logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

קלף כשר, תפילין , מזוזות כשרות – סודות שהרבנים לא מגלים לכם – על התפילין ומזוזות , כמה יהודים מניחים תפילין כשרים? שערוריית הקלף- מפעל הזוהר העולמי

עמלק- יהדות ערכים

 

כל אחד מחויב למחות את זכר עמלק כמו שכתוב תמחה את זכר עמלק-כמה יהודים מניחים תפילין כשרים? – אם אני לא חוקר כמו סוחר שנכנס לעסק ומשקיע מיליון ש"ח לא קיימתי בכלל המצוה של תפילין ובאיזה פנים אני יגיע למעלה בלי שקיימתי מצוות תפילין ומזוזות-איזה יהודי אני בלי המצוות האלה- ואם אני לא מפרסם בכל הכוח שאפשר אני צריך לתת דין וחשבון על כל יהודי שלא הניח תפילין- בוודאי שהרב שלך יגיד שהכל כשר כי הוא גם לא הניח מעולם תפילין כשרות, והוא יותר גרוע ממך שאתה שואל אותו!!! מי הוא בכלל? הוא פשוט ערב רב שמפתה את עם ישראל לסטרא אחרא – היום אפשר לך הכל לברר הכל כתוב וחתום עם מצלמות דוקמנטים עיתונים וכו', ולא יהיה לנו שום תירוץ בבית דין של מעלה למה לא ביררנו כמו שמבררים שנכנסים לעסק כך צועק החפץ חיים בספריו הקדושים

 הסוד התגלה הקלף בהכשר של יאסיר עראפת ביחד עם המקובלים בארץ ישראל

סודות שהרבנים לא מגלים לכם – על התפילין ומזוזות

שערוריית הקלף

תפילין-ומזוזות-תמונה-כוללת

 

כי מחה אמחה – אם אנחנו מקיימים תמחה אז הקב"ה ימחה אותם –

הדבר הראשון הוא להבין כי היום ישנם  רבנים ובפרט גדולים שבהם שהם מראשי הערב רב – למשל הם יאמרו לך שהתפילין והמזוזות שלך כשרים – אפילו שהקלף,   שברור שהוא בא מהערבים – אז הם לא רבנים אלא שותפים של הדעא"ש, שכל הצלת עם ישראל תלויה בתפילין ומזוזות.

קלף מעזה שערבים מיצרים אותם באותם המנהרות שעושים הפצצות – והסוחרים בארצינו הקדושה קונים את זה בשליש המחיר – ועכשיו תלך ותאמין לסוחר שמוכר לך קלפים בלי הכשר תמידי

http://www.israel613.com/TEFILLIN1.htm

ללמוד איך למחות את זכר עמלק – הדבר הראשון צריכים ללמוד מי הם הערב רב ? מה מעשיהם? מה הם אומרים? אדרבה תשאל אותם שאלות ותקליט אותם ותראה ברור שהם ערב רב!!!

ללמוד ספרי הערב רב והסתעף 43 חלקים ותבינו שאתם מקושרים ומדובקים ועוזרים בכסף לשדין יהודאין ככתוב בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל

הרבנים המכשירים יאסיר-ערפאת עם סאדאם-חוסין ויורשיהם, לאחר שמכשילים את אחינו בני ישראל בקלף בהכשר שלהם, שולחים את הטילים רח"ל מאותם המנהרות של הקלף הטרף – ואנחנו כולנו שותקים וישנים שינת חוני המעגל

מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?

מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?

במשנת הסופר וז"ל: דהלא כל מה שמשלים להם הקונים אדעתא דסת"ם כשרים משלמים, וכיון שנותנים להם סת"ם פסולים הרי המעות גנובים בידם, עיי"ש באריכות] וגם מחטיאם ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה. ועליו הכתוב אומר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ונאמר ארור עושה מלאכת ה' רמיה. על כן הוא מן הראוי למי שיש כח בידו למנות סופרים מהוגנים, אנשי אמת, שונאי בצע, בעלי תורה, יראי אלוקים וחרדים על דברו, בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך כמו שממנים שוחטים ובודקים, וכל מי שכותב ספר תורה תפילין ומזוזות טובים וכשרים כפי יכלתו, שכרו כפול ומכופל וניצול מדינה של גיהנום (בדיני כתיבת תפילין מהר"א מזונשהיים ובלבוש). ועיין בליקוטי שו"ת חת"ס סוף סימן פ"ג: ומכל שכן דבתפילין סופרי זמנינו בקיאים, לא היה ולא נברא, כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון, (ילקוט הסופר).

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף א'        PAGE 1

2  3  4  5  6  7

הבעיות הגדולות בקלף1 הבעיות בקלף2 מי גנב ומחטיא את הרבים מי מחריב את העולם 2 מי מחריב את העולם כולו1

קלף כשר

6 4 3

 

בס"ד

שאלה: איך אני יכול לדעת איפה לקנות קלף מהודר לכתחילה?

תשובה:

הקלף בהכשר הבד"ץ עדה החרדית כשרים לכתחילה – נעשה רק מעבודת יד

יש עוד שני הכשרים חדשים

מי שרוצה לקנות בשני מקומות החדשים צריך לטלפן לבד"ץ ולברר ממתי התחיל ההכשר, ושיהיה על כל קלף חותמת שלהם שבלי חותמת יכול להיות שזה בא מהמפעל הענקי ביריחו, ועזה

קלף בהכשר הבד"ץ – נפורסטק

ירושלים

רח' צפני' 35

05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה':

5:30-8:00 אחה"צ

ב' ד':

1:00-2:30

 

בית שמש

רח' חזון איש 30

(קומת מחסנים)

02-9924865

05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה':

2:30-3:30

ב' ד':

7:45-8:45 בערב

ירושלים

רח' צפני' 35

05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה' 5:30-8:00 אחה"צ

ב' ד' 1:00-2:30

 

בית שמש

רח' חזון איש 30 קומת מחסנים

02-9924865, 05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה' 2:30-3:30

ב' ד' 7:45-8:45 בערב

שאלה: איך אני יכול לדעת כל הפרטים מה שהולך בקלף ובבתים ובכל קדושת סת"ם?

תשובה!

ישנם מאות ספרים וקונטרסים וקול קורא'ס שכתבתי וכתבו אחרים על סת"ם

ראה לדוגמה:

בס"ד

תוכן הענינים:

קלף כשר

www.klafkosher.com

מדף # 1 עד דף # 79

דף א'        PAGE

 1. גליון "קול הסת"ם" # 1 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. רשימה מכל מפעלי הקלף הכשרים
 3. LIST OF ALL THE KOSHER PARCHMENT FACTORY'S
 4. אזהרה נוראה! WARNING!!!
 5. קול קורא – קריאת קודש מהבד"ץ עדה החרדית להיזהר לקנות רק קלף עם הכשר.
 6. רוב התפילין והמזוזות והס"ת נכתבו על הקלפים שבאים מערבים מיריחו ומעזה ומרבע מיליון מפעלי הקלף (PARCHMENT) של העכו"ם שיש בכל העולם.
 7. סודות מלחמת הקלף! – מי נלחם במי?
 8. מה עשו הסוחרים ובעלי מפעלי הקלף הטמאים המושחתים והמקולקלים מחטיאי הרבים כירבעם בן נבט???
 9. לכבוד כל הסופרים שכותבים על קלף בלי הכשר והסוחרים שמוכרים להם הקלף בלי הכשר – אתם גזלנים ואין אפשרות לבקש מחילה מהקונה וכמעט שנמנעת מהם דרך התשובה כמו "פינקעל" ממאנסי!!!
 10. סיפור נורא – איסור גזל
 11. מודעה נחוצה לכל קוני בארץ ובחו"ל! – סופר מחזיר הכסף להקונים. – שהקלף היה מסוחר מפעל שאין לו הכשר.
 12. ג' מר חשון תשס"ח. – אני סופר סת"ם כתבתי שנים הרבה ס"ת פרשיות ומזוזות על קלף בלי השגחה ל"ע. כעת נודע לי שיש על הקלפים האלו איסור מפני בעיות גדולות שתפסו משאות שלימים מהערביים, וכו. – דב פארקאש סופר סת"ם.
 13. סיפור נורא מהאדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע. – בשנת תשמ"ד כשהייתה השערוריה הגדולה שתפסו סוחר גדול שעשה קלף אצל גוים בלי ישראל עומד על גביו, ורבנים גדולים עוררו בקונטרסים, והעבירו את הקונטרסים לכ"ק אדמו"ר הגה"ק מקלויזנבורג זי"ע, שהיה אז 7 שעות אחר ניתוח, והתחיל לבכות, ואמר אני הייתי צריך להפוך כל העולם, וכו'.

דף ב'        PAGE 2

 1. גליון "קול הסת"ם" # 2 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כאן תשמע שערוריית הקלף מרב המקוואות הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – מה שנשמע ב"קו היהדות העולמי" 1-212-461-2778 ואם מטלפנים מארץ ישראל מתחילים – 0131 212 461 2778
 3. דרשה # 1 – אלול תשס"ז לפ"ק
 4. דרשה # 2 – הושענא רבה תשס"ח לפ"ק
 5. דרשה # 3 – ב' לך, ג' חשון תשס"ח לפ"ק
 6. דרשה # 4 – ד' וירא, י"ב חשון תשס"ח לפ"ק
 7. דרשה # 5 – ג' חיי שרה, ח"י חשון תשס"ח לפ"ק
 8. דרשה # 6 – ב' תולדות, כ"ד חשון תשס"ח לפ"ק
 9. ספר תפילין ומזוזות כהלכתן # 1
 10. הסופרים החזירו את מלוא סכום הכסף לקוניהם כשנמצאו פסול בסת"ם שכתבו, כבר בזמן רבי שמואל סלנט זצ"ל גאב"ד ירושלים עיה"ק תובב"א
 11. ספר תפילין ומזוזות כהלכתן # 2
 12. ספר שערוריית הקלף חלק א'
 13. ספר שערוריית הקלף חלק ב'
 14. ספר שערוריית הקלף חלק ג'
 15. בהם נתבארו באריכות המכשולות והקלקולים הנוראים מה שמתרחשים בעניני עיבוד הקלף לסת"ם ובהם יתגלה לך דברים נוראים מה שאף אחד בעולם לא יגלה לך!!!
 16. קונטרס מרכז שומרי סת"ם העולמי
 17. נתייסד בפולין מרכז שומרי סת"ם כפי שעיניכם תחזינה מישרים בקונטרס הזה – וחתום עליה 86 רבנים ואדמורי"ם

דף ג'        PAGE 3

 1. גליון "קול הסת"ם" # 3 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. תמונה מהרב לנדא שליט"א גאב"ד עיר התורה בני ברק  תובב"א עם כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א – באסיפה על שערוריית הקלף בחוה"מ סוכות תשס"ח לפ"ק
 3. על ידי שמקיימין מצות מזוזה אין לך צר ואויב שיבוא בשערי ירושלים
 4. כל אלו הסוחרים והסופרים שעוסקים בקלף בלי הכשר גורמים חס ושלום שהאויבים הערביים יבואו לשערי ירושלים רח"ל.
 5. שערוריית הקלף בעיתונים שנת תשס"ז – תשס"ח
 6. שערוריית הקלף בקול קורא'ס
 7. שנת תשס"ז – תשס"ח

דף ד'        PAGE 4

גליון "קול הסת"ם" # 4
כסלו תשס"ח לפ"ק

 1. קול קורא – קריאת קודש מהבד"ץ עדה החרדית להיזהר לקנות רק קלף עם הכשר. אל עם ה' אלול תשס"ה.
 2. תשובות מהגה"צ הרב שטערנבוך ראב"ד בד"ץ עדה החרדית ירושלים עיה"ק בעניני קלף וסת"ם.
 3. סת"ם כהלכתן (מהגה"צ מהגה"צ הרב שטערנבוך שליט"א) בענין הדיו – אופן עשייתו – ובענין אם עושים מדברים אסורים כגון סת"ם יינם.
 4. סת"ם כהלכתן – מבוא (מהגה"צ מהגה"צ הרב שטערנבוך שליט"א) – סדר כתיבת ס"ת תפילין ומזוזות עם ההידורים בקצרה – עיבוד הקלף, השרטוט והדיו.
 5. תשובות מבעל שבט הלוי הרב וואזנער בעניני קלף וסת"ם
 6. שו"ת שבט הלוי (מהגה"צ ר' שמואל הלוי וואזנער שליט"א) – סימנים קע"ג – קע"ד.
 7. תורת הלוי (מהגה"צ ר' שמואל הלוי וואזנער שליט"א)/
 8. תקנות לסופרים, מגיהים וסוחרי סת"ם (מהגה"צ ר' שמואל הלוי וואזנער שליט"א)..
 9. כתיבה כהלכתה – הלכות נחוצות להמזמין סת"ם.

דף ה'        PAGE 5

 1. גליון "קול הסת"ם" # 5 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מודעה להציל את הרבים ממכשול – י"ב תשרי שנת השמיטה תשס"ח לפ"ק – לאור שערוריית הקלף בחודש אלול תשס"ז לפ"ק, – מהרב שמואל נתנאל בלום סופר סת"ם – מחזיר כל הכסף שכתב על קלף בלי הכשר, על פי פסק רבנים גדולי ישראל.
 3. הצלת הרבים ממכשול – ב"ה, יום א' נח, כ"ה תשרי תשס"ח לפ"ק.
 4. Sofer Offers Refund or Free Replacement Shmuel Nesanel Blum, Sofer STaM, Bet Shemesh (Formerly of Kiryat Yoel, NY) Grandson of the Kashoi Gaon zatzal.

דף ו'        PAGE 6

 1. גליון "קול הסת"ם" # 6 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. רמזי קלף.

דף ז'        PAGE 7

 1. גליון "קול הסת"ם" # 7 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לגלות ולפרסם לכל העולם – שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
  וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
  כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס
 3. To expose and publicise to whoever wishes to fulfil the mitzvos of Tefillin, Sefer Torah, Megillah and Mezuzah correctly, that they should specify with the Sofer that he write only on hand-prepared parchment with the best hechsher.
 4. He should not chas vesholom write on parchment without a hechsher
 5. Doing this would be like wearing Tefillin written on paper from the New York Times
 6. *
 7. Noferstock Parchment, Bet Shemesh

דף ח'        PAGE 8

 1. גליון "קול הסת"ם" # 8 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. "קלף נפרשטק" –
 3. Noferstock Parchment Hand-Made Parchment Factory “The only factory in the world”
 4. "המפעל היחידי בכל העולם"
 5. “The only factory in the world” The only factory in the world”
 6. “לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו, עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים שביד בני אדם לעשות (עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל, ויש לו כל המפתחות), והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם ההכשר – (זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר, מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם).
 7. that produces entire hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis on the whole factory with all of the extra stringencies that are possible to fulfil (the mashgiach provides continuous supervision from beginning to end during all times that the factory is running and he also has all of the keys); the factory only
 8. produces supervised hand-made parchment – (meaning that no parchment is produced there without a hechsher, which cannot be said for any other factory in the world)
 9. Sifrei Torah Tefillin  Mezuzos Megillos
 10. Excellent for writing Special Service
 11. Keses Parchment
 12. Kenigsberg Hand-Made
 13. We supply Hand-Made Parchment
 14. For Sifrei Torah, Megillos, Parshios and Mezuzos
 15. Special Production
 16. Back Parchment
 17. High Quality Parchment Production for Sofrim, produced by G-d-fearing Avreichim
 18. Special Production of Hand-Made Parchments
 19. Warning!
 20. Unsupervised Area
 21. זהירות שטח הפקר. רצועות שנעשו על ידנ גוים.
 22. זכור! – האם קיימת מצות תפילין מימיך?

דף ט'        PAGE 9

 1. גליון "קול הסת"ם" # 9 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לכבוד כל הסופרים שכותבים על קלף בלי הכשר והסוחרים שמוכרים להם הקלף בלי הכשר
 3. סיפור נורא – איסור גזל מספר תפילין ומזוזות כהלכתן דף 51
 4. בס"ד, מודעה נחוצה לכל קוני בארץ ובחו"ל! ג' מר חשון תשס"ח.
 5. אני סופר סת"ם כתבתי שנים הרבה ס"ת פרשיות ומזוזות על קלף בלי השגחה ל"ע. כעת נודע לי שיש על הקלפים האלו איסור מפני בעיות גדולות שתפסו משאות שלימים מהערביים, – דב פארקאש סופר סת"ם

דף י'        PAGE 10

 1. גליון "קול הסת"ם" # 10 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. הבעיות הגדולות בארץ בקלף הוא כדלהלן
 3. מה שהסופרים והרבנים לא מגלים, נגלה לכם קצת על קצה המזלג!!!
 4. We shall reveal to you some of the facts about parchment that the Sofrim and Rabbanim do not reveal:
 5. “A Holy Call”
 6. to the owners of factories that produce parchment
 7. Shmuel HaLevi Vosner Gaavad Zichron Meir, Bnei Berak

דף יא        PAGE 11

 1. גליון "קול הסת"ם" # 11 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מצוה אנציקלופדיה – סת"ם
 3. ה' חלקים –  ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו
 4. < אזהרה חמורה > חוטאים ומחטיאים את הרבים – > אונאה > גזלה > שקר > לפני עור > ביטול מצות עשה > ברכות לבטלה > חילול ה'.
 5. מרן בעל שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ה: מלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים
 6. מלאכת שמים, קלף כשר בהכשר הבד"ץ, # 4
  יו"ל על ידי וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה שע"י העדה החרדית, ירושלים, עיה"ק, תובב"א
 7. SOFER TEFILLIN U MEZUZOT
 8. IMPORTANT ANNOUNCEMENT CONCERNING
  TEFILLIN MEZUZOT AND SIFRE TORAH
 9. מודעה – מחפשים סופר ירא שמים
 10. מי מחריב את כל העולם כולו?

דף יב        PAGE 12

 1. גליון "קול הסת"ם" # 12 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שאלה? איך קרה דבר אסון כזה עם הבאסעס בירושלים עיה"ק שאנשים נשים וטף נשרפו חיים רח"ל על ידי הערבים הרוצחים ימ"ש
 3. מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?
 4. מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?
 5. המזוזות הזולות נעשות בדרכים שונות:
 6. יהודים יקרים!
 7. ארבעים אלף יהודים הניחו תפילין פסולים החפץ חיים

דף יג        PAGE 13

 1. גליון "קול הסת"ם" # 13 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. החיי אדם כותב:
 3. הנחת תפילין מניר ומפלסטיק תפילין ומזוזות במחיר זול
  סיפור משנת תשל"ז
 4. קריאת קודש מ' 33 רבנים לבעלי מפעלי הקלף שיקחו הכשר.

דף יד        PAGE 14

 1. גליון "קול הסת"ם" # 14 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קריאה לראשי ישיבות ומנהלים בדבר מכשולות חדשים
 3. כל הזהיר במצות מזוזה יאריכו ימיו וימי בניו
 4. שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה
 5. שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה
 6. גודל השכר של המקיים מצות תפילין וציצית
 7. שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה
 8. על מ"ש בטור שם: וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה וכו', כתב הבית יוסף, וזה לשונו: "וכל
 9. הקלף של המזוזות ותפילין שלך כשר?
 10. עון המתעה את הרבים שאין עונו מתכפר,
  ואינו יכול לעשות תשובה קריאה וזעקה גדולה מרבינו אברהם, תלמיד המהר"ם מרוטנבורג, בהקדמת ספרו "תיקון תפילין"
 11. מספר דברי תורה פרשת ואתחנן להגה"צ
  רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק והאדמו"ר מהאלמין שליט"א
 12. מעשה נורא בתאונת אוירון שהיו עליו 179 בני אדם בולעטין # 1 אלול תשנ"ח
 13. שיצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק והאדמו"ר מהאלמין שליט"א
 14. להסיר מכשול

דף טו        PAGE 15

 1. גליון "קול הסת"ם" # 15 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עצור לרגע!!! – האם הקלף של התפילין והמזוזות שלך כשרים?
 3. Stop a Minute!
 4. Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?

דף טז        PAGE 16

 1. גליון "קול הסת"ם" # 16 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. זעקה גדולה ומרה מסופר אחד שנכשל
  וכתב הרבה שנים ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות על קלף בלי הכשר.
 3. GREAT AND BITTER CRY!
 4. Asher Green, Sofer Stam

דף יז        PAGE 17

 1. גליון "קול הסת"ם" # 17 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עצור!      STOP!
 3. הסופריס סת"ם שכותבים על קלף בלי הכשר הכי טוב עתידים ליתן את הדין, ונידונים בתליה על לשונם
 4. Attention!
 5. Writing on unsupervised parchment is like writing on a piece of paper taken from the New York Times.
 6. הקלף בלי הכשר היא כמו פיסת נייר של ניו יארק טיימס,
  וכאן תמצאו מה שהסופרים והרבנים לא מגלים לכם, מפני שהם מכת הערב רב ?!!!

דף יח        PAGE 18

 1. גליון "קול הסת"ם" # 18 – כסלו תשס"ח לפ"ק

אוצר ספרי קלף העולמי

מאגר ספרי קלף העולמי
The World Library on Parchment #1

מאגר ספרי קלף העולמי # 1

 1. מלחמת כשרות הקלף וספרי תורה תפילין ומזוזות
 2. מרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ומזוזה מימיו, ובירך ברכות לבטלה
 3. The War over the Kashrus of Parchment used for Sifrei Torah, Tefillin and
 4. The War over the Kashrus of Parchment used for Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzosמפקחי סת"ם קלף
 5. Stam and Parchment supervisors

דף יט        PAGE 19

 1. גליון "קול הסת"ם" # 19
  כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 2

 1. The World Library on Parchment #2
 2. מצוה אנציקלופדיה – איפה אפשר להשיג בימינו
 3. "קלף כשר" עם הכשר הכי טוב!
 4. Mitzvah Encyclopedia
 5. Where one can obtain Kosher parchment with the very best hechsher…!
 6. תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.
 7. A picture of the Rabbonim of the Badatz Eidah HaChareidis lead by the Gaavad shlita, visiting the factories of “Noferstock”, “Back” and “Keses” who produce hand-made parchment for Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos under Badatz supervision.

דף כ        PAGE 20

 1. גליון "קול הסת"ם" # 20 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 3

 1. The World Library on Parchment #3
 2. מצוה אנציקלופדיה – הלכות עיבוד הקלף לשמה 27 ספרים.
 3. Mitzvah Encyclopedia
 4. The Laws of Producing Parchment Lishmah

דף כא        PAGE 21

גליון "קול הסת"ם" # 21
כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 4

The World Library on Parchment #4

 1. מצוה אנציקלופדיה
 2. אוצר ספרים ומודעות על כשרות הקלף בימינו # 1
 3. Mitzvah Encyclopedia
 4. Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #1
 5. קול קורא מוועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק. זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים. גביות עדות שהקלפים שכותבים עליהם ספרי תורות תפילין ומזוזות הם נעשים בלי השגחה על ידי נכרים במדינת טשיינע סין והם פסולים. ואין איש שם על לב. חודש אלול שנת תשס"אA Kol Koreh from the Vaad for Stam
 6. Investigation, Monsey, New York. A great and bitter cry – testimony that the parchment used for the writing of Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are produced without any supervision. They are produced by gentiles in China and are completely possul, but nobody is aware of the situation. Ellul 5761.
 7. קול קורא להסיר מכשול שמביאים מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף –  – י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.
 8. מעשה איום ונורא מהקלף
 9. ומי יודע אם כל האלפים קרבנות של מלחמת יוה"כ ולבנון לא היו בשביל זה רח"ל בשביל שכל התפילין ומזוזות שלנו לא היו כשרים בכלל
 10. A Frightening and Awesome story about Parchment
 11. A Frightening and Awesome story
 12. Who knows if all of the thousands of deaths in the Yom Kippur and Lebanese wars were not because of a large portion of our Mezuzos and Tefillin by non-Kosher

דף כב        PAGE 22

 1. גליון "קול הסת"ם" # 2 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 5

The World Library on Parchment #5

 1. מצוה אנציקלופדיה
 2. אוצר ספרים ומודעות על כשרות הקלף בימינו # 2
 3. Mitzvah Encyclopedia
 4. Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2
 5. קלף מעזה מהערבים אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים קלף מעזה שערבים מיצרים אותם באותם המנהרות שעושים הפצצות – והסוחרים בארצינו הקדושה קונים את זה בשליש המחיר – ועכשיו תלך ותאמין לסוחר שמוכר לך קלפים בלי הכשר תמידי
 6. אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה. באידיש
 7. אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים – שערוריה נוראה בארצינו הקדושה – אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, באידיש, ובלשון הקודש, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה
 8. Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikim
 9. Parchment from Gaza that the Arabs produce in the same tunnels that they produce bombs; the middle-men in Eretz Yisroel buy them for a third of the regular price. How could you then believe the middle-man who sells you unsupervised parchment? Der Blatt 21st Av 5765 in Yiddish
 10. Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikim

דף כג        PAGE 23

 1. גליון "קול הסת"ם" # 23 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לגלות ולפרסם לכל העולם – שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
  כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

מאגר ספרי קלף העולמי # 6

 1. The World Library on Parchment #6
 2. מצוה אנציקלופדיה –  אוצר ספרים ומודעות על כשרות הקלף בימינו # 3
 3. The World Library on Parchment #6
  Mitzvah Encyclopedia
 4. Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2
 5. אל הקהל היהודי – להסיר מכשול – מזוזות מיאפאן וסין, נדפס על קלף – י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – באידיש.
 6. To remove the stumbling block – Mezuzos from Japan and China printed on parchment. Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. In Yiddish.
 7. הסופר מהולל, הקלף?!!!
 8. Parchment – The Sofer is outstanding. What about the parchment?
 9. פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד – רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל
 10. מודעה נחוצה – להודיע ולהגלות – גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! – וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים – מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין
 11. Ponim Chadoshos, No.554, 23 Ellul 5764. Many people who wear Tefillin are not aware that there is a serious concern that the parchment used could be possul. An important notice – to reveal to you that Jews are being robbed; introspection; the Sofrim and the possul parchment; the greatest disaster in world history; an awakening to repent and how to fix the problem of the kashrus of Tefillin and Mezuzos – listen my people and I shall speak!!! Vaad for Stam investigation, Monsey NY; a bitter cry – the letter of the outstanding Sofer HaRav HaChassid Rebbi Eliezer Zev Tzirkind in the year 5744 about this matter.
 12. דער בלאט ער"ש משפטים כ"ה שבט, תשס"ה, ולמספרם פברואר 4 – 05
 13. Der Blatt – War over parchment Der Blatt. 25th Shevat 5765, Feb 4th 2005

דף כד        PAGE 24

 1. גליון "קול הסת"ם" # 24
  כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 7

 1. The World Library on Parchment #7
 2. מצוה אנציקלופדיה – הלכות מזוזה – דיניו – ומנהגיו
 3. itzvah Encyclopedia The Laws of Mezuzah

Its laws and customs

דף כה        PAGE 25

 1. גליון "קול הסת"ם" # 25 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 8

The World Library on Parchment #8

 1. מצוה אנציקלופדיה – בולעטינ'ס על כשרות הקלף
 2. שיצא  לאור על ידי וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
  ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

Mitzvah Encyclopedia
Bulletins about the Kashrus of Parchment
Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos
by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

דף כו        PAGE 26

 1. גליון "קול הסת"ם" # 26 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 9

 The World Library on Parchment #9

 1. מצוה אנציקלופדיה – קול קורא'ס על כשרות הקלף שיצא  לאור על ידי וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות
 2. Mitzvah Encyclopedia
 3. זכור! אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף אין לו הכשר  לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך
 4. Mitzvah Encyclopedia
 5. Kol Korehs about the Kashrus of Parchment
 6. Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos
 7. Remember! If the Sofer is not G-d-fearing or if the parchment is not kosher you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzah!
 8. Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

דף כז        PAGE 27

 1. גליון "קול הסת"ם" # 27 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 10

The World Library on Parchment #10

TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

דף כח        PAGE 28

 1. גליון "קול הסת"ם" # 28 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. זהירות הקלף הוא שטח הפקר
 3. כל ישראל ערבים זה לזה !
 4. Stop a Minute!
 5. Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?
 6. Where are you in the world? Ahah!
 7. Please go right away and check that you put on kosher Tefillin today!!!
 8. נכון להיום יש ב"ה 3 מפעלים גדולים של עיבוד הקלף
  עם אישור הבד"ץ של העדה החרדית
 9. As of today, there are, B”H, 3 large factories that produce parchment with the approval of the Badatz of the Eidah HaChareidis.

