logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות- לרבני מקוואות בכל ארץ


מקווה חבד- מבט פנים

מכתב מבית דין צדק לעניני מקוואות – קם רבי שמעון

מצות תוכחה חלק ב –

דברי תוכחה חלק ג

דברי תוכחה חלק 4

דברי תוכחה חלק 5

דברי תוכחה חלק 6

הזדעזעי בארא פארק ת

 מקוה מרב המכשיל

 

DSC08099דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות

 דברי תוכחה אלו מיועדים לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

  ספרדי  "קויתי ד' (ספרד)" אופקים  הרצוג
ספרדי  "ר' דוד ברוך" אופקים  קבוץ גלויות
ספרדי  "ר' דוד ומשה" אופקים  קדש
ספרדי  "ר' חיים חורי" אופקים  הרב עוזיאל
ספרדי  "ר' חיים פינטו" אופקים  הרצל
ספרדי  "ר' מאיר (ספרד)" אופקים  צה"ל
פרסי  "ר' מאיר (פרס)" אופקים  הנשיא
ספרדי  "ר' עמרם בן דיואן" אופקים  גן ציגל
ספרדי  "ר' עקיבא" אופקים  תרשיש 23
ספרדי  "רינת יעקב" אופקים  אבוחצירא
ספרדי  "רשב"י" אופקים  חזון איש
ספרדי  "שארית יעקב" אופקים  חזון איש
אשכנזי  "שארית יעקב" אופקים  צה"ל
ספרדי  "שבז"י" אופקים  אלי כהן
ספרדי  "שבטי ישראל" אופקים  חזון איש
אשכנזי  "שויתי ד'" אופקים  קבוץ גלויות
ספרדי  "שערי רחמים" אופקים  צה"ל
אשכנזי  "תפארת ישראל" אופקים  אבוחצירא
ספרדי  "תפילה לדוד אור רפאל" אופקים  שפיר
"
תקוה" אופקים  אור הגנוז ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" אור הגנוז  שרת 32
"
אהבת חיים" אור יהודה  יקותיאל אדם 22/4
"
אהל משה" אור יהודה  דגניה 40
"
אוהל אבנר" אור יהודה  ההגנה 20
"
אור ישראל" אור יהודה  הראשונים 70
"
אלי כהן" אור יהודה  אסירי ציון
"
בית יעקב" אור יהודה  הרצל
"
בן איש חי" אור יהודה  שפרינצק 1
"
ברכת יצחק" אור יהודה  אסירי ציון 9
"
דוד אלעזר" אור יהודה  סיני
"
היכל אבנר" אור יהודה  ההגנה 24
"
היכל מיכאל" אור יהודה  יחזקאל קזז 8
"
היכל שלמה נקוצ'ה" אור יהודה  שפרינצק 1 ת"ד 233
"
היכל שמואל" אור יהודה  הרצל 18
"
יגדיל תורה" אור יהודה  הסביון
"
יד לאחים" אור יהודה  סמטת במעלה
"
יחזקאל" אור יהודה  שפרינצק
"
ישמח משה" אור יהודה  יקותיאל אדם 22/4
"
כתר מנחם" אור יהודה  יוסף קארו
"
מגן דוד" אור יהודה  כצנלסון
"
משכן האבות" אור יהודה  צאלון
ספרדי  "נוה ספרדים" אור יהודה  ז'בוטינסקי 14
פרסי  "עולי אירן" אור יהודה  יוסף חיים 10
ספרדי  "עולי בבל" אור יהודה  שרת 25
ספרדי  "עולי בבל סקיה ב'" אור יהודה  העצמאות 32
בוכרי  "עולי בוכרה- מרכזי" אור יהודה  ז'בוטינסקי 16
גרוזיני  "עולי גרוזיה" אור יהודה  הדיקלה 46
ספרדי  "עולי הודו" אור יהודה
ספרדי  "עולי לבנון" אור יהודה  הנרקיס 31
ספרדי  "עולי תורכיה" אור יהודה  סמטת חברון 4
"
עץ חיים" אור יהודה  צאלון
"
פועלי צדק" אור יהודה  יקותיאל אדם
"
צמח צדק" אור יהודה  הגולן
"
רס"ג" אור יהודה  הבנים
"
שיבת ציון" אור יהודה  ההגנה
ספרדי  "שיכונים" אור יהודה  דוד אלעזר 32
"
שער הרחמים" אור יהודה  תפארת ישראל 10
"
תפארת ישראל" אור יהודה
"
אהבת אחים" אור עקיבא
"
אהבת שלום" אור עקיבא
"
אור יעקב" אור עקיבא
"
אור שלום מרדכי" אור עקיבא
"
בית יוסף" אור עקיבא
"
היכל דוד" אור עקיבא
"
זכור לאברהם" אור עקיבא
"
חב"ד" אור עקיבא
"
יקותיאל אדם" אור עקיבא
"
ישמח ישראל" אור עקיבא
"
כדורי יוסף" אור עקיבא
"
מזוג גלויות" אור עקיבא
"
מפתן" אור עקיבא
"
נצח אליהו" אור עקיבא
"
עדת ישורון" אור עקיבא
"
עזרת אחים" אור עקיבא
"
עטרת יצחק" אור עקיבא
"
עץ חיים" אור עקיבא
"
צעירים" אור עקיבא
"
קדושים" אור עקיבא
"
ר' דוד משה" אור עקיבא
"
רשב"י" אור עקיבא
"
שיח יצחק" אור עקיבא
"
שערי צדקה" אור עקיבא
"
שערי רחמים" אור עקיבא  אורה
תימני  "שמחת אורה" אורה  השיטה 11
ספרדי  "אוהל אברהם" אורנית  האורן פינת האלון
ספרדי  "היכל דוד" אורנית  הזית
דתית  אשכנזי  "היכל משה" אורנית  הורד (בגן רקפת)
אשכנזי  "חבירינו" אורנית  שפינוזה
"
אגודת ישראל" אזור  קפלן 17
"
בית חב"ד" אזור  סמטה אלמונית
"
בית ישראל" אזור  עליה שניה 1
"
בית פלטיאל" אזור  יצחק שדה 2
"
הפועל המזרחי" אזור  ברזילי 4
"
ישורון" אזור  בן גוריון 52
"
נסים" אזור  וייצמן 1
"
עץ חיים" אזור  קפלן
"
שארית הפליטה" אזור  בן גוריון
"
שבזי" אזור  דרך השבעה (כביש ראשי)
"
שערי ציון" אזור  ההגנה
"
שערי תשובה" אזור  מושב אחוזם
לכיש  ספרדי  "הרב יצחק אלקבץ" אחוזם  מושב אחוזם
לכיש  ספרדי  "מגן דוד" אחוזם
תימני  "מגן דוד" אחיהוד
תימני  "נחלת אחים" אחיהוד
תימני  "רמב"ם" אחיהוד
תימני  "שבז"י" אחיהוד  אביטוב
ספרדי  "מרכזי" אחיטוב
ספרדי  "אילניה" אילניה  הדקל
"
אוהל משה" אילת  אטד 6
"
אור החיים" אילת  שד' התמרים
"
אליהו הנביא" אילת  מאחורי קופ"ח הכללית
"
אעירה השחר" אילת  מול סופר רזין
"
גאולי תימן" אילת  משעול הפטן
"
הרמב"ם" אילת  הדקל
אשכנזי  "חב"ד" אילת  שכונה ד'
שכונה ד'  ספרדי  "חסד לאברהם" אילת  הדקל
אשכנזי  "יהלום" אילת  ביה"ס ימין הרצוג
"
ימין הרצוג" אילת
שכונה א'    "ישורון" אילת  שד' התמרים
"
מאור החיים" אילת  שכונה א'
(
ליד המקווה)
שכונה א'  ספרדי  "מגן אברהם" אילת  מפוח
תימני  "מתימן יבוא" אילת  שחמון
"
נצח ישראל" אילת  מול מכבי האש
"
עץ החיים" אילת  הדקל
"
פחד יצחק" אילת  מערב 6 (ביה"ס צאלים)
"
צאלים" אילת  מערב 1
"
שיח ישראל" אילת
שכונה ג'    "שמחת ישראל" אילת  ביה"ח יוספטל
"
שערי הרפואה" אילת
ידע ונוי    "שערי צדק" אילת  ד.נ. לב השומרון 44834
"
גבעה 851" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
"
גבעת חייל 777" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
"
גבעת עולם" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
"
ישיבה גבוהה" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
"
ישיבתי – חיצים" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
"
מרכזי" איתמר  גבעת החי"ש
אשכנזי  "גבעת החי"ש" אלון שבות  אודיטוריום בישיבה
אשכנזי  "מנין שני" אלון שבות  מרכז מסחרי
אשכנזי  "מרכזי" אלון שבות  מרכז מסחרי
ספרדי  "עדות מזרח" אלון שבות  מועדון השכונה (זמני)
אשכנזי  "שכונה חדשה" אלון שבות  מרכז מסחרי
תימני  "תימני" אלון שבות  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "אלוני הבשן" אלוני הבשן  אלי סיני
ספרדי  "אלי סיני" אלי סיני  הרש"ש
"
הרש"ש" אליכין  אליכין
"
מגדל עוז" אליכין  מרבד הקסמים
"
מגן אברהם" אליכין  אליכין
"
נצח ישראל א'" אליכין  מרבד הקסמים
"
נצח ישראל ב'" אליכין  אליכין
"
נצח רחל חיה" אליכין  רח' שבזי (מרכז מסחרי)
אליכין  מעורב  "עטרת משה שאול" אליכין  מרבד הקסמים
"
עץ חיים" אליכין  אליכין
"
שבת אחים" אליכין  מרבד הקסמים
"
שער השמיים" אליכין  שבז"י
"
שערי ציון" אליכין  אליכין
"
שפת אמת" אליכין  אליכין
"
תפארת אחים" אליכין  אליכין
"
תפארת ישראל א'" אליכין  אליפלט ד.נ. ג.ע
ספרדי  "אהל אביבה" אליפלט  אליפלט ד.נ. ג.ע
ספרדי  "אוהל השלושה" אליפלט  אלישיב
תימני  "אחווה" אלישיב  אלישיב
תימני  "נצח ישראל" אלישיב  מושב אלישמע
ספרדי  "אהל יעקב" אלישמע  מרכז הישוב
אשכנזי  "מרכזי" אלעזר
שכונה חדשה  אשכנזי  "נתיב אבות" אלעזר  מרכז הישוב
ספרדי  "עדות המזרח" אלעזר  האודם 7
ספרדי  "אבא שמעון" אלפי מנשה  כרכום
ספרדי  "ארזי הלבנון" אלפי מנשה  גלבוע
מעורב  "המרכזי" אלפי מנשה  אלקוש
ספרדי  "מרכזי" אלקוש  ת.ד. 150 אלקנה 44814
אשכנזי  "אחוה ורעות" אלקנה  ת.ד. 66 אלקנה 44814
אשכנזי  "ארעי" אלקנה  ת.ד. 600 אלקנה 44814
אשכנזי  "אשל אלקנה" אלקנה  ת.ד. 228 אלקנה 44814
ספרדי  "הספרדי" אלקנה  ת.ד. 553 אלקנה 44814
אשכנזי  "מגן דן" אלקנה  ת.ד. 483 אלקנה 44814
אשכנזי  "מורשת יהודית" אלקנה  ת.ד. 285 אלקנה 44814
אשכנזי  "נתיב חיים" אלקנה  ת.ד. 531 אלקנה 44814
תימני  "תפארת שלום" אלקנה  אמירים ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" אמירים  אמנון ד.נ. ג.ע
ספרדי  "מרכזי" אמנון  מושב אמציה ד.נ. לכיש
לכיש  ספרדי  "אמציה" אמציה  ד"נ רמה"ג
ספרדי  "אניעם" אניעם  ד.נ. אפיקים 15148
אשכנזי  "מרכזי" אפיקים
"
אוהל שמעון ואסתר" אפרתה
"
אור חביב" אפרתה  שיבת ציון 23
דקל    "אורות עציון בנים" אפרתה
גפן    "בית אהרון- גפן מרכזי" אפרתה  ראש הגפן
"
בני עקיבא" אפרתה
"
גבעת הזית" אפרתה
"
גני אפרת – ברקן" אפרתה
דקל ג'  אשכנזי  "דקל ג' אשכנזי" אפרתה
הגפן  ספרדי  "הגפן-ספרדי" אפרתה
"
לב אפרת" אפרתה
"
מגן אברהם" אפרתה
דקל    "מרכזי בדקל" אפרתה
תימני  "משכן יאיר" אפרתה
"
נחלת אופיר" אפרתה
"
ספרדי ירושלמי בזית" אפרתה  מרכז מסחרי תאנה
"
עזרא" אפרתה
"
רב תכליתי" אפרתה
רימון  אשכנזי  "רימון מרכזי" אפרתה
רימון  ספרדי  "רימון ספרדי" אפרתה
"
שירת שלמה" אפרתה
"
תאנה-מזרח" אפרתה
דקל    "תפארת אבות" אפרתה
קרוונים  ספרדי  "אביר יעקב" אריאל  אשקובית 37
משעול ו'  אשכנזי  "אוהל אפרים" אריאל  הפסגה 10
ספרדי  "אוהל יוסף" אריאל  הפסגה 10א'
תימני  "אחוות אחים" אריאל  בקעת הירדן
תימני  "הרמב"ם" אריאל  גנים 23
ספרדי  "הרשב"י" אריאל  השומרון 1א'
ספרדי  "חכם יוסף חיים" אריאל  צה"ל 30
ספרדי  "יהושוע בן נון" אריאל  אשקובית 36
משעול ז'  ספרדי  "מגן דוד" אריאל  צה"ל 30
אשכנזי  "שבות אריאל" אריאל  שומרון 1
תימני  "תפארת אריאל" אריאל  אשכולות 90406
ספרדי  "מרכזי" אשכולות  אפרים צור
שמשון    "אגודת אחים" אשקלון  מתנ"ס ברנע
ברנע    "אהבת אחים ע"ש הרב מנצור בן שמעון זצ"ל" אשקלון  ר.אשכול רח' א.עזרא
רמת אשכול    "אהבת ציון" אשקלון  שכ' שמשון א'
שמשון    "אהבת תורה" אשקלון  רח' כורש שמשון ב' ליד ב"ס ארלוזרוב
שמשון    "או החיים" אשקלון  ג.ציון רח' שיבת ציון
גבעת ציון    "אוהבי ישראל" אשקלון  ג.ציון הנביאים
גבעת ציון    "אוהל יוסף" אשקלון  סמטת ר' חיים בן עטר
שמשון    "אוהל יעקב" אשקלון  רמת אשכול
רמת אשכול    "אוהל יצחק ומשה" אשקלון  הסתדרות 16 ת.ד 7257
שמשון    "אוהל משה" אשקלון  רח' ו' 1224
מגדל    "אוהל שמעון" אשקלון  רח' עוניאל מקלט 68
שמשון    "אור בית דוד" אשקלון  רח' רבי חיים בן עטר (ב"ס אור החיים)
שמשון    "אור החיים" אשקלון  רח' אפרים צור 330/8
שמשון    "אור חדש" אשקלון  השופטים ככר ברק 5 ג.ציון
גבעת ציון    "אליהו הנביא" אשקלון  עתיקות ב' שפינוזה 63 ת.ד 7118
שמשון    "אם הבנים" אשקלון  ר. אשכול 315/5
רמת אשכול    "אמא שואבה" אשקלון  ההסתדרות פינת יהודה הלוי
שמשון    "אמת לדוד" אשקלון  גבעת ציון
גבעת ציון    "ארם נהרים" אשקלון  ביה"ס רוגוזין
שמשון    "בהכנ"ס רוגוזין" אשקלון  עתיקות רח' אבשלום חביב 6
שמשון    "בית אבות הלפרין" אשקלון  שפירא 740/1
שמשון    "בית אברהם" אשקלון  שי עגנון 187/30
שמשון    "בית אהרון" אשקלון  רח' שפירא מקלט 724
שמשון    "בית אל" אשקלון  רח' העליה
מגדל    "בית אל" אשקלון  שביל יואב 6
גבעת ציון    "בית הילדים נווה ברואה" אשקלון  שכ' שמשון רח' ההסתדרות
שמשון    "בית הלוי" אשקלון  ניצנים 718/10
שמשון    "בית יוסף" אשקלון  רח' הרצל
מגדל    "בית יעקב לעולי טורקיה" אשקלון  ג.ציון 1240/1
גבעת ציון    "בית מאיר ומשה" אשקלון  רח/ שפירא
שמשון    "בית שמואל" אשקלון  רח' יוספטל אחרי קופ"ח ביאליק
שמשון    "בני ציון לעולי אירן" אשקלון  רח' משה שפירא 711/17
שמשון    "ברית אברהם" אשקלון  רח' זונבנד 3
אפרידר    "המרכזי אפרידר" אשקלון  רח' יפתי הגלעדי שד' ירושלים 65
ברנע    "המרכזי ברנע" אשקלון  רח' הרצל
מגדל    "המרכזי הגדול" אשקלון  עתיקות ב' 115/1
שמשון    "הרב שלום שבזי זצ"ל" אשקלון  רח' הרב חי טייב ליד ביה"ס רמב"ם
גבעת ציון    "הרמב"ם" אשקלון  עתיקות ג' רח' יהודה הלוי 24
שמשון    "טולדנו" אשקלון  רח' משה שרת 38
ברנע    "יד מיכאל" אשקלון  בית ספר סיני אפרידר
אפרידר    "יד עמוס (סיני)" אשקלון  רח' השופטים 1
גבעת ציון    "ישני חברון ע"ש ר' ברוך סבג ז"ל" אשקלון  רח' עמנואל שביל הרב יחיא משה
רמת אשכול    "מגדל עוז" אשקלון  בעל שם טוב
שמשון  הודי  "מגן דוד לעולי הודו" אשקלון  טצ'רניחובסקי 10
שמשון    "מדרש עולי אלג'יר" אשקלון  גבעת ציון
גבעת ציון    "מועדון תקותנו" אשקלון  ג.ציון רח' ר' רחמים בוקרא
גבעת ציון    "מצמיח ישועה" אשקלון  העוגן 7 אשקלון
שמשון    "מקדש מלך ע"ש האדמור רבינו שלום בוזגלו בעל מקדש מלך" אשקלון  רח' עתניאל
ברנע    "משכן ברנע" אשקלון  רח' דניאל מקלט 24
גבעת ציון    "משכני עליון ע"ש הרמח"ל" אשקלון  רח' הקיקיון אפרידר
אפרידר    "נעם יצחק" אשקלון  רמת אשכול
רמת אשכול    "נצח ישראל" אשקלון  אופירה צד א' נווה דקלים מקלט
נווה דקלים    "נר מאיר" אשקלון  רח' עקיבא איגר מקלט 62
שמשון    "ע"ש דוד עמור" אשקלון  רח' ברגר ב666/
שמשון    "ע"ש חי מיכאל" אשקלון  שכ' שמשון יהודה הלוי
שמשון    "ע"ש קורבנות השואה" אשקלון  שכ' שמשון 436/3
שמשון    "ע"ש רבנו חיים בן עטר זצ"ל" אשקלון  פינת גורדון מול ביה"ס רמב"ם
גבעת ציון    "עולי בבל" אשקלון  ג.ציון רח' אפרים ב500/
גבעת ציון    "עולי פרס ע"ש אלי כהן" אשקלון  רח' הרצל
מגדל    "עולי צפון אפריקה" אשקלון  שכ' שמשון א57/
שמשון    "עזרא הסופר" אשקלון  רחוב בן עטר מול בית ספר אור חיים
שמשון    "על שם משכן חיים" אשקלון  רח' הסופרים היהודים 10/2
שמשון    "עץ החיים" אשקלון  רח' הקקיון
אפרידר    "פאר ישראל" אשקלון  רח' אפרים
גבעת ציון    "פועלי צדק" אשקלון  שמשון ליד בלוק 267 (מקלט)
שמשון    "צדיקי ספי " אשקלון  רמת אשכול 2044/6
רמת אשכול    "קהילת יעקב" אשקלון  שביל הראל יעקב חכם ת.ד 5041
אפרידר    "קהילת נצח ישראל" אשקלון  שמשון ליד בלוק 1022
שמשון    "ר' מאיר בעל הנס" אשקלון  עתיקות ב' 103/1
שמשון    "רעים" אשקלון  שפירא אחרי בלוק 748
שמשון    "רשב"י " אשקלון  א.צור 403
שמשון    "רשב"י" אשקלון  נאות אשקלון רח' נוה שלום 12
שמשון    "שבות ישראל נאות אשקלון" אשקלון  ר'ח גולני 21
ברנע    "שירת הים" אשקלון  ג.ציון ש.שרה 733/5
גבעת ציון    "שלום עופרי ז"ל" אשקלון  רח' הכרם
מגדל    "שערי ישועה" אשקלון  רח' העבודה
מגדל    "שערי נצחון" אשקלון  גבריאל דניאל 116/1
שמשון    "שערי צדק" אשקלון  רח' מנדלה מוכר ספרים
שמשון    "שערי רחמים" אשקלון  ג.ציון רח' שי
גבעת ציון    "שערי שמים" אשקלון  בת חין 7 ג.פרחים
שמשון    "שערי תימן" אשקלון  רח' שפירא 6
שמשון    "תורה ותפילה" אשקלון  שי עגנון 187
שמשון    "תורת חיים" אשקלון  ברנע ת.ד 16
ברנע    "תורת משה" אשקלון  שמשון
שמשון    "תפילה למשה" אשקלון  רח' הנשיא 97
אפרידר    "תפילת ראובן" אשקלון
תימני  "אשרת" אשרת  אשתאול
תימני  "נוה ירושלים" אשתאול  אשתואל
תימני  "נצח ישראל" אשתאול
ספרדי  "אביר יעקב" באר שבע
ספרדי  "אברמוב דניאל" באר שבע
מרוקאי  "אהבה ואחווה" באר שבע
מרוקאי  "אהבת חנה" באר שבע
גרוזיני  "אהבת ישראל" באר שבע
מרוקאי  "אהבת ישראל" באר שבע
מרוקאי  "אהבת ישראל 1" באר שבע
ספרדי  "אהבת שלום" באר שבע
אשכנזי  "אהבת תורה" באר שבע
מרוקאי  "אהל אברהם" באר שבע
אשכנזי  "אהל אברהם" באר שבע
מרוקאי  "אהל יעקב" באר שבע
מרוקאי  "אהל יצחק" באר שבע
ספרדי  "אהל משה" באר שבע
ספרדי  "אהל משה ומצליח בידו" באר שבע
מעורב  "אהל שמעון- בני"י" באר שבע  ת.ד. 4160
בוכרי  "אור אבנר" באר שבע
פרסי  "אור מאיר חי" באר שבע
ספרדי  "אור שלום" באר שבע
ספרדי  "אור תורה" באר שבע
ספרדי  "אורות הזוהר" באר שבע
ספרדי  "אורח חיים" באר שבע
מרוקאי  "אורח חיים" באר שבע
מרוקאי  "אחדות ישראל" באר שבע
מרוקאי  "אלי כהן" באר שבע
ספרדי  "אליהו הנביא" באר שבע
מרוקאי  "אמת ואמונה" באר שבע
מרוקאי  "אריאל" באר שבע
פרסי  "ארץ קדושה אברהם" באר שבע
"
ב. מדרש ע"ש בית יוסף" באר שבע
ספרדי  "בית אבות" באר שבע
אשכנזי  "בית אבות הנגב" באר שבע
אשכנזי  "בית אברהם" באר שבע
ספרדי  "בית אברהם" באר שבע
אשכנזי  "בית אברהם סטרומה" באר שבע
מרוקאי  "בית אהרון" באר שבע
ספרדי  "בית אל" באר שבע
מרוקאי  "בית אל" באר שבע
מרוקאי  "בית אל 1" באר שבע
ספרדי  "בית אל- עולי הודו" באר שבע
מרוקאי  "בית אליהו" באר שבע
מרוקאי  "בית אליהו 1" באר שבע
מרוקאי  "בית אליהו 2" באר שבע
אשכנזי  "בית אפריים" באר שבע
גרוזיני  "בית בנימין" באר שבע
מעורב  "בית היאס אוניברסיטה" באר שבע
אשכנזי  "בית חב"ד המרכזי" באר שבע
"
בית חולים סורוקה" באר שבע
"
בית חי ר' מכלוף דמרי" באר שבע
ספרדי  "בית יאיר מזוז" באר שבע
אשכנזי  "בית יונה" באר שבע
ספרדי  "בית יוסף" באר שבע
ספרדי  "בית יוסף 1" באר שבע
ספרדי  "בית יעקב" באר שבע
מרוקאי  "בית יעקב" באר שבע
ספרדי  "בית יצחק גבלי" באר שבע
ספרדי  "בית ישראל" באר שבע
מרוקאי  "בית מדרש תורת משה" באר שבע
אשכנזי  "בית מכתשים" באר שבע
מרוקאי  "בית מרדכי" באר שבע
"
בית ספר חב"ד" באר שבע
מרוקאי  "בית שלמה" באר שבע
ספרדי  "בית שמואל" באר שבע
מרוקאי  "בני ציון" באר שבע
מרוקאי  "בני שלמה" באר שבע
ספרדי  "ברית אחים" באר שבע
מרוקאי  "ברית שלום" באר שבע
מרוקאי  "ברית שלום 1" באר שבע
ספרדי  "ברכת כהנים" באר שבע  ת.ד. 6060
ספרדי  "גאולה" באר שבע
מרוקאי  "גשר לעם" באר שבע
"
האבות" באר שבע
ספרדי  "הדיגת" באר שבע
אשכנזי  "הדסה" באר שבע
ספרדי  "היכל דוד" באר שבע
ספרדי  "היכל קדושי ישראל" באר שבע
ספרדי  "היכל שלמה" באר שבע
ספרדי  "הישועה" באר שבע
אשכנזי  "הכיפתי" באר שבע
אשכנזי  "המרכזי- מצדה" באר שבע
"
הפועל המזרחי" באר שבע
ספרדי  "הר חברון" באר שבע
אשכנזי  "הרב אליהו כץ" באר שבע
ספרדי  "הרב דוד כהן בספרדי" באר שבע
מרוקאי  "השל"ה הקדוש" באר שבע
ספרדי  "ויקהל משה" באר שבע
מרוקאי  "וישכם אברהם" באר שבע
ספרדי  "זכור לאברהם" באר שבע
ספרדי  "חברון" באר שבע
מרוקאי  "חוני המעגל" באר שבע
מעורב  "חוצות להב" באר שבע
מרוקאי  "חיבת ציון" באר שבע
ספרדי  "חללי צה"ל" באר שבע
מרוקאי  "חסד ליעקב" באר שבע
"
חסדי דוד ומשה הנאמנים" באר שבע
מרוקאי  "יגל יעקב ישמח ישראל" באר שבע
מרוקאי  "יד אליהו" באר שבע
גרוזיני  "יד לאחים" באר שבע
מרוקאי  "יוסף חיים" באר שבע
ספרדי  "יסודות מאיר" באר שבע
ספרדי  "ישורון" באר שבע
"
ישיבת באר שבע" באר שבע
מרוקאי  "ישמח משה" באר שבע
"
ישראל" באר שבע
אשכנזי  "ישראל הצעיר" באר שבע
מרוקאי  "כולל בית יצחק" באר שבע
ספרדי  "כסא מצליח" באר שבע
מרוקאי  "כתר תורה" באר שבע
מרוקאי  "לב מלכים" באר שבע
ספרדי  "לגריבה" באר שבע
מרוקאי  "למען שמו באהבה" באר שבע
ספרדי  "מגן אברהם" באר שבע
מרוקאי  "מגן דוד" באר שבע
ספרדי  "מגן דוד לעולי בבל" באר שבע
פרסי  "מגן חסידים" באר שבע
אשכנזי  "מולדת בית שמואל" באר שבע
אשכנזי  "מחזיקי הדת" באר שבע
ספרדי  "מלאך רפאל" באר שבע
מרוקאי  "מנחת יעקב" באר שבע
אשכנזי  "מסילות אור" באר שבע
מרוקאי  "מעיין" באר שבע
ספרדי  "מעיין" באר שבע
גרוזיני  "מעיין חיים" באר שבע
מרוקאי  "מעיינות" באר שבע
אשכנזי  "מקיף הא" באר שבע
פרסי  "מרדכי הצדיק" באר שבע
"
מרכז לבריאות הנפש" באר שבע
אשכנזי  "מרכזי" באר שבע
ספרדי  "מרכזי ע"ש אליהו" באר שבע
ספרדי  "משה שלום" באר שבע
"
נווה יוסף חיים" באר שבע
אשכנזי  "נחלת יוסף ומרים" באר שבע
מרוקאי  "נחלת יצחק ואהל" באר שבע
מעורב  "נצח ישראל" באר שבע
תימני  "נתיב השבים" באר שבע
מרוקאי  "נתיבות היושר" באר שבע
מרוקאי  "נתיבות שלום" באר שבע
תימני  "סוכת שלום" באר שבע
"
סיני (כולל)" באר שבע
מרוקאי  "ע"ש בבא סאלי" באר שבע
ספרדי  "ע"ש ר' חי טייב" באר שבע
מרוקאי  "עוז ותעצומות" באר שבע
פרסי  "עולי אירן" באר שבע
גרוזיני  "עולי גרוזיה" באר שבע
גרוזיני  "עולי גרוזיה 1" באר שבע
ספרדי  "עולי לוב" באר שבע
פרסי  "עולי פרס" באר שבע
אשכנזי  "עולי רומניה" באר שבע
אשכנזי  "עולי רוסיה" באר שבע
ספרדי  "עולי תורכיה" באר שבע
ספרדי  "עוסקי תורה" באר שבע
ספרדי  "עזרא הסופר" באר שבע
ספרדי  "עזרא הסופר 1" באר שבע
תימני  "עזרת אחים" באר שבע
מרוקאי  "עין יעקב" באר שבע
מעורב  "על עדתי- הכיפה" באר שבע
אשכנזי  "עץ חיים" באר שבע
אשכנזי  "פועלי אגודת ישראל" באר שבע
ספרדי  "צמח ברוך" באר שבע
מעורב  "צעירי חזון עובדיה" באר שבע
אשכנזי  "קדושי אושוויץ" באר שבע
אשכנזי  "קדושי יאסי" באר שבע
אשכנזי  "קהילה החרדית" באר שבע
ספרדי  "קווקזי" באר שבע
אשכנזי  "קול ברמה" באר שבע
מרוקאי  "ר' אליעזר" באר שבע
ספרדי  "ר' יעקב אבוחצירא" באר שבע
ספרדי  "ר' ישועה ללום" באר שבע
מרוקאי  "ר' שמעון בר יוחאי" באר שבע
"
רינת ירושלים" באר שבע
מעורב  "רינת מרים" באר שבע
מרוקאי  "רינת רחל" באר שבע
מרוקאי  "רמות אור" באר שבע
"
רמות אור יהל" באר שבע
מרוקאי  "רמות אל" באר שבע
"
רמות בנימין יהודה" באר שבע
פרסי  "רפאל זדה" באר שבע
אשכנזי  "שארית הפליטה" באר שבע
מרוקאי  "שארית ישראל" באר שבע
אתיופי  "שבו בנים" באר שבע
תימני  "שבזי" באר שבע
מעורב  "שבטי ישראל" באר שבע
ספרדי  "שבת אהבת אחים" באר שבע
מרוקאי  "שבת אחים" באר שבע
מרוקאי  "שבת אחים נוה נוי" באר שבע
ספרדי  "שושן" באר שבע
ספרדי  "שיבת ציון" באר שבע
ספרדי  "שלום הגליל" באר שבע
ספרדי  "שמעון שלום" באר שבע
ספרדי  "שנות חיים" באר שבע
מרוקאי  "שער השמיים" באר שבע
גרוזיני  "שערי בנימין" באר שבע
ספרדי  "שערי צדק לצעירים" באר שבע
ספרדי  "שערי ציון" באר שבע
ספרדי  "שערי רחמים" באר שבע
מרוקאי  "שערי רחמים" באר שבע
פרסי  "שערי רחמים" באר שבע
מרוקאי  "שערי שלום" באר שבע
אשכנזי  "שערי שמיים" באר שבע
פרסי  "שערי תשובה" באר שבע
מרוקאי  "תהילה לדוד" באר שבע
ספרדי  "תורה וחיים" באר שבע
ספרדי  "תורה וחיים 1" באר שבע
מרוקאי  "תלפיות חביבה" באר שבע
מרוקאי  "תפארת ישראל" באר שבע
"
תפארת שלמה ישראל" באר שבע
מרוקאי  "תפילת אבות" באר שבע
מרוקאי  "תפילת חנה" באר שבע
אשכנזי  "תקומת ישראל" באר שבע  בארותיים
אשכנזי  "מרכזי" בארותיים  בדולח
ספרדי  "בדולח" בדולח
אשכנזי  "בוסתן הגליל" בוסתן הגליל  בורגתה
ספרדי  "מרכזי" בורגתה  ביריה ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" ביריה
מעורב  "בית אלעזרי" בית אלעזרי
אשכנזי  "בית אריה" בית אריה
ספרדי  "תהילה לדוד" בית אריה  ד.נ. עמק שורק 76880
אשכנזי  "הגדול" בית גמליאל  ד.נ. עמק שורק 76880
אשכנזי  "השטיבל" בית גמליאל  ד.נ. עמק שורק 76880
אשכנזי  "מנחת שי" בית גמליאל  שד' מנחם בגין
מרוקאי  "אוהל יצחק אבוחצירא" בית דגן  טרומפלדור 12
תימני  "אוהל תורה" בית דגן  קפלן 5
ספרדי  "אחדות ישראל" בית דגן  התאנה 3
מרוקאי  "אלי כהן" בית דגן
אשכנזי  "אשכנזים" בית דגן  ז'בוטינסקי 8
תימני  "בית אל" בית דגן  קפלן 5
תימני  "חמדת ישראל" בית דגן  שבזי
מרוקאי  "חסד לאברהם" בית דגן  קפלן 5
תימני  "ישורון" בית דגן  שבזי 80
תימני  "מתיבתא דשמעון הצדיק" בית דגן  כצנלסון 17
תימני  "נצח ישראל" בית דגן  שבזי 18
תימני  "עץ חיים – לולוי" בית דגן  הגולן 17
תימני  "עץ חיים – מיידני" בית דגן  ז'בוטינסקי
תימני  "פועלי צדק" בית דגן  הבנים
תימני  "פעולת צדיק" בית דגן  רמב"ם 53
תימני  "שבזי- בית יוסף" בית דגן  שבזי
תימני  "שבזי- דמארי" בית דגן  שבזי 80
תימני  "תפארת ישראל" בית דגן  כצנלסון 65
תימני  "תפארת ישראל" בית דגן  ד.נ. הנגב
ספרדי  "מרכזי" בית הגדי  ד.נ. הנגב
