on Saturday night in Kiryas Joel , a Satmar village in Orange County. It also followed wig-burning demonstrations in Israel during the past week.  Some in the Brooklyn crowd said that discarding or even burying the wigs would not suffice, and that they must be burned. "We are not allowed to have any sort of satisfaction from these things," Ms. Friedman said. For thousands of Orthodox women, one of the most fundamental tenets of daily life is a code of modesty that prohibits the public display of their hair after marriage. In Williamsburg, as in Borough Park, which is home to another large Orthodox community in Brooklyn, women have long favored human hair wigs over their synthetic counterparts, and have been willing to pay a premium, since human hair wigs frequently cost $1,000 or more. Although hair for the wigs is obtained from several sources, many wig makers in Brooklyn have relied on Indian suppliers. People in the crowd said the gathering was not intended to provoke violence. "These are not riot fires; these are peaceful fires," said David Wertzberger, 25, who observed the scene about 10 p.m. "It is not a violent situation." But the demonstration was not without incident as a small group of police officers struggled to control the crowd. By 7:15 p.m., several piles of wigs had been strewn about and ignited. A ring of people formed around one fire, fueled by a cardboard box filled with wigs, and pressed so close that two officers stepped in, insisting that people move away from the flames. That led to pushing and shoving, as the two officers moved the crowd back. Then a man darted inside the ring of people to throw yet another wig on the fire, and he was restrained by the two officers and led to a waiting patrol car. By shortly before midnight, more than a dozen fires had been set at or near the intersection of Lee Avenue and Rodney Street.  The police said one woman had been charged with disorderly conduct.

 

 

בית דין צדק דקהל האלמין יצ"ולאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעותזעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

בכבוד רב,

הק' שלו' יודא גראס

אבדק"ק האלמין

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא:

Division Medical, 138 Division Ave.

 

הרבנים והרעבעס שמתירים לנשים לילך בפאה נכרית הם הם הערב רב האמיתיים ומעכבים את הגאולה, וכל החסידים ההולכים אליהם הם משתחוים להבל ולריק, ולעבודה זרה ממש, כמבואר ברמב"ם שאין להן חלק לעולם הבא והם בכלל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור…והמושך ערלתו… ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהן אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו ואלו הן: המחטיא את הרבים ובכלל עון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה. ושצריכים לשרוף את הרבנים באש לפני ששורפים את הנשים ההולכות בפאה נכרית, כי כל האשמה תלוי בהם כמו שפסק הצדיק הקדוש רבי עובדי יוסף שליט"א, וכל הרבנים והרעבעס שלא מודים בזה צריכים לשרוף אותם תיכף ומיד ממש, כי הם אשמים על מה שעם ישראל סובלים כל כך הרבה צרות כמבואר בישעי'.

 

 דרך של עבודה זרה הוא ומעביר שערו כמושא. ספר המצות להרמב"ם – מצות לא תעשה – מצוה ומצוה ו'- שהזהירנו מעבוד עבודה זרה ואפילו בזולת הארבעה מינין הקודמים אבל בתנאי שתהיה אותה העבודה כדרכה, רוצה לומר שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד שיעבד בו כמו שיפעור עצמו לפעור או יזרוק אבן למרקוליס, והוא אמרו יתברך באזהרה מזה, לא תעבדם, ולשון מכילתא לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב על העבודה בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה, ולכן מי שזרק אבן לפעור או שפער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתה לאמרו יתברך איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת, ובשוגג קרבן, וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בז' מסנהדרין, ושם אמרו, שלש כריתות בעבודה זרה למה, אחת כדרכה ואחת שלא כדרכה, ואחת למולך, רוצה לומר, כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות, הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר, בדבר שדרכה שתעבד בו, כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו כמוש וכן מי שעבד באחת מארבע עבודות לאיזה נעבד שהיה מהם הנה הוא גם כן חייב כרת ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך כמו אילו הקריב לפעור או השתחוה למרקוליס וזהו שלא כדרכה והכרת השלישית במי שהעביר מזרעו באש למולך כמו שאבאר.

ב. ספר החינוך – מצוה כט שלא לעבוד עבודה זרה: שלא נעבוד שום עבודה זרה בעולם בדברים שדרכה שעובדים אותה המאמינים בה, ואף על פי שאין עבודתה באחת מארבע עבודות שאמרנו למעלה, מכיון שעבדה במה שדרכה להעבד חייב, ואף על פי שעבודתה דרך בזיון, כגון הפוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש, שנאמר [שמות כ', ה'] ולא תעבדם, כלומר במה שדרכן להעבד אי זו עבודה שתהיה:

שרשה ידוע: דיניה, כגון מי שעובדה דרך עבודתה לכוונת בזיון מה דינו, ושאר פרטיה מבוארים במסכת (עבודה זרה) [סנהדרין דף ס"ד ע"א]:

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות: ועובר עליה במזיד ויש עדים נסקל, ומבואר דין זה גם כן בפרק שביעי מסנהדרין [דף ס' ע"ב]:  שתי מצוות אלו שימנה הרמב"ם ז"ל, שהן השתחואה לעבודה זרה וכן שלא לעבדה במה שדרכה לעבדה, יכללם הרמב"ן ז"ל בלאו דלא יהיה לך, כמו שכתבנו למעלה [מצוה כ"ז], נמצא שיסלק שתי מצוות בכאן מחשבונו של הרמב"ם ז"ל:

ג. רמב"ם ספר המצות – מצות לא תעשה – מצוה ו

מצוה ו'- שהזהירנו מעבוד עבודה זרה, ואפילו בזולת הארבעה מינין הקודמים, אבל בתנאי שתהיה אותה העבודה כדרכה, רוצה לומר שיעבוד אותה במה שהוא דרך אותו הנעבד שיעבד בו כמו שיפעור עצמו לפעור או יזרוק אבן למרקוליס, והוא אמרו יתברך באזהרה מזה לא תעבדם, ולשון מכילתא, לא תשתחוה להם ולא תעבדם לחייב על העבודה בפני עצמה ועל ההשתחויה בפני עצמה, ולכן מי שזרק אבן לפעור או שפער עצמו למרקוליס אינו חייב כי אין זה דרך עבודתה לאמרו יתברך, איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני, והעובר על לאו זה במזיד חייב סקילה וכרת ובשוגג קרבן

וכבר התבארו משפטי מצוה זו גם כן בז' מסנהדרין ושם אמרו שלש כריתות בעבודה זרה למה אחת כדרכה ואחת שלא כדרכה ואחת למולך, רוצה לומר כי מי שעבד אי זה עבודה זרה שתהיה באיזה מין שיהיה מן העבודות הנה הוא חייב כרת, ובתנאי שיעבוד אותה כדרכה כלומר בדבר שדרכה שתעבד בו כמו פוער לפעור וזורק אבן למרקוליס ומעביר שערו לכמוש וכן מי שעבד באחת מארבע עבודות לאיזה נעבד שהיה מהם הנה הוא גם כן חייב כרת, ואף על פי שאין דרך עבודתו בכך כמו אילו הקריב לפעור או השתחוה למרקוליס וזהו שלא כדרכה והכרת השלישית במי שהעביר מזרעו באש למולך כמו שאבאר.

ד. אור החיים ויקרא (פרק כה פסוק כה)

כי ימוך אחיך וגו' פרשה זו תרמוז ענין גדול, והערה ליושבי תבל, כי ימוך על דרך אומרו (קהלת י יח) בעצלתים ימך המקרה, ואמרו ז"ל (מגילה יא) עשיתם לאותו שנאמר בו (תהלים קד ג) המקרה במים עליותיו, מך, כי כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות, ומתמסכן עמוד הקדושה, כי העיקר תלוי בהתחתונים.

ואמר ומכר מאחוזתו, ירצה על המשכן משכן העדות אשר הוא אחוזתו יתברך שבו השרה שכינתו, ובעונותינו נמכר הבית ביד האומות, וכמאמרם ז"ל (שוחר טוב עג) בפירוש פסוק מזמור לאסף באו גוים וגו'.

 והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה', על דרך אומרו (לעיל י ג) בקרובי אקדש, הוא יגאל ממכר אחיו, כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח כביכול (זוה"ק ח"ג קס:) דכתיב (תהלים קכב ח) למען אחי ורעי, והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם ויאמר להם הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שלחן אביכם, ומה יערב לכם החיים בעולם, זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם, הוא אלקי עולם ברוך הוא לעד, וימאיס בעיניו תאוות הנדמים ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה' ממכרו, ועל זה עתידין ליתן את הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש ה' עלבון הבית העלוב.

 

THE RAMBAM AND THE SEFER HA CHINUCH AS QUOTED ABOVE GIVE TESTIMONY TO THE FACT THAT THE IDOLATROUS PRACTICE OF CUTTING THE HAIR IN ORDER TO DEDICATE IT TO AN IDOL HAS EXISTED FOR A LONG OF TIME

 

במענה לשאלת רבים אודות הפיאות הנכריות נתברר שגם אותם מאירופא רובם מהודו עם חשש תקרובת עבודה זרה וצריך להיזהר בזה       רב משה שטרנבוך

GO TO TESHUVAH OF RAB MOSHE STERNBUCH

דער בלאט MAY 14 04  – פסק הלכה מהגאון הצדיק רבי משה שטערנבוך ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים מח"ס

CONCERNING THE QUESTIONS THAT MANY PEOPLE ARE ASKING REGARDING THE WIGS MADE FROM EUROPEAN HAIR, IT HAS BEEN DETERMINED THAT MOST OF THEM ARE MADE FROM INDIAN HAIR COMING FROM IDOLATRY  RAB MOSHE STERNBUCH

 

אם אתה רוצה לדבר עם מומחה אמיתי שכתב הרבה חיבורים על פאה נכרית תצלצל להרב הגאון רבי אברהם ליפשיץ בירושלים עיר הקודש: מספר הטלפון:  9722 – 582 – 5891IF YOU REALLY WANT TO TALK TO AN EXPERT ON THE ISSUE OF HAIRCOVERING CALL RABBI ABRAHAM LIPSCHITZ SHLITA AT THE ABOVE NUMBER IN YERUSHALAIM HE HAS AUTHORED MANY SEFORIM ON THE ISSUE INCLUDING THE ONE HERE SHOWN

CLICK TO GO TO THIS SEFER

 

 

 

YOU NEED TO CHECK THE FOLLOWING: IF THE WIVES OF THE RABBIS WHO TELL YOU IT IS PERMISSIBLE TO USE WIGS, THEY USE WIGS THEMSELVES THEN THOSE RABBIS HAVE NO RIGHT TO RULE ON THE ISSUE FOR THEY HAVE TRANSGRESSED  THIS ISSUE AND IT HAS BECOME SOMETHING PERMITTED IN THEIR EYES. GO AND CHECK ALL THE BIG RABBIS WHO HAVE RULED IN FAVOR OF USING WIGS, AND BEHIND THEM YOU WILL FIND A WIFE WHO USED WIGS, AND IN THE CASE OF ONE GADOL IN AMERICA YOU WILL  FIND THAT HIS WIFE DID NOT COVER HER HAIR AT ALLTHEN THERE ARE THOSE RABBIS, THE ONES WITH THEIR NAMES ON FOOD PRODUCTS, ETC. WHO RECEIVE MONEY FROM THE WIG MANUFACTURERS AND THEIR  PERMITTING THE WIGS MEANS THEY RECEIVE BIG BUCKS FROM THE WIG MANUFACTURERS

 

THE POLITICIANS ARE BABIES
COMPARED TO SOME RABBIS
THE RABBIS TELL YOU THAT NOTHING HAPPENS IF YOU WEAR THE WIGS, THAT THERE IS NO PROHIBITION AND THAT IT IS PERFECTLY PERMISSIBLE TO WEAR THOSE WIGS THAT MAKE YOU LOOK VERY ATTRACTIVE.WHAT YOU DON’T KNOW IS THAT ALL THESE RABBIS THAT TELL YOU THIS, THEY, LIKE POLITICIANS HAVE HIDDEN INTERESTS ABOUT WHICH YOU HAVE NO CLUE. FOR EXAMPLE, ONE RABBI WILL PERMIT IT FOR HONOR BECAUSE IT SHOWS THAT HE HAS THE AUTHORITY TO RULE ON LEGAL MATTERS, ANOTHER RABBI WILL PERMIT THE WIGS BECAUSE HE RECEIVES MONEY FROM THOSE SELLING WIGS, ANOTHER ONE WILL PERMIT IT BECAUSE HIS ENEMY FORBIDS IT, ANOTHER ONE WILL PERMIT IT BECAUSE HIS WIFE  LIKES TO WEAR THE WIG, ANOTHER WILL PERMIT IT BECAUSE HE LIKES HIS WIFE TO WEAR IT.

SO JUST AS YOU CAN NOT TRUST THE POLITICIANS TODAY FOR EACHONE ONLY CARES  FOR HIS INTERESTS, JUST THE SAME YOU CAN NOT TRUST THE RABBONIM TODAY FOR THEY ALSO CARE ONLY ABOUT THEM. AND WHEN THE TIME OF JUDGMENT COMES THEY WILL NOT BE THERE TO DEFEND YOU, BECAUSE THEY DON’T CARE ABOUT YOU. JUST BE CONFORTED IN THE FACT THAT OUR HOLY RABBONIM OF PAST GENERATIONS AND FOREMOST RABBI SHIMON BAR YOCHAI IN THE ZOHAR HA KADDOSH PROPHESISED THAT IN THE TIMES OF MOSHIACH MOST OF THE RABBONIM WOULD BE REINCARNATIONS OF THE EREV RAV, OF THOSE WHO MADE THE GOLDEN CALF. SO LISTEN TO YOUR CONSCIENCE NOT TO YOUR POLITICIAN, NOT TO YOUR RABBI.

 

 

תאור הדור האחרון: לא תהיה בושה כלל לעשות עבירות, אבל לומר דבור אמיתי יהיה צריך להביט סביבותיו אם אין מתלוצצים ממנו – מי שיחזק עצמו באמונה יהיה חשוב והמקובל, אף שבשאר הדברים יהיה בקטנות מאוד, הברור האמיתי יהיה בענין האמונה.                                            מדברי הרב מרוזי'ן זיע"אהערב רב שולטים על ישראל

הראשים על ישראל יהיו בכל אתר ואתר – הערב רב, וכל יראי השם יהיו בצער ובדוחק תחתם – המה יהיו הדיינין ויקבלו שוחד, ותמלא הארץ חמס מפניהם.

ה"רעיא מהימנא" מביא (בפרשת נשא דף קכ"ו), וזה לשונו: ואני חשיב בעינייהו בין ערב רב רשיעיא ככלב מת דסרח בינייהו, דחכמת סופרים תסרח בינייהו בכל קרתא וקרתא ובכל אתר דישראל מפוזרין בין מלכוון ואתהדרו אנון ערב רב רעיין על ישראל עאנא דקודשא בריך היא דאתמר בהו (יחזקאל ל"ד ל"א): "ואתן צאני וצאן מרעיתי אדם אתם", ולית לון יכולת למעבד טיבו עם תלמיד חכם ואנשי חיל ויראי חטא מסובבים מעיר לעיר ולא יחוננו, ומחרימין ערב רב בינייהו ולא יהבין לון באתרין סגיאין, אלא דבר קצוב דלא יהא תקומה לנפילו דלהון, ואפילו חיי שעה, וכל חכמים ואנשי חיל ויראי חטא בצערא בדחקא ביגונא חשיבין ככלבים, בנים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש בראש כל חוצות? דלא אשכחו אכסניא בינייהו, ואנון ערב רב אנון עתירין בשלוה בחדוא בלא צערא בלא יגונא כלל, גזלנין מרי שוחד דאנון דינין רישי עמא "כי מלאה הארץ חמס מפניהם" (בראשית ז' ג'), עליהם אתמר (איכה א' ה'): "היו צריה לראש…"

"רעיא מהימנא"  (בפרשת נשא דף קכ"ו)

אפילו צדיק אמת אחד יכול לגבור על
הראשים השקריים

שמעתי כשיש כמה ראשי ערב רב בעיר או מדינה המתנהגים בשקר ובהתנשאות של שוא, ויש במדינה תלמיד חכם וצדיק אחד המתנהג באמת בלב אמת ובלב טהור ונשבר כאשר עוסק בתורה לשמה ומדבק את עצמו אל האמת, אז יתפרדו כל פועלי און ושקר, ולא יהיה להם כח כל כך להשפיל האמת ולרומם השקר, ובלבד בלב האמת, כך שמעתי. (היכל הברכה דברים דף ר"ט עמוד א').

שער הגאולה

 

THE RESHAIM ARE THE EREV RAV THEY ALL RISE AND DOMINATE ISRAEL DURING THE EXILEAnd the RESHAIM, the evil ones, these are the EREV RAV, and they are called SOF PASUK (The end of the sentence) for they come from the seed of AMALEK about whom it is written KI YAD AL KES YA (Shemot 17:15). And there are 5 types AMALEKIM, GIBBORIM, NEFILIM, ANAKIM and REFAIM. For they all rise and dominate ISRAEL during the exile and this is what is written (Bereshit 7:18) “And the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth” Four times it is written VAYIGBERU – VEGABRU (Prevailed) corresponding to the four exiles. And they are called SOF PASUK for the Holy One Blessed be He will POSEK [Cease them to be] at the end of days from the world.  Tikkune Zohar Tikkun 21

 

o       בעיתונים – חוץ לארץ1.      קרית יואל בולעטין MAY 15 042.      קרית יואל בולעטין הוצאה מיוחדת עם תמונות ברוך המקדש שמו ברבים.

3.      מועדים וזמנים סגן נשיא העדה החרדית בעיה"ק ירושלים.

4.      דער בלאט MAY 14 04  – שקר החן והבל היופי

די צייטונג

פרייטאג, פרשת במדבר, תשס"ד ולמספרם, מאי 21 04

NEWS REPORT MAY 21 04

שייטל פראבלעם ווערט אלוועלטליך ווען רבנים ווארענען אז אלע נאטורליכע שייטלען
זענען אונטער פראגע צייכן, באשרייבונגען און קול קורא'ס

דער איד

פרשת במדבר, ר"ח סיון, תשס"ד ולמספרם, מאי 21 04

DER YID MAY 21 04

1. די געלעגנהייט אויסצוטאן די שייטלן. 2. זאת התורה לא תהא מוחלפת. 3 מתוך דרשת הגה"צ אב"ד ור"מ שליט"א. הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו שמלותיכם. 4. דברי חיזוק והתעוררות להחזרת עטרת הצניעות ליושנה, מאת הרה"ג רבי חיים צבי טייטלבוים שליט"א רב דקהל חסידי סאטמאר בירושלים עיה"ק. 5. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם: פסק הלכה פון די גדולי ישראל איבער דער וועלט קעגען שייטלעך מיט חשש תקרובת עבודה זרה האט מעכטיגן אפקלאנג. 6. גרויס התעוררות ביי ערליכע אידישע פרויען אויסצופאלגן פסק פון הייליגען דברי חיים מצאנז זי"ע. 7. התאחדות הרבנים דאה"ב וראנאדא גיט ארויס פסק איבער די שייטלען נאך 5 שעה'דיגע העפטיגע אסיפה. 8. פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א. 9. פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"א. 10. מעשה נורא מבעל דברי חיים מצאנז זי"ע. 11. מכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהלת יעקב מפאפא שליט"א. 12. פאה נכרית לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה. 13. בית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – בהנהלת בנו הגה"צ אב"ד שליט"א. אבד תאבדון.  14. צוואת מרן החתם סופר זצ"ל. 15. שו"ת דברי חיים. 16. איסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא. 17. קול קורא כא תאמר לבית יעקב. 18. וויכטיגע אויפקלערונג. 19. פסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה 20. קול קורא – חשוב'ע שוועסטער. 21. זייט געווארנט

o      תמונות מהשריפות של נשים צדקניות בעולם היהדות שעל ידיהם נזכה לגאולה השלימה.

o       הנשים ההולכות עם פיאות הנכריות של עובדי עבודה זרה מעכבים את הגאולה ובוודאי שלא יזכו לגאולה השלימה.

 o       הנשים ההולכות אפילו עם סינטעטיק  יש להם חלק בעבודה זרה שהם מראים לנשים אחירות שמותר ללכת בזה. העצה לצעוק ברחוב בקול רעש גדול שמה שהיא מלבישה זה לא מעבודה זרה.

 o       הנסיון האחרון שהשם יתברך נותן לנו לראות מי ומי ההולכים לקבל פני משיח צדקינו!!!

 

אם אתה חושב שהכשרות זה ביזנעס גדול, זה טעות גדול, כי אי אפשר לך לתאר פי כמה אלפים אחוזים הפאה הנכרית יותר גדולהלכמה חתיכות שערות אנחנו
משלמים -1.000 $5.000
 אז תוכל להבין למה יש כל כך הרבה כסף לקנות הרבנים, כי כאן הכסף הזה לא נחשב לכלום אם רק מוכרים כמה שייטלעך אתה קונה את הרבנים של הערב-רב כמו פאַפ קארן , ובגלל זה יש לנו היום פאַפ קארן רבנים.

 

IF YOU THINK THAT THE KASHRUT
BUSINESS IS BIGYOU CAN NOT  IMAGINE HOW BIG THE WIG BUSINESS ISFOR A FEW STRANDS OF HAIR YOU GET BETWEEN $1,000 AND  $5,000

THERE IS ENOUGH PROFIT TO PAY A FEW BIG NAME  RABBIS TO ISSUE ALL KINDS OF HETERIM

91 GEDOLIM FORBID THE PEAH NOCHRIT

        91 GEDOLIM OF THE POSKIM FROM ALL COUNTRIES AND ALL TIMES FORBADE THE USE OF WIGS OF ANY SIZE. AMONG THEM THERE ARE SOME WHO SAY THE PROHIBITION IS FROM THE TORAH AND CONSEQUENTLY IT IS FORBIDDEN TO SAY ANYTHING RELATED TO KEDDUSHA IN FRONT OF A WOMAN WEARING WIGS. DON'T GO LOOKING FOR FALSE ARGUMENTS OR REASONIGS, AND DON'T FOLLOW THOSE RABBIS WHO TWIST THE HALACHA AND SAY THAT ONLY WIGS WITH LONG HAIR ARE FORBIDDEN. THAT'S LIKE SAYING THAT A LARGE SCREEN TV IS FORBIDDEN, BUT A SMALL SCREEN TV IS ALLOWED, LIKE SAYING THAT A LARGE PIECE OF PORK IS FORBIDDEN BUT A SMALL PIECE OF PORK IS PERMITTED, G-D FORBID THAT ONE SAY THIS. EVEN IF THERE'S ONLY ONE HAIR THAT'S NOT COVERED, IT IS FORBIDDEN TO SAY A BERACHA IN FRONT OF A WOMAN WITH ONE HAIR UNCOVERED. AND THOSE RABBIS WHO TWIST THE HALACHA WILL HAVE TO STAND IN JUDGMENT FOR THEY CAUSE MANY PEOPLE TO COMMIT GRAVE SINS. AND THESE RABBIS ARE DECEIVERS WHO STEP ON THE WORDS OF THE TORAH, ON THE CHATAM SOPHER THE DIVRE CHAYIM AND OTHERS.