דף ל        PAGE 30

 1. גליון "קול הסת"ם" # 30 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

דף לא        PAGE 31

 1. גליון "קול הסת"ם" # 31 – כסלו תשס"ח לפ"ק

תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין

Press here

 1. Movie showing how they slaughter in the Rubashkin slaughter-house
 2. האם הסוחרים המוכרים קלף פסול יש להם נאמנות???

דף לב        PAGE 32

 1. גליון "קול הסת"ם" # 32 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מכתבים למערכת

דף לג        PAGE 33

 1. גליון "קול הסת"ם" # 33 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שאלה מעניינת!!
 3. איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!
 4. עיתון המודיעיום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר
 5. עיתון יתר נאמןיום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר, (11 באפריל 2007)

דף לד        PAGE 34

 1. גליון "קול הסת"ם" # 34 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. העונש בחיבוט הקבר על האוכל מאכלות אסורות
 3. האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
  רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

דף לה        PAGE 35

 1. גליון "קול הסת"ם" # 35 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מה יותר גרוע הקלף הפסול או 9/11 ???
 3. עד היכן הנאמנות מגעת? – ירא הקהל וישפוט!!!
 4. ימי הרחמים והסליחות תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי
 5. Important Notice:
 6. MONSEY MEAT SCANDAL
 7. גליון "קול הסת"ם" # 36 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 8. בקרוב יצא לאור הספר המופלא שממתין בדפוס זה עשרים וחמש שנים (ורק בשביל רבני הערב רב עדיין לא נדפס) השם של הספר המופלא הוא: "מנהרות הקלף חלק ראשון"

דף לז        PAGE 37

 1. גליון "קול הסת"ם" # 37 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 31
 3. שאלה לכל הרבנים ואדמורים ובתי דינים לכל העולם כולו הק' שמואל נתנאל בלום נכד לאא"ז הגה"ק מקאשוי זצוקללה"ה סופר סת"ם פה עיה"ק בית שמש ת"ו (מלפנים בקרית יואל ניו יארק)

דף לח        PAGE 38

 1. גליון "קול הסת"ם" # 38 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מרכז שומרי סת"ם בפולין

דף לט        PAGE 39

 1. גליון "קול הסת"ם" # 39 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 32
 3. הסופרים והסוחרים בארה"ב ובאר"י רצים ושבים כאחשתרנים בני הרמכים מרב לרב וממו"צ למו"צ ומבי"ד לבי"ד, וכבר נתנו עשרות אלפים לרבנים שיתנו פסק מהאצבע הקטנה, שכל הקלפים שאין עליהם הכשר שכתבו עליהם סת"ם עד היום, הכל וישר, ועושים טעראר על כל מי שאינו מחזיק עמם.

דף מ        PAGE 40

 1. גליון "קול הסת"ם" # 40 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כשרות תפילין ומזוזות
 3. בו יבואר בירורים נוראים מה שנתגלה לנו מספר "מחקר סת"ם", בעניני תפילין ומזוזות, ובפרקים האלו רואים גודל השכר למי שיש לו תפילין ומזוזות כשרים, והעונש למי שאין לו.
 4. סימן א. סוגי האנשים שקונים תפילין ומזוזות
 5. סימן ב. כור המבחן באיזה מדריגה עומדים (אדם ניכר . . בכיסו)
 6. סימן ג. מעשה נורא מהקלף, עם הרב ר' אליעזר זירקינד שליט"א
 7. סימן ד. כמה רבבות מאחב"י היו מניחים כל יום תפילין פסולים, שהבתים לא היו מרובעות סימן ה. נוסח המודעה שנדפסה ב"מדריך לכשרות"
 8. סימן ו. המזוזות שיש לנו – האם הם באמת כשרים?
 9. סימן ז. מעשה נורא מספר הגן ודרך משה
 10. מצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה

דף מא        PAGE 41

 1. גליון "קול הסת"ם" # 41 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. ארץ ישראל אויף רעדער צוליב טריפה פארמעט,

דף מב        PAGE 42

 1. גליון "קול הסת"ם" # 42 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. יעצט ביי שערורריית הקלף חזר'ט זיך איבער די זעלבע מעשה ווי קראקא ווי צוויי אידן זענען מאכיל נבילות וטריפות במשך 40 יאהר די גאנצע שטאט קראקא

דף מג        PAGE 43

 1. גליון "קול הסת"ם" # 43 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 33
 3. יום ד' פרשת וירא תשס"ח לפ"ק
 4. מי יודע כמה יהודים כשרים שומרי תורה ומצוות עובדים את השם במסירות נפש מתוך דחקות, עזבו את עולמם והשאירו בית מלא יתומים רח"ל
 5. הכל בשביל שהקלף לסת"ם היה פסול משום שלא היה לו הכשר הכשר
 6. ומי אשם בכל זה???

דף מד        PAGE 44

 1. גליון "קול הסת"ם" # 44 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. תלך ותאמר תהלים ותפלות להר הזיתים על קברי הנפטרים שנפטרו בגלל שלא הלכו בתפילין כשרים בגלל שהקלף לא היה כשר, שתזכה לילך עם תפילין כשרים שנכתבו על קלף כשר לכל הפחות פעם אחת בחייך, ושתינצל מדין הקשה, ותתבונן שם מהתכלית

דף מה        PAGE 45

 1. גליון "קול הסת"ם" # 45 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 34
 3. עדכון רשימה חדשה מכל מפעלי הקלף:
  ט"ז טבת תשס"ח
 4. רשימה מכל מפעלי הקלף הכשרים
  LIST OF ALL THE KOSHER PARCHMENT FACTORY'S
 5. עכשיו שנתברר שהקלפים בלי הכשר, הם פסולים וצריכים גניזה, אנו מפרסמים כאן הקלפים שיש להם הכשר
 6. אזהרה נוראה!

דף מו        PAGE 46

 1. גליון "קול הסת"ם" # 46 – כסלו תשס"ח לפ"ק

דף מז        PAGE 47

 1. גליון "קול הסת"ם" # 47 – כסלו תשס"ח לפ"ק

דף מח        PAGE 48

 1. גליון "קול הסת"ם" # 48 – כסלו תשס"ח לפ"ק

דף מט        PAGE 49

 1. גליון "קול הסת"ם" # 49 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כל ישראל ערבים זה לזה
 3. פאר הקלף

דף נ        PAGE 50

 1. גליון "קול הסת"ם" # 50 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כל ישראל ערבים זה לזה

דף נא        PAGE 51

 1. גליון "קול הסת"ם" # 51 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כל ישראל ערבים זה לזה

דף נב        PAGE 52

 1. גליון "קול הסת"ם" # 52 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עיתון דזושס פרעס.

דף נג        PAGE 53

 1. גליון "קול הסת"ם" # 53 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מודעה נחוצה – אני מחזיר המעות לכל קוני בארץ ובחו"ל! – אשר גרין סופר סת"ם טל:052-402-5830, 1212-461-2778

דף נד        PAGE 53

 1. גליון "קול הסת"ם" # 54 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 35
 3. "קול זעקה" הזה נתפרסם בארץ ישראל

דף נה        PAGE 55

 1. גליון "קול הסת"ם" # 55 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. וכתבתם – איך כותבים ספר תורה

דף נו        PAGE 56

 1. גליון "קול הסת"ם" # 56 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מזוזה – קלף כשר
 3. בית מזוזה ספרדי מפואר

דף נז        PAGE 57

 1. גליון "קול הסת"ם" # 57 – כסלו תשס"ח לפ"ק
תוצאות חיפוש "קלף" PARCHMENT) )באתרי האינטרנט

מכל מה שאתה רוצה ואתה לא רוצה לקנות הקלף שלך – מכל מיני בהמות טמאות חיות טמאות עופות טמאות שרצים ורמשים למיניהם וכו' וכו'

מתוך 331,000 אתרים – והחיפוש עדיין לא נגמר שיש עוד

דף נח        PAGE 58

 1. גליון "קול הסת"ם" # 58 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. ספר קסת הסופר מהרה"ג רבי שלמה גאנצפריד זצוק"ל בעל מחבר ספר קיצור שולחן ערוך

דף נט        PAGE 59

 1. גליון "קול הסת"ם" # 59 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף ס        PAGE 60

 1. גליון "קול הסת"ם" # 60 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף סא        PAGE 61

 1. גליון "קול הסת"ם" # 61 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף סב        PAGE 62

 1. גליון "קול הסת"ם" # 62 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף סג        PAGE 63

 1. גליון "קול הסת"ם" # 63 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עיתון יתד נאמן – מודעה לכל קוני בארץ ובחו"ל

דף סד        PAGE 64

 1. גליון "קול הסת"ם" # 64 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 1 – כאן תשמעו דרשת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות – "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם" מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי" 1-212-461-2778  אלול תשס"ז לפ"ק

דף סה        PAGE 65

 1. גליון "קול הסת"ם" # 65 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 2

דף סו        PAGE 66

 1. גליון "קול הסת"ם" # 66 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 3

דף סז        PAGE 67

 1. גליון "קול הסת"ם" # 67 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 4

דף סח        PAGE 68

 1. גליון "קול הסת"ם" # 68 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 5

דף סט        PAGE 69

 1. גליון "קול הסת"ם" # 69 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 6

דף ע        PAGE 70

 1. גליון "קול הסת"ם" # 70 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עונג שבת – עיתון שבועי – ברוקלין ניו יארק – מודעה מהרב שמואל נתנאל בלום שליט"א.

דף עא        PAGE 71

 1. גליון "קול הסת"ם" # 71 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. דאס אידישע ליכט – עיתון שבועי – ברוקלין ניו יארק
 3. מודעה מהרב שמואל נתנאל בלום שליט"א.

דף עב        PAGE 72

 1. גליון "קול הסת"ם" # 72 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מכתבים למערכת – LETTERS TO THE EDITORS

דף עג        PAGE 73

 1. גליון "קול הסת"ם" # 73 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. אחד מן הפרסומים הרבים של סופרי וסוחרי סת"ם – נתפרסם בעיתון יתד נאמן חשון תשס"ח לפ"ק – מהרב אשר גרין סופר סת"ם

דף עד        PAGE 74

 1. גליון "קול הסת"ם" # 74 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לחץ כאן לשמוע דרשות שערוריית הקלף
  "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם בלי הכשר"
  מאת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות
  מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי" 1-212-461-2778
 3. תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
  רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
 4. תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
  רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
  ביחד עם הגה"צ רבי מאיר ברנסדורפר שליט"א
  חבר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
  באמצע בניית מקוה בארצינו הקדושה
 5. תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
  רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
  ביחד עם הגה"צ רבי מאיר ברנסדורפר שליט"א
  חבר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
  באמצע בניית מקוה בארצינו הקדושה

דף עה        PAGE 75

 1. גליון "קול הסת"ם" # 75 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. חדשות פצצת אטום
 3. שערוריית הקלף # 7 – כאן תשמעו דרשת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם" מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי" 1-212-461-2778 – עש"ק וישלח, י"ג כסלו תשס"ח
 4. שערוריית הקלף # 8 כאן תשמעו דרשת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם" מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי"
  212-461-2778 – יום ה' מקץ, ב' דחנוכה, כ"ו כסלו תשס"ח
 5. סוחרי הקלף קונים את הרבנים ואת לבלרי העיתונים בכסף מלא שישתיקו את הפצצת אטום של הקלף הפסול
 6. אירן – והקלף – מי זורק את האטאם הראשון?
 7. מלחמת אטאם התחילה
 8. שערוריית החלב –  שערוריית הקלף
 9. (סליחה שהמערכת עוד באמצע העבודה להכין כל הדוקאמענטען והספרים שיראו בדיוק מה שהולך להיות!)

דף עו        PAGE 76

 1. גליון "קול הסת"ם" # 76 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. ציטוטים מתוך דרשת שערוריית הקלף # 7 – הסופר הרב בלום:
 3. הרב יאקאב פון די קלף סטראשעט מיט הארגענען:

דף עז        PAGE 77

 1. גליון "קול הסת"ם" # 77 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. טראך טראך די הימעל פאלט איין! – וואס איז געשעהן?
 3. דער עולם מיינט אז איך בין שוין איינגעשלאפן – די שערוריית הקלף איז איינגעשלאפן !!!

דף עח        PAGE 78

 1. גליון "קול הסת"ם" # 78 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. די הצלה ווי אזוי מען וועט ראטעווען די וועלט
  צו האבן כשר'ע ספרי תורה
 3. אין יעצט וועלען מיר זיך נעמען אויף דעם רב
  "הרב שמאי קהת הכהן גראס" פון בעלזא! אויף שיינעם יחוס בריוון וואס ער האט געשריבען פאר יאקאב'ס טרייפענע קלף קאמפאני.
 4. הרב שמאי קהת הכהן גראס, מיר וועלן אביסל צונעמען אייך מיט אייער בריוו: מיר האבן דא צו טוהן מיט המן'ס וואס ווילן פארפלייצן כלל ישראל מיט טרייפענע קלף

דף עט        PAGE 79

 1. גליון "קול הסת"ם" # 79 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. יעצט וויל איך געבן א מעסידזש פאר הרב מנחם דאווידאוויטש שליט"א דער ראש און די רבי פון אלע סופרים שבדורינו!

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף א'        PAGE 1

2  3  4  5  6  7

קלף דף 1

Parchment Page 1

PAGE 1

לגלות ולפרסם לכל העולם – שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

To expose and publicise to whoever wishes to fulfil the mitzvos of Tefillin, Sefer Torah, Megillah and Mezuzah correctly, that they should specify with the Sofer that he write only on hand-prepared parchment with the best hechsher.

He should not chas vesholom write on parchment without a hechsher

Doing this would be like wearing Tefillin written on paper from the New York Timesקלף דף 2

Parchment Page 2PAGE 2

The International Library about Parchment

אוצר ספרי קלף העולמי

קלף דף 3

Parchment Page 3PAGE 3

Noferstock Parchment, Bet Shemesh

Sifrei Torah Tefillin  Mezuzos Megillos

Excellent for writing Special Service

Keses Parchment

Kenigsberg Hand-Made

We supply Hand-Made Parchment

For Sifrei Torah, Megillos, Parshios and Mezuzos

Special Production

Back Parchment

High Quality Parchment Production for Sofrim, produced by G-d-fearing Avreichim

Special Production of Hand-Made Parchmentsקלף דף 4

Parchment Page 4PAGE 4רצועות של תפילין
בשיא הכשרות

Tefillin Straps with Top Level Kashrus

מכתבים למערכת

Letters To The Editorsקלף דף 5

Parchment Page 5PAGE 5באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה יבואר בעז"ה כל המכשולות שיש בבתים – ואיפה שיש להשיג בתים לתפילין כשרות

BE”H This Page will discuss all of the possible problems with Batim, and where one can purchase Kosher Batim for Tefillinקלף דף 6PAGE 6באמצע העבודה
Under Construction

בדף הזה נכניס בעז"ה שולחן ערוך מחבר ורמ"א הלכות תפילין , ספר תורה, מזוזה, ומגילה – מחולק ללימוד חדשי שבועי ושנתי

BE”H This page will contain Shulchan Aruch, Mechaber and Ramoh on Hilchos Tefillin, Sefer Torah, Mezuzah and Megillah, divided for weekly, monthly and yearly completion

Stop a Minute!

Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?

Where are you in the world? Ahah!

Please go right away and check that you put on kosher Tefillin today!!!

And check that you have kosher Mezuzos in your home!!!

Warning!

Unsupervised Area

Gentile workers working leather for Tefillin straps – when there is no suitable supervision

Pictured: A gentile worker during the last stages of production: Cutting the leather for Tefillin straps in a factory without supervision

"קלף נפרשטק"

Noferstock Parchment

Hand-Made Parchment Factory

“The only factory in the world”

"המפעל היחידי בכל העולם"

“The only factory in the world”

לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו, עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים שביד בני אדם לעשות (עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל, ויש לו כל המפתחות), והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם ההכשר – (זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר, מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם).

Noferstock Parchment

Hand-Made Parchment Factory

“The only factory in the world”

that produces entire hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis on the whole factory with all of the extra stringencies that are possible to fulfil (the mashgiach provides continuous supervision from beginning to end during all times that the factory is running and he also has all of the keys); the factory only

produces supervised hand-made parchment – (meaning that no parchment is produced there without a hechsher, which cannot be said for any other factory in the world)

—————————

Noferstock Parchment

Hand-Made Parchment Factory

Noferstock Parchment

Hand-Made Parchment Factory

Hand-made parchment with the quality and finish of machine-made parchment

Several of its qualities are:

Kashrus- Badatz Eidah HaChareidis

Extra Stringency- Hand-Made

Quality- Velvety standard, resembling machine-made

Ease- Easier for writing

Price- Affordable

Service- Courteous and patient

And all Sofrim’s accessories


Yerushalayim

Tzefaniah 35

057-319-2456

Opening hours:

Sun,Tues,Thurs -5:30pm-8pm

Mon, Wed –1pm-2:30pm

Bet Shemesh

Chazon Ish 30 (storage level)

02-992-4865

057-319-2456

– Opening Hours:

Sun, Tues, Thurs – 2:30pm-5:30pm

Mon, Wed – 7:45pm-8:45pm


הבעיות הגדולות בארץ בקלף הוא כדלהלן:

מה שהסופרים והרבנים לא מגלים,
נגלה לכם קצת על קצה המזלג!!!

אם אתה רוצה לכתוב ספר תורה לנשמה של ההורים וכו' אתה צריך לדעת איך לקנות ספר תורה שיוכלו להגיד ברכה עליה ושזה יהיה לתיקון להנשמות שאתה כותב אותה.

דבר ראשון עליך לדעת שאם אין להקלף הכשר, אפילו שתקנה מהסופר הכי הכשר, אתה יכול להיות בטוח ש- 70% שהקלף הזה בא מהערבים, מעזה או מסין או מיפן, ועוד, כמו שנתפרסם כבר מזמן בהרבה עיתונות בארץ, הבעיה הוא: היום עם הסופרים ועם הקונים, הסופר לא מעונין לקנות קלף כשר, כי הקלף הכשר עולה לו כל מזוזה חצי דולר יותר, והוא מתבייש לבקש יותר כסף על המזוזה, כי הוא חושב שלא ישלמו לו את זה, ועם החצי דולר הוא יכול לקנות בקבוק חלב לילדים, ואם מדובר מפרשיות החילוק כבר בכמה דולרים.- הקונה לא יודע כי בשביל חצי דולר שמדובר כאן הוא קונה מזוזות שנכתבו על קלף של ערבים, והמזוזה פסולה לגמרי, ואם מדובר מספר תורה, המחיר כבר יכול להיות עם כמה מאות דולרים החילוק, ומה שקורא אחר כך השם ישמור, כי מה שיכול לקרא לבן אדם שאין לו את השמירה ממזוזה ותפילין כשרות כל אחד יודע.

העצה : אם אתה הולך לכתוב ספר תורה, או תפילין ומזוזות, לפני שאתה קונה אתה צריך לדעת עוד דבר, שאפילו עם הכשר ישנם כמה פרטים נחוצים שאתה צריך לדעת, והסופר לא יגלה לך. ראשית דבר, אתה צריך לבקש מהסופר קלף רק עבודת יד עם הכשר, ושהסופר צריך להראות לך על כל קלף שיהיה על זה פלומבע, שזה הקלף הכשר ממפעל הזה! כגון נפורסטאק ובק בבית שמש, וקניגסברג. החילוק בין נפורסטאק ושאר השנים הוא כך: כי נפורסטאק יש לו הכשר על כל המפעל מהבד"ץ של העדה החרדית וכל המפעל יש לו רק עבודת יד, והקלף הזה הוא קלף מאוד טוב, ושאר השניים בק וקניגסברג, הם מוכרים כל המינים עבודת יד ומכונה וגם כן בלי הכשר, וזה בדיוק כמו חנות של בשר שמוכר לך כשר וטרף ביחד, ועל בשר הכשר יש פלומבא, ועל הטרף אין פלומבא, אבל איך המוכר נאמן מה שהוא נותן לך? ואם המוכר מוכר לך קלף שאין על זה פלומבא, דע לך שזה בא מערבים, ומה שאומרים לך כי המוכר הזה הוא נאמן, אל תאמין וזכור כי פתי יאמין לכל דבר, ואם אמונה כזאת יוצא לך שלא הינחת תפילין כל ימי חייך. אדרבה תחשוב אתה לבד, ההשכר שהרבנים לוקחים עליו זה רק פרוטות ממש כפי שביררנו, רק שצריך להיות בחנות יהודי ירא שמים משגיח שהוא עובד שמה, ואם בעל החנות לא רוצה לקחת יהודי שיעבוד שם, זה כבר סימן שהוא קונה מערבים, וכך תפסו שומרי הגבול מעזה שהמשאית מלא עם שקים של קלף שבא משם היה לערבי הזה כל הטלפונים והכתובות מבני ברק וירושלים, והרבנים יודעים בדיוק מי ומי הם הסוחרים, ורק כדי לא לבייש אותם לא פרסמו שמותיהם, כי הם באמת בעיר אנשים חשובים מבחוץ.

אבל הקונה שהולך לקנות לא צריך להיות טיפש שיאמין להסופר או לחנות, אל תאמין לאף אחד, רק מה שאתה רואה בעינים שלך, אם יש על זה פלומבע או לא. אם אתה רוצה לקנות מזוזה או ספר תורה עם קלף עם הכשר עבודת יד: סוג מספר 1 – תקנה אצל נפורסטאק בבית שמש חזון איש 30 ששם יש להם הכשר על כל המפעל ושם אתה קונה רק עבודת יד מאה אחוז כשר. ואם אתה רוצה לקנות עבודת יד עם הכשר הבד"ץ אצל בק וקניגסברג אתה גם כן יכול לקחת אבל אתה צריך הרבה השגחה להבין שאתה מקבל מה שביקשת ורק עם החותמת, כדי לדעת למי החותמת ולמי הפתולין.

עוד עצה טובה להקונה פרשיות או מזוזות או ספר תורה! תחשוב כשאתה הולך לאפות מצות, אתה עושה כל או הרבה השתדליות, אתה הולך לבד לאפות המצות או לעמוד שמה בעת האפיה, הגם שהכול הולך על אותה סגנון, רק שאתה שומר על זה ואתה רואה מה נותנים לך, אבל כאן אתה יכול ללכת להסוחר ביחד עם הסופר, ואתה תשלם להסופר הכסף שעולה הקלף לכתוב כל הספר תורה וכו', וכך לא יעלה להסופר יותר מדאי ויוכל לכתוב לך פרשיות וספרי תורה שיוכלו להגיד עליהם ברכה,

גם יש עבודת מכונה עם הכשר של הרב וואזנר מבני ברק, זה כבר מדרגה חלשה עם 60% יותר נמוך ואולי יותר, אבל זה גם כן כשר, רק שהבד"ץ לא נותנים על זה הכשר כי הרבה גדולי ישראל אומרים שזה רק כשר בדעיבד. ומי רוצה תפילין בדעיבד?

ואם יש לך כבר מסירת נפש וזכיתה לכתוב ספר תורה לעילוי נשמה, בטוח שבשביל כמה מאות דולר שאתה יכול לקנות יריעות קלף אצל נפורסטאק שאתה יודע שהמפעל הוא כשר מאה אחוז בלי שום פניות, ואין לא רק עובדים ירא שמים יהודים חרדים עובדי ה', והכל נעשה על תכלית ההידור בוודאי שלא כדאי להכנס למקום אחר שמוכרים לך מכל הסוגים, כמו חנות שמוכר חזיר ובשר כשר ביחד היית נכנס לשם לקנות?

תודה רבה למזכי הרבים ששלחו לנו את כל הידיעות על הקלף, ומי שיש לו עוד הערות וסיפורים על הקלף, נא לשלוח לנו.

וכל אחד מתבקש לזכות הרבים ולפרסם כל הידיעות שאתם רואים, וכך הערבים לא יוכלו לזרוק עלינו טילים, כי התפילין והמזוזות הם ההגנות הכי הטובות שיש לנו כמבואר בשולחן ערוך. ראה להלן.

We shall reveal to you some of the facts about parchment that the Sofrim and Rabbanim do not reveal:

If you wish to write a Sefer Torah for the soul of a deceased family member, you should know how to buy a Sefer Torah over which a Brochoh can be made and one which will be of benefit to the soul of that family member.

The first thing that you must know is that if the parchment is unsupervised then even if you buy from the best Sofer, you can be sure that 70% of this parchment comes from Arab sources, from Gaza or China or Japan.

Today, the Sofer is not interested in buying supervised parchment as it will cost him an additional 50 cents for each Mezuzah and he is embarrassed to ask for a higher price for the Mezuzah as he thinks that they will not wish to pay it (With that 50 cents he could buy a bottle of milk for his children!) When acquiring Parshios of Tefillin the difference could be several dollars. The buyer is not aware that over a sum of 50 cents, he is buying parchment that comes from Arab sources, which completely invalidates the Mezuzah. If writing a Sefer Torah, that price could differ by several hundred dollars and Hashem should protect us from the consequences of a person who does not have the protection of a valid Mezuzah and Tefillin.

You should ask the Sofer for parchment that is only hand-made with supervision, meaning that there is a sticker on each and every parchment with the Rabbinical supervision printed on it, such as Noferstock and Back in Bet Shemesh or Kenigsberg. The difference between Noferstock and the others is that the Badatz of the Eidah HaChareidis have their supervision over the entire factory and the factory only produces excellent hand-made parchment. The other two factories, Back and Kenigsberg sell all types of parchment, both hand and machine-made, as well as unsupervised parchment.

This could be compared to a butcher’s shop that sells Kosher and non-Kosher meat together. In such a case, how could the seller be trusted over what he gives you?

And if they tell you that the seller is trustworthy, you should disregard it and remember that only a fool would believe all that they hear. This kind of trust could cause you to live your entire life without wearing Tefillin.

Therefore, when buying hand-made parchment from Back or Kenigsberg, you should check that the parchment you receive has the sticker of the Badatz on it, since some of their products do not have such supervision.

A G-d fearing Jew must be in the store to supervise that it is being produced correctly. If the owner does not take a Jew to do this, it is a sign that he might be buying from Arabs. The border police once caught a truck coming from Gaza that was filled with bags of parchment. The Arab had all of the telephone numbers and addresses he supplies in Bnei Berak and Yerushalayim. The Rabbanim knew exactly who the middle-men were but did not wish to embarrass them by publicizing their names, since they are respected members of the city.

Imagine that you are going to bake Matzos… In that situation, you would make significant efforts by personally baking or watching the baking of your Matzos, even though the process is the same every time. Here as well, you could go to the middle-man together with the Sofer and pay the Sofer the money that the parchment for the entire Sefer Torah costs, without the Sofer paying extra money for which he might not be reimbursed. In this way, you can buy Parshios and Sifrei Torah over which a Brachah can be made.

There also exists machine-prepared parchment with the hechsher of Rav Vosner of Bnei Berak. This is a weaker level of supervision, but it is nevertheless reliable.

The Badatz do not, however, supervise machine-prepared parchment since many of the Gedolei Yisroel have stated that this type of parchment is not ideal. And who wishes to have Tefillin that are not produced in an ideal way?

If you merit to write a Sefer Torah for the benefit of a deceased person, it is certainly worthwhile to spend the few hundred dollars that its costs to buy parchment from Noferstock over which it is certain that the parchment is 100% Kosher. They use only G-d fearing workers, and produce parchments with the highest Kashrus standards.

It is not advisable to be buying from another place that sells all types of parchment, as we have already explained.

Thank you very much to those that sent us all of the information about the parchment. Anyone that has additional points or stories about the parchment should kindly send them to us.

Every person is requested to help publicize all of the information that you have seen here. BE”H, through this, the Arabs will not be able to send missiles to harm Jews, as our Tefillin and Mezuzos are our best form of protection, as explained in Shulchan Aruch.. See further on…

Work of Hashem, parchment under Badatz supervision #4

Produced by the Vaad Mefackchei Stam VeTashmishei Kedushah of the Eidah HaChareidis, Yerushalayim.

Warning! Unsupervised area!

The editorial board speaks about:

-Tefillin straps

-Parchment production with the hechsher of the Badatz – there has been a recognisable increase in the demand for this parchment.

-Noferstock parchment – from when the skins are brought frozen to the factory without any previous preparations, until the end of the parchment production, hand-made by only G-d fearing Jews, Bet Shemesh.

-Keses Kenigsberg parchment, Back parchment.