ספרדי  "שכונתי" בית הגדי  בית הלוי
אשכנזי  "מרכזי" בית הלוי
אשכנזי  "בית העמק" בית העמק  בית זית
ספרדי  "נוה שלום" בית זית  בית חנניה
אשכנזי  "מרכזי" בית חנניה  בית יוסף מקוד 10865
ספרדי  "בית יוסף" בית יוסף  בית יצחק
אשכנזי  "מרכזי" בית יצחק-שער חפ  בית מאיר
ספרדי  "בית כנסת מרכזי" בית מאיר  בית נקופה
מרוקאי  "החפץ חיים" בית נקופה  ד.נ. אבטח 79239
ספרדי  "מרכזי" בית רבן  אליהו 90/1
מרוקאי  "אבנר מלול" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "אברהם רחימא" בית שאן  מרכז שווקים
מרוקאי  "אהבת ישראל" בית שאן  אלי כהן
ספרדי  "אהבת שלום" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "אוהל יוסף" בית שאן  שכונה ג'
פרסי  "אוהל יעקב וחי" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "אוהל יצחק" בית שאן  שכ' ב'
פרסי  "אוהל ישראל" בית שאן  העיר העתיקה
מרוקאי  "אוהל שלמה" בית שאן  שכ' א' 2
אשכנזי  "אור החיים" בית שאן  שכ' ג
מרוקאי  "אור שמעון" בית שאן  שכ' ד'
מרוקאי  "אלי כהן" בית שאן  שכ' ד'
מרוקאי  "אליהו הנביא" בית שאן  שכ' ט"צ מקלט
מרוקאי  "אמת ליעקב חסד לאברהם" בית שאן  העיר העתיקה
אשכנזי  "אשכנזי מרכזי" בית שאן  שכ' ג'
מרוקאי  "בית אל" בית שאן  שכ' ד'
מרוקאי  "בית יעקב" בית שאן  אלי כהן
מרוקאי  "בית יצחק" בית שאן  אליהו 5
מרוקאי  "בית יצחק ויעקב" בית שאן  ת.ד. 131
מעורב  "בית מדרש אזורי" בית שאן  בנה ביתך
מרוקאי  "בנה ביתך כבתחילה" בית שאן  בני עקיבא
מרוקאי  "בני עקיבא" בית שאן  שכ' ג'
ספרדי  "ברית יצחק" בית שאן  בי"ס גולני
מרוקאי  "גולני" בית שאן  שכ' ג'
ספרדי  "ג'רבת ג'רבה" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "היכל הארבעה" בית שאן  שכ' ג' 46
פרסי  "היכל שלמה" בית שאן  שכ' א' 105
פרסי  "זכור לאברהם" בית שאן  שכ' א'
פרסי  "חידושי משה" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "חסד לאברהם" בית שאן  שכ' א' 111
פרסי  "יגל יעקב" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "יד יצחק" בית שאן  שכ' ד'
פרסי  "יוסף מאיר" בית שאן  אליהו 491
פרסי  "ישורון" בית שאן  ת.ד. 44
מעורב  "ישיבה תיכונית" בית שאן  שאול המל 68
פרסי  "ישמח ישראל" בית שאן  שכ' א'
פרסי  "מגן אברהם" בית שאן  אלי כהן 422/5
מרוקאי  "מזרחי שמואל" בית שאן  שכ' ג'
מרוקאי  "מפתן צעירים" בית שאן  שכ' ט' 848
מרוקאי  "מקור ברוך" בית שאן  בי"ס מקיף
מעורב  "מקיף דתי" בית שאן  אליהו 485
מרוקאי  "קהילת יעקב" בית שאן  בי"ס מקיף
מעורב  "קול יעקב" בית שאן  אליהו 596
מרוקאי  "ר' דוד ומשה" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "ר' יעקב חזוט" בית שאן  בי"ס רמב"ם
מעורב  "רמב"ם" בית שאן  שכ' ג' 250/1
מרוקאי  "רשב"י" בית שאן  בי"ס שאול המלך
מרוקאי  "שאול המלך" בית שאן  החלוצים 117
ספרדי  "שער הרחמים" בית שאן  בי"ס מאיר
מרוקאי  "שער השמיים" בית שאן  אלי כהן – אמת וצדק
פרסי  "שערי ישראל" בית שאן  שכ' ג'
פרסי  "שערי צדק" בית שאן  אליהו
מרוקאי  "תורה וחיים" בית שאן  ע"י מועצה מקומית
מרוקאי  "תורת משה" בית שאן  בי"ס תחכמוני
מרוקאי  "תחכמוני" בית שאן  שכ' א' 94
תימני  "תפארת ישראל" בית שאן  שכ' ד' 121/1
מרוקאי  "תפארת שלמה" בית שאן  אמרי אמת 3
אשכנזי  "אגודת אברכים" בית שמש  הגפן 116/2
פרסי  "אדרת אליהו" בית שמש  רמת לחי
מרוקאי  "אהבה ואחוה" בית שמש  שד' הירקון 12/3
ספרדי  "אהבת ישראל" בית שמש  רח' הרצל
מרוקאי  "אהבת צדיקים" בית שמש  תפארת משה
ספרדי  "אהל משה" בית שמש  גני שמש 249/5
מרוקאי  "אוהל שלמה" בית שמש  נחל דולב 59/6
ספרדי  "אור ברמה" בית שמש  הנשיא 9
"
אור החמה – מחנה ישראל" בית שמש  הנשיא 214/8
מרוקאי  "אור ישראל" בית שמש  נחל לכיש 16/8
ספרדי  "אחדות ישראל" בית שמש  בן גוריון 74
ספרדי  "אחדות ישראל" בית שמש  הרצל 707/3
מרוקאי  "בבא סאלי" בית שמש  נחל אילון
"
בוסטון" בית שמש  חזון איש 37
אשכנזי  "ביאלה" בית שמש  אור שמח
אשכנזי  "ביאלה" בית שמש  נחל אוריה
"
בישטנא" בית שמש  האיריס 14/10
ספרדי  "בית אסתר" בית שמש  שפת אמת 5
ספרדי  "בית דוד ואליהו" בית שמש  שפת אמת 6
"
בית ומנוחה" בית שמש  מעשי חייא
ספרדי  "בית יעקב צבי" בית שמש  הנשיא 3
אשכנזי  "בית מנחם" בית שמש  אור החיים 10
אשכנזי  "בית תורה ותפילה" בית שמש  חזון איש 4
"
בני ישיבות" בית שמש  נחלת רביבים
"
בני הישיבות" בית שמש
מרוקאי  "ברית כהונא" בית שמש  הארזים 240/2
מרוקאי  "ברית שלום" בית שמש  נחל לכיש 16/2
ספרדי  "גאולת ישראל" בית שמש  בית ישראל 3
"
גאון דוד" בית שמש  ריב"ז 3
אשכנזי  "גדולת מרדכי" בית שמש  רמת בית שמש ב'
מעורב  "דתי לאומי" בית שמש  השיטה 516
ספרדי  "הדר יעקב" בית שמש  עמק הזיתים 196
מרוקאי  "הזוהר" בית שמש  מרכז מסחרי 5
"
הנקודה שערי תשובה" בית שמש  שפת אמת 24
"
הקהילה התורנית" בית שמש  ריב"ל פנית ריב"ז
ספרדי  "משכן התורה ריב"ל" בית שמש  ריב"ז 7
אשכנזי  "נודע ביהודה" בית שמש  גני שמש 191/3
"
נווה צדק" בית שמש  הנשיא 231
מרוקאי  "נווה שלום" בית שמש  משק עזר 166/2
מעורב  "נחום לוי" בית שמש  ביאליק 90/6
"
נחל שלום" בית שמש  אמרי אמת 3
מרוקאי  "נחלת החיים" בית שמש  ביאליק 50
מרוקאי  "נעים זמירות" בית שמש  הכלנית 35
מרוקאי  "ספרדי מרכזי" בית שמש  גור אריה 89/9
מרוקאי  "עדות לשושן" בית שמש  סביון 201
מרוקאי  "עטרת החיים" בית שמש
מרוקאי  "עטרת שלום" בית שמש  דליה 234
מרוקאי  "עטרת שלמה" בית שמש
תימני  "ענף עץ אבות" בית שמש  רמב"ם 128
מרוקאי  "עץ החיים" בית שמש  רמב"ש
תימני  "עץ החיים" בית שמש  השבעה 15/1
מרוקאי  "עץ יוסף" בית שמש  נחל רפאים
"
פני שמואל" בית שמש
תימני  "צעירי תימן" בית שמש  התבור 9
אשכנזי  "קהילת דתית לאומית" בית שמש  מרכז מסחרי סביון
אשכנזי  "קהלת הגבעה" בית שמש  הגפן 1263
בוכרי  "קיבוץ גלויות" בית שמש  רמב"ם 21
"
קרית חינוך" בית שמש  ביאליק 78/3
ספרדי  "קרן לע"נ ר' מסעוד איבגי" בית שמש  קלמן מגן 65/4
מעורב  "קרן מגן דוד" בית שמש
ספרדי  "רמב"ש א'" בית שמש
אשכנזי  "רמב"ש א'" בית שמש
ספרדי  "רמב"ש ב'" בית שמש  הרצל 633/24
מרוקאי  "רשב"י מגן דוד" בית שמש  הנשיא 232
מרוקאי  "רשב"י משק עזר" בית שמש
"
רשת אור אליהו" בית שמש  ת.ד.1293
אשכנזי  "שבטי ישראל" בית שמש  הגפן 1108
מרוקאי  "שבת אחים" בית שמש  האתרוג 306
"
שובו" בית שמש  רמב"ם 37
ספרדי  "שובי תשובה" בית שמש  רמב"ם
ספרדי  "שומרי שבת" בית שמש  מרכז מסחרי 2
מרוקאי  "שיבת ציון" בית שמש  ארלוזרוב
תימני  "שלום שבזי" בית שמש  ראובן 37
אשכנזי  "שמחת אליהו" בית שמש  נחל שורק 18
ספרדי  "שמחת חיים" בית שמש  הרצל 7
"
שעלי תורה" בית שמש  הנורית
מרוקאי  "שערי לימוד" בית שמש  מרכז מסחרי 16
"
שערי צדק" בית שמש  השבעה 4
פרסי  "שערי רחמים" בית שמש  החלוצים 10
ספרדי  "שערי רפאל" בית שמש
"
שערי תפילה" בית שמש  ת.ד. 50300
אשכנזי  "תגל הארץ" בית שמש  הרצל 631/20
מרוקאי  "תהילת ישראל" בית שמש
אשכנזי  "תורני לאומי גבעת שרת" בית שמש  בית ישראל 15/5
ספרדי  "תורת בצלאל" בית שמש
ספרדי  "תורת חסד" בית שמש  חזון איש 22/10
"
תפארת הנח"ל" בית שמש  ביאליק 68/5
מרוקאי  "תפארת יונתן" בית שמש  השבעה 55/18
אשכנזי  "תפארת ישראל" בית שמש  מקלט 20
"
תפארת עובדיה" בית שמש
ספרדי  "תפארת שלום" בית שמש
ספרדי  "אוהל משה" בית שקמה
ספרדי  "מרכזי" בית שקמה
ספרדי  "עץ חיים" בית שקמה  ביתן אהרן
אשכנזי  "מרכזי" ביתן אהרן  סוף חפץ חיים
אשכנזי  "אהל אברהם- תולדות ישורון" ביתר עילית  חפץ חיים 9
ספרדי  "אהל מועד – דרך חיים" ביתר עילית  בבא סאלי 20
ספרדי  "אוהל יוסף" ביתר עילית  סלונים
ספרדי  "אוהל יעקב" ביתר עילית  בעל שם טוב 3
ספרדי  "אוהל שלמה" ביתר עילית  לוביביץ פ. אש קודש
ספרדי  "אליהו הנביא וינון " ביתר עילית  המודעי
ספרדי  "ארזי ביתר (היכל התורה)" ביתר עילית  נדבורנה 2
אשכנזי  "באר אברהם" ביתר עילית  זוויל 15/12
ספרדי  "ביאלה- חלקת יהושוע" ביתר עילית  נדבורנה 9
אשכנזי  "ביאן " ביתר עילית  כף החיים
אשכנזי  "בית משה " ביתר עילית  מבוא מרגלית 9
אשכנזי  "בני ירושלים פרושים" ביתר עילית  חפץ חיים
תימני  "בני תורה יוצאי תימן" ביתר עילית  סלונים 15
ספרדי  "גאולה קרובה- בני עזרא" ביתר עילית  זוויל 1
אשכנזי  "דברי ישכר ( קליוונד )" ביתר עילית  קעניג 1
אשכנזי  "הדרת ירושלים- דר' שמחה " ביתר עילית  חזו"א 4
אשכנזי  "הדרת מנחם- אמשינוב" ביתר עילית  זוויל 2
אשכנזי  "היכל יעקב ( אברכי ביתר )" ביתר עילית  נדבורנה 29
ספרדי  "היכל עובדיה- תפארת החיים" ביתר עילית  רח' הדף היומי
"
היכל פינטו" ביתר עילית  נדבורנה 29
"
היכל פנחס" ביתר עילית  התעוררות התשובה 2
"
המלך דוד " ביתר עילית  הגר"א 1/3
אשכנזי  "הספריה החסידית ( חבד )" ביתר עילית  בעש"ט 5
ספרדי  "וויזניץ – שטיבלך" ביתר עילית  אלעזר המודעי 9
"
זוועהיל – בית מרכזי" ביתר עילית  חת"ס 8
"
זכרון חנוך" ביתר עילית  זוויל 10
אשכנזי  "חב"ד" ביתר עילית  כף החיים 39
"
חמדת ימים" ביתר עילית  זוויל 25
"
חניכי הישיבות" ביתר עילית  ברסלב 1
ספרדי  "חסדי אבות" ביתר עילית  יוסף קארו
אשכנזי  "חסידי ברסלב " ביתר עילית  קנייבסקי
אשכנזי  "חסידי סדיגורה" ביתר עילית  התעוררות התשובה 2
ספרדי  "יד סופר ערלוי" ביתר עילית  אריאלי 15/2
ספרדי  "יחד שבטי ישראל" ביתר עילית  אור החיים 12
ספרדי  "ישועה ורחמים" ביתר עילית  חזון איש 5
ספרדי  "ישועות מלכו" ביתר עילית  זוויל 2
אשכנזי  "ישיבת הרן – חכם צבי" ביתר עילית  נדבורנה 1
"
כלל חסידי" ביתר עילית  צדקה 3
אשכנזי  "לעלוב ( משנת אברהם )" ביתר עילית  אם הבנים ( בסוף )
אשכנזי  "לעלוב – תפילת אברהם" ביתר עילית  ר"ע 100
"
לציון ברינה " ביתר עילית  סלונים 6
ספרדי  "מאורות ביתר" ביתר עילית  אוירבך 32
ספרדי  "מנחת שי-מה טוב ומה נעים " ביתר עילית  אור החיים 4
אשכנזי  "מעשה חייא – מנחת שלמה " ביתר עילית  מילובביץ 1
ספרדי  "משכן הקודש" ביתר עילית  מבוא מרגלית
ספרדי  "משכן מרדכי" ביתר עילית  אש קודש 22
אשכנזי  "נדבורנה" ביתר עילית  יוסף קארו 11
ספרדי  "נזר שלום וברכה-אור וערכים" ביתר עילית  אם הבנים 3
אשכנזי  "נחלת יוחנן- פינס קרלין" ביתר עילית  אריאלי 1
"
נטעי מאיר" ביתר עילית  התניא 4
ספרדי  "סלונים" ביתר עילית  ברסלב 2
"
עטרת הנחל" ביתר עילית  אור החיים 12
אשכנזי  "עטרת הנצח – ברסלב" ביתר עילית  כף החיים פ' אוירבך
אשכנזי  "עטרת צבי- תפארת צבי" ביתר עילית  בן זכאי 17
ספרדי  "עם סגולה (מתמידים ) " ביתר עילית  בעל שם טוב 6
תימני  "עץ חיים" ביתר עילית  חזו"א 6
ספרדי  "פאר ביתר" ביתר עילית  יוסף קארו 2
ספרדי  "פאר הריב"ש" ביתר עילית  התניא ( פינת רוזין
אשכנזי  "פתחי עולם חב"ד" ביתר עילית  דברי חיים 9
אשכנזי  "צאנז" ביתר עילית  כף החיים 41
ספרדי  "קאליב ( ארה"ב )עת רצון" ביתר עילית  נועם אלימלך 2
ספרדי  "קדושת פינחס { בוסטון }" ביתר עילית  אריאלי 3
אשכנזי  "קהילת אוהל תורה" ביתר עילית  בעש"ט 5
אשכנזי  "קהל חסידים" ביתר עילית  בבא סאלי 1
אשכנזי  "קליוולנד" ביתר עילית  נדבורנה 34
ספרדי  "קרלין" ביתר עילית  חז"א 6
"
ראחמיסטריבקע" ביתר עילית  בן איש חי
תימני  "שבזי" ביתר עילית  אור החיים 2
ספרדי  "שומרי העיר " ביתר עילית  בעל שם טוב 5
מעורב  "שטיבלך המרכזי" ביתר עילית  אלעזר המודעי 21
ספרדי  "שם משמעון" ביתר עילית  סלונים 15
ספרדי  "שמחת יוסף" ביתר עילית  חזו"א 6
ספרדי  "שמחת יצחק" ביתר עילית  ר"ע 32
"
שער אליעזר קרטשניף" ביתר עילית  חת"ס 8
ספרדי  "תפארת אברהם אלימלך" ביתר עילית  זוועהיל 31
ספרדי  "תפארת ביתר (יחווה דעת)" ביתר עילית  רבי עקיבא 31
אשכנזי  "תפארת מרדכי שלמה" ביתר עילית  נועם אלימלך 2
ספרדי  "תפארת נהוראי" ביתר עילית  ד.נ. אבטח 79210
ספרדי  "אור אברהם" בן זכאי  ד.נ. אבטח 79210
ספרדי  "הגדול" בן זכאי
אשכנזי  "בן עמי" בן עמי  ד.נ. אבטח 79250
אשכנזי  "מרכזי" בני דרום  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "בני יהודה" בני יהודה  השקדים
תימני  "אוהל דוד" בני עי"ש  ערבי הנחל
ספרדי  "הרשב"י" בני עי"ש  רח' הרב יחיא אליגמשא
תימני  "מקור חיים" בני עי"ש
"
משכן שלום" בני עי"ש  רח' ערבי נחל
בלדי  "עץ חיים" בני עי"ש
ספרדי  "צעירי עדות המזרח" בני עי"ש
"
רשב"י לעולים" בני עי"ש
"
שערי צדק" בני עי"ש
"
תפארת ישראל" בני עי"ש
אשכנזי  "מרכזי" בניה  סמטת ההגנה-היסמין
יעקב  ספרדי  "אוהל יעקב" בנימינה  העצמאות
"
אור החיים" בנימינה  הנדיב
"
ושבו בנים" בנימינה  הנדיב
"
סוכת שלום" בנימינה  העצמאות
"
עץ חיים" בנימינה  הנדיב
"
קדושי השואה" בנימינה  הרקפת
"
שערי צדק" בנימינה  האירוס 3
ת.ד 61
ישורון  ספרדי  "שערי ציון" בנימינה  העצמאות
"
שערי רחמים" בנימינה  קרן היסוד
"
תפארת בנימין" בנימינה  העצמאות
"
תפארת ישראל" בנימינה
תימני  "בצת" בצת  בקוע
תימני  "ישורון" בקוע  בקוע
תימני  "סוכת שלום" בקוע  בקוע
תימני  "תפארת ישראל" בקוע  בר גיוארה
מרוקאי  "אהבת שלום" בר גיורא  בר יוחאי ד.נ. מרום הגליל
מעורב  "מרכזי" בר יוחאי
אשכנזי  "עם ישראל חי" ברור חיל  ד.נ. לב השומרון 44835
"
ישיבה" ברכה  ד.נ. לב השומרון 44835
ספרדי  "מרכזי" ברכה
ספרדי  "בית יוסף" ברכיה
ספרדי  "מרכזי ישן" ברכיה
ספרדי  "מרפא חיים" ברכיה
ספרדי  "ברק" ברק  ד.נ. אפרים
"
מרכזי" ברקן
ספרדי  "מרכזי" בת הדר  בת חפר
אשכנזי  "מרכזי" בת חפר  ויצמן 65
"
אגודות נצח" בת ים  ניצנה 16
"
אהבה ואחוה" בת ים  חלוצים 7
"
אוהל מועד" בת ים  החרמון 4
"
אוהל ששון" בת ים  הפלמ"ח 16
"
אור החיים" בת ים  בי"ס גבעתי
"
אור החמה" בת ים  גבעתי 6
"
אור ישראל" בת ים  מוהליבר 4
"
אורות התורה" בת ים  ירושלים 40
"
אחדות ישראל" בת ים  ב"ס בן גוריון
"
בבקוב" בת ים
שכ' בובוב    "בית אבות – בובוב" בת ים  בן – ציון ישראל 15
"
בית אל (לוב)" בת ים  הפועל 16
"
בית אל ב'" בת ים  אדמור מבובוב
"
בית יהושע" בת ים  סמטת הכרמל
"
בית יעקב" בת ים  מתתיהו גיניס
"
בית ישראל" בת ים  יוספטל 78
"
בית עובדיה" בת ים
"
בית שלום סיידה" בת ים  סמ' סיגריות
"
בנ"ע רמת – הנשיא" בת ים  נגבה 16
"
בני עקיבא" בת ים  הרצל 62
"
בני עקיבא" בת ים  ניסנבאום
"
בת קול" בת ים  יצחק שדה
"
גבורי ישראל" בת ים  הגבעות 2
"
היכל אליהו" בת ים  סוקולוב 5
"
היכל יעקב" בת ים  ירושלים 67
"
המרכזי בת ים" בת ים  ויצמן 65
"
המרכזי עמידר" בת ים  אנה פרנק
"
הנשיא חבד" בת ים  סמטת החרמון
"
הראל בוכרים" בת ים  מעבר משה ישי
"
הרמב"ם" בת ים  כצנלסון 39
"
ותיקים רמת יוסף" בת ים  הגבול 28
"
זכרון משה" בת ים  בה"ס נחום ניר 25
"
זכרון קדושים" בת ים  מגדלי נחום
"
חב"ד" בת ים  אורט הבונים
"
חיי נועם – המיישר" בת ים  מלון סאן
"
חיי שלמה" בת ים  ניסנבאום
"
חיים שאל" בת ים  בלופר 37
"
חסידי ודומסק" בת ים  רב קוקיס 3
"
חסידים – נועם אלימ" בת ים  הפלמ"ח 24
"
יד קדושים" בת ים  ב"ס עקיבא – נגבה 10
"
יוצאי טורקיה" בת ים  בר אילן 40
"
ישיבת אדר"ת" בת ים  מעברת בת – ים
"
מ"ג" בת ים  הפלמ"ח 16
"
מאור אל" בת ים  חנה סנש
"
מגדלי ים תיכון" בת ים  ב"ס ראשונים פרלשטיין 20
"
מגן אברהם" בת ים  ליבורנו 12
"
מורשות אבות" בת ים  רוטשילד 6
"
מורשת דורות" בת ים  העצמאות 23
"
מחזיקי תורה" בת ים  סאלד 11
"
מחנה ישראל" בת ים
"
מנין צעירים" בת ים
"
מנין צעעירים בית וגן רב קוק 17" בת ים  עמידר
"
מעייני החיים" בת ים  ב"ס שרת – אולפנים
"
מקדש מלך" בת ים  העצמאות 16
"
מרום ישראל" בת ים  סמטת הורדים
"
מרכז ר. יוסף" בת ים  בת ימון
"
משה ואהרון" בת ים  מ. הסיגריות
"
משכן ישראל" בת ים  השופטים
"
נזר יוסף" בת ים  ויצמן 9
"
נעם אלימלך ב'" בת ים  רח' מוהליבר
"
נתיבות ישראל" בת ים  ויצמן 65
"
סוכת שלום" בת ים  חלוצים 7
"
סיני" בת ים  כצנלסון 39
"
עדת ישורון" בת ים  ב"ס צפורי
"
עוז דוד" בת ים  הפלמ"ח 22
"
עולי בבל" בת ים  חשמונאים 36
"
עולי תורכיה" בת ים  וייצמן 65
"
עץ חיים" בת ים  נגבה 10
ספרדי  "עקיבא (יוצאי לוב)" בת ים  ליבורנו 36
"
פאר יפית" בת ים  הגבעות 8
"
צור משה" בת ים  קרן יסוד 1
"
צעירי רמת עוז" בת ים  ליבורנו 18
"
קדושי עם ישראל" בת ים  השלושה 10
"
ר' מאיר בעל הנס" בת ים  וייצמן 65
"
רינת משה" בת ים  יצחק שדה
"
רמב"ם" בת ים  בר אילן 27
"
רמות ים" בת ים  קרן היסוד 19
"
רמת עופר" בת ים  צריף 3 מעברה
"
רשב"י" בת ים  רטשילד 18
"
רשב"י" בת ים  בזל 5
"
שבת אחים" בת ים  מחרוזת 38/2
"
שבת אחים" בת ים  פרלשטיין 29
"
שיבת ציון" בת ים  וייצמן 25
"
שירי דוד" בת ים  שד' העצמאות 17 פינת רסקו
תוניסאי  "שלום ורעות" בת ים  מעבר ישי 6
"
שערי צדק" בת ים  בי"ס חשמונאים
"
שערי ציון" בת ים  בי"ס תחכמוני
"
שערי שמים" בת ים  עוזיאל 25
"
תורת ישרים" בת ים  בי"ס תחכמוני
"
תחכמוני – היכל צב" בת ים  רבינוביץ' 15
"
תפארת בנים" בת ים  הגיבורים 1
"
תפארת ציון" בת ים  בי"ס תחכמוני
"
תפילת אחים" בת ים
שכונה חדשה  אשכנזי  "בת עין מערב" בת עין  מרכז הישוב
אשכנזי  "מרכזי" בת עין  מרכז הישוב
ספרדי  "עדות מזרח" בת עין  בת שלמה
אשכנזי  "אשכנזי" בת שלמה  בת שלמה
תימני  "תימני" בת שלמה  גאולי תימן
תימני  "נצח ישראל" גאולי תימן  גאולי תימן
תימני  "תפארת ישראל" גאולי תימן  גבע כרמל
ספרדי  "מרכזי" גבע כרמל  ד.נ. הנגב
ספרדי  "מרכזי" גבעולים  ד.נ. הנגב
ספרדי  "שכונתי" גבעולים
מעורב  "כל ישראל" גבעת ברנר  המצפה 9
"
איילת השחר" גבעת זאב  שבט בנימין 59
אשכנזי  "אשכנז" גבעת זאב  האתרוג 1
מעורב  "בני עקיבא" גבעת זאב  המכבים 25
"
דרכי נועם" גבעת זאב  אצל משפחת שטרית ת.ד. 981
הר שמואל    "הר שמואל" גבעת זאב  המכבים 50
אשכנזי  "חב"ד" גבעת זאב  האתרוג 2
"
כתר בנימין" גבעת זאב  עופרה 5
"
מאיר שמואל" גבעת זאב
גבעון    "מורשת גבעון" גבעת זאב  ערוגות 19
"
מצפה שמואל" גבעת זאב  שבט בנימין 59
ספרדי  "מרכז רוחני – ספרדי" גבעת זאב  המכבים 46
"
מרכז רוחני קול נבואה" גבעת זאב  המצפה 9
"
משכן יוסף" גבעת זאב  ערוגות 19
"
נוה הגבעה" גבעת זאב  המכבים 25
"
נוה שלום" גבעת זאב  האתרוג 89
"
קארלין סטולין" גבעת זאב  גבעת יערים
תימני  "בית דוד" גבעת יערים  גבעת ישעיהו
ספרדי  "שבת אחים" גבעת ישעיהו  גבעת ניל"י
ספרדי  "גבעת ניל"י" גבעת ניל"י  הראשונים
אשכנזי  "המרכזי" גבעת עדה
מרוקאי  "הרשב"י" גבעת עדה
תימני  "חסד אל" גבעת עדה
מרוקאי  "שערי צדק" גבעת עדה
תימני  "תפארת ישראל" גבעת עדה  פרץ 29
ספרדי  "אהבה ואחוה" גבעת שמואל  נימרובר 2
ספרדי  "אהבת אחים" גבעת שמואל  הנשיא 6
ספרדי  "אור ישראל – מדרש שמואל" גבעת שמואל  הנשיא 12
ספרדי  "בית אל" גבעת שמואל  גן יסמין
אשכנזי  "בית וקאנטרי" גבעת שמואל  העבודה 1
אשכנזי  "בית מתתיהו" גבעת שמואל  שד' העצמאות
אשכנזי  "היכל יהודה" גבעת שמואל  בר אילן
אשכנזי  "המרכזי" גבעת שמואל  הנשיא 53
אשכנזי  "מניין הצעירים" גבעת שמואל  ביאליק (ביס ממ"ד)
ספרדי  "משכן יוסף ושלמה" גבעת שמואל  הנשיא 17
ספרדי  "משכן שלמה – נתיבי אמת" גבעת שמואל  זבולון המר
רמת הדר  אשכנזי  "נווה שמואל" גבעת שמואל  ביבי נתניהו
אשכנזי  "פארק שיקמים" גבעת שמואל  ביאליק פינת הזיתים
אשכנזי  "קרליבך " לכו רננה"" גבעת שמואל  רחבת אילן
אשכנזי  "רמת אילן" גבעת שמואל  פרדס רוזנבלום
ספרדי  "שבת אחים" גבעת שמואל  מורשת זבולון
אשכנזי  "שירה חדשה" גבעת שמואל  פרדס רוזנבלום
ספרדי  "שלום ורעות" גבעת שמואל  שד' הגיבורים
אשכנזי  "תפארת ישראל" גבעת שמואל  גונן 5
תימני  "אהבת ציון" גבעתיים  גורדון 6
אשכנזי  "אהל משה" גבעתיים  פועלי הרכבת 4
אשכנזי  "אהל שם" גבעתיים  צה"ל 7
אשכנזי  "אמוני מרדכי" גבעתיים  ארלוזרוב 14 א'
אשכנזי  "ארלוזרוב" גבעתיים  כצנלסון 22
ספרדי  "אשכנזי" גבעתיים  סירקין 23
אשכנזי  "בית אברהם" גבעתיים  טייבר 57
ספרדי  "בית אל" גבעתיים  גולומב 12
ספרדי  "בית אליהו" גבעתיים  ההסתדרות 1
אשכנזי  "בית בנ"ע" גבעתיים  גלבוע 11
ספרדי  "בית יוסף" גבעתיים  לכיש 24
אשכנזי  "בית קרלין" גבעתיים  הפועל הצעיר 14
אשכנזי  "בית רמב"ם" גבעתיים  הרצוג 44
אשכנזי  "בית שמואל" גבעתיים  הרצוג 32
אשכנזי  "גבורת מרדכי" גבעתיים  טייבר 25
אשכנזי  "גבעת רמב"ם" גבעתיים  טייבר 27
ספרדי  "החדש" גבעתיים  גונן 3
אשכנזי  "הרמ"ה" גבעתיים  אידמית 3
אשכנזי  "זכרון קדושים" גבעתיים  כצנלסון 68
אשכנזי  "ט"ל" גבעתיים  הפועל הצעיר 12
ספרדי  "טור סיני" גבעתיים  הל"ה 56
אשכנזי  "מנין הצעירים" גבעתיים  כצנלסון 30
ספרדי  "מרדכי הצדיק" גבעתיים  שינקין 43
אשכנזי  "עין יעקב" גבעתיים  טייבר 65
אשכנזי  "קהילת הצעירים" גבעתיים  אידמית 1
ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" גבעתיים  רותם 6
תימני  "רמב"ם" גבעתיים  מצולות ים 1
"
שלוה" גבעתיים  גונן 3
ספרדי  "שלום על ישראל" גבעתיים  כ"ג 11
אשכנזי  "תפארת אבות" גבעתיים  לכיש 7
אשכנזי  "תפארת ישראל" גבעתיים  שינקיו 91
אשכנזי  "תפארת צבי" גבעתיים  גדיד
אשכנזי  "גדיד" גדיד
ספרדי  "גדיש" גדיש
תימני  "גדעונה" גדעונה  שבזי 8
תימני  "אגודת תפארת ישראל" גדרה  ויצמן 21
תימני  "אהל יעקב" גדרה  כפר אליהו
מעורב  "אולפנת בהר"ן" גדרה  וייצמן
תימני  "אור החיים" גדרה  העצמאות 6
תימני  "אור מציון" גדרה  אלי כהן 12/1
ספרדי  "אלי כהן" גדרה  הג"א 6
תימני  "אשל סעדיה" גדרה  הג"א 6
אשכנזי  "בית יצחק" גדרה  הג"א
תימני  "הרמב"ם" גדרה  גמליאל
תימני  "זכור לאברהם" גדרה  יהודה 6
תימני  "חיי שלום" גדרה  זבולון 34
ספרדי  "חיי שלום" גדרה  הבילויים 23
אשכנזי  "ישורון" גדרה  ויצמן 18
תימני  "משכן משה" גדרה  פינס 2
מעורב  "נוסח אחיד" גדרה  גמליאל 19
תימני  "נצח ישראל" גדרה  מנשה 30
תימני  "נר חיים" גדרה  וייצמן 53
תימני  "סגולת ישראל" גדרה  וייצמן 53
תימני  "סיני" גדרה  יהודה 6
אשכנזי  "ע"ש פרידמן" גדרה  ראובן 1
אתיופי  "עולי אתיופיה" גדרה  שבטי ישראל 38
תימני  "עזרת אחים" גדרה  שבזי 8
תימני  "עץ חיים" גדרה  גמליאל 17
תימני  "עץ חיים" גדרה  מנשה 22
תימני  "עץ יוסף" גדרה  זבולון
תימני  "פורת יוסף" גדרה  הג"א 6
תימני  "שבזי" גדרה  ראובן 5
תימני  "שבת אחים" גדרה  ראובן 25
ספרדי  "שערי ירושלים" גדרה  יששכר
תימני  "שערי צדק" גדרה  שמעון
תימני  "תפארת ישראל" גדרה  לוי 3
תימני  "תפארת ישראל" גדרה  גורן
ספרדי  "מרכזי" גורן
מעורב  "מרכזי" גיאה  ד.נ. עמה"י 14980
אשכנזי  "מרכזי" גינוסר  מרכז המושב
מושב גמזו  ספרדי  "אהל משה" גמזו  מרכז המושב
מושב גמזו  חסידי  "בית הכנסת החסידי" גמזו  מרכז המושב
מושב גמזו  אשכנזי  "היכל רפאל" גמזו  רחוב הבראש
מושב גמזו  תימני  "משכן שלום" גמזו  גן אור
אשכנזי  "גן אור" גן אור  גן יאשיה
אשכנזי  "מרכזי" גן יאשיה  השופטים
מרוקאי  "אהבת שלום" גן יבנה  קיבוץ גלויות
מרוקאי  "אוהל יעקב" גן יבנה  מירון
תימני  "אוהל משה" גן יבנה  השיטה
תימני  "אוהל שלום" גן יבנה  דוד המלך
תימני  "אוהל תורה" גן יבנה  השופטים
מרוקאי  "אור החיים" גן יבנה  בית ספר סיני
מרוקאי  "בבא סאלי" גן יבנה  תורה ועבודה
אשכנזי  "בית הכנסת הגדול" גן יבנה  הרצל
מעורב  "בני עקיבא" גן יבנה  עמידר 27