LIST OF THE GEONIM THAT
FORBID THE USE OF WIGS

1 RABBI YONATHAN BEN UZIEL, TARGUM YESHAYAHU GIMMEL, 16
2 RABBI NATAN BAAL HAARUCH AL YERUSHALMI (1,000 YEARS AGO)
3 VILNA GAON SHENOT ELIYAHU SHABAT PEREK 6, MISHNA 5
4 RABBI CHIZKIYAHU MIDINI "SDE CHEMED" ASIFAT DINIM MAARACHA DALET
5 RAV SHLOMO ALFANDARI SHEELOT U TSHUVOT HATVA KADISHA
6 HAGAON YAABETZ SHEELOT YAABETZ CHELEK ALEF, SIMAN TET
7 RAV TZVI HIRSCH ARENSHTEIN, AV BET DIN BRISK, SEFER YESHUOT YAAKOV EVEN HAEZER SIMAN 21
8 RAV CHAYYIM TZVI BAAL ATZE ARAZIM, EVEN HAEZER SIMAN 21
9 RAV CHAYIM SONENFELD PROTESTED STRONGLY AGAINST THOSE WHO PERMIT THEIR WIVES TO GO OUT WITH WIGS
10 HAGAON RAV ISRAEL SALANTER FORBADE ITS USE COMPLETELY
11 HAGAON RAV SHLOMO KLUGER, SHEELOT UTSHUVOT SHENOT CHAYYIM SIMAN 316, ALSO SEFER KINAT SOFRIM, TESHUVA 72
12 HAGAON RAV MOSHE YEHOSHUA YEHUDA  LEV DISKIN, SHEELOT UTSHUVOT MAHARIL DISKIN KUNTREA ACHARON SIMAN 203
13 MARAN HA CHIDA SEFER BIRKE YOSEF ORACH CHAYYIM SIMAN 303
14 HAGAON HA TZEMACH TZEDEK MI LUBAVITCH IN HIS SEFER TZEMACH TZEDEK, PEREK GIMMEL BERACHOT
15 HAADMOR MIKLOIZENBURG FORBADE ANY WOMAN WHO USES WIGS TO LIVE IN KIRYAT TZANZ
16 HA GAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT MISHPETE UZIEL
17 HAGAON RABBI YZTCHAK SHMELKIT, SHEELOT UTSHUVOT BEIT YTZCHAK SHMELKIT, ORACH CHAYYIM SIMAN 14-15
18 HAGAON RABBI ELAZAR FALKLASH, SHEELOT UTSHUVOT TESHUVAH MEAHAVA
19 RABBI SHLOMO YEHUDA MISIGHET SHEELOT UTSHUVOT TESHURAT SHAI, CHELEK ALEF SIMAN 570
20 HAGAON RABBBI YAAKOV WEILL , SEFER TORAT SHABBAT SIMAN 303
21 HAGAON RABBI TZVI HIRSCH CHYOT SHEELOT UTSHUVOT MAHARATZ CHYOT SHEELA 66
22 HAGAON RABBI YOSEF REZIIN AV BET DIN TELZ, SHEELOT UTSHUVOT EDUT BIHOSEF MITELZ SIMAN 29
23 HAGAON RABBI YTZCHAK ABULAFIA, SHEELOT UTSHUVOT PNE YZTCHAK ABULAFIA CHELEK VAV, EVEN HAEZER SIMAN VAV
24 HAGAON RABBI AKIVA SOFER , SEFER RABBI AKIVA VETORATO PAGE 172
25 HAGAON RABBI GERSHON ROZENBOIM SEFER MESHIV DEVARIM, CHELEK BET SIMAN 127
26 HAGAON RABBI CHAYYIM ELAZAR SHAPIRA, AV BET DIN MUNKATCH, SEFER NIMUKE ORACH CHAYYIM  SIMAN 75, SHEELOT UTSHUVOT MINCHAT ELAZAR CHELEK HE SIMAN 35
27 HAGAON RABBI ISRAEL LIPSCHITZ BAAL TIFERET ISRAEL AL HA MISHNAYOT, PEREK VAV SHABBAT
28 HAGAON RABBI YOSEF BEN EZRA BAAL AZMOT YOSEF IN THE SEFER MASA MELECH, TORAT HA MINCHAGOT CHELEK ZAIN
29 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT KOL ELIYAHU ORACH CHAYIM SIMAN 45
30 HAGAON BAAL SEFER ARAA DE ISRAEL MAARACH DALET LETTER YUD
31 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NISHMAT KOL CHAI YORE DEAH SIMAN 45
32 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT YEHUDA YAALE KUM YORE DEAH 23
33 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHAARE EZRA ORACH CHAYYIM SIMAN 24
34 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT MEAT MAYIM SIMAN 17
35 HAGAON RABBI PINCHAS HALEVI HOROWITZ AV BET DIN FRANKFURT, BAAL HA HAFLAA WHO TOGETHER WITH HIS BET DIN CAME OT WITH A CHEREM AGAINST THOSE USING WIGS
36 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHEVUT YAAKOV  CHELEK ALEF SIMAN 103
37 HAGAON RABBI ARIE HALEVI HOROWITZ AV BET DIN STARI SHEELOT UTSHUVOT HARE BESAMIM SIMAN 36
38 HAGAON RAV RAFAEL MILDOLA FROM AMSTERDAM SHEELOT UTSHUVOT MAIM RABBIM EVEN HAEZER SIMAN 30
39 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT LACHME TODAH DAF 4, DAF 19
40 HAGAON RABBI YEKUTIEL YEHUDA TEITELBAUM, AV BET DIN SIGHET, SEFER YITAV PANIM MAAMAR DORESH TOV  LETTER 4, 12, 23
41 HAGAON YSSACHAR BAAR ELENBERG SHEELOT U TSHUVOT BEER SHEVA SIMAN 18
42 HAGAON RABBI YEHUDA ASSAD (STUDENT OF THE GAON RABBI MORDECHAI BENNET) SHEELOT UTSHUVOT YEHUDA YAALE YORE DEAH SIMAN 366
43 HAGAON RAV YTZCHAK DOV HALEVY BOMBERGER, AV BET DIN VIRTZBURG, SHEELOTUTSHUVOT YAD HALEVI YORE DEAH SIMAN 124
44 HAGAON HARAV MESHULAM ZALMAN HACOHEN SEFER NAHALT DAVID 19B
45 HAGAON RABBI WOLF HAMBURG SEFER SHAAR ZEKENIM DAF 42
46 HAGAON RABBI AVRAHAM TEOMIM AV BET DIN BOTSHICH, SHEELOT UTSHUVOT CHESED LEAVRAHAM, CHELEK EVEN EZER SIMAN 87
47 HAGAON RABBI HILLEL LICHTENSTEIN, AV BET DIN KOLOMAY, SEFER SHIRE MASKIL KLAL ZAIN PRAT TET, SEFER ET LAASOT
48 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NAHALT DAVI SIMAN 30
49 HAGAON BAAL CHAVOT YAIR SIMAN 196
50 HAGAON MAHARI KOLON SHORESH 88
51 HAGAON BAAL LEVUSHE MORDECHAI YORE DEAH
52 HAGAON RABBI AHARON KRISPIN, SEFER BET AHARON, EVEN HA EZER SIMAN 80
53 HAGAON RABBI YOSEF BORLA, AV BET DIN YERUSHALAIM, SHEELOT UTSHUVOT VAYESHEV YOSEF YORE DEAH SIMAN BET
54 HAGAON RABBI ISRAELABUCHATZIRA, HABABAB SALI, SEFER SIDNA BABA SALI AMUD 70
55 HAGAON RABBI AVRAHAM PALLAGI SEFER BERACH ET AVRAHAM PARASHAT BECHUKOTAI
56 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT HER'AM SIMAN 16
57 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT AHOLE YAAKOV SIMAN SIMAN VAV
58 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT CHAKEKE LEV, YORE DEAH SIMAN 39
59  HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT NOVA"K YORE DEAH SIMAN 54
60 HAGAON BAAL SHEELOT UTSHUVOT SHAAR ASHER YORE DEAH SIMAN 11
61 HAGAON RABBI OVADYA HODAYA SHEELOT UTSHUVOT YASKIL AVDI CHELEK ZAIN, EVEN HAEZER SIMAN 16
62 HAGAON RABBI CHAYYIM SOFER BAAL HA CHATAM SOFER CALLED THE WOMEN WEARING WIGS EVIL WOMEN AND SEE COMMENTS TO SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYYIM SIMAN 75 ON MAGEN AVRAHAM
63 HAGAON RABBI OVADYA YOSSEF SHEELOT UTSHUVOT YABIA OMER CHELEK HE EVEN HA EZER SIMAN HE
64 HAGAON RABBI YAAKOV BEN SHMUEL AV BET DIN ZITMIR SEFER BEIT YAAKOV SIMAN 152
65 HAGAON RABBI YTZCHAK LAMPRONTI SEFER PACHAD YTZCHAK OTT 80
66 HAGAON RABBI YAAKOV ISRAEL ALGAZI IN THE SEFER KEHILLAT YAAKOV, KUNTRES MAANE LASHON SIMAN 140, DAF 147
67 HAGAON RABBI YOSEF BAAL HA PERI MEGADIM IN HIS SEFER EM LABINA
68 HAGAON RABBI SHMUEL YEHUDA KATZENELEBOGEN, SHEELOT UTSHUVOT BEER SHEVA
69 HAGAON MAHARI MINTZ, DERASHOT MAHARI MINTZ SOF DERUSH RISHON, ALSO SEFER ATERET ZEKENIM ORACH CHAYIM 75
70 HAGAON RABBI CHAYYIM BENBENISTE SEFER KENESET HA GEDOLA  EVEN HA EZER SIMAN 21, ALSO SHEIRE KENESET HA GEDOLA ORACH CHAYYIM SIMAN 188
71 HAGAON RABBI DAVID CORINLADO, SEFER BET DAVID AL HAMISHNA  SHABAT PEREK VAV MISHNA BET
72 HAGAON RABBI YAAKOV BEN HA GAON RABBI DAVID PARDO SEFER APE ZUTRE EVEN HA EZER SIMAN 21
73 HAGAON RABBI ELAZAR BAAL SHEMEN ROKEACH, ON THE SEFER BEN SHEMUA AL HA TORAH
74 HAGAON RABBI BARUCH YITLASH MIPRAG BAAL TAAM HA MELECH BROUGHT IN TESHUVA ME AHAVA
75 HAGAON RABBI YAAKOV ORENSHTEIN AV BET DIN LEMBERG SEFER YESHUOY YAAKOV ORACH CHAYYIM SIMAN 75
76 HAGAON RABBI MEIR EISH BAAL IMRE ESH IN THE SEFER LEV HAIVRI, CHELEK ALEF DAF 81
77 HAGAON RABBI YOSEF SHAUL NATANSON BAAL SHOEL UMESHIV IN THE SEFER MAGEN GIBBORIM ORACH CHAYYIM 75
78 HAGAON RABBI MORDECHAI ZEEV ETINGER, BAAL SEFER MAAMAR MORDECHAI IN THE SHILTE HAGIBBORIM
79 HAGAON RABBI YECHEZKEL SHRAGA HALBERSTAM AV BET DIN SHINAWA SEFER DIVRE YECHEZKEL AL HA TORAH DERUSH SHAVUOT
80 HAGAON RABBI TZVI HIRSCH SHAPPIRA AV BET DIN MUNKATCH SEFER TIFERET BANIM SHEELOT UTSHUVOT SIMAN BET, ALSO IN SEFER DARCHE TESHUVA SIMAN 178
81 HAGAON YECHIEL MICHAEL HEBNER SEFER MISHKENOT HA ROIM, KUNTRES ET SHALOM DAF YUD BET
82 HAGAON RAV SHALOM MORDECHAI HACOHEN AV BET DIN BARSHIN, SEFER DAAT TORAH ORACH CHAYYIM SIMAN 75
83 HAGAON RABBI MOSHE BEN AMRAM GREEN WALD AV BET DIN CHOST, TZAAVATO HACHANA DE RABBA LETTER 18
84 HAGAON RABBI AKIVA YOSEF SHLEZINGER IN HIS SEFER LEV HA IVRI CHELEK ALEF DAF 81
85 HAGAON RABBI YTZCHAK AIZEK MISPINKA, SEFER IMRE YOSEF BAMIDBAR KUNTRES BEN PORAT YOSEF
86 HAGAON RABBI DAVID DIDOWSKI SEFER MACHANECHA KODESH SIMAN 7
87 HA GAON RABBI YTZCHAK LEBOBITCH SEFER SHULCHAN HA EZER CHELEK BET SIMAN TET
88 HA GAON RABBI CHAYIM MITZANTZ BAAL SHEELOT UTSHUVOT DIVRE CHAYYIM YORE DEAH SIMAN 30
89 HAGAON RABBI YOEL TEITELBAUM THE SATMAR REBBE ZTK'L IN VAYOEL MOSHE
90 CHEMDA GENUZA, NECHED HAGAON HATZADDIK MI TZANTZ
91 HAGAON BAAL SHEVILE DAVID

 

TEXT FILES ARE IN PDF FORMAT

TO SAVE  FILES TO YOUR COMPUTER 
RIGHT CLICK AND THEN CLICK SAVE TARGET AS

 

FILES ON THE EREV RAV

THE MODERN EREV RAV IN ENGLISH

 

הערב רב בלשון הקודש

ראה בדפי הערב רב האנציקלופדיה על הערב רב – 18 ספרים

בו יבואר:
א. המכשולות הגדולות שיעשו מנהיגי הערב רב לפני הגאולה – המנהיגים האלו ישלטו חמשה במינם (סימנם נג"ע ר"ע) ויבנו בתי כנסיות גדולות, רק כדי להתגבר בכך על העם. ומבלבלים את האנשים כאלו עושים את הכל לשם שמים, אבל כל החסד שהם עושים זה רק לטובת עצמם. הראשים בכל אתר ואתר יהיו מהערב רב וישלטון על ישראל רמאים ודייני שקר וערב רב, והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת א-ל נכר, והם העמלקים של הדור (זוהר פ' תצא, זוהר חי בראשית דף קי"ג, שמות דף פ"ו, תיקו"ז עה"פ ויפן כה וכה וירא כי אין איש, תיק"ז צ"ז ע"ב ד"ה עמלקים, ושם דף קי"א, ושם עה"פ באיכה א' היו צריה לראש).
ב. הסימן של צדיק אמת?
ג. ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק א
הסימנים לדור עקבתא דמשיחא הערב רב בימות המשיח חלק ב'
הסימן של צדיק אמת?
ימות המשיח: הסימנים לדור עקבתא דמשיחא
הערב רב בימות המשיח חלק ג'

 

קול קורא'ס על הערב רב בלשון הקודש

EREV RAV IN HEBREW (SMALL ANOUNCEMENTS)

1 11 21 31 41 51 61 71 81
2 12 22 32 42 52 62 72 82
3 13 23 33 43 53 63 73 83
4 14 24 34 44 54 64 74 84
5 15 25 35 45 55 65 75 85
6 16 26 36 46 56 66 76 86
7 17 27 37 47 57 67 77 87
8 18 28 38 48 58 68 78 88
9 19 29 39 49 91 69 79 89
10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

כל הנשים ערבות זה לזהתפסנו את האשמים על הפצצה מספר 2, וצריכים לעורר אותם שיעשו תשובה בעוד מועד!כשאת רואה אשה שהולכת בפאה נכרית [לא איכפת אם את מכירה אותה או לא] תגידי לה על המקום [או תתני לה המודעה הזאת בידים], סליחה! – את יודעת שבשביל נשים שהלכו בלבוש כמוך, גרמו לחורבן בית מקדשינו, וגרם להביא את המבול, ועכשיו את מביאה את הערבים עם הפצצות רח"ל, אולי את יכולה לחשוב כמה יתומים ואלמנות אנחנו גרמנו בזה שהלכנו עם הפאה שלנו בגאווה?

האם את יודעת שעד עכשיו היינו אנחנו לבד הרוצחים אבל היינו שוגגים, ועכשיו אם אנחנו הולכים אפילו בסינטעטיש שאסור לכל הדיעות [חוץ מדעת הרבנים של הערב שגרמו לחורבן בית המקדש ודור המבול] אנחנו כבר מזידין, וכל פצצה ואסון שקורה חס ושלום אנחנו אשמים, שאנחנו הולכות עם הפאה האסורה לנו, ואם אני לא אומרת לך האמת בפנים אני גם כן אשמה!

לא! לא! ולא! – לא אני! – אני לא רוצה להיות אשמה בלהרוג ולרצוח במו בידים שלי ילדים וילדות ואנשים ונשים צעירות, לא! לא אני!

הבנת את המעסיטש?

נשים יקרות! אל תשכחו!

תזכרו בכל רגע שיעמוד לנו נגד העינים הפצצה של מספר 2 – כל אלו שנפטרו ונפצעו יעמדו לנו נגד העינים שלנו בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, שרק אנחנו אשמים בזה!

כל אשה תגיד לחבירה שלה, אני לא הולכת לשמחה שלך, אם את הולכת בפאה נכרית, את לא חבירה שלי, את רוצחת, את חשובה כמו הטעראריסטים, את סכנה לי ולעם ישראל, אם אני הולכת לשמחה שלך, זאת אומרת שאני מסכימה להרוג נפשות יקרות ויש לי חלק בזה, גמרנו! אני לא הולכת, לא, לא ולא!

אם 3 נשים יעבירו את המעסיטש לכל אשה נפטר מכל הצרות הבאות עלינו ונזכה תיכף ומיד לגאולה, כמבואר במדרש שבזכות נשים צדקניות נגאל בב"א.

החותמים בצפי' לרחמי שמים המרובים

המכתב הזאת כל אשה מחויבת לשלוח לכל חבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

 

ב"הרבינו יונה
באגרת התשובה כותב:"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

BS”DRabbenu Yonah ZTK'L writes in Iggeret ha Teshuvah“And the woman needs to be modest and she needs to be careful that no men will look at her except her husband, for those men who look at her hands or face descend to Gehinnom and she is punished according to the punishment that each one of the men who looked at her receives, for she made them sin and she did not conduct herself in modest ways and they stumbled because of her…” And this is a proper warning for those Rabbis who fear the word of Hashem to instruct the general public. All women are also encouraged to  show this warning to all her friends 

 

 

מתי יפסיקו הצרות?כתב קב הישר (פרק פ"ב) וזה לשונו:… וכמו שהיתה גאולה ראשונה כן תהיה גאולה אחרונה, על כן צריכין הנשים להיות צנועין יותר מן האנשים ולא ילכו אחר שרירות לבם בהליכה במלבושיהן כחוקת הערלים כמו שראיתי עכשיו בזמן קצר חדשים מקרוב באו, רבו המתפרצים שהולכין במלבושיהן כמו בנות הערלים ואין שום היכר בין יהודית לערלית וגורמין הרבה רעה בעולם, אחד שמכשילים את רוב בני אדם ליתן עיניהם בהן ובלבושיהן וקיימא לן דאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אשה.

שנית שמטילין קנאה ושנאת האומות אשר נושאין עין בנו בשביל שהולכין בנות ישראל ביתר חשיבות משרי האומות, ואנחנו בגלות המר אשר על פי הדין ראוי לנו לילך שחורים ולהתעטף שחורים ולהתאבל על אריכות הגלות ועל חורבן בית המקדש ועל אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ולא די שאין אנו מתאבלים אלא מוסיפים חטא על פשע שהולכות נטויות גרון וערום עד בית דדיהון מי יוכל לספר גודל העונש שלהם אשר המה מעכבות הגאולה בעונותינו הרבים.

… על כן צריכה כל אשה הכשירה וצנועה בישראל לראות להיות הילוכה בצניעות ולא בפריצות כדי שתהיה זוכה לצאת ממנה נביאים וחסידים, עד כאן לשונו.

ואמרו: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים (גמרא סוטה), ובזכותן ניגאל בקרוב, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שיש בדור, (קב הישר, שם).

It is written in the sefer kav
ha Yashar Chapter 82

“And as it happened with the first redemption will happen in the final redemption, therefore the women have to be more modest than the men, and they will not follow the desires of their heart regarding their dressing, that it will not be similar to that of the gentiles, as we have heard lately, those women who dress in the immodest way of the gentiles have increased in number, and there is no difference between a Jewish lady and a Gentile one and they cause great evil to come to the world, for one they cause many men to look at them and at their clothing thereby transgressing the prohibition of not looking at the colored dress of a woman. Second they cause the nations of the world to have envy on us when they see the Jewish women dressed better than their women, meanwhile we are in this bitter exile where it is proper for us to wear black and mourn for the destruction of the Beis ha Mikdash and for the length of the exile and mourn for our fellow Jewish brothers who have to suffer incredible hardships. And it is not enough that we do not mourn for all these things but we increase the transgressions when women go out with parts of their body uncovered, Who can mention the greatness of the punishment that they will receive for this, for they delay the redemption, due to our many sins…Therefore every modest and upright woman in Israel needs to dress modestly so that she will merit to have prophets and pious men come from her.