-Straps and parchment produced by non-Jews

-Why extremely cheap straps are sold in the marketplace

-Only from that which you may eat

-Correct painting of the straps

-How to be saved from the danger of Shaatnez-filled suits in Eretz Yisroel

(see more about parchment on the next page…)

—————————————————————————————-

“A Holy Call”

to the owners of factories that produce parchment

We are shocked to discover that a large proportion of the Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are written on parchments

that are prepared in factories of those that do not observe Shabbos R”L using non-Jewish workers

and even the parchments that are prepared in factories of Torah-observant Jews, most do not have the supervision of any Beis Din or competent Halachic Authority

In our time in which the preparation of parchment involves a large amount of Sheilos

amongst them those requirements without which the parchment could be completely invalid (according to most authorities even on a Torah level)

The Rabbanim of Boro Park already discussed in a number of gatherings, the seriousness of the parchment situation (that are the basis of the sanctity of Holy writings) and concluded that they must be prepared under strict supervision or at the very least no less than other areas of Kashrus that are produced in factories

And since our neighborhood of Boro Park contains the largest group of people in the world who buy religious articles imported from Eretz Yisroel, we therefore turn to all parchment producers without exception to allow their factories to be under suitable supervision. It is only in this way that we can rely on their Kashrus. We can only advise our communities to give their money to factories that have valid Rabbinic supervision.

Signed by the following Rabbanim in Boro Park

Today, 9th Teves 5761

B”H 7th Teves 5761

…It gave me joy to see that these important Rabbanim convened in order to improve the standards of parchment preparation to require supervision. There is no doubt that without supervision, many basic Halochos are negated.

Shmuel HaLevi Vosner

Gaavad Zichron Meir, Bnei Berak

Yechezkel Rota Av Beis Din K’Hal Yirei Hashem

Tuvia Goldstein Av Beis Din VeRam Emek Halocho

Menashe HaKoton Av Beis Din Ungvar

Simcha Bunim Ehrenfeld Av Beis Din Mattersdorf

Chaim Yehudah Katz Av Beis Din Serdaheli

Eliezer Eichler Dayan Umoreh Tzedek Baian

Dovid Dov Meizlish Av Beis Din Satmar BP

Yisroel Menachem Greenvald Av Beis Din Puppa BP

BenZion HaKohen Strasser Av Beis Din Toras Chemed Nitra BP

Shlomo Tzvi Stern Av Beis Din Debretzin

Alter Eliezer Horovitz Av Beis Din Agudas Yisroel

Gavriel Tzinner Av Beis Din Umechaber Sefer Nitei Gavriel

Shraga Hager Admor MiKosov

Binyomin Zev Landau Dayan Umoreh Tzedek Kehal Chasidei Tosh

Yechiel Michel Steinmetz Chaver Badatz Skver

Tzvi Heilperen Dayan Umoreh Tzedek Khal Adass Yeshurun Vienn

Shlomo HaKohen Gross Dayan Umoreh Tzedek Belz

Moshe Menachem Weiss Dayan Umorek Tzedek Puppa

Moshe Friedman Dayan Umoreh Tzedek Satmar 16th Av.

Yosef Teitelbaum Head Beis Horaah Veyoel Moshe

Alter Eliezer Horovitz Dayan Umoreh Tzedek Satmar Bayswater

Avrohom Tzvi HaLevi Vosner Dom'tz Krestir Barbesht,
VeChaver Vaad HaRabonim DeMishmeres Stam

Yitschok Stein Dom'tz Faltichan Raavad Beis Talmud LeHora'ah

Yitschok Tzvi Sofer Moreh Tzedek Beis Horaah Veyoel Moshe

Moshe Kessler RaHab Vishnitz

Mordechai Leib Weiss AvDeki Ohel

 

מצוה אנציקלופדיה – סת"ם

ה' חלקים –  ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו


< אזהרה חמורה >

חוטאים ומחטיאים את הרבים

> אונאה > גזלה > שקר > לפני עור > ביטול מצות עשה > ברכות לבטלה > חילול ה'

החטא יותר גדול כשמוכרין במזיד, ובעד תאוות ממון, תפילין ומזוזות וספרי תורה שהם פסולות אפילו מתחילתן [מפני שהקלף אינו כשר], ומה נאמר על אלו שמוכרים לאנשים מרוסיא או לבעלי תשובה ילידי אמעריקא הרוצים לחיות כיהודים ולקיים מצות התורה, והסופרים ובעלי החניות מכשילים אותם בקלף פסול, שאז הכל פסול.

נא לפרסם

מרן בעל שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ה

מלך זקן וכסיל יושב על כסא של
ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים

המלך זקן וכסיל (הוא היצר הרע) יושב על כסא של ג' רגלים:

רגל א': החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל.

רגל ב': שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.

רגל ג': סופרים הכותבין תפילין ומזוזות פסולים, ותו לא צריך לכלום.

סופרי סת"ם שאינם הגונים
.החת"ס (ח"י סימן פ"ג) כותב מכתב לאחד הרבנים בני דורו שהסופרים בזמנם אינם בקיאים בנושא ועל ידי כן מכשילים את הרבים. וישנם מאות יהודים חרדים אשר לא הניחו מעולם תפילין כשרים והרבנים מתעלמים מכך. גם בעל הקסת סופר כותב כגון זה בשם בעל משנת חכמים.

מלאכת שמים, קלף כשר בהכשר הבד"ץ, # 4 זהירות! שטח הפקר!
דבר המערכת. – על רצועות התפילין – משנעשה והנשמע – יצרני הקלף לסת"ם בהכשר הבד"ץ לאחרונה על גידול ניכר בביקוש לקלף המהודר הזה. – קלף נפורסטק, למן הבאת העורות הקפואים למפעל בלא שנעשה בהם עיבוד כלשהו לפני כן, ועד לגמר כל עשיית הקלף, עבודת יד, אך ורק על ידי יהודים שומרי תורה ומצות, בית שמש. קלף קסת קניקסבערג, קלף בק – הרצועות והקלף שנעשית על ידי גוים – מדוע נפוץ בשוק רצועות במחיר זול יותר – מן המותר בפיך – צביעות הרצועות לשמה – איך להנצל ממבול של חליפות שעטנז המפיץ את הארץ. (ראה המשכים על הקלף בדף הבא)

יו"ל על ידי וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה שע"י העדה החרדית, ירושלים, עיה"ק, תובב"א

SOFER TEFILLIN UN MEZUZOT

WE ARE LOOKING FOR A SOFER WITH EXCELLENT WRITING SKILLS, THAT WILL BE YERE SHAMAIM TO A GREAT EXTENT [SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM SIMAN 32, 20]  (DOESN’T TALK DURING TEFILLAH, DOES NOT EAT BOVINE MEAT [See Pele Yoetz – Taref], HIS WIFE COVERS HER HEAD ACCORDING TO HALACHA, HE DOESN’T SHAVE HIS BEARD)

THE KLAF [PARCHMENT] MUST HAVE A HECHSHER MEHUDAR

WE ARE READY TO PAY BEST PRICES FOR 24 PARASHIOT AND 140 MEZUZOT

PLEASE FAX YOUR INFORMATION TO
(305) 868 5003

MOSHE COHEN

IMPORTANT ANNOUNCEMENT CONCERNING
TEFILLIN MEZUZOT AND SIFRE TORAH

One of my buyers recently informed me that there are great problems with the KLAF (Parchment used for writing the Parashiot in Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah) that don’t have any HECHSHER (Rabbinic Certificate). Up until now I relied on two very well respected SOFRIM as well as on some wholesalers who said that the KLAF was fine. (And all my fellow Sofrim also relied on the opinion of those in whom I relied).

I got in contact with two Rabbis who are known for their fear of Hashem, in order to ask from them what I needed to do according to the Halacha.

One of theses Rabbis told me to call three of my costumers and to ask them if they thought that the Klaf in which I wrote the Parashiot for their Tefillin had a Hechsher, and if it would be good for them a Klaf with no Hechsher?

The first buyer said: I always look for a Sofer who complies with all the stringencies of the Halacha and he gives me a Klaf without Hechsher? Woe to me, I paid $1,200 for Parashiot and you still have a doubt whether I am mindful of the Hechsher? You know what? I know nothing about Hechsherim but I tell you something: It is all your responsibility, I am no Sofer and I know nothing about the Klaf, all I know is that I paid for the best possible Parashiot and I expect them to be fully Kosher. I relied on you, because supposedly you were trustworthy, so all the responsibility is on your shoulders and if the Parashiot for the Tefillin and Mezuzot are not as required by the Halacha then you are a thief and a robber!!! What? Not to observe the Mitzvah of Tefillin? And on top of that to say blessings in vain every day? Who knows how much I have suffered because of these Parashiot that you sold me! I can not believe we have fallen so low! You ask me if I mind about the Klaf having Hechsher or not? This is not supposed to happen among Chassidim! Woe to us! Now I know why I have had so many problems and afflictions.

Somehow in the same fashion the other two costumers answered me.

Then I again called the two Rabbanim who had told me to call my costumers and I related to them what my costumers said to me, and I asked the Rabbis what should I do next, What is the halacha requires regarding all the Tefillin, the Mezuzot and the Sifre Torah that I have written until now?

The Rabbanim ordered me to publish in the newspaper this story exactly as it happened, and to write that since an inadvertent sin came from me when I relied on that great Sofer that lives in Yerushalaim and the other great Sofer that lives in Brooklyn, that they told me that the Klaf I have been using is Kosher [Even knowing the fact that this particular Klaf came from someone who did not have a Hechsher, and it is known that these Klafim have many problems, only that I did not know], therefore in order to correct my sin I stand ready and obliged according to the Halacha (See Mikdash Meat  Siman 271, Bet Yosef Orach Chayyim Siman 454, Rokeach, Hagaot Maimoni, Divre Geonim,  Chukat ha Pesach Siman 453, Darche Teshuva Yore Deah Siman 117) regarding theft to acknowledge my actions and according to the Halachot of deception, robbing money and robbing the mind, I am ready to return to everyone of my buyers the money they have paid for the Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah that they have bought from me, or I am ready to write new Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah for them at no cost. And from this moment onwards I will only write on a Klaf with Hechsher of the Bet Din Tzeddek of Yerushalaim Ir Ha Koddesh.

With Blessings for a Ketiva and Chatima Tova

Yours Simcha Bunim Greenberg

Those who bought from me know my telephone number therefore I saw no need to write it

בס"ד

מחפשים סופר ירא שמים (שלא מדבר בתפילה, שלא אוכל בשר בהמה (פלא יועץ או' טרף), ושלא יגזוז הזקן, ושהאשה תלך כיסוי כהלכה) עם כתב מהודר בשביל 24 פרשיות ו140 מזוזות, התנאים: הקלף יהיה עם הכשר טוב:. מוכנים לשלם מחיר הכי טוב.

FAX    משה כהן         5003 868 305

מי מחריב את כל העולם כולו?

בקסת הסופר (סימן א' סעיף א') וזה לשונו: תניא אמר ר' מאיר כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר (פירוש סופר) אני, אמר לי בני, הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו (עירובין דף י"ג), מכאן יראה הסופר איך הוא צריך להיות ירא את ה' מאוד. שאם עשה איזה קלקול או שלא עשה איזה תיקון כפי הראוי מפסיד את נשמתו, כי הוא גוזל את הרבים.

שאלה? איך קרה דבר אסון כזה עם הבאסעס בירושלים עיה"ק שאנשים נשים וטף נשרפו חיים רח"ל על ידי הערבים הרוצחים ימ"ש

תשובה: הנה הבית יוסף בסימן רצ"ו כותב: שמי שיש לו מזוזה כשירה נעשה לו נס וניצול מכל וצוקה, ועכשיו השאלה הוא איך קרה דבר אסון כזה עם הבאסעס בירושלים עיה"ק שאנשים נשים וטף נשרפו חיים רח"ל על ידי הערבים הרוצחים ימ"ש, ואילו היו המזוזות והתפילין כשרים היו המצות מגינות עליהם, ועכשיו הקולר הזה תלוי על ראש המספקים וראשי הסוחרים והסופרים והרבנים הנותנים הכשר על כשרות שבסת"ם שנכתבו על קלף פסול כזה, והמה שותפים של עמלק כמו שאיתא בפי' רש"י על המאמר טוב שבטבחים שותפו של עמלק ופירוש רש"י הקדוש, ספיקי טריפות באים לידם וחס על ממונם ומאכילם לישראל ועי"ז הגמרא מתאר אותם לשותפו של עמלק.

אוי לנו שכך עלתה בימינו שהסת"ם שאנו משלמים בממון ודמים תרתי משמע, ולבסוף נתברר שהקלף נעשה בטשיינע או בלי שום השגחה כלל.

ואל הסופרים שכותבים ומוכרים תפילין ומזוזות וספרי תורה על קלף בלי שום השגחה [וכן גדולי הרבנים וכל הבתי דינים בארץ ישראל ובחוץ לארץ ששותקים ואינם מוחים ואינם אוסרים את הקלף של הסוחרים שמוכרים קלף בלי שום הכשר] ידעו: שמלבד איסור גזל הם מבטלים את הרבים במצות החשובות גדולות ויקרות כאלה, ומכשילים אותם בברכות לבטלות רח"ל. (ידעו נאמנה, כי לאחר 120 שנה הם יצטרכו לתת את הדין בביטול מצוות תפילין ומזוזות שהם מצוות יקרות כאלה, ובעון הנורא של הזכרות שם שמים לבטלה שלדעת הרמב"ם עוברים על זה על לאו של לא תשא שם ה"א לשוא רח"ל). ולהשומע ינעם ויבא עליהם ברכת טוב.

מרן רבינו הבית יוסף צועק שנשתכחה מאיתם אפילו צורת האותיות

רבינו יום-טוב ליפמן מיהלהוין, תלמיד המרדכי ומגדולי מנהיגיה של יהדות אשכנז בתקופת הרא"ש, יגע בנגלה ובנסתר בעיני צורת האותיות ל"ג שנים וחיבר על כך את ספרו "אלפא ביתא".

מרן הבית יוסף העתיק ממנו בסוף סימן ל"ו את קונטרס צורת האותיות ודברים אלו מהווים את היסוד לצורת הכתיבה התמה, הלא הוא "כתב הבית יוסף" (הכתב האשכנזי).

בהקדמת הספר "אלפא ביתא" כותב רבינו יום-טוב:

"הא לך אל"ף בי"ת, היא תחילת לימוד קטנינו, ועתה בעוונותינו הרבים נעלם מרוב זקנינו וחכמינו, לא תמונתם וסוד תבניתם על תוערם לבד, אלא אפילו תואר צורתם נשתכחה מאיתם".

מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?

מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?

במשנת הסופר וז"ל: דהלא כל מה שמשלים להם הקונים אדעתא דסת"ם כשרים משלמים, וכיון שנותנים להם סת"ם פסולים הרי המעות גנובים בידם, עיי"ש באריכות] וגם מחטיאם ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה. ועליו הכתוב אומר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ונאמר ארור עושה מלאכת ה' רמיה. על כן הוא מן הראוי למי שיש כח בידו למנות סופרים מהוגנים, אנשי אמת, שונאי בצע, בעלי תורה, יראי אלוקים וחרדים על דברו, בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך כמו שממנים שוחטים ובודקים, וכל מי שכותב ספר תורה תפילין ומזוזות טובים וכשרים כפי יכלתו, שכרו כפול ומכופל וניצול מדינה של גיהנום (בדיני כתיבת תפילין מהר"א מזונשהיים ובלבוש). ועיין בליקוטי שו"ת חת"ס סוף סימן פ"ג: ומכל שכן דבתפילין סופרי זמנינו בקיאים, לא היה ולא נברא, כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון, (ילקוט הסופר).  המזוזות הזולות נעשות בדרכים שונות:

א.  חלק מהמזוזות מודפסות על גבי ניר!

ב. חלקן מודפסות על גבי קלף!

ג. ישנן כאלה הנכתבות על גבי ניר דמוי קלף!

ד.  חלק נכתבות על ידי נשים או ילדים!

ה.  חלק גדול נכתב על ידי מחללי שבת!

ו.  חלק מהמזוזות והתפילין נכתבים בעצם יום השבת!

ז. חלק נכתב על חומר דמוי קלף אשר נעשה במומחיות גדול, (אפשר אף לתלוש מהחומר שיער)!    ח. חלק אמנם נכתבים על ידי סופרים הנקראים שומרי תו"מ; אך שקועים עמוק ברדיפה אחר תאוות ממון וכתוצאה מכך הם כותבים את המזוזות במהירות הבזק, אשר לכן האותיות אינן כתובות כדין, או אותיות אשר נוגעות אחת ברעותה, כמו"כ הרבה אותיות חסרות.     בצורה כזאת נכתבות 79 אחוזים מהמזוזות הזולות, הנכתבות כיום


קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ב'        PAGE 2

זעקה גדולה ומרה
מסופר אחד שנכשל

וכתב הרבה שנים ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות על קלף בלי הכשר והרבנים פסקו לו שהוא צריך להחזיר הכסף לכל האנשים שקנו ממנו והוא מפרסם ומודיע, שכל אחד שקנה ממנו ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, הוא מוכן להחזיר לו כל הכסף

וממנו ילמדו וכן יעשו כל הסופרים – ובפרט שמהיום והלאה לא ירהבו בנפשם חס ושלום לכתוב עוד על קלף בלי הכשר טוב

A bitter cry from a Sofer who for many years wrote Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos on unsupervised parchment. The Rabbanim decided that he is required to reimburse all of the people who bought from him. He is publicizing to everyone who bought from him, that he is prepared to do reimburse them. All Sofrim should learn from him to do the same, and from now on, they should not even consider writing on unsupervised parchment.

GREAT AND BITTER CRY!

BS'D, a have come to inform you, that I am a Sofer Stam who wrote Parshios and Mezuzos for many years on the parchment of ———- that has no Rabbinical surpervision whatsoever. I became aware of the significant problems and the prohibition of the Badatz to write on unsupervised parchment, but I relied on the middle-man, as I heard from many Sofrim that they write on this parchment. I subsequently asked three great Rabbonim about the matter.

These Rabbonim responded: Since a customer pays you large sums of money for Parshios and Mezuzos, he relies on you that you have thoroughly verified that what you are giving him is 100% kosher. If the parchment is not kosher, what are all of the immersions worth that you immerse before the writing, as all of the immersions and all of the waters in the world do not purify you since you are "immersing whilst holding an impure creature". The immersion has not achieved anything as if you have written on parchment without supervision, you immerse and the impure creature is inside it!

Have you not heard about what happened in Monsey with this man that was known to be faithful and G-d fearing and one who spreads Torah, as well as one who blows the Shofar on Rosh Hashanah and leads the prayers and cries whilst praying on the Yamim Noraim. He was the one who for 12 years fed the entire city unslaughtered meat as well as forbidden fats and blood.

Did you not hear that they bring parchment from Gaza, China, Japan and other places? All of this was publicised in all of the newspapers and information that came from the Badatz of the Eidah HaChareidis!

Therefore, you must reimberse all of those that bought from you (all of the years that you have written, or at least in the last three years since there has been supervised parchment available), or write new Parshios or Mezuzos for them on kosher parchment.

I asked one Rav whether I am required to sell my house in order to return the money to all of my customers? But I do not have money in the bank and I learn half-day in Kollel! Surely these parchment sellers have a good name of being who are G-d fearing? So how am I guilty in this matter? And furthermore, all of my friends who are Sofrim, and even the older Sofrim write on this unsupervised parchment?

The Rav answered me: Look at what HaRav Chaim Vital writes in Eitz Chaim on Shaar Hahakdamos, about the Dor Hahaflogah "Let us make a name for ourselves"; and this unsupervised parchment falls into the category of the Dor Hahaflogah of the mixed multitude, as this person has made himself a name, exactly like the Dor Hahaflogah. You should know also that I heard from a Rav who checked that not only does this unsupervised parchment come from the aformentioned places, but it is even greased with pig fat; (and if you still think that this middle-man is G-d fearing, why does he not have supervision)? – (See also in Kav Hayoshor Part 120).

How could you have entertained these thoughts, as you know that in our holy land, the poverty is so great that people do not have food to eat. A Jew had the self-sacrifice to borrow large sums of money for many years to acquire outstanding Tefillin and you did not properly clarify the situation and gave him Tefilin over which one cannot Halachically make a Brochoh!

You should know that aside from the prohibition of theft, you have prevented your customers from fulfilling these important mitzvos and have caused them to stumble daily with Brochos in vain rch"l. What will you reply on the Day of Judgement when they will ask you about that which you learned in Keses HaSofer (1:1), "You must be careful in your work which is Heaven's work etc. …you destroy the entire world."

And the words of Chasam Sofer have been fulfilled in our days (Collected Responsa, end 83) All the more so that the Sofrim of our generation are not well versed, that in our great sins they cause many to stumble, and as a result, there are many hundreds of Jews who have never worn kosher Tefilin on their heads (Yalkut Sofer).

You should also know, that all of the Mezuzos and Parshios that you wrote on unsupervised parchment did not protect those people and their families, and through this sin (Heaven protect us) many became orphaned rch"l. I am not saying that your guilt in this was deliberate ch"vsh, but certainly you will be required to give a reckoning for inadvertantly causing it. (See the Introduction to Sefer Nidchai Yisroel by the Chofetz Chaim zt"l).

Therefore "Listen to my voice, I will advise you, and Hashem should be with you"…Since you have stumbled in such a serious transgression by causing many to stumble in this great sin, if you will bring this matter to the attention of all of the Sofrim and all of Israel, "All you shall warn them, and inform them of the way upon which to go and the action to take, then Hashem will be with you" and he will forgive you, as you did as you were commanded.

This Rav also told me to publicise that each and every Jew that wishes to purchase Tefilin, Mezuzos, Sifrai Torah or Megillos should verify thoroughly whether the Sofer writes on supervised parchment, as if not, he is literally wasting his money, as aside from not fulfilling the mitzvah, he is placing himself and his household in great danger. And if he bought a Sefer Torah that was written on this unsupervised parchment, he has caused many to stumble with Brochos in vain and not fulfilling their obligation to hear the Torah reading. And if the Sefer Torah was written in the merit of a deceased family member, not only has the soul of the deceased not been merited, but upon each Torah reading, he has sent his parent or grandparent to the depths of Gehinnom and it is from there that they are crying out a loud and bitter cry without rest. This man will be required to give a reckoning for all of this.

I have therefore decided to inform all who have purchased Parshios and Mezuzos from me that I am prepared to reimburse them or to rewrite for them those Parshios or Mezuzos.

12th Shevat 5767

Asher Green, Sofer Stam

Tel: 052-402-5830

עצור!      STOP!

הסופריס סת"ם שכותבים על קלף בלי הכשר הכי טוב עתידים ליתן את הדין, ונידונים בתליה על לשונם (ראה התמונה) מפני ששיקרו בלשונם לבעליהם שהזמינו אצלם ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות בדמים יקרים (דמים תרתי משמע) ורימו אותם בלשונם שהם חשבו שמשלמים על הכי טוב מהדרין מן המהדרין ולמעשה הכל פסולים מפני שהקלף היא כמו פיסת נייר.

Attention!

Sofrim who write on unsupervised parchment will be required to give a reckoning for this. They will be judged with being hung up by their tongues (see picture) as they lied with their tongues to those people who spent large sums of money when ordering from them. These Sofrim cheated them as they thought that they were paying for writings of the highest standards. In fact, they received possul texts since they were written on non-Kosher parchment.

Writing on unsupervised parchment is like writing on a piece of paper taken from the New York Times.

הקלף בלי הכשר היא כמו פיסת נייר של ניו יארק טיימס,
וכאן תמצאו מה שהסופרים והרבנים לא מגלים לכם, מפני שהם מכת הערב רב ?!!!

מאגר ספרי קלף העולמי

The World Library on Parchment

The World Library on Parchment #1

The World Library on Parchment #2

The World Library on Parchment #3

The World Library on Parchment #4

The World Library on Parchment #5

The World Library on Parchment #6

The World Library on Parchment #7

The World Library on Parchment #8

The World Library on Parchment #9

The World Library on Parchment #10

—————————————————————-

The World Library on Parchment #1

מאגר ספרי קלף העולמי # 1

מלחמת כשרות הקלף
וספרי תורה תפילין ומזוזות

מרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ומזוזה מימיו, ובירך ברכות לבטלה

The War over the Kashrus of Parchment used for Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos 

Maran the Gaavad, HaTzaddik Yitschok Tuvia Weiss shlita in the great war against non-Kosher parchment in the Holy Land. He informs everyone in Klal Yisroel that whoever uses invalid parchment has never performed the mitzvah of Tefillin and Mezuzah and has made invalid brochos.

מפקחי סת"ם קלף

Stam and Parchment supervisorsתחת השגחת הבד"ץ דהעדה החרדית בירושלים עיה"ק.
כ"ק מרן גאב"ד ירושלים באגלייט ארבעט פון "מפקחי סת"ם" צו פארזיכערן כשרות פון תפילין ומזוזות. דער בלאט, וישלח, ט"ו כסלו, תשס"ו

Under the supervision of the Badatz of the Eidah HaChareidis in Yerushalayim. The Gaavad shlita oversees the Stam supervisors to ensure the Kashrus of Tefillin and Mezuzos. Der Blatt newspaper 15th Kislev 5766הבעיות הגדולות בארץ בקלף

The significant problems with parchment in Eretz Yisroelמה שהסופרים והרבנים לא מגלים, נגלה לכם קצת על קצה המזלג

What the Sofrim and Rabbanim do not tell you

 המכשולות הגדולות
על הקלף בארץ ישראל

Parchment – The significant problems with parchment in Eretz Yisroelדער בלאט ערב סוכות י"ד תשרי, תשס"ה, ולמספרם סעפטעמבער 29 – 04    נתגלה על ידי הרהגה"צ של העדה החרדית בירושלים עיה"ק – קול קורא מ' 86 גדולי ישראל בפוילן – ליטע – רוסלאנד בשנת תרצ"ה שאסור לקנות קלף בלי הכשר – כל אחד מישראל שיש לו רק זיק של יראת שמים מחפש לרכוש לו תפילין ומזוזות חדשים עם קלף כשר, על ידי סופר ירא שמים באמת.

Der Blatt newspaper Erev Succos 14th Tishrei 5765 (Sept 29, 2004). Revealed by the Eidah HaChareidis, Kol Koreh #86 –   Torah giants in Poland, Lithuania, Russia in the year 5695 stated that is prohibited to buy parchment without a hechsher.-   Everyone in Klal Yisroel that is G-d fearing should try to buy new Tefillin and Mezuzos from a reliable Sofer.מלאכת שמים, קלף כשר בהכשר הבד"ץ
יו"ל על ידי וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה שע"י העדה החרדית, ירושלים, עיה"ק, תובב"א

Work of Hashem, parchment under Badatz supervision

Produced by the Vaad Mefackchei Stam VeTashmishei Kedushah of the Eidah HaChareidis, Yerushalayim.זהירות! שטח הפקר!
דבר המערכת. – על רצועות התפילין – משנעשה והנשמע – יצרני הקלף לסת"ם בהכשר הבד"ץ לאחרונה על גידול ניכר בביקוש לקלף המהודר הזה. – קלף נפורסטק, למן הבאת העורות הקפואים למפעל בלא שנעשה בהם עיבוד כלשהו לפני כן, ועד לגמר כל עשיית הקלף, עבודת יד, אך ורק על ידי יהודים שומרי תורה ומצות, בית שמש. קלף קסת קניקסבערג, קלף בק – הרצועות והקלף שנעשית על ידי גוים – מדוע נפוץ בשוק רצועות במחיר זול יותר – מן המותר בפיך – צביעות הרצועות לשמה – איך להנצל ממבול של חליפות שעטנז המפיץ את הארץ. (ראה המשכים על הקלף בדף הבא)

Warning! Unsupervised area! – The editorial board speaks about: -Tefillin straps

-Parchment production with the hechsher of the Badatz – there has been a recognizable increase in the demand for this parchment. – ‘Noferstock’ parchment – from when the skins are brought frozen to the factory without any previous preparations, until the end of the parchment production, hand-made only by G-d fearing Jews, Bet Shemesh. – ‘Keses Kenigsberg’ parchment, ‘Back’ parchment. – Straps and parchment produced by non-Jews – Why extremely cheap straps are sold in the marketplace – ‘Only from that which you may eat’ – Correct painting of the straps – How to be saved from the danger of Shaatnez-filled suits in Eretz Yisroel – (See more about parchment on the next page…)

מאגר ספרי קלף העולמי # 2

The World Library on Parchment #2

מצוה אנציקלופדיה

איפה אפשר להשיג בימינו
"קלף כשר"

עם הכשר הכי טוב!