תימני  "חזון עובדיה" גן יבנה  שבזי
תימני  "כנסת ישראל" גן יבנה  דוד המלך
תימני  "מגן אבות" גן יבנה  אלי כהן
תימני  "נוה שלום" גן יבנה  הרצל
כורדי  "ספרדי" גן יבנה  בר יוחאי
מרוקאי  "רבי דוד משה" גן יבנה  התבור
מרוקאי  "רשבי"י מכבים" גן יבנה  עמידר
תימני  "שבת אחים" גן יבנה
ספרדי  "גן נר" גן נר
ספרדי  "גן נר צפון" גן נר  גני טל
אשכנזי  "גני טל" גני טל  עין חנוך
אשכנזי  "אהבת אחים" גני תקווה  ים המלח 58
תימני  "אוהל שם" גני תקווה  סמטת הר סיני
אשכנזי  "הגדול" גני תקווה  הרי יהודה
ישמח משה  אשכנזי  "המרכזי" גני תקווה  עין גלים 30
ספרדי  "יוסף שלום" גני תקווה  סמטת הר סיני
תימני  "מגן דוד" גני תקווה  סמטת הר סיני
ספרדי  "נווה שלום" גני תקווה  מקלט ישיבת בית אליהו
ספרדי  "סוכת דוד" גני תקווה  ביה"ס בית יעקב
תימני  "עץ חיים" גני תקווה  סמטת הר סיני
תימני  "ציון שיח שפתותיים" גני תקווה  הגולן
אשכנזי  "צעירי ישראל" גני תקווה  עמק זבולון
ספרדי  "שבת אחים" גני תקווה  ביה"ס בית יעקב
מעורב  "שלום ורעות" גני תקווה  סמטת הר סיני
ספרדי  "שער השמים" גני תקווה  עין גנים 26
ספרדי  "שערי רחמים" גני תקווה  הרמה
מרוקאי  "תורת חיים" גני תקווה  הרי יהודה
תימני  "תפארת בנים" גני תקווה  גפו
מרוקאי  "ישני חברון" גפן  גשר מקוד 15157
ספרדי  "גשר" גשר  האילנות 33
אשכנזי  "מרכזי" גת רימון
ספרדי  "דבורה
ספרדי  "דבורה" דבורה  ד.נ. עמה"י 15130
אשכנזי  "מרכזי" דגניה ב'  דוב"ב ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" דוב"ב  דור
ספרדי  "מרכזי" דור
ספרדי  "אביר יעקב" דימונה
ספרדי  "אהבת אליהו" דימונה
ספרדי  "אהבת שלום" דימונה
אשכנזי  "אהל זאב" דימונה
ספרדי  "אהל יצחק" דימונה
ספרדי  "אהל ישראל" דימונה
ספרדי  "אור דוד" דימונה
ספרדי  "אור הגנוז" דימונה
ספרדי  "אור החיים" דימונה
ספרדי  "אור תורה" דימונה
פרסי  "אלי כהן" דימונה
ספרדי  "אלפסי" דימונה
ספרדי  "בית אברהם" דימונה
ספרדי  "בית אפרים" דימונה
ספרדי  "בית דוד" דימונה
ספרדי  "בית מאיר" דימונה  ע"י ביהכ"נ מקור חיים
ספרדי  "בית מנורה" דימונה
ספרדי  "בן עטר" דימונה
אשכנזי  "האשכנזים הגדול" דימונה
אשכנזי  "היכל מיכאל" דימונה
ספרדי  "הרמב"ם" דימונה
ספרדי  "זכור לאברהם" דימונה
ספרדי  "ישמח משה" דימונה  רחבת שאול המלך
ספרדי  "כולל גאון יעקב" דימונה
ספרדי  "מאור ישראל" דימונה
ספרדי  "מגן אליהו" דימונה
ספרדי  "ממשית א'" דימונה
ספרדי  "ממשית ב'" דימונה
ספרדי  "נווה חורש א'" דימונה
ספרדי  "נווה חורש ב'" דימונה
ספרדי  "נחלי אמונה" דימונה
ספרדי  "נצח ישראל" דימונה
ספרדי  "נתיב חיים" דימונה
ספרדי  "נתן אלבז" דימונה
ספרדי  "סיני" דימונה
ספרדי  "עץ החיים" דימונה
ספרדי  "קוממיות" דימונה
ספרדי  "ר' חיים טייב" דימונה
ספרדי  "שבת אחים" דימונה
ספרדי  "שיבת ציון" דימונה
ספרדי  "שילה" דימונה
הודי  "שערי צדק" דימונה
הודי  "שערי שמיים" דימונה
ספרדי  "תיכון דוד" דימונה
ספרדי  "תפילה לדוד" דימונה  דישון ד.נ. ג.ע
ספרדי  "מרכזי" דישון  דלתון ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "דלתון 1" דלתון  דלתון ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "דלתון 2" דלתון  הדר עם
אשכנזי  "מרכזי" הדר עם  יורדי הים
גני צבי  תימני  "אהבת ישראל" הוד השרון  בבלי 3
גיורא  ספרדי  "אוהל משה" הוד השרון  שמעון הצדיק
לא ידוע  "אלי כהן" הוד השרון  מבצע קדש 2
גיל עמל  תימני  "אריאל" הוד השרון  שחל 15 פ. גולומב
לא ידוע  "בית אל" הוד השרון  יורדי הים
גני צבי  תימני  "בית יעקב" הוד השרון  הדר
אשכנזי  "הדר" הוד השרון  האהבה 2
מגדיאל מרכז  ספרדי ירושלמי  "הוד יוסף" הוד השרון  האהבה 2
מגדיאל מזרח  ספרדי – ירושלמי  "היכל יוסף" הוד השרון  בן גמלא 30
לא ידוע  "הרב קוק" הוד השרון  נצח ישראל
תימני  "הרמב"ם" הוד השרון  חשמונאים 4
נווה נאמן  לא ידוע  "הרשב"י" הוד השרון  שמעון הצדיק
עירקי  "זכרון משה" הוד השרון  דרך השרון 72
אשכנזי  "חב"ד" הוד השרון  נצח ישראל
תימני  "ישורון" הוד השרון  בבלי 2
גיורא  ספרדי  "ישורון עולי עירק" הוד השרון  מעייני 5
משולב  "ישיבת אור הנצח" הוד השרון  שמעון הצדיק
תימני  "כתר תורה" הוד השרון  הדבש
גני צבי  לא ידוע  "מאור עולם" הוד השרון  הגולן
גיל עמל  תימני  "מוריה" הוד השרון  התמר 15
תימני  "מקור חיים" הוד השרון  ככר מגדיאל 1
לא ידוע  "משכן יעקב" הוד השרון  השומר
נווה הדר  תימני  "נחלת אחים" הוד השרון  בן גמלא
תימני  "נחלת אחים תימנים" הוד השרון  שמעון הצדיק
ספרדי  "נצחון ישראל" הוד השרון  בן גמלא
ספרדי  "ספרדי מרכזי" הוד השרון  מועדון הנוער שרת
לא ידוע  "ע"ש אבו חצירה" הוד השרון  ככר מגדיאל 1
אשכנזי  "ע"ש הרב מעייני" הוד השרון  במצע קדש 10
גיל עמל  תימני  "ע"ש מעייני" הוד השרון  המגן
ספרדי  "ע"ש פגי ירון ז"ל" הוד השרון  הרשות 2
לא ידוע  "עדת שלום" הוד השרון  מבצע משה 3
ספרדי  "עולי המזרח – משכן רפאל" הוד השרון  מבצע משה
פ. הגולן  תוניסאי  "עולי לוב" הוד השרון  כנרת
גיל עמל  תימני  "עץ חיים" הוד השרון  שחל 15
לא ידוע  "צעירים" הוד השרון  שחל 15
תימני  "רמב"ם" הוד השרון  חשמונאים 6
תימני  "רמב"ם" הוד השרון  רמת הדר
ספרדי  "רמת הדר" הוד השרון  החשמונאים
תימני  "שבזי" הוד השרון  מבצע משה
גיל עמל  תימני  "שבזי" הוד השרון  מבצע קדש 4
תימני  "שבזי" הוד השרון  השומר
נווה הדר  לא ידוע  "שבת אחים" הוד השרון  בבלי 4
גיורא  מעורב  "שערי חסד" הוד השרון  שמעון הצדיק
לא ידוע  "שערי שמים" הוד השרון  שחל 15
תימני  "תפארת ישראל" הוד השרון
תימני  "בית אל" הודיה
ספרדי  "יוסף חי" הודיה  השקד
מעורב  "הראל" הר אדר  מרכז הישוב
מעורב  "מרכזי" הר גילה  הס 10
"
אבי דוד" הרצליה  הר שומרון
"
אברהם אבינו" הרצליה  קבוץ גליות 8
"
אהבה ואחוה" הרצליה  סעדיה גאון 35
"
אהבת ישראל" הרצליה  מגן דוד 32
"
אהל יעקב" הרצליה  אבן גבירול 50
"
אהל מועד" הרצליה  גרינבאום שמעון
"
אהל משה" הרצליה  יצחק שדה 77
"
אהל שרה" הרצליה  הרי גלעד
"
אור החיים" הרצליה  הרב קוק 26
"
אור זרוע" הרצליה  נג'ר יצחק 15
"
אור ישראל" הרצליה
"
אור שלום" הרצליה  ראש פינה 10
"
אחדות" הרצליה  סעדיה גאון 41
"
אחדות ישראל" הרצליה  הרב גורןן 41
"
אחים" הרצליה  י.ל. פרץ 14
"
ארם נהריים" הרצליה  ר"שי 4
"
בי"ס הנדיב" הרצליה  אבן שפריט 7/14
"
בי"ס חט"ב בן גוריון" הרצליה  העירית 3
"
בית אל נוף ים" הרצליה  המלקוש 3
"
בית אל עולי לוב" הרצליה  י.ל פרץ 28
"
בית אליעזר" הרצליה  אלפסי 6
"
בית דוד" הרצליה  מורדי הגיטאות 92
"
בית הלוי" הרצליה  העצמאות 37
"
בית חב"ד" הרצליה  מתתיהו משה
"
בית יואל" הרצליה  המגשימים
"
בית יוליאנה" הרצליה  שירת גאולים 4
"
בית יוסף בבלי" הרצליה  בר כוכבא 196
"
בית יוסף לוב" הרצליה  כצנלסון 28
"
בית ישראל" הרצליה  ש. אכדיה
"
בית שירנה" הרצליה  סירקין 34
"
בר אילן" הרצליה  רבי עקיבא 2/2
"
בר יוחאי" הרצליה  פתח תקוה 2/9
"
ברית שלום" הרצליה  נחמיה 13/16
"
גאולת ישראל" הרצליה  שוידלסון
"
הגדול" הרצליה  י.ל. פרץ 8
"
היכל אליעזר" הרצליה  מרבד הקסמים 18
"
היכל יהודה" הרצליה  המנהרה 14
"
היכל יהושע" הרצליה  המגינים 6
"
היכל מרדכי" הרצליה  בי"לו 4 משה"ב
"
היכל משה משה"ב" הרצליה  רביבס 55
"
היכל שלמה" הרצליה  בורוכוב 5
"
המרכזי נוה עמל" הרצליה  שער הים 14
"
המרכזי נוף ים" הרצליה  רבבים 35/5
"
הר סיני" הרצליה  קרן יגאל
"
הרב קוק" הרצליה  הגליל 1
"
ח ג"י" הרצליה  הר שומרון 8/10
"
חללי מינכן" הרצליה  דיצה 18
"
יד שלום" הרצליה  הרימונים 8
"
יונה הנביא" הרצליה  הפרסה 105
"
יוסף אלישע" הרצליה  הבשן 10
"
יוסף חיים" הרצליה  י.ל. פרץ 15
"
ישורון" הרצליה  הכלנית 16
"
ישמח ישראל" הרצליה  תור הזהב 4
"
כהן לוראין ע"ש אלי כהן" הרצליה  קבוץ גליות 808
"
כתר תורה" הרצליה  גיל 43
"
מגן אברהם" הרצליה  פתח תקוה 30/1
"
מגן צעירים" הרצליה  סוקולוב 99
"
מניין צעירים" הרצליה  רינה 18
"
מקדש מלך" הרצליה  טשרנחובסקי 16
"
מקור חיים" הרצליה  שכ' משה"ב 9/22
"
משה"ב ספרדי" הרצליה  חדוה 14
"
משכן ישראל" הרצליה  י.ל. פרץ 18
"
נוה שלום" הרצליה  יצחק שדה 7
"
נחלת צבי" הרצליה  החריצית 9
"
נצח ישראל" הרצליה  בר כוכבא 178/4
"
נר קדושים" הרצליה  כסופים 68/1
"
סוכת שלום" הרצליה  רוחמה 114
"
עולי מצרים" הרצליה  מורדי הגיטאות 105
"
עץ חיים" הרצליה  הנדיב 31
"
עקידת יצחק" הרצליה  בני בנימין 4
"
צעירי המזרח" הרצליה  יסוד המעלה 30
"
שארית ישראל" הרצליה  יצחק שדה 30
"
שבזי ע"ש צנעני" הרצליה  הרב עמיאל 7
"
שבטי ישראל" הרצליה  סנהדרין 16
"
שומר אמונים" הרצליה  מגן דוד 4
"
שומר ישראל" הרצליה  פתח תקוה 2/1
"
שערי חסד" הרצליה  פנקס 36
"
שערי צדק" הרצליה  רוחמה 179
"
שערי ציון" הרצליה  אילנות 29
"
שערי רחמים" הרצליה  הרב קוק
"
שערי שמיים" הרצליה  סעדיה גאון 35
"
שערי תפלה" הרצליה  הדר
"
תורה וחיים" הרצליה  הנדיב 31
"
תפארת בחורים" הרצליה  יצחק שדה 6ג
"
תפארת ישראל" הרצליה  שבזי 13
"
תפארת ישראל" הרצליה  דיצה 12
"
תפארת צעירים" הרצליה  חדוה 2
"
תפארת שלמה" הרצליה  ד.נ. ערבות הירדן 90668
מעורב  "מרכזי" ורד יריחו  מושב זוהר
לכיש  ספרדי  "זוהר" זוהר  סמטת הבאר
"
אהבת שלום" זכרון יעקב  הלל יפה
"
אהל חנה" זכרון יעקב  הנדיב
"
אהל יעקב המרכזי" זכרון יעקב  חזור"א 1
"
אהל משה" זכרון יעקב  העליה 9
"
אהל רחל" זכרון יעקב  רמ"צ 834
"
אור יעקב" זכרון יעקב  העליה 7
"
בית אל" זכרון יעקב  תרע"ב 16
"
בית שם" זכרון יעקב  הלל יפה
"
דברי שלום" זכרון יעקב
וילות בחורש    "החורש (בביה"ס)" זכרון יעקב  הנדיב
"
היכל רפאל הספרדי המרכזי" זכרון יעקב  הזית 9
"
זכרון מיכאל" זכרון יעקב  מדע' יחדיו
"
חב"ד" זכרון יעקב  הזית 7
"
חטיבה תורנית "מתיבתא" לנוער" זכרון יעקב  הזית 9
"
ישיבה לצעירים" זכרון יעקב  העבודה 5
"
מגדל דוד" זכרון יעקב  העליה
"
מול היקב" זכרון יעקב  תרע"ב
"
מחנה ישראל" זכרון יעקב  רמ"צ 832
"
מסילת ישרים" זכרון יעקב  הזית 5
"
מרכז לחינוך תורני" זכרון יעקב  הזית 5
"
משכן רפאל בני תורה" זכרון יעקב  נפתלי
"
נוה הברון שכונתי" זכרון יעקב  טרומפלדור 29 רמז
"
נוה עובד רמז" זכרון יעקב  גאולים 5
"
עקידת יצחק" זכרון יעקב
ש. דרום    "רמבה" נ" זכרון יעקב  שבי ציון 7
"
רשב"י" זכרון יעקב  הרצל 76
"
שבזי" זכרון יעקב  סמטת הבאר
"
שערי ציון" זכרון יעקב  תרע"ב
"
תפארת בחורים" זכרון יעקב  רמ"צ 832
"
תפארת יעקב" זכרון יעקב  זכריה
ספרדי  "עץ החיים" זכריה  ד.נ. הנגב
ספרדי  "מרכזי" זמרת  ד.נ. הנגב
ספרדי  "שכונתי" זמרת  זנוח
ספרדי  "אהבת יעקב" זנוח  זנוח
מרוקאי  "רשב"י" זנוח  ד.נ. הנגב
מרוקאי  "יחיד" זרועה  חבצלת השרון
אשכנזי  "מרכזי" חבצלת השרון  חבצלת השרון
ספרדי  "עמידר" חבצלת השרון
ספרדי  "חבר" חבר  מושב חגור 45870
ספרדי  "שערי שמיים" חגור  חגלה
אשכנזי  "מרכזי" חגלה  ד"נ רמה"ג
ספרדי  "חד נס" חד-נס  בוטקובסקי
מרכז  אשכנזי  "אהבת ישראל" חדרה  אובטובסקי
ברנדס פאר  ספרדי  "אהבת ציון" חדרה  קיבוץ גלויות
ספרדי  "אהבת שלום" חדרה  הראשונים 22
גבעת אולגה  מרוקאי  "אהבת שלום" חדרה  כ"ט בנובמבר
ספרדי  "אהבת שלום" חדרה  נווה אליעזר 124
ספרדי  "אוהל יהודה" חדרה  כ"ט בנובמבר
ספרדי  "אוהל מאיר" חדרה  השרון
גבעת אולגה  פרסי  "אוהל משה" חדרה  רש"י 23
מרכז  אשכנזי  "אוהלי אשר" חדרה  השקד ברנדס
ברנדס פאר  תימני  "אור החיים" חדרה  סלוצקין
תימני  "אחוזת אחים" חדרה  אולגה ג'
גבעת אולגה  אשכנזי  "אשכנזים" חדרה  הרב אורנשטיין
מרכז  אשכנזי  "בהכ"נ הישן" חדרה  הרב צעירי 124
נחליאל  תימני  "ביהכ"נ הגדול" חדרה  בי"ס יבנה הוגר 13
גבעת אולגה  ספרדי  "בית אברהם" חדרה  אולגה ג'
גבעת אולגה  טריפולי  "בית אל" חדרה  שכ' יצחק 3
נווה חיים  מרוקאי  "בית אליהו" חדרה  אולגה ב'
גבעת אולגה  טריפולי  "בית יוסף" חדרה  הגר"א 12
נווה חיים  תימני  "בית יוסף" חדרה  בתוך בית ספר
מרכז  תימני  "בית יעקב" חדרה  שיבת ציון אולגה ר'
גבעת אולגה  ספרדי  "בית יעקב" חדרה  כ"ט בנובמבר
אשכנזי  "בית יצחק" חדרה  אולגה ב'
גבעת אולגה  מרוקאי  "בית ישראל" חדרה  סגל 3
ספרדי  "בית מאיר" חדרה  השקד ברנדס
ברנדס פאר  תימני  "בני ציון" חדרה  שכ' ויצמן
נווה חיים  מרוקאי  "בר יוחאי" חדרה  דוד שמעוני סלע
נווה חיים  ספרדי  "ברית שלום" חדרה  שכון גזית
נווה חיים  אשכנזי  "גזית" חדרה
ספרדי  "גני אליעזר" חדרה  הגיבורים 74
מרכז  אשכנזי  "הגדול" חדרה  הכנסת
נווה חיים  אשכנזי  "הגדול" חדרה  גפנוביץ 7
ספרדי  "היכל יוסף חים" חדרה  הנשיא 37
מרכז  אשכנזי  "היכל עציון" חדרה  שקצר 18
ספרדי  "היכל רחמים" חדרה  הרמב"ן
נווה חיים  ספרדי  "המוהמ"ז" חדרה  הראשונים 16
גבעת אולגה  ספרדי  "הראשונים" חדרה  הרברט שמואל הנביא
מרכז  אשכנזי  "זיכרון קדושים" חדרה  ר' יעקב רקח
מרכז  ספרדי  "חזון גבריאל" חדרה  תרמ"ב 9
נחליאל  תימני  "חפץ ה'" חדרה  שיבת ציון 17
גבעת אולגה  אשכנזי  "יד לקדושים" חדרה  הגר"א
נווה חיים  תימני  "ישורון" חדרה  הראשונים 10
גבעת אולגה  ספרדי  "ישורון" חדרה  פינברג
ברנדס פאר  ספרדי  "כתר תורה" חדרה  קיבוץ גלויות
ספרדי  "כתר תורה" חדרה  כפר ברנדס שכ' אפרים
ברנדס פאר  אשכנזי  "לאשכנזים" חדרה  שכון האזרחי
מרכז  אשכנזי  "לאשכנזים" חדרה  הנשיא 27
מרכז  אשכנזי  "לב לאחים" חדרה  הגיבורים
מרכז  אשכנזי  "לחסידים" חדרה  הגדוד העיברי 11
גבעת אולגה  מרוקאי  "מגן דוד" חדרה  מבצע עזרה
גבעת אולגה  מרוקאי  "מישיבת נפש" חדרה  הרב שלום צעירי 14
נחליאל  תימני  "מלאכת שלום" חדרה  על כנפי נשרים
נחליאל  תימני  "מת"ן" חדרה  אולגה ג
גבעת אולגה  תימני  "נווה הצדק" חדרה  קיבוץ גלויות
ספרדי  "נווה שלום" חדרה  חפציבה
נווה חיים  תימני  "נזר הקדוש" חדרה  אצל
נחליאל  תימני  "נצח" חדרה  הבריגדה היהודית
גבעת אולגה  טריפולי  "נצח ישראל" חדרה  התנאים
תימני  "נצח ישראל" חדרה  הברוש
ברנדס פאר  אשכנזי  "נר תמיד" חדרה  המפעלים 33
גבעת אולגה  תימני  "סוכת שלום" חדרה  אולגה ד
גבעת אולגה  טריפולי  "ע"ש ר" דבוש" חדרה  הגיבורים 122
מרכז  אשכנזי  "עולי רומניה" חדרה
ברנדס פאר  תימני  "עזרת אחים" חדרה  בוטקובסקי
מרכז  ספרדי  "עטרת יצחק" חדרה  עולי הגרדום
נווה חיים  אשכנזי  "עטרת צבי" חדרה  אזוה"ת
גבעת אולגה  מעורב  "עץ החיים" חדרה  קיבוץ גלויות
תימני  "עץ חיים" חדרה  בן צבי עובדים
ברנדס פאר  ספרדי  "עץ חיים" חדרה  גבעת ביל"ו ב'
נחליאל  תימני  "עץ חיים ביבל"ו" חדרה  נחליאל ג'
נחליאל  ספרדי  "פאר נחליאל" חדרה  חטיבת עודד נחליאל
נחליאל  ספרדי  "פאר ששון" חדרה  ביאליק בית יעקב
מרכז  תימני  "צעירי תימן" חדרה  הנביאים 16
גבעת אולגה  אשכנזי  "קדושי אירופה" חדרה  שכ' יוספטל
מרכז  מרוקאי  "קדושי ששת הימים" חדרה  רמב"ם
מרכז  ספרדי  "רמב"ם" חדרה  הנביאים
גבעת אולגה  תימני  "רמב"ם" חדרה  על כנפי נשרים
נחליאל  תימני  "רמב"ם" חדרה  בר אילן 24
נווה חיים  תימני  "רמב"ם" חדרה  מבצע עזרה
גבעת אולגה  תימני  "רמב"ם עולי תימן" חדרה
ברנדס פאר  מעורב  "רשב"י" חדרה  כ"ט בנובמבר
אשכנזי  "שארית הפלטה" חדרה  הלוי 22
אשכנזי  "שבו" חדרה  קיבוץ גלויות 52
תימני  "שבזי" חדרה  השושנים 20
ספרדי  "שבת ציון" חדרה  אלי כהן
גבעת אולגה  מרוקאי  "שושנים לדוד" חדרה  ששת הימים
מרכז  ספרדי  "שיח מיכאל" חדרה  כצנלסון
מרכז  אשכנזי  "שכ' אפרים" חדרה  שכ' ויצמן שכון סלע
נווה חיים  אשכנזי  "שם מאיר" חדרה  מורדי הגטאות 43
תימני  "שערי ציון" חדרה  שיבת ציון
גבעת אולגה  ספרדי  "שערי ציון" חדרה  המפעלים
גבעת אולגה  ספרדי  "שערי שלום" חדרה  אזורים אולגה
גבעת אולגה  ספרדי  "שערי תשובה" חדרה  הרב קוק
מרכז  אשכנזי  "תחכמוני צעירים" חדרה  הבריגדה 9
גבעת אולגה  ספרדי  "תפארת ישראל" חדרה  יציאת אירופה
תימני  "תפארת ישראל" חדרה  תרע"ב 1
נחליאל  תימני  "תפארת ישראל" חדרה  בר אילן
נווה חיים  תימני  "תפארת ישראל" חדרה  נגיארה 5
נאות רחל
תימני – בלדי  "אבי דוד" חולון  השיטה 37
רסקו א'
תימני – בלדי  "אבי שלום" חולון  נחמיה 15
נווה ארזים
ספרדי מרוקו  "אביר יעקב" חולון  יצחק הלוי 80
גרין
ספרדי  "אברהם אבינו" חולון  לבון 1
נווה רמז
ספרדי  "אהבה ואחווה" חולון  הקונגרס 32
רסקו ב'
תימני  "אהבת אחים" חולון  ביל"ו 25
ק.העבודה
ספרדי – בגדד  "אוהל בן שלום" חולון  יחזקאל 39
נווה ארזים
תימני – שאמי  "אוהל משה אלפרחי" חולון  החצב 3
תל גיבורים
ספרדי  "אור החיים" חולון  התחיה 14
נאות שושנים
ספרדי  "אור ציון" חולון  הנביאים 37
נווה ארזים
תימני – שאמי  "אורח חיים" חולון  הנביאים 5
נווה ארזים
אשכנזי  "אחווה ורעות" חולון  התחיה 14
נאות שושנים
אשכנזי  "אחים ורעים" חולון  יצחק ניסים 5
קרית מיכה  ספרדי  "אלי כהן" חולון  ברנר 9
גרין  לא ידוע  "ארם נהריים" חולון  מפרץ שלמה 100
קרית שרת  גרוזיני  "בית אברהם" חולון  שטרוק 8
רסקו ב'  אשכנזי  "בית אל – אשכנז" חולון  ככר ויצמן 4
ק. העבודה  ספרדי – בוכרי  "בית אל – בוכרים" חולון  ברדיצ'בסקי 9
נאות רחל  ספרדי  "בית דוד" חולון  מבצע סיני 24
תל גיבורים  ספרדי  "בית יוסף" חולון  ניסנבוים 8
מפדה  אשכנזי  "בית יצחק" חולון  המצודה 1
תל גיבורים  ספרדי – פרס  "בית כורש" חולון  לנדאו 12
ק. בן גוריון  אשכנזי  "בן גוריון א'" חולון  מוהליבר 15
רסקו ג'  ספרדי  "בן פורת יוסף" חולון  דבורה הנביאה 5
נווה ארזים  ספרדי  "בעל השדה" חולון  נחמיה 3
נווה ארזים  תימני – בלדי  "גאולי תימן" חולון  אלופי צה"ל 10
קריית שרת  ספרדי – מרוקאי  "גאולת ישראל" חולון  אהרונוביץ' 91
ק. בן גוריון  ספרדי  "גבורת יצחק" חולון  חביבה רייק 20
קריית שרת  אשכנזי  "גבורת ישראל" חולון  צאלים 34
נאות רחל  ספרדי  "גבעת רפאל" חולון  לנדאו 12
ק. בן גוריון  ספרדי  "דרכי נועם" חולון  הרב קוק 5
מרכז  אשכנזי  "הגדול" חולון  שד' קוגל 10
גרין  ספרדי  "היכל אליהו" חולון  שער ציון 25
קרית שרת  ספרדי  "היכל משה" חולון  אלופי צה"ל 35
קרית שרת  לא ידוע  "היכל רפאל" חולון  הגבעול 3
תל גיבורים  אשכנזי  "המרכזי ת"ג" חולון  ביאליק 29
ק. העבודה  אשכנזי  "הפועל המזרחי" חולון  נחמיה 1
נווה ארזים  ספרדי  "הר ציון" חולון  צרעה 3
נווה ארזים  ספרדי  "הרמב"ם" חולון  השילוח 23
קרית שרת  ספרדי  "הרמב"ם" חולון  רמב"ם 23
תל גיבורים  תימני – בלדי  "הרמב"ם" חולון  העליה השניה 37
נווה רמז  אשכנזי  "וותיקים" חולון  ורבורג 7 (במקלט)
רסקו ב'  ספרדי  "זכור לאברהם" חולון  מפרץ שלמה 100
ק. שרת  ספרדי  "זכור לאברהם – מקבצאל" חולון  יעבץ 9
מפדה  ספרדי  "זכר לקדושים" חולון  הצפירה 5
מרכז  אשכנזי  "זכרון לקדושים" חולון  השילוח 7
ק. שרת  אשכנזי – האר"י  "חב"ד" חולון  אלופי צה"ל 10
ק. שרת  גרוזיני  "חיים אברהם" חולון  עין גדי 17
ג'סי כהן  לא ידוע  "חללי דקר" חולון  החשמונאים 51
גרין  ספרדי  "חללי מערכות ישראל" חולון  טאמאטב 24
גרין  ספרדי  "חסד ואמת" חולון  אבן עזרא 3
נאות רחל  ספרדי  "חסד לאברהם ותורת משה" חולון  קדושי קהיר (בגן)
נאות רחל  ספרדי  "חסדי שמים" חולון  עין גדי 18
ג'סי כהן  ספרדי  "חפץ חיים" חולון  מסילת עולים 2
ג'סי כהן  לא ידוע  "יד הבנים" חולון  בן יהודה 12
מרכז  אשכנזי  "ישורון" חולון  לבון 3
נווה רמז  תימני – בלדי  "כנפי נשרים" חולון  שמריהו לוין 5-7
רסקו ב'  ספרדי  "כפוסי" חולון  הסנהדרין 27
ג'סי כהן  ספרדי  "כתר תורה" חולון  משעול הפז 15
ק. בן גוריון  ספרדי  "מאיר עיניים" חולון  הופיין 17
ק. העבודה  ספרדי  "מגן דוד" חולון  הסנהדרין 27
ג'סי כהן  לא ידוע  "מחנה אפריים" חולון  שמעיה 9
נווה ארזים  ספרדי – בבלי  "מישרים" חולון  הגר"א 39
נאות רחל  אשכנזי  "מעוז יעקב" חולון  ליד שער קראוזה (בתוך בית הספר)
מעורב  "מקוה ישראל" חולון  ברדיצ'בסקי 10
נאות רחל  אשכנזי  "משכן אברהם" חולון  הדקל 5
ותיקים  לא ידוע  "משכן אליהו" חולון  הרב קוק 7
מרכז  אשכנזי  "משכן דוד" חולון  המעפילים 45
תל גיבורים  תימני – שאמי  "נווה שלום שבזי" חולון  יהודה הלוי 31
גרין  אשכנזי  "נחלת שלום" חולון  העצמון 4
רסקו ב'  תימני – שאמי  "נצח ישראל" חולון  זרובבל 7
ג'סי כהן  לא ידוע  "נצח ישראל" חולון  הגר"א 34
נאות רחל  ספרדי  "נתנאל" חולון  רוטשילד 12
גרין  ספרדי  "סודאי" חולון  ברנר 10
גרין  ספרדי  "סוכת שלום" חולון  קפאח 20
גרין  ספרדי  "סוכת שלום" חולון  מקלף 16
ק. בן גוריון  ספרדי  "סולם יעקב" חולון  קפלינסקי
מפדה  ספרדי  "סיני" חולון  סביון 7 (מול הפילבוקס)
תל גיבורים  פרסי  "ע"ש חללי צה"ל" חולון  דב הוז 31
נאות רחל  פרסי  "עולי משהד" חולון  החיים 4
תל גיבורים  ספרדי  "עטרת חכמים" חולון  צבי ש"ץ 12
גרין  תימני – בלדי  "עץ חיים" חולון  הסנהדרין 15
ג'סי כהן  ספרדי  "פחד יצחק" חולון  הלהב 49
א. התעשייה  לא ידוע  "צמח דוד" חולון  אלופי צה"ל 41
ק. שרת  פרסי  "צעירי איראן" חולון  אלופי צה"ל 37
ק. שרת  לא ידוע  "צעירים" חולון  אשתאול 5
נווה ארזים  ספרדי – עירקי  "קדושי בבל" חולון  הפלמ"ח 4
מרכז  ספרדי  "קדושי צה"ל" חולון  התותחנים 15
תל גיבורים  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" חולון  סעדיה גאון 21
גרין  ספרדי  "רבן יוחנן בן זכאי" חולון  כיכר סטרומה 2
נאות רחל  ספרדי  "רחל אימנו" חולון  הרצוג 17
מרכז  תימני – בלדי  "שבות עם" חולון  שכטר 7
רסקו ב'  תימני – בלדי  "שיבת ציון" חולון  אלופי צה"ל 3
ק. שרת  לא ידוע  "שלום" חולון  הנביאים 68
נווה ארזים  תימני  "שלום שבזי" חולון  עין גדי 18
ג'סי כהן  ספרדי  "שער השמיים" חולון  זלמן ארן 4 (בי"ס דינור)
נאות רחל  ספרדי  "שערי ישועה" חולון  צרעה 6
נווה ארזים  תימני – בלדי  "שערי צדק" חולון  פרופ' שור
נווה ארזים  פרסי  "שערי ציון" חולון  ביאליק 29
ק. העבודה  ספרדי  "שערי רצון" חולון  עין גדי 1
ג'סי כהן  לא ידוע  "תורה ועבודה" חולון  הסנהדרין 27
ג'סי כהן  ספרדי  "תורה לשמה" חולון  חבקוק 5
נווה ארזים  לא ידוע  "תפארת בית יהודה" חולון  ד.נ. צ. השומרון
"
מרכזי" חומש  חוסן
ספרדי  "מרכזי" חוסן  חזון ד.נ. מרום הגליל
"
חזון 2" חזון  חזון ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" חזון  חיבת ציון
אשכנזי  "מרכזי" חיבת ציון  סעדיה פז 10/20 (במקלט)
שער עליה  ספרדי  "אבוחצירא ר' אברהם " חיפה  סעדיה גאון 25
ק' שפרינצק  ספרדי  "אבוחצירא ר' יעקב " חיפה  דרך יפו 79
עיר תחתית  ספרדי  "אבוחצירא ר' יעקב " חיפה  קלר 6
כרמל  אשכנזי  "אבות ובנים בית ישראל " חיפה  ערד 7
נוה יוסף  ספרדי  "אביר יעקב " חיפה  אבן גבירול 31
הדר  ספרדי  "אבן גבירול ר' שלמה " חיפה  אברבנאל 13
קרית חיים  ספרדי  "אברבנאל " חיפה  ארלוזורוב 10
הדר  אשכנזי  "אגודת ישראל " חיפה  בצלאל 5 (בית יעקב)
הדר  אשכנזי  "אהבת חסד " חיפה  גוש עציון 10
חליסה  ספרדי  "אהבת תורה " חיפה  מיכאל 1
הדר  אשכנזי  "אהבת תורה " חיפה  קרית הטכניון
קרית הטכניון  מעורב  "אהל אהרון " חיפה  שימקין 17
רמת בגין  אשכנזי  "אהל ברכה " חיפה  נפתלי אימבר 17
הדר  ספרדי  "אהל יעקב" חיפה  מדרגות דב גרונר (במדרגות)
תל – עמל  אשכנזי  "אהל יעקב " חיפה  גדליהו 1 (רח' נחמיאס)