And it is further written: in the merit of righteous women we were redeemed from Mitzraim (See Sotah) and in the merit of righteous women we will soon merit the final redemption, and the generations are only redeemed because of the merit of the righteous women that a live in that generation

 

כאן אנו מביאים ממאות ספרי שאלות ותשובות וספרים על ד' חלקי שולחן ערוך וספרים על התורה וקול קורא'ס מגדולי הפוסקים האוסרים הפאה הנכרית לפני מאות שנים, ומי שחולק עליהם כחולק על השכינה

 

CLICK HERE GO TO FILE THE PEAK OF BEAUTY
 FOR AN EXPLANATION IN ENGLISH ON THE 
PROHIBITION ON WEARING WIGS

A WOMAN WITH IDOLATRY AS HAIR COVERING CAN NOT
ENTER THE SYNAGOGUE FOR  SHE DESECRATES
THE HOLINESS OF THE HOUSE OF HASHEM

ANNOUNCEMENT REGARDING THE PROPER MECHITZA IN THE SYNAGOGUE

BOOKLET ON THE MECHITZA

 

ANNOUNCEMENT ON  MODEST DRESS ON THE IMPORTANCE OF WOMEN OBSERVING THE LAWS OF TZNIUT
Announcement regarding Tzenius: 14 Mitzvot are transgressed every time a woman goes out with improper clothing
Announcement on the proper observance of Tzniut for women
Words of encouragement to those brave women who with self sacrifice follow the laws of Tzniut
Geder Olam THE BOOK OF THE CHAFETZ CHAYIM EXPLAINING THE IMPORATNCE OF THE SEPARATION OF MEN AND WOMEN
Warning to the good and decent daughters of Israel On not causing innecessary hardships at home to their husbands
HAIR COVERING LAWS FROM THE BOOK MODESTY : AN ADORNMENT FOR LIFE BY RABBI PESSACH ELIYAHU FALK, WHO EXPLAINS IN AN EXCELLENT WAY THE LAWS AND THE REASON FOR THEM AND THE PITFALLS WHEN WE DON'T FOLLOW THE PROPER PATH IN HALACHA OBSERVANCE

ANNOUNCEMENTS IN ENGLISH ON TZNIUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

 

בענין שלום בית במה שאמרו חז"ל אין לך אשה כשרה בנשים, אלא שעושה רצון בעלה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,  אזהרה ובקשה לבנות ישראל הכשירות
קול קורא א: – אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, קול קורא א'מחיצה – מהחפץ חיים זצ"ל
מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א
.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,
שמע ישראל  – לא עת לחשותפסק דין עם חתימות מע"א זקני הדור בשנת תרכ"ו
על קדושת בית המדרש, ביאור מקיף על כל הנוגע להתרשלות אמירת אמן יהא שמה רבא, והדרכות נכונות להורים ומלמדים ושאר ראשי העם. מראה באצבע בש"ס ובכל מדרשי חז"ל כי חומר הענין מורכב על ראשי העם, על המלמדים, ועל האבות שאין עושין כפי המוטל עליהם. ברוקלין ניו יארק שנת תשד"ם.  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, מקדש מעט
על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – יצא לאור ע"יהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, תיקון הברית
היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. – הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  – כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים.  – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, השכר והעונש בשמירת עיניםבו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו
ספר נחמד לתועלת הנפש וגוף ונשמה, מחולק לפי פרשיות השבוע, מה שחיבר הרב הגדול הצדיק ומקובל, בקי בחכמות וסודות התורה, מוכיח ובעל מופת מוהר"ר צבי הירש קאיידנאווער זצ"ל. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, קב הישרבראשית    שמות    ויקרא               במדבר     דברים 
להחפץ חיים זצ"ל בו יבואר ענין הגדר שגדרה התורה לבנות ישראל נשואות להיות שערותיהן מכוסות, ובפירצת גדר הצניעות בכלל. גודל העון והעונש שיש עבור זה, וגודל השכר שיש להנזהרים בזה. ונזכה לגדור פרצת ירושלים בב"א גדר עולם
ליקוט מדברי גדולי הדורות על איסור פאה נכרית (פארוק, שייטעל) וגלוי שער בנשים נשואות. יצא לאור על ידי וועד משמרת הצניעות ירושלים. – יצא לאור ע"יהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, דת משה ויהודית
על פי פסקי גדולי הפוסקים בדורנו שליט"א יצא לאור על ידי וועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל בנשיאות הגר"ש וואזנער שליט"א והגאון ר"נ קרליץ שליט"א, בני ברק תשס"ב לפ"ק הלבוש לאור ההלכה
קול קורא מרבנים הגדולים בארץ ישראל על עניני צניעות פסק דין תורה
ביקורת נשים אצל רופאים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, מלחמת השם חלק  כ"ג  
בו יבוארו המכשולות הגדולות בלבושת בגדי פריצות ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, מלחמת השם חלק י"ד
יצא לאור בלונדון קול קורא ודברי חיזוק בגדרי הצניעות
כל עניני צניעות האיך להתנהג צניעות כהלכה
נתחבר בשליחות אסיפת הרבנים האטאדאקסית על הלכות נדה בקצרה על יד וועד מיוחד מגדולי הרבנים בשנת תרנ"ז בלשון הגר. ונעתק ללשון עברית על ידי וועד טהרת המשפחה בברוקלין ניו יארק. ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש טהרת המשפחה  עברית
א. מסקנת הגדולים שבשמחת בת מצוה אי אפשר שלא להכשל באביזרייהו דגילוי עריות מכמה פנים  ב. המקור בא מהרעפארמער וקאנסעוויטיווער  ג. חגיגת בת מצוה הוא איסור משום חוקות הגויים   ד. עובר משום הולך בחוקי אפיקורסים.   ה. האיסור הגדול מגדולי ישראל לעשות בבית הכנסת חגיגת בת מצוה. – ראה עוד באריכות גדול בספר השמחה בהלכה, ובספר השכר והעונש בשמירת עינים. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, קונטרס בת מצוהבו יבואר אם מותר לעשות
שמחת בת מצוה על פי התורה
 אם נקרא סעודת מצוה או לאו
בו יבואר מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ושמחתם, ועניני הנהגות חתן ביום חופתו, וכל דיני ומנהגי חופה וקידושין וברכת אירוסין ונשואין, ושבע ברכות. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, נשואי ישראל כהלכתהעל הלכות חופה וחתונה
והוא תיקון כתיבת תנאים וכתובה ועוד, שמות אנשים ונשים. מלוקט מספר נחלת שבעה שחיבר הגאון מו"ה שמואל במו" דוד הלוי ז"ל תלמיד רבינו הגאון בעל טורי זהב ז"ל. וצירפתי אליו סדר ברכת אירוסין ונישואין, וקצת דינים הנחוצים להם. הרב אשר אנשיל גרינוואלד שו"ב דק"ק אונגוואר קיצור נחלי שבעה
בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזהמהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות גט מעושה בערכאות – משנה הלכות
יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, סדר כתובה – דיניו ומנהגיו
מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקייםהיות והנסיונות בשמחת נשואין עצומים מאוד, על כן צטטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המכשיל את הרבים כשעושה סעודת מצוה בלי מחיצה כהלכה, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו', והמנהג הזה לילך אנשים ונשים ביחד הוא נהוג בהיכלות של עכו"ם, ועל זה נאמר ובחוקותיהם לא תלכו, והוא נקרא מומר לדבר אחד  וגודל שכר הנזהר בזה שזוכה לבנים הגונים וזוכה להקביל פני השכינה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,   ספר השמחה בהלכהבו יבואר איך לעשות שמחת נשואין על פי התורה
אנו מעתיקים כאן ספרים וקול קורא'ס על צניעות שיצאו לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, אוצר ספרים וקול קורא'ס על הצניעות מלוקט ונדפס בספר  הצניעות השלם חלק א'
אזהרה נוראה לדורנו צניעות[
בספר הזה קיבצתי פסקי גאוני ורוזני ארץ מדור הישן ומדורנו, שכל אשה תהדר ותתאמץ לילך לאשה הרופאת נשים ולא לאיש כדי להינצל מאיסורי יחוד ושאר מכשולות המתרחשים יום יום צניעות ישראל
על שו"ע או"ח ויו"ד מרבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, שנת ישכן לבטח עליו לפ"ק  ספר מחזיק ברכה
על הארבעה שלחן ערוך מאת הרב הכולל הגאון חסידא ופרישא רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, בליוורנו יע"א, ואח"כ בירושלים עיה"ק  ספר ברכי  יוסף 
על שלחן ערוך מאת רבי דוד פארדו זצ"ל, ויניציאה שנת תודה וקול זמרה ליצירה לפ"ק  ספר אפי זוטרי
חלק שני מספר מחנה לוי, הקטן צבי הירש הלוי איש הורויץ מפראנקפוט דמיין, נדפס בק"ק אפענבאך שנת וישמרך לפ"ק  ספר לחמי תורה
מאת רבי צבי הירש שפירא, בארדיוב שנת תרפ"א לפ"ק  ספר תפארת בנים על התורה
מאת בעל המחבר ייטב לב על התורה וספר שו"ת אבני צדק, חוסט שנת תרע"ב לפ"ק  ספר ייטב פנים
שו"ת על שלחן ערוך או"ח, מאת רבי שלום מרדכי הכהן אבדק"ק ברעזאן, ברוקלין ניו יארק שנת תשמ"ב לפ"ק  ספר דעת תורה
מאת הצעיר באלפי ישראל צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשי"ב לפ"ק  ספר אוצר הסיפורים חלק ד'
מאת בן ציון יאדלר זצ"ל המגיד הירושלמי, הוצאת נצח בני ברק  ספר בטוב ירושלים
חלק א' והוא פירוש על צוואת רבינו הגדול רבי משה סופר זצ"ל, מאת רבי עקיבה יהוסף שלעזינגער, לבוב, שנת לשמור את בדרך עץ החיים לפ"ק  ספר לב העיברי
עם פירוש רש"י ותוספות, בענין פאה נכרית  מסכת נזיר דף כח:
מאת רבי משה בן עמרם אב"ד חוסט  קונטרס הכנה דרבה
שו"ת בד"ח שלחן ערוך, מאת רבי יצחק דוב הלוי במברגר זצ"ל, ירושלים שנת תשכ"ה לפ"ק  יד הלוי
מאת רבי חיים הלוי הורוויץ, ירושלים שנת תשכ"ד  חבת ירושלים
קריאה נאמנה ואזהרה גדולה לנשי ישראל הכשרות, מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יצחק שלמה אונגר, נתן גשטטנר, יצחק צבי ברש"י ברנפלד, פנחס שרייבר, דוד צבי אורנטליך, צבי פרידמן, שמואל זאב הלוי ראטה, ישי' שנעבלג, חיים יחיאל רוטמן, יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, חיים פנחס שיינברג, א.י.ל. שטיינמן, יהודה צדקה, בן ציון אבא שאול קול קורא – פאות הנוגדות את דרכי הצניעות
מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.  קול קורא – דעת תורה
מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.  קול קורא – ובחוקותיהם לא תלכו
מרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א  גדרי צניעות לנשים
מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, ישראל יעקב פישר, בנימין ראבינאוויטץ. אזהרה חמורה
יצא לאור ערב סוכות תשנ"ה לפ"ק, מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, פ. מ. אלטר. הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, יוסף שלו' אלישיב  קול קורא – דעת רבותינו
מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. שזילברשטיין, ש. בענדי, מ. ו. לוריא.  קול קורא – להלן סוגי הפיאות שלא תחבושנה בנות ישראל
מאת הגה"צ: יוסף שלו' אילישיב, שלמה זלמן אוירבאך, אבא שאול שמואל הלוי ואזנר, נסים קרליץ, יוסף עדס, ש. זילברשטיין, ש. בענדי. בן ציון אבא שאול, א.י.ל. שטיינימן  קול קורא – אלול תשנ"ה
מאת הגה"צ: שמואל הלוי ואזנר, ועוד  קול קורא – טבת תשנ"ו
קריאה ואזהרה להורים וצאצאיהם  מאת הגה"צ: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, הק' ישכר דב, שלמה זלמן אוירבאך, פינחס מנחם אלטר. שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר, אריה לייב שטיינמן, מיכל יהודה ליפקוביץ  קול קורא – תמוז תשנ"ה
מאת הגה"צ: שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר.  על הצניעות טבת תשנ"ו.
מר חשון תשל"ט לפ"ק, מאת הגה"צ רבי אלעזר מנחם מן שך זצללה"ה  להרחיק רדיו מהבית
תקנות גדולות שנו כאן, כסלו תשל"ה  מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה הביד"ץ שליט"א: יצחק יעקב ווייס, משה ארי' פריינד, ישראל משה דושינסקי, אלי' זלאטניק.  קול קורא – נגד המותרות
ממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א: הק' משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ זצללה"ה, רבי אלעזר מנחם מן שך, פינחס מנחם אלטר, שלמה זלמן אוירבאך, שמואל הלוי וואזנר  קריאת קודש – שבט תשנ"ג
בירור הלכה בענין פאה נכרית, מי שיוכיח באמת את ההיתר על פאה נכרית יקבל 36.000 אלף דולר במזומן הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית
ליקוט דעת גדולי הפוסקים בדין פאה נכרית, ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק. ספר דת משה וישראל
חברו הגאון הנשר הגדול רבי יששכר בער איילינבורג ז"ל תלמידו של בעל הלבושים והסמ"ע ורבו של בעל גדולי תרומה, ובינה לעתים. נדפס בוויניציא בשנת שע"ד ועוד ספר שאלות ותשובות באר שבע
מאת הרב הגאון הגדול מאוה"ג ורשב"י רבי יצחק יהודה שמעלקיש ז"ל, אבדק"ק לבוב והגליל, ניו יארק שנת תשי"ט שאלות ותשובות בית יצחק על אורח חיים
מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק. שאלות ותשובות דברי חיים חלק א'
מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים מצאנז זצ"ל, ניו יארק שנת תש"ה לפ"ק. שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב'
מהגה"ג רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל, אב"ד פיורדא, זולצבאך שנת תק"ץ לפ"ק שער הזקנים
מהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו מווילנא זצוק"ל, עם הערות מהגאון המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל ספר שנות אליהו על מסכת שבת
מהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל, י"ל ירושלים שנת תש"י לפ"ק ספר תולדות יצחק
מהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל זצ"ל, קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"ק ספר תורת שבת על שולחן ערוך
מהגאון רבי יהודה אסאד הנקרא תשובה יעלה, לעמבערג שנת תרל"ג לפ"ק ספר תשובות מהרי"א
על יורה דעה מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת תרבה לפ"ק ספר קנאת סופרים
על דיני ספרי תורה תפילין ומזוזות, מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס בלעמבערג שנת התורה לפ"ק ספר שנות חיים וספר סת"מ
מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"ק ספר שאילת יעב"ץ חלק א'
מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול החכם צבי זצ"ל, לעמבערג שנת תרמ"ד לפ"ק ספר שאילת יעב"ץ חלק ב'
נדפס באלטונא שנת מור וקציעה לפ"ק ספר מור וקציעה חלק א' מטור או"ח
מהגאון הגדול רבינו יצחק נר"ו, רב ור"מ פירארא, נדפס בווארשא ספר פחד יצחק
מהגאון רבי נח חיים צבי מק"ק פיורדא נדפס בפיורדא. ספר עצי ארזים
אשר צוה כבוד רבינו משה סופר זצ"ל בעל המחבר שו"ת חת"ם סופר על ד"ח שו"ע לפני מותו אל בניו ובנותיו הי"ו. ירושלים שנת תרפ"ד לפ"ק ספר צוואת משה
מהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקי ספר מגן אברהם
מהגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ראזענבוים שליט"א [זצללה"ה] האדמו"ר מזוטשקא, בירור איסור גילוי קנה יד האשה, למטה ממרפקו שוקה למטה מהברך קול קורא לישראל קדושים תהיו!
בו יבואר להזהיר על קדושת ישראל כמבואר בשער השני, מהגאון רבי יהושע אלתר ווילדמאן אבדק"ק קאנסקיוואליא ירושלים שנת תרצ"ג לפ"ק ספר קדושים תהיו
מהגאון רבי שמואל בן עזריאל יחיאל זצ"ל ספר קומי אורי
בענינים הנוגעים בשלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, מהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"ק ספר חיים ושלום
קול קורא'ס מרבנים הצדיקים שליט"א להזהר ולהשמר לבל יתן המשחית טעלעוויזשאן ועוד לבוא אל בתי בני ישראל לנגוף, ולחנך את בנינו על דרך הצניעות המקובל לנו מדור דור ספר ליקוטי דברות קודש
מהגאון הקדוש רבי שמואל רובין זצ"ל ממיהאלאוויץ בסלאווקי ספר מגן אברהם
לקוטי מאמרי רז"ל מענין גודל מעלת שמירת העינים, ושמירת העינים הוא ראשית יראת ה', מהגאון רבי אברהם משה בער הכהן זצ"ל, ירושלים שנת תרנ"ט לפ"ק ספר טוב עין
וכל המחמיר בכל חשש של עבודה זרה מאריכין לו ימיו ושנותיו. ספר שאלות ותשובות מן השמים לאחד מבעלי התוספות
מהגאון הצדיק רבי חיים יהודה כ"ץ שליט"א אבדק"ק סערדעהעלי שליט"א בארא פארק, התעוררות בענין לבישת פאה נכרית, מביא להלכה משו"ע יו"ד שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אסור לו לפסוק שאלה בענין הזה כי הוא משוחד לאותו דבר, [הערת המסדר: וזה אמת וצדק שמי שיש לו עינים לראות יכול לראות] ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ד לפ"ק ספר לימוד פרקי אבות
מהגאון הגדול רבי אליקים געציל מביליסטאק, נדפס בווארשא שנת תרס"ב לפ"קמהגאון רבי שנת תקצ"ט לפ"ק ספר מחזה עינים
אשר חיבר אחד המיוחד מגדולי חכמי ורבני הישיבות בירושלים משומרי חומת הדת, גודר גדר ועומד בפרץ הגה"צ  רבי יעקב דידאווסקי זצ"ל, ירושלים שנת תשל"ו לפ"ק ספר מחניך קדוש
תשרי תשס"ג קול קורא – קריאה אל שלומי אמוני ישראל ללמוד וללמד האמת
ממבית דין צדק דעדה החרדית בירושלים עיה"ק, ד' אלול תשמ"א לפ"ק קול קורא להתעוררות בעניני צניעות
באידיש קול קורא – שכר על הצניעות
בשפת האנגלית קול קורא
סגולה נפלאה עבור הילדים, מאת מרן רבינו הקדוש מצאנז זי"ע, ומאת האדמו"ר מסלונים רבי אברהם ווינבערג זי"ע בעל יסוד העבודה. – עם קול קורא וואס זאגן אונזערע נביאים? קול קורא
פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"ק קול קורא – פסק הלכה
פסק הלכה מהתאחדות הרבנים דאה"ב וקנדה  קול קורא – פסק הלכה
פסק הלכה מטעם רבותינו הגאוה"צ הביד"צ דקהל יטב לב דסאטמאר שליט"א קול קורא – פסק הלכה
מכתב מאת הרבנים הגאוה"צ מורי הוראה דקהל קהילת יעקב מפאפא שליט"א. קול קורא – פסק הלכה
בית הוראה דקהל אור החיים ד'טאש בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  קול קורא – פסק הלכה
לענין קריאת שמע ודבר שבקדושה קול קורא – פאה נכרית 
הי' מעשה שנפטרו אצל הדברי חיים ג' מילדיו, ואמר שברצונו לעשות להם הספד, והלך לבית הכנסת ועשה הספד עליהם ובתוך ההספד אמר: שכל זה בא לו מחמת שמחריש על איסור של הפאה הנכריתוכו'. לזאת מוכרח לצעוק ולצאת נגד זה בכל כוחו, זי"ע קול קורא – מעשה נורא 
וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור. קול קורא – צוואת החתם סופר
איסור גדול מהגה"ק רבי יחזקאל שרגע הלברשטאם זצ"ל אב"ד שינאווא. קול קורא – איסור גדול 
בוודאי אסור לצאת בפאה נכרית והוא דת יהודית. קול קורא – שו"ת דברי חיים 
בלא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, רק איזה מנקלי העם פחותי ערך, והיו לקלס, ורק בעונותינו הרבים מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים. [ימח שמם וזכרם].  קול קורא – הגה"ק מצאנז זי"ע
. מספר מגן גבורים. ב. שו"ת חסד לאברהם. ג. ישועות יעקב. ד. שו"ת מהרי"ל דיסקין. ה. שו"ת הרי בשמים. ו. שערי טוהר. ז. שו"ת מנחת אלעזר. ח מחניך קדוש  קול קורא – וויכטיגעראויפקלערונג
42 רבנים חותמים על קול קורא איסור גדול נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודית, חודש אייר תשס"ד לפ"ק. קול קורא – כה תאמר לבית יעקב
מבאר האיסור הגדול מגדולי הפוסקים נגד כל פאה נכרית שנראה כמו שערות ואשה ההולכת עם הפאה נכרית עוברת על דת יהודית קול קורא – חשוב'ע שוועסטער
בוזה לשון הגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאו קול קורא – זייט געווארנט  הזהרו!  
די רעליגיעזע שטימע די תורה וועלד, מרן הגאון הקדוש מסאמאר היה הולך בכל שבת בבית המדרש אחר לדרוש נגד פאה נכרית, ששים גיבורים סביב לה מגבורי ישראל, מביא 60 פוסקים האוסרים פאה נכרית, א. גדולי אשכנז, 15 פוסקים. ב. גדולי אונגארין 15 פוסקים. 3.גדולי ליטא 5. פוסקים. ד. גדולי הספרדים 12 פוסקים. ה. גדולי פולין וגאליציע 13 פוסקים. ו. גדולי ארץ ישראל 4. פוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל, ניסן תשמ"ז לפ"ק, # 101. פאראייניגטע ווארט – חרדי'שע אויסגאבע לחיזוק הדת 
חודש כסלו תשמ"א לפ"ק, דין פאה נכרית – דינים פון שייטלען טראגן. – 76 פוסקים אוסרים הפאה נכרית, מביא בקיצור נמרץ תוכן דברי הפוסקים. יצא לאור על ידי הגה"צ האדמו"ר מראצפערד זצ"ל. די תורה וועלט
מהמקובל האלוקי רבי אליהו הכהן זצ"ל מאיזמיר, בו יראה איך שעקר אברהם אבינו עליו השלום את העבודה זרה, ובו יבואר לך ברגע אחד איך שכל הרבנים של היום שהם מתירים הפאה נכרית הם מעובדי עבודה זרה חסידים של נמרוד הרשע, הולכים בדרכיו, ורוצים שכל אחד יעבוד עבודה זרה, עוד יראה בו, איך שיכולים להכיר ברגע אחת אם הרב או הרבי שלך הוא מן הערב רב או הוא מסטרא דקדושה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin, ספר שבט מוסר השלם פרק נ"ב
קול קורא אויפרוף נגד רחיצה בתערובות אנשים ונשים יצא לאור על ידי התאחדות הרבניםקול קורא – מבאר שאסור לנשים לילך לדאקטורים הררים התלוים בשערה – לבאר איסורים הרבים התלוים בגילוי השערות של נשים, פיעטרקוב שנת תרפ"ט לפ"ק

 ישועות יעקב – על שו"ע אבן העזר מהגאון האמיתי נשיא ישראל עמוד התורה פאר הדור רבי יעקב משולם אורנשטיין אב"ד לבוב, לעמבערג שנת תבר"ך לפ"ק

 ששים גבורים – סביב לה – זעכציג פון די גדולי הפוסקים פון פארשידענע תקיפות און מדינות וועלעכע האבן נישט מיט געהאלטן מיט דעם היתר פון פאה נכרית, צווישן זיי עטליכע וועלעכע אסר'ן אפילו צו זאגן כל דבר שבקדושה אנטקעגן א פאה נכרית. ארויס גענומען פון קונטרס דת משה ויהודית, מכתב מהחפץ חיים זצ"ל , בלשון הקודש ואידיש, ירושלים תשכ"ב,

 לוית חן – ערקלערונג פאר א אידישע טאכטער איבער צניעות און אידישער חן – ירושלים שנת תשכ"ד לפ"ק

 צניעות בת – ישראל – בו יבוארו הלכות בענייני ריחוק מן העריות, מלבושי הנשים וצניעותן, ואיסור ייחוד, לפי כל הדיעות, ומנהגי כל העדות, ק"ק ספרדים תמנים ואשכנזים, מהרה"ג רבי יצחק רצאבי שליט"א, בני ברק, שנת תשס"ג לפ"ק

 מקור בהלכה – ליקוט הלכות נחוצות ב' חלקים, מהרב רבי אלעזר בריזל שליט"א, ירושלים, שנת תשמ"ח לפ"ק

 שירי משכיל – הגורם פרנסה וכלכלה, לחזק בדק שרשי אמונה ודת ולהשרישם בלב עם ה', מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרל"ז לפ"ק

 אבקת רוכל ח"א – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, שנת תרמ"ג לפ"ק

 מקרי דרדקי על בראשית – מהצה"ק רבי הלל ל"ש וועטש מקאלאמיא זי"ע, למבערג, 988'

 בית נאמן – אישות המשפחה, בצרוף: נספחים, ומבחר שאלות ממבחני הבגרות

 דברי שלום ואמת – נערך ונלקט לזיכוי הרבים, לקט בענין צניעות הנשים, מומלץ מאד שכל אב יקרא מאמר זה בפני אשתו ובנותיו, להזכיר ולהזהיר!, את חוברת זו ניתן להשיג חינם אצל משפ' גילקרוב רחוב אבינדב 8 ירושלים, נערך ע"י הרב גדעון מאיר גילקרוב שליט"א, דפוס עותקים, 054 985945

 שו"ת הסבא קדישא ח"ב – מצדיק יסוד עולם איש אלקים קדוש למאוד, רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ"ל ראש הרבנים בעיה"ק צפת, ירושלים שנת תשל"ד לפ"ק

  קול תורה – ירחון רבני מרכזי, ניסן – אייר תשכ"ח – על שיער הבא מהודו לגבי פאה נכרית, מכאן השאלה הגדולה? אם בשנת תשכ"ח, וכן בספר דת והלכה לגר"מ שטערנבוך משנת תשל"ג, כבר ידעו שהפאה נכרית בא מעובדי עבודה זרה, וכולם שתקו, והרבה רבנים ראו את המאמר הזה ולא עשו כלום, (ואיפו היו כל הרבנים וכל אברכי תורה בא"י ובחו"ל שלומדים תורה לשמה וכותבים חידושים? הלא מי שיש לו עינים לראות יכול לראות באיזה דור שפל אנחנו עומדים!), הלא זה נקרא חסרון ידיעה? ראה מה שכ' הח"ח בהק' למשנה ברורה ח"ג, וז"ל הרמב"ם פ"ל מהל' שבת: השבת ועבודת כוכבים כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה והשבת הוא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם לפיכך כל העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ושניהם כעובדי כוכבים לכל דבריהם וכו'.

  זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

 מעשה נורא מבית דין של מעלה – מחלת הסרטן – קענסער בלע"ז – לאשה שהלכה בפאה נכרית, גזרו עלי בית דין של מעלה שתרד נשמתי לעוה"ז ותיכנס למשך 8 חדשים בגוף של ילדה קטנה ותהיה חולה במחלת הסרטן-קענסער, שהטיפול בזה על ידי הקרנות-קימה הגורמות לנשירת השיער, ונמצא העונש מדה כנגד מדה, ואחר כן תיפטר מן העולם, ובזה יגמר התיקון שלי.

 קול קורא – מזל טוב, איזה שידוך יפה? – מזל טוב – מזל טוב – שמעתי שעשית שידוך משהוא נחמד!, יפה מאוד? אני כבר מחכה ללכת לחתונה! מתי תהיה החתונה? רגע! – תגידי לי האם הבחורה תילך בלי פאה? לא מה פתאום? הלא יש לנו כבר ב"ה פיאות עם הכשר? סליחה! אני לא אבוא לחתונה! מה? אני אלך לבית עבודה זרה? לא לא לא ! לא אני! אני יהודיה נאמנה לה' ולא בעבודה זרה!

  מחאה נמרצה מוועד הצניעות העולמי – כל ישראל ערבים זה בזה. אלו הרבנים המתירים פאה הנכרית, הם כופרים בכל התורה כולה ועובדי עבודה זרה, וצריך לשרוף אותם באש כמו ששורפים את העבודה זרה, כי הם אשמים על כל על פצצה שבא חס ושלום על עם ישראל, ראה בספר דרך פקודיך,  תתרחקו מהם! אל תתפללו בבית מדרשיהם! ואין לסמוך על הוראתם! בואו ונחקור על הרבנים האלו מי הם? מה מעשיהם? איזה עבירות עברו עד שבאו להכשיל את עם ישראל בעבודה זרה ובגילוי עריות, רבותי! הנשיא זמרי בן סלוי היה יותר גדול מהם! ומה הביא על הכלל ישראל מגיפה רח"ל!

 חדשות בעולם של תורת אמת – אם אתה רוצה לשמוע דרשות או לדבר על ענין הפאה נכרית עם רבנים גדולי ישראל שיסבירו לכם שאין שום פוסק אחד בעולם שמתיר חוץ מרבני הערב רב, שהרשב"א כתב עליהם שהם מזרע עמלק שדין רוחין ולולין (שו"ת הרשב"א סימן תי"ד)

  אהלי ישראל – קונטרס שער התקנות – מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א [זצ"ל]. י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס רב דקהל מגן שאול ד"האלמין" ור"מ בישיבה וכולל בית ישעי' מכון להוראה בשחיטות ובדיקות ברוקלין, שנת תשל"ח לפ"ק

 עובדא נוראה ומצמררת – מעשה נורא באשה שנפטרה ובאה ונתנה סטירה לאחד שאמר לה להוריד את המטפחת. – צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! צרות ישראל עלו ורבו – מן השמים מעוררים: עורו ישנים! עשי תשובת המשקל ושכנעי נשים להסיר ה – פאה מראשן! – אין מנוחה בעולם העליון בגלל כך…

 דרכי נועם – א נייער ספר אויף אידיש וועגען פאה נכרית, הרה"ג מרדכי הכהן ראזנבערג, ברוקלין תשס"ד

 סיפור מעולם העליון – אין מנוחה בעולם העליון

 אחרי שיצאה מהחנות התפוצץ המחבל –  וניצלה – סיפור נורא ואיום

  סטיקער לזכות את הרבים – להדביק בכל המקומות כי כל ישראל ערבין זה לזה, וזה תשובת המשקל, כי על ידי שתעזור לאנשים אחרים שיסירו את הפאה נכרית, תינצל מכל רע שמגיע לך בעד העונש הגדול של פאה נכרית שזה עבודה זרה וגילוי עריות בפרהסיא

 אלגעמיינער זשורנאל – כ"ב סיון תשס"ד לפ"ק, ולמספרם, לאנדאנער דיין שילדערט וואס ער האט געזעען אין אינדיע ווען ער איז געפארן אין א

קונטרס כל באיה לא ישובון  בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שו"ת על מה שאמרו חז"ל כל באיה לא ישובון, והרי לגבי מינות אמרינן בע"ז יז מקרא דכל באיה לא ישובון, וברש"י שם שכל המשתמדים לעבודה זרה אחר שנאבקו במינות אינם שבין, וברמב"ם ה' ע"ז פ"ב ה"ה שמומר לע"ז הוא מומר לכל התורה כולה ומשוה אותו למינים לענין זה שאינם מתקבלים בתשובה. וממילא יוצא מזה, שרב הזה מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר וכבר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה, מי יודע אם יכול לעשות תשובה, וכמו כן כל המתיר את העבודה זרה ואפילו ספק עבודה זרה [ראה בכל מאמרי חז"ל, ותבין] השי"ת יעזור שכל אלו הרבנים יעשו תשובה, כי מן הסתם הם שוגגים כי הם בכלל עבר ושנה ונעשה להם כהיתר וכמו שכתב השלה"ק שמי שעבר כל ימיי חייו נקרא משומד על זה.

 קונטרס מטהר את השרץ ב150 טעמים    בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: תלמיד ותיק שהיה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית יתיר את השרץ בק"ן טעמים, ומפני זה הרב מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון דולר כתב כבר 30 תשובות להתיר את העבודה זרה שהוא יותר גרוע פי אלף מהשרץ הטמא, השי"ת יעזור שיעשה תשובה השרץ אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 קונטרס אין אדם רואה מומין לעצמו  בו יבואר 26 מאמרי חז"ל מדרשים וספרי מוסר וספרי חסידות – בהענין שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים אלו מאחר שעבר כל ימי חייו על זה ונקרא משומד על זה.

 קונטרס נעשה לו כהיתר   בו יבואר 34 מאמרי חז"ל וספרי שאלות ותשובות וספרי מוסר על: עבר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 קונטרס קיצור שולחן ערוך הלכות עבודה זרה     הלכות עבודת כוכבים ומזלות  ובו כ' סעיפים

 בענין פירצת הפאה נכרית – דעת קדשו של מרן בעל דברי יואל זי"ע, בספרו דברי יואל, טיב לבב, ומספר הקדוש בעל דברי חיים זי"ע, מספר חמדה גנוזה, ועוד

דעת מרן הגש"ז אויערבך זצ"ל – מספר משמרת החיים. לא להחמיץ את ההזדמנות. נשים יקרות! הקב"ה נתן לנו הזדמנות להתפטר מהפאה שכולה ספקות וחששות הלכתית, לא להחמיץ ההזדמנות.

  מכתב גלוי מהחפץ חיים זצ"ל – מכל זה משמע שהאיסור הוא: א. מטעם ברכות כנגד ערוה. ב. מטעם הרהור. ובזמנינו שהפאה נכרית נראה כשער ממש ועוד יותר, א"כ מה ההבדל?

לאפרושי מאיסורא – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א

על פירצת הבגדים הקצרים והצרים – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א

 כיצד נציל את החיים – ממרן בעל שבט הלוי, והגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א בשם החפץ חיים והאמרי אמת זצ"ל

 פירצה חמורה – וגילוי דעת – הרבנים צועקים בקול רעש גדול שאשה תלך רק בבגדים כשרים

 גרוע מכל העבירות – צועק החתם סופר זי"ע, והחפץ חיים צועק נסבו על ידי זה כל הצרות, האמרי אמת צועק! הנשים האלו הורסים את היהדות ח"ו. הגאון ר' אליעזר מנחם מן שך צועק, צריכים לסגור את כל הכוללים, מה שוה התורה של הבעל אם כך הולכת אשתו, כל התורה הולכת לסטרא אחרא

 נצחיותה של צניעות, אין תירוצים – לעשות שיעורים בפרהסיא, גופי תורה והלכות ברורות, אסור לשבת בשלוה!!! חובותינו לתקן

 הדר קיבלוה בימי החש-בראש המולך מהודו – האם דווקא בענין הצניעות תניחי לצאר הצורר להפיק את זממו? – הועד למען צניעות מחנינו

 פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים

 פסק דין – מהגאון רבי משה מרדכי קארפ – בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, עדות משלוחים מהודו שהשער הבא משם יש לו דין תקרובת עבודה זרה

 תשובה ממרן הגרי"ש שליט"א – להרב בעלסקי מברוקלין שרצה להקיל רח"ל [כמו שידוע שהוא מקיל באיסורי עריות, והליכה לערכאות ומסירה וכשרות, ובעירוב הוא מחמיר ומבזה כל גדולי ישראל שרוצים לקיים מה שכתוב בשו"ע. והוא מקיים במלוא המובן מה שאנו אומרים בסדר יום כפור קטן: אֵת אֲשֶׁר טִהַרְתָּ טִמֵּאתִי, וַאֲשֶׁר טִמֵּאתָ טִהַרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר הִתַּרְתָּ אָסַרְתִּי, וַאֲשֶׁר אָסַרְתָּ הִתַּרְתִּי, אֶת אֲשֶׁר אָהַבְתָּ שָׂנֵאתִי, וַאֲשֶׁר שָׂנֵאתָ אָהַבְתִּי, אֵת אֲשֶׁר הֵקַלְתָּ הֶחֱמַרְתִּי, וַאֲשֶׁר הֶחֱמַרְתָּ הֵקַלְתִּי, אֵת אֲשֶׁר קֵרַבְתָּ רִחַקְתִּי, וַאֲשֶׁר רִחַקְתָּ קֵרַבְתִּי]

 צניעות שהיתה בך היא חסה עליך! – 20 ניסים ועובדות שהיו עם הרדיד

עטרה ליושנה – מטעם כ"ק מרן הגאב"ד ורבותינו הגאוה"צ שליט"א, צוריק קער'ן די קרוין צו איר פראכט ווי עס איז געווען

  והיה מחניך קדוש – כל אחד יעשה צלומים [קאפיס] ויחלק לזיכוי הרבים וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

 טוהר או מות – כל עכבה לטובה, בדק בעצמו! הגרבים שבאו לנחם אבלים, יזכור עונות

 עורי עורי כי בא אורך – פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה

 דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל – חס ושלום לא לבוא לקרר ולצנן בדבר נשגב הזה באמתלאות שונות

  חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 קריאה קודש אל בנות ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים שליט"א

 שובה ישראל – מטעם רבותינו הגאונים הצדיקים הגאב"ד והבד"ץ שליט"א

 אגרת מלב אל לב – בעקבות הסערה – אשרי העם שלו ככה! – תשובת המשקל

  שו"ת דברי חיים – אם מותר לאשה ללכת בפאה נכרית? – תתביישו לכם נכדי הדברי חיים זי"ע, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

צוואת מרן החתם סופר – וגם אפילו בפאה נכרית אני אוסר עליכם באיסור גמור. – תתביישו לכם נכדי החתם סופר, שלא די שאתם לא הולכים בדרכי אבותיכם, אתם עוד מכשילות את הרבים, וכאילו הוא לא אסר. איך אתם לא מתביישות ללכת ברחוב, מאיפה יש לכם חוצפה כזאת?

 ומודה על האמת – כל אחד שאשתו או ילדיו הולכות בפאה נכרית צריך לזעוק ברחובות ושווקים שאסור לעשות כן, אך מה אעשה שאין בכוחי לפעול אצל בני ביתי ואין דברי נשמעים, (טיב לבב פ' נח, להגה"ק מסאטמאר)

  הגה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם זי"ע – איסור גדול יש לבנות ישראל לילך בפאה נכרית, וכל איש ישראל מחויב למחות באנשי ביתו בכל כוחו

   אל גבורות הכח, נשות ישראל! – האם אנו מתביישות בכיסוי ראשינו?, להמשך הפצה לזיכוי הרבים לפנות לטל.

 עוז והדר לבושה – פאות – הנראות כשערה הטבעי של האשה – הלכה והשקפה, מתוך הספר עוז והדר לבושה, מהרה"ג פסח אליהו פאלק שליט"א מח"ס שו"ת מחזה אליהו, ועוד 

 הבזיון הנורא ומשמעות – כתב בעל לחמי תודה שאביו הגאון בעל הפלאה בצירוף שני בתי דינים יצאו בחרם על לבישת נשים בפאה נכרית, וכתב שהן מחטיאים רבים בהרהורי עבירה שקשין מהעבירה. – וכה הם דברי רבינו יונה באגרת התשובה: "וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עכ"ל.

 קול קורא – און בן פלת – אשתו הצילתו

 5 שאלות – ויכוח – 5 תשובות – למה את ממשיכה ללכת בפאה?

 המכון להפצת לימוד ובירור דין פיאה נכרית – 18 אלף דולר לבני תורה, 36 אלף דולר לרבנים שיכולים להראות צד היתר שמותר ללכת בפאה נכרית

 3 צילומים – עבירה גוררת עבירה – עבודה זרה בראש, הפאה של בודהה, דת והלכה סימן א'. – סערה רבתי – פיאות שנשים חובשת בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה

עדות נוראה ומצמררת – סיפור נורא ואיום עם אשה שבאה מעולם העליון וסיפרה את אשר עוברת על אשר הלכה בפאה נכרית

 נבואה נוראה עשרות שנים לפני השואה! – מה היה מגורמי השואה הנוראה!

 מחריד שרוב ילדי ישראל בארץ הקודש, מעלימים מהם בבתי ספר החילוניים את יסודי היהדות ואפילו לא מלמדים אותם שמע ישראל. וגם לדאבוננו מחריד שלא מלמדים אותם האמת על הפאה הנכרית.

 העומד בפרץ – סיפורים נוראים מגדולי עולם מהאדמו"ר ה "בית ישראל" מגור זצוק"ל ועוד.

 אחות יקרה – סיפורים נוראים מהחזון איש ומהאדמו"ר מקאליב

 סיפורה של אשה ירושלמית – שחוותה מוות קליני סיון תשנ"ז

 עשרת אלפים דולר – כל ההיתר נפל בבירא!, כדי להוציא את האמת לאמיתה, – הוכרז על פרס של עשרת אלפים דולר למי שיפריך את הנ"ל

 דעת תורה – מגה"צ רבי משה ארי' פריינד שליט"א [זצ"ל] – לחזק את ידיהן של הני גבורי כח המקדשים שם שמים ברבים ומחליפות מפאה נכרית לכיסוי ראש כהלכה בודאי מקרבין בזה את הגאולה דבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו   

 מעשה נורא!!! – מבעל הדברי חיים זצ"ל

 הגה"ק מצאנז זי"ע צועק: – לא נמצאת בכל מדינות אשכנז שום אשה חשובה לילך בשערות ופיאה נכרית, ורק בעו"ה מקרוב נשתרבב המנהג הזה מן האפיקורסים, והאיסור במקומו עומד והעובר לוקה מן התורה – ומי יודע כל הצרות שאנו מקבלים הוא רק בשביל העבירה הזאת כי הגה"ק מצאנז אומר לוקה מן התורה.

 נחפשא דרכינו – קול נהי המכריזים על לווית הקדושים שנרצחו אמש בפוגרום מזוויע!!! נורא ואיום!! בדרכם מהכתל המערבי. נשמע באזנינו. איך שודדנו?!.

 הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית – כן או לא – ולמה – ?

אגרת מלב אל לב – הקריאה שהדהדה במלוא עוצמתה מפי משה רבינו עליו השלום מי לה' אלי – היא זו שיצאה מפי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א – נשות ישראל הכשרות אלו שלא נכשלו אז בעגל הזהב צועדות בגאון ובתעצומות נפש ומוציאות את גיעולי העבודה זרה מרשותם – אשרי העם שלו ככה

למען קדושת ישראל – גילוי דעת תורה – קריאה גדולה מגדולי ומאורי הדור על עניני צניעות

הלכות נחוצות לפסח – להמעדעצין קאמפאניס, לברר כשרות התרופות לפסח ולכל ימות השנה, על ידי הגה"צרבי  שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

מכתב מאורטדוקס יוניאן על יין מבושל – אנגלית

פאה נכרית – פון שייטל ביז שטריימל – די צייטונג פ' קרח תשס"ד

פאה נכרית – הונדערטער פרויען באטיליגט ביי אסיפת התעוררות מאנטאג פאררופן דורך קהל יטב לב, דער איד כ"ט סיון תשס"ד

פאה נכרית – הכשרים אויף די שייטלען הרב ישראל סופר, די צייטונג פ' קרח תשס"ד

עין בעין יבאר ויגלה מעלת קדושת העינים, ואיך שהאדם צריך לשמור מאד על עיניו, לא להסתכל על תמונות תועבה ושאר דברים המגרים את היצר הרע, ועל ידי זה יזכה לחזות בנועם שכינת עוזו יתברך עין בעין, אשרי לו., הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב, ירושלים עיה"ק

זעקת שוד ושבר  נגד העיתון דער איד שמצד אחד הוא נגד ציונות ומצד השני הוא מכניס ציונות בלבות בני ישראל, מרידה בדעת תורה של גדולי ישראל, י"ל ע"י תלמידי כ"ק מרן מסאטמאר שליט"א

אזהרה לשבת אזהרה נחוצה בענין טבילה בשבת קודש

והי' מחניך קדוש – ובערת הרע מקרבך – אזהרה חמורה ונוראה על דבר הצניעות – לא תנאף – תערובות – אנשים בנשים, בני הישיבות מאנסי ניו יארק

אור הצניעות בישראל – דער ספר איז געווידמעט אויף דעם גרויסן מכשול פון איסור יחוד וואס עס קומט פאר ביי פרויען וואס גייען צו דאקטורים קלים ורקים. דער ספר ווייזט דעם ריכטיגען וועג ווי א אידישע טאכטער דארף זיך פירן זאל ניצל ווערן פון איסור יחוד און אנדערע מכשולות. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א – .Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

מכתב על פאה נכרית – כ"ה אייר תשס"ד- מהגר"מ שטערנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית בירושלים עיה"ק: ולא מועיל אמירת המוכר שאצלם אין מהודו (אינדיע) שכך הטעו אותם, רק צריך בירור יסודי ומקיף במקור וכדין טריפות, ואי אפשר לברר מהיכן הובאו

פסק דין – מהגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד לכל מקהלות האשכנזים

 חיזקו ואמצו – תחזקנה ידי נשים רבות בעירנו שחזרו למנהג אמהותינו מקדמת דנא לכסות ראשן במטפחת

 קול קורא מרבנים הגאונים הצדיקים האוסרים פאה נכרית

זאת התורה לא תהא מוחלפת – דברי התעוררות בענין פאה נכרית מהגה"צ רבי חיים יושע הלברשטאם שליט"א אב"ד במאנסי יצ"ו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, דער איד פ' שלח כ"ב סיון, תשס"ד

פתח האהל חלק יג – פתיחה בהתעוררות ודברי חיזוק שהשמיע כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א הרהגה"צ המפורסם רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק קאשוי לאברכי הכולל "אהל משה" שנת תשל"ו. בעמח"ס שו"ת ברכת שמים ג"ח וספרי ברכת שמים על הש"ס.
תשובה מכ"ק אדמו"ר שליט"א שכתבה בימים אלו להלכה ולמעשה, ובו נתבארו המכשולות הנוראות המצויות בעבודת הנשים בכלל ובעבודת האפי"ס בפרט. יוצא לאור ע"י תלמידיו בישיבת "אהל שמואל" דקאשוי בעדפארד הילס, נ.י

קול קורא – פסק הלכה – מטעם רבותינו הגאוה"צ שרי התורה מרן הגאב"ד והביד"צ שליט"א – מירושלים עיה"ק

אויפרוף – צניעות – מוועד למניעת הרחיצה בתערובות בסי-געיט

זכה לבנים מהוגנים – דרשת מרן הגה"ק מסאטמאר בענין לבישת פאה נכרית

מדריך חצניעות בישראל והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם – וויכטיגע דינים וועגען צניעות

, באידיש.
– יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

קדושת ישראל הלכות יחוד – אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. – Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

גם בקרית יואל מתחתנים עם שיקסעס רח"ל.. – קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד

מאמר לפני מי אתם מטהרים, על הפאה הנכרית והצניעות

בזכות נשים צדקניות – על שמיטת הפיאות הנכריות בכ"א אייר התשס"ד, ירושלים עיה"ק.

עקבתא דמשיחא. – עורי עורי כי בא אורך, פעולותיו לכיסוי ראש כהלכה. – אשרנו שזכינו בדור זה לכך, אשרינו שזכינו בדור זה להתעוררות כזו אשר אלפי אלפי נשים בכל העולם כולו מבערות פאות ומחליפות למטפחות, בירושלים בני ברק ושאר הרי ארה"ק, ארה"ב אירופא ועוד, חייבים להחזיק טובה לבעל מחבר ספר "דת משה וישראל שליט"א, הקב"ה שלחו במיוחד לעולם לכך, ואם לא פעולותיו במסי"נ, מי יודע אם היתה כיום מטפחת בעולם. – עורי עורי בת ישראל

צאי לך בעקבי הצאן. – שאלה? איזה כיסוי ראש כשר ואיזה לא?        עדות נוראה ומצמררת. – עבירה גוררת עבירה. – עבודה (זרה) בראש – הפאה של בודהה. – פיאות שנשים חובשות בהן – מקורם מעבודה זרה האסורים בהנאה.- דת והלכה.          גרוע מכל העבירות – כיצד נציל חיים? – פרצה חמורה. – גילוי דעת.        שקר החן, בנוגע פאה נוכרית רח"ל. אכזריות. – ניתן להשיג את הקונטרס "בואו חשבון" ובו ביאור מקיף על הפאה נוכרית, במחיר הקרן.           סיפורה של אשה ירושלמית שחוותה מוות קליני, סיון תשנ"ז

 

 בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי  ארגון  מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – בִּשְׂכַר נָשִׁים צַדְקָנִיּוֹת שֶׁהָיוּ בְּאוֹתוֹ הַדּוֹר נִגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרַיִם, – חודש תשרי תשנ"ה – וועד משמרת הצניעות אל הקהל היהודי  אוכל בשוק דומה לכלב. – להסיר מכשול – מהפיצא סטארס!!!  . – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א. בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי – להסיר מכשול – מחנויות של פיצא. . – יצא לאור ע"יהגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.בולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש כסלו תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש טבת תשנ"ה – אזהרה לנשי ישראל – בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א..