Mitzvah Encyclopedia

Where one can obtain Kosher parchment with the very best hechsher…!

קלף "נאפארסטאק", "בק", "קס"ת"

Parchment from “Noferstock”, “Back” and “Keses”תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.

A picture of the Rabbonim of the Badatz Eidah HaChareidis lead by the Gaavad shlita, visiting the factories of “Noferstock”, “Back” and “Keses” who produce hand-made parchment for Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos under Badatz supervision.קלף "נאפארסטאק

“Noferstock” parchment"המפעל היחידי בכל העולם" – לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו, עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים שביד בני אדם לעשות (עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל, ויש לו כל המפתחות), והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם ההכשר – (זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר, מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם).

“The only factory in the world” that produces entire hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis on the whole factory with all of the extra stringencies that are possible to fulfill (the mashgiach provides continuous supervision from beginning to end during all times that the factory is running and he also has all of the keys). The factory only produces supervised hand-made parchment – (meaning that no parchment is produced there without a hechsher, which cannot be said for any other factory in the world)קלף נפרשטאק
יצרני קלף [פארמעט]

“Noferstock” parchment – Parchment productionלמהדרין מן המהדרין – דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 – 04 – לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפיקוח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין – רחוב חזון איש 30 בית שמש טל: 972 – 52 – 4423281

The very highest standard – Der Blatt 21st Cheshvan 5765, Nov 5th 2004. – In light of the publicity concerning the problems with the kashrus of parchment – hand-made parchment where the entire process is under the special supervision of the Badatz of the Eidah HaChareidis of Yerushalayim. The parchment is produced totally by hand (without any additional mechanical processes), by G-d fearing avreichim (without any suspicion of non-Jewish or non-shomer shabbat labor). It fulfils the highest kashrus standards. Rechov Chazon Ish 30, Bet Shemesh   972-52-4423281קלף "נאפארסטאק

“Neforstock” Parchmentלהשיג קלף המהודר של נאפארסטאק בארצות הברית

Obtaining the high-standard parchment of Neforstock in the USקלף ק. ס. ת.
יצרני קלף [פארמעט]

Keses Parchment – Parchment productionלציבור המהדרין  – דער בלאט פרשת חיי שרה כא חשון תשס"ה ולמספרם נאוועמבער 5 – 04        לאור הפרסומים אודות המכשולות בעניני כשרות הקלף (פארמעט) עבודת יד מתחילה ועד סוף בפקיח מיוחד מהבד"ץ העדה החרדית בירושלים עיה"ק על כל תהליך הייצור עיבוד העורות, העבודה נעשית ביד, (ללא שום תוספות כח לעקטערי), על ידי אברכים ירא שמים (ללא חשש עבודת גוי ו/או מחללי שבת), וכשרים למהדרין מן המהדרין – קעניגסבערג ירושלים, רחוב מאה שערים 72 טל: 972 – 54 – 5987402 – אפשר להשיג הקלף שלנו בארצות הברית צרכי סת"ם קרית יואל: 845 – 782 – 6221

For the mehadrin community – Der Blatt 21st Cheshvan 5765, Nov 5th 2004

In light of the publicity concerning the problems with the kashrus of parchment; hand-made parchment where the entire process is under the special supervision of the Badatz of the Eidah HaChareidis of Yerushalayim. The parchment is produced totally by hand (without any additional mechanical processes), by G-d fearing avreichim (without any suspicion of non-Jewish or non-shomer-shabbat labor). It fulfils the highest kashrus standards. – Kenigsberg Yerushalayim, Rechov Meah Shearim 72 Tel: 972-54-5987402 – You can obtain our parchment in the US at: Tzarchei Stam Kirias Yoel : 845 – 782 – 6221

מאגר ספרי קלף העולמי # 3

The World Library on Parchment #3

הלכות עיבוד הקלף לשמה

Mitzvah Encyclopedia

The Laws of Producing Parchment Lishmah

שם הספר
1 עצי היער  Atzai HaYa’ar
2 דברי הגאונים –   Divrei HaGeonim
3 בצל החכמה –   Betzel HaChochmah
4 דרכי תשובה על שו"ע יורה דעה

Darchei Teshuvah al Shulchan Aruch Yoreh Deah5קרית ספרKirias Sefer6מלאכת שמים – חכמה – בינהMeleches Shomayim – Chochmah – Binah7משנת אברהםMishnas Avraham8מאיר עיני סופרים –  Meir Eynei Sofrim9דרכי משה – הלכות תפיליןDarchei Moshe – Hilchos Tefillin10בני יונהBnei Yonah11אות חיים מונקאטש – הלכות תפיליןOis Chayim Munkatch – Hilchos Tefillin12שולחן ערוך הרב הלכות תפיליןShulchan Aruch Harav Hilchos Tefillin13תקון תפילין – ברוך שאמר – מנחת סולת

ikun Tefillin – Boruch Sheomar – Minchas Soles14דעת תורה ברעזאן – הלכות תפיליןDaas Torah Brezen – Hilchos Tefillin15ספר זכרון –  Sefer Zicharon16דעת קדושים  – מקדש מעטDaas Kedoshim – Mikdash Meat17אוצר סת"ם – הלכות קלף –  Oitzer Stam – Hilchos Klaf18ליקוטי הלכות על קסת הסופרLikutei Halochos al Keses HaSofer19שו"ע הלכות תפילין – באר היטב – יד אפרים – שערי תשובה – פתחי עולם ומטעמי השולחן

Shulchan Aruch Hilchos Tefillin – Be’er Heitev – Yad Efraim – Sha’arei Teshuvah – Pischai Oilam uMeta’amei HaShulchan20קול סופריםKol Sofrim21קסת הסופר – לשכת הסופרKeses HaSofer – Lishchas Sofer22מאיל המלאים על יו"ד הלכות ספר תורה

MeAil HaMiluim al Yorei Deah Hilchos Sefer Torah23קול יעקב על הלכות ספר תורהKol Yaakov al Hilchos Sefer Torah24קול יעקב על הלכות תפיליןKol Yaakov al Hilchos Tefillin25בית אהרן – תורת הבית –  Beis Aharon – Toras HaBayis26אליהו רבה על הלכות תפיליןEliyahu Rabbah al Hilchos Tefillin27תהלה לדוד על הלכות תפיליןTehilla LeDovid al Hilchos Tefillin

מאגר ספרי קלף העולמי # 4

The World Library on Parchment #4

מצוה אנציקלופדיה

אוצר ספרים ומודעות

על כשרות הקלף בימינו # 1

Mitzvah Encyclopedia

Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #1

סיפורי צדיקי ישראל חלק ה

Amazing stories of righteous Jewsסיפורים נפלאים מצדיקי ישראל =- להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.שו"ת באר מים חיים בענין כשרות הקלף

Responsa Be’er Mayim Chayimמהנשר הגדול הגאון הקדוש המקובל האלקי רבי שמואל ויטאל זי"ע ובו תשובות מאביו הגאון הקדוש המקובל האלקי אור עולם מרנא ורבנא רבי חיים ויטאל זי"ע. י"ל ע"י הרהגה"צ: רבי אהרן ווידער ורבי אפרים פישל הרשקאויטש שליט"א. שנת תשכ"ו לפ"ק

– Kashrus of Parchment – From the Holy Mekubal, the Tzaddik Rebbi Shmuel Vital zy”a, containing responsa from his father, HaRav HaGaon Hatzaddik Hamekubal Rebbi Chaim Vital. Published by HaRabbanim HaGaonim Rabbi Aharon Vider and Rabbi Efraim Fishel Hershkovitch shlita, in the year 5726.וועד למחקר סת"ם על הקלפים הפסולים

Vaad for Stam Investigation, about possul parchmentקול קורא מוועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק. זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים. גביות עדות שהקלפים שכותבים עליהם ספרי תורות תפילין ומזוזות הם נעשים בלי השגחה על ידי נכרים במדינת טשיינע סין והם פסולים. ואין איש שם על לב. חודש אלול שנת תשס"א

A Kol Koreh from the Vaad for Stam Investigation, Monsey, New York. A great and bitter cry – testimony that the parchment used for the writing of Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are produced without any supervision. They are produced by gentiles in China and are completely possul, but nobody is aware of the situation. Ellul 5761.הקלף חלק ב'

Parchment Part 2משאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ט' סימן א', ועוד – י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

From the Responsa Minchas Yitschok Chelek 9, Siman 1, and othersהקלף חלק ג'

Parchment Part 3תשובה מספר שאלות ותשובות משנה הלכות מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד – בדין קלפים שנעבדו בבית חרושת עכו"ם בלי פקוח ישראל –  – י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו

A Responsa from the Sefer Shaalos U’Teshuvos Mishneh Halochos from the Gaon HaGodol HaRav Menashe Klein, HaAdmor MeUngvar shlita, author of the 18 volume Responsa Mishneh Halochos and more – about parchment produced in non-Jewish factories without Rabbinic supervision.הקלף חלק ד'

Parchment Part 4קול קורא להסיר מכשול שמביאים מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף –  – י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

Kol Koreh to remove the stumbling block of Mezuzos brought from Japan and China, printed on parchment. From HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.מעשה איום ונורא מהקלף

ומי יודע אם כל האלפים קרבנות של מלחמת יוה"כ ולבנון לא היו בשביל זה רח"ל בשביל שכל התפילין ומזוזות שלנו לא היו כשרים בכלל

A Frightening and Awesome story about Parchment

Who knows if all of the thousands of deaths in the Yom Kippur and Lebanese wars were not because of a large portion of our Mezuzos and Tefillin by non-Kosher.מעשה נורא מהרב ר' אליעזר זורקין שליט"א

מודעה רבה דאורייתא, שובו שובו בית ישראל

המכשולות הגדולות בענין הקלף שנעשה על ידי גוים רח"ל

יו"ל ע"י וועד העולמי לקיום מצות סת"ם אדר ב' תשד"ם

לא ידוע כל כך להון עם מה שקרה לפני שנה בחודש אדר תשד"מ בענין הקלף – שכל החרדים מארץ ומחוץ לארץ השתמשו בקלף ממפעלי העכו"ם ברצות הברית בלי השגחה ובלי סימנים כמבואר בשו"ע – וזה פסול אפילו בדיעבד ובשעת הדחק – ראה 98 מראי מקומות בספרי הפוסקים שהבאנו לקמן – והשתיקו את השערוריה הנוראה הזה מפני שבעל המפעל שיחד את הרבנים עם הרבה כסף בארצינו הקדושה – ומשחד את הרבנים עד היום הזה רח"ל.
ועכשיו אם אתה רוצה לדעת מי הם הרבנים מהערב רב שהשחידו אותם בעלי בצע כסף הנ"ל, אדרבא תתקשר להרבנים מכל החוגים ותשאל אותם בענין הקלף והם יאמרו לך שהכל בסדר אפילו עם אלו הקלףים שהם בלי הכשר – ותשאל את הרב המתיר איסורים אם מותר לך לשתות קאקא-קולע או סוכרי' בלי הכשר – והוא בוודאי יאמר לך על זה חס ושלום, וד"ל.

An Awesome Story from HaRav Eliezer Zorkin shlita

The Torah is telling us, “Repent Repent,
Oh House of Israel”

The great stumbling blocks in the matter of parchment produced by gentiles rch’l.

Published by the Vaad HaOilami for performing Mitzvos Stam Adar B’ 5744

Many are unaware of what was discovered last Adar (in 5744) – many of the Chareidim both from Eretz Yisroel and abroad used parchment from non-Jewish factories in the US without supervision and without the signs as explained in Shulchan Aruch. This type of parchment is completely possul. See 98 sources in the sifrei poskim as we have listed further on. The factory owner kept this scandal quiet by bribing the Rabbanim in Eretz Yisroel with large sums of money and to this day he is still bribing them rch”l.

And if you now wish to know the identity of the Rabbanim who accepted bribes, call Rabbanim from all strands of Judaism and ask them about the parchment problem. Some will tell you that all parchment is fine, including the unsupervised type. And ask this Rav whether one may drink Coca-Cola without a hechsher – he will certainly say “Chas vesholom!”דברי תורה פרשת נח –
מלחמת השם # 27

Hashem’s War 27על המכשולות בתפילין ומזוזות. מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

About the stumbling-blocks in Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.לקוטי יושר דברי אמת
על עניני קלף

Likutei Yosher Divrei Emess about Parchmentלקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש
בעל יושר דברי אמת זי"ע לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"ם

Compilations on the Torah and more, by the Holy Man of G-d, Rabeinu Meshulem Feivish zy”a of Zabriza. The text of the “Leshem Yichud” that the author of Yosher Divrei Emess zy”a instructed to say before preparing the parchment for writing Stam.

מאגר ספרי קלף העולמי # 5

The World Library on Parchment #5

מצוה אנציקלופדיה

אוצר ספרים ומודעות

על כשרות הקלף בימינו # 2

Mitzvah Encyclopedia

Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2

קלף מעזה מהערבים אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים

Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikimקלף מעזה שערבים מיצרים אותם באותם המנהרות שעושים הפצצות – והסוחרים בארצינו הקדושה קונים את זה בשליש המחיר – ועכשיו תלך ותאמין לסוחר שמוכר לך קלפים בלי הכשר תמידי

אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה. באידיש

נביא לכם דוגמא קטנה מה שקרה עם העופות של הבד"ץ מהעדה החרדית:

ידוע שלהבד"ץ יש כמה אלפים טריפות בכל שבוע, וכמו כן לכל משחטות האחרות, ומוכרים כל עוף בשלשה שקל להערבים, מה עשה הסוחר הערבי, הוא שם את העופות הטריפות של הבד"ץ בתוך השקיות של הבד"ץ, [זה בכלל לא בעיה להדפיס לבד שקיות, כי כל אחד יכול להדפיס את זה] ומכר אותם לחנויות בתור עוף של הבד"ץ, בסכום של 10 שקלים, וזה הלך ככה 2 שנים עד שתפסו אותם.

ודברים כאלו תופסים כאן בכל זמן וכתוב בעיתונים איך שמביאים בשר מהמנהרות ומוכרים לכל החניות עם כל מיני הכשרים, ואותו הדבר זה בקלף, ולך תאמין לסוחרים, ומי שמאמין וקונה קלף בלי הכשר עתיד לתת את הדין שלא הניח תפילין ולא קיים מצוות מזוזה כל ימי חייו.

Parchment from Gaza that the Arabs produce in the same tunnels that they produce bombs; the middle-men in Eretz Yisroel buy them for a third of the regular price. How could you then believe the middle-man who sells you unsupervised parchment? Der Blatt 21st Av 5765 in Yiddish.

Arab parchment from Eretz Yisroel with the hechsher of Rabbonim Tzaddikim – the awesome scandal in the Holy Land – an Arab parchment producer who was arrestedאראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים – שערוריה נוראה בארצינו הקדושה – נעצר ערבי שיצר קלף

Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikimאראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, באידיש, ובלשון הקודש, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה.

Parchment from Gaza that the Arabs produce in the same tunnels that they produce bombs; the middle-men in Eretz Yisroel buy them for a third of the regular price. How could you then believe the middle-man who sells you unsupervised parchment? Der Blatt 21st Av 5765 in Yiddish.מכתב מסופר חשוב להסיר מכשול

A letter from a Sofer to prevent a stumbling blockבענין בעיות כשרות הקלף שהסופרים נכשלים ומכשילים ביודעים ובלא יודעים את כל החרדים לדבר ה', שמחפשים תפילין ומזוזות כשרות, ומשלמים הון תועפות על זה, וכולם שותקים.

About the significant problems with the kashrus of parchment. The Sofrim stumble and cause others to stumble, knowingly and unknowingly. G-d fearing people attempt to buy kosher Tefillin and Mezuzos and spend large sums of money for them, but do not receive what they were expecting.קובץ הלכות ומוסר לקניית ספרי תורה תפילין ומזוזות

A collection of Halochos and Mussar about buying Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos.מדריך לקניית ספרי תורה תפילין ומזוזות מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

A guide to buying Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.קליפ מעיתון על המזוזות הפסולות

Newspaper cutting about passul Mezuzos80 אחוז ממזוזות הם פסולות, מהרה"ג דוד לייב גרינפעלד יושב ראש משמרת סת"ם (באנגלית מעיתון דזשואיש טריביון Jeish Tribune)

80% of Mezuzos are passul. By HaRav HaGaon Dovid Leib Greinfeld, Head of Mishmeres Stam (In English, from the London Jewish Tribune newspaper)קליפס מעיתונות על כשרות סת"ם

Newspaper cuttings about the kashrus of Stamבקליפס האלו יכולים לראות מה שהעיתונים כותבים על המכשולים הגדולים בתפילין ומזוזות פסולות שבאים מארת ישראל ומה שמוכרים בארצות הברית – – י"ל בקונטרס מיוחד לשמירת הכשרות – ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.

In these cuttings, you can see what the newspapers say about the passul Tefillin and Mezuzos coming from Eretz Yisroel that are sold in the US.קול קורא על פירצות הבתים הפסולים

Kol Koreh about possul Tefillin batimנדפס במדריך הכשרות י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א

Printed in the Kashrus Guide published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.דער נייער קאמפיוטער

הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות

The New Computer

  וואס מעסט אידישקייט  אין 5 מינוט קענט איר האבן א קלאר בילד ווי איר האלט מיט תורה און אידישקייט!!! תפילין ומזוזות – פלייש בשר, ווי אזוי צו רעכענען אייער מאס? – ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – נתפרסם בחוצות

The Computer that can measure the Yiddishkeit of every Jew in five minutesקול קורא – על סת"ם

Kol Koreh – about Stamיצא לאור על ידי וועד משמרת סת"ם

Published by the Vaad Mishmeres Stamסוד הפרדס התגלה

The Secret of the Pardes Revealedנתגלה כי כל המזוזות שרכשו הנ"ל הם פסולות

It has become revealed that all of the mezuzos that the aforementioned people  have bought are possul.משמרת סת"ם מחייבת את כולם

Mishmeres Stam obligates everyoneמשה מיכל צורן

Moshe Michel Tzorenכשרות הקלף בימינו הרב רוגין בני ברק

The Kashrus of Stam Today, HaRav Rugin Bnei Berak

 על כשרות הקלף בימינו: מבאר מהו קלף ומהו דוכסוסטוס, מה דינם של הקלפים בזמן הזה, איך לבחור לעשות קלף הלכה למעשה. עם תמונות

About the Kashrus of Stam today: Explaining what parchment is and what duchsustus is. What is the law about parchment today, how to actually produce parchment. With pictures.כשרות הקלף

The Kashrus of Parchmentכשרות הקלף – הרב יוסף כהן ירושלים, נדפס בירחון אור תורה על כשרות הקלף בימינו

The Kashrus of Parchment – HaRav Yosef Cohen, Yerushalayim. Printed in the monthly magazine Ohr Torah. About the kashrus of parchment today.

קלף כשר

דף ג'        PAGE 3

המשך מאגר קלף העולמי # 6

מאגר ספרי קלף העולמי

The World Library on Parchment

The World Library on Parchment # 1

The World Library on Parchment # 2

The World Library on Parchment  # 3

The World Library on Parchment  # 4

The World Library on Parchment  # 5

The World Library on Parchment  # 6

The World Library on Parchment  # 7

The World Library on Parchment  # 8

The World Library on Parchment  # 9

The World Library on Parchment  # 10

—————————————————————-

ב"ה שאכשר דרא ויכולים כבר להשיג קלף כשר עם הכשר של הבד"ץ של העדה החרדית, ואינם נכשלים בכל יום בברכות לבטלות, ויכולים כבר להניח תפילין כשרות ומהודרות למהדרין מן המהדרין, ולכתוב ספרי תורה כשרים לעילוי נשמת אבותיו ורבותיו וידידיו, ולקבוע מזוזות כשרות בבית שזהו השמירה היחידה בבית מכל השדים ומזיקים ורוחות רעות – ואם הקלף של המזוזה אינו כשר חס ושלום, אז המזוזה פסולה ואינם נשמרים רחמנא ליצלן מכל הפגעים רעים ומכל המחלות, השם ישמרינו – וכן בהמשרד צריכין גם כן ליזהר מאוד מאוד לקבוע מזוזה רק עם קלף כשר, ואז יזכה בעזרת השם יתברך לפרנסה טובה .

וכל אדם יכניס זאת בדעתו, ויזהיר גם כן את בניו חביריו וידידיו שיזהרו מאוד מאוד שיקבעו בבית שלהם ובמשרד שלהם רק מזוזות כשרות עם קלף כשר – ויתנו עם הסופר בתנאי כפול ומשולש (ויכתוב זאת בשטר חוזה CONTRACT) שיכתוב הספר תורה תפילין ומזוזות אך ורק על קלף עם הכשר טוב, ולא יכתוב חס ושלום בשום אופן על קלף בלי הכשר טוב – ואז יהיה נכון לבם בטוח בה' שיהיו ניצולים בעזרת השם מכל הצרות, ויזכו לכל הישועות ולכל הרפואות.

B”H, our generation has improved and we are able to obtain kosher parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis. They no longer stumble by making invalid brochos and are able to wear Tefillin of top level kashrus. They can now write kosher Sifrei Torah in the merit of the souls of their Rebbeim, parents and friends and affix mezuzos in their homes that protects them from all types of evil spirits. But if the parchment on which the mezuzah was written is not kosher, chas vesholom, the mezuzos is possul and cannot protect the home from different types of sickness and dangers.

One must also be very careful in the office to affix a mezuzah written on kosher parchment. Through this, BE”H one can merit having a good livelihood.

Every person should bear this in mind and also warn his children and friends about this. He should clearly specify with the Sofer (and have it written in a contract) that he should use only supervised parchment. We can then trust Hashem that he will save us from all trouble and save us from all sickness.

נכון להיום יש ב"ה 3 מפעלים גדולים של עיבוד הקלף
עם אישור הבד"ץ של העדה החרדית

As of today, there are, B”H, 3 large factories that produce parchment with the approval of the Badatz of the Eidah HaChareidis.

בשלש אלה מפעלי הקלף עושים קלף עבודת יד
עם הכשר הבד"ץ של העדה החרדית

The following three factories produce hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis.

Pictured on the right: Maran the Gavaad shlita visiting a factory. Pictured in the center and to the left:  The Admorim of Toldos Aharon…..???????

מאגר ספרי קלף העולמי # 6

מצוה אנציקלופדיה

אוצר ספרים ומודעות

על כשרות הקלף בימינו # 3

The World Library on Parchment #6
Mitzvah Encyclopedia
Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2


קול ברמה

עם ה' עד מתי נשקוט! עם ה' לא נחשה! ספרי תורות תפילין ומזוזות שרוים בצער.

קול קורא על מכשול הנורא שנתגלה שכל הקלף של 15 שנה היו פסולות, ואין פוצה פה ומצפצף.
איפה הם הרבנים ובתי דינים שנותנים הכשרים על קענדיס ושאקאלאדן ועוד, ועל קלף שהוא הדברים מיסודי היהדות ועומדים ברומו של עולם ואין על זה הכשר?
י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין נ"י שנת תש"ס לפ"ק

People of Hashem – How long can we be silent?! People of Hashem – We shall not remain quiet! Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are in pain!

 Kol BeRamah

Kol Koreh about the great problem that has become known that all of the parchment used for 15 years was possul, but it is not discussed by anyone.

Where are the Rabbonim and Batei Dinim that give their hechsher to candies and chocolates. Why is there no hechsher on parchment that is used for one of the basic laws of Judaism?

Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, in the year 5760. לקוטי יושר דברי אמתלקוטים עה"ת ועוד, שחיבר איש אלוקים קדוש מאת רבינו ר'משולם פייוויש זי"ע מ"מ מזבריזא. נוסח לשם יחוד שנהג המחבר הקדוש בעל יושר דברי אמת זי"ע לאמרו קודם עיבוד הקלף לכתיבת סת"םאל הקהל היהודי

To the Jewish Community– להסיר מכשול – מזוזות מיאפאן וסין, נדפס על קלף – י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – באידיש.

To remove the stumbling block – Mezuzos from Japan and China printed on parchment. Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. In Yiddish.משמרת סת"ם מחייבת את כולםמשה מיכל צורןדרכי חיים

Darchei Chayimחלק ג' מספר מצות סת"ם השלם, דיניו ומנהגיו, מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. – באידיש

Part 3 od Sefer Mitzvos Stam Hashalem, its laws and customs. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Yiddish.אל"ף בי"ת – כתב אשורית

Alef Beis – Ksav Ashuris

 מיד כשיגיע בן ג' שנים מלמדים אותו אותיות התורה כדי שירגיל עצמו לקרות בתורה (אברבנאל).

As soon as a boy reaches the age of 3, we teach him the letters of the Torah to accustom him to reading the Torah (Abarbanel).קלף – הסופר מהולל, הקלף?!!!

Parchment – The Sofer is outstanding. What about the parchment?

Ponim Chadoshos, No.554, 23 Ellul 5764. Many people who wear Tefillin are not aware that there is a serious concern that the parchment used could be possul. An important notice – to reveal to you that Jews are being robbed; introspection; the Sofrim and the possul parchment; the greatest disaster in world history; an awakening to repent and how to fix the problem of the kashrus of Tefillin and Mezuzos – listen my people and I shall speak!!! Vaad for Stam investigation, Monsey NY; a bitter cry – the letter of the outstanding Sofer HaRav HaChassid Rebbi Eliezer Zev Tzirkind in the year 5744 about this matter.פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד – רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל – מודעה נחוצה – להודיע ולהגלות – גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! – וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים – מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו עניןדער בלאט מלחמה על הקלף

Der Blatt – War over parchment

 דער בלאט ער"ש משפטים כ"ה שבט, תשס"ה, ולמספרם פברואר 4 – 05

Der Blatt. 25th Shevat 5765, Feb 4th 2005


מאגר ספרי קלף העולמי # 7

מצוה אנציקלופדיה

הלכות מזוזה

דיניו – ומנהגיו

The World Library on Parchment #7
Mitzvah Encyclopedia
The Laws of Mezuzah
Its laws and customs

שם הספר

Name of Seferתוכן הספר ושם המחבר

Content of Sefer and Name of Authorמלחמת השם
חלק ט

Milchemes Hashem Part 9 הקאמפיוטער שמודד את היהדות של כל יהודי בחמש דקות ברוקלין נוא יארק שנת תשמ"ח – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

The Computer that measures the Yiddishkeit of every Jew in five minutes. Brooklyn NY, 5748. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.מלחמת השם חלק י"ז

Milchemes Hashem Part 17

 התעוררות לזהירות בעניני ספורי תורה תפילין ומזוזות, קריאה לראשי ישיבות ומנהלים, סיפורים נפלאים בענין מזוזות. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג  – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. באידיש – נדפס בעיתון אלגעמיינער זשורנאל.

Hisoirerus to be careful in matters of Sifrei Torah, Mezuzos and Tefillin. A call to the Roshei Yeshivos and Menahelim. Amazing stories about Mezuzos. Brooklyn NY, 5753. From HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, 5743. In Yiddish. Printed in the Newspaper “Algemeiner Journal”.דברי תורה  פרשת נח – מלחמת השם חלק כ"ז

Milchemes Hashem Part 27

Drasha and Hisoirerus to Cheder Boysדרשה והתעוררות לילדי תשב"ר ובחורי ישיבת זכרון יחיאל בלאס אנדזעלעס גודל חשיבות קיום מצות מזוזה, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

To cheder boys and bochurim of Yeshivas Zichron Yechiel, Los Angeles about the great importance of fulfilling the mitzvah of Mezuzah. From HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita., 5743ראש דברך אמת חלק א

דרוש לסעודת הודאה לאחד שניצל בנס נפלא, שלא הצליח לעלות על

המטוס טי דאבעליו אי 800 שהתרסק על ידי פצצה.

מבאר המכשולות הגדולות איך שנכשלו עם בנ"י בספרי תורה תפילין ומזוזות פסולות, ואין פוצה פה, ובזכות שמעורר אנשים במצות אלו ניצל בדרך נס. עוד מבואר בו, גודל השכר של השומר עצמו ואת אחרים בענין אמן וקדושת בית המדרש, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

 כשרות תפילין ומזוזות

מפתח

סימן א.  סוגי אנשים שקונים תפילין ומזוזות.

סימן ב.  כור המבחן באיזו מדריגה עומדים (אדם ניכר… בכיסו).

סימן ג.   מעשה נורא עם הרב ר' אליעזר זירקינד שליט"א.

