logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

עדכונים אחרונים

פסק דין לבנות ישראל

    להורדה: פסק דין לבנות ישראל אסרו חג שבועות פסק דין לבנות ישראל מאת מרנן ורבנן גדולי הפוסקים והצדיקים שחבישת פאה לבת ישראל אסורה ביהרג ואל יעבור, כדין עבודה זרה ...

להמשך קריאה

23 שיעורים על23 שיעורים על צניעות ועבודה זרה – מִסֵּפֶר אַגַלְחֶךָ לַשָּׁמַיִם יום ז-יא לחודש – מִסֵּפֶר אַגַלְחֶךָ לַשָּׁמַיִם יום ז-יא לחודש

 דף היומי הלכה חק לישראל יוסף לחק ליום א פרשת במ… ​​  דף היומי הלכה חק לישראל יוסף לחק ליום ו פרשת בח… ​​  דף היומי הלכה חק לישראל יוסף ...

להמשך קריאה