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש שבט תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב' – בענין ילדים מאומצים – דיניו ומנהגיו 52 שאלות שיש בענינים אלו. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי – ארגון מוקדש להחזיר עטרת הצניעות ליושנה – חודש אדר תשנ"ה – קונטרס צניעות ישראל כהלכתה חלק ב'– בענין נשים שהולכות לרופא לבד בלי הבעל.. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

 

 

 אזהרות נחוצות בענין הפרצות הגדולות בעניני טבילה לנשים שהיא יסוד קדושת ישראל וטהרתן רח"לבו יבואר כי על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר" – מי שעובר על איסור עריות, הוא עובר גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת – מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו – מצות לא תעשה שלא לבוא על הנדהמצות לא תעשה שלא לבוא על הנדה. שנאמר (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב". והעובר על זה ובא על אשה נדה, אפילו אחר שכלו ימי הנדה, כל זמן שלא טבלה במקוה כשרה כדין, של ארבעים סאה, שניהם חייבים כרת, והולד הנולד הוא פגום. (ופירשו האחרונים: שהוא פגום ומקולקל, וראוי להרחיק ממנו). ואסור לבוא על אשתו סמוך לוסתה. וכמה נקרא סמוך לוסתה? אם היה דרכה לראות ביום, אסור מתחלת היום; ואם היה דרכה לראות בלילה, אסור מתחלת הלילה. ויולדת, טמאה לבעלה כנדה, ואפילו לא ראתה דם בשעת לידה, טמאה; בין ילדה חי, בין ילדה נפל. ובמדינותינו, לאחר שבעה ימים לזכר וארבעה עשר לנקבה, אם טהרה מדם, תוכל לעשות בדיקת "הפסק טהרה" ותתחיל לספור שבעה נקיים, ותטבול אחר כך, ומותרת לבעלה. ואם תראה דם לאחר טבילתה, אסורה לבעלה ככל הנשים (שאין לה ימי טוהר הכתוב בתורה). והבא על היולדת כל זמן שלא טבלה, הרי הוא כבא על הנדה.

והנה, בענין עצם חיוב הטבילה לנדה, לא הוצרכנו לדבר, כי מי מבני עמנו לא ידע את גודל חיובה על פי התורה, כי הלא נדה היא כל זמן שלא טבלה; ואפילו נמשך כמה שנים מעת ראייתה, וכבר נעשתה זקנה שפסקה מלראות, מכל מקום עדיין טמאה היא מן התורה, מעת שראתה ועדיין לא נטהרה. ואיסור נדה מפורסם בכל ישראל, אפילו לקטן שבקטנים שיש לו מעט ידיעה בחומש, כי הלא מקרא מלא הוא (ויקרא יח, יט): "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה", וכתיב בסוף הפרשה (שם שם, כט): "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושת מקרב עמם", והיינו, שגם האשה נכרתה עבור זה. ונשנה הדבר הזה בפרשה כמה פעמים שהוא תועבה, ומטמא הנפש, ונפשו נכרת מארץ החיים לגמרי. ואפילו אם יכפוהו עכו"ם לזה, צריך למסור נפשו ולא יעבור על זה – שהוא שקול כמו עבודה זרה. והנה, מחמת גודל פרסומו בין האומה, היה דבר זה לפלא ולתמהון אם היינו מעתיקים לפני הקורא גודל איסורה; וכמו שאין צריך להזהיר לכל אחד שלא יחתוך את ראשו. אכן, עתה, בעונותינו הרבים, החלו אנשים קלי דעת ובורים, לפרוץ פרצה בענין הטבילה לגמרי, שנשותיהן אינן טובלות כלל לנדותן, וחושבות שזה רק מנהג של יהדות בעלמא.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה, קלב)

מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת

על כן אנו צריכים להאריך קצת בגודל העון הזה, כדי להזהיר להעם מהחטא הנורא הזה. ראשון לכל צריך האדם לדעת, שכל העונשים הנאמרים בתורתנו הקדושה ובחכמינו זכרונם לברכה על מי שעובר על איסור עריות, הוא גם על איסור נדה, ושניהם חייבים כרת עבור זה. והעובר על זה בזדון לבו, הוא רשע גמור, ופסול לעדות ולשבועה, ונקרא "פושע ישראל בגופו" עבור זה. ודינו נפסק (ראש השנה יז ע"א) – דמי שיש לו רוב עונות, ובתוך העונות נמצא גם עון זה, נדון בגיהנם שנים עשר חדש, ואחר כך גופו כלה ונשמתו נשרפת, והרוח מפזרת לאפרו תחת כפות רגלי הצדיקים. ומי יוכל לשער גודל היסורים והצרות שיסבלו שניהם בגיהנם, אפילו על פעם אחת שעוברין על איסור זה, וכל שכן אם הפקר, חס ושלום, בעיניהם עון זה החמור, לעבור עליו כמה פעמים.

על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה, ובהדלקת הנר

וגם הרבה פעמים גורם העון הזה שתמות בעת שתשב על המשבר, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (שבת לא ע"ב): "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן: על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". גם העון הזה גורם כמה פעמים שימותו בניהם. ואפילו הוא רואה שבניו קיימים, לא יחשוב רב ותקיף מכל מסאבין דעלמא". [תרגום: הזרע שהוא מוליד בו בזמן, נמשך עליהם רוח טומאה, וכל ימיהם יהיו בטומאה. כי הבנין והיסוד שלהם הינו בטומאה גדולה וקשה מכל טומאות שבעולם]. (ועיין שם מה שהאריך בזה). ועל כן, כל איש אשר בשם ישראל יכונה, יחוס על עצמו ועל כל דורותיו הבאים אחריו, שלא יכלו בעונותיו, ויתחזק על יצרו שלא לעבור על איסור המר הזה, ויהיה לו טוב בזה ובבא. ולפי זה, צריך ליזהר מאד שלא לדור עם אשתו בעיר שאין שם מקוה כשרה. ואפלו מי שתלוי בו טפלי, ועיקר פרנסתו, לפי מראית עיניו, הוא תלוי רק במקום הזה, לא יחליף עולם עומד לעד לעולם, בעולם עובר, כי בודאי כשידור בקביעות עם אשתו במקום הזה, בהמשך הימים יבוא לידי מכשול ואיסור כרת, רחמנא ליצלן. וישים בטחונו בה', שלא יעזבהו גם שם.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה)

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו

מצות לא תעשה שלא לבוא על אחות אשתו בחיי אשתו. שנאמר (ויקרא יח, יח), "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה". ומשעה שקדש אשה, נאסר באחותה, בין מן האב בין מן האם, ואפילו מזנות. ואם בא על אחותה בחיי אשתו, אפילו אם גירש אשתו, חייבים כרת; ובשוגג, חטאת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן.

(ספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה, קלא)

 

בס"דבית דין צדק דקהל האלמין יצ"ולאפרושי מאסורא – על משמרת הצניעות

זעקת שמים של האבות השבורים ומשפחות נאנקות

ביום ג' שבוע שעברה (22 במאי) הודפס בעתון הניו-יורקי הנפוץDaily News , עובדות סטטיסטיות קורעי-לב מסמרות שיער. לאמור:

%25 מרופאי הנשים הודו שאינם נוהגים לפי המסורת היהודית עם לקוחותיהן (כמעשה ארץ מצרים וארץ כנען).

%13 מהרופאים הכלליים הוסיפו שהם מתנהגים כרופאי הנשים. עוד %19 אמרו (ללא בושה) שאינם רואים בכך שום חסרון.

עוד %19 הוסיפו שזה דרוש ללקוחות. הגרועים שברופאים בפרט זה הם רופאי הנשים. לאחריהם באים הפסיכולוגים.

מורי ורבותי!!! האם מותר לשתוק? האם מותר לשבת באדישות בו בזמן שהרופאים שוברים משפחות יהודיות בהמוניהם, ומטביעים את כל הקדוש לנו במעיין של טומאה וזוהמא?

כל אחד מאתנו הרי יצטרך לתת דין-וחשבון על כך שישב בחיבוק-ידיים!!! אסור לשתוק, צריך לעורר את יהודי העולם, יש לדרוש ברבים ולהסביר את חומרת הדבר לפני היהודים התמימים. זוהי גזירה רעה לא עלינו להשריש חס ושלום את הגחלת האחרונה של קדושת בנות ישראל.

רבנים הנותנים שיעורים לבעלי בתים חייבים מזמן לזמן להסביר לאברכים צעירים את החומר שבדבר, ולהדריך אותם כיצד עליהם להתנהג.

כל יחיד שיש לו איזושהי השפעה על אנשים אחרים, חייב לפחות בביתו שלו להשתדל שיקחו אך ורק אשה רופאה, ובאם אי אפשר בשום אופן, יש להזהר לא להשאיר את האשה או הבת לבד עם הרופא במשרדו, אלא אך ורק בליווי הבעל או האב או אחד משבעת הקרובות המנויים בשולחן ערוך (אבן העזר סימן כ"ב). (על פי הוראת הגאון הצדיק מורנו הרב יצחק יעקב ווייס ראש אב בית דין ירושלים; מהר"ש ואזנר; מהר"י גרינוואלד (פאפא); מהר"ר בלום (קאשוי); מהר"ם שטערן (דעברעצין); מהר"א לייטנער (מאנטעווידעיא).

זכרו היטיב!!! ביקור אחד אצל הרופא בהתנהגות שלא בדרך התורה, יכול חס ושלום להרוס את האדם לעולם ועד, לגדוע את השלשלת של דורות יהודיים מימות עולם.

לדאבונינו, אירעו לאחרונה אסונות נוראיים על ידי ביקורים אלה, ורק חלק קטן מהם ידועים לרבנים מסדרי גיטין ולאירגוני שלום בית.

על הבעל להסביר בביתו שביקורים אצל הרופא אינם למטרת תענוג, אלא אך ורק לצרכי בריאות וכדומה, ולכן אסור להיכנס לשיחה מיותרת עם הרופא, כי זה גורם להחדרת כח זוהמא בהשקפותי' של האשה.

הספרים הקדושים כותבים, שבעת ביאת המשיח יתגלה מי הם הנשים שעיכבו את הגאולה, ומי הם הנשים הצדקניות שקירבו את הגאולה.

 בכבוד רב,   הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

נ.ב. בקליניקה של "בית ישראל" עובדים עשרות נשים רופאות שאפשר לקבל אצלם כל טיפול לפי בקשה. בוויליאמסבורג אפשר להזמין אשה רופאה שמקבלת מעדיקייט, בבנין הנקרא: Division Medical, 138 Division Ave.

 

שמירת הברית שמירת עינים

GUARDING THE BRIT AND THE EYES

PAGE  1

      2

HOME        ראשי

 

 

ב"הרבינו יונה
באגרת התשובה כותב:"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

הכתב הזה כל אשה מחויבת לתת לחבירה שלה!

נשי ירושלים עיה"ק תובב"א

 

BS”DRabbenu Yonah ZTK'L writes in Iggeret ha Teshuvah“And the woman needs to be modest and she needs to be careful that no men will look at her except her husband, for those men who look at her hands or face descend to Gehinnom and she is punished according to the punishment that each one of the men who looked at her receives, for she made them sin and she did not conduct herself in modest ways and they stumbled because of her…” And this is a proper warning for those Rabbis who fear the word of Hashem to instruct the general public. All women are also encouraged to  show this warning to all her friends 

 

 

בס"דתקנות החפץ חיים זצ"לבעשרת ימי תשובה בשנת תרצ"א, תיקן הגאון הקדוש בעל "החפץ חיים" זצ"ל עשר תקנות לאברכי "כולל קדשים" אשר לו, תשע מהן עוסקות בנושא שעליו מסר אותו צדיק את נפשו כל חייו, נושא שמירת הדיבור, והתקנה העשירית היתה שלא לתור אחר ראיית העיינים לקיים "ולא תתורו… אחרי עיניכם".

חברי הכולל חתמו עליהן וקבלו על עצמם להתאסף מדי שבת בביתו זצ"ל, להתחזק בשמירת התקנות ולהתבונן בענינים אלה, בארבעת זמני התשובה הידועים: א. בכל לילה לפני השינה. ב. בכל ערב שבת.  ג. בכל ערב ראש חודש.
ד. בערב יום הכיפורים
 (מכתבי החפץ חיים חלק ב', עמוד קפ"ז).

על אחת כמה וכמה מוטלת החובה להתריע נגד אלו הרבנים שעושים בתי מדרשות בלי מחיצה כשירה שכידוע יצא החפץ חיים בקול קורא גדול נגד אלו המשחיתים את הכלל ישראל בעבירות החמורות אשר הזוהר הקדוש (פרשת ויחי דף רי"ט עמוד א') כותב דלא מהני תשובה רח"ל על הידוע, ובפרשת נח דף ס"ב עמוד א') אמרו דרק תשובה סגי מהני, ועיין עוד בזוהר פרשת ויקהל (דף רי"ד עמוד ב'), דרק תיובתא שלימתא  מהני וכו', עיין שם.

נאמר בתורה "וכשלו איש באחיו" כתוב על כך הגמרא שילדי ישראל ערבים אחד לשניועבור כל הכלל כולו, כך הוא ברוחניות וכך הוא בגשמיות. עוד כתוב בגמרא שעיקרהערבות נאמר בענין התוכחה, שכל יהודי נושא באחריות על כך שיכול למחות ואינו מוחה,הן על היחיד והוא הדין אם יכול למחות או לפעול אצל כלל ישראל הוא מחוייב בכך, ובאםאינו עושה כך, אזי כל האחריות והאשמה מוטלת עליו כאילו הוא עשה את העבירות שהיהבאפשרותו למנוע או שהי' יכול לפעול שיעשו כמצות התורה (שבת נד., קי"ט:, חנוך מצוהרלט, יורה דעה שלד-מח, ילקוט שופטים סח, מדרש תנחומא משפטים, מדרש תנחומאחקת, אותיות דרבי עקיבא א, רש"י סוטה מא: אבות דרבי נתן פרק כ"ט, מערכי לב דרושאות ע', דף קנ"ז, וספר יד ימין חלק ב, דף יג, ועיין באריכות בספר שאלות ותשובותמהר"ם שי"ק אורח חיים סימן שג והלאה), ובענין שכר המוכיח. עיין בזוהר הקדוש חלק א,כט:, ראשית חכמה שער הקדושה פרק יב בשם מהר"י אבוהב, תמיד כח., ויקרא רבה כה,ילקוט רות על הכתוב וימת אבימלך, אבות דרבי נתן פרק כט, חומת אנך פרשת נח,סנהדרין קא:) כו' כו'.

על כן אנו פונים לכל אחד ואחד מישראל שנכנס לבית המדרש ורואה שהמחיצה אינה כשירה שימחה תיכף ומיד על זה, ויהיה חלקו בין מזכי הרבים שצדקתם עומד לעד.

 

THE RAMBAM, HILCHOT TESHUVAH: LOOKING AT WOMEN MAKES IT DIFFICULT TO DO TESHUVAHAnd there are five things that the one who does them finds no strength to do Teshuvah for them because these things are taken lightly by most people and the person transgresses them and he thinks that it is no sin…The one who looks at women thinks that there is no sin involved in this and he says: Have I had sexual relations with her or did I get close to her?” And he doesn’t know that the sight of his eyes is a great sin that leads to the sin of forbidden relations.   (The Rambam, Hilchot Teshuvah 4, 4)He who looks even at the small finger of a woman in order to derive pleasure from looking, is like one who looks at her private place and even to listen to her voice (Which is considered as looking at her nakedness) or to look at her hair is forbidden. (The Rambam Chapter 21, Hilchot Issure Biah)

LOOKING AT WOMEN IS A GRAVE PROHIBITION FROM THE TORAH

My dear friend you should know that a majority of people think that this prohibition is only words of Chassidut and are not careful to refrain from looking at women, You should know my friend that this is a grave prohibition from the Torah, and the ones who treat lightly this prohibition woe to their souls because they cause great evil for themselves. We have a verse that we repeat three times a day: “And do not go astray after your hearts and after your eyes” And it is written in the Talmud: “Why is it written (Kohelet 6:9) “Better is the sight of the eyes than the wandering of the soul” Because it is more pleasurable looking at a woman than the actual sexual act. And Rashi commented: For the Yetzer ha Ra it is better to make a person sin through the sight of his eyes than to make him sin through the actual sin.  (Derech Pikudecha)

 

  IT IS BETTER FOR A PERSON TO BE CONSIDERED A FOOL THROUGHOUT HIS ENTIRE LIFE BY MAN, THAN TO BE CONSIDERED WICKED FOR ONE MOMENT IN THE EYES OF G-D   (MISHNA EDUYOT 5:6)

 

THE TRUE STRENGTH OF A PERSON'S PIETY IS DEMONSTRATED UNDER THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: A DEVOUT PERSON DOES NOT CAST OFF HIS PIETY EVEN WHEN PEOPLE RIDICULE HIM; WHATEVER HE DOES IS FOR THE SAKE OF HEAVEN; HE DOES NOT LOOK AT WOMEN.His piety is put to the test especially when he is in the company of other men in a situation where women are usually around-for example, in a wedding hall where women are dressed in elegant gowns, and all are gazing at the women, and he does not stare. For that, he will be rewarded with abundant good. Therefore, when a man meets a woman, whether she is single or married, gentile or Jewish, an adult or a minor, it is best for him to turn his face aside and not to look at her. And so do we read in Job, "I made a Covenant with my eyes not to gaze on a maiden" (Job 3 1: 1). The verse "He shuts his eyes against looking at evil" (Isaiah 33:15) refers to the person who does not look at women when they are doing their washing.' When they wash their clothes, they lift their skirts so as not to soil them and thus uncover their legs; and we know that a woman's leg is a sexual excitement. And so said the Sage, "There is no greater barrier to sexual arousal than closing one's eyes.   (Sefer Chassidim 9)There are desires that are very difficult to control unless one has been taught from childhood like for example refraining from looking at women. Therefore, must a man teach and educate his sons on the right path so when they grow old they will not abandon it   (Sefer Chassidim 10)

 

G-D ONLY DESIRES THE MITZVOT THAT ARE PERFORMED WITH HOLINESS AND PURITY AND THE MITZVOT GO THE SITRA ACHRA WHEN YOU VIOLATE THE KEDDUSHA OF THE COVENANT(He who doesn’t guard himself from forbidden relations) causes impurity on all his organs and over all his strength…And when this person does a Mitzvah, it is not considered thus because the Holy One, Blessed be He, doesn’t desire it, as it is written: “And unto the evildoer, G-d says, who are you to relate my statutes” and it is written: “The sacrifices of the wicked are an abomination” and it is written: “Don’t continue offering in vain, it is an abominable incense before Me” for G-d has no desire from his Mitzvot but only when performed with holiness and purity   (Ohr ha Chayim Ha Kadosh, Achare mot 18:20)

 

SEXUAL IMAGES BECOME FIXED IN THE MINDWhen a person takes to heart the sins of his youth, he should be terrified and tremble for gazing at forbidden women causes those images to become fixed in his mind. The Accuser and the evil inclination bring them before his eyes continually, causing him to destroy his seed, which is a terrible sin. Do you not see? Er and Onan were eight years old, sons of the righteous Yehudah, grandsons of our father Yaakov, peace be upon him, the choicest of the patriarchs. Yet they were cut off, even though they were from elevated souls. This was also one of the sins of the generation of the Flood. Any man with a heart must consider how many times he has come to that, as a result of improper thoughts. The evil inclination deceives him by trying to make him think that it happened involuntarily. But his words are wrong; he is absolutely a sinner, for gazing at forbidden women led him to improper thoughts, and as a result of this, he further destroyed [seed, thus] killing his children, defiling the seal [of circumcision] of the King. But His mercies prevailed in being slow to anger, perhaps this person will return in repentance and will mourn bitterly in confession and regret, and will return and be healed. (Anthologized from Ethical books, Chok le Israel)

 

כשאדם פוגם בברית הסטרא אחרא לוקחת ממנו כל התורה ומצות עשה (זוהר חי – אור לישרים -חובת הלבבות)עיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלה גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה. (אור הגנוז)

אותה נפש שלא חזרה בתשובה מה יהיה איתה

בתיקוני זוהר הקדוש (תיקון ל"ב, דף ע"ו עמוד ב') בפירוש הזוהרוהן שבעה מדורי הגיהנם. אותה נפש שלא חזרה בתשובה באלו שלושה, מוריד אותה הקדוש ברוך הוא במדורי הגיהנם האלה, ושם נשכחת לדורי דורות. ואם הוא צדיק נאמר בו כי שבע יפול צדיק וקם. אמר רבי אלעזר ואם הוא צדיק מדוע יורד שםאלא כדי להוציא משם כל נפש ונפש מאלו שהרהרו בתשובה ומתו בקצרות שניםוהוא טורח בשביתוזה הוא מאמר ראשון שהוא בראשית.

 העון הגדול של המקשה עצמו לדעת שהוא בנדוי

אמר   רב יהודה: המקשה עצמו לדעת יהא ובנדוי. ולימא אסור? משום דקא מגרי יצר הרע אנפשיה. אמר רבי אמי: נקרא משמד, שכן דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו לך עבד עבודה זרה והולך ועובד.

איכא דאמרי, אמר רבי אמי: כל המביא עצמו לידי הרהוראין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הואכתיב הכא: 'וירע בעיני ה" (בראשית לח, י), וכתיב התם: 'כי לא אל חפץ רשע אתה' וגו' (תהלים ה, ה). אמר רבי אלעזר: מאי דכתיב: 'ידיכם דמים מלאו' (ישעיה א, טו)? אלו המנאפים ביד. תנא דבי רבי ישמעאל: 'לא תנאף', לא תהא נואף בין ביד בין ברגל.

 העון של דור המבול

ואמרינן עלה: 'מי יודע רוח בני האדם' וגו' (קהלת ג, כא), אלו נשמתן של צדיקים, שאין מחממין את עצמן להוציא שכבת זרע לבטלה. ואמרינן עלה בגמרא: דור המבול כולן מוציאין שכבת זרע לבטלה היו. הוו בהו איצטגניני אמרי: עלמא לא פחות משיתא אלפי שנין, לא נוליד ואנן נחיה לעלמא כוליה. אמר להם הקדוש ברוך הוא:

שמתם עצמכם עקר, הריני עוקר שמכם שלא תעלו בחשבון עולם. מנא הני מילי? דכתיב באונן: 'והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה' (בראשית לח, ט), שהיה מחמם עצמו ומוציא שכבת זרע לבטלה. וכתיב בדור המבול: 'כי השחית כל בשר' וגו' (שם ו, יב). על כן נדונו במדת רותחין, כדגרסינן בפרק חלק (סנהדרין קח, ב): אמר רב חסדא: דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נדונו וכו', עד כאן.

המסתכל בנשים עובר על (ויקרא יט, ד) ואלהי מסכה לא תעשו לכם, שמאחר שכל גופו מתחמם ברוח הטומאה, נמצא עושה עצמו אלהי מסכה.

בספר ראשית חכמה – שער הקדושה – פרק שבעה עשר וזה לשונו: והנה הקרי יבא לכמה סבות וצריכין אנו והנה לבארם. הא' מהם הוא מה שפירש הרשב"י ע"ה בפרשת קדושים בענין אל תפנו אל האלילים, והוא ענין ההסתכלות בנשים שיבא מזה לידי הרהור וטומאה והוא עובר על (ויקרא יט, ד) ואלהי מסכה לא תעשו לכם, שמאחר שכל גופו מתחמם ברוח הטומאה, נמצא עושה עצמו אלהי מסכה, ופירוש מלת לכם הוא כאילו אמר לא תעשו עצמכם אלהי מסכה, על דרך שפי'. וכן פירש בזוהר (פרשת תצוה דף קמב) בענין (שמות לד, יז) אלהי מסכה לא תעשה לך' וכו'. ועל דרך זה אמר בזוהר (פרשת קדושים דף פב) וכל מאן דאסתכל בשפירו דאנתתא ביממא אתי להרהורי בליליא, ואי סליק ההוא הרהורא בישא עילויה אעבר משום אלהי מסכה לא תעשו לכם, עד כאן לשונו. וענין ואי סליק ההוא הרהורא בישא עילויה היינו שמשך עליו ההרהור עד שמתוך כך בא לידי טומאה הרי הוא כעובד עבודה זרה.

מה נוראים הם דברי הספר חסידים (אות קנג) שכתב: מכאן שכל שנענש חבירו והוא אינו מזהירו לומר אל תעשה הרי כל העונש שמקבל מעלין על זה כאילו הרגו, לפי שהיה לו להזהירו ולא הזהירו.