סימן ד.  כמה רבבות מאחב"י היו מניחים כל יום תפילין פסולים, שהבתים לא היו מרובעות.

סימן ה.  נוסח המודעה שנדפסה ב"מדריך לכשרות".

סימן ו.   שערורי' חדשה – מורידים המזוזות מבתי התשב"ר.

סימן ז.   מעשה נורא מהרמב"ם אודות אנשי מדינה אחת שכפרו בתחיית המתים מן התורה.

סימן ח.  היכי דמי תשובה?

סימן ט.  עידן המחשבים (קאָמפּיוטער"ס).

סימן י.   בתחילה מרמים את אנשי שלומם, ואחר כך אומרים שאין צורך במזוזות כלל וכלל.

סימן יא.         מוטל על כל אחד לעורר אודות חיזוק קיום מצות מזוזה ותפילין.

סימן יב. בארץ ישראל מפיץ הרב יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט"א מזוזות ותפילין לאלפי נערי ישראל, ובארה"ב מורידים המזוזות מבתי הספר.

סימן יג. כמה חדרים כשרים יהיו בארצות הברית בעוד כ' שנה?

סימן יד. המזוזות שיש לנו – האם הם באמת כשרים?

סימן טו.         מעשה נורא מספר "הגן".

סימן טז.         אסון גדול שקרה בעיר בני ברק, בגלל שלא בדקו את המזוזה.

סימן יז. מעשה נורא מאוירון שנפל עם 179 בני אדם ורק 5 יהודים ניצולו.

סימן יח.         איפה אתם, סוחרי המזוזות?Rosh Devorechah Emess Part 1

A talk given at the Thanksgiving Meal for someone who was miraculously saved when he was not permitted to board the TWA Flight A800 that was destroyed by a bomb.

Explains the great problems that Jews are suffering because of possul Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos, without anyone objecting. In the merit of encouraging people in these mitzvos, this man was saved miraculously. He also explains the great reward for one who is careful and warns others in the mitzvah of answering Amen and the Sanctity of the Beis HaMedrash. Printed in the Sefer Divrei Torah Parshas VeEschanan by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, 5743.

 Rosh Devorechah Emess Part 1

Contents

Siman 1            Types of people that buy Tefillin and Mezuzos

Siman 2            Measuring the level on which a person is standing (a man is recognized by…..his pocket)

Siman 3            An awesome story about HaRav Eliezer Zirkind shlita

Siman 4            Many tens of thousands of Jews who every day, have worn Tefillin that are possul as batim were not square

Siman 5            The notice that was printed in “The Kashrus Guide”

Siman 6            A new scandal – removing the Mezuzos from the Chedarim

Siman 7            An awesome story from the Rambam about the people of a certain province who denied that Resurrection of the Dead has its source in the Torah

Siman 8            How can we repent?

Siman 9            The computer era

Siman 10          They start by tricking the —— and then say that there is no need to have Mezuzos at all

Siman 11          The obligation rests on everyone to encourage others in the fulfillment of the mitzvos of Tefillin and Mezuzos

Siman 12          In Eretz Yisroel, HaRav Yosef Yitschok HaCohen Gutnick shlita distributed Mezuzos and Tefillin to thousands of young Jews and in the US they are removing the Mezuzos from schools

Siman 13          How many kosher Chedarim will there be in the US in 20 years?

Siman 14          Our Mezuzos – are they really kosher?

Siman 15          An awesome story from the Sefer “HaGan”

Siman 16          A great disaster that occurred in Bnei Berak, because they did not check the Mezuzah

Siman 17          An awesome story about an airplane that crashed with 179 people on board and only 5 Jews survived

Siman 18          Where are you, the Mezuzos sellers?מצות סת"ם השלם ה' חלקים

The complete mitzvos Stam – 5 parts

 ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו, מהרה"ג רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, שנת תשל"ט

Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos- laws and customs, from HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin and Ram in Yeshivah and Kollel Machon LeHoraah in Shechitos and Bedikos, 5739ראש דברך אמת חלק ב'

Rosh Devorechah Emess Part 2בענין כל ישראל ערבין זה לזה, ובענין כשרות תפילין ומזוזות, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

About the concept that all Jews are responsible for each other, and the kashrus of Tefillin and Mezuzos – By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743ראש דברך אמת חלק ג'

Rosh Devorechah Emess Part 3דרוש לבר מצוה ובענין גודל השכר של מזכי הרבים בתפילין ומזוזות כשרות, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

A Bar-Mitzvah talk and the great reward for those that assist people to have kosher Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743בלוריות לאור ההלכה חלק א

“Bangs” in Halochoh Part 1איסור גידול בלורית, לכל פרטיהם. ביטול מצות תפילין, למגדלי בלוריות – בלשון הקודש, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

The prohibition against growing a quiff. Those that grow quiffs do not fulfill the mitzvah of Tefillin. In Hebrew.תפארת מתתיהו

Tiferes Matisyahuמדריך ומורה דרך לקניית תפילין ומזוזות, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. – באידיש.

Guide to buying Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Yiddish.תפארת מתתיהו  2

Tiferes Matisyahu 2גילוי ידיעות מבהילות בספרי תורה תפילין ומזוזות, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. – באידיש.

Revealing frightening facts about Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Yiddishתפארת יהודה

Tiferes Yehudahבו יבואר גודל מצות קדושת תפילין, והעונש הגדול למי שאינו מניח תפילין ח"ו, – מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק. – בלשון הקודש.

The magnitude of the mitzvah of Tefillin and the terrible punishment that befalls one who does not wear them chas vesholom. By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita, Brooklyn, 5743. In Hebrew.

מאגר ספרי קלף העולמי # 8

מצוה אנציקלופדיה

בולעטינ'ס על כשרות הקלף

שיצא  לאור על ידי

וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות

להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

The World Library on Parchment #8
Mitzvah Encyclopedia
Bulletins about the Kashrus of Parchment
Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos
by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

בולעטין 1
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
תשרי שנת תשל"ז

Bulletin 1

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Tishrei 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – קריאה לחזרה בתשובה.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – ——בולעטין 2
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
חשון שנת תשל"ז

Bulletin 2

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Cheshvan 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – סדר התענית.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – The order of fasting.בולעטין 3
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
כסלו שנת תשל"ז

Bulletin 3

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Kislev 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – התיקון במקרה שריפת ספרי תורה. – ספרי תורה פסולים.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – When a Sefer Torah burns – Possul Sifrei Torahבולעטין 4
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
טבת שנת תשל"ז

Bulletin 4

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Teves 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – 40,000 יהודים הניחו תפילין פסולים. – סופרי סת"ם שאינם הגונים. – קריאה לציבור בענין זה.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737 – 40,000 Jews will be wearing possul Tefillin. Sofrim who are not honest. A call to the community about this matter.בולעטין 5
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
שבט שנת תשל"ז

Bulletin 5

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Shevat 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – דברים אקטואליים.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737. Current events.בולעטין 6
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
אדר שנת תשל"ז

Bulletin 6

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Adar 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – מקרי הנחת תפילין מניר ומפלעסטיק. – תפילין ומזוזות במחיר זול. – קריאה לראשי ישיבות ומנהלים.

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737. Cases of Tefillin made from plastic and —–. Tefillin and Mezuzos for sale at very low prices. A call to Roshei Yeshivos and Menahelim.בולעטין 7
מוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות,
ניסן שנת תשל"ז

Bulletin 7

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos – Nissan 5737נעתק מספר אהלי ישראל, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק האדמו"ר מהאלמין שליט"א, נדפס בשנת תשל"ז לפ"ק. – מדה כנגד מדה. – סיפורים נוראים ונפלאים שרואים בעליל איך שסגולת המזוזה מביא לידי אריכות ימים, שמירת הבית פרנסה, רפואות וישועות, זרע של קיימא, זווגים הגונים, שמירת הבית, והצלחה בכל ענינים. – זכור אם הקלף אינו כשר עם הכשר, אפילו שהסופר יהיה צדיק גדול, לא קיימת מצוות תפילין ומזוזות מימיך!!!

Printed from the Sefer Ohalei Yisroel by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. Printed in Hebrew in 5737. Measure for measure. Awesome and amazing stories from which one clearly sees how the segulah of the Mezuzah causes one to live a long life, it protects the home, and gives parnasah, healing and salvation. It gives children, suitable marriage partners and success in all endeavors. Remember that if the parchment is not kosher (with a hechsher), even if the Sofer is very righteous, you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzos!!

בולעטין – תפילין ומזוזות

Bulletin  Kashrus Tefillin Umezuzosוועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות, תשרי שנת תשל"ו. – כל ה 7 קול קורא'ס ביחד

From the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos

מאגר ספרי קלף העולמי # 9

מצוה אנציקלופדיה

קול קורא'ס על כשרות הקלף

שיצא  לאור על ידי

וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות

להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

The World Library on Parchment #9
Mitzvah Encyclopedia

זכור! אם הסופר אינו ירא שמים
או שהמזוזה והקלף אין לו הכשר –
לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך

Mitzvah Encyclopedia

Kol Korehs about the Kashrus of Parchment

Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos

Remember! If the Sofer is not G-d-fearing or if the parchment is not kosher you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzah!

Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

קול קורא 25

Kol Koreh 25חודש תשרי תש"ס – כל בעל נפש יחמיר בספרי תורה תפילין ומזוזות, שיעבדם ישראל דוקא, או לפחות שיסייע מתחילה ועד סופו.

Tishrei 5760. Every ‘baal nefesh’ should be stringent with Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos that the parchment be prepared by a Jew, or at least that he should assist in the production from beginning to end.קול קורא 26

Kol Koreh 26חודש חשון תש"ס – הטוחן כדי למכור לאחרים אית ביה משום אונאה נמי דפורש אין להם שנטחון כך אילו ידעו היו פורשים ממנו ולא היו קונים.

Cheshvan 5760. “One who grinds in order to sell to others; he has transgressed ‘ona’ah’——————If they would know this, they would refrain from buying from him.קול קורא 27

Kol Koreh 27חודש כסלו תש"ס – היכא שנזכר בפוסקים דבעל נפש יחמיר לעצמו בודאי צריך להודיע להשואל דאולי השואל בעל נפש הוא וירצה להחמיר גם הוא.

Kislev 5760. Wherever it mentions in the poskim that a baal nefesh should be stringent, the Rav must certainly inform the questioner of this. This is because the questioner might fulfill the criteria and will wish to be stringent.קול קורא 28

Kol Koreh 28חודש טבת תש"ס – בתפילין לפי שיטתנו צריך לשמה, הן בעור הרצועות, הן בעור הקציצה, הן בקלף שנכתבו בו הפרשיות שבתוכה – וצריך שיהא לו עליו טביעות עינא או איזה סימן ואחר כך מתקנו ומכשירו לכתיבה, הן בתוך הקלפים.

Teves 5760. According to out view, Tefillin must be produced lishmah. This applies to leather of the straps, the leather of the boxes and the parchment on which the parshios are written. He must recognize—- (or have a sign) and then afterwards prepare them for writing—–.קול קורא 29

Kol Koreh 29

 חודש שבט תש"ס – מה טוב ומה נעים אם ילמוד הסופר עצמו מלאכת העיבוד כדי שֶיֵעָשֶׂה הכל על ידו לשמה – ואפילו אם לא יהיה הקלף יפה ומהודר כל כך, מכל מקום זה עדיף טפי שיהיה הכל בבירור לשמה.

Shevat 5760. It would be admirable if the Sofer would learn how to prepare the parchment for himself so that he can prepare it all lishmah. Even if he will not have particularly high quality parchment by doing this, it is still more preferable since he can be certain that it was all prepared lishmah.קול קורא 30

Kol Koreh 30חודש אדר תש"ס – בלא סימן אסורין לכולי עלמא, משום דאינו ניכר בין עורות יהודי לבין עורות של אינו יהודי.

Adar 5760. Without a sign, all agree that it is prohibited, since he cannot distinguish between a Jew’s and a gentile’s animal skin.קול קורא 31

Kol Koreh 31חודש ניסן תש"ס – בברוך שאמר מחמיר דעיקר העיבוד יעשה ישראל.

Nissan 5760. In ‘Baruch Sheomar’, he is stringent that the main production work be done by a Jew.קול קורא 32

Kol Koreh 32חודש אייר תש"ס – צריכין להחמיר מטעם זה בסופר יותר מבשוחט כי שם לאו דנבילה וכאן מבטלין כל ישראל עשה בכל יום ומברכין ברכה לבטלה שהוא לאו דלא תשא לדעת רוב הפוסקים דעיבוד לשמה דאורייתא ואם כן הוי חשש ביטול מצות תפילין וגם ברכה לבטלה.

Iyar 5760. One must be stringent with a Sofer more than a Shochet. For a Shochet there is the prohibition of eating meat that was not slaughtered correctly. But for a Sofer, he is preventing Jews from fulfilling a positive commandment every day and causing invalid brochos (which is the prohibition of ‘lo sisah’). This is true, since according to most authorities, producing the parchment lishmah is a Torah requirement.קול קורא 33

Kol Koreh 33חודש סיון תש"ס – אם עיבדו נכרי יש פוסלין אפילו ישראל עומד על גביו ואומר לו שיעבד לשמו.

Sivan 5760. If a gentile worked the animal skin, some say that it is possul even if a Jew is standing next to him telling him to do the work lishmah.קול קורא 34

Kol Koreh 34חודש תמוז תש"ס – היכא דליכא טירחא גם כשאין לו הנאה חיישינן לאחלופי – אבל כשיש לו ריוח בדבר לא סגי בזה דמירתת וצריך סימן מעליא שלא יוכל לזייף – נוסח הברוך שאמר מה שישראל צריך לומר בשעת עיבוד העורות.

Tammuz 5760. Where there is no extra bother, even if he is not benefiting, we are concern that it was switched. But where there is financial gain, his being frightened is not enough and he must have a good sign on it to prevent forging. The text of the Baruch Sheomar that a Jew should say when he prepares the animal skins.קול קורא 35

Kol Koreh 35חודש אב תש"ס – יש להודיע כי בקצת מקומות נהגו שלא להקפיד ברצועות התפילין שיהיו מעור מעובד לשמו, וזהו כנגד הרמב"ם, התרומה, סמ"ג, הרא"ש, והטור – כולם כתבו שצריך שיהי' העור שלהן מעובד כמו שכתב הרב ז"ל בסי' ל"ב ול"ג – וכן נהגו ישראל קדושים ברוב המקומות.

Av 5760. It should be known that in some places they are not careful to use Tefillin straps that were not produced lishmah. This practice goes against the view of the Rambam, the Terumah, Smag, the Rosh and the Tur. The Rav z”l also wrote this in Siman 32 and 33 and in most places, Jews practice this.קול קורא 36

Kol Koreh 36

 חודש אלול תש"ס – אם הקלף הוחלפו מאליהן הוי בידו כגזל.

Elul 5760. If the parchment was switched unwittingly, it should be viewed as a stolen item.קול קורא 37

Kol Koreh 37חודש תשרי תשס"א – צריך הקלף להיות מעובד בעפצים או בסיד, וצריך שיהיה מעובד לשמו – אם עיבדו על ידי אינו ישראל, להרמב"ם פסול.

Tishrei 5761. The parchment must be worked with afatzim or whitewash and must be worked lishmah. If a gentile worked them, according to the Rambam, they are possul.קול קורא 38

Kol Koreh 38חודש חשון תשס"א – הכניסם ישראל לסיד לשמה ולא אמר לנכרי שיעבדם לשמה יש אומרים שהם פסולים – ויש אומרים שהישראל צריך גם לומר לנכרי שיעבד אותם לשמה, ואם לאו הרי זה פסול.

Cheshvan 5761: If a Jew put them in whitewash lishmah but did not tell the gentile to work them lishmah, some say that they are possul. And some say that a Jew must also tell the gentile to work them lishmah and if he did not, they are possul.קול קורא 39

Kol Koreh 39חודש כסלו תשס"א – האמירה מהישראל להעכו"ם צריך להיות בהרגע ממש שהעכו"ם נותן העורות לתוך הסיד ואם אמר מקודם לא מהני – כשמעבדין על ידי עכו"ם יש לסמן העורות לכתחילה בחריצת האותיות על הראש מבפנים.

Kislev  5761. When the Jew commands the gentile, it must be at the exact moment that the gentile puts the skins into the whitewash. If he commanded him before that, it does not help. And when gentiles are working the skins, one must first mark the skins with engraved lettering on the top, on the underside of the skin.קול קורא 40

Kol Koreh 40חודש טבת תשס"א – בספר תורה בלא עיבוד לשמן פסול אפילו בדיעבד בברכה  – ותפילין כהי גוונא יניחם בלא ברכה.

Teves 5761. A Sefer Torah for which the parchment was not worked lishmah is completely possul and one cannot make a brochoh over it. Tefillin worked in this manner may be worn without making a brochoh.קול קורא 41

Kol Koreh 41חודש שבט תשס"א – כשגוי מעבדם וישראל אומר לו לעבדם לשמה יאמר גם הנכרי עמו.

Shevat 5761. When a gentile is working the skins and a Jew is telling him to work them lishmah, the gentile should also say the words with him.קול קורא 42

Kol Koreh 42חודש אדר תשס"א – קול קורא באנגלית
THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN

Adar 5761.A Kol Koreh in English. THE IMPORTANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN.קול קורא 43

Kol Koreh 43חודש ניסן תשס"א – מכל מקום מב"ח משמע אם נותן ישראל עורות בעבוד ולא אמר לנכרי כלום, אסור, ויש לחוש לדבריו.

Nissan 5761. The Bach implies that if a gentile works the skins and does not say that he is doing it lishmah, they are prohibited. One should be stringent for his view.קול קורא 44

Kol Koreh 44חודש אייר תשס"א – אם לא עבדו לשמה וכתב עליהן ספר תורה יש מי שפוסל לקרות בה בציבור – בלא סימן כלל חיישינן שמא החליפן גוי בעורות החולין.

Iyar 5761. If they were not worked lishmah and a Sefer Torah was written on them, some prohibit reading from it publicly. Without any mark on it at all, we suspect that it was switched by the gentile with non-kosher skins.קול קורא 45

Kol Koreh 45חודש סיון תשס"א – אם עבדו נכרי להרמב"ם פסול, אפילו אמר לי' ישראל לעבד לשמו.

Sivan 5761. If a gentile worked them, according to the Rambam, they are possul, even if a Jew told him to work them lishmah.קול קורא 46

Kol Koreh 46חודש תמוז תשס"א – אף להמתירין בישראל עומד על גביו אינו אלא במקום שאין עבדנים ישראל מצוים.

Tammuz 5761. Even according to those that permit a Jew supervising the gentile, this may only be done in a place where there are no Jews who can work the skins.


מאגר ספרי קלף העולמי # 10

The World Library on Parchment #10

TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

LEARN THE MANY PERILS OF THE KASHRUT OF TEFILLIN AND MEZUZOT. JEWS UNWITTINGLY PAY FOR ARTICLES THAT ARE NOT KOSHER AND DON'T ACCOMPLISH THESE MITZVO, – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin. The Kashrut of Tefillin and Mezuzot
SAYINGS OF THE TALMUD MIDRASH AND ZOHAR CONCERNING THE IMPORTANCE OF THE OBSERVANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN, – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin. The Importance of the Mitzvah of Tefillin
MOST OF THE MEZUZOT ARE NOT KOSHER Article from Newspaper
A SOFER IS WILLING TO RETURN MONEY TO COSTUMERS BECAUSE HE HAD USED PARCHMENT WITHOUT HECHSHER A Sofer acknowledges problem
STATISTICS ON THE KASHRUT OF MEZUZOT AND TEFILLIN Vaad Mishmeret Stam
LAWS OF TEFILLIN AND MEZUZOT, – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin. Mitzvah Encyclopedia Vol 4 – Tefillin and Mezuzot


קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ד'        PAGE 4

רצועות של תפילין בשיא הכשרות

Tefillin straps with top level Kashrusגליון "עיר על תילה" מספר 10 יוצא לאור בעיר התורה והחסידות בני ברק ניסן תשס"ו לפ"ק

“Ir al Tila” number 10, printed in the City of Torah and Chasidus Bnei Berak, Nisan 5761ספר הלכות קטנות להרא"ש ז"ל

Sefer Halochos Ketanos of the Rosh z”lהלכות תפילין להרא"ש ז"ל
הוצאה חדשה ע"י "משמרת הכשרות העולמי"
אייר תשס"ז לפ"ק – עיה"ק ירושלים תובב"א

Sefer Halochos Ketanos of the Rosh z”l. Newly printed by “Mishmeres HaKashrus HaOilami”. Iyar 5767, Yerushalayim.


רצועות כשירות בהכשר הרב לאנדוי שליט"א

Tefillin straps under the supervision of Rav Landau shlita.

The Mashgiach dyes the skins being used for Tefillin straps “Leshem Mitzvah”

TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

The Kashrut of Tefillin and Mezuzot LEARN THE MANY PERILS OF THE KASHRUT OF TEFILLIN AND MEZUZOT. JEWS UNWITTINGLY PAY FOR ARTICLES THAT ARE NOT KOSHER AND DON'T ACCOMPLISH THESE MITZVOT – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
The Importance of the Mitzvah of Tefillin SAYINGS OF THE TALMUD MIDRASH AND ZOHAR CONCERNING THE IMPORTANCE OF THE OBSERVANCE OF THE MITZVAH OF TEFILLIN – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita
Mitzvah Encyclopedia Vol 4 – Tefillin and Mezuzot LAWS OF TEFILLIN AND MEZUZOT – By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ה'        PAGE 5

הכשרות בקלף וספרי תורה תפילין ומזוזות ושחיטה באותו מצב, עוד כמה סרטים אתם רוצים לראות עד שיכנס לכם בראש כי הרבנים והסופרים ובעלי הקלף בלי הכשר הם טריף בוודאי, ועד מתי אנשי ירושלים ורבני הבד"ץ שמוחים על כל דבר ודבר, [בו בזמן שערבים מכינים טילים נגדינו, וכל שבוע ישנם עשרות יתומים ואלמנות חדשים, ומי צריך שני עיניים לראות שהכל תלוי בעונותינו הרבים על עונות אלו] ודווקא בענינים כאלו שתסמר שער ראש, ואין קול ואין עונה, אני הקטן צועק עד מתי?

יעקב לוי, מתל אביב

The Kashrus of parchment and slaughtering are in the same situation. How many more movies must you see, until it will enter your head that unsupervised parchement is certainly treif. How long will the people of Yerushalayim and Rabbanim of the Badatz who protest about all matters, refrain from saying anything about this matter? (And particularly now, when the Arabs are preparing to send missiles into Israel and every week there are new widows and orphans). How long can I keep shouting about it alone?

Yaakov Levi, Tel Aviv.

האם הסוחרים המוכרים קלף פסול יש להם נאמנות???

המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים (מנדים) אותו. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו)., הרי שצריכים להעביר אותם ולנדות אותם, והשאלה היא? היכן הרבנים? האם לא למדו שו"ע יו"ד?

אם אתה חושב להאמין למוכרי הקלף שהם צדיקים, ולמה שלא יקנו את הקלף מהערבים מעזה, וממקומות האחרים, אם יכולים לקנות בעד שליש מהמחיר, ולא צריכים להכניס את ידיהם ואת רגליהם אפילו על קצה המזלג, (ובפרט בעבודה קשה מאוד כמו עשיית הקלף, [ראה להלן את התמונות של עשיית הקלף]), ועוד לא מספיק לכם מה שהעיתונים ורבנים צדיקים מגלים לכם מה שהולך עם הקלף, אז תקרא כאן מה שהולך עם השוחטים שהם תחת הרבנים הצדיקים הגדולים שאתה סומך עליהם, ואף על פי כן הולכים כל הדברים האלו, ותבין קצת את שאפשר לסמוך על מוכרי הקלף שעושים מיליוני דולרים:

If you are thinking of believing that the parchment sellers are Tzadikim… that they surely would not buy parchment from Arabs and other places for a third of the price? (See the pictures further on of parchment production) If it is not enough that the newspapers and Rabbanim Tzaddikim are revealing to you the real situation of parchment, then read here of the situation with slaughterers who are supervised by those same Rabbanim Tzaddikim. You will see that despite their supervision, the situation is problematic…and you will understand whether or not one can rely on parchment sellers that are making millions of dollars:

Onward Conquistadors

HA'ARETZ Magazine
September 25, 1998

[Material Deleted that was not related to kosher slaughter]

By Yossi Bar-Moha

It's 5 AM. on Monday, August 24, 1998, in the Paso Carasco neighborhood of Montevideo Uruguay. Yehuda Tsanani, 43, an Israeli from Rehasim, a religious village near Haifa is crossing the still-dark street near the Carasco meat factory. Tsanani is on his way back to the two-story building where the team of shohatim (ritual slaughterers) resides. He has just finished a shift of few hours at the plant, supervising the washing of meat that three days ago was on steers sauntering in the meadow. Cut into sections, the meat will soon be packed in cartons for shipment to lsrael.

The heavyset, bearded Tsanani, …, has been in the Uruguayan capital for three months now with a team of slaughterers and inspectors….

Even at 5 A.M. Tsanani's mind is racing…. Before entering his room – he shares the accommodations with the meat crew, comprised of Israelis and Jews from neighboring Argentina – he wakes up the others. Their workday will begin at 5:45A.M. The head of the group, Rabbi Hanoch Hershkovitz from Bnei Brak, hustles the men; one of them is his … son Avraham, ….

At 5:30A.M. the team sets out for the factory. The procession is led by Rabbi Hershkovitz and his son, followed by slaughterers Yitzhak Mizrahi and Avraham Eisenberg, two more inspectors and an internal examiner – all from Argentina. Trailing after them are Elimelech Partik, from Bnei Brak, who is an external examiner – he checks the lung after it has been removed from the animal -and Menachem Tubol, …from Even Yehuda, near Netanya, who until two years ago worked as an inspector for the Chief Rabbinate on slaughter teams sent abroad by the Rabbinate….

Tubol is here as the agent of importer David Bordovich, who works in collaboration with the Hoger Mazon food company. His role is to supervise the slaughter, ensure that the meat is fat-free, and ascertain that the importer's labels are properly attached to the finished product. At the entrance to the factory, which is considered one of the largest and most technologically advanced slaughterhouses in Uruguay, the group is joined by another shohet, Binyamin Katashvili, an … Orthodox Jew from the town of Kiryat Malachi, on the road to Ashkelon. Katashvili is not staying with the others. He has arrived for work from the center of Montevideo where he resides….

Kosher stamp

As the men enter the factory, Carmen, who runs the store room, hands them a loos fitting white uniform, a white plastic coat, a fiberglass helmet and boots. From inside you can already hear the deep lowing of hundreds of steers that have been transported here in trucks and herded into a large pen behind the factory….

The three slaughterers – Mizrahi, Eisenberg and Katashvili – station themselves in the slaughter cell located on the ground floor. They are joined by Hershkovitz Jr. On the floor above are the internal exaininer and the inspectors, their principal task being to stamp the meat when the time comes. For this they use a long metal rod on one end of which is embossed a large seal, which is dipped into purple ink and then used to stamp the meat. Next to them, on an elevated chair, sits Partik, the external examiner – the innards get to him hanging from hooks via a conveyor belt.

The bulk of the physical work is done by about 20 local workers. Outside, the steers are forced into a long, narrow path between two steel fences, where they are lined up one after the other. The two first bulls are shoved through a raised door into separate large steel containers, each known as a "Box." Once the animal is inside, the steel door descends, but not all the way to the floor: a narrow slit is left at the bottom. Next, air pressure is released from below, pushing up one side of the floor, tipping the steer onto his side, his feet sticking out of the silt.

Stunned by this totally unexpected development, he begins to bellow, his feet thrashing about, desperately seeking a foothold. One of the local workers grabs a back leg of the bull and lashes it to an iron chain. The door is raised again and the bull is yanked violently upward by the chain attached to his back leg. The animal is now dangling in the air its immense weight held by one foot, its head down, A second worker locks the head into a crescent-shaped device that has been grafted onto a long iron rod. The slaughters advance. Eisenberg and Katashvili, holding well-honed, … knives about half a meter long, each approach a steer. The kill is dazzlingly swift, a second or two, one cut forward and another backward across the bull's neck. It is done.

Immediately the two animals, their bodies jerking convulsively, are lifted upward with the iron chain, unleashing a torrent or blood. Wasting no time, the slaughterers and the workers turn to the … Box, where the next two steers are already waiting. … Their bellowing intensifies.