נו"ש  ספרדי  "אהל משה " חיפה  הרצל 60
הדר  אשכנזי  "אהל משה,שאץ-ויזניץ " חיפה  נתיב אליעזר 5 ויזני'ץ
הדר  אשכנזי  "אהל נחמן " חיפה  ככר היינה 20
אחוזה  ספרדי  "אהל שם " חיפה  עבאס 14
הדר  אשכנזי  "אוהב ישראל " חיפה  ארלוזורוב 10
הדר  אשכנזי  "אור התורה " חיפה  קבוץ גלויות 28
עיר תחתית  ספרדי  "אור ישראל " חיפה  צייטלין 45
קרית חיים  ספרדי  "אורח חיים " חיפה  ברזילי 5
הדר  ספרדי  "אחוה – עדת הכורדים " חיפה  השלום 12
הדר  אשכנזי  "אחים ורעים " חיפה  גוש חלב 5
הדר  הודי  "אליהו הנביא " חיפה  שד' סיני 16
אחוזה  אשכנזי  "אליהו הנביא " חיפה  שד' הרא"ה 10 ק. שמואל
ק. שמואל  אשכנזי  "אליקים, בבי"ס הרא"ה " חיפה  שביל האמונה
קרית שמואל  אשכנזי  "אמונה" חיפה  חורב 26
אחוזה  אשכנזי  "אריאל – חורב " חיפה  סירקין 29
הדר  ספרדי  "ארם צובא " חיפה  דרך יד לבנים 210/1
דרך נו"ש  ספרדי  "באבא סאלי – רינת אהרן " חיפה  גולומב 47
הדר עליון  מעורב  "בבי"ח "בני ציון" " חיפה  רחוב הרופא 30
אחוזה  אשכנזי  "בבי"ח "כרמל" " חיפה  רח' זלמן שניאור
ר.רמז  מעורב  "בבי"ח "פלימן" " חיפה  ת.ד. 9602
בת גלים  מעורב  "בבי"ח רמב"ם " חיפה  יאיר כץ 14
כרמל  אשכנזי  "בבי"ס "חוגים" " חיפה  גדליהו 1
נו"ש  מעורב  "בבית אבות הספרדי " חיפה  אידר 12
רמת בגין  אשכנזי  "בבית אבות כרמל " חיפה  אדם הכהן 3
זיו  אשכנזי  "בבית דינה " חיפה  בי"ח "כרמל"
מעורב  "בי"ח "כרמל"" חיפה  בי"ח רמב"ם, ת"ד 9602
בת גלים   מעורב  "ביקור חולים " חיפה  אברבנאל 54
ק. חיים מערבית  אשכנזי  "בית אברהם " חיפה  מ.ח. שפירא
קרית שמואל  ספרדי  "בית אל " חיפה  הראשונים 108
ק. חיים  ספרדי  "בית אל " חיפה  התשעה, בלוק 3
נוה יוסף  ספרדי  "בית אל " חיפה  רח' משה חיים שפירא 16
ק. שמואל  ספרדי  "בית אל " חיפה  א"ל זיסו 26
ק. אליהו  ספרדי  "בית אל " חיפה  רח' נ"ז 44 ת.ד. 1013
ק. חיים  אשכנזי  "בית יצחק – אהל חדוה " חיפה  ר' עקיבא 20
הדר   ספרדי  "בית מרגלית " חיפה  חרמון 31
הדר   אשכנזי  "בית ראובן " חיפה  גלבוע 46א
נו"ש   ספרדי  "בית תהילה " חיפה  שביל האמונה 3
ק. שמואל  אשכנזי  "בית תפילה " חיפה  התיכון 39א
נו"ש  אשכנזי  "בני עקיבא " חיפה  דרך יפו 147
ק. אליהו   אשכנזי  "בני עקיבא " חיפה  שד' סיני 16
אחוזה   אשכנזי  "בני עקיבא " חיפה  ארלוזורוב 11
הדר   אשכנזי  "בני תורה " חיפה  בצלאל 5
הדר   אשכנזי  "גאולה " חיפה  דרך אלנבי 126
ק. אליעזר  אשכנזי  "גבורת ישראל " חיפה  בורוכוב 34
רמות רמז  אשכנזי  "הגדול ברמות רמז " חיפה  גדליהו 1 (רח' נחמיאס)
נו"ש  אשכנזי  "הגרא" בישיבה " חיפה  מדרגות טוביה דוניה
הדר עליון   אשכנזי  "הדר עליון " חיפה  רח' חוף השנהב 43
הוד הכרמל  אשכנזי  "הוד הכרמל " חיפה  רח' שארית הפליטה 91
דניה   אשכנזי  "היכל אבנר " חיפה  סטרומה 5
שפרינצק    "היכל אליהו הנביא " חיפה  אינשטיין 52
אשכנזי  "היכל אליעזר " חיפה  הרופא 30א
אחוזה  אשכנזי  "היכל בנימין זאב " חיפה  רח' מולדת 10 ק. שמואל
ק. שמואל  ספרדי  "היכל דוד " חיפה  אנקוה 3
שער העליה  ספרדי  "היכל השרון " חיפה  דרך אלנבי 126
ק. אליעזר  ספרדי  "היכל חיים חביב " חיפה  דרך צרפת 79 קומה ב'
רמת שאול   אשכנזי  "היכל חנה " חיפה  דרך צרפת 79 קומה א'
רמת שאול   ספרדי  "היכל חנינה " חיפה  הרצל 43
הדר   ספרדי  "היכל נתנאל " חיפה  הרב רפאל אנקווה
שער העליה   ספרדי  "היכל עוד יוסף חי " חיפה  ההגה 7
עין הים  ספרדי  "היכל קדושים " חיפה  חסן שוקרי 4
הדר  אשכנזי  "היכל רג'ינה " חיפה  תורה ועבודה 9 ק' שמואל
ק. שמואל  ספרדי  "היכל שלמה " חיפה  דרך הים 179
כרמל מערבי  מעורב  "היכל שלמה (תפילה למשה) " חיפה  דרך יד לבנים 97 (בבי"ס)
נוה יוסף  אשכנזי  "היכל שמואל " חיפה  נתיב חן 27
נו"ש  אשכנזי  "היכל שמשון " חיפה  כספי 11
בת גלים  אשכנזי  "הכללי לעדה א' " חיפה  יונתן 5
בת גלים  ספרדי  "הכללי לעדה ס' " חיפה  דרך הים 12 ת.ד 6057
כרמל  אשכנזי  "המרכזי בהר הכרמל " חיפה  הרב הרצוג 5
הדר הכרמל  אשכנזי  "המרכזי הגדול " חיפה  הרצל 60
הדר  אשכנזי  "המרכזי ובימ"ד " חיפה  ברל 41
זיו  אשכנזי  "המרכזי חסדי אבות " חיפה  הראשונים 55
קרית חיים מזרחית  אשכנזי  "המרכזי ק' חיים " חיפה  תורה ועבודה 14
ק. שמואל  אשכנזי  "המרכזי ק' שמואל " חיפה  רח' תל אביב 37-39
ק' אליהו  אשכנזי  "המרכזי קרית אליהו " חיפה  רח' משה חיים שפירא 20
ק. שמואל  אשכנזי  "המשמרת הצעירה " חיפה  אידר 25 (בגן הילדים)
רמת בגין  ספרדי  "הספרדי באחוזה " חיפה  דרך יפו 147-149
ק' אליהו   אשכנזי  "הפוהמ"ז " חיפה  משה חיים שפירא 20
ק. שמואל  אשכנזי  "הפוהמ"ז (א) " חיפה  גוש חלב 5
הדר  אשכנזי  "הפועל המזרחי " חיפה  המלך דוד 22
נוה דוד  ספרדי  "הרב יוסף חיים " חיפה  המלך דוד 22
נוה דוד  אשכנזי  "הרב צירלזון " חיפה  קדושי השואה 13
ק. שמואל   אשכנזי  "הרמה" חיפה  מ"ח שפירא 20
ק. שמואל   ספרדי  "הרשב"י " חיפה  רח' השרון 28 א'
בת גלים   אשכנזי  "השרון " חיפה  בודנהיימר 30
ק' שפרינצק  ספרדי  "התקוה (אור ישראל) " חיפה  בית אל 17
כרמל צפוני   אשכנזי  "התשבי – אהל יצחק " חיפה  רחבת בן ארצי 27
זיו  אשכנזי  "זיו ישראל" חיפה  מיכאל 37
הדר   ספרדי  "זכרון לאברהם " חיפה  סמולנסקין 7
אחוזה   אשכנזי  "חב"ד" חיפה  פרישמן 1
הדר  אשכנזי  "חב"ד " חיפה  בורוכוב 1
רמות רמז  אשכנזי  "חב"ד " חיפה  המלך עוזיהו 6
נוה דוד  ספרדי  "חכם אברהם " חיפה  צפורה זיי'ד 3 (הפועל)
הדר  אשכנזי  "חניכי הישיבות " חיפה  קליבנוב 27
נו"ש  ספרדי  "חסד לאברהם " חיפה  רח' התשעה 27
נוה יוסף   אשכנזי  "חסידי בעלז" חיפה  חרמון 3
הדר  אשכנזי  "חסידי בעלז " חיפה  ארלוזרוב 27
הדר   אשכנזי  "חסידי גור " חיפה  מיכאל 32א
הדר  אשכנזי  "חסידי צאנז " חיפה  יוסף 12
הדר  ספרדי  "חסידי קרלין סטולין " חיפה  גאולה 22
הדר  אשכנזי  "חסידי ראדזין " חיפה  יל"ג 11א
הדר  אשכנזי  "חת"ם סופר " חיפה  ר' עקיבא 40 (בביה"ס)
הדר עליון  אשכנזי  "יבנה – נצח ישראל " חיפה  אליעזר אלתר 34
רמת אלון  אשכנזי  "יבנה (בביה"ס) " חיפה  ביל"ו 7
הדר   ספרדי  "יגדיל תורה " חיפה  אבן עזרא 14
הדר  ספרדי  "יגל יעקב " חיפה  בר כוכבא 7
הדר   אשכנזי  "יד לאחים " חיפה  חטיבת כרמלי 46 א'
ספרדי  "יחד שבטי ישראל " חיפה  ד' יד לבנים 57 (במדרגות)
עיר  ספרדי  "יחד שבטי ישראל (ע"ש אלי כהן)" חיפה  רענן 2
כרמל  אשכנזי  "יראת שמים" חיפה  הרב אוחנה 31
הדר  ספרדי  "ישועה " חיפה  אנילביץ' 26 (בבי"ס מוריה)
ק' אליהו  אשכנזי  "ישורון " חיפה  חפציבה 28
ק' חיים מערבית  ספרדי  "ישורון " חיפה  אורן 50
רמת בן גוריון  אשכנזי  "ישראל הצעיר " חיפה  אהוד 18
שמבור  אשכנזי  "ישראל יאיר " חיפה  מצדה, מימון (בבי"ס עירוני ג')
נוה שאנן  אשכנזי  "כל ישראל " חיפה  יל"ג 11
הדר  אשכנזי  "כל ישראל חברים " חיפה  רש"י 1
הדר עליון  אשכנזי  "כנסת ישראל " חיפה  יוסף 24
הדר   אשכנזי  "כרמיה " חיפה  אילנות 18
כרמל מערבי  אשכנזי  "כרמל מערבי (אגודה) " חיפה  רח' לאה 11 ת.ד 6066
כרמליה  אשכנזי  "כרמליה " חיפה  ברנר 15
רמות רמז  אשכנזי  "לעדה האשכנזית " חיפה  ברנר 15 ת.ד. 8345
רמות רמז  ספרדי  "לעדות המזרח " חיפה  דרך יד לבנים 202/22
דרך נו"ש  ספרדי  "לשם שמים " חיפה  לוד 2
הדר  ספרדי  "מאור ושמש " חיפה  בליטנטל 13
רמת אלמוגי  אשכנזי  "מאור יהודה " חיפה  תל אביב 25
קרית אליעזר  ספרדי  "מאור יצחק " חיפה  יואב 17
קרית אליעזר  ספרדי  "מאור יצחק " חיפה  התיכון 39 (מעל א' הספורט)
נו"ש  אשכנזי  "מאור שאנן " חיפה  הצלפים 5
רוממה   אשכנזי  "מאיר " חיפה  יאיר כץ 12
מעורב  "מגדלי אלישע" חיפה  מסדה 8 (בבי"ס בסמ"ת)
הדר  ספרדי  "מגן אברהם " חיפה  השלוח 6
הדר  ספרדי  "מגן אברהם " חיפה  הרצל 80
הדר  ספרדי  "מגן אברהם – כורדים" חיפה  הירדן 52
תל- עמל  אשכנזי  "מוריה " חיפה  השילוח 6
הדר  ספרדי  "מורשה " חיפה  סמולנסקין 7
אחוזה  אשכנזי  "מנין דויטש " חיפה  התיכון 39 (מרכז ת' דתי)
נו"ש  אשכנזי  "מנין נוער " חיפה  במספנות ישראל
מפרץ  מעורב  "מספנות ישראל " חיפה  שד' סיני 12
אחוזה  אשכנזי  "מעון הורים "סיני" " חיפה  סניף "עזרא", סוף רח' השלוח
הדר  אשכנזי  "מעונות גאולה " חיפה  פינת שפירא 3
הדר   ספרדי  "מקור ברוך " חיפה  מקור ברוך 5
רמת ויז'ניץ   אשכנזי  "מקור ברוך " חיפה  ציון 17
נו"ש  אשכנזי  "מקור חיים " חיפה  בליטנטל 41
רמת אלמוגי  אשכנזי  "משכן יעקב" בישיבה" חיפה  ריינס 18 , ק' שמואל
ק. שמואל  אשכנזי  "משכן משה" חיפה  התיכון 39
נו"ש  אשכנזי  "משכן שאנן " חיפה  שטרן 9
קרית שמואל  אשכנזי  "משכנות גבורה " חיפה  שטרן 7
קרית שמואל  אשכנזי  "משכנות תפילה " חיפה  אנילביץ' 26
ק' אליעזר  ספרדי  "משכנותיך ישראל " חיפה  ורדיה 24
ורדיה  ספרדי  "נאות שלום " חיפה  התיכון 39
נו"ש   ספרדי  "נוה ציון " חיפה  נחמיאס (סוף רח' מימון)
נו"ש  אשכנזי  "נוה רפאל " חיפה  התיכון 39 (במרכז ת' דתי)
נו"ש  אשכנזי  "נוה תפילה " חיפה  שטרן 3
קרית שמואל  אשכנזי  "נחלת בנימין " חיפה  רחבת בן ארצי 27
זיו  אשכנזי  "נחלת הלויים" חיפה  בר אילן 29
ק. שמואל   אשכנזי  "נפש חיה – חב"ד" חיפה  שד' בן-גוריון 57
מושבה גרמנית  אשכנזי  "נצח ישראל " חיפה  המלך דוד 4
נוה דוד  ספרדי  "נצח ישראל (רמבה"נ) " חיפה  החלוץ 14
הדר  ספרדי  "נשמת חיים " חיפה  שד' הרא"ה 10 (בביה"ס)
ק. שמואל  אשכנזי  "ע"ש יוסיפון בת שבע " חיפה  מסדה 12
הדר   אשכנזי  "עדת ישורון " חיפה   מאפו 6
אחוזה  אשכנזי  "עדת ישראל " חיפה   ארלוזורוב 19, כולל "דעת יואל"
הדר  אשכנזי  "עדת ישראל גאולה " חיפה   החלוץ 35
הדר   ספרדי  "עוד יוסף חי " חיפה   הרב דוד אסף 3-5
רמת בגין  אשכנזי  "עוד יוסף חי /רמב"ם " חיפה  נפתלי אימבר 17א
הדר  ספרדי  "עולי סוריה והלבנון " חיפה  סמטת הכנסיות 14
קרית רבין   ספרדי  "עידן " חיפה  דרך יפו 31
עיר תחתית  ספרדי  "עץ חיים " חיפה  ש"י עגנון 21 (בגן הילדים)
ק. אליעזר  ספרדי  "עקידת יצחק " חיפה  מיכאל 1
הדר  אשכנזי  "פא"י " חיפה  אל-אדריסי 6
ק. אליהו   אשכנזי  "פא"י " חיפה   הגבורים 27
חליסה  אשכנזי  "פא"י " חיפה   צה"ל 69
ק. אליעזר  אשכנזי  "פא"י " חיפה   גלבוע 55
נו"ש  אשכנזי  "פאר ירושלים" חיפה   קליבנוב 27
יזרעאליה  אשכנזי  "פאר ישראל " חיפה   הירדן 52
תל עמל  ספרדי  "פאר ישראל " חיפה   א"ה סילבר 47
יזרעאליה  אשכנזי  "פאר ישראל (בבי"ס) " חיפה   שד' הציונות 82
הדר  אשכנזי  "פאר נוף " חיפה   רח' הים התיכון
ק. שמואל  אשכנזי  "פרחי אהרון בישיבה " חיפה   ביתר 1
הדר  אשכנזי  "צעירי אגודת ישראל " חיפה   החותרים 7
ק. אליעזר  אשכנזי  "קבוץ גלויות בית שמואל " חיפה   חורב 20/22 בבית אבות בני ברית
אחוזה  אשכנזי  "קהילת יעקב " חיפה  הלל 51
הדר   אשכנזי  "קול יעקב " חיפה   צפת 5
הדר  אשכנזי  "קופרשטוק ע"ש הרב " חיפה  מ"ח שפירא
ק. שמואל  אשכנזי  "קרית שמואל ב' " חיפה  הירדן 26
תל עמל  ספרדי  "ר' יהודה מעטי" חיפה  דרך יד לבנים 188
דרך נו"ש  ספרדי  "רבי חנניה כהן " חיפה  אבן גבירול 35
חליסה  ספרדי  "רבי יהודה בן בתירא " חיפה  הגבורים 32
חליסה   ספרדי  "רבי יחיא לחלו " חיפה   רבי עקיבא 19
הדר עליון   אשכנזי  "רבי עקיבא " חיפה   שד' הנשיא 77א
כרמל  אשכנזי  "רוטנברג ע"ש " חיפה  התיכון 39א
נו"ש   אשכנזי  "רמב"ם " חיפה   נמל חיפה
עיר  ספרדי  "רמבעה"נ ע"ש " חיפה   צידון 3
הדר  ספרדי  "רמבעה"נ ע"ש " חיפה   ביל"ו 31
הדר  ספרדי  "רמבעה"נ ע"ש" חיפה   ראול ולנברג 11
ר. אשכול  ספרדי  "רמת אשכול " חיפה  ראול ולנברג 11
ר. אשכול  אשכנזי  "רמת אשכול " חיפה  לאון בלום 2
רמת הדר   אשכנזי  "רמת הדר " חיפה   השומר 4
הדר   ספרדי  "רשב"י" חיפה   יהודה הלוי 56
חליסה  ספרדי  "רשב"י " חיפה  מ"ח שפירא
ק. שמואל   ספרדי   "רשב"י " חיפה  נחום דוברין 6
עיר   ספרדי  "רשב"י " חיפה   המלך עוזיהו 6
נוה דוד  ספרדי  "רשב"י " חיפה  צה"ל 4
ק. אליעזר  ספרדי  "רשב"י ע"ש אסתר גנון " חיפה   המעפילים 1 (פ' צה"ל/ דרור)
קרית אליעזר  ספרדי  "רשב"י ע"ש התה"ק " חיפה  אילת 4
נו"ש  אשכנזי  "שארית ישראל " חיפה   הגבורים 71
חליסה  ספרדי  "שבת אחים" חיפה   ארלוזורוב 10
הדר  אשכנזי  "שבת אחים " חיפה   ביתר 2
הדר  אשכנזי  "שבת אחים " חיפה   אנילביץ' 26 (בבי"ס מוריה)
ק. אליעזר  ספרדי  "שבת אחים " חיפה  הקישון 21
הדר  ספרדי  "שבת אחים (סלוניקי)" חיפה   לויק 1
ק' חיים מערבית  אשכנזי  "שוחרי מסורת " חיפה   יבניאלי 14
קרית חיים מזרחית  אשכנזי  "שוחרי תפילה " חיפה   התיכון 39 (בבי"ס רמב"ם)
נו"ש  אשכנזי  "שוחרי תפילה " חיפה   שד' הנשיא 67
כרמל   אשכנזי  "שוירץ " חיפה  הרב מרכוס 3
הדר  ספרדי  "שיטרית בית יעקב " חיפה   עקיבא 9
הדר   ספרדי  "שלום יהודה(יגדיל תורה)" חיפה  סעדיה פז 36
שער העליה  ספרדי  "שער הרחמים " חיפה   העוגן 25
עין הים  ספרדי  "שער השמים " חיפה   ביאליק 8
הדר  ספרדי  "שער השמים " חיפה   נתיב בעל התניא
ק' שמואל   ספרדי  "שערי ישועה ע"ש ר' ישעה בסיס " חיפה   חסן שוקרי 18
הדר  ספרדי  "שערי צדק הגליל" חיפה  השומר 13
הדר  ספרדי  "שערי רחמים (חאלב) " חיפה   הגבורים 29 (בבית הנג'אדה)
חליסה  ספרדי  "שערי תורה " חיפה  אדמונד פלג 60
רמת שאול   ספרדי  "שערי תשובה " חיפה   אל-אדריסי 12 (בבי"ס סיני)
קרית אליהו  ספרדי  "תהילה לדוד " חיפה  הקלעים 8
בת גלים  אשכנזי  "תורה ותפילה " חיפה   בן-בבא 4 (בביה"ס)
הדר  אשכנזי  "תורת אמת " חיפה   בן-בבא 4 (בביה"ס)
הדר  אשכנזי  "תורת אמת (לצעירים) " חיפה   המלך דוד 4
נוה דוד  ספרדי  "תורת חיים " חיפה   תע"ש, חוף הכרמל
חוף הכרמל  מעורב  "תעשיה צבאית " חיפה  גאולה 1
הדר  אשכנזי  "תפארת ישראל (א) " חיפה   בר גיורא 10
הדר עליון  אשכנזי  "תפארת מנשה " חיפה  לבונטין 20
הדר  אשכנזי   "תפארת צבי" חיפה  ציון 12
יזרעאליה  ספרדי  "תפארת שאנן " חיפה
תימני  "חיבת ציון" חלץ
תימני  "מרכזי" חלץ
תימני  "שערי צדק" חלץ  חניאל
אשכנזי  "מרכזי" חניאל
"
חניתה" חניתה  ד"נ רמה"ג
ספרדי  "חיספין" חספין  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "חיספין" חספין  הירדן
פרסי  "אהבת ציון" חצור הגלילית
תש"ח  פרסי  "אוהל ראובן" חצור הגלילית  שלמה בן יוסף
מעורב  "אור החיים" חצור הגלילית  ארקיע
פרסי  "אלי כהן" חצור הגלילית  צה"ל
מרוקאי  "היכל חצור" חצור הגלילית  הרמב"ם
מעורב  "היכל שמעון" חצור הגלילית  הירדן
ספרדי  "הרמב"ם" חצור הגלילית  ביה"ס חוני המעגל
מעורב  "חוני המעגל" חצור הגלילית  הירדן
מרוקאי  "חוני המעגל מבוגרים" חצור הגלילית  הקריה החסידית
אשכנזי  "חסידי גור" חצור הגלילית  הגאולים
מרוקאי  "יונתן בן עוזיאל" חצור הגלילית  הרמב"ם
מרוקאי  "כהני יה'" חצור הגלילית
זאב  מרוקאי  "מגן חסידים" חצור הגלילית  מעלה חוני המעגל
מעורב  "מרכז הרב" חצור הגלילית  הגאולים
מעורב  "נתיבות ישראל" חצור הגלילית  הנשיא
מרוקאי  "עץ חיים" חצור הגלילית  ארקיע
מרוקאי  "רמב"ה" חצור הגלילית  גן הלל
מרוקאי  "רשבי" חצור הגלילית  ביה"ס שבט סופר
"
שבט סופר" חצור הגלילית
תש"ח  ספרדי  "שבת אחים" חצור הגלילית  צה"ל
ספרדי  "שערי שלום" חצור הגלילית  ירושלים
פרסי  "שערי שלום" חצור הגלילית  חרב לאת
ספרדי  "ביה"ס תום" חרב לאת  חרב לאת
אשכנזי  "מרכזי" חרב לאת  ד.נ. צ. השומרון
"
מרכזי" חרמש  שכון ד'
"
אגודת ישראל" טבריה  שכון ד'
"
אהבת חיים" טבריה  שכון א' 68
"
אוהב שלום" טבריה  שכון ד' 1037
"
אוהב שלום פא"י" טבריה  שכון ב'
"
אוהל אברהם" טבריה  שכון ד'
"
אוהל אליהו" טבריה  מימוניה
"
אוהל חנה אור" טבריה  שכון ג'
"
אוהל יוסף" טבריה  שכון א'
"
אוהל יעקב" טבריה  קרית שמואל
"
אוהל יעקב ולאה" טבריה  שכון ד'
"
אוהל משה" טבריה
אחווה    "אוהל משה" טבריה  קרית שמואל
"
אוהל נחום" טבריה  מימוניה
"
אוהל שלמה" טבריה  ר' עקיבא
"
אוהל שמעון וחנה" טבריה  שכון ג'
"
אור החיים" טבריה  רמת טבריה
"
אור החיים" טבריה  שכון ד'
אשכנזי  "אור החיים" טבריה  שכון ד'
"
אור זרוע" טבריה  שכון ד'
"
אור ישראל" טבריה  שכון ד'
"
אחידקר" טבריה  שכון ד' מקלט
"
אלגריבה" טבריה  תפארת טבריה
"
אליאנס" טבריה  שכון ג'
"
אליהו הנביא" טבריה  שכון ד'
"
אם הבנים" טבריה  אלחדיף
"
אמת ליעקב" טבריה  אחווה (הפרחים)
"
ביבאס" טבריה  שכון ד'
"
ביה"ס חמד" טבריה  שכון ד' 1087
"
בית דוד" טבריה  ביאליק
"
בית דוד צעירים" טבריה  שכון עממי
אשכנזי  "בית חב"ד" טבריה  שכון ד'
"
בית יוסף" טבריה  שכון ד'
"
בית יעקב גז" טבריה  רמת טבריה
"
בית יעקב יהודה" טבריה  פלוס 200
"
בית מנחם" טבריה  שכון ג'
ספרדי  "בית-אל טוניסאים" טבריה  שכון ב'
"
גאולי תימן" טבריה  שכון ג'
"
גבורי ישראל" טבריה  ק. שמואל
"
גור אריה" טבריה  שכון ד' 805
"
היכל אהרון" טבריה  בן גוריון
"
היכל דוד" טבריה  שכון ד'
"
היכל ישראל" טבריה  שכון ג'
"
היכל משה מיכאל" טבריה  שכון ג'
"
היכל רחמים" טבריה  קרית משה ג'
"
היכל שלמה" טבריה  שכון ד'
"
היכל שלמה" טבריה  עיר עתיקה
"
הסניור" טבריה  עיר עתיקה
"
הרמב"ם צפו"א" טבריה  שכון ב'
"
השופטים" טבריה  עובדים
"
התשעה" טבריה  ק. שמואל
"
זכרון מאיר" טבריה  מורדות טבריה
"
חיים פינטו" טבריה  שכון ד'
"
חניכי הישיבות" טבריה  רווקיה
"
חסדי אחים" טבריה  שכון ד'
"
חסדי יוסף" טבריה  שכון ג' ביה"ס
"
יד אליהו" טבריה  הגליל פסג'
"
יד בנימין" טבריה  הנביאים
"
ירמולינצר הגדול" טבריה  שכון ב'
"
ישראל" טבריה  נוף כינורות
"
כנור יוסף" טבריה  שכון א'
"
מגן דוד" טבריה  הצנחנים 28
"
מדרש אורה" טבריה  ברנר 23
"
מורשת אבות" טבריה  קרית שמואל
"
מורשת ישראל" טבריה  שכון ד' 1067
"
מורשת לוי" טבריה  עצמון- אחווה
"
מטה שמעון" טבריה  מימוניה
"
מימוניה" טבריה  שכון א'
"
משכן שלום ת." טבריה  קרית שמואל
"
נווה שלום" טבריה  ק. שמואל
"
נזר ברוך" טבריה  אחווה
"
סגן הכהנים" טבריה  ק. שמואל
"
סלונים" טבריה  שכון ג'
"
עולי ארביל" טבריה  שכון ד'
"
עטרת ראשנו" טבריה  עיר העתיקה
"
עץ חיים" טבריה  שכון ד'
ספרדי  "עץ חיים טוניס" טבריה  מרכז קליטה
"
קבוץ גלויות" טבריה  שכון ד'
"
קהילת יעקב" טבריה  שכון ד' 1037
"
ר' עמרם דיואן" טבריה  שכון ב'
"
רודפי שלום" טבריה  שכון ד'
"
שבת אחים" טבריה  שכון ב'
"
שער אשר" טבריה  שכון ג'
"
שער השמים" טבריה  שכון ד'
"
תהילה לדוד" טבריה  קרית משה
"
תפארת בנים" טבריה  שכון ד'
"
תפארת דוד" טבריה  שכון ד'
"
תפארת ישראל" טבריה  המגינים
"
תפארת משה" טבריה  שכונת הדייגים
"
תפארת צבי" טבריה
דקר    "אבוחצירא" טירת הכרמל
גיורא    "אהל יצחק" טירת הכרמל
כהן    "אהל קדושים" טירת הכרמל
הפלמ"ח    "אליאס יהודה" טירת הכרמל
רמב"ם    "אליהו הנביא" טירת הכרמל
הפלמ"ח    "אם הבנים" טירת הכרמל
שרת    "בית אל" טירת הכרמל
וייצמן    "בית יהודה" טירת הכרמל
עמידר    "בית יעקב" טירת הכרמל
גיורא  אשכנזי  "בית ישראל – אשכנז" טירת הכרמל
ביאליק  ספרדי  "בית ישראל – ספרדי" טירת הכרמל
אשכול    "ברכת יצחק" טירת הכרמל
רמב"ם    "גואטה יוסף" טירת הכרמל
שרת    "היכל שלמה" טירת הכרמל
רמב"ם    "הרמב"ם ברזני" טירת הכרמל
ביאליק    "חכם יוסף חיים" טירת הכרמל  ע"י המשטרה
"
יסוד תורה" טירת הכרמל
ביאליק    "ישורון" טירת הכרמל
שטרית    "מנוחת שלום" טירת הכרמל
שרת  גרוזיני  "עולי גרוזיה" טירת הכרמל
הפלמ"ח  ספרדי  "צעירים הפוהמ"ז" טירת הכרמל
שרת    "ר' דוד ומשה" טירת הכרמל
ברנר    "ר' חי טייב" טירת הכרמל
עמידר    "רמב"ם" טירת הכרמל
כהן    "רשב"י" טירת הכרמל
עמידר    "שירת דוד" טירת הכרמל
עמידר    "שמן למאור" טירת הכרמל
דקר    "שער הרחמים" טירת הכרמל
שרת    "שערי תשובה" טירת הכרמל
בן צבי    "תפילה לדוד" טירת הכרמל  טירת צבי מיקוד 10815
אשכנזי  "קב' טירת צבי" טירת צבי  טל שחר
ספרדי  "בן פורת יוסף" טל שחר  טפחות ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" טפחות  בן גוריון
עמידר  ספרדי  "אור לוי" יבנאל
אשכנזי  "היכל הקודש" יבנאל
עמידר  תימני  "המזרח" יבנאל
עמידר  ספרדי  "טמזרת עץ החיים" יבנאל  שכונת מעין גנים
התימנים  תימני  "מעין גנים" יבנאל  ראשי
אשכנזי  "משאת בנימין" יבנאל  מושב סמדר
ספרדי  "משכן בנימין" יבנאל  משמר השלושה
מרוקאי  "שבת אחים" יבנאל  מושב יד נתן
לכיש  ספרדי  "יד נתן" יד נתן  יובל ד.נ. ג.ע
ספרדי  "מרכזי" יובל  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "יונתן" יונתן  ד.נ. הנגב
ספרדי  "מרכזי" יושיביה  ד.נ. הנגב
ספרדי  "שכונתי" יושיביה
אשכנזי  "יזרעאל" יזרעאל
תימני  "אחים חג'בי" יכיני
תימני  "המרכזי הגדול" יכיני
תימני  "סגולה" יכיני
מעורב  "שערי רצון" יכיני
אשכנזי  "לינת הצדק" יסוד המעלה  הזית 6
ספרדי  "שערי צדק" יסוד המעלה  יערה
ספרדי  "מרכזי" יערה  ד.נ. לב השומרון 44831
"
גבעה מזרחית הראל שלמה" יצהר  ד.נ. לב השומרון 44831
אשכנזי  "חב"ד" יצהר  ד.נ. לב השומרון 44831
"
מרכזי" יצהר  ד.נ. לב השומרון 44843
ספרדי  "אור יצחק" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
"
חוות יאיר" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
"
מרכזי" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
ספרדי  "ספרדי" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
תימני  "תימני" יקיר  בי"ס אורנים
ספרדי  "אור תורה" יקנעם עילית  יפה נוף
מרוקאי  "אלי כהן" יקנעם עילית  התאנה
מרוקאי  "אליהו הנביא" יקנעם עילית  התמר 18
אשכנזי  "אשכנזי חדש" יקנעם עילית  בניין בני עקיבא
אתיופי  "אתיופים" יקנעם עילית  מרכז מסחרי
אשכנזי  "בית חב"ד" יקנעם עילית  האשל
תימני  "היכל ישראל" יקנעם עילית  האלה
תימני  "השלום" יקנעם עילית  יער אודם
מעורב  "יחד שבטי ישראל" יקנעם עילית  החרצית
תימני  "ישועות ישראל" יקנעם עילית  בנין טיפת חלב
מעורב  "מניין צעירים" יקנעם עילית  יפה נוף
תימני  "מרכזי הצריף" יקנעם עילית  מרגנית
אשכנזי  "נחלי חיים" יקנעם עילית  הנרקיסים
מרוקאי  "פאר ישראל" יקנעם עילית  אלונים
תימני  "פעולת צדיק" יקנעם עילית  תאנה 9
מרוקאי  "ר' דוד בן ברוך" יקנעם עילית  אורנים
ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" יקנעם עילית  יסמין
תימני  "שיבת ציון" יקנעם עילית  הורדים
כורדי  "שערי אבות" יקנעם עילית  סיגליות
כורדי  "שערי רחמים" יקנעם עילית  הגיבורים
מרוקאי  "תורה וחסד (כולל)" יקנעם עילית  מרגנית 36 ב'
תימני  "תפארת בחורים" יקנעם עילית  ירדנה מקוד 10870
ספרדי  "ירדנה" ירדנה
"
אביר יעקב" ירוחם
אשכנזי  "אגודת נר תמיד שע"י הקהילה התורנית" ירוחם
"
אוהל דוד" ירוחם  ת.ד. 366
"
אוהל יצחק" ירוחם  הקהילה הפרסית ת.ד. 227
"
אליהו הנביא" ירוחם  בן גוריון 122
"
אפיקים בנגב" ירוחם  אורח חיים ת.ד. 173
"
בבא סאלי" ירוחם
"
חללי צה"ל" ירוחם
"
מעלה עקרבים" ירוחם
"
ספרדי מרכזי – דרכי ישרים" ירוחם
"
ע"ש ר' דוד ומשה" ירוחם
"
קול יעקב" ירוחם
"
ר' דוד בן ברוך מרכז הכיפה" ירוחם  החלוץ 159
"
ר' יעקב אבוחצירא" ירוחם  הבילויי"ם 136
"
ר' רפאל אלנקווא" ירוחם  אלכחיל 269
"
רשב"א" ירוחם  החשמונאים 22
"
שיבת ציון" ירוחם  ת.ד. 68
הודי  "שערי רחמים" ירוחם
"
תפארת ישראל ע"ש בבא סאלי" ירוחם  לפידות 4

