logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: משיח שקר

משיחי שקר- FALSE MASHIACHS

  להורדה:  FALSE MASHIACHS משיחי שקר לפי הרמב"ם PAGE 1 1          2  HOME        ראשי  משיחי שקר 1 ממשה עד משה לא קם כמשה הרמבם באגרת …  משיחי שקר 2 שות מהרם שיק ...

להמשך קריאה

מי חייב על שלא נבנה בית המקדש בימינו? למה כולם שותקים שמחטיאים את ילדינו במשכב זכור, שהוא חטא דור המבול? ראו את משיח השקר שבתי צבי שהחטיאו אותו במשכב זכור , ומה קרה שהחטיא את הרבים והשתמד

מי חייב על שלא נבנה בית המקדש בימינו? – למה כולם שותקים שמחטיאים את ילדינו במשכב זכור? שהוא חטאו דור המבול – וכולם שותקים!!! – ראו דוגמא עם  שבתי צבי ימ"ש שהחטיאו אותו במשכב ...

להמשך קריאה