הקדוש ברוך הוא אוהב מאד העבודה לזכות הרבים[1] וכל אחד צריך שיהיה לו צער גדול וכאב לב על שפלות כבודו יתברך שמו, ולהדפיס ספרים האלו שמועילים בעזרת השם להתחזקות בעניני אמונה בשכר ועונש, ועל ידי זה יוכלו בני ישראל להתקרב לעבודתו יתברך שמו. ובזה יקיימו המצוה של "ואהבת לרעך כמוך", שבהמצוה הזאת[2] כלולה כל מצות התורה, ולעשות נחת רוח לאבינו שבשמים להדפיס דברים של אמת וחכמה לעורר לבבות של אחינו בני ישראל שידעו גדולתו של הקדוש ברוך הוא ורחמנותו הרחבה על בני אדם ועל כל הבריות, שעל ידי זה יתרבה כבודו יתברך שמו בעולם שיכירו וידעו בלתי ספק שיש מנהיג ושופט לכל העולם והתורה הקדושה היא מן השמים, כי האמונה שיש רק מחמת שראינו שעשו אבותינו כך וכך זאת היא חלושה ואינה רק מנהג אבותינו בידינו. אבל אמונה מכח הידוע וכמו שכתב דוד המלך עליו השלום "דע את אלקי אביך ועבדהו", זאת ענין אחר הוא וכמו שכתוב אינו דומה ראיה לשמיעה, והאמונה מחמת ידיעה זאת היא ממש כמו ראיה, וזאת יכול להתקיים לעולם שאפילו כל הכופרים ומסיתים ירצו להפוך אותו מן הדרך הישר אי אפשר להם, אבל לאדם המאמין רק מחמת ירושת אבותיו בקל יכולין לזרוק בלבנו ספקות חס ושלום.

וגם בלא זה המאמין רק מאבותיו זה אי אפשר לעשות עבודה בשלימות ובחשקות ובאהבה, והקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח רק מן הרצון הגדול יותר ויותר מן המעשה, כי רחמנא ליבא בעי, כי "מה אשיב לד' כל תגמולוהי עלי", ותן לו משלו שאתה וכל אשר לך שלו הוא, כי התפילין והרצועה מן עגל באים, ומהיכן בא העגל מן הקדוש ברוך הוא, והאתרוג לברך עליו גם כן הוא מן השם יתברך, ולימוד תורה הקדושה ותפלה גם כן כי "מי שם פה לאדם" לדבר, וכן הכל, ואם צדקת מה תתן לו, אם כן אי אפשר לאדם שום דבר בעולם ליתן להקדוש ברוך הוא אשר לא ממנו יתברך שמו בא זאת, אלא רק התורה והמצות אשר נתן לנו הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו, ואם אנו מבטלין במחשבה של אמת רצונינו מפני רצונו יתברך שמו, רק זאת שלנו הוא הבחירה ונוכל ליתן להקדוש ברוך הוא ומקרבין עצמינו להקדוש ברוך הוא על ידי רצון הטוב ובלא זה אינו כלום כי בשפתיו כבדוני ולבו רחוק ממני אינו לרצון ולא פורחת לעילא, אשר אפילו קרבן בלא כונה להשם יתברך פגול היא ולא ירצה, וגם כתיב בגמרא שאחד שאכל קרבן פסח בלא כונה נקרא פושע, על כן אחינו בני ישראל .

מי לד' אלי! לתת יקר וגדולה ותפארת למי שאמר והי' העולם ועשה עמנו תמיד טובות ונסים גדולים ורבים וגם עושה עמנו בכל עת ערב ובוקר וצהרים, וראוי וחיוב גדול הוא להתאמץ בכל אמצעי כחות להרבות כבודו יתברך שמו בין הברואים, ולזה אין שום אופן אלא להדפיס ספרים הרבה כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום עשות ספרים הרבה אין קץ ולהפיצם בישראל, כי יש הרבה בני ישראל  אשר יש להם לב בשר, רק אין להם את הספרים היסודיים שיבאר להם את הענין של שכר ועונש ויראת שמים ואין אומן בלא כלים, וגם יש שאינם יודעים איזה ספרים שיש יותר תועלת לקנות ולא כל העתים וזמנים שוים, כן גם בזמן הזה רק ספרים כאלו להחזיק האמונה בראיה של אמת יכול לפעול בעזרת השם יתברך.

ואל יתמה הרואה איך אפשר זאת? אלא אם ראשונים כמלאכים וכו'. אבל כן גזר הקדוש ברוך הוא על כל דבר באיזה זמן שיצא לאור עולם, ועל ידי מי, ומי שיהיה לו הזכות בספרים כאלו[4]. והרבה פעמים הם תיקונים מגלגולים הקודמים מדורות הראשונים כמובא בפנים הספר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה'"[5], דהנה איתא בתיקונים[6] אשר אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא, ואיתא בספר תניא קדישא[7], שבכל דוד ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת את העם כו'.  וכמרומז גם בש"ס בכמה מקומות[8] שאמרו על התנאים והאמוראים "משה שפיר קאמרת", וכפירוש רש"י שם.

וזהו שעל ידי הרועה נאמן שבכל דור, בחינת משה שבדור, על ידו פועל משה רבינו עליו השלום באנשי הדור שיקיימו את מצוות ה' בכלל, ושיקיימו אותם בבחינה ומדריגה שמשה רצה שיקיימו אותם.

והנה התורה היא נצחית ותמידית, וזהו "וידבר משה אל ראשי המטות, היינו אשר משה רבינו עליו השלום דיבר אל ראשי המטות שבדורו, וכן חכמי הדור, שהם אתפשטותא דמשה בכל דור ודור מדברים לבני ישראל שבדורם, לאמר  לדורות אחריהם, זה הדבר אשר צוה ה', שיקיימו את מצוות ה' באופן כזה  שמשה רבינו עליו השלום מלמדם לקיימם, היינו באופן ובבחינת שהוא מראה להם ("מראה באצבעו ואומר זה"), היינו בבחינתו כפי שמשה רבינו עליו השלום רצה לקיימם ("שיתקיימו כולן על ידי").

ובזה נתקיים במשה רבינו עליו השלום גם מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה[9] "הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות", כי על ידי זה שראשי המטות שבכל דור מזרזין את בני ישראל שבדורם לקיים את המצוות, הרי זה כאילו משה רבינו עומד ומדבר עתה לבני ישראל ומוסר להם את דבר ה'.

וכן אנו רואים גם מחכמות החצונים אשר אנו יודעים כמה גדולים היו ולא המציאו האורות הטובים "עלעקטעריציטעט, ואוירונים (ערפלעין) וספוטניק וכל מיני כלי משחית" וכדומה, וגם עתה יש חכמים יותר מזה שהמציאו זאת. וגם זה האדם הממציא זאת בעצמו איזה ימים קודם לא ידע זאת, ונראה שהכל בידי שמים מתי יהי' ועל ידי מי.

מי שאוחז במידה זו מראה אהבתו אל ה' ביתר שאת וביתר עז, כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו ולהרבות לו עבדים

וראה מה שכתב החתם סופר בהקדמתו לשולחן ערוך (חת"ס יו"ד חלק ב') בקונטרס "פתוחי חותם" שכתב הגה"ק רבי שמעון סופר אבדק"ק קראקא בנו של רשכבה"ג בעל החת"ס זיעוכי"א. וזה לשונו: והאוחז במידה זו מראה אהבתו אל ה' ביתר שאת וביתר עז, כי מדרך אוהב את המלך להתאמץ ולהשתדל בכל האפשר להכניס בני אדם תחת עול מלכותו, ולהרבות לו עבדים כיד המלך, ויען כי זכה אברהם אבינו עליו השלום למידה זו טרם ציוה ה' עליה, רק משכלו ומדעתו עמד בראש כל חוצות, בנה מזבחות וקרא בשם ה', העמיד תלמידים הרבה, את הנפש אשר עשה בחרן, לכן לו יאות להקרא אוהבו של המלך יתברך שמו, זרע אברהם אוהבי, וכגמול נפשו השיב לו ה' וחלף אהבתו אל ה' היה אהבת ה' אליו, וזהו שהודיענו יתברך שמו, באמרו כי ידעתיו [אהבתיו] למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'.

אנחנו צריכים ללמוד לשמור ולעשות כמו שעשה אברהם אבינו, שהיה מחזר אחרי בני אדם להכניסם תחת כנפי השכינה כמו שכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ודרשו חכמינו זכרונם לברכה שהיה אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת את הנשים. ובא וראה מה הרמב"ם כותב (הל' ע"ז פ"א ה"ג), וזה לשונו: כיון שהכיר [אברהם אבינו ע"ה את בוראו] . . התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם, וכיון שהיו העם מתקבצין עליו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בלבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים עליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם, והבדיל אחד ממונה כדי שלא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה', עכ"ל.

והחפץ חיים זצ"ל במכתבו על דבר מאכל כשר לחיילים, האריך בענין הערבות, ובסוף דבריו הביא מה דאיתא במד"ר ויקרא, משל לאחד שהיה מהלך בספינה ונטל מקדח וקדח בספינה, אמרו אנשי הספינה מה אתה עושה, אמר להם הלא תחתי אני קודח, אמרו לו, והלא אתה מציף עלינו את מי הים, אף כאן בענינינו, ישראל אחד חוטא וכולם נענשים.

עוד כתב שם החפץ חיים, וזה לשונו, ויתכן שלעתיד לבוא יתבעו לאחד על חֵלב ובשר חזיר, ויענה הלא נזהרתי בכשרות כל ימי ולא אכלתי משום חשש סירכא, ויענו לו הלא פלוני אכל והתביעה היא עליך גם כן, שערבת בעדו בעת קבלת התורה. והלא אחכמינו זכרונם לברכה באבל, עני שאין לו מה לאכול מותר לו לעשות מלאכה בצנעא לאחר ג' ימים לאבילתו, אבל אמרו חכמים, תבוא מאירה לשכניו שהצריכוהו לכך (והיינו שהיה להם לסייעו שלא יבוא לידי כך). והתם הוא רק איסור דרבנן, והכא הוא חיוב מלקות על כל כזית וכזית, ואיסור דאורייתא הוא אפילו על משהו.

עוד כותב שם: אנו אומרים באבינו מלכנו מחה והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך, ואחר כך אנו אומרים אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו, ואיה שטרי חוב חדשים, אלא הוא שטר חוב של ערבות, עיי"ש עוד באריכות. וכן כתב הצה"ק רבי הלל מקאלאמייע זי"ע בספרו משכיל אל דל.

ובפרשת קריאת שמע (ואתחנן ו, ה) כתיב ואהבת את ה' אלקיך וגו', ופירשו חכמינו זכרונם לברכה (יומא פו, א) שיהא שם שמים מתאהב על ידך (לחבירך, רש"י). והוא כמו אוהבו הנאמן של המלך, שמשתוקק לאַהב את המלך על כל בני המדינה, שיהיו הכל נאמנים בעבודתם למלך באהבה ובלב שלם.

ועיין בספר חרדים, תשב"ץ ורמב"ם, שמובא שם גם כן בפירוש הכתוב ואהבת את ה' אלקיך, שידרוש לאחרים דברי כבושין עד שיאַהב אותו יתברך על בריותיו ויכניס בלבם אהבתו יתברך. וכמו איש נאמן האוהב את המלך, שהוא משתדל בכל כחו להכניע את האומות האחרות להכניסם תחת ממשלת מלכו.

ובספר הקדוש חובת הלבבות שער אהבת ה' פ"ו כתב, וכן מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, תהיה זכותו מעוטה. ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכיות כל מי שמתקן לאלוקים, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ואמרו משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, ואומר (משלי כ"ד) ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב וכו', עיי"ש.

והחפץ חיים מסיים: ולכן, אם לא נשים לב לקרב את אחינו בני ישראל בהנחת תפילין, שמירת שבת טהרת המשפחה וכיוצא בו, הרי בודאי אשר מטעם ערבות הנה בבוא עת הפקודה יגיע לנו על זה עונש גדול חס ושלום, כאילו אנו בעצמו לא הנחנו תפילין וחללנו את השבת חס ושלום. ולפי זה, אף האדם השלם יכול להיות אשר לעתיד לבוא ידונו אותו על זה שלא הניח תפילין וכו', וכאשר ישאל בתמיה, מנין לי האיסורים הללו וחף אני מהפשעים האלה, ישיבו לו: האם לא ידעת כי כל ישראל חברים וערבים זה לזה, ואתה עמדת מרחוק ולא ראית להושיעם בהנחת תפילין, שמירת שבת, טהרת המשפחה וכיו"ב, ועל כן בוא וקבל דינך כיאתה לך.

העצה היחידה לצאת ידי חובת הערבות כנזכר לעיל הוא קל מאוד כי על ידי שידפיס (או יעזור להדפיס) ספרים ולחלק בחינם (כמו שכתוב מה אני בחינם אף אתה בחינם, וכמו שכתבנו לעיל) הספרים על עניני שכר ועונש ועוד. וכמו שכתב בעל החיד"א זכרונו לברכה כי תוכחה על ידי ספרים בכתב נתקבל ביותר. כי על ידי הלימוד בהספרים יחזרו בתשובה. (ראה להלן מה שכתב בעל המחבר של הספר קב הישר) כמו כן נחוץ לפרסם ספרים על קדושת השבת, תפילין, מזוזות, ציצית, טהרת המשפחה.

הרבה אנשים אומרים הנה אנו אנשים פשוטים ולא רבנים מה רוצים ממנו? ישנם ברוך השם אלפים רבנים ובתי מדרשים ותלמידי חכמים, ואם הם לא עושים או לא יכולים לעשות למה אני צריך לעשות פעולות האלו?

אבל תדעו נאמנה, כי אנחנו כעת ממש קרוב להגאולה שלימה ואנו מחכים לו למלך המשיח בכל יום שיבוא, ואנו צריכים לדעת מה שכתוב בזוהר הקדוש ובאור החמה, כי לפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים ומנהיגי ישראל מהערב רב רחמנא ליצלן. וישנם באמת רק יחידי סגולה של רבנים שרוצים לעשות, אבל אין להם הכוח והממון לעשות הפעולות הטובות והנחוצות, על כן במקום שאין איש יאמר החלש גבור אני, ואין דבר שעומד בפני הרצון.

העצה היחידה שלנו הוא להחזיר את העם בתשובה, כדלהלן: ראשית אנו צריכים לדעת הדור הזה של עקבתא דמשיחא הוא הדור האחרון שאנו מקוים ממש בכל עת ורגע לזכות בביאת משיח צדקינו בקרוב ממש, ומי שרוצה באמת לזכות לזה צריך לבקש ולבכות הרבה להשם יתברך שיזכה לעשות דבר טוב בחייו, ובפרט כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהדור שלנו הוא רוב רובן מהערב רב רחמנא ליצלן [10]

ובבני יששכר (מאמרי חודש אדר) כתב: כתות הערב רב אשר בקרבנו הם יושבים, מינים מוסרים אפיקורסים, הן המה משורש עמלק הדעת דסטרא אחרא ער"ב ר"ב גימטריא דע"ת כאשר תראה בדורות הללו אשר בעונותינו הרבים נתרבה האפיקורסות, וגם אותן דקיימין כלי חמס על ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים ודי למבין, עד כאן. ובזוהר חי פרשת בראשית (דף קי"ג) כתב וזה לשונו, ועתה רוב הדור עם הראשים שלהם הם מערב רב, ע"כ.

ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וזה לשונו, דלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו', וזה לשונו הדברי חיים שם: כי ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו עבדו כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה בעונותינו הרבים רובן מערב רב ורוצים לשרור על הציבור וכל מעשיהם רק לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת שמוסרים נפשם לד' לא לקבל שום תועלת לעצמם, עד כאן עיין שם עוד.

עיקר האמונה הוא, ש"השם אחד יאיר בנפשו" (ראה תניא פוף פרק י"ח, ופרק ל"ה), דמדריגת החכמה הוא "אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו". (ועיין רמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ז'.). וכל עבודת האדם צריך להיות "בלתי לד' לבדו". אנו צריכים להיות מוכנים למסור את נפשינו במסירות נפש ממש ללא כל חשבונות של כסף וכבוד ופוליטיקה (כי העבודה כזאת אין לה שום חשיבות למעלה בשמים, ואחר מאה ועשרים שנה יבוא לשם בלי כלום) רק צריכים לעבוד את ה' בתמימות "בלתי לד' לבדו", כמו שהצדיק הקדוש רבי ר' מרדכיל'ע מנדבורנא זי"ע היה אומר בעת התפילה כשהוא הגיע ל-לא-ל ברוך נעימות יתנו וכו', "כי הוא לבדו מרום וקדוש", אז הוא אמר באידיש, רק הוא לבד, רק הוא לבד, "נאר ער אליין נאר ער אליין" הוא חזר על כך לפחות 100 או מאה וחמישים פעם בכדי שיכנסו לכל העצמות שאין עוד משהו חוץ מהשם יתברך לבדו. ואחר כך אמר בשמחה גדולה ובלהבות אש פועל גבורות עושה חדשות וכו', זכותו יגן עלינו.

יב)     בספר מבשר צדק פירוש מה שכתוב אם אין אני לי מי לי, כי אפילו יחיה אדם אלף שנים ויעסקו בתורה ועבודה אף על פי כן לא יוכל לצאת ידי שמים מה שמחויב לעבוד את השם יתברך. ותרופה אחת מצאנו לו אם יזכה את הרבים בתורה ובמצוות אז תורתם ומצוותם יהיו לו למליצי יושר לפני אב הרחמים יתברך. וזה שאמר אם אין אני לבדי עוסק בתורה ובעבודה אלא אני עוסק עם רבים ומזכה אותם, מי שיעשה מצוות ומעש"ט לי שייך לי כיון שאני זכיתי אותם וכל מה שעושים יעלה על חשבוני. וכשאני לעצמי עובד ה' ואינני מזכה את הרבנים מה אני כלומר מה אני נחשב וכו'.

[1] ) ועוד הפעם אנו מבקשים שלא יהיה דבר הזה קטן בעיני אחינו בני ישראל כי כדאי וראוי לנו לחשוב מחשבות ולעשות איזה תחבולות ועצות גם לתכלית האמת וצריכין אנו לקנא בכת "המיסיאנערין", שמייגעים הרבה להעלות כבודו של שקר, כי זאת ידוע הוא שמיד בא הבעל דבר בטענות להתבטל דבר מצוה ובפרט לזכות הרבים שזאת המצוה יקרה היא מאד בעיני הקדוש ברוך הוא אבל צריכין אנו לגרש היצר ולומר הלא כמה פעמים ורצה לומר אבדתי ממון יותר וגם נתתי ממון במקום אשר אפילו ספק לא היה שיגיע נחת רוח להמקום ברוך הוא וגם נתתי כמה פעמים על (הלאטריע ועוד), ולמה לא אעשה הדבר שעל כל פנים אפשר להיות מצוה? ועבירה בודאי לא, ומכל שכן שהוא מזכה את הרבים כדי לעשות נחת רוח להבורא כל עולמים. הקדוש ברוך הוא ישלם שכר טוב להמחזיקים, להם ולבניהם.

ידוע למה אחינו בני ישראל סובלים כל כך, מי אשם בזה?

היום נודע לנו כי כל התפילות שאחינו בני ישראל התפללו בלי מחיצה כשרה התפללו ישר נגד העבודה זרה?

היום נודע לנו את הרוח הקודש של הצדיק הקדוש בעל דברי חיים לפני 140 שנה כשאסר הפאה נכרית, ואמר שעוברים כמה לאווין האיש והאשה בכל רגע ורגע, ואז אמר היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה?

היום נודע לנו ש 93 גדולי ישראל מאז אסרו הפאה נכרית ולא שמענו בקולם, כי רבנים מרבני הערב רב התירו לנו!

האם אתה מוכן מכאן ולהבא שכל תפילתך תלך לבתי כומרים?

הרב המתיר לך להתפלל בבית המדרש בלי מחיצה כהלכה כמו שכתבו 180 גדולי ישראל הוא מראשי הערב רב – ואתה רוצה לשמוע למה הוא מתיר אסורים?

תשובה! כי הוא צריך את הכסף של הקהל ולא איכפת לו לקיים את הלכות משולחן ערוך, משולחן ערוך לא יקבל כסף, אז מה איכפת לו ההלכה?

שאלה? איך הרע-בנים מן הערב רב יכולים למצוא היתר על דבר שאסרו 
180 גדולי ישראל בענין מחיצה כשירה?

תשובה! הרב שלך שהוא שרץ טמא מטהר את השרץ בק"ן טעמים, אבל השרץ נשאר שרץ, רק מה שעושה אותך גם כן לשרץ, ומה יש לך מכל התפילות, אם כל התפילות שלך הולכים ישר לסטרא אחרא? תתפלל בבית ולכל הפחות ה' ישמע תפלתך!

האם אתה מאמין בקריאת שמע שאתה מתפלל בכל יום? הרב שלך אינו מאמין בקריאת שמע! שהוא יודע פירוש המלות, ורש"י הקדוש אומר. ספר במדבר (פרק טו פסוק לט) וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה’ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (שם, מ) לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹקֵיכֶם. (שם, מא) אֲנִי ה’ אֱלֹקֵיכֶם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי ה’ אֱלֹקֵיכֶם. וברש"י פסוק מא. אֲנִי ה’ – נאמן לשלם שכר. אֱלֹקֵיכֶם – נאמן להפרע.

יהודי יקר למה לך ללכת להתפלל לבית הכנסת שאין שם מחיצה כשירה? תעשה מצוה גדולה ותנסה לעשות את המחיצה של הבית הכנסת שלך שלא יהיה אפשרות לראות הנשים כלל וכלל.

ואם הרב או אנשים אומרים לך שרבי משה פיינשטיין מתיר, אמור להם מיהו ר' משה נגד כל 180 פוסקים שאסרו בחרם חמור שאין מציאות בעולם על פי הלכה לשום פוסק לעקור את הפסק דין שלהם!

תזכור במקום שיש גדר ערוה מוציאים קדושה!

והלא מטרה של בית הכנסת הוא שיהיה מקום קדוש שהתפילות והתורה שלנו הוא לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו.

"וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבָבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם" וְגוֹ' (במדבר טו), אָמַר רַבִּי לֵוִי[11], לִיבָּא וְעֵינָא תְּרֵי סַרְסוּרֵי דְּחֶטְאָה נִינְהוּ, כְּתִיב, (משלי כג) "תְּנָה בְנִי לִבְךָ לִי וְעֵינֶיךָ דְּרָכַי תִּצֹרְנָה" אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִי יְהַבְת לִי לִבָךְ וְעֵינָיִךְ אַנָא יָדַע דְּאַת לִי. (עין יעקב על ירושלמי מסכת ברכות אות ד).

בברכות דף יב ע"ב. עול מצות דכתיב, וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה' ציצית וגו' הרהור עבירה והרהור עבודה זרה מנלן דתניא אחרי לבבכם זו מינות

בסמ"ג – חלק מצות לא תעשה – מצוה טו. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים שנאמר (במדבר טו, לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וגומ'.

עבודה זרה, מינות, וזנות, וגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא

ברמב"ם ל"ת מז, הל' ע"ז פ"ב הל' ג, סמ"ק סי' יב (לענין מינות) וסי' ל (לענין זנות). (נר' דמה שחילקן לשנים הוא מפני שהן שני דינין ואין הכרח שמחשיבן לשני לאווין), חנוך שפז.

שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים שנאמ' (במדבר טו, לט)
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם (רמב"ם ל"ת מז).