 

..

 

בס"ד

דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות

 דברי תוכחה חלק ג'

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 

  ספרדי  "מגן אברהם" קרית ים  אשר 1
אשכנזי  "משכן דוד" קרית ים  בנה ביתך
"
משכן ישראל" קרית ים  גן סאלד
תימני  "נווה חיים חדש" קרית ים  החשמונאים 12
תימני  "נווה חיים ישן" קרית ים  רמב"ם 13
תימני  "נווה חיים מעון" קרית ים  להמן 10/5
ספרדי  "נסים נאג'י" קרית ים  הערבה 4
אשכנזי  "עץ חיים" קרית ים  רמב"ם 12
תימני  "רמב"ם" קרית ים  ההסתדרות
ספרדי  "רשב"י" קרית ים  יהודה 9
ספרדי  "רשב"י יפרח" קרית ים  השופטים
אשכנזי  "שבי ציון" קרית ים  שכון אג"ש
ספרדי  "שער הרחמים" קרית ים  להמן (ליד המקוה)
אשכנזי  "שערי משה" קרית ים  ק. ים א'
ספרדי  "תהילה לדוד" קרית ים  החשמונאים 2
תימני  "תלמודתורה" קרית ים  גולומב 18
אשכנזי  "תמכי צדק" קרית ים  השופטים 9
תימני  "תפארת בית יוסף" קרית ים  הדקל 2
ספרדי  "תפארת בנים" קרית ים  ק. ים ד'
ספרדי  "תפארת דוד" קרית ים  להמן 14
ספרדי  "תפארת ישראל" קרית ים  גורדון 1
"
בדרכי אבותינו" קרית יערים  הגר"א 6
"
בני הישיבות" קרית יערים  אוזניים לתורה 9
"
הקריה" קרית יערים  הרב א.מ. בלוך 60
"
חיבת שמעון" קרית יערים  בכניסה לקריה
"
חסידים" קרית יערים  הגר"א 21
"
כתר דוד" קרית יערים  מעלות קדושי טלז 4
"
מאור אליהו" קרית יערים  הגר"א 8
"
מאור חכמי המערב" קרית יערים  
נווה אברהם    "מאורות התורה" קרית יערים  גורדון 140
"
נווה ציון" קרית יערים  אזניים לתורה
"
נחלי דעת" קרית יערים  אברהם פינת אבינדב
"
נחלת צבי" קרית יערים  יצחק 14
"
קול יהודה" קרית יערים  מועדון רעים חיבת ציון
ספרדי  "אביר יעקב" קרית מוצקין  יוסף הלוי
ספרדי  "אהבת התורה" קרית מוצקין  החשמונאים
אשכנזי  "אוהל יונה" קרית מוצקין  גן העצמאות
ספרדי  "אוהל שרה" קרית מוצקין  יוספטל 25
ספרדי  "אולפנה סגולה" קרית מוצקין  גו העצמאות
אשכנזי  "אני מאמיו" קרית מוצקין  החשמונאים
אשכנזי  "בי"ס מצפה" קרית מוצקין  החשמונאים
אשכנזי  "בית אבות" קרית מוצקין  דקר 55
ספרדי  "בית הלויים" קרית מוצקין  גן העצמאות
ספרדי  "בית יוסף" קרית מוצקין  ציגל
אשכנזי  "בית קשישים גלית" קרית מוצקין  קדיש לוז 55
ספרדי  "הגאולה" קרית מוצקין  ברק
ספרדי  "הליכוד" קרית מוצקין  נווה גנים
ספרדי  "זמירות דוד" קרית מוצקין  גושן
אשכנזי  "חב"ד" קרית מוצקין  כצנלסון 8
אשכנזי  "יהודה וישראל" קרית מוצקין  ליד ביהכנ"ס המרכזי
אשכנזי  "לנוער" קרית מוצקין  גושן 55
אשכנזי  "מרכזי" קרית מוצקין  אח"י אילת 13
אשכנזי  "משכן אחוה" קרית מוצקין  נווה גנים
אשכנזי  "נווה גנים" קרית מוצקין  החשמונאים
ספרדי  "נר יצחק" קרית מוצקין  אח"י אילת 13
אשכנזי  "עזרא – פא"י" קרית מוצקין  גן העצמאות
ספרדי  "ר' ישראל אבוחצירא" קרית מוצקין  גו המייסדים
ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" קרית מוצקין  גרושקביץ
ספרדי  "רמב"ן" קרית מוצקין  החשמונאים
ספרדי  "שבת אחים" קרית מוצקין  הרב יוסף לוי
ספרדי  "שלטי הגבורים" קרית מוצקין  החשמונים
ספרדי  "תפילה למשה" קרית מוצקין  קבוץ גלויות
מרוקאי  "אבוחצירא" קרית מלאכי  הרב נסים
מרוקאי  "אוהל שמעון" קרית מלאכי  הורדים
מרוקאי  "אור החיים" קרית מלאכי  הנרקיסים
מרוקאי  "אליהו הנביא" קרית מלאכי  בן גוריון
כורדי  "אליהו ושמחה" קרית מלאכי  קבוץ גלויות
אשכנזי  "אשכנזי גדול" קרית מלאכי  השומרון
אשכנזי  "אשכנזי קטן" קרית מלאכי  הרצל
בוכרי  "בוכרים- הרצל" קרית מלאכי  ירושלים
בוכרי  "בוכרים חדש" קרית מלאכי  מקלט בטיילת
בוכרי  "בוכרים- מקלט" קרית מלאכי  חב"ד
בוכרי  "בוכרים- מרכזי" קרית מלאכי  חב"ד צריף
בוכרי  "בוכרים- צעירים" קרית מלאכי  חב"ד
בוכרי  "בוכרים- קטן" קרית מלאכי  המ"ג
מרוקאי  "בית אל" קרית מלאכי  בן גוריון
מעורב  "בית מעלה" קרית מלאכי  חב"ד
גרוזיני  "בית שמואל" קרית מלאכי  וייצמן
כורדי  "גאולת ישראל" קרית מלאכי  בן גוריון
מרוקאי  "דוד בן ברוך" קרית מלאכי  קבוץ גלויות
מרוקאי  "דוד המלך- אטיאס" קרית מלאכי  חיים פינטו
מרוקאי  "הבעש"ט" קרית מלאכי  העמק
מרוקאי  "החיד"א" קרית מלאכי  חב"ד
אשכנזי  "חב"ד מרכזי" קרית מלאכי  חב"ד
אשכנזי  "חמ"ה" קרית מלאכי  השומרון
תימני  "ישורון" קרית מלאכי  וייצמן
מעורב  "ישיבת אור הנגב" קרית מלאכי  בן גוריון
פרסי  "כורש" קרית מלאכי  זבוטינסקי
מרוקאי  "לזכר חללי צה"ל" קרית מלאכי  הגליל
ספרדי  "מגדל עוז" קרית מלאכי  רמב"ם
מרוקאי  "ע"ש חיים פינטו" קרית מלאכי  נרקיסים
פרסי  "עולי אירן" קרית מלאכי  הגליל
ספרדי  "עולי בבל" קרית מלאכי  וייצמן
ספרדי  "עולי לוב" קרית מלאכי  קבוץ גלויות
מעורב  "עזרא הסופר" קרית מלאכי  המ"ג
מעורב  "צעירים" קרית מלאכי  ירושלים
מרוקאי  "ר' דוד ומשה" קרית מלאכי  השומרון
מרוקאי  "רשב"י מימון" קרית מלאכי  רמב"ם
מרוקאי  "רשב"י מלכה" קרית מלאכי  השומרון
תימני  "שבז"י" קרית מלאכי  בר יהודה
מרוקאי  "שבט יהודה" קרית מלאכי  ק. גלויות
מרוקאי  "שובה ישראל" קרית מלאכי  ביה"ס נצח ישראל
מרוקאי  "שומרי שבת" קרית מלאכי  וייצמן
כורדי  "שערי צדק" קרית מלאכי  ק. גלויות
ספרדי  "שערי שלום" קרית מלאכי  בן גוריון
כורדי  "שערי שמים" קרית מלאכי  הרצל
מרוקאי  "שערי שמים- הרצל" קרית מלאכי  השומרון
מרוקאי  "תורה ועבודה" קרית מלאכי  הפועל המזרחי
תימני  "תימנים" קרית מלאכי  תיכון דתי
תימני  "תימנים צעיר" קרית מלאכי  חב"ד
אשכנזי  "תלמוד תורה" קרית מלאכי  ד.נ. אפרים 44815
"
אור מציון" קרית נטפים  ד.נ. אפרים 44815
תימני  "ריח הלבנון" קרית נטפים  הרצל 231
תימני  "אב שמעון" קרית עקרון  נוה אשכול
תימני  "אביר יעקב" קרית עקרון  אלי כהן 26
תימני  "אוהל יעקב" קרית עקרון  הרב דוד 78
מרוקאי  "אוהל יעקב" קרית עקרון  אלי כהן
תימני  "אוהל מועד" קרית עקרון  חללי צה"ל
תימני  "אור החיים" קרית עקרון  
שבז  תימני  "בית יוסף" קרית עקרון  שבז"י 28
תימני  "בית יוסף" קרית עקרון  ויצמן 6
תימני  "גלך" קרית עקרון  ויצמן 6
תימני  "גלר" קרית עקרון  מימון 48
תימני  "דרכי נועם" קרית עקרון  שיבת ציון 359
תימני  "הדר יוסף" קרית עקרון  שבז"י
תימני  "היכל שלמה" קרית עקרון  שלמה בן יוסף 30
תימני  "חנוך" קרית עקרון  שבז"י 20
תימני  "יוסף גמיל" קרית עקרון  מימון
תימני  "לצעירים" קרית עקרון  חללי צה"ל
תימני  "מגן דוד" קרית עקרון  אחד העם
תימני  "מגן דוד" קרית עקרון  שלמה בן יוסף
תימני  "מקדש מעט" קרית עקרון  שיבת ציון 358
תימני  "מקור חיים" קרית עקרון  הרב דוד
פרסי  "נוה אליהו" קרית עקרון  רבין
תימני  "נצח ישראל" קרית עקרון  חבצלת הצעירה
ספרדי  "עטרת מזל ושלמה" קרית עקרון  חללי צה"ל
תימני  "עץ החיים" קרית עקרון  הרב דוד
תימני  "פני דוד" קרית עקרון  מימון
תימני  "צמח צדיק" קרית עקרון  הרצל 178
תימני  "קהלת יעקב" קרית עקרון  חללי צה"ל 59
תימני  "רזיאל" קרית עקרון  הרב דוד
מרוקאי  "רשב"י" קרית עקרון  אלי כהן
תימני  "שבז"י" קרית עקרון  רבין
תימני  "שיבת ציון" קרית עקרון  חללי צה"ל 3
תימני  "שערי ישועה" קרית עקרון  מרבד הקסמים 330
תימני  "שערי צדק" קרית עקרון  ויצמן 60
תימני  "שערי רצון" קרית עקרון  משה שרת 14
תימני  "תפארת יוסף" קרית עקרון  ירושלים
ספרדי  "תפארת יוסף" קרית עקרון  רבין
תימני  "תפארת ישראל" קרית עקרון  ברל
ספרדי  "אהבת ישראל" קרית שמונה  רח' אילת
ספרדי  "אוהב שלום" קרית שמונה  דן דיין
ספרדי  "אוהל יעקב" קרית שמונה  הרצל
ספרדי  "אוהל שלום" קרית שמונה  שד'תל חי
אשכנזי  "אור מנחם" קרית שמונה  רח' הרצל
ספרדי  "אור תורה" קרית שמונה  הוורדים
ספרדי  "אוריאל" קרית שמונה  שד' תל חי
ספרדי  "אחוזת לוחמים" קרית שמונה  הגלעד
ספרדי  "אלי כהן" קרית שמונה  שפרינצק
ספרדי  "בית יעקב" קרית שמונה  רח' ביאליק
ספרדי  "בן איש חי" קרית שמונה  רח' הרצל
ספרדי  "ברית שלום" קרית שמונה  הנשיא
ספרדי  "האר"י" קרית שמונה  אשכול
ספרדי  "היכל דוד" קרית שמונה  טרומפרדור
ספרדי  "הכנסת אורחים" קרית שמונה  הרצל
מעורב  "המתמיד" קרית שמונה  אשכול ב'
מעורב  "הרב בן ציון" קרית שמונה  הרב הרצוג
אשכנזי  "הרב יצחק דרורי ז"ל" קרית שמונה  רח' הלבנון
ספרדי  "חברת הזוהר" קרית שמונה  טרומפרדור
ספרדי  "חברת שלום" קרית שמונה  דוד שמעוני
ספרדי  "חלקת יואב" קרית שמונה  הרצל 39
ספרדי  "יד לבנים" קרית שמונה  ביאליק
ספרדי  "יוסף הצדיק" קרית שמונה  רח' הרצל
ספרדי  "ישורן" קרית שמונה  הגליל 21
מרוקאי  "ישיבת ההסדר" קרית שמונה  הגלעד
ספרדי  "מגן אברהם" קרית שמונה  רח' המחתרת
הודי  "מגן דוד" קרית שמונה  רח' הנשיא
ספרדי  "מיזוג גלויות" קרית שמונה  רח' חנה סנש
ספרדי  "עוד יוסף חי" קרית שמונה  הלבנון
מרוקאי  "עוזיאל" קרית שמונה  
שכונת הוורדים  ספרדי  "עמותת הוורדים" קרית שמונה  רח' הנשיא
ספרדי  "צדיק אליעזר" קרית שמונה  יהודה הלוי
ספרדי  "ריה"ל" קרית שמונה  הנשיא
אשכנזי  "רשב"י אשכנזים" קרית שמונה  ההסתדרות
ספרדי  "רשב"י ספרדים" קרית שמונה  משש יוסף
ספרדי  "שער השמים" קרית שמונה  שפרינצק
ספרדי  "שערי ציון" קרית שמונה  דוד שמעוני
הודי  "שערי רצון" קרית שמונה  שד' תל חי
ספרדי  "שערי רצון" קרית שמונה  שד' תל חי
ספרדי  "תקוותנו" קרית שמונה  הברוש פינת הניצנים
תימני  "היכל אברהם" קרני שומרון  הגבורה
אשכנזי  "היכל בנימין" קרני שומרון  מאחורי בי"ס משואה
תימני  "היכל ישראל" קרני שומרון  השקמה 31
אשכנזי  "היכל רפאל" קרני שומרון  נווה מנחם
ספרדי  "המרכזי" קרני שומרון  בסוף גן הפסגה
ספרדי  "הספרדי" קרני שומרון  סוף הגפן – גינות שומרון
אשכנזי  "ישראל הצעיר" קרני שומרון  
מעורב  "מנין בני עקיבא" קרני שומרון  מאחורי בי"ס משואה
אשכנזי  "משכן אלי'ה" קרני שומרון  נוף קנה
מעורב  "נוף קנה" קרני שומרון  פארק מיכל גינות שומרון
ספרדי  "שבטי ישראל" קרני שומרון  נווה מנחם
תימני  "תורת אבות" קרני שומרון  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "קשת " קשת   סיני 17
שכון ו    "אביר יעקב" ראש העין  רמב"ם
שכון ד    "אגודת אחים" ראש העין  זלמן שזר 2
שכון ד    "אהבת שלום" ראש העין  יהודה הלוי 105
שכון ב    "אהל יוסף" ראש העין  אפק 4
שכון ג    "אהל מועד" ראש העין  עלית הנוער 24
שכון ב    "אהל משה" ראש העין  המלך דוד 30
שכון ב    "אהל משה" ראש העין  יהודה הלוי 93
שכון ו    "אוהל אברהם" ראש העין  מהריץ 10
שכון ד    "אוהל צדוק" ראש העין  חזון איש 8
שכון ד    "אור זרוע" ראש העין  יצחק הלוי 23
שכון א    "אחוות אחים" ראש העין  57
שכון א    "אחים ורעים" ראש העין  שבזי 112
שכון ג    "אחים ורעים" ראש העין  רמב"ם 11
שכון ד    "אלבו"ם" ראש העין  אבן גבירול 44
שכון ד    "אליעזר" ראש העין  יהודה הלוי 100
שכון ב    "בית יהודה" ראש העין  החשמונאים 9
שכון ד    "בית יוסף" ראש העין  סנהדרין 8
שכון ה    "בית יעקב" ראש העין  אפק 90
שכון ג    "בית יעקב" ראש העין  צהל 95
שכון א    "בית יעקב" ראש העין  צהל 1
שכון ד    "בית מנחם" ראש העין  חזון איש 29
שכון ד    "בית תפילה" ראש העין  גלוסקא 24
שכון ד    "בן טובים" ראש העין  חזון איש 9
שכון ד    "בעקבי הצאן" ראש העין  רמב"ם
שכון ד    "בצלאל" ראש העין  כתובות 1
גבעת הסלעים    "גבעת הסלעים" ראש העין  התבור 5
גבעת טל    "גבעת טל" ראש העין  דרגות 10
גבעת טל    "גבעת טל" ראש העין  דליות 1
גבעת טל    "גבעת טל" ראש העין  אפק 25
שכון ג    "דברי קהלת" ראש העין  אבן גבירול
שכון ד    "היכל דוד" ראש העין  מלכי ישראל 44
שכון ב    "היכל נוריאל" ראש העין  צ"ל 5
שכון ד    "היכל צדוק" ראש העין  העצמאות 13
שכון ד    "היכל קדושים" ראש העין  סנהדרין 25
שכון ה    "היכל שלמה" ראש העין  זלמן 2
שכון ד    "חוג בני הישיבה" ראש העין  הרשש 115
שכון א    "חמדת ימים" ראש העין  עליזה בגין
שכון ג    "חסד אברהם" ראש העין  צהל 96
שכון א    "חסד לאברהם" ראש העין  הנביאים 40
שכון ב    "חסן מועדה" ראש העין  דוד המלך 43
שכון ב    "חפץ חיים" ראש העין  רש"י 24
שכון ה    "חפץ חיים" ראש העין  רבי עקיבא 5
שכון ד    "יד ושם" ראש העין  יהודה הלוי 150
שכון ו    "יד לחללי צה"ל" ראש העין  שבזי 46
שכון ג    "ימין משה" ראש העין  שילה 10
שכון ו    "ישורון" ראש העין  דוד המלך 25
שכון ב    "ישורון" ראש העין  אבן עזרא 17
שכון א    "ישורון" ראש העין  החשמונאים 8
שכון ד    "ישיבת אחים" ראש העין  חזון איש 56
שכון ד    "כנפי יונה" ראש העין  הרצל 17
שכון ג    "מגדל עוז" ראש העין  ממלכת שלמה 2
שכון ג    "מגן אברהם" ראש העין  סנהדרין 33
שכון ה    "מגן דוד" ראש העין  יצחק הלוי 1
שכון א    "מגן דוד" ראש העין  מלכי ישראל 1
שכון ב    "מדרש יחיאל" ראש העין  
גבעת הסלעים    "מורשת תימן" ראש העין  רמב"ם
שכון ד    "ממעמקים" ראש העין  זלמן שזר
שכון ד    "מנצורה" ראש העין  
"
מצפה אפק" ראש העין  יהודה הלוי 33
שכון ב    "מרום ציון" ראש העין  הנביאים 25
שכון ב    "משאת בנימין" ראש העין  מהריק"א 5
שכון ד    "משיבת משכן משה" ראש העין  צהל 36
שכון א    "משכן אחים" ראש העין  רש"י 48
שכון ו    "משכן שמעון" ראש העין  הירקון
שכון ד    "משכן שמעון" ראש העין  הבנים פינת החלוץ
שכון ו  תימני  "משכנות אחים" ראש העין  
נוה אפק    "נוה אפק" ראש העין  חזון איש
שכון ד    "נוה אפריון" ראש העין  צהל 84
שכון א    "נוה קודש" ראש העין  יבניאלי 32
שכון ד    "נוה שלום" ראש העין  יהודה הלוי 39
שכון ה    "נחלת אחים" ראש העין  זכריה 11
שכון ד    "נחלת יוסף" ראש העין  שלמה מועדה 6
שכון ג    "נחלת יוסף" ראש העין  הנביאים 10
שכון ב    "נחלת ישורון" ראש העין  הירקון 52
שכון ד    "נצח ישראל" ראש העין  צהל 77
שכון א    "נצח ישראל" ראש העין  צהל 51
שכון א    "נתן אברהם" ראש העין  סנהדרין 5
שכון ה    "סוכת שלום" ראש העין  צהל 58
שכון א    "סוכת שלום" ראש העין  יהושע בן נון 46
שכון א    "סוכת שלום" ראש העין  מלכי ישראל 37
שכון ב    "סוכת שלום שרעבי" ראש העין  שבטי ישראל 16
שכון ג    "סוכת שלמה" ראש העין  רמב"ם 89
שכון ד    "ע"ש אמנון בן יחיא" ראש העין  שילה 16
שכון ה    "ע"ש החיל ששון ארגש" ראש העין  קוממיות 112
שכון ה    "ע"ש מורי סלימן" ראש העין  גלוסקא 69
שכון ד    "עטרת ישראל" ראש העין  ויצמן 7
שכון ד    "עמותת אהבת אחים" ראש העין  שילו 2
שכון ו    "עץ חיים" ראש העין  שבזי 121
שכון ג    "עץ חיים" ראש העין  שבזי 52
שכון ג    "עץ חיים" ראש העין  גלוסקא 9
שכון ד    "פעמי משה" ראש העין  יהודה הלוי 126
שכון ו    "פרחי יחיא" ראש העין  המלך דוד 8
שכון ב    "רמב"ם" ראש העין  62
שכון א    "שארית הפליטה" ראש העין  דקר 7
שכון ג    "שבת אחים" ראש העין  שבזי 3
שכון ד    "שבת אחים" ראש העין  צ"הל 18
שכון ד    "שומר אמונים" ראש העין  אבן גבירול 35
שכון ד    "שועת עניים" ראש העין  אפק 48
שכון ג    "שי מרכז תורני" ראש העין  המלך דוד 12
שכון ב    "שיבת ציון" ראש העין  אפק 31
שכון ג    "שיבת ציון אפריון" ראש העין  זלמן שזר 8
שכון ד    "שם ועבר" ראש העין  אבן גבירול 27
שכון ד    "שער הרחמים" ראש העין  צהל 51
שכון א    "שער השמים" ראש העין  המלך דוד 11
שכון ב    "שערי צדק" ראש העין  רש"י 154
שכון ו    "שערי צדק" ראש העין  הנביאים 30
שכון ב    "שערי צדק" ראש העין  הרצל 8
שכון ג    "שערי רחמים" ראש העין  שבזי 108
שכון ג    "שערי רחמים" ראש העין  החמשה 4
שכון ב    "תפארת בחורים" ראש העין  שילה
שכון ו    "תפארת יוסף/שבזי" ראש העין  דקר 1
שכון ג    "תפארת ישראל" ראש העין  סעדיה גאון
שכון ד    "תפארת ישראל" ראש העין  ספיר 11
שכון ג    "תפארת ישראל" ראש העין  ג'ון קנדי72
שכון ב    "תפארת ישראל" ראש העין  יבניאלי 42
שכון ד    "תפארת ישראל" ראש העין  104
שכון א    "תפארת שלום" ראש העין  זלמן שזר
שכון ד    "תפארת שלום" ראש העין  ג'ון קנדי 66
שכון ב    "תפארת שלום" ראש העין  יהודה הלוי 59
שכון ה    "תפארת שלום" ראש העין  רש"י 119
שכון ה    "תפארת שלום" ראש העין  מרכז הישוב
אשכנזי  "מרכזי" ראש צורים  
ספרדי  "אברהם אבינו" ראשון לציון  
תימני  "אגודת אחים" ראשון לציון  
תימני  "אהבת ציון" ראשון לציון  
ספרדי  "אהבת תורה" ראשון לציון  
ספרדי  "אהל אברהם" ראשון לציון  
תימני  "אהל אברהם ורחל" ראשון לציון  
אשכנזי  "אהל יעקב" ראשון לציון  
ספרדי  "אהל יצחק" ראשון לציון  
תימני  "אוהל יששכר" ראשון לציון  
תימני  "אוהל רחל" ראשון לציון  
ספרדי  "אור החיים" ראשון לציון  
ספרדי  "אור החיים -2" ראשון לציון  
פרסי  "אור המזרח" ראשון לציון  
ספרדי  "אור זרוע רמ"א" ראשון לציון  
תימני  "אור חש" ראשון לציון  
תימני  "אור מציון" ראשון לציון  
ספרדי  "אורח חיים" ראשון לציון  
ספרדי  "אחדות" ראשון לציון  
אשכנזי  "אחדות ישראל" ראשון לציון  
אשכנזי  "אחדות ראשונים" ראשון לציון  
אשכנזי  "אחוד שיבת ציון" ראשון לציון  
תימני  "אחוות אחים" ראשון לציון  
תימני  "אחוות אחים-2" ראשון לציון  
ספרדי  "אליהו הנביא" ראשון לציון  
ספרדי  "אם הבנים" ראשון לציון  
תימני  "אמוני ישורון" ראשון לציון  
ספרדי  "ארץ חמדה" ראשון לציון  
ספרדי  "באבא סאלי" ראשון לציון  
ספרדי  "בית אל" ראשון לציון  
ספרדי  "בית אל 2" ראשון לציון  
ספרדי  "בית אליהו" ראשון לציון  
תימני  "בית הלוי" ראשון לציון  
ספרדי  "בית יוסף" ראשון לציון  
תימני  "בית יעקב" ראשון לציון  
ספרדי  "בית יעקב" ראשון לציון  
אשכנזי  "בית יצחק פעלי" ראשון לציון  
ספרדי  "בית ישראל" ראשון לציון  
אשכנזי  "בית מרדכי" ראשון לציון  
ספרדי  "בית ניסים" ראשון לציון  
ספרדי  "בית שלמה" ראשון לציון  
ספרדי  "בלב אחד" ראשון לציון  
ספרדי  "בר יוחאי" ראשון לציון  
תימני  "גאולי תימן" ראשון לציון  
תימני  "גאולת ישראל" ראשון לציון  
תימני  "גבורות ישראל" ראשון לציון  
אשכנזי  "גבורי מ. ישראל" ראשון לציון  
ספרדי  "דגל יעקב" ראשון לציון  
ספרדי  "הבאר נוה ציון" ראשון לציון  
אשכנזי  "הגאון מוילנא" ראשון לציון  
אשכנזי  "הגדול" ראשון לציון  
תימני  "היכל הברכה" ראשון לציון  
ספרדי  "היכל ניסים" ראשון לציון  
ספרדי  "הכותל המערבי" ראשון לציון  
ספרדי  "המרכזי" ראשון לציון  
אשכנזי  "המרכזי" ראשון לציון  
אשכנזי  "המרכזי נח"י" ראשון לציון  
ספרדי  "הפועל המזרחי" ראשון לציון  
אשכנזי  "הפועלים" ראשון לציון  
ספרדי  "הר המוריה" ראשון לציון  
אשכנזי  "הראלבע"ט" ראשון לציון  
תימני  "הרמר"ם עץ יוסף" ראשון לציון  
ספרדי  "הרשב"י" ראשון לציון  
ספרדי  "זכור לאברהם" ראשון לציון  
ספרדי  "זכרון הדרים" ראשון לציון  
תימני  "זכרון עולם" ראשון לציון  
ספרדי  "חב"ד" ראשון לציון  
אשכנזי  "חב"ד" ראשון לציון  
ספרדי  "י"ב שבט ישראל" ראשון לציון  
תימני  "יגיע כפיים" ראשון לציון  
ספרדי  "יד אליהו" ראשון לציון  
"
יד דוד" ראשון לציון  
ספרדי  "יוסף חיים" ראשון לציון  
ספרדי  "יוצאי קוצ'ין" ראשון לציון  
ספרדי  "יחיאל" ראשון לציון  
ספרדי  "ישורון" ראשון לציון  
ספרדי  "ישראל" ראשון לציון  
ספרדי  "כל ישראל חברים" ראשון לציון  
פרסי  "כתר תורה" ראשון לציון  
ספרדי  "מאיר בעל הנס" ראשון לציון  
ספרדי  "מאיר בעל הנס 2" ראשון לציון  
תימני  "מבשרת ירושלים" ראשון לציון  
ספרדי  "מבשרת ציון" ראשון לציון  
תימני  "מגדל עוז" ראשון לציון  
תימני  "מגדל עוז נחמיה" ראשון לציון  
ספרדי  "מגן אברהם" ראשון לציון  
ספרדי  "מגן דוד" ראשון לציון  
אשכנזי  "מועוז ציון" ראשון לציון  
ספרדי  "מורשת כהנים" ראשון לציון  
תימני  "מנוחה ונחלה" ראשון לציון  
תימני  "מנין ראשון" ראשון לציון  
ספרדי  "מעוז שלום" ראשון לציון  
ספרדי  "מעלות שלמה" ראשון לציון  
אשכנזי  "מצאנו מים" ראשון לציון  
תימני  "מקדש מעט" ראשון לציון  
ספרדי  "מקור חיים" ראשון לציון  
תימני  "מרום ציון" ראשון לציון  
אשכנזי  "מרכז חב"ד" ראשון לציון  
תימני  "מרכז עץ חיים" ראשון לציון  
תימני  "משכן בצלאל" ראשון לציון  
ספרדי  "משכן דוד" ראשון לציון  
ספרדי  "משכן יעקב" ראשון לציון  
תימני  "משכן צדוק" ראשון לציון  
ספרדי  "נאות אשלים" ראשון לציון  
ספרדי  "נאות שקמה" ראשון לציון  
ספרדי  "נוה דקלים" ראשון לציון  
אשכנזי  "נוה זאב" ראשון לציון  
תימני  "נוה ציון" ראשון לציון  
ספרדי  "נווה ים" ראשון לציון  
ספרדי  "נוסח האר"י" ראשון לציון  
תימני  "נחלת יצחק" ראשון לציון  
ספרדי  "נחשולי ים" ראשון לציון  
ספרדי  "נצח ישראל" ראשון לציון  
תימני  "סוכת דוד" ראשון לציון  
תימני  "סוכת שלום" ראשון לציון  
תימני  "סוכת שלום רמ"א" ראשון לציון  
ספרדי  "ספרדי ירושלמי" ראשון לציון  
ספרדי  "ע"ש חיי טייב" ראשון לציון  
ספרדי  "ע"ש ר'בן לולו" ראשון לציון  
ספרדי  "עולי בבל" ראשון לציון  
אשכנזי  "עולי רוקובירה" ראשון לציון  
