logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: מרן הרב עובדיה יוסף

ספרא דצניעותא -החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים אומרים בכל לילה במעמד הסליחות ספרא דצניעותא -אדרא רבא- אדרא זוטא- תיקוני הזוהר- עמוד אחד למשתתף

מעלת הזוהר ידועה. וכן ידוע שמעלת תיקוני הזוהר היא למעלה מהזוהר. כתב הגר"א: שדף אחד בתיקוני הזוהר שווה לעשרה דפים בזוהר. ואומר שמעלת ספרא דצניעותא ) שהוא חלק מספר הזוהר(  גדולה עוד ...

להמשך קריאה

שאלה: לאשתי אין כבר "עצבים" לשמוע על המלחמות נגד כל הכשרויות ,רק רוצה הסבר פשוט למה אי אפשר לסמוך על הרבנים הגדולים האומרים שהבשר כשר?

שאלה1: לאשתי אין   כבר "עצבים" לשמוע  על  המלחמות נגד כל הכשרויות ,רק רוצה הסבר פשוט למה אי אפשר לסמוך על הרבנים הגדולים האומרים שהבשר כשר? תשובה: עולמו הרוחני של האדם הוא ככלי זכוכית. כשם ששימוש ...

להמשך קריאה