The slaughterers are back in the slaughter cell, where hot water runs constantly from two pipes. They wash the blood from the blades and run a well-manicured fingernail on their right hand along the blade to make sure that it has not become flawed during the act of slaughter. The halakha (Jewish religious law) stipulates that if such a flaw is discovered, the steer is considered a nevela [carrion, not-kosher]… and to eat it is a [forbidden] …. By the time Eisenberg and Katashvili had finished examining their knives, the work of a few seconds, Hershkovitz Jr. and Mizrahi had already slaughtered two more steers. The first team steps up to dispatch steers number five and six, and the precess continues.

In the meantime, the slaughtered animals, by now dangling from large hooks, are pulled up to the second floor, where workers attach them to a gigantic machine. A quick cut loosens a flap of skin, which is inserted into the machine and pulled by two rollers until the animal is completely skinless. The conveyor belt then moves the steer along to the internal examiner. He sticks his hand into the innards to examine physically if the lung is attached by "adhesions" to the ribs. An animal in which no adhesions are found is called "smooth" and its meat is considered kosher lemehadrim (strictly kosher).

If the adhesions contain secretions that have hardened and become stuck to the extremities of the steer's ribs, making them difficult to detach, the intenaal examiner so informs the next stage of the team. He passes on the information by making a large "X" over the representation of the lung on a drawing that has been provided for the purpose. The external examiner, in this case Partik, will thus know that the animal is trefa – found to be afflicted with a probably fatal organic disease and hence foridden, for consumption by halakha.

If the adhesion is soft, or if only, a few soft adhesions are found, the internal examiner conveys this information by showing the place(s) of the adhesion(s) by means of one or more small circles on the drawing. After the innards have been removed from the steer's body, the drawing, together with the animal's actual lungs, come to the external examiner. It is Partik's job to examine adhesions and to decide whether they were caused as a result of a puncture in the lung (in which case the meat is trefa), or whether they are only hardened secretions that have emanated from one of the walls of the lung (in which case the meat is kosher, but, lemehadrin).

Here is how the examination is conducted: One of the workers fits the base of the lung onto an air-hose. The pressure is turned on, filling the lung with air and inflating it. The Jewish external examiner uses his hands to examine the adhesion, or adhesions, after which the lung is thrown onto the tray of the conveyor belt where the steer's innards have be placed. Situated next to the external examiner is a bulletin board with the number of each steer that has been slaughtered, with a small square next to the number; if the steer has been declared trefa due to adhesion problems, this is duly marked with ink in the square.

It is all done with astonishing speed. Neither Partik nor Hershkovitz, the crew chief who took over for Partik as external examiner has time to examine the folds and the other parts of the lung before placing them on the conveyor belt. By this method, more than 100 steers are slaughtered within an hour, 50 per Box, 27 seconds on average for each. ….

Has the slaughter been performed according to the strict letter of halakha? For slaughter to be considered kosher, both the windpipe and the gullet have to be [severed]… No one in the crew checks to see that this has been done. …In case a flaw is discovered in the knife, an authorized honer of knives is supposed to be present [at the instruction of the Chief Rabbinate], and only he is allowed to correct the impediment. But in Hershkovitz/s crew there was neither an examiner nor a honer of knives. Each slaughterer inspected his own knife and if necessary he sharpened it on a grinding stone.

The halakha warns that the person examining the knife must be calm and collected, and that his hand must not be "heavy" so that he will be able to find any possible flaw in the blade. The pace of the work in Uruguay left no time for a calm and collected inspection: The crew had to keep up a steady rate of slaughter in order to meet the importer's demands.

….

Because of the shortage of working hands, a local inspector, a Chabad [shochet}…named Alberto, was recruited to help out. He supervised the process of koshering the innards – the heart, the brain, the tongue (the remaining sections were sent for koshering to a meat plant in San Jose, about an hour and a half away). The other inspectors were engaged in marking the meat. The … locals … pick up the meat and they pour salt on the innards, after they have been washed in water, in order to kosher them.

Raging Bull

Tubol, who is my guide in the meat factory, assures me that "this is an advanced plant, compared with others where kosher slaughter is done." Above us as we walk, blood drips from the slaughtered steers, staining our plastic overcoats. The floor is slippery with viscous fluids in various stages of clotting. As we returned to the ground floor, one of the steers managed to slip out of the chain around his leg as the door was raised, got to his feet and began to rampage around the room. Everyone ran for his life; the slaughterers, horrified, locked themselves in their cell. Only two brave workers tried to subdue the raging animal. Fortunately for them, he slipped on the bloody floor and fell to the ground. Immediately he was forced back into the Box and tied to the chain again. "That happens a few times a day," said a nervous Tubol, who had run with me to get safely behind the iron bars. Workers are often injured when a steer breaks loose, he said.

….

At the end of three hours of work the crew had slaughtered 300 head of cattle, of which 34 were disqualified due to adhesions of the lung; … A trefa rate of only 15 percent is very satisfactory for the importer, and Hershkovitz and his crew claim that that is their average disqualification ratio.

….

At 8:45 A.M., as the shift ends, the crewmen go back to their room, examine the knives once again, and place them a long tube, which they close tightly. They then wash the bloodstains from their hands and face, wash their upper bodies and get ready for the shaharit (morning) prayer. ….

….

Three times the size of Israel, Uruguay has half the population, about three million. … Cattle raising is a major export industry. About half a million head of cattle are slaughtered every year in dozens of meat plants, nine of which also work for Israeli importers. Most of them employ teams of the Chief Rabbinate, though three have teams that are authorized to provide kosher meat for Haredi groups: one for Rabbi Shach's Lithuanian community; a second for the "Eda Haredit" (known as "Badatz" koshering); and the third, sent by "Atara-Beit Yosef," the kashiut organization set up by the Shas (Sephardi Torah Guardians) party five years ago and headed by Rabbi Avraham Yosef, the son of Shas's spiritual leader, Rabbi Ovadia Yosef.

The Atara crew operates in a meat processing factory located in Las Piedras, about an hour's drive from Montevideo. There I met with Moshe Dahan, a Haredi from Ashdod, who was the deputy chief. But things were more secretive here. Dahan refused to take me inside without the say-so of the crew chief, Avraham Suderi, who was just then supervising the slaughter process. Afterward Suderi told Dahan to get that journalist off the premises immediately.

….

Until about eight years ago, the Eda Haredit refused to recognize the meat that was brought from abroad with only the kosher certificate of the Chief RAbbinate. The result was that this …Orthodox Jerusalem-based community was forced to buy fresh meat slaughtered locally in Israel by Haredim …. To meet the demands of Haredi consumers – and supply them with frozen meat at far lower prices – the heads of the Haredi koshering group negotiated agreements with a number of meat importers.

…. The Haredi public consumes only meat that is defined as "smooth" (when the animals' lung has no adhesions or secretions). Haredim are also more meticulous about exam the slaughter-knife for possible flaws. A Haredi crew has between 12 and 14 members, as opposed to 10 or 11 on Chief Rabbinate crews.

Still, the personnel tend to be a mixed bag: even the crews of the Haredi communities go abroad only after getting the approval of the Chief Rabbinate, and 90 percent of their members are registered with the Chief Rabbinate and have worked with that institution at some point. "There is no difference between the slaughter carried out by a Rabbinate crew and that of a Haredi crew," ….

….

What's more, Haredi kashrut groups usually work simultaneously in the service of the Chief Rabbinate. When they find a lung without adhesions, they label the meat "smooth" and earmark it for Haredis. Animals having lungs with a few adhesions, or with secretions but definitely without a puncture, are given a Chief Rabbinate kosher label and also imported to Israel. The result is that Haredi groups approve 30 to 35 percent of the animals they slaughter as "Kosher for the Chief Rabbinate."

The crews of the Chief Rabbinate find a similar ratio of "smooth" meat, but they are authorized to grant only a regular kosher seal, not the mehadrin type, even though half a year eariler, or a month down the line, these same people could be part of a Haredi crew. ….

….

Israelis consume about 80,000 tons of meat a year, and 50,000 tons of it is imported from South America, Europe, and China. Only about 10 percent of that quantity is defined as "smooth" meat and labeled mehadrin. ….

….

It is commonly thought that most of the kosher meat imported into Israel originates in Argentina, but in fact the land of the pampas is only in fourth place. First is Uruguay (with nine meat factories for kosher slaughter) followed by Ireland (six) and Brazil (four). Other countries to which Israeli slaughter crews are sent are Paraguay and China (two plants each), and Holland (one plant).

Meat is slaughtered and koshered for Israel in two plants in Argentina. One of them operates all year round in the service of the "Neve-Tzion" kosher label, given by Rabbi Shlomo Mahfud, from Bnei Brak. Many Haredim, particularly those of Yemenite extraction, consider meat with his label to be "ultra-medadrin." The permanent crew chief is Avraham Anatbi, a resident of Argentina, whose brother, Daniel Anatbi, the directory of the Rabbinate Department in the Religious Affairs Ministry, was the bureau chief of Rabbit Ovadia Yosef when he served as Sephardi chief rabbi. Most of the crew members are Argentineans; there are only four Israelis, who reside in an apartment in the Paso neighborhood of Buenos Aires. ….

Labels for more

A few weeks ago, Rabbi Mahfud himself arrived in Argentina with two more slaughterers from Israel in order to, as it were, beef up the crew and increase the rate of slaughter from 400 to 600 head of cattle a day to meet the demand for the Jewish holidays. ….

Meat with a Malifud kosher label is much in demand….

The slaughter in the meat-processing factory of Avraham Anatbi in Buenos Aires is done in complete secrecy. When I asked to meet with Anatbi, I was told to wait outside the factory. The crew members, whose workday began at 6 A.M., emerged at 10:15A.M., having slaughtered 400 head of cattle in four hours. Anatbi was not among them. "Meat factories with Haredi kosher labels operate like the Dimona reactor," I was told by a veteran slaughterer of the Chief Rabbinate, who has also worked for Haredi crews. ….

….

For the past six months, Rabbi Bakshi-Doron has been in charge of ritual slaughter and kashrut for the Chief Rabbinate. In the five preceding years Ashkenazi Chief Rabbi Yisrael Lau held the position, but half a year ago they rotated their responsibilities (as they had agreed to do before being elected), with Lau in charge of the Rabbinical High Court for the next five years. ….

….

…. The directives of the Chief Rabbinate forbid the slaughter of more than 300 head of cattle in a day if there are only three slaughterers, but the crew chief ignores this and gives in to the pressure of the importer, who wants a higher output. ….

….

Kashrut problems also crop up in Israeli ports of entry. The Customs Authority does not allow a representative of the Rabbinate to be present when the meat is unloaded from the ships. In some cases, problems are discovered only at the exit gate of the port. Because of loading errors, cases have occurred in which cartons of non-kosher meat, bound for other countries, arrived in Israel. The mistakes were discovered only when the quantity of meat that arrived in the Israeli port was matched against the stated quantity that was supposed to have been shipped, and even then only when the story was leaked to the Chief Rabbinate. In other instances, the Rabbinate confirms, non-kosher meat was brought into Israel.

There are such cases. And we discover it when the merchandise arrives at the meat-processing plant in Israel," says director-general Shreiber. The problem perturbs Rabbi Glucksherg: "I am afraid that we do not get hold of the cartons of trefa meat that enter the country, and then the unclean meat gets to people who eat only kosher meat."

A few months ago a shipment of dozens of tons of meat from South America was discovered to be ritually unclean, due to traces of abdominal fat (helev) and sinew that were discovered in the animal's rear section. The entire shipment was therefore sold to Arabs. "It happens sometimes," Rabbi Glucksberg concedes.

Koshering the rear part of an animal requires the addition of a specialist to the crew. Many importers prefer to save the time (the act of nikur, as it is called, slows down the pace of kosher slaughter) and the expense involved. By agreement with the meat-processing plants abroad, only the animals' forward parts and innards are sent to Israel, with the plants left to market the rear sections as they wish. Only if there is a demand for rear sections are importers forced to send the specialist.

Another problem that vexes the Rabbinate is how well the meat is frozen en route to Israel. Meat that has not undergone the full koshering process before being shipped has to be maintained at a temperature that does not rise above minus 16 degrees Centigrade. The Rabbinate has no way to check the level of freezing during the transport of the meat to the ship, while it is being loaded or in the ocean crossing. "We have a problem," Rabbi Raful admits. "The level of freezing is examined only in the plant and when the meat arrives in Israel. What happened along the way is difficult for us to know."

מכתבים למערכת

התשובות האלו נכתבים מרב גדול שיש לו הרבה נסיון (פראקטיק), הרוצה בעילום שמו

ב"ה, חודש ניסן תשס"א

לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף שליט"א

היות ואני נמצא כעת בצרה גדולה ששמעתי הבעיות הגדולות על הקלף, ואיני יודע איך ומה לעשות, עשיתי קצת השתדלות, לברר עד שידי מגעת, ואבקש ממכם לענות לי תיכף אם אוכל לסמוך על הידיעות שלי, או שחסר לי פרטים שאננו יודע עוד?

הנאמנות על הסופרים, ואיך שאחד סומך על השני, ושילמתי כבר אוצרות של כסף, ולבסוף אני צריך לעשות היום לי ולעשרה ילדים שלי תפילין חדשים

א)     טלפנתי לסופר (1) מארץ ישראל לכתוב תפילין לבני, שאלתי אותו ממי אתה קונה הקלף?

ב)      הסופר עונה לי שיש אברכים חרדיים שעושים בעצמם הקלף.

ג)       אני שואל אותו האם יש להם השגחה?

ד)      הסופר עונה לי שאינו יודע, ושאטלפן אליו בעוד שבועיים.

ה)      טלפנתי לסופר ר' (2) כנ"ל, ואמר לי שיש אחד שעושה קלף בירושלים ושמו ר'……, ושמע מסופר אחד ממאנסי שר' ….. איש נאמן, ואפשר לסמוך עליו.

ו)        טלפנתי להסופר ממאנסי (3) ואמר לי שיש לו חבר שעבד אצלו בירושלים, ושמו ר' ……. הנ"ל, וחבירו מעיד עליו שהוא איש נאמן, וגם שמע שר' …….. קנה מאתו קלף.

ז)       צלצלתי לר' …… עם עוד רב אחד (4) ואמר שהוא או שליחו נותן בעצמו הקלף לתוך הפרעס בכדי שיהי' עיבוד לשמה. אבל הפרעס הוא אינו נמצא בהחנות שלו, אלא הוא עושה הקלף אצל קאמפאני אחד, (ולא שאלתי אותו ולא אמר לי אם במקום שעושה הקלף הם יהודים או גוים) [זה בתל – אביב].

ח)      גם אמר לנו שהעדה החרדית כבר ביקשו מאתו שהם רוצים ליתן לו הכשר על הקלף שלו, ומשום איזה סיבה (שחבר שלו אמר שאם יקח ההכשר מהבד"ץ יהי' לו אחר כך צרות מהם), אינו רוצה לקחת ההכשר מהבד"ץ.

תשובה:

אם האיש החרדי שעושה הקלף אינו נמצא במקום שמכניס הקלף כל הזמן מההכנסה עד ההוצאה, אפילו שהחרדי נותן בעצמו הקלף לתוך הפרעס בכדי שיהי' עיבוד לשמה. אבל אם הפרעס הוא אינו נמצא ברשותו, או בהחנות שלו, אלא הוא עושה הקלף אצל קאמפאני אחר, [כמו שכמעט כל סוחרי הקלף עושים] והמקום הזה אינו סגור לגמרי עם סימנים ששיהיה בטוח שהגוים לא יכנסו לשם לבד בלי השגחה, ויוציאו ויכניסו הקלף כדי לבדוק ולהכניס יותר קעמיקעלס וכו', אי אפשר כלל לסמוך על זה כלל.

ב"ה, סיון תשס"א

לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף העוסקים בצרכי ציבור באמונה שליט"א

אני רואה שאתם עוסקים בענין תפילין ומזוזות וקלף, אולי תוכלו לעזור לי בשאלה הזאת?

היות ואני נמצא כעת בצרה גדולה ששמעתי הבעיות הגדולות על הקלף, ואיני יודע איך ומה לעשות, עשיתי קצת השתדלות, לברר עד שידי מגעת, ואבקש ממכם לענות לי תיכף ומיד אם אוכל לסמוך על הידיעות שלי, או שחסר לי פרטים שלא ידעתי מה לברר עוד?

הנאמנות על הסופרים, ואיך שאחד סומך על השני,

צלצלתי להרה"ג ר' ……א. נ., ושאלתיו האם יש להשיג קלף בהכשר בארץ ישראל?

ענה לי שכעת אין הכשר על קלף.

ושאלתי לו היתכן? אמר לי זה אי אפשר להסביר על רגל אחת, אבל הלא כלל ישראל מניח תפילין!!!

אמרתי לו, אבל הלא אין שום הכשר? ואיך סומכין על כשרותן?

אמר לי שהתפילין הם בחזקת כשרות! ושאלתי לו אצל מי יכולין לקנות קלף כשר? ענה לי, אצל ……… זה שתפסו אותו שעושה אצל גוים וכו'.

שאלתי אותו האם הקלף שלו הוא כשר? ענה לי כן.

שאלתי אותו, האם יש על הקלף שלו איזה הכשר או השגחה? ענה לי, לא?

שאלתי אותו האם כבודכם משגיח שם ויוצא ונכנס לדעת האם הכל כשר על צד היותר טוב שאוכל לסמוך על זה?

ענה לי לא! רק הייתי שם פעם אחת וראיתי שהכל בסדר. [ואולי [90%] שקיבל ממנו מתנה יפה (אני משער לפי הקול והתנועות ששמעתי ממנו, לפי ששמעתי היה משוחד מאוד, כי השוחד יעוור)].

שאלתי אותו אני בטוח שכשכבודכם היה שם ראה שהכל בסדר, אבל על מה שהוא עושה כשכבודכם אינו שם איני יודע, אבל אם כבודכם אומר לי שהכל בסדר אני מסכים ואני מוכן לקחת הקלף שלו, אבל יש לי שאלה?

לאחר מאה ועשרים שנה אם יאמרו לי שלא הנחתי תפילין ח"ו כל ימי חיי בגלל שהקלף לא היה כשר, אוכל לענות ולתרץ את עצמי בבית דין של מעלה, ששאלתי את כבודכם, ושהכל על אחריות שלכם?.

הרב …. עונה לי לא, לא לא, לא אני לא לוקח אחריות זה לא על אחריותי.

סליחה! [זה לא אמרתי להרב, וזה אני שואל להמערכת], האם בפעם הראשונה שאמר לי שהקלף הזה כשר, לפני ששאלתי אותו בשאלה אוכל לענות ולתרץ את עצמי בבית דין של מעלה, ששאלתי את כבודכם, ושהכל על אחריות שלכם?.  האם אין להרב הזה אותו אחריות בבית של מעלה, לפי דעתי בוודאי שכן! והלא הוא הרב שעונה לי שאלות כל יום ועליו לבד אני סומך על כל השאלות. כי הלא אני באמת איש פשוט ותמים, ואננו צריך לדעת כלום, רק החוב שלי בכל שאלה לשאול את הרב, והרב הזה הוא יודע די והותר מה שהולך בעולם, ואם לא היה משוחד לא היה עונה לי כך.

עניתי לו תודה רבה.

 

תשובה:

אף רב בישראל אינו נאמן להגיד על סוחר שהוא צדיק ונאמן, כי אם אחד עושה ביזנעס [מסחר מזה] נאבד לו הנאמנות, והלוואי שאפילו עם ההשגחה ביחד שיהיה כשר.

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף ו'        PAGE 6

שאלה מעניינת!!

השאלה הזאת הוא בכשרות הבשר, או הקלף, או הרצועות, והמקוואות וכו', אדרבה, חתשוב אם משה רבינו עליו השלום היה לוקח שוחד או איזה דבר חס ושלום, האם היה נאמן על פי התורה? הלא התורה הקדושה אומרת כי השוחד יעוור עיני חכמים, וזה נוגע גם כן למשה רבינו עליו השלום, ואם משה רבינו עליו השלום לא היה נאמן באופן כזה, [אפילו בפרוטה אחת, או דבר אחר] איך הרבנים דהיום, שרובם הם מהערב רב יהיו נאמנים?

איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!

עיתון המודיע
יום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר

עיתון יתר נאמן
יום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר, (11 באפריל 2007)

העונש בחיבוט הקבר על האוכל מאכלות אסורות

אחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת

כתב בספר אור צדיקים (פרק י"ט), וזה לשון קדשו: דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר להבחין בין איסור להיתר, ואפילו אינו איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו ז"ל.

עונשו שלאחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו של ברזל ואש, עד שכריסו נבקעת ויוצא פרשנדא, ואז מהפכין אותו על פניו ומכים אותו, ואומרים לו בלע מה שהוצאת,
השם ישמרינו ויצילנו מדין הקשה הזה ומדכוותיה, ובפרט באיסור בשר בחלב שהוא עון חמור, עד כאן לשונו.

וראה בקול הרמ"ז – מסכת פאה פרק ח משנה ט, על הפסוק והיה ה' מבטחו: וזה לשון קדשו, היה נראה דבכלל דברי הב"י דבריו, דמה לי שוחד ממון או של אהבה, אבל אינו כן כי במכל מקום הפונה לשוחד מעולם לא יכוין לאמת כי כן גזרת ה'. ומה שפי' רש"י בפרשת משפטים היינו לסברת הדיין שאומר אקח שוחד ואדון אמת, אבל לא יעלה בידו דכתיב כי השוחד יעור.

ובמסכת כתובות דף קה/ב, וז"ל: תנו רבנן ושוחד לא תקח אינו צריך לומר שוחד ממון אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור מדלא כתיב בצע לא תקח היכי דמי שוחד דברים כי הא דשמואל הוה עבר במברא אתא ההוא גברא יהיב ליה ידיה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא אמימר הוה יתיב וקא דאין דינא פרח גדפא ארישיה אתא ההוא גברא שקליה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא מר עוקבא הוה שדי רוקא קמיה אתא ההוא גברא כסייה אמר ליה מאי עבידתיך אמר ליה דינא אית לי אמר ליה פסילנא לך לדינא ר' ישמעאל בר' יוסי הוה רגיל אריסיה דהוה מייתי ליה כל מעלי שבתא כנתא דפירי יומא חד אייתי ליה בה' בשבתא אמר ליה מאי שנא האידנא אמר ליה דינא אית לי ואמינא אגב אורחי אייתי ליה למר לא קביל מיניה אמר ליה פסילנא לך לדינא אותיב זוזא דרבנן וקדיינין ליה בהדי דקאזיל ואתי אמר אי בעי טעין הכי ואי בעי טעין הכי אמר תיפח נפשם של מקבלי שוחד ומה אני שלא נטלתי ואם נטלתי שלי נטלתי כך מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה: –

תוספות כתובות דף קה/ב אפילו צדיק גמור ונוטל שוחד – והינו ק"ו לרשעים שכבר נטל שוחד בפעם ראשונה דבפעם ראשונה כשנוטל אכתי צדיק הוי שעדיין לא נטלו וק"ו לטפשים בפעם שניה שנוטל שוחד שכבר נעשה טפש מפעם ראשונה שנטלו. ועיין מאירי, פני יהושע, סמ"ג – חלק מצות לא תעשה – מצוה רח, ובראשית חכמה פרק הדיינים, ובספר קב הישר – פרק מד: ובכלל המקבל שוחד ממון שוחד דברים, וכשם שמצוה למנוע מלישב בדין בעבור הנאות ממון כך ימנע בשביל הנאה מועטת וידקדק הדיין כי הוא פוגם נשמתו. בכלל המוצא אבידה ואינו מכריז עליה, הוא היודע באיזה צד להציל ממון חבירו. – ובספר המצות הקצר – חלק מצוות לא עשה עא. מצות לא תעשה על הדיין שלא ליקח שוחד. שנאמר (שמות כג, ח): "ושוחד לא תקח". ואפילו לדון אמת. וחייב להחזיר. ואפילו שוחד דברים אסור. והנותן עובר על לאו ד"לפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט, יד), ושכר יד). – ובספר שם משמואל פרשת וישב – שנת תרע"ז, וז"ל: וידוע שכל דיין צריך להיות עומד מרחוק שלא יהי' שום דבר המושך את דעתו לאחד מן הצדדים. וזהו הענין ששוחד אסור אפי' כדי לשפוט אמת, אלא כף המאזנים תהי' שקולה וכמ"ש ושפטו העדה והצילו העדה, ופירשו ז"ל (סנהדרין ב'.) עדה שופטת ועדה מצלת. והנה הצדיקים הללו חששו לנפשם פן ברוח חן ובתחנונים ימשוך את לבבם ויכמרו רחמיהם עליו, וזה הוא בכלל שוחד, וכמ"ש הרמב"ן (דברים י"ט י"ג) שהרחמנות על הרוצחים היא אכזריות על הנקיים, ע"כ השתדלו לעשות בו דין טרם יקרב אליהם בחן שפתיו ובצהלת פניו וכבמדרש בקילוס הי' בא.

האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

תשובה!

[1]  *כל הנוטל שכר להעיד, עדותו בטל, כמו הנוטל שכר לדון, ואינן צריכים הכרזה [שעדותו בטלה], אלא הדין והעדות בטל מעצמו. (רמ"א חושן משפט סימן ל"ד סעיף י"ח).
[2]  *כל שעבר עבירה שחייבים עליה מלקות… לא שנה אם עבר לתיאבון … פסול לעדות. (שולחן ערוך חושן משפט סימן ל"ד סעיף ה').
[3]  *היתה העבירה שעבר מדרבנן, פסול מדרבנן, הג"ה, ויש אומרים בדבר מדבריהם, בענין שעבר משום חימוד ממון. (שולחן ערוך ורמ"א שם סעיף ז').
[4]  *כמו שעבר עבירה משום ממון, יעבור נמי להעיד שקר בשביל ממון, או הנאה שיהיה לו. (סמ"ע חושן משפט סימן ל"ד סעיף ו').
[5]  *החשוד לדבר אחד, אינו חשוד לדברים אחרים, אבל כל מה שצריך לאותו דבר, חשוד גם עליו, כגון, מי שהיה חשוד למכור חלב במקום שומן, והיה מרגיל הנערים לבוא לקנות ממנו באגוזים שהיה נותן להם, קונסים אותו שלא ימכור אפילו אגוזים. (שולחן ערוך יורה דעה  הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
[6]  *החשוד על הדבר, אינו נאמן עליו אפילו בשבועה. (שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עכו"ם סימן קי"ט סעיף ד').
[7]  *המוכר דברים האסורים, מעבירים אותו ומשמתים (מנדים) אותו. (שולחן ערוך יורה דעה סימן קי"ט סעיף ט"ו).

סיכום הדברים

לפי הנ"ל כמעט כל הרבנים היום מקבלים הון תועפות בעד ההכשר שנותנים ובפרט על הבשר, ואין לך אפילו עד אחד כשר שיהיה נאמן ושתוכל לסמוך עליו, ואיך הלומדים צועקים עד אחד נאמן באיסורין, ואין צריך לדרוש ולחקור אחריו, דע לך שאפילו הלכה זו מוטעת היא בידך, ואם למדת לא פרשו לך, דהלכה פסוקה (ברמ"א יורה דעה סימן קכ"ז סעיף ג'), דכל היכא דאתחזק איסורא כגון טבל, או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו, אלא אם כן בידו לתקנו,

ובשחיטות הגדולות לא רק שאין בידו של בעל המכשיר לתקנו, כי לא יניחוהו, אלא הוא שותף של בעל המסחר שחז"ל[1] אמרו עליו הכשר שבטבחים שותפו של עמלק, ובין כך ובין כך ויצא העגל הזה. ובני ישראל הכשרים אוכלים ומתפטמים באיסורי נבילות וטריפות חלב ודם רח"ל על סמך של הרע-בנים שהם לא רק שותפם של עמלק אלא הם העמלקים לבד, [ראה המראה מקומות בהערות].

והשם יתברך יזכנו להיות חלקי ממזכי הרבים, ואולי אבנה גם אנכי ממנה, ואליכם אישים אקרא להגות בהלכות אלו ולפרסמם בכל העולם כי הם יסודי הדת, ולא הוספתי משלי כלום, והם רק דברי השולחן ערוך הראשונים כמלאכים ותורה יבקשו מפיהם, ודברים היוצאים מלבות קדושים, יכנסו בלבות בני ישראל גזע תרשישים, אמן.

מסכת קידושין דף פב/א: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
מסכת סופרים פרק חמשה עשר: טוב שברופאים לגיהנם והכשר שבטבחים שותפו של עמלק.
תלמוד ירושלמי מסכת קדושין דף מז/ב: טוב שברופאים לגיהנם כשר שבטבחים שותפו של עמלק.

תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י.

ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמו שכתוב (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים.

המאירי על מסכת קידושין דף פ/ב: טוב שברופאים לגיהינם מפני שכמה פעמים שופך דמים מפני היאוש ושאינו משתדל כראוי במלאכת רפואתו או שאינו יודע לפעמים סבת החולי ודרך רפואתו ועושה עצמו בקי. כשר שבטבחים שותפו של עמלק פירשו גדולי הרבנים שמאכילים ספק טריפות מצד חסותם על ממונם ואיני יודע מה דמיון מזו לעמלק? – אלא שמפרשים בדבריהם מאליפז שנטל כלממונו ליעקב ונמצא שכלם חומדי ממון, ועיקר הדברים לדעתי שהוא חשוד על הסירוס והוא מעשה המיוחד לעמלק כמו שאמרו בהגדה שהיה מסרס ומשליך ערלותיהם כלפי מעלה לבזות מצות מילה. וזהו ענין ויזנב בך, וזהו לדעתי אמרו הנחשלים אחריך מלשון ביעי חשילאתא, עכ"ל.

תוספות הרא"ש על מסכת קידושין דף פב/א: שותפו של עמלק – במדרש דריש, עמלק עם לק שהיה להוט אחר ישראל ככלב אחר הנבילה להכי מדמי ליה לטבח שחס על בהמותיו להכשיר נבלות.

תוספות יום טוב על מסכת קידושין פרק ד משנה יד: טוב שברופאים לגיהנם. אינו ירא מן החולי ומאכלו מאכל בריאים ואינו משבר לבו למקום ופעמים שהורג נפשות, ויש בידו לרפאות העני ואינו מרפא. טוב שבטבחים. ספיקי טרפות באות לידו וחס על ממונו ומאכילן. עד כאן לשון רש"י. ושותפו של עמלק לא ניחא. דמה ענין עמלק למאכיל טרפות. ולכן נראה לפרש טוב שבטבחים הוא אכזרי ומזגו רע. והוא שותפו של עמלק האכזרי שזינב כל הנחשלים. ולא היה אומה ולשון שנזדווגו בישראל אחר שיצאו ממצרים והנסים שנעשו להם. כי אם עמלק ראשונה. וזה מורה על אכזריות לבבו שלא שם אל לבו הנסים והנפלאות שנעשו לישראל והמכות של מצרים במצרים ועל הים אלא אכזריותו וזדונו הכריעו לכך כמ"ש (דברים כ"ה) ולא ירא אלקים.

*    *    *    *    *

מה יותר גרוע?

הקלף הפסול?

או 9/11?

ב"ה, לכבוד חברי מערכת וועד העולמי למשמרת הקלף הי"ו

היות ושמעתי וראיתי שיש בעיות גדולות בהקלף, לכן טלפנתי לחבר שלי לשאול אותו מה הוא יודע בענינים אלו?

עד היכן הנאמנות מגעת?

א)     חבר שלי דיבר עם חבר שלו מארצות הברית שהוא סוחר עורות, וסיפר לו ששהקלף סוחר הבעל הבית של הקאמפאני ש….. עושה אצלו את הקלף, הוא יהודי חילוני (בהמפעל (קאמפאני) שלו עושים לעדער), הפועלים בהמפעל קאמפאני הם גויים, ובמשך העשרה ימים שהעורות הם בה'פרעס אין נמצא שם משגיח או אפילו יהודי. אבל ר' ……… בארץ ישראל עושין הקלף בעצמם.

גם אמר לו בעל סוחר העורות הנ"ל, שלפי ידיעתו רבים מסוחרי הקלף גם עושים את הקלף שלהם אצל החילוני הזה {בבני ברק?}.

תשובה, כל אחד יכתוב מה ששמע, ומה שבירר, והסוף יהיה שיתברר, שהמעשה של קרקא הוא גם כן בקלף!

ואי אפשר לסמוך על שום חסיד או צדיק או בעל צדקה, אך ורק אם יש לבעל הקלף הכשר טוב, ואז צריך גם כן סייעתא דשמיא גדולה, כידוע, ואביא לכם לדוגמא:

נביא לכם דוגמא קטנה מה שקרה עם העופות של הבד"ץ מהעדה החרדית:


ידוע שלהבד"ץ יש כמה אלפים טריפות בכל שבוע מהפגימות ושאר טריפות, וכמו כן לכל משחטות האחרות, ומוכרים כל עוף בשלשה שקל להערבים, מה עשה הסוחר הערבי, הוא שם את העופות הטריפות של הבד"ץ בתוך השקיות של הבד"ץ, [זה בכלל לא בעיה להדפיס לבד שקיות, כי כל אחד יכול להדפיס את זה] ומכר אותם לחנויות בתור עוף של הבד"ץ, בסכום של 10 שקלים, וזה הלך ככה 2 שנים עד שתפסו אותם.

ודברים כאלו תופסים כאן בכל זמן וכתוב בעיתונים איך שמביאים בשר מהמנהרות ומוכרים לכל החניות עם כל מיני הכשרים, ואותו הדבר זה בקלף, ולך תאמין לסוחרים, ומי שמאמין וקונה קלף בלי הכשר עתיד לתת את הדין שלא הניח תפילין ולא קיים מצוות מזוזה כל ימי חייו.

געדענקט! עס וועט אייך נישט העלפען קיין שום תירוץ א בע מע מיט א שאקעל מיט די פלייצע, איך האב מיך פארלאזט אויף דעם און דעט קלף מאכער מיט אלאנגע בארד.

מען וועט אייך פרעגען? פארוואס זענט איר נישט געגאנגען אליין מברר זיין דעם אמת?

די שטאט קראקע מיט קלף פון עזה איז אייך נישט געווען געניג צו פארשטיין אז די קלף מאכערס קענען טוהן אינטערערדיש וואס זיי ווילען?

ירא הקהל וישפוט!!!

מי יעשה את התיקון הכללי לכל היהודים שלא הניחו תפילין מימיהם ולא היו להם מזוזות כשרות אך ורק בגלל שקנו מהקלף הפסול בלי הכשר!!!

ראה דוגמה מה שיצא לאור בענין הטריפות במאנסי,

ובוודאי שלפסולי תפילין ומזוזות לא די לעשות תיקון כזה!!!

אלא תיקון מצאנו לו שיפרסם המכשול הגדול והנורא הזה ואז אלו שיכתבו תפילין כשרים על קלף כשר יהיה נזקף לזכותו

ימי הרחמים והסליחות
תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי

לאור המכשול הנורא שקרא בעיר בתורה מאנסי לכל אלו שנכשלו באכילת נבילות וטריפות במאנסי, ומחפשים תיקון ותשובה אמיתית על עון גדול כזה שאבותינו בזמן השואה מסרו נפשם על זה ואינם יכולים למחול לנפשם על העבר ואינם יודעים מה לעשות אפילו אחר שהלכו לגדולי ישדאל ובעלי מקובלים והם יודעים ומבינים האמת לאמיתו שלא היגיעו לתכלית ולתיקון האמיתי.

דע לך שמצאנו תיקון גדול (בלי תעניתים ובלי סיגופים וכו') שאתם לבד תבינו שהתיקון הזה הוא תיקון גדול (שמסתמא חשבתם על זה רק שאין אתם יודעים להוציאו מכוח אל הפועל) ואחר 120 שנה לא יוכלו לבא בטענה אליכם שלא עשיתם את שהייתם מחוייבים לעשות על פי תורה, כמבואר בילקוט מכתבים של החפץ חיים זצ"ל, שחייל בצבא אעל אף שמסר נפשו שלא לאכול נבילות וטריפות חלב ודם, וראה איך שיהודים אחרים אוכלים ולא הזהיר אותם, יקבל עונשו בעולם העליון על כל החיילים שאכלו נו"ט חלב ודם, שומו שמים.

המעוניין בתיקון האמיתי יתקשרו לוועד הרבנים לתיקון הכללי

Important Notice:
MONSEY MEAT SCANDAL

To anyone that wants to cleanse their soul from inadvertently eating treif meat from kosher butcher shops:  THERE IS A TIKKUN!

This sin is so great to bear that even in the time of Hitler, Y’’M, Jews had Mesiras Nefesh not to eat even a little piece of not kosher meat that could have saved his body but destroyed his soul.  And now, in our times, due to our many sins, Jews are by mistake eating meat they were led to believe is Kosher, but is completely neveilos and treifos, as has been proven since the time of the City of Cracow through today (as known from the Monsey Kosher butcher shop recently caught selling treifos throughout the years eaten by Jews all over the United States).  These Jews cannot rest their souls because they realize the gravity of the sin they have committed and the big stain on their soul which cannot be washed away.  Even after such Jews go to Mekubbilim and big Rabbis, this will not fix the damage to their soul.

You should know there exists a Tikkun Gadol that does not require fasting and self-flaggelation.  Those that have performed this Tikkun have said there is no greater cleansing from this sin.  Perhaps you were thinking about this Tikkun, but you never knew how to perform it.  We are writing this because we have the responsibility for every Jew, so that after 120 years the Bais Din Shel Mala should not come to us with a complaint that that we did not bring this information to you and therefore you were unable to correct your soul according to H-shem’s law as brought down by all the Gedolim such as the Chofetz Chaim and the Chazon Ish Z’’L.  For more information on this TRUE tikkun, please call 011-972-54-843-6784.

The organizers of this Tikkun do not benefit monetarily in any way, and have the support system in place to help people make this Tikkun, since the coming of Moshiach Tzidkanu is dependent upon this.

קלף כשר

PARCHMENT KOSHER

דף 7'        PAGE 7

פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה

אחי אהובי חביבי! אפשר שתרבה להקשות ולשאול שאלות חמורות, על מה ולמה באה אלינו כל הצרה הזאת, שנכשלנו עשרות בשנים בקלף פסול מעיקרו!

התשובה על זה!

השורש פורה ראש ולענה שגרמו כל זה, הם הם הערב רב – ראה 23 ספרים על הערב, מי הם הערב רב?

הרבנים שיודעים שרוב מאחינו בני ישראל הולכים עם תפילין ומזוזות פסולים, והספרי תורה רובם פסולים שנכתב על קלף של ערבים או מיפאן טשיינע ורוסיא ואינם אומרים כלום, הםה הם הערב רב האמיתיים, חוץ מאלו שאינם ידעים ולא ידעו, והיום כשהם יודעים כבר הם מוחים, זה סימן ששיכים להקדושה, ולא להטומאה.

הרכבת בא ישר לארץ ישראל מהמנהרות של עזה בהכשר של סאדאם-חוסעין עם יאסיר-ערפאת


סוף גנב לתליה

ככה היו צריכים לראות בעלי מפעלי הקלף שתפסו אותן שהכשילו לרבבות מישראל בסת"ם פסולים

סאדאם-חוסעין

הוא הבעל המכשיר על כל מפעלי הקלף בעזה
האם זה לא הכשר טוב??? הלא כולנו מניחים התפילין שלו ומברכים על הספרי תורה שלו וקונים המזוזות שלו בתכלית מהדרין מן המהדרין בכל הבתי כנסיות בכל העולם

ועכשיו אם אנחנו מניחים התפילין בקלף שלו עם ההכשר שלו, אז אנחנו חסידים שלו של סאדא"ם חוסעי"ן ויורשיו.
מי הם היורשים שלו? אם לא סוחרי הקלף בלי הכשר?

סאדאם-חוסעין
'saddam-hussein'


תמונה של הרב סאדאם חוסעין הבעל המכשיר הכי הגדול בעולם על המנהרות של מפעלי הקלף בעזה, במאנסי, ובוויליאמסבורג, ובירושלים עיה"ק ובבני ברק וכו'


יאסיר ערפאת משתיק כל סוחרי הקלף
מכשילי הרבים – שלא לגלות שהקלף בא מהכשר שלהם

הרבנים המכשירים יאסיר-ערפאת עם סאדאם-חוסעין ויורשיהם, לאחר שמכשילים את אחינו בני ישראל בקלף בהכשר שלהם, שולחים את הטילים רח"ל מאותם המנהרות של הקלף הטרף – ואנחנו כולנו שותקים וישנים שינת חוני המעגל

ולמה בא העונש שנשרפו כל כך הרבה יהודים רח"ל בהמגדלי התאומים עם לא על העונש הגדול שנכשלים אחינו בני ישראל בקלף שלהם ושורפים הנשמה שלהם  ואין פוצה פה ומצפצף

מדריך לקונה ספר תורה

הקונה צריך לדעת פרטים האלה:

מחיר הקלף עם הכשר לספר תורה – גובה 48 ס"מ

עולה כל יריעה 65$  – 62 יריעות לספר תורה

סך הכל 4.030$

מחיר הקלף לספר תורה – גובה 45 ס"מ

כל יריעה עולה 62$ – סך הכל – 3.844$

ישנם מחירים שמשלמים לספרי תורה, להקלף, להסופר ולהסוחר, הכל בכל מכל:

24.000$ – 32.000$ – 50.000$ – 100.00$

הקלף עולה בין: 4000-6000

הסוחר מרויח 20 או 30% ולפעמים רק 10% או 15%

ועכשיו אם הוא יכול לקנות הקלף מן עזה או יפן וסין יכול להרויח עוד כמה אלפים דולר לכל ספר תורה, ואם מוכר הרבה ספרי תורה, זה הרבה יותר כסף מן סוחרי הבשר נבילה שבח במאנסי שהיה צריך להסיר פלאמבע מכל עוף ולשים פלאמבע אחרת

הסופרים לוקחים לפי גדלותם והכתב ויראת שמים וכו'.

ישנם מחירים לסופרים שמשלמים להם לכל עמוד:

45$ – 55$ – 65$ – 75$ – 85$ עד 220$

הדרך היחידי להיות בטוח שההסופר כתב לך עם קלף כשר הוא:

אתה צריך לטלפן למפעל הקלף בהשגחה תמידית של הבד"ץ עדה החרדית שהם עושים רק עבודת יד, ותאמר לו אני רוצה לכתוב ספר תורה בגדול הזה או זה וכו'.

אתה משלם למפעל הקלף כל הכסף שעולה הקלף לספר תורה, ואתה אומר לסופר שלך לך אל נעפורסטאק ותבחר לך אצלו כל הקלף שאתה צריך לספר תורה שלי. – דע שאינך צריך לשלם במוקדם לכל הקלף של 62 יריעות, אתה יכול לקנות ולשלם רק סכום קטן של יריעות כגון 10 או 5 יריעות בפעם אחת, וכשהסופר גומר לכתוב, תתקשר עוד הפעם עם המפעל, ותשלם עוד פעם לסכום של כמה יריעות שאתה רוצה לקנות

אל תאמין לשום סוחר וסופר רק תעשה הכל לבד, כמו כשאתה קונה רהיטים בבית אתה הולך לראות מה החילוק בין זה לזה, ואתה לא קונה כסומא בארובה.

טלפון של תוצרת נעפארסטאק: 0573192456 או 029924865

תוצרת של עוד ב' סוחרים  שיש להם השגחת הבד"ץ

קלף בק עבודת יד: 02-991-5370 – 02-537-0634

קלף קעניגסבערג עבודת יד: 057-312-6844

אבל אצל המפעלים בק וקעיניגבערג אי אפשר לקנות רק עם סמל של העדה בגלל שהם מוכרים גם כן קלף בלי הכשר, וצריכים לבקש אך ורק בהכשר של העדה החרדית עבודת יד, ורק אז תקבל מה שאתה מבקש, ותוודע אם יש על זה סמל הבד"ץ, ככתוב בקול קורא של הבד"ץ

כאן תשמע שערוריית הקלף מרב המקוואות
הרהגה"צ מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א

פרשת: כי תצא, ופרשת כי תבא

האט ליין – 1212 – 461 – 2778

ליתר פרטי שערוריית הקלף:

www.israel613.com

שאלה: איך אני יכול לדעת איפה לקנות קלף מהודר לכתחילה?

תשובה

הקלף בהכשר הבד"ץ עדה החרדית כשרים לכתחילה – נעשה רק מעבודת יד

יש עוד שני הכשרים חדשים

מי שרוצה לקנות בשני מקומות החדשים צריך לטלפן לבד"ץ ולברר ממתי התחיל ההכשר, ושיהיה על כל קלף חותמת שלהם שבלי חותמת יכול להיות שזה בא מהמפעל הענקי ביריחו, ועזה

קלף בהכשר הבד"ץ – נפורסטק

ירושלים

רח' צפני' 35

05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה':

5:30-8:00 אחה"צ

ב' ד':

1:00-2:30

בית שמש

רח' חזון איש 30

(קומת מחסנים)

02-9924865

05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה':

2:30-3:30

ב' ד':

7:45-8:45 בערב

ירושלים

רח' צפני' 35

05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה' 5:30-8:00 אחה"צ

ב' ד' 1:00-2:30

בית שמש

רח' חזון איש 30 קומת מחסנים

02-9924865, 05731-92456

שעות פתיחה:

א' ג' ה' 2:30-3:30

ב' ד' 7:45-8:45 בערב

שאלה: איך אני יכול לדעת כל הפרטים מה שהולך בקלף ובבתים ובכל קדושת סת"ם?

תשובה!

ישנם מאות ספרים וקונטרסים וקול קורא'ס שכתבתי וכתבו אחרים על סת"ם

ראה לדוגמה:

בס"ד

תוכן הענינים:

קלף כשר

www.klafkosher.com

מדף # 1 עד דף # 79

דף א'        PAGE

 1. גליון "קול הסת"ם" # 1 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. רשימה מכל מפעלי הקלף הכשרים
 3. LIST OF ALL THE KOSHER PARCHMENT FACTORY'S
 4. אזהרה נוראה! WARNING!!!
 5. קול קורא – קריאת קודש מהבד"ץ עדה החרדית להיזהר לקנות רק קלף עם הכשר.
 6. רוב התפילין והמזוזות והס"ת נכתבו על הקלפים שבאים מערבים מיריחו ומעזה ומרבע מיליון מפעלי הקלף (PARCHMENT) של העכו"ם שיש בכל העולם.
 7. סודות מלחמת הקלף! – מי נלחם במי?
 8. מה עשו הסוחרים ובעלי מפעלי הקלף הטמאים המושחתים והמקולקלים מחטיאי הרבים כירבעם בן נבט???
 9. לכבוד כל הסופרים שכותבים על קלף בלי הכשר והסוחרים שמוכרים להם הקלף בלי הכשר – אתם גזלנים ואין אפשרות לבקש מחילה מהקונה וכמעט שנמנעת מהם דרך התשובה כמו "פינקעל" ממאנסי!!!
 10. סיפור נורא – איסור גזל
 11. מודעה נחוצה לכל קוני בארץ ובחו"ל! – סופר מחזיר הכסף להקונים. – שהקלף היה מסוחר מפעל שאין לו הכשר.
 12. ג' מר חשון תשס"ח. – אני סופר סת"ם כתבתי שנים הרבה ס"ת פרשיות ומזוזות על קלף בלי השגחה ל"ע. כעת נודע לי שיש על הקלפים האלו איסור מפני בעיות גדולות שתפסו משאות שלימים מהערביים, וכו. – דב פארקאש סופר סת"ם.
 13. סיפור נורא מהאדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע. – בשנת תשמ"ד כשהייתה השערוריה הגדולה שתפסו סוחר גדול שעשה קלף אצל גוים בלי ישראל עומד על גביו, ורבנים גדולים עוררו בקונטרסים, והעבירו את הקונטרסים לכ"ק אדמו"ר הגה"ק מקלויזנבורג זי"ע, שהיה אז 7 שעות אחר ניתוח, והתחיל לבכות, ואמר אני הייתי צריך להפוך כל העולם, וכו'.

דף ב'        PAGE 2

 1. גליון "קול הסת"ם" # 2 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כאן תשמע שערוריית הקלף מרב המקוואות הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – מה שנשמע ב"קו היהדות העולמי" 1-212-461-2778 ואם מטלפנים מארץ ישראל מתחילים – 0131 212 461 2778
 3. דרשה # 1 – אלול תשס"ז לפ"ק
 4. דרשה # 2 – הושענא רבה תשס"ח לפ"ק
 5. דרשה # 3 – ב' לך, ג' חשון תשס"ח לפ"ק
 6. דרשה # 4 – ד' וירא, י"ב חשון תשס"ח לפ"ק
 7. דרשה # 5 – ג' חיי שרה, ח"י חשון תשס"ח לפ"ק
 8. דרשה # 6 – ב' תולדות, כ"ד חשון תשס"ח לפ"ק
 9. ספר תפילין ומזוזות כהלכתן # 1
 10. הסופרים החזירו את מלוא סכום הכסף לקוניהם כשנמצאו פסול בסת"ם שכתבו, כבר בזמן רבי שמואל סלנט זצ"ל גאב"ד ירושלים עיה"ק תובב"א
 11. ספר תפילין ומזוזות כהלכתן # 2
 12. ספר שערוריית הקלף חלק א'
 13. ספר שערוריית הקלף חלק ב'
 14. ספר שערוריית הקלף חלק ג'
 15. בהם נתבארו באריכות המכשולות והקלקולים הנוראים מה שמתרחשים בעניני עיבוד הקלף לסת"ם ובהם יתגלה לך דברים נוראים מה שאף אחד בעולם לא יגלה לך!!!
 16. קונטרס מרכז שומרי סת"ם העולמי
 17. נתייסד בפולין מרכז שומרי סת"ם כפי שעיניכם תחזינה מישרים בקונטרס הזה – וחתום עליה 86 רבנים ואדמורי"ם

דף ג'        PAGE 3

 1. גליון "קול הסת"ם" # 3 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. תמונה מהרב לנדא שליט"א גאב"ד עיר התורה בני ברק  תובב"א עם כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א – באסיפה על שערוריית הקלף בחוה"מ סוכות תשס"ח לפ"ק
 3. על ידי שמקיימין מצות מזוזה אין לך צר ואויב שיבוא בשערי ירושלים
 4. כל אלו הסוחרים והסופרים שעוסקים בקלף בלי הכשר גורמים חס ושלום שהאויבים הערביים יבואו לשערי ירושלים רח"ל.
 5. שערוריית הקלף בעיתונים שנת תשס"ז – תשס"ח
 6. שערוריית הקלף בקול קורא'ס
 7. שנת תשס"ז – תשס"ח

דף ד'        PAGE 4

גליון "קול הסת"ם" # 4
כסלו תשס"ח לפ"ק

 1. קול קורא – קריאת קודש מהבד"ץ עדה החרדית להיזהר לקנות רק קלף עם הכשר. אל עם ה' אלול תשס"ה.
 2. תשובות מהגה"צ הרב שטערנבוך ראב"ד בד"ץ עדה החרדית ירושלים עיה"ק בעניני קלף וסת"ם.
 3. סת"ם כהלכתן (מהגה"צ מהגה"צ הרב שטערנבוך שליט"א) בענין הדיו – אופן עשייתו – ובענין אם עושים מדברים אסורים כגון סת"ם יינם.
 4. סת"ם כהלכתן – מבוא (מהגה"צ מהגה"צ הרב שטערנבוך שליט"א) – סדר כתיבת ס"ת תפילין ומזוזות עם ההידורים בקצרה – עיבוד הקלף, השרטוט והדיו.
 5. תשובות מבעל שבט הלוי הרב וואזנער בעניני קלף וסת"ם
 6. שו"ת שבט הלוי (מהגה"צ ר' שמואל הלוי וואזנער שליט"א) – סימנים קע"ג – קע"ד.
 7. תורת הלוי (מהגה"צ ר' שמואל הלוי וואזנער שליט"א)/
 8. תקנות לסופרים, מגיהים וסוחרי סת"ם (מהגה"צ ר' שמואל הלוי וואזנער שליט"א)..
 9. כתיבה כהלכתה – הלכות נחוצות להמזמין סת"ם.

דף ה'        PAGE 5

 1. גליון "קול הסת"ם" # 5 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מודעה להציל את הרבים ממכשול – י"ב תשרי שנת השמיטה תשס"ח לפ"ק – לאור שערוריית הקלף בחודש אלול תשס"ז לפ"ק, – מהרב שמואל נתנאל בלום סופר סת"ם – מחזיר כל הכסף שכתב על קלף בלי הכשר, על פי פסק רבנים גדולי ישראל.
 3. הצלת הרבים ממכשול – ב"ה, יום א' נח, כ"ה תשרי תשס"ח לפ"ק.
 4. Sofer Offers Refund or Free Replacement Shmuel Nesanel Blum, Sofer STaM, Bet Shemesh (Formerly of Kiryat Yoel, NY) Grandson of the Kashoi Gaon zatzal.

דף ו'        PAGE 6

 1. גליון "קול הסת"ם" # 6 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. רמזי קלף.

דף ז'        PAGE 7

 1. גליון "קול הסת"ם" # 7 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לגלות ולפרסם לכל העולם – שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב
  וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
  כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס
 3. To expose and publicise to whoever wishes to fulfil the mitzvos of Tefillin, Sefer Torah, Megillah and Mezuzah correctly, that they should specify with the Sofer that he write only on hand-prepared parchment with the best hechsher.
 4. He should not chas vesholom write on parchment without a hechsher
 5. Doing this would be like wearing Tefillin written on paper from the New York Times
 6. *
 7. Noferstock Parchment, Bet Shemesh

דף ח'        PAGE 8

 1. גליון "קול הסת"ם" # 8 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. "קלף נפרשטק" –
 3. Noferstock Parchment Hand-Made Parchment Factory “The only factory in the world”
 4. "המפעל היחידי בכל העולם"
 5. “The only factory in the world” The only factory in the world”
 6. “לייצור קלף כשר עבודת יד מתחלתו ועד סופו, עם הכשר של העדה החרדית על כל כל המפעל עם כל ההידורים שביד בני אדם לעשות (עם משגיח תמידי מתחלתו ועד סופו בכל זמן העבודה על כל המפעל, ויש לו כל המפתחות), והמפעל מיועד אך ורק לעבודת יד עם ההכשר – (זאת אומרת שלא עושים שם שום קלף אחרת בלי הכשר, מה שאין כזה בשום מפעל אחר בעולם).
 7. that produces entire hand-made parchment with the hechsher of the Badatz of the Eidah HaChareidis on the whole factory with all of the extra stringencies that are possible to fulfil (the mashgiach provides continuous supervision from beginning to end during all times that the factory is running and he also has all of the keys); the factory only
 8. produces supervised hand-made parchment – (meaning that no parchment is produced there without a hechsher, which cannot be said for any other factory in the world)
 9. Sifrei Torah Tefillin  Mezuzos Megillos
 10. Excellent for writing Special Service
 11. Keses Parchment
 12. Kenigsberg Hand-Made
 13. We supply Hand-Made Parchment
 14. For Sifrei Torah, Megillos, Parshios and Mezuzos
 15. Special Production
 16. Back Parchment
 17. High Quality Parchment Production for Sofrim, produced by G-d-fearing Avreichim
 18. Special Production of Hand-Made Parchments
 19. Warning!
 20. Unsupervised Area
 21. זהירות שטח הפקר. רצועות שנעשו על ידנ גוים.
 22. זכור! – האם קיימת מצות תפילין מימיך?

דף ט'        PAGE 9

 1. גליון "קול הסת"ם" # 9 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לכבוד כל הסופרים שכותבים על קלף בלי הכשר והסוחרים שמוכרים להם הקלף בלי הכשר
 3. סיפור נורא – איסור גזל מספר תפילין ומזוזות כהלכתן דף 51
 4. בס"ד, מודעה נחוצה לכל קוני בארץ ובחו"ל! ג' מר חשון תשס"ח.
 5. אני סופר סת"ם כתבתי שנים הרבה ס"ת פרשיות ומזוזות על קלף בלי השגחה ל"ע. כעת נודע לי שיש על הקלפים האלו איסור מפני בעיות גדולות שתפסו משאות שלימים מהערביים, – דב פארקאש סופר סת"ם

דף י'        PAGE 10

 1. גליון "קול הסת"ם" # 10 כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. הבעיות הגדולות בארץ בקלף הוא כדלהלן
 3. מה שהסופרים והרבנים לא מגלים, נגלה לכם קצת על קצה המזלג!!!
 4. We shall reveal to you some of the facts about parchment that the Sofrim and Rabbanim do not reveal:
 5. “A Holy Call”
 6. to the owners of factories that produce parchment
 7. Shmuel HaLevi Vosner Gaavad Zichron Meir, Bnei Berak

דף יא        PAGE 11

 1. גליון "קול הסת"ם" # 11 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מצוה אנציקלופדיה – סת"ם
 3. ה' חלקים –  ספרי תורה תפילין ומזוזות – דיניו ומנהגיו
 4. < אזהרה חמורה > חוטאים ומחטיאים את הרבים – > אונאה > גזלה > שקר > לפני עור > ביטול מצות עשה > ברכות לבטלה > חילול ה'.
 5. מרן בעל שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ה: מלך זקן וכסיל יושב על כסא של ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים
 6. מלאכת שמים, קלף כשר בהכשר הבד"ץ, # 4
  יו"ל על ידי וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה שע"י העדה החרדית, ירושלים, עיה"ק, תובב"א
 7. SOFER TEFILLIN U MEZUZOT
 8. IMPORTANT ANNOUNCEMENT CONCERNING
  TEFILLIN MEZUZOT AND SIFRE TORAH
 9. מודעה – מחפשים סופר ירא שמים
 10. מי מחריב את כל העולם כולו?