אשכנזי  "עזרת ישרים" ראשון לציון  
ספרדי  "עץ חיים" ראשון לציון  
תימני  "עץ חיים" ראשון לציון  
תימני  "עץ חיים גורדון" ראשון לציון  
תימני  "עץ חיים הראל" ראשון לציון  
ספרדי  "עץ חיים רמ"א" ראשון לציון  
אשכנזי  "פריימן" ראשון לציון  
תימני  "צעירי ישראל" ראשון לציון  
אשכנזי  "קבוץ גליות" ראשון לציון  
ספרדי  "קול יעקב" ראשון לציון  
אשכנזי  "קרית קאליב" ראשון לציון  
ספרדי  "קרן אור" ראשון לציון  
ספרדי  "רוחנית האיתיופית" ראשון לציון  
אשכנזי  "שארית הפליטה" ראשון לציון  
תימני  "שבזי מרכז" ראשון לציון  
ספרדי  "שבת אחים" ראשון לציון  
תימני  "שבת אחים" ראשון לציון  
ספרדי  "שבת אחים רמ"א" ראשון לציון  
ספרדי  "שומרי תורה" ראשון לציון  
פרסי  "שושן הבירה" ראשון לציון  
תימני  "שירת ציון" ראשון לציון  
תימני  "שלום ורעות" ראשון לציון  
תימני  "שלום שבזי" ראשון לציון  
תימני  "שלום שבזי מזרחי" ראשון לציון  
ספרדי  "שלום שבזי רמ"א" ראשון לציון  
אשכנזי  "שער אפרים" ראשון לציון  
תימני  "שערי גאולה" ראשון לציון  
ספרדי  "שערי ירושלים" ראשון לציון  
תימני  "שערי ישועה" ראשון לציון  
תימני  "שערי צדק" ראשון לציון  
תימני  "שערי ציון" ראשון לציון  
תימני  "שערי ציון 2" ראשון לציון  
תימני  "שערי רחמים" ראשון לציון  
תימני  "שערי שמיים" ראשון לציון  
ספרדי  "תולדות יצחק" ראשון לציון  
תימני  "תורה מציון" ראשון לציון  
ספרדי  "תורת חיים" ראשון לציון  
ספרדי  "תפארת בקר" ראשון לציון  
תימני  "תפארת ישראל" ראשון לציון  
ספרדי  "תפארת ציון" ראשון לציון  
ספרדי  "תפילה למשה 2" ראשון לציון  ד.נ. לב השומרון 4439
"
מרכזי" רבבה  ד.נ. לב השומרון 4439
ספרדי  "ספרדי" רבבה  רוויה מיקוד 10920
מרוקאי  "רוויה" רוויה  ד"נ מזרח בנימין
"
מרכזי" רועי  רחוב מיקוד 10915
ספרדי  "רחוב (כורדי)" רחוב  רחוב מיקוד 10915
מרוקאי  "רחוב (מרוקאי)" רחוב  הגליל 18
חבצלת  ספרדי  "אבות ובנים" רחובות  
מנוחה ונחלה  תימני  "אגוד בני תורה" רחובות  
כפר גבירול  תימני  "אגודת אחים" רחובות  נוה יהודה
דרך יבנה 32  ספרדי  "אהבה ואחוה" רחובות  
נוה יהודה    "אהבה ואחוה" רחובות  מנוחה ונחלה
פא"י  אשכנזי  "אהבת ישראל" רחובות  דולינסקי
אושיות  אשכנזי  "אהל בלהה" רחובות  ההגנה עמידר
שכ' מזרחי  ספרדי  "אהל דבורה" רחובות  
מרכז העיר    "אהל חיים" רחובות  
סלע  ספרדי  "אהל יוסף" רחובות  נאג'רה
"
אהל יוסף" רחובות  יום הכפורים 19
קרית משה  תימני  "אהל יעקב" רחובות  
כפר גבירול    "אהל יצחק" רחובות  הלחי 43
דני'ה  ספרדי  "אהל יצחק" רחובות  
שעריים    "אהל משה" רחובות  שעריים מזר
אולפנא צביה  תימני  "אהל משה" רחובות  דובנבוים 6
מרמורק  תימני  "אהל משה" רחובות  מנשה קפרא
תימני  "אהל רחל" רחובות  
שעריים    "אהל רחל" רחובות  
צפון העיר  אשכנזי  "אהל שי" רחובות  
פא"י    "אהל שמחה" רחובות  
מרכז העיר    "אהל שרה הגדול" רחובות  
מרכז העיר    "אהלי תורה" רחובות  אחד העם 24
כפר גבירול  ספרדי  "אוהל תורה" רחובות  
אושיות  ספרדי  "אור החיים" רחובות  צריף 64
כפר גבירול  ספרדי  "אור השלום" רחובות  שוהם 2
מזרחי  ספרדי  "אור לגיל" רחובות  
מרמורק  אשכנזי  "אורה ושמחה" רחובות  
אושיות  ספרדי  "אורח החיים" רחובות  כנרת
מרמרוק  תימני  "אחדות ישראל" רחובות  אברבנל 30
ספרדי  "אחים עוקשי" רחובות  
מנוחה ונחלה 3  תימני  "איגוד בני תורה" רחובות  סירני תיכון
דניה  ספרדי  "אמי"ת תיכון" רחובות  בנימין
מרכז העיר  ספרדי  "אשל אברהם" רחובות  דוד כוכבי
אשכנזי  "ביה"ס סיני" רחובות  נוה עמית
צפון העיר  אשכנזי  "בית אבות" רחובות  שעריים
מנשה קפרא  תימני  "בית אברהם" רחובות  שכ' מילר
נוה יהודה  ספרדי  "בית אברהם" רחובות  מנשה קפרא
שעריים  תימני  "בית אברהם פגי" רחובות  שבזי
שעריים  תימני  "בית אהרון" רחובות  לדינסקי 16
אושיות    "בית אל" רחובות  אושיות
אושיות  ספרדי  "בית אל" רחובות  מרגולין
מזרחי  תימני  "בית אל" רחובות  הרצל
שעריים  ספרדי  "בית אליהו" רחובות  שעריים
הרצל  ספרדי  "בית אליהו" רחובות  
בר אילן    "בית אלימלך" רחובות  בר אילן
מזרחי  ספרדי  "בית אלימלך" רחובות  
צפון העיר    "בית אליעזר" רחובות  גוש עציון
קרית דוד  ספרדי  "בית אריאל" רחובות  הרב משולם 16
שעריים  תימני  "בית דוד" רחובות  
כפר גבירול    "בית דוד" רחובות  
קרית דוד  ספרדי  "בית היימפלד" רחובות  
ספרדי  "בית זלצר 22" רחובות  שקולניק א/1
מרכז העיר  אשכנזי  "בית חת"ם" רחובות  אברבנל
שעריים  תימני  "בית יוסף" רחובות  אברבנל
שעריים  תימני  "בית יעקב" רחובות  
קרית משה  ספרדי  "בית שלמה" רחובות  
דני'ה    "בית שלמה" רחובות  התחיה 1
דני'ה  ספרדי  "בית שלמה אלפסי" רחובות  הרצל 17
מרכז העיר  ספרדי  "בית שפירא" רחובות  נורדאו
פא"י  תימני  "בני תורה" רחובות  
פא"י    "בני תורה תימן" רחובות  נורדאו 8
מרכז העיר  תימני  "בנין עולם" רחובות  בר אילן
מזרחי  אשכנזי  "בר אילן" רחובות  נורית 2
קרית ההגנה  ספרדי  "ברכת יוסף" רחובות  
קרית דוד  ספרדי  "בשדמה" רחובות  דרך יבנה התאנה
נוה יהודה  ספרדי  "גבורת ישראל" רחובות  בוסל 2
קרית משה  ספרדי  "דוד בן ישי" רחובות  הרב משוךם 12
שעריים  תימני  "האחים משולם" רחובות  הפלמ"ח
מזרחי  ספרדי  "האר"י זיע"א" רחובות  קרית דוד
קרית דוד  ספרדי  "החיד"א-זיע"א" רחובות  ירושלים 1
ספרדי  "היובל" רחובות  לוסטיג 6
אפרים  אשכנזי  "היכל יהודה" רחובות  עזרא
פא"י  ספרדי  "היכל משה" רחובות  חזית הדרום
מרמורק  תימני  "המבשר" רחובות  יום הכיפורים
קרית משה  אשכנזי  "המרכזי לאשכנזי" רחובות  
חבצלת  ספרדי  "הספרדי חבצלת" רחובות  מנשה קפרא 40
שעריים  תימני  "הרב מדאר" רחובות  גוש עציון
מזרחי  ספרדי  "הרי"ף" רחובות  חיש
מזרחי  תימני  "הרמב"ם" רחובות  סעדיה גאון
שעריים  תימני  "זכור ושמור" רחובות  דב הוז במקל
אושיות  ספרדי  "זכות אבות" רחובות  
שעריים  תימני  "זכריה" רחובות  חב"ד
דניה  אשכנזי  "חב"ד מרכזי" רחובות  
קרית משה  ספרדי  "חב"ד שכ' סלע" רחובות  גןלדברג 6
מרכז העיר  ספרדי  "חזון יחזקאל" רחובות  ש.בן ציון
נוה יהודה  ספרדי  "חטיבה דתית" רחובות  
פאי"י  אשכנזי  "חסידי גור" רחובות  הרצל
מרכז העיר  אשכנזי  "יד לאחים" רחובות  שוסייב
תימני  "יד לשבים" רחובות  יהודה הלוי 30
תימני  "יד לשבים" רחובות  
כפר גבירול  תימני  "ימין עליון" רחובות  טשרניחובסקי
שעריים  תימני  "ישועת ישראל" רחובות  אבן עזרא 23/א
שעריים  תימני  "ישורון" רחובות  הרא"ז
צפון העיר  ספרדי  "ישיבת הדרום" רחובות  
הסלע  ספרדי  "לב אבות" רחובות  יעקובזון
פא"י  אשכנזי  "לומדי תורה" רחובות  יהונתן 25
תימני  "מגדל עוז" רחובות  דוד ישראל
מרמורק  תימני  "מגן אברהם" רחובות  יעקב מדהלה
שעריים  תימני  "מגן אברהם" רחובות  פרישמן
הסלע  תימני  "מגן אברהם" רחובות  אברבנל
שעריים  ספרדי  "מגן אברהם" רחובות  טשרניחובסקי
שעריים  תימני  "מגן אברהם" רחובות  הרב דוד ישראל
מרמורק  תימני  "מגן דוד" רחובות  
שעריים    "מדרש שלמה" רחובות  סעדי'ה גאון
שעריים  תימני  "מדרש שלמה" רחובות  הגר"א ישיבת הדר
צפון העיר  ספרדי  "מורשת יעקב" רחובות  רח' משה
מילצ'ן  ספרדי  "מילצ'ן" רחובות  נורדאו 8
מרכז העיר  תימני  "מסורת אבות" רחובות  הר מאדר
אושיות  ספרדי  "מעלות הדר בי"ס" רחובות  ביה"ס בית יעקב
דני'ה  ספרדי  "מעלות יוסף" רחובות  מנוחה ונחלה
צפון העיר  ספרדי  "מרכז אברהם" רחובות  הסתדרות 2
תימני  "מרכז קליטה" רחובות  חיים מורי 6
אפרים  תימני  "משכן דוד" רחובות  משכן שילה
שעריים  תימני  "משכן שילה" רחובות  יום הכפורים
קרית משה  תימני  "נוה שלום" רחובות  אורבך
אפרים  אשכנזי  "נחלת אבות" רחובות  הרצל תקותינו
שעריים  תימני  "נצח ישראל" רחובות  אברהם שמחי
מרמורק  תימני  "סוכת דוד" רחובות  משה ברזילי
מרמורק  אשכנזי  "סוכת שלום" רחובות  בנימין 4
מרכז העיר  ספרדי  "עולי בוכרה" רחובות  מנשה קפרא/4
מרכז היער  ספרדי  "עולי בוכרה" רחובות  
מרכז העיר  בוכרה קוקז  "עולי בוכרה קוקז" רחובות  
קרית משה  הודי  "עולי הודו" רחובות  קרית משה
קרית משה  ספרדי  "עולי לוב" רחובות  
אושיות  פרסי  "עולי פרס" רחובות  בתי'ה מקוב 18
מרכז העיר  ספרדי  "עולי צפון אפריקה" רחובות  
כפר גבירול  אשכנזי  "עולים חדשים" רחובות  
שעריים    "עוקשי זכרי ז"ל" רחובות  עזרא
פא"י  ספרדי  "עזרא הסופר" רחובות  
מרמורק  תימני  "עזרת אחים" רחובות  השומרים
מזרחי  תימני  "עזרת אחים" רחובות  הרואה
פא"י  אשכנזי  "עטרת מנחם" רחובות  גולדברג 2
מרכז העיר  ספרדי  "עטרת צבי" רחובות  
מרמורק  תימני  "ענף יוסף" רחובות  
שלום קיסר  ספרדי  "עץ יוסף" רחובות  משה מזרחי
מזרחי  ספרדי  "עץ הדעת" רחובות  אפרים זקס
שעריים  תימני  "עץ חיים" רחובות  יעקב מדהלה 8
שעריים  תימני  "עץ חיים" רחובות  רמב"ם 78
שעריים  תימני  "עץ חיים" רחובות  
מזרחי  תימני  "עץ חיים" רחובות  דונדיקוב 23
מרכז העיר  תימני  "פא"י" רחובות  
מרכז העיר  תימני  "צעירי תימן" רחובות  
קרית משה  תימני  "צעירי תימן" רחובות  
שעריים    "קול יהודא" רחובות  שעריים
קפרא  תימני  "קול יהודה" רחובות  
קרית משה  ספרדי  "רשב"י" רחובות  
קרית משה  ספרדי  "רשב"י אלפסי" רחובות  ככר שבזי
מרמרוק  תימני  "שבזי" רחובות  
אפרים  תימני  "שבזי" רחובות  
נג'ארה  תימני  "שבזי" רחובות  יהונתן 57
כפר גבירול  תימני  "שבט יהודה" רחובות  קפרא מנשה
שעריים  תימני  "שבט יהודה" רחובות  
שעריים    "שבת אחים" רחובות  גבירול
כפר גבירול  תימני  "שבת אחים" רחובות  נג'ארה 41
נג'ארה  תימני  "שומרי אמונים" רחובות  הרצל 141
מרכז העיר  אשכנזי  "שונה הלכות" רחובות  גוש עציון
מזרחי  ספרדי  "שטפנשטר קלויז" רחובות  פריגוזין
אפריים  תימני  "שיבת ציון" רחובות  ההגנה 33
מזרחי  אשכנזי  "שערי אליעזר" רחובות  
אושיות  תימני  "שערי בנימין" רחובות  התחי'ה
דני'ה  ספרדי  "שערי עוזיאל" רחובות  יצחק משקה
סלע  ספרדי  "שערי צדק" רחובות  רמבם
שעריים  תימני  "שערי ציון" רחובות  
קרית משה  פרסי  "שערי רחמים" רחובות  הרואה
פא"י  אשכנזי  "ת"ת הבאר" רחובות  הסתדרות
אושיות  אשכנזי  "תורת חיים" רחובות  נורדאו
פא"י  אשכנזי  "תלמוד תורה" רחובות  אפרים זקס
הסלע  תימני  "תפארת אחים" רחובות  מרגולין
מזרחי  תימני  "תפארת בחורים" רחובות  יצחק משקה
הסלע  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  כפר גבירול
כפר גבירול  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  קרית משה
שעריים  ספרדי  "תפארת ישראל" רחובות  יהודה הלוי 2
שעריים  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  רבי עקיבא
שעריים  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  מרגולין
שעריים  תימני  "תפארת ישראל" רחובות  
קרית משה    "תפארת ישראל" רחובות  הרא"ז
צפון העיר  אשכנזי  "תפארת משה" רחובות  זאב וידר 2
הסלע  אשכנזי  "תפארת שמואל" רחובות  דוד קינד
הסלע  תימני  "תפאת אחים" רחובות  ארלוזרוב
שעריים  תימני  "תפילת השחר" רחובות  
ספרדי  "רם און" רם-און  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "רמות" רמות  רמות נפתלי ד.נ. ג.ע
ספרדי  "מרכזי" רמות נפתלי  אשכול מקלט 76
פרסי  "אברהם אבינו" רמלה  גיורא מקלט 394
מרוקאי  "אהבת ישראל" רמלה  ביאליק 28
מרוקאי  "אהלה שרה" רמלה  וילנא
מרוקאי  "אוהב שלום רודף שלום" רמלה  אברהם הלל
ספרדי  "אוהל יוסף" רמלה  בן צבי 20
בוכרי  "אוהל אברהם חיים" רמלה  בלינסון 12
ספרדי  "אוהל אהרון" רמלה  גבורי ישראל 11
מרוקאי  "אוהל יצחק" רמלה  נחמיה 5
ספרדי  "אוהל משה" רמלה  רמב"ם 2
ספרדי  "אור היהדות" רמלה  ההגנה 20
מרוקאי  "אחדות ישראל" רמלה  ז'בוטינסקי 15
ספרדי  "אלגריבה" רמלה  מרדכי היהודי 13
ספרדי  "אלקטר" רמלה  עליה 15
ספרדי  "אשל אברהם" רמלה  דוד רזיאל 20
בוכרי  "אשלום" רמלה  צה"ל פינת קרן היסוד
ספרדי  "בית אל" רמלה  אפריאט
אשכנזי  "בית גדי" רמלה  ביאליק 3
מרוקאי  "בית יוסף" רמלה  מרים הנביאה 7
ספרדי  "בית יוסף מערבי" רמלה  הרצל 12
אשכנזי  "בית ישראל" רמלה  הרצל 48
ספרדי  "גאולה" רמלה  חגי 81
תימני  "גאולי תימן" רמלה  ביה"ס רעות
ספרדי  "גני דן" רמלה  הרמב"ם
אשכנזי  "דברי חיים" רמלה  הרב ריינס 10
ספרדי  "האר"י הקדוש" רמלה  בן גוריון 12
ספרדי  "הוסטל דיור 55" רמלה  הרב פרנקל
אשכנזי  "המרכז" רמלה  יונה הנביא 2
מרוקאי  "הנצחון" רמלה  השריון 4
ספרדי  "השלום" רמלה  מבצע קדש 6
ספרדי  "זכור לאברהם" רמלה  ר"ח 2
ספרדי  "זכרון לחללי צה"ל" רמלה  בר אילן 37
מרוקאי  "זרע יצחק" רמלה  חניתה 7
ספרדי  "חסד ואמת" רמלה  דוד רזיאל 28
מרוקאי  "יד הרמ"א" רמלה  בן גוריון 77
בוכרי  "יוסף הצדיק" רמלה  ר"ז 7
אשכנזי  "כנסת ישראל" רמלה  ההסתדרות 10
הודי  "מגן שלום" רמלה  א.ס.לוי 28
פרסי  "מרדכי הצדיק" רמלה  קרית מנחם
בוכרי  "משכן אבנר" רמלה  אחד העם 5
תימני  "משכן שילה" רמלה  דני מס 4
מרוקאי  "נחלת יצחק" רמלה  אג"ש
ספרדי  "נר יהודה" רמלה  שכ' משכנות
תימני  "סוכת שלום" רמלה  אבא אחימאיר 20
בוכרי  "ספרדים ק. מנחם" רמלה  אשכול שפירא 245
מרוקאי  "עבודת הלוי" רמלה  ז'בוטנסקי 3
ספרדי  "עץ חיים" רמלה  בורוכוב 22
תימני  "עץ חיים" רמלה  אשכול 27
גרוזיני  "עץ חיים" רמלה  רמב"ם 1
אשכנזי  "קדושי השואה" רמלה  גיורה עמיחי 12
אשכנזי  "קדושי סטרומה" רמלה  סמילנסקי 10
ספרדי  "קהילות יעקב" רמלה  
תימני  "קרן ישראל" רמלה  נחמיה 9
מרוקאי  "ר' דוד אלאשקר" רמלה  סעדיה גאון 13
ספרדי  "ר' חי טייב לא מת" רמלה  שכונת ויצמן
מרוקאי  "ר' עמרם בן דיואן" רמלה  קריתי 429
מרוקאי  "רבי דוד משה" רמלה  גיורא 365
מרוקאי  "רמב"ה" רמלה  גיורא עמיחי 2
מרוקאי  "רשב"י" רמלה  ויצמן בן צבי 35
מרוקאי  "רשב"י" רמלה  האילנות
ספרדי  "רשב"ם" רמלה  מוצקין 1
אשכנזי  "שארית הפליטה" רמלה  ויצמן מקלט
ספרדי  "שארית יצחק" רמלה  משה רבנו
תימני  "שבת אחים" רמלה  שרת פ. קריתי
פרסי  "שושן הבירה" רמלה  בית ציונה בן צבי
אתיופי  "שיבת ציון" רמלה  שלמה בן יוסף
אתיופי  "שערי צדק" רמלה  אמיל זולא 32
ספרדי  "שערי שלום" רמלה  קריתי 44
בוכרי  "ששון ושמחה" רמלה  סימטת תוחלת 310
מרוקאי  "תהילה לדוד" רמלה  השומר 21
ספרדי  "תלמוד תורה" רמלה  צה"ל קרן היסוד
פרסי  "תפארת מאיר" רמלה  ויצמן מול העיריה
ספרדי  "תפארת מנחם" רמלה  יהושע בן-נון
תימני  "תפארת ציון" רמלה  החבלנים 10
"
אגודת אחים רמב"ם" רמת גן  אלימלך 7
"
אגודת אלימלך" רמת גן  אריה בן איעזר 9
"
אגודת הספרדים" רמת גן  קלאוזנר 5
"
אדמו"ר ממאנסטריץ" רמת גן  מלכי צדק 5
"
אהבה ואחווה" רמת גן  באר אורה 15
"
אהבת אחים" רמת גן  אחד העם 10
"
אהל גבריאל" רמת גן  המלך יוסף 19
"
אהל יוסף" רמת גן  אהוד 10
"
אהל יעקב" רמת גן  עזריאל 28
"
אהל מועד" רמת גן  אלרואי 13
"
אהל מרים- היכל החמישה" רמת גן  תלפיות 19
"
אהל רחל" רמת גן  הבילויים 46
"
אהל שמעון" רמת גן  האם 14 נווה יהושעו
"
אור ישרים" רמת גן  הרא"ה פינת חד נס
תימני  "אחווה (בלאדי)" רמת גן  הרא"ה 251
תימני  "אחווה (שאמי)" רמת גן  הדר (בחצר בי"ס הגבעה)
"
אחווה ורעות" רמת גן  ראש פינה 9
מרוקאי  "אליהו הנביא (מרוקו)" רמת גן  המחתרת 18
"
אריאל" רמת גן  גולומב 6
"
בי"ס תיכון ד'" רמת גן  שד' הילד 10
"
בית אבות" רמת גן  המלך יוסף 21
"
בית אל – גאולה" רמת גן  בי"ס הרא"ה
"
בית יוסף אור שרגא" רמת גן  תל חי 62
"
בית יעקב – תפארת ישראל" רמת גן  גבעת גאולה
"
בית יעקב גבעת גאולה" רמת גן  בן גוריון 129
"
בית יצחק ספוזניקוב" רמת גן  שילה 18
"
בית ראם" רמת גן  קריניצי 4
"
בני ציון" רמת גן  ביאליק 37
"
בצלאל כץ" רמת גן  צריפים נווה יהושוע
"
ברית אחים" רמת גן  עזריאל 4
ספרדי  "גאולי ישראל לעולי בבל" רמת גן  הבילויים 15
"
דובב עוז" רמת גן  ביאליק 18
אשכנזי  "דעת מנחם (חב"ד)" רמת גן  הרצל 47 ת.ד. 2028
"
הגדול רמת גן" רמת גן  ירושלים 38
"
הגדול רמת יצחק" רמת גן  עוזיאל 49
"
הדר משה" רמת גן  נווה יהושוע
"
הדר קודש" רמת גן  המחתרת 6
"
היכל שלמה" רמת גן  אצל 39
אשכנזי  "המרכזי לאשכנזים" רמת גן  הנגיד 3
ספרדי  "המרכזי לספרדים" רמת גן  שד' נחמה
"
התחיה" רמת גן  תרצה 15
"
ובחרת בחיים (מרום נוה)" רמת גן  חביבה רייק 9
"
זוהר הרקיע" רמת גן  אחד העם 57
"
זכרון קדושים" רמת גן  חביבה רייק 9
"
זכרון קדושים" רמת גן  עוזיאל 5
אשכנזי  "חב"ד (היכל מרדכי)" רמת גן  הגלגל 42
"
חזון למועד" רמת גן  אצל 36
"
חמד בחורים" רמת גן  נגבה 16
"
יד הגבורים" רמת גן  שלם 8/3
"
יוצאי ליפקאני" רמת גן  מנחם יצחק 3
"
יחזקאל" רמת גן  אלוף דוד 142
"
ימין משה" רמת גן  אלוף דוד 187
"
ישורון" רמת גן  המשורר י. כהן 27
"
ישראל הצעיר ק. קרינצקי" רמת גן  ד"ר כהן 13
"
ישרים" רמת גן  השר משה
"
כדורי מועלם" רמת גן  אחד העם 59
"
לוית חן" רמת גן  האם 14
"
מורשת משה – מנין צעירים" רמת גן  הרא"ה 103
"
מילנר – יד לאחים" רמת גן  השר משה 32
"
מנחת חובב (הפועל המזרחי)" רמת גן  הגלגל 44
"
מנין לצעירים (בי"ס הלל)" רמת גן  סוקולוב 18
"
מקור חיים" רמת גן  ברודצקי 8
"
משכנות ישראל" רמת גן  ברודצקי 2
"
משכנות ישראל-מנין צעיר" רמת גן  הגלגל 42
"
נאוה תהילה" רמת גן  ארנון – נוהי יהושוע
"
נוה יהושוע" רמת גן  החבלנים 11
"
נווה שלום הכהן" רמת גן  ההלכה 9
אשכנזי  "נוסח אשכנז" רמת גן  המחתרת 9
"
נצח ישראל" רמת גן  קפלן 6
"
נצח ישראל (בי"ס עמישב)" רמת גן  נחלת גנים
סביון    "סביון" רמת גן  האש"ל 1
אשכנזי  "סוכת שלום (חב"ד)" רמת גן  לאן 27
"
סיני" רמת גן  שד' נחמה
"
עובדיה מברטנורו" רמת גן  נחלת יוסף
"
עולי יוון (בי"ס אורה)" רמת גן  אחד העם סלמה ג'
"
עולי פרס" רמת גן  ז'בוטינסקי 123
"
עץ חיים" רמת גן  המחתרת 16
"
עץ חיים" רמת גן  מלכי צדק 9
"
ציון עולי בבל" רמת גן  הגלגל 42/א
"
רב ברכות" רמת גן  באר אורה 15
"
רינת ישרים" רמת גן  רמת חן 5 ת.ד. 836
"
רמת חן" רמת גן  שד' העם הצרפתי 34
"
שארית ישראל" רמת גן  אחד העם 43
"
שבז"י" רמת גן  המחתרת 9
"
שבז"י צעירים" רמת גן  בן גוריון 243
אשכנזי  "שבטי ישראל – אשכנזים" רמת גן  בן גוריון 243
תימני  "שבטי ישראל – עדנים" רמת גן  בן גוריון 243
תימני  "שבטי ישראל – תימנים" רמת גן  פומפדיתא 3
ספרדי  "שבטי עולי טריפולי" רמת גן  אחד העם 2
"
שבת אחים" רמת גן  העמל 28 ת.ד. 9917
"
שבת אחים (תפארת יעקב)" רמת גן  הראב"ע 5
אשכנזי  "שכון מזרחי (אשכנז)" רמת גן  הראב"ע 2
ספרדי  "שכון מזרחי (ספרדי)" רמת גן  יד שלום 27
"
שלום שבז"י – תל יהודה" רמת גן  השורה 11
"
שער האריות יבנה" רמת גן  ברקאי 20
"
שערי יצחק" רמת גן  ישורון 15
"
שערי צדק ע"ש הרב סעדיה חוזה" רמת גן  בן אליעזר 37/א
"
שערי ציון" רמת גן  הרכסים 55
"
ששון שמואל" רמת גן  נקדימון 4
"
תהילות ישראל שכון חר" רמת גן  גדעון
"
תל גנים" רמת גן  אבישי 3
"
תלמוד תורה" רמת גן  ז'בוטינסקי 68
"
תפארת בחורים" רמת גן  ביאליק 69
"
תפארת בחורים – ביאליק" רמת גן  גבעת גאולה 133
"
תפארת ישראל – ג. גאולה" רמת גן  ההגנה 34
"
תפארת ישראל – עמידר" רמת גן  עזריאל 28
"
תפארת שמעון" רמת גן  תחכמוני 3
"
אהבת ציון ותורה" רמת השרון  המלכים 82
"
אהל יצחק-שרה" רמת השרון  יצחק שדה 28
"
אהל מנשה" רמת השרון  שבי ציון 57
"
אהל שלום" רמת השרון  הרב קוק 45
"
אוהל יעקב" רמת השרון  המלכים 80
"
אוהל יצחק" רמת השרון  יצחק שדה 38
"
אוהל תורה" רמת השרון  אלחריזי 7
"
בית אל" רמת השרון  הרב קוק 26
"
בית יוסף תפארת בחורים" רמת השרון  בית גוברין 3
"
בר יוחאי" רמת השרון  רבינו תם 4
"
גאולת ישראל" רמת השרון  הרב קוק 39
"
גאולת עולם" רמת השרון  בי"ס עוזיאל קרית צעירים
"
זכרון קדושים" רמת השרון  נהרדעא 26
"
חיי עולם" רמת השרון  נהרדעא 26
"
כולל תרחם ציון" רמת השרון  תחכמוני 1
"
מורשת אבות" רמת השרון  בי"ס גולן רח' הבנים
"
מניין ישראל" רמת השרון  בי"ס אלי כהן מורשה
"
משכן שלום" רמת השרון  נהרדעא 24
"
נצח ישראל" רמת השרון  ריינס 5
"
נר מצווה" רמת השרון  סמטת הבעש"ט
מורשה    "סגולה" רמת השרון  רבנו תם 4 ב'
"
סוכת שאול" רמת השרון  גאולים 5
"
עונג שבת" רמת השרון  סמטת הדסים 1
"
עץ חיים" רמת השרון  יצחק אלחנן
"
קדושי ליטא" רמת השרון  המרי
פקר    "קדושי נובסליץ" רמת השרון  הרב קוק 25
"
ר' מאיר בעל הנס" רמת השרון  סמטת הבעש"ט
"
שבז"י" רמת השרון  סמטת הרקפת
"
שבי ציון" רמת השרון  סמטת הדסים 2
"
שבת אחים" רמת השרון  סמטת תרבות
"
שבת אחים – נוה רסקו" רמת השרון  ריינס 9
"
שנת נצחון" רמת השרון  אלחריזי 3
"
שער שמיים" רמת השרון  הרצוג 11
"
שערי ציון" רמת השרון  נהרדעא 24
"
תפארת ציון" רמת השרון  המרגניות
ספרדי  "אביר יעקב" רמת ישי  ליד הדואר
אשכנזי  "הגדול" רמת ישי  היסמין
תימני  "מגן אברהם" רמת ישי  הארז