דרשו רבותי' [בספרי (שם בפר' שלח) ומביאה] בפ"ק דברכות (יב, ב) אחרי לבבכם זו מינות, פירוש שלא (יפנה אחר) [יחשב] שום מחשבה שעל ידה יוכל לבא לידי מינות לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יחשב [אדם] ביחוד השם ברוך הוא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור, ופעמים יחשוב על תורה שבעל פה שמא היא מן השמים שמא אינה ועל ידי כך השטן (מסיתו ויבא) [מקטרגו ומסיתו לבוא] לידי מינות, ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי שגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא אין בו מלקות כדין לאו שאין בו מעשה (ע"פ רמב"ם ע"ז פ"ב הל' ג).

ספר מנחת חינוך – מצוה שפז – אות א. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים.

שלא נתור אחר מחשבת הלב וראיית העינים. מצוה זו מבוארת בר"מ פ"ב מעבודה זרה הלכה ג'. ודברי הרב המחבר הם מוסר השכל. ועיין בספר משנת חכמים במצוה י"ג מה שפלפל בדברי הר"מ, וגם הקשה דלשיטת הרמב"ן בהשגותיו לשורש התשיעי, דהנפרטים בלאו שבכללות נמנה כל אחד למצוה בפני עצמו, אמאי לא מנה כאן שתי מצוות, דדרשינן ברכות י"ב ע"ב אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות, ועי"ש מה שמתרץ. ואין בלאו זה מלקות לכולי עלמא. ודברי הרב המחבר קשרם על לוח לבך ואשריך וטוב לך.

פסקי הלכות ממאה ושמונים רבנים

על מחיצה בבית המדרש

למה דוקא רואים שהרבנים לבד גם כן מדברים באמצע קדיש?

השטן נותן לך כוח לעשות בית הכנסת בכמה מליון דולר, אבל לא נותן לך לעשות מחיצה כשירה!

מי אשם בזה?

אבל אשמים אנחנו על אחינו! שאם כל התפילות שלנו לא עולות לשמים, אז יש כוח למחבלים לעשות מה שהם רוצים

הגאוה היא שורש להרבה עבירות אם בין אדם למקום ואם בין אדם לחבירו, כי גורם להזיק לחבירו ולשנאתו ולדבר לשון הרע עליו, וכאלה רבות, ואם בינו למקום שכן כתיב (דברים ח' י"ד) ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך, ואמרו רבותינו ז"ל (סוטה דף ה' ע"א) כל שיש בו גסות הרוח נקרא תועבה שנאמר (משלי ט"ז ה') תועבת ה' כל גבה לב. ואמרו (שם) בשמתא מאן דאית ביה, וראוי לגדעו כאשירה ואין עפרו ננער ושכינה מיללת עליו ושקול כעובד עבודה זרה וככופר בעיקר, וכאלו בא על כל העריות כולם וכאלו בנה במה, ואפילו שיקנה להקדוש ברוך הוא שמים וארץ כאברהם אבינו שלא ינקה מדינה של גהינם וסופו מתמעט ונאסף מן העולם שלא בזמנו, ואפילו ירבעם שכל חכמי דורו היו לפניו כעשבי השדה (סנהדרין דף ק"א ע"ב) ולא היה בתורתו דופי והיה שונה ק"ן פנים בתורה לא אבר אחד פנוי ממנו שאינו שורה עליו צריך בעבור אותו אבר לחזור בגלגול לעוה"ז עד שישתלם בכל האברים בדיוקן דצלם ה', שאם חסר אבר אחד אין הוא בצלמו. סוף סוף כל מה שישתדל הבן אדם בעבור קב"ה ושכינתיה כאשר עושה מצותיו, כך מדה כנגד מדה ישתדל הקדוש ברוך הוא בעבורו ובעבור בת זוגו באותו עולם. נענש ונטרד מן העולם הזה והעולם הבא אלא מפני גסות הרוח וכאלו דוחק רגלי השכינה ומסתלקת מן העולם ואומרת אין אני והוא יכולים לדור יחד בעולם, ומורד במלכות שמים, ומתעטף בטליתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנאמר בו (תהלים ל"ג א') ה' מלך גאות לבש, ובמה יתגאה האדם והויתו מטפה סרוחה ויצירתו בדם נדה ובחייו טנוף וסרחון ואחר מותו רמה ותולעה ואחרית גופו גוש עפר ונפשו יורדת לגיהנם.

 ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר

סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כל מזימותיו לסמא עיני האדם עד אשר לא יוכל לראות את השמש… וזה סמאל שותפו מעור עין השכלי, שלא יראה במראות האל

כלי יקר על בראשית פרק לב פסוק כה. ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. בענין התאבקות עם יעקב רבו הדעות, הן קצרה אורך היריעה האחת מלהעלות עליה כל דעות המפרשים, אמרתי הלא לאלהים פתרונים אענה גם אני חלקי ואומר, אחר שהסכימו רוב המפרשים שמלאך זה הוא סמא"ל שרו של עשו הנקרא סמא"ל עשו, כי כל חפצו וישעו לסמא עיני האדם ולהכותו בעורון ולעשותו סומא מעין השכלי, עד אשר לא יוכל הרואה לראות במראות האמת לבא ולראות פני ה' ולבוא בסוד ה' ליראיו בסתרי התורה, כי הוא שטן, הוא מלאך המות, הוא יצה"ר (ב"ב טז.) ורמז לדבר כי סמאל שותפו של ענב"ם באלפ"א ביתא ואותיות שניות, כי כמו שהיין היוצא מן הענבים כשהוא משכר את האדם הרי הוא עור בסתם עיניו, כמו שנאמר (בראשית מט יב) חכלילי עינים מיין. וסתם שיכור הולך כעור וסומא, כך סמאל זה שותפו, כל מזימותיו לסמא עיני האדם עד אשר לא יוכל לראות את השמש. ואם כן הענבים מסמאים עין הגשמי, וזה סמאל שותפו מעור עין השכלי, שלא יראה במראות האל וזהו סמאל מלה מורכבת.

ועוד ממה שצריך שתדעהו, שהיצר הרע נמשל לזבוב (ברכות סא.) כאשר פרשתי למעלה פרשת בראשית בפסוק לפתח חטאת רובץ (ד ז) כי סתם זבוב אינו רובץ בבשר השלם שבאדם, כי אין כחו בפיו לעשות פתח חדש בבשר שלם, ע"כ הזבוב רובץ בין השפתים במקום שמוצא פתח פתוח קצת שם ירבץ להרחיב פתח המכה, כך היצה"ר אינו מזדווג אל האדם השלם אשר לא פרץ גדרו כלל ולא פתח לו פתח לחטאת ולנדה, ועם האיש השלם בכל מעשיו אין לו שום שייכות ועסק כי לא יכול לו כלל, אך בזמן שהאדם מעצמו פותח לו פתח קצת ופורץ גדרו אף בעבירה קלה, אז מיד מזדווג לו היצר הרע ואומר לו אך עצמי ובשרי אתה, ואז יעלה מן העבירות הקלות אל החמורות, ומשתדל להרחיב הפרצה עד עלות חמ"ס גבר לאין מרפא, ופרץ גדרו והיה למרמס (ישעיה ה ה). כך זה המלאך סמאל שרו של עשו בראותו עניני יעקב עם עשו שהם תלוין בשמירת התורה כמ"ש והיה כאשר תריד וגו', והנה כל זמן שלא הביט און ביעקב כלל, לא נזדווג אליו לסמא את עיני שכלו מכל וכל, אך כשראה שיעקב פרץ גדרו קצת ביציאה זו, כי חנן אותו אלהים ונתן לו את כל ורוב עושר ונכסים וכבוד ויעקב יצא מגדר ההסתפקות קצת, ויותר יעקב לבדו וי"א לכדו, במקום הסכנה כי הלילה זמן קהלה לכל המזיקים היא, והוא נשאר בלילה יחידי עבור פכים קטנים מחבלים רמים ונשאים, ובעבור דבר מועט האחוז בחבלי בוז נותר במקום סכנה לבדו, אז אמר סמאל האח מצאתי און לי מאחר שיעקב התחיל בקלקלה ועשה את עצמו קצת עור מעיניו, כי מי עור כמו אוהבי הממון אשר עליהם נאמר (משלי כז כ) עיני האדם לא תשבענה. אז אמר סמאל הנה עת לקרב ועת לחבק אליו, והנני מוסיף לו טומאה למלאות עיניו אבק ועפר כדי שיהיה סומא מכל וכל גם מעין השכלי, וזהו שאמר ויותר יעקב לבדו, כאשר עבר חק ההסתפקות ויותר לבדו לכדו, והרי הוא לבדו כי בטלה דעתו אצל כל אדם, כי מי פתי יסור הנה לסכן עצמו בעבור דבר מועט כזה, אין זה כי אם לב הותל הטהו מני אורח ישרים לחבב כל כך הממון הגורם שכחת אלוה ממעל כמ"ש (דברים ח יג) וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את ה'. מיד ויאבק איש עמו. נזדווג אליו סמאל לגרום לו שכחת אלוה מכל וכל, ומלת ויאבק היא כמו ויחבק, כי מלות אחה"ע מתחלפות, ונכתב ויאבק באל"ף כדי לדרוש ממנו לשון אבק, כי רצה לסמא עין שכלו כאבק זה העולה ומסמא עיני האדם כך עלה בדעתו לסמא עין שכלו כדי להביאו לידי הכחשת אלוה ממעל, וזה שאמרו רז"ל (חולין צא.) שהיה האבק עולה עד כסא הכבוד כי זהו סמוי עיניו של צדקיהו הנוגע בעצמות אמונת הבורא יתברך ומציאת כסא כבודו ית'.

ומה שאמרו שהיה נוגע בכסא הכבוד, למדו זה ממה שנאמר עד עלות השחר, משמע עד ולא עד בכלל, כי עלות השחר היה מעכב על ידו שלא היה יכול להביאו לידי הכחשת אלוה, לפי שע"י עלות השחר הכיר באמת כי יש לעולם בורא ומנהיג, כמו שפי' בעקידה פר' בראשית על פסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים (דברים ד לט) שמתוך ידיעת מהלך הגלגל היומי דהיינו השמש, יוכל המשכיל להתבונן כי ה' הוא האלהים, וכן אברהם לא הכיר בוראו כ"א מתוך הליכות השמש והתחלת עלייתה כעלות השחר, כמ"ש (ישעיה מא ב) מי העיר ממזרח צדק ופסוק זה נדרש על אברהם, וזהו המרגלית הטובה שהיתה תלויה בצוארו של אברהם, שהיה מפרסם לכל מציאת האל יתברך ובמותו תלה ידיעה זו בגלגל החמה, ופירש הרב שעל זה אמרו (יומא כ ע"ב) אלמלא גלגל חמה המכריז מציאת האל ית' היה נשמע קול המונה של רומי המכחשת מציאתו ית'. לכך נאמר עד עלות השחר ולא עד בכלל כי ע"י ידיעת תנועת השמש ידע יעקב כי ה' הוא האלהים. ומטעם זה משפט הרשעים לבקרים, וראיה מסדום וכמ"ש (תהלים קא ח) לבקרים אצמית כל רשעי ארץ, לפי שלא לקחו לימוד מעלות השחר ולא ידעו את ה'.

וכאשר ראה סמאל, כי לא יכול לו לסמא עין שכלו מכל וכל, אז השתדל בתחבולה אחרת לסמא קצת עין שכלו לכל הפחות לשלא יוכל לראות בסתרי התורה ובדברים נעלמים המכונים בירך כמ"ש (שה"ש ז ב) חמוקי יריכיך. מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר (סוכה מט ע"ב) וזה"ש ויגע בכף ירכו, ואין רצוני להוציא מקרא זה מידי פשוטו כי ודאי נגע בירכו ממש, אך שאני נותן טעם בדבר למה נגע דווקא בכף ירכו, אלא שרמז לו שע"י שנעשה אוהב כסף אז בלי ספק יהיה עור מעיני שכלו, ואם יפה כחו של יעקב שלא בא לידי כפירה מכל וכל, מ"מ יהיה הדבר נוגע בכף ירכו כי עי"ז לא יוכל לראות בסתרי התורה והחכמה. ותקע כף ירך יעקב להורות לו כי שני קנינים אלו התורה והממון הם כצרות זו לזו, ותקע היינו שנדחה האחד מפני חבירו כמ"ש (תהלים קיט כא) טובי לי כי עוניתי למען אלמד חקיך.

 ידידי היקר! בחר לך בית הכנסת כשר שהתפילות שלך יעלו לשמים

באיזה בית הכנסת אתה מתפלל?

בבית המדרש כשר? – בית המינות? – בית עבודה זרה? – בית ריפורם?

שאלה? בית עבודה זרה מהו? – תשובה! – בית המדרש שאין המחיצה כהלכה זה כמו עבודה זרה, על פי מה שפסקו 180 גדולי ישראל לפני 140 שנה והנכנס לשם הוא בחרם, שהוא כבית עבודה זרה ממש, וכל התפילות שלך הולכים ישר לסטרא אחרא שהוא עבודה זרה רח"ל. ראה להלן שבית הכנסת כזה נקרא. עבודה זרה, מינות, וזנות, וגורם לאדם לטורדו מן העולם הבא

[1] ) בדורו של הצדיק הקדוש רבי ר' מיכל מזלוטשוב זכר צדיק לברכה היו הרבה צדיקים קדושים וטהורים וגדולי עולם, ואף על פי כן רש"י הקדוש לא היה בשמים איש צדיק תמים כמוהו שכל הפמליא של מעלה דברו רק מאותו צדיק וקדוש. מכאן אפשר לראות מוסר השכל איך ובמה מודדים בשמים חשיבות של צדיקים קדושים.

בשמים מודדים הצדיק איך היה מדריגתו במעלת "ורבים השיב בתוכחות על עון", והמזכה את הרבים להחזירם בתשובה הוא ה"יחסן" הכי גדול בשמים.

ונעתיק מה שכתב בספר ישמח משה על תנ"ך בהקדמה (קונטרס תהלה למשה דף י"א ע"ב), וזה לשון קדשו:

מבואר בזוהר תרומה (דף קכ"ח ע"ב), ההוא זכאה בעי למרדף בתר חייבא וכו' בגין דיתחשב עליה כאילו הוא ברא ליה, ודאי איהו שבחא דיסתלק ביה יקרא דקודשא בריך הוא יתיר משבחא אחרא וכו', ועל דא כתיב באהרן "ורבים השיב מעון", וכתיב "בריתי היתה אתו החיים והשלום". ועיי"ש (בדף קכ"ט ע"א) כמה הפליגו שם כמה גדולים זכות הצדיקים שמחזירים רשעים בתשובה.

וכן שמעתי מאדמו"ח ז"ל, אשר סיפר לו מוזלל"ה, איך שפעם אחת נפגשו בעולם העליון רש"י ז"ל עם הרב הקדוש ר' איציקל מדראהאביטש, ושאל רש"י ז"ל [מאת] ר' איציקל, איזה זכות ומצוה יש לו לבנו הרב הקדוש ר' מיכל המגיד מישרים מזלאטשוב מה ששומע שמרעישין בכל העולמות עם בנו הרב הנזכר לעיל. והשיב לו ר' איציקל הנזכר לעיל, איך שלומד תורה לשמה. ולא נתקררה דעתו של רש"י ז"ל. ואמר לו עוד, שבנו הרבה לסגף את עצמו בתעניתים וסיגופים, וגם בזה לא נתקררה דעתו הקדושה. ואמר לו עוד, אשר הרבה בגמ"ח וצדקה ופיזר נתן לאביונים וכדומה, ועוד לא נתקררה דעתו.

שוב אמר לו שרבים השיב מעון ועשה הרבה בעלי תשובה בעולם, ובזה נחה ושקטה דעתו של רש"י ז"ל, ונחה דעתו הקדושה מה שמרעישים אתו כל הפמליא של מעלה, עד כאן.

[2] ) שבת דף לא.

[3]על ידי הפצת ספריו של הצדיק כשמת יוצא לקראתו  בגן עדן, וזוכה לישב במחיצתו בעולם הבא

א. המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים, שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, ותרבה הדעת בכל עת, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, לא היו לומדים בו.

ב. ועיין ספר חסידים (אות תקנ"ט) שכל צדיק שמפרש דבר צדיק אחר, כשמת יוצא לקראתו בגן עדן, (ועיין ילקוט מעם לועז קהלת (י"ב, יב)).

ג. והנה אמרו חכמינו זכרונם לברכה במסכת יבמות (דף צ"ו ע"ב) שפתותיו דובבות וכו' כדאיתא שם, ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי מותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, שהרי הוא גרם להחיותו, ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, החכם בעצמו עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו. (הגאון מהרח"א איסטרולסה בספרו בן אברהם פרשת וישלח דף כ"ג ע"ב).

ד) הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק

בספר מהר"ח פלאגי זצ"ל בספרו "תורה וחיים", (מ"ע ס' אות ריז), באמצע דיבור: בחלום וכו' עיין שם, ונא לעיין בהסכמת הגה"צ מהרי"ח זוננפלד זיע"א לספר "צדקה ומשפט", אודות הוצאה לאור. גם האדמו"ר מסאדיגורא זיע"א מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש, והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק.

[4]) ועיין לעיל מה שהבאנו מהישמח משה הסיפור מרש"י זכרונו לברכה, (עיין שם).

[5]) במדבר (ל, ב)

[6]) תיקון ס"ט (דף קי"ב רע"א).

[7]) פרק מ"ב.

[8]) שבת דף ק"א ע"ב, סוכה דף ל"ט ע"א, ביצה דף לח ע"ב, חולין דף צ"ג.

[9] ) אבות פרק ד' משנה ה'.

[10] ) איתא בזוהר הקדוש (שמות דף ס"ז) בפרשת בשלח על הכתוב מלחמה לה' בעמלק מדר דר, אמר ר' יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו קרבא, רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ, עיי"ש.

עוד איתא בזוה"ק (ח"ב דף קכ:) דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם, ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל התורה כולה.

ובספר הקדוש אור החמה (פ' נשא בשם הרמ"ק) כתב וזה לשונו, הערב רב הם גויי הארץ נשמת החיצונים. ושם (על זוה"ק משפטים דף ק"כ ע"ב) וזה לשונו מלחמה לה' בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם פריצי ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו'.

[11] ) עין יעקב על ירושלמי מסכת ברכות אות ד): מִפְּנֵי מַה קוֹרִין שְׁנֵי פַּרְשִׁיוֹת הַלָּלוּ בְכָל יוֹם, רַבִּי לֵוִי וְרַבִּי סַיְמוֹן [רַבִּי שִׁמְעוֹן אָמָר] מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בָּהֶן שְׁכִיבָה וְקִימָה, וְרַבִּי לֵוִי אָמַר מִפְּנֵי שֶׁעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת כְּלוּלִים בָּהֶם. (שמות כּ) "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ" (דברים ו) "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ" (שמות כּ) "לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנַי". (דברים ו) "ה' אֲחָד" (שמות כּ) "לֹא תִּשָׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלֹהֶיךָ לַשָׁוְא" (דברים ו) "וְאָהַבְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ". מַאן דְּרַחִים מַלְכָּא לָא לִישְׁתַּבַּע בִּשְׁמֵיהּ וּמְשַׁקֵר. (שמות בּ) "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשָּׁבַּת לְקָדְשׁוֹ" (דברים טו) "לְמַעַן תִּזְכְּרוּ". רַבִּי אוֹמֵר, זוֹ מִצְוַת שַׁבָּת שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל מִצְוֹתֶיהָ שֶׁל תּוֹרָה דִּכְתִיב, (נחמיה ט) "וְאֶת שַׁבָּת קָדְשֶׁךָ הוֹדַעְתָּ לָהֶם וּמִצְוֹת וְחַקִים וְתוֹרָה צִוִיתָּ" וְגוֹ'. לְהוֹדִיעָךָ שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל מִצְוֹתֶיה שֶׁל תּוֹרָה. (שמות כּ) "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶךָ" (דברים יא) "לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם". (שמות כּ) "לֹא תִּרְצַח" (דברים יא) "וְאֲבַדְתֵּם מְהֵרָה" מַאן דִּקְטִיל, מִתְקַטִיל. (שמות כּ) "לֹא תִּנְאָף". (במדבר טו) "וְלֹא תָּתוּרוּ אַחֲרֵי לְבָבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם" וְגוֹ'. אָמַר רַבִּי לֵוִי, לִיבָּא וְעֵינָא תְּרֵי סַרְסוּרֵי דְּחֶטְאָה נִינְהוּ, כְּתִיב, (משלי כג) "תְּנָה בְנִי לִבְךָ לִי וְעֵינֶיךָ דְּרָכַי תִּצֹרְנָה" אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִי יְהַבְת לִי לִבָךְ וְעֵינָיִךְ אַנָא יָדַע דְּאַת לִי. (שמות כּ) "לֹא תִּגְנוֹב" (דברים יא) "וְאָסַפְתָּ דְּגָנֶךָ" וְלֹא דְּגָנוֹ שֶׁל חֲבֵרְךָ. (שמות כּ) "לֹא תַּעֲנֶה בְרַעֲךָ עַד שָׁקֶר". (דברים טו) "אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" וּכְתִיב, (ירמיה י) "וַה' אֱלֹהִים אֱמֶת" מַהוּ אֱמֶת? אָמַר רַבִּי אָבִין, שֶׁהוּא אֱלֹהִים חַיִים וּמֶלֶךְ עוֹלָם. אָמַר רַבִּי לֵוִי אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִם הֵעַדְתָּ עֵדוּת שֶׁקֶר עַל חֲבֵרְךָ מַעֲלֶה אֲנִי עָלֶיךָ כְּאִלּוּ הֶעֲדְתָּ עָלַי שֶׁלֹֹּא בָרַאתִּי שָׁמַיִם וָאָרֶץ. (שמות כּ) "לֹא תַּחְמוֹד בֵּית רֵעֶךָ" (דברים יא) "וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוּת בֵּיתֶךָ", בֵּיתֶךָ בֵּיתֶּךָ וְלֹא בֵית חֲבֵרְךָ.

[12] ) ראה רש"י תהילים (פרק י פסוק ד) רשע כגובה אפו – שהוא גבה רוח ומגביה וזוקף פניו ואפו בגבהותו. בל ידרוש – כל מזימותיו אומרות לו בל ידרוש הקב"ה כל מה שאעשה כי אין משפט. אין אלקים – לית דין ולית דיין.