דף יב        PAGE 12

 1. גליון "קול הסת"ם" # 12 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שאלה? איך קרה דבר אסון כזה עם הבאסעס בירושלים עיה"ק שאנשים נשים וטף נשרפו חיים רח"ל על ידי הערבים הרוצחים ימ"ש
 3. מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?
 4. מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?
 5. המזוזות הזולות נעשות בדרכים שונות:
 6. יהודים יקרים!
 7. ארבעים אלף יהודים הניחו תפילין פסולים החפץ חיים

דף יג        PAGE 13

 1. גליון "קול הסת"ם" # 13 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. החיי אדם כותב:
 3. הנחת תפילין מניר ומפלסטיק תפילין ומזוזות במחיר זול
  סיפור משנת תשל"ז
 4. קריאת קודש מ' 33 רבנים לבעלי מפעלי הקלף שיקחו הכשר.

דף יד        PAGE 14

 1. גליון "קול הסת"ם" # 14 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קריאה לראשי ישיבות ומנהלים בדבר מכשולות חדשים
 3. כל הזהיר במצות מזוזה יאריכו ימיו וימי בניו
 4. שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה
 5. שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה
 6. גודל השכר של המקיים מצות תפילין וציצית
 7. שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה
 8. על מ"ש בטור שם: וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה וכו', כתב הבית יוסף, וזה לשונו: "וכל
 9. הקלף של המזוזות ותפילין שלך כשר?
 10. עון המתעה את הרבים שאין עונו מתכפר,
  ואינו יכול לעשות תשובה קריאה וזעקה גדולה מרבינו אברהם, תלמיד המהר"ם מרוטנבורג, בהקדמת ספרו "תיקון תפילין"
 11. מספר דברי תורה פרשת ואתחנן להגה"צ
  רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק והאדמו"ר מהאלמין שליט"א
 12. מעשה נורא בתאונת אוירון שהיו עליו 179 בני אדם בולעטין # 1 אלול תשנ"ח
 13. שיצא לאור על ידי הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק והאדמו"ר מהאלמין שליט"א
 14. להסיר מכשול

דף טו        PAGE 15

 1. גליון "קול הסת"ם" # 15 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עצור לרגע!!! – האם הקלף של התפילין והמזוזות שלך כשרים?
 3. Stop a Minute!
 4. Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?

דף טז        PAGE 16

 1. גליון "קול הסת"ם" # 16 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. זעקה גדולה ומרה מסופר אחד שנכשל
  וכתב הרבה שנים ספרי תורה תפילין מזוזות ומגילות על קלף בלי הכשר.
 3. GREAT AND BITTER CRY!
 4. Asher Green, Sofer Stam

דף יז        PAGE 17

 1. גליון "קול הסת"ם" # 17 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עצור!      STOP!
 3. הסופריס סת"ם שכותבים על קלף בלי הכשר הכי טוב עתידים ליתן את הדין, ונידונים בתליה על לשונם
 4. Attention!
 5. Writing on unsupervised parchment is like writing on a piece of paper taken from the New York Times.
 6. הקלף בלי הכשר היא כמו פיסת נייר של ניו יארק טיימס,
  וכאן תמצאו מה שהסופרים והרבנים לא מגלים לכם, מפני שהם מכת הערב רב ?!!!

דף יח        PAGE 18

 1. גליון "קול הסת"ם" # 18 – כסלו תשס"ח לפ"ק

אוצר ספרי קלף העולמי

מאגר ספרי קלף העולמי
The World Library on Parchment #1

מאגר ספרי קלף העולמי # 1

 1. מלחמת כשרות הקלף וספרי תורה תפילין ומזוזות
 2. מרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ומזוזה מימיו, ובירך ברכות לבטלה
 3. The War over the Kashrus of Parchment used for Sifrei Torah, Tefillin and
 4. The War over the Kashrus of Parchment used for Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzosמפקחי סת"ם קלף
 5. Stam and Parchment supervisors

דף יט        PAGE 19

 1. גליון "קול הסת"ם" # 19
  כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 2

 1. The World Library on Parchment #2
 2. מצוה אנציקלופדיה – איפה אפשר להשיג בימינו
 3. "קלף כשר" עם הכשר הכי טוב!
 4. Mitzvah Encyclopedia
 5. Where one can obtain Kosher parchment with the very best hechsher…!
 6. תמונה מהרבנים חברי הבד"ץ בראש כ"ק מרן גאב"ד ירושלים מבקר אצל קלף נאפארסטאק, וקלף "בק" וקלף "קס"ת" קלף עבודת יד לצורך: ספר תורה תפילין מזוזות ומגילות, בהשגחת העדה החרדית.
 7. A picture of the Rabbonim of the Badatz Eidah HaChareidis lead by the Gaavad shlita, visiting the factories of “Noferstock”, “Back” and “Keses” who produce hand-made parchment for Sifrei Torah, Tefillin, Mezuzos and Megillos under Badatz supervision.

דף כ        PAGE 20

 1. גליון "קול הסת"ם" # 20 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 3

 1. The World Library on Parchment #3
 2. מצוה אנציקלופדיה – הלכות עיבוד הקלף לשמה 27 ספרים.
 3. Mitzvah Encyclopedia
 4. The Laws of Producing Parchment Lishmah

דף כא        PAGE 21

גליון "קול הסת"ם" # 21
כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 4

The World Library on Parchment #4

 1. מצוה אנציקלופדיה
 2. אוצר ספרים ומודעות על כשרות הקלף בימינו # 1
 3. Mitzvah Encyclopedia
 4. Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #1
 5. קול קורא מוועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק. זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים. גביות עדות שהקלפים שכותבים עליהם ספרי תורות תפילין ומזוזות הם נעשים בלי השגחה על ידי נכרים במדינת טשיינע סין והם פסולים. ואין איש שם על לב. חודש אלול שנת תשס"אA Kol Koreh from the Vaad for Stam
 6. Investigation, Monsey, New York. A great and bitter cry – testimony that the parchment used for the writing of Sifrei Torah, Tefillin and Mezuzos are produced without any supervision. They are produced by gentiles in China and are completely possul, but nobody is aware of the situation. Ellul 5761.
 7. קול קורא להסיר מכשול שמביאים מזוזות מיאפאן וטשיינע נדפס על קלף –  – י"ל ע"י וועד לקדושת ספרי תורה תפילין ומזוזות בנשיאות הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין יצ"ו.
 8. מעשה איום ונורא מהקלף
 9. ומי יודע אם כל האלפים קרבנות של מלחמת יוה"כ ולבנון לא היו בשביל זה רח"ל בשביל שכל התפילין ומזוזות שלנו לא היו כשרים בכלל
 10. A Frightening and Awesome story about Parchment
 11. A Frightening and Awesome story
 12. Who knows if all of the thousands of deaths in the Yom Kippur and Lebanese wars were not because of a large portion of our Mezuzos and Tefillin by non-Kosher

דף כב        PAGE 22

 1. גליון "קול הסת"ם" # 2 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 5

The World Library on Parchment #5

 1. מצוה אנציקלופדיה
 2. אוצר ספרים ומודעות על כשרות הקלף בימינו # 2
 3. Mitzvah Encyclopedia
 4. Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2
 5. קלף מעזה מהערבים אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים קלף מעזה שערבים מיצרים אותם באותם המנהרות שעושים הפצצות – והסוחרים בארצינו הקדושה קונים את זה בשליש המחיר – ועכשיו תלך ותאמין לסוחר שמוכר לך קלפים בלי הכשר תמידי
 6. אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה. באידיש
 7. אראבישע קלף פון ארץ ישראל בהכשר הרבנים הצדיקים – שערוריה נוראה בארצינו הקדושה – אראבישע יוגנליכער אפגעשטעלט מיט אייגן-פאבריצירטע פארמעט, באידיש, ובלשון הקודש, דער בלאט, כ"א אב תשס"ה
 8. Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikim
 9. Parchment from Gaza that the Arabs produce in the same tunnels that they produce bombs; the middle-men in Eretz Yisroel buy them for a third of the regular price. How could you then believe the middle-man who sells you unsupervised parchment? Der Blatt 21st Av 5765 in Yiddish
 10. Parchment from Gaza with the hechsher of Rabbanim Tzaddikim

דף כג        PAGE 23

 1. גליון "קול הסת"ם" # 23 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לגלות ולפרסם לכל העולם – שמי שרוצה לקיים מצות תפילין, ספר תורה, מגילה, ומזוזה, כהלכתה שכתובות על קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב, יתנה עם הסופר שלו שיכתוב אך ורק על קלף קלף כשר עבודת יד מעובד לשמה עם הכשר הכי טוב וחס ושלום שלא יכתוב על קלף בלי הכשר
  כי זה כמו שמניח תפילין שכתוב על נייר של הניו יארק טיימס

מאגר ספרי קלף העולמי # 6

 1. The World Library on Parchment #6
 2. מצוה אנציקלופדיה –  אוצר ספרים ומודעות על כשרות הקלף בימינו # 3
 3. The World Library on Parchment #6
  Mitzvah Encyclopedia
 4. Collection of Seforim and Notices about the Kashrus of Parchment Today #2
 5. אל הקהל היהודי – להסיר מכשול – מזוזות מיאפאן וסין, נדפס על קלף – י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א – באידיש.
 6. To remove the stumbling block – Mezuzos from Japan and China printed on parchment. Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita. In Yiddish.
 7. הסופר מהולל, הקלף?!!!
 8. Parchment – The Sofer is outstanding. What about the parchment?
 9. פנים חדשות, גליון 554, כג אלול תשס"ד – רבים ממניחי התפילין אינם יודעים כי קיים חשש רציני בקלף ויתכן כי אינם מניחים תפילין כלל
 10. מודעה נחוצה – להודיע ולהגלות – גנבים עליך ישראל, חשבון הנפש, הסופרים והקלף הפסול, האסון הגדול ביותר מאז בריאת העולם, התעוררות לתשובה ותיקונים בענין כשרות תפילין ומזוזות, שמעה עמי ואדברה!!! – וועד למחקר סת"ם מאנסי ניו יארק, זעקה גדולה ומרה – שק ואפר יוצע לרבים – מכתבו של הסופר המהולל הרב החסיד רבי אליעזר זאב צירקינד בשנת תשד"מ באותו ענין
 11. Ponim Chadoshos, No.554, 23 Ellul 5764. Many people who wear Tefillin are not aware that there is a serious concern that the parchment used could be possul. An important notice – to reveal to you that Jews are being robbed; introspection; the Sofrim and the possul parchment; the greatest disaster in world history; an awakening to repent and how to fix the problem of the kashrus of Tefillin and Mezuzos – listen my people and I shall speak!!! Vaad for Stam investigation, Monsey NY; a bitter cry – the letter of the outstanding Sofer HaRav HaChassid Rebbi Eliezer Zev Tzirkind in the year 5744 about this matter.
 12. דער בלאט ער"ש משפטים כ"ה שבט, תשס"ה, ולמספרם פברואר 4 – 05
 13. Der Blatt – War over parchment Der Blatt. 25th Shevat 5765, Feb 4th 2005

דף כד        PAGE 24

 1. גליון "קול הסת"ם" # 24
  כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 7

 1. The World Library on Parchment #7
 2. מצוה אנציקלופדיה – הלכות מזוזה – דיניו – ומנהגיו
 3. itzvah Encyclopedia The Laws of Mezuzah

Its laws and customs

דף כה        PAGE 25

 1. גליון "קול הסת"ם" # 25 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 8

The World Library on Parchment #8

 1. מצוה אנציקלופדיה – בולעטינ'ס על כשרות הקלף
 2. שיצא  לאור על ידי וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
  ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות

Mitzvah Encyclopedia
Bulletins about the Kashrus of Parchment
Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos
by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

דף כו        PAGE 26

 1. גליון "קול הסת"ם" # 26 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 9

 The World Library on Parchment #9

 1. מצוה אנציקלופדיה – קול קורא'ס על כשרות הקלף שיצא  לאור על ידי וועד להצלת כשרות תפילין ומזוזות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות
 2. Mitzvah Encyclopedia
 3. זכור! אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף אין לו הכשר  לא קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך
 4. Mitzvah Encyclopedia
 5. Kol Korehs about the Kashrus of Parchment
 6. Published by the Vaad LeHatzalas Kashrus Tefillin Umezuzos
 7. Remember! If the Sofer is not G-d-fearing or if the parchment is not kosher you have never fulfilled the mitzvah of Tefillin or Mezuzah!
 8. Published by HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Holmin, shlita.

דף כז        PAGE 27

 1. גליון "קול הסת"ם" # 27 – כסלו תשס"ח לפ"ק

מאגר ספרי קלף העולמי # 10

The World Library on Parchment #10

TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

דף כח        PAGE 28

 1. גליון "קול הסת"ם" # 28 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. זהירות הקלף הוא שטח הפקר
 3. כל ישראל ערבים זה לזה !
 4. Stop a Minute!
 5. Is the parchment of your Mezuzos and Tefillin kosher?
 6. Where are you in the world? Ahah!
 7. Please go right away and check that you put on kosher Tefillin today!!!
 8. נכון להיום יש ב"ה 3 מפעלים גדולים של עיבוד הקלף
  עם אישור הבד"ץ של העדה החרדית
 9. As of today, there are, B”H, 3 large factories that produce parchment with the approval of the Badatz of the Eidah HaChareidis.

דף ל        PAGE 30

 1. גליון "קול הסת"ם" # 30 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. TEFILLIN, SIFREI TORAH AND MEZUZOT

דף לא        PAGE 31

 1. גליון "קול הסת"ם" # 31 – כסלו תשס"ח לפ"ק

תלחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין

Press here

 1. Movie showing how they slaughter in the Rubashkin slaughter-house
 2. האם הסוחרים המוכרים קלף פסול יש להם נאמנות???

דף לב        PAGE 32

 1. גליון "קול הסת"ם" # 32 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מכתבים למערכת

דף לג        PAGE 33

 1. גליון "קול הסת"ם" # 33 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שאלה מעניינת!!
 3. איפו הם כל הרבנים הצדיקים וכל הראשי ישיבות מארצינו הקדושה? למה אתם יושבים ושותקים, ואין אתם מגלים ליהודים שומרי תורה ומצות שיפסיקו לאכול בשר בהמה, ושידקדקו לאכול רק בשר עוף שאינו בא מהמנהרות? עד מתי אתם שותקים? האם אינכם רואים מה שקורא יום יום למאות יתומים חדשים ואלמנות רח"ל, וחז"ל אומרים שהכל בא ממאכלות אסורות!!!
 4. עיתון המודיעיום א' במדבר, כ"ה אייר תשס"ז מ' לעומר
 5. עיתון יתר נאמןיום ד' כ"ג ניסן תשס"ז, ח' בעומר, (11 באפריל 2007)

דף לד        PAGE 34

 1. גליון "קול הסת"ם" # 34 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. העונש בחיבוט הקבר על האוכל מאכלות אסורות
 3. האם יש נאמנות להעיד, שהבשר וכו' כשר?
  רבנים ומשגיחים הנותנים הכשרים ומקבלים מאות ומליוני דולרים לשנה, וחלק מהם שותפים במסחר האם הם נאמנים על פי התורה?

דף לה        PAGE 35

 1. גליון "קול הסת"ם" # 35 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מה יותר גרוע הקלף הפסול או 9/11 ???
 3. עד היכן הנאמנות מגעת? – ירא הקהל וישפוט!!!
 4. ימי הרחמים והסליחות תיקון הכללי לאוכלי נבילות וטריפות במאנסי
 5. Important Notice:
 6. MONSEY MEAT SCANDAL
 7. גליון "קול הסת"ם" # 36 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 8. בקרוב יצא לאור הספר המופלא שממתין בדפוס זה עשרים וחמש שנים (ורק בשביל רבני הערב רב עדיין לא נדפס) השם של הספר המופלא הוא: "מנהרות הקלף חלק ראשון"

דף לז        PAGE 37

 1. גליון "קול הסת"ם" # 37 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 31
 3. שאלה לכל הרבנים ואדמורים ובתי דינים לכל העולם כולו הק' שמואל נתנאל בלום נכד לאא"ז הגה"ק מקאשוי זצוקללה"ה סופר סת"ם פה עיה"ק בית שמש ת"ו (מלפנים בקרית יואל ניו יארק)

דף לח        PAGE 38

 1. גליון "קול הסת"ם" # 38 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מרכז שומרי סת"ם בפולין

דף לט        PAGE 39

 1. גליון "קול הסת"ם" # 39 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 32
 3. הסופרים והסוחרים בארה"ב ובאר"י רצים ושבים כאחשתרנים בני הרמכים מרב לרב וממו"צ למו"צ ומבי"ד לבי"ד, וכבר נתנו עשרות אלפים לרבנים שיתנו פסק מהאצבע הקטנה, שכל הקלפים שאין עליהם הכשר שכתבו עליהם סת"ם עד היום, הכל וישר, ועושים טעראר על כל מי שאינו מחזיק עמם.

דף מ        PAGE 40

 1. גליון "קול הסת"ם" # 40 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כשרות תפילין ומזוזות
 3. בו יבואר בירורים נוראים מה שנתגלה לנו מספר "מחקר סת"ם", בעניני תפילין ומזוזות, ובפרקים האלו רואים גודל השכר למי שיש לו תפילין ומזוזות כשרים, והעונש למי שאין לו.
 4. סימן א. סוגי האנשים שקונים תפילין ומזוזות
 5. סימן ב. כור המבחן באיזה מדריגה עומדים (אדם ניכר . . בכיסו)
 6. סימן ג. מעשה נורא מהקלף, עם הרב ר' אליעזר זירקינד שליט"א
 7. סימן ד. כמה רבבות מאחב"י היו מניחים כל יום תפילין פסולים, שהבתים לא היו מרובעות סימן ה. נוסח המודעה שנדפסה ב"מדריך לכשרות"
 8. סימן ו. המזוזות שיש לנו – האם הם באמת כשרים?
 9. סימן ז. מעשה נורא מספר הגן ודרך משה
 10. מצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה

דף מא        PAGE 41

 1. גליון "קול הסת"ם" # 41 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. ארץ ישראל אויף רעדער צוליב טריפה פארמעט,

דף מב        PAGE 42

 1. גליון "קול הסת"ם" # 42 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. יעצט ביי שערורריית הקלף חזר'ט זיך איבער די זעלבע מעשה ווי קראקא ווי צוויי אידן זענען מאכיל נבילות וטריפות במשך 40 יאהר די גאנצע שטאט קראקא

דף מג        PAGE 43

 1. גליון "קול הסת"ם" # 43 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 33
 3. יום ד' פרשת וירא תשס"ח לפ"ק
 4. מי יודע כמה יהודים כשרים שומרי תורה ומצוות עובדים את השם במסירות נפש מתוך דחקות, עזבו את עולמם והשאירו בית מלא יתומים רח"ל
 5. הכל בשביל שהקלף לסת"ם היה פסול משום שלא היה לו הכשר הכשר
 6. ומי אשם בכל זה???

דף מד        PAGE 44

 1. גליון "קול הסת"ם" # 44 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. תלך ותאמר תהלים ותפלות להר הזיתים על קברי הנפטרים שנפטרו בגלל שלא הלכו בתפילין כשרים בגלל שהקלף לא היה כשר, שתזכה לילך עם תפילין כשרים שנכתבו על קלף כשר לכל הפחות פעם אחת בחייך, ושתינצל מדין הקשה, ותתבונן שם מהתכלית

דף מה        PAGE 45

 1. גליון "קול הסת"ם" # 45 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 34
 3. עדכון רשימה חדשה מכל מפעלי הקלף:
  ט"ז טבת תשס"ח
 4. רשימה מכל מפעלי הקלף הכשרים
  LIST OF ALL THE KOSHER PARCHMENT FACTORY'S
 5. עכשיו שנתברר שהקלפים בלי הכשר, הם פסולים וצריכים גניזה, אנו מפרסמים כאן הקלפים שיש להם הכשר
 6. אזהרה נוראה!

דף מו        PAGE 46

 1. גליון "קול הסת"ם" # 46 – כסלו תשס"ח לפ"ק

דף מז        PAGE 47

 1. גליון "קול הסת"ם" # 47 – כסלו תשס"ח לפ"ק

דף מח        PAGE 48

 1. גליון "קול הסת"ם" # 48 – כסלו תשס"ח לפ"ק

דף מט        PAGE 49

 1. גליון "קול הסת"ם" # 49 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כל ישראל ערבים זה לזה
 3. פאר הקלף

דף נ        PAGE 50

 1. גליון "קול הסת"ם" # 50 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כל ישראל ערבים זה לזה

דף נא        PAGE 51

 1. גליון "קול הסת"ם" # 51 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. כל ישראל ערבים זה לזה

דף נב        PAGE 52

 1. גליון "קול הסת"ם" # 52 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עיתון דזושס פרעס.

דף נג        PAGE 53

 1. גליון "קול הסת"ם" # 53 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מודעה נחוצה – אני מחזיר המעות לכל קוני בארץ ובחו"ל! – אשר גרין סופר סת"ם טל:052-402-5830, 1212-461-2778

דף נד        PAGE 53

 1. גליון "קול הסת"ם" # 54 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 35
 3. "קול זעקה" הזה נתפרסם בארץ ישראל

דף נה        PAGE 55

 1. גליון "קול הסת"ם" # 55 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. וכתבתם – איך כותבים ספר תורה

דף נו        PAGE 56

 1. גליון "קול הסת"ם" # 56 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מזוזה – קלף כשר
 3. בית מזוזה ספרדי מפואר

דף נז        PAGE 57

 1. גליון "קול הסת"ם" # 57 – כסלו תשס"ח לפ"ק
תוצאות חיפוש "קלף" PARCHMENT) )

באתרי האינטרנט

מכל מה שאתה רוצה ואתה לא רוצה לקנות הקלף שלך – מכל מיני בהמות טמאות חיות טמאות עופות טמאות שרצים ורמשים למיניהם וכו' וכו'

מתוך 331,000 אתרים – והחיפוש עדיין לא נגמר שיש עוד

דף נח        PAGE 58

 1. גליון "קול הסת"ם" # 58 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. ספר קסת הסופר מהרה"ג רבי שלמה גאנצפריד זצוק"ל בעל מחבר ספר קיצור שולחן ערוך

דף נט        PAGE 59

 1. גליון "קול הסת"ם" # 59 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף ס        PAGE 60

 1. גליון "קול הסת"ם" # 60 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף סא        PAGE 61

 1. גליון "קול הסת"ם" # 61 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף סב        PAGE 62

 1. גליון "קול הסת"ם" # 62 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. המשך קסת הסופר

דף סג        PAGE 63

 1. גליון "קול הסת"ם" # 63 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עיתון יתד נאמן – מודעה לכל קוני בארץ ובחו"ל

דף סד        PAGE 64

 1. גליון "קול הסת"ם" # 64 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 1 – כאן תשמעו דרשת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות – "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם" מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי" 1-212-461-2778  אלול תשס"ז לפ"ק

דף סה        PAGE 65

 1. גליון "קול הסת"ם" # 65 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 2

דף סו        PAGE 66

 1. גליון "קול הסת"ם" # 66 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 3

דף סז        PAGE 67

 1. גליון "קול הסת"ם" # 67 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 4

דף סח        PAGE 68

 1. גליון "קול הסת"ם" # 68 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 5

דף סט        PAGE 69

 1. גליון "קול הסת"ם" # 69 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. שערוריית הקלף # 6

דף ע        PAGE 70

 1. גליון "קול הסת"ם" # 70 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. עונג שבת – עיתון שבועי – ברוקלין ניו יארק – מודעה מהרב שמואל נתנאל בלום שליט"א.

דף עא        PAGE 71

 1. גליון "קול הסת"ם" # 71 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. דאס אידישע ליכט – עיתון שבועי – ברוקלין ניו יארק
 3. מודעה מהרב שמואל נתנאל בלום שליט"א.

דף עב        PAGE 72

 1. גליון "קול הסת"ם" # 72 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. מכתבים למערכת – LETTERS TO THE EDITORS

דף עג        PAGE 73

 1. גליון "קול הסת"ם" # 73 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. אחד מן הפרסומים הרבים של סופרי וסוחרי סת"ם – נתפרסם בעיתון יתד נאמן חשון תשס"ח לפ"ק – מהרב אשר גרין סופר סת"ם

דף עד        PAGE 74

 1. גליון "קול הסת"ם" # 74 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. לחץ כאן לשמוע דרשות שערוריית הקלף
  "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם בלי הכשר"
  מאת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות
  מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי" 1-212-461-2778
 3. תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
  רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
 4. תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
  רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
  ביחד עם הגה"צ רבי מאיר ברנסדורפר שליט"א
  חבר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
  באמצע בניית מקוה בארצינו הקדושה
 5. תמונת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
  רב המקואות העולמי בלי תשלום שכר
  ביחד עם הגה"צ רבי מאיר ברנסדורפר שליט"א
  חבר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
  באמצע בניית מקוה בארצינו הקדושה

דף עה        PAGE 75

 1. גליון "קול הסת"ם" # 75 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. חדשות פצצת אטום
 3. שערוריית הקלף # 7 – כאן תשמעו דרשת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם" מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי" 1-212-461-2778 – עש"ק וישלח, י"ג כסלו תשס"ח
 4. שערוריית הקלף # 8 כאן תשמעו דרשת הגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א – רב המקואות "אודות המכשולות הגדולות בקלף לסת"ם" מה שנשמע ב"קול היהדות העולמי"
  212-461-2778 – יום ה' מקץ, ב' דחנוכה, כ"ו כסלו תשס"ח
 5. סוחרי הקלף קונים את הרבנים ואת לבלרי העיתונים בכסף מלא שישתיקו את הפצצת אטום של הקלף הפסול
 6. אירן – והקלף – מי זורק את האטאם הראשון?
 7. מלחמת אטאם התחילה
 8. שערוריית החלב –  שערוריית הקלף
 9. (סליחה שהמערכת עוד באמצע העבודה להכין כל הדוקאמענטען והספרים שיראו בדיוק מה שהולך להיות!)

דף עו        PAGE 76

 1. גליון "קול הסת"ם" # 76 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. ציטוטים מתוך דרשת שערוריית הקלף # 7 – הסופר הרב בלום:
 3. הרב יאקאב פון די קלף סטראשעט מיט הארגענען:

דף עז        PAGE 77

 1. גליון "קול הסת"ם" # 77 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. טראך טראך די הימעל פאלט איין! – וואס איז געשעהן?
 3. דער עולם מיינט אז איך בין שוין איינגעשלאפן – די שערוריית הקלף איז איינגעשלאפן !!!

דף עח        PAGE 78

 1. גליון "קול הסת"ם" # 78 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. די הצלה ווי אזוי מען וועט ראטעווען די וועלט
  צו האבן כשר'ע ספרי תורה
 3. אין יעצט וועלען מיר זיך נעמען אויף דעם רב
  "הרב שמאי קהת הכהן גראס" פון בעלזא! אויף שיינעם יחוס בריוון וואס ער האט געשריבען פאר יאקאב'ס טרייפענע קלף קאמפאני.
 4. הרב שמאי קהת הכהן גראס, מיר וועלן אביסל צונעמען אייך מיט אייער בריוו: מיר האבן דא צו טוהן מיט המן'ס וואס ווילן פארפלייצן כלל ישראל מיט טרייפענע קלף

דף עט        PAGE 79

 1. גליון "קול הסת"ם" # 79 – כסלו תשס"ח לפ"ק
 2. יעצט וויל איך געבן א מעסידזש פאר הרב מנחם דאווידאוויטש שליט"א דער ראש און די רבי פון אלע סופרים שבדורינו!

 

…..

הבעיות הגדולות בקלף1

……הבעיות בקלף2

 

..מי גנב ומחטיא את הרבים מי מחריב את העולם 2 מי מחריב את העולם כולו1

 

 

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*