פרסי  "מגן דוד" רמת ישי  סמטת הלילך
מרוקאי  "רשב"י" רמת ישי  ד"נ רמה"ג
ספרדי  "רמת מגשימים" רמת מגשימים  ד"נ רמה"ג
אשכנזי   "רמת מגשימים" רמת מגשימים  
אשכנזי  "רמת צבי" רמת צבי  רמת רזיאל
ספרדי  "משכן שמואל" רמת רזיאל  קרית שרת
ספרדי  "אהבה ואחוה" רעננה  הפלמ"ח 50
ספרדי  "אהבת ציון" רעננה  רמח"ל 10
אשכנזי  "אהל מועד" רעננה  רסקו
אשכנזי  "אהל שלום" רעננה  מגדל
תימני  "אור ציון" רעננה  קרית שרת
ספרדי  "אורח חיים" רעננה  ההסתדרות
תימני  "אחים" רעננה  רבוצקי 55
ספרדי  "אל עולם" רעננה  ששת הימים
אשכנזי  "אריאל" רעננה  קרית שרת
תימני  "בילו" רעננה  בן זכאי 1
תימני  "בית אהרון" רעננה  בית פישר קלאוזנר
ספרדי  "בית אל" רעננה  הרצל 8
ספרדי  "בית ארי" רעננה  רמח"ל 10
תימני  "בית יעקב" רעננה  אחוזה 101
אשכנזי  "בית כנסת הגדול" רעננה  בנין מועצת הפועלים
אשכנזי  "בנין מועצת הפועלים" רעננה  התחיה 41
ספרדי  "בר יוחאי" רעננה  אבן כבירול 20
ספרדי  "ברכת יצחק" רעננה  מוצקין
אשכנזי  "גן עליה" רעננה  רסקו
ספרדי  "החלת אחים" רעננה  א. קצין
ספרדי  "היכל בנימין" רעננה  הר סיני 11
אשכנזי  "היכל הברכה" רעננה  רמח"ל
ספרדי  "היכל ציון" רעננה  ששת הימים
אשכנזי  "המנין החדש" רעננה  כפר בתיה
ספרדי  "המנין הקהילתי" רעננה  ברנדס 18
אשכנזי  "הפועל המזרחי" רעננה  הנגב 16
אשכנזי  "חב"ד" רעננה  חפץ חיים
אשכנזי  "יבנה" רעננה  הפלמ"ח
תימני  "ימין משה" רעננה  ברנדס
ספרדי  "ישורון" רעננה  בית הנוער אחוזה פינת השחר
אשכנזי  "כנור דוד" רעננה  כפר בתיה
אשכנזי  "כפר בתיה" רעננה  שבזי 28 א'
תימני  "לאה ורחל" רעננה  שבזי 28 א'
אשכנזי  "לכו נרנה" רעננה  קרית שרת
תימני  "מגדל צדק" רעננה  כצנלסון
ספרדי  "מגן דוד" רעננה  אחוזה 184
אשכנזי  "מוריה" רעננה  שברץ 10
תימני  "מורשת אבות" רעננה  קרית שרת
ספרדי  "מעין השמחה והשלום" רעננה  שברץ
ספרדי  "מעין השמחה והשלום" רעננה  רסקו
תימני  "מקור חיים" רעננה  אוסטרובסקי
אשכנזי  "מרכז קליטה" רעננה  רסקו
תימני  "נצח ישראל" רעננה  אברבנל 7
אשכנזי  "עדת בני ישראל" רעננה  קרית שרת
אשכנזי  "עדת ישראל" רעננה  ביאליק
תימני  "עדת ישראל" רעננה  מגדל
ספרדי  "עולי בבל" רעננה  מגדל
ספרדי  "עולי לוב" רעננה  שמואל הנגיד 45
ספרדי  "עץ חיים" רעננה  עציון
ספרדי  "עציון" רעננה  ארלוזרוב 18
אשכנזי  "פא"י" רעננה  ברנד 11
אשכנזי  "צור ישראל" רעננה  הרצל 90
אשכנזי  "צימרמן" רעננה  דגניה
אשכנזי  "קרית אליהו" רעננה  ביל"ו 25
אשכנזי  "רעות משכן אורי" רעננה  
עובדים  תימני  "שבזי" רעננה  קרית שרת
ספרדי  "שבת אחים" רעננה  הר סיני
אשכנזי  "שבתי ישראל" רעננה  נאות שדה
תימני  "שער הרחמים" רעננה  קרית שרת
תימני  "תפארת הבחורים" רעננה  רפחים
ספרדי  "רפחים" רפיח ים  ד.נ. צ. השומרון 44858
"
ברכת התורה" שבי שומרון  ד.נ. צ. השומרון 44858
"
מרכזי" שבי שומרון  ד.נ. צ. השומרון 44858
ספרדי  "ספרדי" שבי שומרון  ד.נ. צ. השומרון 44858
תימני  "עדת ישראל" שבי שומרון  שדה אליהו מקוד 10810
אשכנזי  "קב' שדה אליהו" שדה אליהו  שדה אליעזר ד.נ. ג.ע
ספרדי  "מרכזי" שדה אליעזר  מושב שדה דוד
לכיש  ספרדי  "שדה דוד" שדה דוד  מושב שדה משה
לכיש  אשכנזי  "שדה משה" שדה משה  שדות ים
מעורב  "מרכזי" שדות ים  שדות מיכה
מרוקאי  "שומרי שבת" שדות מיכה  מושב שדי חמד
ספרדי  "מרכזי" שדי חמד  שדי תרומות 10835
ספרדי  "שדי תרומות" שדי תרומות  ד"נ עמק בית שאן מיקוד 10932
"
מרכזי" שדמות מחולה  
מרוקאי  "אהבת שמעון" שדרות  
מרוקאי  "אוהל יצחק" שדרות  
מרוקאי  "אורח חיים" שדרות  
אתיופי  "אתיופים" שדרות  
בוכרי  "בוכרים" שדרות  
מרוקאי  "בית אל" שדרות  
מרוקאי  "בן איש חי" שדרות  
מרוקאי  "בן צבי" שדרות  
מרוקאי  "ברית יעקב" שדרות  
מרוקאי  "גדולת מרדכי" שדרות  
מרוקאי  "דקר" שדרות  
ספרדי  "המערבי" שדרות  
מרוקאי  "הנביאים" שדרות  
מרוקאי  "השלום" שדרות  
מרוקאי  "זכרון יצחק" שדרות  
פרסי  "חללי צה"ל" שדרות  
תימני  "יוסף ואחיו" שדרות  
ספרדי  "יקותיאל אדם" שדרות  
ספרדי  "ישורון" שדרות  
מרוקאי  "ישמח משה" שדרות  
מרוקאי  "מגן אברהם" שדרות  
מרוקאי  "מורשת" שדרות  
בוכרי  "משה רבינו" שדרות  
מרוקאי  "משכן שלום" שדרות  
מרוקאי  "רשב"י" שדרות  
אשכנזי  "שארית ישראל" שדרות  
תימני  "שלום שבז"י" שדרות  
מרוקאי  "שמואל הנביא" שדרות  
מרוקאי  "שערי אברהם" שדרות  
מרוקאי  "תורה וחיים" שדרות  שואבה
ספרדי  "בית כנסת מרכזי" שואבה  ד.נ. הנגב
ספרדי  "יחיד" שובה  רח' תמר
שכונה ה'  מעורב  "מי ל-ה' אלי" שוהם  שומרה
ספרדי  "מרכזי" שומרה  ד.נ. הנגב
מרוקאי  "יחיד" שוקדה  שורוש
ספרדי  "בית כנסת ישורון" שורש  שושנת העמקים
ספרדי  "מרכזי" שושנת העמקים (ר)  שזור ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" שזור  מושב שחר
לכיש  ספרדי  "שחר" שחר  מושב שחר
לכיש  ספרדי  "שחר צעירים" שחר  ד.נ. הנגב
ספרדי  "יחיד" שיבולים  שלוחות מקוד 10910
אשכנזי  "קב' שלוחות" שלוחות  שלומית
ספרדי  "אביר יעקב" שלומי  נתן אלבז
ספרדי  "אוהל יעקב" שלומי  נתן אלבז
ספרדי  "אוהל מועד" שלומי  נתן אלבז
אשכנזי  "אשכנזי-עולים" שלומי  בן גוריון
דרומית  מעורב  "דרומי" שלומי  הרב חזן
ספרדי  "היכל דוד" שלומי  ז'בוטינסקי
ספרדי  "היכל השלום" שלומי  כפר שלומי
ספרדי  "מרכזי ישן" שלומי  הרב מימון
מעורב  "צעירים" שלומי  הרב חזן
ספרדי  "רבי דוד ומשה" שלומי  הרב עוזיאל
ספרדי  "שערי שלום" שלומי  הרב חזן
ספרדי  "תפילה לדוד" שלומי  שמעה 90406
ספרדי  "מרכזי" שמעה  ד"נ רמה"ג
ספרדי  "שעל" שעל  ד.נ. אפריים 44810
"
גבעת דוד" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
"
מרכזי" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
"
נחלת אבות" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
ספרדי  "ספרדי" שערי תקווה  ד.נ. אפריים 44810
תימני  "שערי תפילה" שערי תקווה  שפר ד.נ. מרום הגליל
ספרדי  "מרכזי" שפר  ד.נ. מנשה
"
מרכזי" שקד  מושב שקף ד.נ. שדה גת
לכיש  ספרדי  "שקף" שקף  ד.נ. הנגב
ספרדי  "מרכזי" שרשרת  ד.נ. הנגב
ספרדי  "שכונתי" שרשרת  שתולה
ספרדי  "מרכזי" שתולה  ד"נ ערבות הירדן מיקוד 90680
"
מרכזי" תומר  ד.נ. הנגב
ספרדי  "יחיד" תושיה  תירוש
מרוקאי  "אהבת שלום" תירוש  תירוש
מרוקאי  "אוהל משה" תירוש  
אשכנזי  "תל יוסף" תל יוסף  שיכון וולפסון
מרוקאי  "בית אל" תל מונד  השקמה
מעורב  "בני עקיבא" תל מונד  נוה שפרינצק
ספרדי  "היכל דוד" תל מונד  מועצת פועלים
"
מבשרת ציון" תל מונד  השקמה
ספרדי  "מגן דוד" תל מונד  התאנה
תימני  "מעין גנים" תל מונד  מרכז תל מונד
ספרדי  "מרכזי ע"ש הרב מרדכי זמל" תל מונד  התמר
תימני  "עזרת אחים" תל מונד  האלון
תימני  "עמנואל" תל מונד  התמר
תימני  "עץ חיים" תל מונד  הדקל
מרוקאי  "עץ חיים" תל מונד  האלון
ספרדי  "שערי צדק" תל מונד  השקמה
פרסי  "שערי שלום" תל מונד  מוריה
תימני  "תהילות ישראל" תל מונד  התאנה
תימני  "תפארת בחורים" תל מונד  מצדה
תימני  "תפארת ישראל" תל מונד  ד.נ. עמה"י 15165
אשכנזי  "מרכזי" תל קציר  תל תאומים מיקוד 10918
ספרדי  "תל תאומים" תל תאומים  נחליאלי 36
כרם התימנים  תימני  "אבישי יחיא" תל-אביב יפו  בוגרשוב 63 ק"ב
צפון ת"א  ספרדי  "אבשלום" תל-אביב יפו  אצ"ל 51
התקוה  תימני  "אגודת אחים" תל-אביב יפו  חדרה 2
צפון ת"א  אשכנזי  "אגודת ישראל – בי"ס" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 5
צפון ת"א  אשכנזי  "אגודת ישראל "בית יוסף"" תל-אביב יפו  עבאס 4 ק"ב
התקוה  תימני  "אגודת ישרים" תל-אביב יפו  לח"י 97 (דרך לוד)
התקוה  ספרדי  "אגודת רשב"י" תל-אביב יפו  ורד 13
התקוה  תימני  "אגודת שבת אחים" תל-אביב יפו  תשרי 86
עזרא  תימני  "אגודת שבת אחים" תל-אביב יפו  מגן אברהם 12
יפו  ספרדי  "אהבה ואחוה" תל-אביב יפו  אלמגור 4/1
נוה שרת  ספרדי  "אהבה ואחוה" תל-אביב יפו  חובת הלבבות 28
שפירא  ספרדי  "אהבת אחים" תל-אביב יפו  ראול ולנברג 10
רמת החייל  ספרדי  "אהבת אחים" תל-אביב יפו  הכנסת הגדולה 7
מעוז אביב  אשכנזי  "אהבת אחים" תל-אביב יפו  קהילת ורשה
הדר-יוסף  ספרדי  "אהבת אחים – מקלט" תל-אביב יפו  הכנור 2
קרית שלום  ספרדי  "אהבת חיים" תל-אביב יפו  מחנה יוסף 32
שבזי  תימני  "אהבת חיים "התם"" תל-אביב יפו  נחמני 61
לב ת"א  ספרדי  "אהבת חסד" תל-אביב יפו  אברבנאל 54
דרום  אשכנזי  "אהבת חסד" תל-אביב יפו  טלמון 15
התקוה  תימני  "אהבת ציון" תל-אביב יפו  כ"ג מס' 23
כפר שלם  ספרדי  "אהבת ציון" תל-אביב יפו  מלצ"ט 29 , פינת העבודה
מרכז ת"א  אשכנזי  "אהבת רעים" תל-אביב יפו  תל קציר 10
גבעת נער  ספרדי  "אהל אברהם" תל-אביב יפו  אהרונוביץ 3
אשכנזי  "אהל חיה" תל-אביב יפו  סמטת ראב"ד 8
גבעת משה א'  ספרדי  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  נ"ו מס' 20
כפר שלם  תימני  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  נחלת בנימין 115
מרכז ת"א  ספרדי  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  שבתאי 30
התקוה  ספרדי  "אהל יוסף" תל-אביב יפו  דשבסקי 3
קרית שלום  בוכרי  "אהל יוסף ועמנואל" תל-אביב יפו  ששת הימים 17 ,
נוה אליעזר  ספרדי  "אהל יעקב" תל-אביב יפו  יחיעם 27
התקוה  תימני  "אהל יעקב" תל-אביב יפו  נמירובר 10-12
מעונות ישגב    "אהל יצחק" תל-אביב יפו  פינת נמירובר 12
מעון ישגב  אשכנזי  "אהל יצחק" תל-אביב יפו  סמטת בן-יהודה 159/161
צפון ת"א  ספרדי  "אהל ישראל" תל-אביב יפו  המשלטים 12
ק. שלום  אשכנזי  "אהל לאה" תל-אביב יפו  אדירים 5
נוה שרת  ספרדי  "אהל מאיר" תל-אביב יפו  שד"ל 5 ת.ד. 2779
יבנה  ספרדי  "אהל מועד" תל-אביב יפו  בנימין מטודילה 10
דן  אשכנזי  "אהל משה" תל-אביב יפו  גבעת הרצל 135
גבעת הרצל  ספרדי  "אהל משה" תל-אביב יפו  תיבונים 3 פינת חכמי ישראל 65
קרית שלום  ספרדי  "אהל שלום" תל-אביב יפו  רש"י 63
לב ת"א  ספרדי  "אהל שמואל" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 82
שפירא  אשכנזי  "אהל שרה" תל-אביב יפו  וילון 34
התקוה  תימני  "אהל תמר" תל-אביב יפו  פליטי הספר 6 פינת יסמין
יפו  תימני  "אור החיים" תל-אביב יפו  דרך הטייסים 39
טייסים  תימני  "אור החיים" תל-אביב יפו  הצדק 8 יפו
יפו    "אור החיים" תל-אביב יפו  חנוך 21
התקוה  תימני  "אור המזרח" תל-אביב יפו  ז'בוטינסקי 79
צפון ת"א  אשכנזי  "אור הצפון" תל-אביב יפו  לבונטין 16
נוה שאנן  אשכנזי  "אור חדש" תל-אביב יפו  רפאל רייס 12
קרית שלום  ספרדי  "אור חזקיה" תל-אביב יפו  מכבש 9
התקוה  ספרדי  "אור חי" תל-אביב יפו  קבוץ גלויות 99
דרום  ספרדי  "אור יעקב" תל-אביב יפו  המשלטים 12
ק. שלום  תימני  "אור ישועה" תל-אביב יפו  טולוז 16
יפו  אשכנזי  "אור ישראל" תל-אביב יפו  ו' גבעת עמל ב'
תימני  "אור ישראל" תל-אביב יפו  דבורה נביאה 81
אשכנזי  "אור משה" תל-אביב יפו  בית פלט 39
יפו  ספרדי  "אור סעדיה" תל-אביב יפו  תשרי61
עזרא  ספרדי  "אור עולם" תל-אביב יפו  תמוז 24
עזרא ב'  ספרדי  "אור ציון" תל-אביב יפו  אצ"ל 13
התקוה  תימני  "אור שלום" תל-אביב יפו  אלישיב 22
הכרמל  ספרדי  "אור תורה" תל-אביב יפו  שד' בעל שם טוב 4 יפו
יפו  ספרדי  "אורח לחיים" תל-אביב יפו  
"
אור-משה-תורת משה" תל-אביב יפו  גרינברג 7
"
אזורי חן" תל-אביב יפו  שתולים 18
התקוה  ספרדי  "אחדות לעולי תורכיה" תל-אביב יפו  בן יהודה 86 ת.ד. 29086
צפון ת"א  אשכנזי  "אחוד שיבת ציון" תל-אביב יפו  ל' מס' 20
כפר שלם  תימני  "אחוה" תל-אביב יפו  לפידות 25
התקוה  בוכרי  "אחים – הבוכרים" תל-אביב יפו  הקליר 26
צפון ת"א  אשכנזי  "אחיעזר" תל-אביב יפו  עמק איילון 14
מזרח  אשכנזי  "איילון" תל-אביב יפו  נ"ד
ידידיה א'  תימני  "אל בית -אל" תל-אביב יפו  גרוסמן 14 יפו
נוה עופר  ספרדי  "אלי כהן" תל-אביב יפו  לוינסקי 44
דרום  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  התקוה 63
התקווה  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  קהילת לודז' 54
הדר יוסף  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  שתולים 62
עזרא ב'  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  אבן גבירול 117
צפון ת"א  ספרדי  "אליהו הנביא" תל-אביב יפו  יקותיאל 44/א
התקוה  תימני  "אלמקלחי" תל-אביב יפו  רוני 22
התקוה  ספרדי  "אמת וחסד" תל-אביב יפו  חיש 16
אשכנזי  "אפקה" תל-אביב יפו  נחלת בנימין 47
לב ת"א  ספרדי  "ארם נהריים" תל-אביב יפו  י"ג מס' 9
כפר-שלם  ספרדי  "ארם נהריים" תל-אביב יפו  ד' מס' 49
גבעת עמל ב'  ספרדי  "ארם נהריים" תל-אביב יפו  שד' רוטשילד 64
אשכנזי  "באר מים חיים" תל-אביב יפו  הפלמ"ח 40
יד אליהו  אשכנזי  "באר מים חיים" תל-אביב יפו  ויצמן 6
"
בי"ח איכילוב" תל-אביב יפו  בכר 18
תל חיים  ספרדי  "בי"ס עציון" תל-אביב יפו  שד' רוטשילד 124
לב ת"א  אשכנזי  "בילו" תל-אביב יפו  מרגולין 5
יד אליהו    "בין אהרון בית אבות" תל-אביב יפו  דרך השלום 98
"
בית אבות" תל-אביב יפו  ברודצקי 68
רמת אביב    "בית אבות – משען" תל-אביב יפו  נס הרים 8
ק. שלום  ספרדי  "בית אברהם" תל-אביב יפו  שד' בן-גוריון 71
אשכנזי  "בית אברהם" תל-אביב יפו  מאור הגולה 34
שפירא  ספרדי  "בית אהרן" תל-אביב יפו  רבי עקיבא אייגר 23
אשכנזי  "בית אולפנא" תל-אביב יפו  נתן 59
התקוה  ספרדי  "בית אל" תל-אביב יפו  פרישמן 23
צפון ת"א  אשכנזי  "בית אל" תל-אביב יפו  צביה לבטקין 20
נוה אליעזר  תימני  "בית אל" תל-אביב יפו  מאור הגולה 17
ספרדי  "בית אל" תל-אביב יפו  השעורה 6
יפו  ספרדי  "בית אל" תל-אביב יפו  בך עין 2 יפו
צהלון  תימני  "בית אל" תל-אביב יפו  הקונגרס 3\26
שפירא  בוכרי  "בית אל" תל-אביב יפו  יהושע בן נון 63
צפון ת"א  ספרדי  "בית אל – משהד" תל-אביב יפו  זלמן שזר 42
נוה עופר  בוכרי  "בית אל -בוכרים" תל-אביב יפו  זייד אלכסנדר 23
קרית שלום  בוכרי  "בית אליהו" תל-אביב יפו  משה דיין 66
יד אליהו    "בית גיל הזהב" תל-אביב יפו  אבן גבירול 190
צפון ת"א  אשכנזי  "בית דוד" תל-אביב יפו  בכורי ציון 39
יפו  בוכרי  "בית דוד – בוכרים" תל-אביב יפו  שבט שמעון 1
שיך מוניס  אשכנזי  "בית דוד ומרדכי" תל-אביב יפו  טריטש 16 ת.ד. 13159
רמת החייל  ספרדי  "בית המדרש בית ישראל" תל-אביב יפו  דרך בן צבי 84
תל כביר  ספרדי  "בית המעצר תל כביר" תל-אביב יפו  קלישר 5
תימני  "בית הראל-בי"ס" תל-אביב יפו  לוחמי גליפולי 17
יד אליהו  ספרדי  "בית השוטר" תל-אביב יפו  לפידות 24
התקווה  ספרדי  "בית זילכה" תל-אביב יפו  דיזינגוף 222
צפון ת"א  אשכנזי  "בית חסידים המרכזי" תל-אביב יפו  בן יהודה 155
צפון ת"א  אשכנזי  "בית חסידים כללי" תל-אביב יפו  אחיעזר 2
התקוה  אשכנזי  "בית יהודה" תל-אביב יפו  רלב"ג 20
ספרדי  "בית יהודה" תל-אביב יפו  דגניה 42
תימני  "בית יוסף" תל-אביב יפו  ל"א מס' 33
כפר שלם  תימני  "בית יוסף" תל-אביב יפו  53 מס' 3
יפו  ספרדי  "בית יוסף" תל-אביב יפו  החותרים 6
תימני  "בית יעקב" תל-אביב יפו  ורד מס' 4
התקוה  תימני  "בית יעקב" תל-אביב יפו  ראש פינה 3
ספרדי  "בית יעקב – דמשק" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 9
צפון ת"א  אשכנזי  "בית יעקב ואהל רבקה" תל-אביב יפו  בר-אילן 4 ת.ד. 785
אשכנזי  "בית יעקב ואהל רבקה" תל-אביב יפו  פקיעין 12\א
אשכנזי  "בית יעקב יוסף" תל-אביב יפו  משה סנה 63 ת.ד. 69350
צהלה  אשכנזי  "בית יצחק" תל-אביב יפו  שד' הבעש"ט 4 יפו
יפו  אשכנזי  "בית ישראל" תל-אביב יפו  טריטש 16
"
בית ישראל" תל-אביב יפו  רבי יהודה החסיד 8
שבזי  אשכנזי  "בית ישראל שלוסברג" תל-אביב יפו  התקוה 73
התקוה  ספרדי  "בית לוי" תל-אביב יפו  אסירי ציון 17
ק. שלום  אשכנזי  "בית צבי" תל-אביב יפו  יונה הנביא 27 ת.ד. 893
אשכנזי  "בית שלמה" תל-אביב יפו  אחיעזר 1
התקוה  ספרדי  "בית שלמה" תל-אביב יפו  שמרלינג 8 ת.ד. 35218
ספרדי  "בית שלמה" תל-אביב יפו  ורדיאל 19
התקוה  תימני  "בית שרה" תל-אביב יפו  מקור חיים 47
שפירא  ספרדי  "בית תפילה" תל-אביב יפו  באר-שבע 21
יפו  ספרדי  "בית-אל" תל-אביב יפו  מבצע קדש 38
ספרדי  "בית-אל – בי"ס" תל-אביב יפו  יחיא קאפח 25
תימני  "בלדי" תל-אביב יפו  צונץ 8\3
נוה עופר  בוכרי  "בן דוד-בוכרים" תל-אביב יפו  גליפולי 2
יד-אליהו  ספרדי  "בן פורת" תל-אביב יפו  מ"ט 1
כפר-שלם  ספרדי  "בן פורת יוסף הצדיק" תל-אביב יפו  עזרא 20
תימני  "בני בנימין" תל-אביב יפו  החזיון 3 ת.ד. 12097
ק. שלום  ספרדי  "בני בנימין" תל-אביב יפו  עמק יזרעאל 66
פלורנטין  אשכנזי  "בני דוד" תל-אביב יפו  שד' הר ציון 50
שפירא  בוכרי  "בני יעקב וישראלוב" תל-אביב יפו  אופנהיימר 13
רמת אביב ג'  מעורב  "בני עקיבא" תל-אביב יפו  דובנוב 7
"
בני עקיבא" תל-אביב יפו  בני-דן 40
צפון ת"א    "בני עקיבא" תל-אביב יפו  קהילת ורשא 18
הדר יוסף    "בני עקיבא – מקלט" תל-אביב יפו  לובטקין 35
"
בני עקיבא – מקלט בי"ס בעש"ט" תל-אביב יפו  עמישב 33
יד-אליהו    "בני עקיבא "יד הבוגרים"" תל-אביב יפו  גרשון 23 (הנציב 15)
מונטיפיורי  אשכנזי  "בני ציון" תל-אביב יפו  שלמה המלך 45
צפון ת"א  ספרדי  "בנימין שמש" תל-אביב יפו  הנריטה סולד 8
"
בר כוכבא" תל-אביב יפו  שד' נורדאו 63
צפון ת"א  אשכנזי  "בר-אילן" תל-אביב יפו  קלמן 4
התקוה  ספרדי  "ברית אחים" תל-אביב יפו  מעפילי אגוז 74
הטייסים  ספרדי  "ברית עולם בי"ס" תל-אביב יפו  יפת 242 יפו
יפו  ספרדי  "ברית שלום רשב"י" תל-אביב יפו  סולד 6
אשכנזי  "בר-כוכבא – בי"ס" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 15 (בחצר)
ספרדי  "גאולה" תל-אביב יפו  מרכז בעלי מלאכה 16
לב ת"א  אשכנזי  "גאולת ישראל" תל-אביב יפו  שד' הותיקים 7
קרית שלום  בוכרי  "גאולת ישראל" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 38
שפירא  בוכרי  "גבאי – בוכרים" תל-אביב יפו  המערכה 36
יד אליהו  תימני  "גבורי ישראל" תל-אביב יפו  עירית 3 יפו
יפו ג'  אשכנזי  "גבורת אליהו" תל-אביב יפו  בר-כוכבא 54
אשכנזי  "גבורת ישראל" תל-אביב יפו  צייטלין 24
צפון ת"א  אשכנזי  "גבורת ציון" תל-אביב יפו  לה-גרדיה 76
תל חיים  מעורב  "גיל הזהב – בית אבות" תל-אביב יפו  המלך גורג
לב ת"א  ספרדי  "גן מאיר" תל-אביב יפו  כ"ב מס' 22
כפר שלם  ספרדי  "דב גרונר" תל-אביב יפו  שד' ושינגטון 23
פלורנטין  בוכרי  "דור ישרים – בוכרים" תל-אביב יפו  התקוה 72
התקוה  ספרדי  "דרבי מאיר ענני" תל-אביב יפו  הטייסים 14
טייסים  אשכנזי  "דרך השלום" תל-אביב יפו  דיזינגוף 36
מרכז  אשכנזי  "האדמו"ר ממודזיץ(תפארת שאול)" תל-אביב יפו  אוליפנט 17
אשכנזי  "האדמו"ר מסדיגורא" תל-אביב יפו  פנקס 41
אשכנזי  "האדמו"ר מסדיגורא" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 57
אשכנזי  "האדמו"ר מקוידנוב" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 55 ת.ד. 29349
אשכנזי  "האדמו"ר מקוידנוב" תל-אביב יפו  הברוש 10
ספרדי  "האשכנזי" תל-אביב יפו  אלמגור 17
נוה שרת  אשכנזי  "האשכנזי – המרכז" תל-אביב יפו  נתן החכם 10
התקוה  אשכנזי  "הבאים ישרש" תל-אביב יפו  דיזינגוף 237
צפון ת"א  ספרדי  "הבוכרים" תל-אביב יפו  אלנבי 110
אשכנזי  "הגדול" תל-אביב יפו  דיזינגוף 314
צפון ת"א  אשכנזי  "הגדול" תל-אביב יפו  עמק הברכה 48
נחלת יצחק  אשכנזי  "הגדול – נחלת יצחק" תל-אביב יפו  מרגולין 16 ג.ד. 9037
יד אליהו  ספרדי  "הגדול לספרדים "היכל דוד"" תל-אביב יפו  הירקון 42
צפון ת"א  אשכנזי  "הגר"א" תל-אביב יפו  זבולון 18
ספרדי  "הדר קודש" תל-אביב יפו  383 מס' 4
יפו  ספרדי  "החדש – לעולי פרס" תל-אביב יפו  בן יהודה 155
צפון ת"א    "החסידים הכללי" תל-אביב יפו  החשמונאים 74
לב ת"א  אשכנזי  "החשמונאים" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 7
תימני  "היכל אבי דוד" תל-אביב יפו  האפרסק 44 יפו
נוה עופר  ספרדי  "היכל אהרן" תל-אביב יפו  זלמן שזר 44 ת.ד. 64169
תל כביר  ספרדי  "היכל דוד" תל-אביב יפו  דוב ממיזריץ 7 יפו
"
היכל הכהנים" תל-אביב יפו  יהודה לוי 13 ת.ד. 467
אשכנזי  "היכל התלמוד" תל-אביב יפו  אופנהיימר 5
נוה אביבים  ספרדי  "היכל חיים" תל-אביב יפו  אופנהייימר 5 א'
רמת אביב    "היכל חיים" תל-אביב יפו  בן סרוק 13
צפון ת"א  ספרדי  "היכל יהודה – סלוניקאים" תל-אביב יפו  סומקן 11 יפו
יפו  ספרדי  "היכל יצחק" תל-אביב יפו  ישראל מסלנט 24
אשכנזי  "היכל יצחק" תל-אביב יפו  מאנה 12
אשכנזי  "היכל מאיר" תל-אביב יפו  שד' החייל 8 ת.ד. 9227
מעורב  "היכל מאיר" תל-אביב יפו  זבולון 21
פלורנטין  ספרדי  "היכל מהרי"ק" תל-אביב יפו  מסילת ישרים
שפירא  בוכרי  "היכל מיכאל" תל-אביב יפו  אברבנאל 37
ספרדי  "היכל מנחם" תל-אביב יפו  חיים ויטל 19
פלורנטין  בוכרי  "היכל מנחם-בוכרים" תל-אביב יפו  שד' סמאטס 22
אשכנזי  "היכל משה" תל-אביב יפו  החיננית 1 יפו
