שעטנז - Sha'atnez

HOME        ראשי

דף א'        PAGE 1

1  2  3     4   5   6   7   8   9   10   11   12

*   *   *

כל ישראל ערבים זה לזה

כל הזהיר שלא ללבוש שעטנז, יזכה ללבוש בגדי ישע ומעיל צדקה, (חכמת אדם כלל ק"ו)

"הזהיר מכלאים יאריך ימים בעולם הזה ובעולם הבא ולא יבוא עוד בגלגול וינוח בשלום על משכבו באור החיים ויוליד בנים צדיקים חיים וקיימים, ויזכה גם בעולם הזה לכל טוב" (פירוש "פני זקן" למסכת כלאים פרק ט' משנה ט').

"זוכה לאור החיים אור זרוע לצדיק וביתו מלא ברכות ה' מחסדים טובים וכל טוב עולם חסד יבנה. (אדמו"ר מקאמארנא זצ"ל מוסיף בפירוש על התורה (ויקרא כ"ב)

זוהר הקדוש פרשת קדושים בירך הנזהרים משעטנז בדיבור המתחיל ומאן

ומאן דפריש לין בההוא גונא כמה דאמרו דלא אשתכח שוע טווי ונוז כחדא, האי ברנש אסגי שלמא עליה ועל כל עלמא.

רשימת בגדים ודברים הטעונים בדיקת "שעטנז"

לפי סדר א'ב' לחץ כאן

 

רשימת מעבדות שעטנז- בדיקה

 

בני ברק

מעבדה עירונית

הרב שך 18

טלפון - 6192632 03

פקס 6181002 03

ב', ד' 12:00-14:00 א', ג', ה' 15:30-19:00

יום ו' 11:00-12:30 ערב חג- סגור

 

משמרת הבגד

הסברה והרצאות, יעוץ מידה והדרכה,

מעבדה ניידת לבדיקת שעטנז בנשיאות רבנים ומורי הוראה.

ת"ד 341 בני ברק טל. 03-5706906

 

תחנות איסוף בב"ב:

ק. הרצוג,

משפחת ג'יבלי

גניחובסקי  17  5790552 03

 

קהילות יעקב 31,

 משפחת פורייס 6777667 03

א'-ה' 17:00-20:00 בלבד ובתאום טלפוני בלבד.

 

מתיתיהו 33

משפחת אופנהיימר 6779598 03

17:00-22:00

 

מעבדה שע"י בעלז

בעלז 4  6196098 03

ב'-ו' 9:30-9:00 א'-ה' 20:00-19:00

 

 

ירושלים - מעבדות שעטנז

 

בגדי ישע

חנה 5 טל. 5374641 02

 

בית וגן

פתוח- ב' ד' 20:00-22:00

רחוב בית וגן 61 טל. 6420315 02

 

הר נוף

14:00-עד 22:00, הקבלן 51 טל. 6540928 02

 

לבוש מהדרין

בתאום, אגסי 23/6 הר נוף טל. 6536787 02

 

מעבדות שעטנז

א'-ה': 16:00-19:00, ו' 9:00-12:00

מאה שערים 6 טל. 5371021 02

 

משמרת נתן

קניון רב שפע, שמגר 16 טל. 5373123 02

 

קהל מחזיקי הדת- בעלזא

יצחק שולל 4, א'-ה' 15:00-18:00 (מענה קולי)

ת"ד 57066 טל. 5019888 02

פקס. 5019860 02

 

ביתר

מעבדת שעטנז

מפעל הש"ס 25/2 ביתר

 טל. 5808339 02