 

    Who is a Tzaddik? He who guards the Brit. We learn this from Yoseph, who, by reason of his having guarded the Covenant, is known as "Yoseph the righteous" (Yoseph Ha Tzaddik)  ( Zohar ha Kaddosh, I, 59b)Even when one has the need to talk to a woman, his eyes should look down and not look at her for any reason, because the life of a person depend on this, and this will be good for him in this world and in the World to Come.  (Tochachot Chayim, R Chayim Palaggi, Vaetchanan)

 

THE SIN THAT MOST PROVOKES THE ANGER OF G-D IS DAMAGING THE BRITR. Shimon Bar Yochai said – 'There is no sin in the world which so much provokes the anger of the Almighty as the sin of neglecting the Covenant, as we read, "a sword that shall execute the vengeance of the Covenant" (Lev. 26, 25). The proof is that in the generation of the Flood the measure of sin was not filled up until mankind became (sexually) perverted and destroyed their seed. And although they defrauded each other, as it is written, "And the earth was filled with violence",' and again "for the earth is filled with violence through them", yet it was because "the earth was corrupt before G-d" that the doom was finally pronounced, "behold I will destroy (lit. Corrupt) them". Thus they suffered measure for measure: they were doomed to corruption for having corrupted and perverted their ways.  (The  Zohar ha Kaddosh 66 –67)BLEMISHING THE COVENANT BRINGS G-D’S 
WRATH TO THE WORLD

If a person made a habit of the sin of blemishing the Covenant, his sin is too great to bear. These are the people who bring G-d’s wrath to the World, who bring epidemics and death of various kinds to the world. And this is especially true if his evil inclination incited him and he committed this evil act in front of other people or friends or if he incited other people to do the same. For he desecrated G-d’s Name, sinning and causing others to sin; his sin grew very, very severe, reaching up to the heavens. This is even more so if his thirst was not satisfied by this, and he went on to have homosexual or incestuous relations, for this is licentiousness; this is a horrible sin and an abomination before G-d. How can he raise his head? How can he eat or drink? How can he dress in beautiful clothes while the clothing that is upon him is filthy, every aspect of his soul, to the point that they drove him far away from the Master of the whole earth and the daughter of the glorious King [i.e., the soul], whose glory and honor is blessed and exalted. He made her filthy and treated her like a vile thing. How can he be happy and rejoice? How can he fill his mouth with laughter? How can he look upon other people’s laughter?   (Seder HaYom 37b)

 

THE GREAT PUNISHMENT FOR LOOKING AT FORBIDDEN PLACES1- Three things created the Holy One Blessed be He in man, ears, eyes and the tongue, and to each one of them he created barriers and a wall to protect them…He put eyelids to the eyes in order to cover them and hide them from looking at something evil. And the man who transgresses and hears sin or if his eyes see sinful things and his tongue speaks evil things then the person did not keep what the Master of the World gave him to keep, he broke the fence and about him it is written: “He who breaks a fence will be beaten by a snake”  (Sefer Chassidim, Siman 148)2- In the holy Zohar (Pekudde 263b) it is written that there exists a celestial being called PATOT, and he induces humans to look at forbidden places, where there is no need to look. And after the person dies, when he is already buried, this same PATOT comes to the grave, and gives the soul back to the person. Then he breaks the bones that surround the eyes, and takes the eyes, and afterwards he judges the person with heavy and severe judgments, G-d save us.  (Kav Ha Yashar 2)

MAKING MONEY vs. LOOSING YOUR SOUL

3- And the person should consider the following account on his soul: What he gains when he engages in buying and selling in the markets against the loss he has when he looks at forbidden things there and the evil thoughts he will have thereby. Even if he makes millions, all the money in the world, will it suffice to compensate for the loss of transgressing only one sin? (Shaar ha Tefillah, Shaar Nipol)

4- With the eyes he becomes a servant of the Yetzer ha Ra to look into all the forbidden and vain places in the world, and through them he will lose the possibility of enjoying the pleasantness of G-d in the future (The Chida, Devash le Fi)

5- The Chatam Sofer wrote (Chaye Sarah): “The Jews, they are holy and should not stumble through looking at women, G-d forbid, for all who do thus, are lost in this world and in the World to Come.

ALL THE MACHINATIONS OF THE EVIL INCLINATION RELATED TO SEXUAL MISCONDUCT ENTER THROUGH THE EYES

6- Due to our many sins, all the machinations of the Yetzer ha Ra concerning forbidden relations enter through the eyes, and through this the person comes to commit all sins in the Torah, therefore the angel of death is full of eyes, according to the work of the eyes of the person during his life (Yaarot Devash, Rabbi Yehonathan Eyibishutz, part 2, 9)

THE EYES OF THE ANGEL OF DEATH ARE OUR OWN EYES THAT SINNED THROUGH LOOKING AT FORBIDDEN THINGS

7- Our Master the Chatam Sofer wrote in The introduction to Parashat Bereshit the following: Our Sages, z’l said (Avodah Zara 20): “The angel of death is full of eyes and when the time for a person to die comes, the angel stands above his head, with his sword ready and a bitter drop hangs from the sword, when the sick person sees him, he shakes and opens his mouth and the drop enters the mouth, from it he dies, he rots and his face turns green” And this is difficult: “Why is he full of eyes? The Gaon Rabbi Natan Adler, zt’l said that when a person transgresses, G-d forbid, the prohibition of not going astray after one’s eyes, and savors the taste of looking at forbidden places, with this transgression he gives eyes to the Yetzer ha Ra, who is none other than the angel of death, and from this he is full of eyes, from those same eyes that looked at places that were forbidden for him to look at, and from this the person shakes when he realizes that he is the one who, by looking at forbidden things, caused the angel of death to have so many eyes. And also Rabbi Yehonathan Eybeshutz zt’l and the Chidda wrote thus.     (Sefer ha Brit, Shemirat Eynaim)

8- The one who damages the Brit, G-d forbid, has no share in the G-d of Israel, G-d forbid (The Holy Zohar, Shelach 158)

IMAGES BECOME FIXED IN THE MIND AND LATER THEY DISTURB OUR SERVICE TO G-D

9- Everything that a person looks at, the image penetrates and fixes itself in the mind, and when he comes to pray or to study Torah, those material images appear in the mind, and they damage and invalidate his thoughts, and he will not be able to concentrate as required, because the eyes only see through the power that resides in the soul and the soul receives those images that come through the eyes and if the person looks at nakedness, he causes nakedness to penetrate in a high place (Reshit Chochma, Shaar ha Kedusha)

10- When a man starts looking at forbidden things and forbidden women, he causes himself to enter into great impurity [Tumah] (Kav ha Yashar, ch 2)

11- All who look at married women diminish and destroy the power of his good inclination and his good turns to a destroyer (Bet Yoseph, Even ha Ezer 21)

WHEN ONE LOOKS AT WOMEN, ONE CAUSES PEOPLE TO DIE BEFORE THEIR TIME

12- The men who are not careful not to look at women when accompanying the dead person to and from the cemetery, are the ones who cause that most of the people in the world die before their time. (The Holy Zohar II, 196)

13- Whoever looks at women (t.n. Including pictures in a catalog, TV or the computer) to enjoy himself, then the spirit of that image comes when he passes away and hurts him and causes evil to befall upon him (Yearot Devash, Part a, b)

 

When the Jewish People do not guard the covenant of circumcision the nations of the world dominate them. (Tikunei  Zohar,  Tikun  13)

 

GUARDING THE HANDS Rabbi Abba said: “All those who pass their hands in front of the face of the membrum are considered as if they reneged on the Covenant of our father Avraham.    (Talmud Shabbat 41a)Rabbi Eliezer said: It is written: “Your hands are full of blood" (Isaiah 1:15) This refers to people who arouse themselves with their hands. The words of the commandment "You shall not commit adultery” (Exodus 20:13) imply: not with your hand and not with your foot  (Niddah 13b)

The one who grabs his membrum is as if he brings the deluge to the world  (Niddah 13)

SO EVEN IF YOUR RABBI RIDICULES YOU FOR KEEPING THE SHULCHAN ARUCH YOU SHOULD BE STRONG AND GO AHEAD FOR IT MAY BE THAT YOUR RABBI BELONGS TO THE EREV RAV AND HE JUST DOES NOT WANT YOU TO KEEP THE TORAH AS IT SHOULD BE FOR MAYBE HE WOULD BE EXPOSED AS A FAKE IN THE EYES OF THE OTHER CONGREGANTS WHEN THEY SEE THAT A COMMON PERSON KEEPS THE SHULCHAN ARUCH TO A GREATER EXTENT THAN THE RABBI. AND WE ARE NOT TALKING ABOUT PIOUS PRACTICES BUT WE ARE TALKING HERE ABOUT KEEPING THE SHULCHAN ARUCH, ESPECIFICALLY CONCERNING THOSE AREAS WHERE THE RELIGIOUS LEADERS OF OUR TIME ARE LAX ABOUT. FOR EXAMPLE, TALKING IN THE SYNAGOGUE IN THE MIDDLE OF PRAYERS, DURING THE KADDISH, GIVING TORAH LESSONS TO MEN AND WOMEN WITHOUT A MECHITZA, HAVING A DEFICIENT MECHITZA IN SHUL, LOOKING AT WOMEN WHICH IS SOMETHING FORBIDDEN, ETC

 

THERE ARE THREE TYPES OF MEN WHO DRIVE AWAY THE SHECHINAH FROM THE WORLDmaking it impossible for the Holy One, blessed be He, to fix His abode in the universe, and causing prayer to be unanswered. [One is he who cohabits with a woman in the days of her separation. There is no impurity comparable with this. He defiles himself and all connected with him. The child born of such a union is shaped in impurity, imbibes the spirit of impurity, and its whole life is founded on impurity. Next is he who lies with a heathen woman, for he profanes herewith the sacred sign of the covenant which constitutes the support of the sacred Name and the essence of faith. As soon as “the people committed whoredom” with the daughters of Moab, the anger of the Lord was kindled against Israel (Num. 25,). The leaders of the people, who did not endeavor to prevent them, were the first to be punished (Ibid. 4), and in every generation it is the leaders who are made responsible for all the members of the community in regard to the profanation of the sign of the covenant, which is “sun and shield” (Ps. 84): as the sun gives light to the world, so does the holy sign give light to the body, and as the shield protects, so does the holy sign protect. He who keeps it in purity is guarded from evil. But he who transfers this sign of holiness into a strange domain, breaks the commandment, “Thou shall have no other gods but Me”; for to deny the king’s seal is equivalent to denying the king himself. Next is he who purposely prevents the seed from coming to fruition, for he destroys the King’s workmanship and so causes the Holy One to depart from the world. This sin is the cause of war, famine, and pestilence, and it prevents the Shekinah from finding any resting place in the world. For these abominations the spirit of holiness weeps. Woe to him who causes this: it were better that he had never been born. It was counted to the Israelites for righteousness that, although in exile in Egypt, they kept themselves free from these sins, and, more­over, fearlessly fulfilled the command to increase and multiply. This made them worthy to be liberated. R. Chiya found an indication of the purity of the Israelite women in Egypt in the text: [4a] “And he made the layer of brass, and the foot of it brass, of the looking-glasses of the women assembling at the door of the tent” (Ex. 38,  8). What was the merit of the women to have made them worthy of such honor that their looking-glasses should be used for the layer of the Tabernacle ? Their ritual ablutions on the one hand, and their eagerness to attract their husbands on the other…Zohar ha Kaddosh 3b

 

 מדריך חצניעות בישראל  – והוא חלק ב' מספר קדושת ישראל השלם – הלכות נחוצות בענין צניעות בלשון אידיש – וויכטיגע דינים וועגען צניעות, באידיש.- יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,קדושת ישראל הלכות יחוד – אין אידיש, אויף די וויכטיגע הלכה וועגען איסור יחוד. דער וואס איז נישט באקאנט אין הלכות יחוד וואס ווערט געברענגט אין דעם ספר, אהנע צווייפעל אז ער ווערט נכשל אסאך מאל אין דעם הארבען איסור פון יחוד. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – כל הכתובה בלשון המובן – ובסוף התוכן בקיצור. – על החתן לקרותו לפני קבלת קנין, וכן העידים יקראוהו. – הנוסח בלשון המובן. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן הכתובה בקיצור. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

סדר נתינת כתובה כהלכתה – תוכן כתובה דאשתכח בה טעותא. – יצא לאור ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א.

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin,

 


GUARDING THE BRIT AND THE EYES

HOME        ראשי

PAGE  2

      2

When the Jewish People do not keep the covenant of circumcision the nations of the world dominate them. (Tikunei  Zohar,  Tikun  13)

 

וועד העולמי למען תיקון הברית שבו תלוי ביאת משיח בן דוד

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרי תיקון הברית בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

 רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. תיקון הברית
כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א תקון הכללי
ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דלמנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק – י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש
משנה בפרק האיש מקדש  

 

 

ונלוה אליו קונטרס בית רחל חבור מאתי אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דלמנשה הקטן אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בברוקלין נוא יארק – י"ל ע"י וועד לחיזוק הדת שנת ה' תשל"ז לפ"ק משנה בפרק האיש מקדש מהדורא תניינא עם קצת הוספות  דעת תורה ובירור הלכה ליראי ה' בכלל ולבני תורה בחורי הישיבה בפרט, שבאו לפרק האיש מקדש, כיצד להתנהג מתחילת השידוכין עד אחר החתונה ונלוה אליו קונטרס בית רחל
דרך ישרה שיבור לו האדם לראות חיים עם האשה אשר אהב כל ימי חיי הבלו אשר נתן לו תחת השמש
משנה בפרק האיש מקדש  
(646) – 519 – 5800 xt 1129 
(212) – 990 – 8000
 xt 1212קריאה דחופה! אל יראי ד' וחושבי שמו , אנשי שם , גבורי כח ועושי רצונו של מקום ברוך הוא די בכל אתר ואתר הי"ו
מרכז שידוכי נשואין העולמיWORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM
על שמירת ותיקון פגם הברית חלק ראשון סדר בראשית. בו יבואר מעלת הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית. גם יבואר בו גודל העונש הרע ומר המגיע אל פוגם פגם הברית, והפגם הגדול והנורא הנעשה על ידי חטא פגם הברית קודש, ושהוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע, אפילו זהב מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם ברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים. גם יבואר בו סדר התיקון והתשובה להפגם הזה המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי איך דבר העומד בפני התשובה. עוד יבואר בו גודל מעלת שומרי הברית, ותיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם הזה. ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. תיקון הברית
בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
גם יבואר בו תיקונים נחוצים איך ומה ובאיזה אופן שיכול לתקן על מה שפגם בפגם הברית, כי הוא בדוק ומנוסה שמי שמקלקל הברית קודש אפילו נולד במזל טוב להיות עשיר מתהפך לו למזל רע רחמנא לצלן אפילו זהב ביד מתהפך לו לנחושת. ועוד הפוגם הברית גורם לו להיות נע ונד ולשפוך דם נפשות אביונים.   זה השער לה' צדיקים יבואו בו, אשר בו יאחז צדיק דרכי נתיבו. אור זרוע לצדיק וישמח לבו. בו כלול כל תיקוני הברית ואזהרות ישרים זכים וברים. אשר יעשה אותם האדם וחי בהם יפרח בימיו צדיק.
גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.
ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, – חלק א'.  . סיון תשס"ד, 
בו יבואר גודל ענין הלימוד של שכר ועונש על עניני פגם ותיקון הברית.
יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק סיון שנת תשס"ד לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita.
ספר בית הרשב"י על שמירת ותיקון פגם הברית דיניו ומנהגיו סדר בראשית שמות, – חלק ב'.
גם יבואר בו תיקונים וסגולות מלוקטים לתקן פגם זה, המבוארים בדברי האריז"ל והאחרונים, כי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ועיקר התיקון תלוי ביסוד לתקנו, ובו תלוי גם כן ביאת משיח בן דוד. ועל ידי הלימוד בספר הזה יתבונן בשכלו הזך כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם  הבא, וכמה שעות מימי חייו הלכו לבטלה. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. ספר תיקון פגם הברית חלק ראשון קל"ח עמודים יוצא לאור שנת תשס"ד לפ"ק. הספר נדפס לזכות הרבים, ומתחלק בחינם לכל דורש ומבקש.
כי הוא תקון הברית הנקרא "תיקון הכלל" כמבואר בלקוטי מוהר"ן ח"א (סימן כ"ט אות ד'), והוא תיקון למקרה לילה, ח"ו, לומר אלו העשרה מזמורי תהלים באותו היום שקרה לו, מרבנו הגדול והקדוש צדיק האמיתי אור ישראל וקדושו נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן זצוקללה"ה מברסלב. נכד הבעל שם טוב הקדוש זי"ע. הוצאת קרן ר' ישראל דב אודסר זצ"ל להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב זי"ע. עיה"ק ירושלים תובב"א תקון הכללי
והוא: ליקוט מ"חק לישראל"   פרשיות שמות – משפטים עם הוספות חדשות שערי קדושה על קדושת ושמירת הברית. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. ספר קדושת הברית 
היות והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאוד, על כן צטטנו קצת מאמרי חכמינו זכרונם לברכה, הן בענין חומר העונש המסתכל וגם בענין גודל שכר הנזהר. – הספר הזה הוא תועלת גדול לכל היוצא לדרך, ליקח חמשה דקות [מינוטי"ן] ולעיין בה. ובלתי ספק שיהיה לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.  – כל זה מלוקט מדברי חז"ל מש"ס בבלי וירושלמי ומדרשים ומספרי מוסר זלה"ה, ודבריהם הקדושים חוצבים להבות אש, מלהיבים נפש האדם לעבודת הבורא. דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ועל ידי ספר זה יהי' יד הכל ממשמשים בהן ויזכרו לשמור ולקיים. – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נוא יארק שנת תשס"ב לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita. השכר והעונש בשמירת עיניםבו יבואר מחז"ל כי כל שכר האדם, בריאותו, פרנסתו, אריכות ימיו ובריאות בניו. כולם תלויים בהנהגתו בקדושה בראיית עיניו

 

תיקון מ"ח – מתיקוני זוהר לומר בכל יום לתיקון עון הברית תיקון הברית – מספר גנזי המלך לימי השובבי"ם המיוחדים לתיקון הברית תיקון הכללי – לרבי נחמן מברסלב זי"ע

 

וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות

מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

לקבלת ספרים וקול קורא'ס על קדושת בתי מדרשות לבתי מדרשים בחינם:

בית המדרש "עטרת ישעיה" רחוב נחל לכיש 24/3

רמת בית שמש ארץ ישראל

011 972 548 436 784

בולעטין #1 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש תשרי תשס"ב – התיבה סמא"ל בגימטרי' 131 כתיבת "עין" עם הכולל בגימטרי' 131, ועל ידי שיזהר בשמירת עינים יזכה לנצח את הסמא"ל,בולעטין #2 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש חשון תשס"ב – כל השבעין חביבין – הציווי השביעי שצוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות הוא: לא תנאף – ולא תתורו אחרי לבבכם (ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה'). הרבנים שאין להם מחיצה כשירה הם גלגולים של "זִמְרִי בֶּן סָלוּא נְשִׂיא" שהתיר גם כן עריות בפרהסיהבולעטין #3 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש כסלו תשס"ב – כל יהודי ויהודי אומר קריאת שמע כמה פעמים ביום(ראה במדבר פרק טו פסוק לט) … וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה' וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. (שם מ) לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְדשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם. אנו רואים מזה שעל ידי שנזהרים בלאו הזה ולא תתורו זוכים לקיים את כל מצות ה'. וכל חיי האדם תלויים בהנהגתו בקדושת שמירת עיניים, בזה ובבא.

 בולעטין #4 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש טבת תשס"ב – שער א' "אי"ה הקדשה" – חלק ההלכה – א)           הסתכלות אסור אפילו באצבע קטנה של אשה, אם נתכוין ליהנות ממנה וכאילו נסתכל במקום המגונה ביותר(שו"ע אה"ע סי' כ"א ס"א). 

בולעטין #5 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש שבט תשס"ב – שער א' "אי"ה הקדשה" – חלק ההלכה –  ו)  המסתכל בעקיבה של האשה (חלק הרגל שנוגע לקרקע) וכל שכן למעלה מזה או זרועות מגולות, העונש על זה, דהויין לו בנים שאינם מהוגנים (נדרים כ. ובר"ן שם), פי' בנים – בעלי מומין (עי' ט"ז קצ"ה).

 בולעטין #6 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אדר תשס"ב – שער ב' "אי"ה הקדשה" – עיקר הכל הוא שמור עיניך – ושמור פיך

 בולעטין #7 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש ניסן תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ג' – הולך בחוץ לא יסתכל בכל הצדדין

 בולעטין #8 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אייר תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ד': אל יבוש ממלעיגים

 בולעטין #9 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש סיון תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ז': עונש הגדול על הסתכלות

בולעטין #10 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש תמוז תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ח': הליכה לדרך

 בולעטין #11 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אב תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ט': קדושת העינים

בולעטין #12 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אלול תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י': שמירת העינים – רושם הנעשה בנפש

 בולעטין #13 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש תשרי תשס"ג – "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים – וכחה הגדול

 בולעטין #14 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש חשון תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ב: מעלת העינים – וכחה הגדול

 בולעטין #15 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש כסלו תשס"ג – "אי"ה הקדשה" שער י"ג: לא יעשה מצוה – אם יכשל בהסתכלות

בולעטין #16 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש טבת תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ד: להזהיר הנשים שלא ישבו בחוץ – מקום הליכות אנשים

 בולעטין #17 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש שבט תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער ט"ו: חיזוק גדול מול הנסיונות לשמירת עינים – מתלוצצין עליו ומתבייש – זוכה למעלות היותר גדולות – להוכיח אחרים –  להחינוך מילדות –גם מעוברת תזהר. – כשמתלוצצין עליו בני אדם.

 בולעטין #18 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אדר תשס"ב – "אי"ה הקדשה" שער י"ז: אי"ה הקדשה – זוכה למעלות היותר גדולות

 בולעטין #19 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש ניסן תשס"ב – שער י"ח: אי"ה הקדשה – תוכחה לאחרים – מצוה להוכיח כל אחד מישראל המתעצל, ואם לא הוכיח נענש עליהם (שבת נד:, זוהר הקדוש תזריע – פנחס). והוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת (רמב"ן פ' תבא).

בולעטין #20 וועד משמרת הצניעות העולמי לקדושת בתי מדרשות – ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות. – חודש אייר תשס"ב – שולחן ערוך אבן העזר סימן כא

דברים החוצבים להבות אש – מאת פוסק הדור בעל שבט הלוי בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

דברים החוצבים להבות אש – מאת הרה"ג ר' יצחק אליעזר מאסקאווייטש שליט"א, בענין הקאמפיוטער והסעל פאן.

לאמור למלאך למשחית הרף  דברות קודש מכ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א. – כל מקום שאתה מוצא זנות אדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים, בדבר מכשול הקאמפיוטער וכל מיני מאגאזינען.

קול קורא – הורים יקרים – תשמרו הפקדון מה שבידכם.

כרחם אב על בנים – דרשה מהגה"צ ר' מתתיהו סאלאמאן שליט"א – בדבר הקאמפיוטערס והאינטערנעטס.

כרחם אב על בנים – דרשה מהגה"צ ר' חיים קויפמאן שליט"א ר"מ ישיבה תפארת יעקב – גייטסהוד – בדבר הקאמפיוטערס והאינטערנעטס.

 

GUARDING THE COVENANT AND THE EYES

Guarding the Brit and guarding the Eyes ETHICS AND LAWS FOR GUARDING THE PURITY OF THE BRIT MILAH AND GUARDING THE EYES
The correct way of performing the Brit Milah A COLLECTION OF POSKIM  ON THE PROPER WAY TO PERFORM THE MILAH PERIAH AND METZITZA
Public Announcement regarding the Brit Milah PUBLIC WARNING TO REMOVE THE PITFALLS FROM THE MITZVAH OF BRIT MILAH
Guarding the Eyes SOME SIGHTS DAMAGE THE SOUL AND ARE STRICTLY FORBIDDEN TO LOOK AT. LEARN THE LAWS OF GUARDING THE EYES

 

ANNOUNCEMENT ON GUARDING THE EYES

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 

 

MESSAGE TO THE
GENERAL PUBLIC
TITLE DESCRIPTION
INTERVIEW WITH SHLOMO ARTZI PROBLEMS THAT THREATEN THE JEWISH COMMUNITY– By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
EMERGENCY APPEAL HELP IN OUR WORK– By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Soul saving in Argentina SAVING JEWS FROM ASSIMILATION IN ARGENTINA – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

EMERGENCY APPEALHELP IN OUR WORK– By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, ShlitaSoul saving in ArgentinaSAVING JEWS FROM ASSIMILATION IN ARGENTINA – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*