logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: רבני ערב רב

האדמור מהאלמין שיעור דרשני הערב רב דור האחרון שיעור מס'-20-22 מתוך הקו החזק – קו התשובה 0772301519

האדמור מהאלמין שיעור דרשני הערב רב דור האחרון שעור 20 מתוך הקו החזק – קו התשובה 0772301519 https://www.youtube.com/watch?v=TQ58YQ-txUc&t=6s&spfreload=10   ב"ה האדמו"ר מהאלמין דרשני הערב בדור האחרון שיעור 22 לביטול מלחמת ...

להמשך קריאה

ספר מלחמת השם, קונטרס "ואני תולעת ולא איש" אכילת התולעים בארה"ב [ועכשיו גם בארץ ] בהכשירם של רבני הערב רב- MILCHEMET_HASHEM_VOL26_TOLAIM

  ספר ואנכי תולעת ולא איש – פסקי גדולי ישראל במלחמתינו נגד אכילת תולעים – היום הכל פאליטיקה אם כמה רבנים יראים ושלימים צועקים שצריך לבדוק התולעים יבוא השני שיש לו ...

להמשך קריאה

קינה על חורבן היהדות בארצינו הקדושה- על גלות רבני הערב המתירים אכילת נבילות וטריפות חלב ודם ושוחטים בסכינים פגומים, סירכות, וְחֵלֶב ודם

קינה על גלות רבני הערב המתירים נבילות וטריפות חלב ודם/ שהם בחרם מכל גדולי הדורות / כל אחד ילבש שק ואפר ויגיד הקינה הזאת בבכיות עצומות   קינה על חורבן ...

להמשך קריאה

האמת הזועקת!- הרבנים שלא מורים ללמוד זוהר- לא משוגעים ח"ו!!! – אלא הם קליפת עמלק וערב רב שדין רוחין ולולין (זוה"ק כתבי האריז"ל שו"ת רשב"א, כח הזוהר חלק ז')

האמת הזועקת! הרבנים לא משוגעים ח"ו!!! – אלא הם קליפת עמלק וערב רב שדין רוחין ולולין (זוה"ק כתבי האריז"ל שו"ת רשב"א, כח הזוהר חלק ז') אנחנו המשוגעים!!! שמחכים לרבנים לומר ...

להמשך קריאה