ספרדי  "היכל עם" תל-אביב יפו  יונה הנביא 4
אשכנזי  "היכל קרשניק" תל-אביב יפו  עמק הברכה
נחלת יצחק  ספרדי  "היכל שלמה – בי"ס" תל-אביב יפו  מבצע קדש 40 ת.ד. 13.89
הדר יוסף  ספרדי  "היכל שמואל" תל-אביב יפו  תל-חי 6
ספרדי  "היכל שמחה" תל-אביב יפו  שד' חכמי ישראל 90 קומה ב'
ספרדי  "היכל שרה – קומה ב'" תל-אביב יפו  שד' הציונות 20
ספרדי  "הכהנים" תל-אביב יפו  מ"ד מס' 4
כפר שלם  ספרדי  "הכללי" תל-אביב יפו  דרך פ"ת 100
מונטיפיורי  אשכנזי  "הכללי" תל-אביב יפו  בוגרשוב 63
דיזנגוף  אשכנזי  "הכללי" תל-אביב יפו  המשביר 21
ספרדי  "המזרח" תל-אביב יפו  סג'רה 9 יפו
חסכון  ספרדי  "המרכז לספרדים" תל-אביב יפו  אלמגור 17
נוה שרת  ספרדי  "המרכז לספרדים" תל-אביב יפו  מרגולין 10 ת.ש. 9207
יד אליהו  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  שד' ירושלים 36
יפו  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  הלבנון 5/3
רמת הטייסים  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  מאיר בר 6
ק. שלום  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  נח 20
רמת אביב  אשכנזי  "המרכזי" תל-אביב יפו  אופיר 22
תל-ברוך  ספרדי  "המרכזי" תל-אביב יפו  בן יהודה 126 ת.ד. 2985
צפון ת"א  אשכנזי  "המרכזי בצפון" תל-אביב יפו  דרך בן-צבי 104
קרית שלום  אשכנזי  "הנביא יחזקאל(עולים-שמעון)" תל-אביב יפו  דעואל 9
ספרדי  "הנביא נחום האלקושי" תל-אביב יפו  אבן גבירול 195
צפון ת"א  אשכנזי  "הפועל המזרחי" תל-אביב יפו  הנלל 22
נחלת יצחק  אשכנזי  "הפועל המזרחי – ע"ש הרב דורף" תל-אביב יפו  אחד העם 108
לב ת"א  אשכנזי  "הפועל המזרחי ע"ש הרב ח.י. ליפקין" תל-אביב יפו  ראש פינה 7
ספרדי  "הר סיני" תל-אביב יפו  המגיד 4
צפון ת"א  אשכנזי  "הרב אהרונסון" תל-אביב יפו  שלמה המלך 14
אשכנזי  "הרב גינזבורג – בביה"ס" תל-אביב יפו  שן ארי 49
יפו  ספרדי  "הרב הרצוג" תל-אביב יפו  אבן גבירול 132
צפון ת"א  אשכנזי  "הרב מרכוס" תל-אביב יפו  רידינג 35
רמת אביב  אשכנזי  "הרב שפרן – בי"ס אלומות" תל-אביב יפו  קהילת ורשא 40
אשכנזי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  כ"ג 19
כפר שלם  תימני  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  ק"מ מס' 65
רמת החייל  תימני  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  המערכה 38
יד אליהו  ספרדי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  הקשת 49
ספרדי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  ברודצקי 21
רמת אביב  אשכנזי  "הרמב"ם" תל-אביב יפו  שלמה מולכו 8
ספרדי  "הרס"ג" תל-אביב יפו  מטלון 91
תימני  "הרש"ש" תל-אביב יפו  ניצנה 11
"
זיכרון ברוך" תל-אביב יפו  הכובשים 34
ספרדי  "זכור לאברהם" תל-אביב יפו  הכרמל 23 פינת רבי מאיר
תימני  "זכרון חיים" תל-אביב יפו  נתן 32
התקוה  תימני  "זכרון עולם" תל-אביב יפו  בני אפרים 204
הדר יוסף  אשכנזי  "זכרון קדושים" תל-אביב יפו  יפת 254 פינת זכרון קדושים
יפו  אשכנזי  "זכרון קדושים" תל-אביב יפו  ותיק מס' 6
התקוה  תימני  "חבצל"ת" תל-אביב יפו  סמולנסקין 2 ת.ד. 29086
אשכנזי  "חוג הנוער הדתי" תל-אביב יפו  בר כוכבא 18 ת.ד. 23513
אשכנזי  "חוג חתם סופר" תל-אביב יפו  קליי 7
מעורב  "חוג לצעירים שליד מגורים" תל-אביב יפו  עמוס 2
אשכנזי  "חזון ישעיהו" תל-אביב יפו  דגניה 43
תימני  "חיי אברהם" תל-אביב יפו  החרמון 26
תימני  "חיי עולם" תל-אביב יפו  כנפי נשרים 3
כרם התימנים  תימני  "חיי עולם" תל-אביב יפו  כרמיה 11
מרכז  בוכרי  "חיי שלום" תל-אביב יפו  הגלבוע 20
ספרדי  "חיי שלום" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 3
אשכנזי  "חסידי אמשינוב" תל-אביב יפו  אחד העם 63
לב ת"א  אשכנזי  "חסידי בלז" תל-אביב יפו  נחמני 58
אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  שד' נורדאו 65
אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  הקונגרס 25 ת.ד. 651
אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  פיירברג 17
אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  גוש חלב 23
אשכנזי  "חסידי גור" תל-אביב יפו  ק"מ 85
אשכנזי  "חסידי גור – "קוממיות"" תל-אביב יפו  ראול ולנברג פינת דבור הנביאה
רמת החייל  אשכנזי  "חסידי גור – בית יוסף" תל-אביב יפו  מרכוס 18 ת.ד. 13169
אשכנזי  "חסידי גור – מקלט" תל-אביב יפו  ק"מ 89
אשכנזי  "חסידי גור – מקלט" תל-אביב יפו  שינקין 25
אשכנזי  "חסידי גרודז'יסק" תל-אביב יפו  פיירברג 13
אשכנזי  "חסידי ווישובה" תל-אביב יפו  נחמני 58 ת.ד. 1852
אשכנזי  "חסידי זידיצוב" תל-אביב יפו  נחלת בנימין 23
אשכנזי  "חסידי חב"ד המרכזי" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 3
אשכנזי  "חסידי סוקולוב וקוצק" תל-אביב יפו  בר כוכבא 52 ת.ד. 11839
אשכנזי  "חסידי סטולין קרלין" תל-אביב יפו  העבודה 12
אשכנזי  "חסידי סקרנביץ" תל-אביב יפו  בר-כוכבא 31
אשכנזי  "חסידי רדומסק" תל-אביב יפו  ברכיה 5
ספרדי  "חפץ חיים" תל-אביב יפו  יבנה 10
יבנה  אשכנזי  "יבנה חסידים" תל-אביב יפו  בועז 21
בית יעקב  תימני  "יד ושם" תל-אביב יפו  המערכה 7
יד-אליהו  תימני  "יד לבנים – בי"ס" תל-אביב יפו  ישכון 4
כרם התימנים  תימני  "יהודה יפת" תל-אביב יפו  בני אפרים 202
הדר יוסף  ספרדי  "יוסף הצדיק" תל-אביב יפו  יאיר שטרן 13
פלורנטין  ספרדי  "יוסף ובנימין שושנה" תל-אביב יפו  דרך לוד 5
התקוה  ספרדי  "יוסף חיים" תל-אביב יפו  הגולן 31
שנחאי וסלע  אשכנזי  "יוצאי שנחאי" תל-אביב יפו  ארנון 2
צפון ת"א  אשכנזי  "יחזקאל" תל-אביב יפו  יסוד המעלה 13
אשכנזי  "יסוד המעלה" תל-אביב יפו  כ"ג מס' 23
כפר שלם  ספרדי  "יסוד ציון" תל-אביב יפו  גרוזנברג 21
אשכנזי  "ירושלים" תל-אביב יפו  שד' חכמי ישראל 90
ספרדי  "ישועת ישראל – קומה א'" תל-אביב יפו  זמנהוף 37
לב ת"א  אשכנזי  "ישורון" תל-אביב יפו  הבושם 17
לבנה  תימני  "ישורון" תל-אביב יפו  הבושם 13
לבנה  תימני  "ישורון בידני – מנצור" תל-אביב יפו  נמירובר 26
מעונות ישגב  אשכנזי  "ישיבת חידושי הרי"מ" תל-אביב יפו  ת.ד. 43120 דבורה הנביאה 81
נוה שרת    "ישיבת אור משה" תל-אביב יפו  פומפדיתא 13
לב ת"א  אשכנזי  "ישיבת הרב עמיאל" תל-אביב יפו  מבצע קדש 40
הדר יוסף  ספרדי  "ישיבת הרמב"ם בי"י" תל-אביב יפו  חזקיהו המלך 8
שפירא  בוכרי  "ישיבת הרמב"ם וב"י" תל-אביב יפו  דרך לוד 97 ת.ד. 19015
התקוה  ספרדי  "ישיבת הרשב"י" תל-אביב יפו  הקונגרס 29
אשכנזי  "ישיבת נזר ישראל" תל-אביב יפו  דרך לוד 79 ת.ד. 19011
כפיר  ספרדי  "ישיבת ר' יוסף חיים" תל-אביב יפו  הפלמ"ח 10 ת.ד. 2866
יד אליהו  ספרדי  "ישיבת תורה והוראה" תל-אביב יפו  בן אביגדור 5
מרכז ת"א  מעורב  "ישיבת תורה ומלאכה" תל-אביב יפו  זרח 2
התקוה  ספרדי  "ישמח משה" תל-אביב יפו  אלשיך 19
כרם התימנים  תימני  "כהן שלום "הכוהנים"" תל-אביב יפו  עירית 18/א ת.ד. 8799
יפו    "כולל אברכים – קהילת יעקב" תל-אביב יפו  יבנה 10 ת.ד. 785
"
כולל תורה והוראה" תל-אביב יפו  ת. מ.ח.ק'6 חנות 6605
נוה שאנן  ספרדי  "כתר דוד" תל-אביב יפו  ב' מס' 19
כפר שלם  ספרדי  "כתר תורה" תל-אביב יפו  הונה 18
אשכנזי  "כתר תורה" תל-אביב יפו  שכ' שמעון 79
ק. שלום  אשכנזי  "כתר תורה" תל-אביב יפו  מבצע קדש 38
מעורב  "לנוער – בי"ס אלשיך" תל-אביב יפו  צייטלין 24
צפון ת"א  מעורב  "לנוער – בי"ס מוריה" תל-אביב יפו  שלומציון המלכה
מעורב  "לנוער – בי"ס מירון" תל-אביב יפו  דרך לוד 46
התקוה  מעורב  "לנוער – בי"ס עמיאל" תל-אביב יפו  בכר 18
יד אליהו  מעורב  "לנוער – בי"ס עציון" תל-אביב יפו  דף היומי
נוה שרת  מעורב  "לנוער – יסודי התורה" תל-אביב יפו  שביל האספרגוס 33
מעורב  "לנוער – ישורון – בי"ס" תל-אביב יפו  מ' מס' 18
כפר שלם  מעורב  "לנוער – קהילת יעקב" תל-אביב יפו  רידינג 35
רמת אביב  מעורב  "לנוער בי"ס אלומות" תל-אביב יפו  ל'
כפר שלם  מעורב  "לנוער בי"ס אלקלעי" תל-אביב יפו  חדרה 2
צפון ת"א  מעורב  "לנוער יסודי התורה" תל-אביב יפו  צייטלין 22
צפון ת"א  מעורב  "לנוער תיכון צייטלין" תל-אביב יפו  שד' סמאטס 22
אשכנזי  "לצעירים" תל-אביב יפו  צונץ 11
נוה עופר  בוכרי  "לצעירים – בוכרים" תל-אביב יפו  מלצ"ט 29
אשכנזי  "לצעירים – תלפיות" תל-אביב יפו  שד' הר-ציון 117
ספרדי  "מאור הגולה" תל-אביב יפו  יגאל 43
התקוה  ספרדי  "מאור ישראל" תל-אביב יפו  ראשון לציון 13
נווה שאנן  תימני  "מגדל עוז" תל-אביב יפו  הצמומית 18
"
מגדל עוז" תל-אביב יפו  האדמומית 18
רמת ישראל  תימני  "מגדל עוש" תל-אביב יפו  קליי 7
מגורים  אשכנזי  "מגורים" תל-אביב יפו  יפת 127
יפו  ספרדי  "מגן אבות" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 63
תימני  "מגן אברהם" תל-אביב יפו  באר שבע 3
יפו    "מגן אברהם" תל-אביב יפו  גר צדק 18 יפו
יפו  ספרדי  "מגן אברהם" תל-אביב יפו  נ"ח מס' 1
כפר שלם  ספרדי  "מגן דוד" תל-אביב יפו  חנוך 15 ת.ד. 19047
ספרדי  "מגן דוד" תל-אביב יפו  בצרון 14/8
ביצרון  תימני  "מגן דוד" תל-אביב יפו  תרמ"ב 31
כרם התימנים  ספרדי  "מגן דוד – חנוני" תל-אביב יפו  לוינסקי 123
נוה שאנן  ספרדי  "מדרש שלמה" תל-אביב יפו  למרטין פינת שד' ירושלים 93
יפו  אשכנזי  "מוריה" תל-אביב יפו  אלנבי 89
אשכנזי  "מושב זקנים" תל-אביב יפו  ברדיצ'בסקי 3
אשכנזי  "מחנה דן" תל-אביב יפו  מחניים 74
מחניים  ספרדי  "מחניים חסד לאברהם – בי"ס" תל-אביב יפו  קרית שאול ת.ד. 1002
ספרדי  "מטלון רחל ושרה" תל-אביב יפו  שד' חכמי ישראל 35
שפירא  בוכרי  "מיכאל שקרוב" תל-אביב יפו  אוניברסיטת ת"א
רמת אביב  מעורב  "מעונות הסטודנטים" תל-אביב יפו  מעון 27
פלורנטין  ספרדי  "מעיין מיים חיים" תל-אביב יפו  הקשת 28
קרית שלום  בוכרי  "מקדש שביעי -בית מדרש" תל-אביב יפו  הבושם 9
כפיר  ספרדי  "מקור הברכה והשלום" תל-אביב יפו  בכורי ציון 1
יפו  ספרדי  "מקור חיים" תל-אביב יפו  בי"ס רמת אביב ג (אפשטיין 83)
רמת אביב ג'  תימני  "מקור חיים – מקלט – בי"ס" תל-אביב יפו  עמישב 25
ספרדי  "מקור חיים- ע"ש ג'ורג' אצלאן" תל-אביב יפו  דיזינגוף 312
צפון ת"א  בוכרי  "מרכזי -בוכרים" תל-אביב יפו  מרמורק 22-20
מרכז ת"א  אשכנזי  "מרמורק" תל-אביב יפו  ברודצקי 21
רמת אביב  תימני  "משכן אחים" תל-אביב יפו  גבעת משה סמטת ראב"ד 7
ספרדי  "משכן משה לעולי אירן" תל-אביב יפו  בת ציון 9
יד אליהו  אשכנזי  "משכן שמואל" תל-אביב יפו  נגבה פינת פרזון
אשכנזי  "נגבה" תל-אביב יפו  האקליפטוס 7
תקוה  תימני  "נהר שלום" תל-אביב יפו  סמטת הר-ציון 28
נוה שאנן  ספרדי  "נוה ירושלים" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 84
שפירא  ספרדי  "נוה ישראל" תל-אביב יפו  שד' המעפילים 10
גבעת שמשון  תימני  "נוה נתן" תל-אביב יפו  אלוף 19
שכון נוה צה"ל  ספרדי  "נוה צה"ל – ספרדים" תל-אביב יפו  אופנהיימר ת.ד. 39412
נוה אביבים  אשכנזי  "נוה קדש" תל-אביב יפו  יונדב 5
התקוה  תימני  "נוריאל זר" תל-אביב יפו  בורוכוב 34
אשכנזי  "נחלת אבות" תל-אביב יפו  גוש עציון 46
יד אליהו  תימני  "נחלת יהודה" תל-אביב יפו  טרומפלדור 28
נחלת יצחק  אשכנזי  "נחלת יצחק" תל-אביב יפו  נ"ד 109
כפר שלם    "נחלת שרה" תל-אביב יפו  393 מס' 18
גבעת התמרים  ספרדי  "נס ישראל" תל-אביב יפו  שד' רוטשילד 122
מעורב  "נעשה ונשמע" תל-אביב יפו  רבן גמליאל 10 פינת אלשיך
תימני  "נצח" תל-אביב יפו  וילון 28
התקוה  תימני  "נצח ישראל" תל-אביב יפו  וולפסון 86 תחנה מרכזית
שפירא  ספרדי  "נצח ישראל" תל-אביב יפו  הראב"ד 42
שיבת ציון  תימני  "נר מאיר" תל-אביב יפו  יחיעם 32
התקוה  תימני  "סוכת דוד" תל-אביב יפו  שד' הר-ציון 73
שפירא  בוכרי  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  הונא 46
התקוה  תימני  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  שמחה 56
התקוה  ספרדי  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  ההלכה 2
גבעת עמל ב'  ספרדי  "סוכת שלום" תל-אביב יפו  אבן גבירול 122
צפון ת"א  אשכנזי  "סולם יעקב" תל-אביב יפו  היורה 3
עזרא  ספרדי  "סיני לחללי צה"ל" תל-אביב יפו  שד' גורי 26
ספרדי  "ע"ש חללי צור – מקלט" תל-אביב יפו  קרליבך 29
מעורב  "ע"ש עולי המסובים" תל-אביב יפו  כ"ג 27 ת.ד. 19020
ספרדי  "ע"ש עזיז אלקאניאן" תל-אביב יפו  הרב פרנקל 80
"
ע"ש קדושי מרמורש" תל-אביב יפו  שרת 45
אשכנזי  "עבודת ישראל" תל-אביב יפו  חסדי קרקש 7
מעורב  "עדת הצופים – בי"ס" תל-אביב יפו  רידינג 35
מעורב  "עדת הצופים – בי"ס אלומות" תל-אביב יפו  טור מלכא 1
יד אליהו  מעורב  "עדת הצופים – נוער" תל-אביב יפו  דרך ההגנה 137
בית ברבור  מעורב  "עובדי דאר תנועה" תל-אביב יפו  מחרוזת 38 יפו ד'
גבעת התמרים  ספרדי  "עולי אזרביג'אן – שבת אחים" תל-אביב יפו  דבורה הנביאה
נוה שרת  ספרדי  "עולי אירן – בי"ס" תל-אביב יפו  רשם\פים 11
התקוה  ספרדי  "עולי אירן – בנימין חקק" תל-אביב יפו  שבט יוסף 11
שיך מוניס  ספרדי  "עולי בבל" תל-אביב יפו  צריף 418
נוה שרת  ספרדי  "עולי בבל – תפארת יוסף" תל-אביב יפו  איסרליש 12
מונטיפיורי  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  חיננית 1 יפו
יפו  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  מזל דגים 2 יפו
יפו  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  הצנחנים 26 ת.ד. 13060
נוה שרת  ספרדי  "עולי לוב" תל-אביב יפו  טשרניחובסקי 6
ספרדי  "עולי לוב "נתן הנביא"" תל-אביב יפו  יפת 222 יפו
יפו  ספרדי  "עולי לוב בנגזי" תל-אביב יפו  שבתי 10
ספרדי  "עולי משהד-אירן" תל-אביב יפו  דורון 9
התקוה  ספרדי  "עולי תורכיה" תל-אביב יפו  סמולנסקין 2 ת.ד. 45247
מעורב  "עזרא" תל-אביב יפו  שורשים 12
עזרא ב'  ספרדי  "עזרה ותושיה" תל-אביב יפו  האפרסק 44 יפו
נוה עופר  תימני  "עזרת אחים" תל-אביב יפו  נ"ה מס' 12
ידידיה  ספרדי  "עזרת אחים" תל-אביב יפו  הרב קוק 37
ת.ד. 4057  תימני  "עזרת אחים" תל-אביב יפו  תשרי 61
עזרא  ספרדי  "עטרת ישראל" תל-אביב יפו  בלוך 24
צפון ת"א  אשכנזי  "עטרת מרדכי" תל-אביב יפו  יריחו 6
אשכנזי  "עטרת צבי" תל-אביב יפו  מ"ח מס' 16 ת.ד. 19052
כפר שלם  ספרדי  "עלי ג'רבה" תל-אביב יפו  וושינגטון 16
אשכנזי  "ענג חיים" תל-אביב יפו  צביה לובטקין 20
נוה אליעזר  ספרדי  "עץ חיים" תל-אביב יפו  נס לגויים 73
יפו  ספרדי  "עץ חיים" תל-אביב יפו  יאיר 6
תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  החרצית 5
רמת ישראל  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  ג' מס' 5
כפר שלם  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  קדם 110 יפו
יפו  ספרדי  "עץ חיים" תל-אביב יפו  בני אפרים 203
הדר יוסף  תימני  "עץ חיים" תל-אביב יפו  שד' הר-ציון 13
ספרדי  "עץ חיים – קווקזים" תל-אביב יפו  טבריה 5
תימני  "עץ חיים "משכן טוב"" תל-אביב יפו  יהונתן 17/א ת.ד. 10154
אשכנזי  "עתירת יצחק" תל-אביב יפו  פרישמן 64 ת.ד. 11044
צפון ת"א  אשכנזי  "פועלי אגוגת ישראל" תל-אביב יפו  אבודרהים 3
ק. שלום  אשכנזי  "פועלי אגודת ישראל" תל-אביב יפו  גבורי ישראל 98
מעורב  "פועלי אמקור" תל-אביב יפו  צ'לנוב 31
אשכנזי  "פועלי צדק" תל-אביב יפו  ב' מס' 27
אבו כביר  ספרדי  "ציון" תל-אביב יפו  קלישר 27
ספרדי  "ציון" תל-אביב יפו  ס"ב מס' 3
כפר שלם  תימני  "צמח דוד" תל-אביב יפו  דבורה הנביאה 85 – מקלט
ספרדי  "צעירי אגודת ישראל ע"ש קייקוב" תל-אביב יפו  נוה דצק 27
ספרדי  "צעירי המזרח" תל-אביב יפו  קרן חמד 9
ק. שלום  ספרדי  "קבוץ גלויות" תל-אביב יפו  סג'רה 1 פינת איסקוב 16
יפו  ספרדי  "קדושי אירופה(אהבת חיים אור אליהו)" תל-אביב יפו  אוליפנט 17(סעדיה גאון 5)
אשכנזי  "קדושי אנטופול" תל-אביב יפו  פרץ 41
אשכנזי  "קדושי וינגרוב" תל-אביב יפו  אפלטון 8 יפו
גבעת עליה  ספרדי  "קדושי כפר עציון" תל-אביב יפו  עמק יזרעאל 80
פלורנטין  אשכנזי  "קדושי מרמורש" תל-אביב יפו  שד' נורדאו 14
אשכנזי  "קדושי סטויבץ" תל-אביב יפו  אייזיק חריף 38/9
יפו  ספרדי  "קהילתי" תל-אביב יפו  מנשה בן ישראל 18
אשכנזי  "קהל חסידים" תל-אביב יפו  מיכאל אנג'לו 31 יפו
יפו  ספרדי  "קהל ישרים" תל-אביב יפו  ג' מס' 17(אל נקווה 12)
כפר שלם  ספרדי  "קהלת יעקב(מדרשיית תהילה)" תל-אביב יפו  לילינבלום 5
תימני  "קול יהודה" תל-אביב יפו  ק"מ מס' 87
רמת החייל  ספרדי  "קוממיות" תל-אביב יפו  מודליאני 20
צפון ת"א  אשכנזי  "קוממיות" תל-אביב יפו  פלורנטין 7
פלורנטין    "קוסיוב-בוכרים" תל-אביב יפו  קהילת לודז' 3 ת.ד. 24001
אשכנזי  "קצמן – מחזיקי תורה" תל-אביב יפו  יחיעם 12
התקוה  תימני  "קרן דוד" תל-אביב יפו  למרטין 45 יפו
ספרדי  "רב חיים טייב" תל-אביב יפו  דרור 14 יפו
יפו  ספרדי  "רבי דוד משה" תל-אביב יפו  401/1 יפו
יפו  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  סמטת מ' מס' 2 ת.ד. 1846
כפר שלם  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  ציהתלי 24 יפו
שכון צהלון  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  יורדי הסירה 6
ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" תל-אביב יפו  העברי 12
התקוה  ספרדי  "רבי שמעון בר-יוחאי" תל-אביב יפו  שד' ירושלים 190 יפו
יפו  ספרדי  "רבי שמעון בר-יוחאי" תל-אביב יפו  פיירברג 13
אשכנזי  "רבי שמעון סופר" תל-אביב יפו  התקוה 34
התקוה  ספרדי  "רחל נח" תל-אביב יפו  צהלון הרופא 2 יפו
צהלון  תימני  "רחמי ציון" תל-אביב יפו  הלבנון 5
רמת הטייסים  ספרדי  "רינת ישרים היכל הנס" תל-אביב יפו  רמב"ם 3
אשכנזי  "רמב"ן" תל-אביב יפו  סמטת בן-יהודה 158/161
צפון ת"א  אשכנזי  "רמה" תל-אביב יפו  מנדלשטם 6
אשכנזי  "רעות" תל-אביב יפו  עירית 3 יפו
יפו  ספרדי  "רש"י" תל-אביב יפו  צונץ 11
נוה עופר  בוכרי  "רש"י – בוכרים" תל-אביב יפו  חיים ויטל 19
ספרדי  "רשב"י" תל-אביב יפו  אלמגור 4/2
נוה שרת  תימני  "שבזי" תל-אביב יפו  קהילת לודז' 62
הדר יוסף  ספרדי  "שבזי שלום" תל-אביב יפו  זרובבל 17/א
ספרדי  "שבזי שלום" תל-אביב יפו  ג' מס' 18
כפר שלם ב'  תימני  "שבת אחים" תל-אביב יפו  פדויים 2
כרם התימנים  תימני  "שבת אחים" תל-אביב יפו  יסוד המעלה 60
נוה שאנן  ספרדי  "שבת אחים" תל-אביב יפו  הונא 8
התקוה  ספרדי  "שבת אחים" תל-אביב יפו  הרקפת 18
רמת ישראל  ספרדי  "שבת אחים" תל-אביב יפו  נתן 43
התקוה  תימני  "שבת תחכמוני" תל-אביב יפו  משה דיין 131
ביצרון  ספרדי  "שובה ישראל – קטיעי" תל-אביב יפו  רוסלן 5
יפו העתיקה  ספרדי  "שומרי שבת" תל-אביב יפו  מרכז מסחרי צרעה 1
נוה אליעזר  ספרדי  "שושן הבירה" תל-אביב יפו  הט"ז 8 גן שושני
רמת החייל  אשכנזי  "שושני סעדיה" תל-אביב יפו  ריש גלותא 3
יפו  ספרדי  "שיבת ציון" תל-אביב יפו  יהושע בן-נון 67
אשכנזי  "שלום" תל-אביב יפו  אברם 10
התקווה  בוכרי  "שלום הגואל" תל-אביב יפו  מרכלת 16
פלורנטין  ספרדי  "שלום וצדקה" תל-אביב יפו  מסילת ישרים 10
שפירא  ספרדי  "שלום יוספוב" תל-אביב יפו  ג' מס' 33
כפר שלם  ספרדי  "שלום עולי יוון" תל-אביב יפו  נחליאל 20
ספרדי  "שלום על ישראל" תל-אביב יפו  שלוש 32
ספרדי  "שלוש" תל-אביב יפו  המבשר 12
התקוה  ספרדי  "שמאי" תל-אביב יפו  עמק יזרעאל 17
פלורנטין  ספרדי  "שמחה הדר קודש" תל-אביב יפו  שלמה המלך פינת פרישמן
"
שמש" תל-אביב יפו  ד' מס' 10
כפר שלם  תימני  "שער ציון" תל-אביב יפו  ע"ג מס' 3
כפר שלם ב'  תימני  "שער שלום" תל-אביב יפו  ירמיהו 36
אשכנזי  "שער שלום" תל-אביב יפו  חובת הלבבות 10
ספרדי  "שער שלום" תל-אביב יפו  נילי 8
קרית שלום  ספרדי  "שערי אשר" תל-אביב יפו  ארלוזורוב 86
צפון ת"א  אשכנזי  "שערי משה" תל-אביב יפו  כנרת 7
ספרדי  "שערי צדק" תל-אביב יפו  יחיאלי 4
ספרדי  "שערי ציון" תל-אביב יפו  לוינסקי 121
נוה שאנן  ספרדי  "שערי ציון" תל-אביב יפו  החרמון 32
תימני  "שערי ציון" תל-אביב יפו  רמב"ן 33
שפירא  בוכרי  "שערי רחמים" תל-אביב יפו  הפרטיזן 19
יד אליהו  תימני  "שערי רצון" תל-אביב יפו  אצ"ל 52
התקוה  ספרדי  "שערי שמים" תל-אביב יפו  שד' המעפילים 16
ספרדי  "שערי שמים" תל-אביב יפו  ס"א 30
כפר שלם  ספרדי  "שערי תורה" תל-אביב יפו  צירלסון 10/1
צפון ת"א  ספרדי  "שערי תפילה" תל-אביב יפו  הרב קוק 16
אשכנזי  "תורה ואמת" תל-אביב יפו  בית-אל 45
ספרדי  "תורה וחיים – בי"ס שרת" תל-אביב יפו  התבור 8
אשכנזי  "תורה ותפילה" תל-אביב יפו  בורלא 25
ל'  אשכנזי  "תכנית ל' ע"ש משה וואהל" תל-אביב יפו  דרךהטייסים 14
תל חיים  ספרדי  "תל חיים – מרכזי" תל-אביב יפו  חכמי אתונה א/2
ספרדי  "תפארת" תל-אביב יפו  הבושם 16
כפיר  תימני  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  שטרן 5
אשכנזי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  משה דיין 130
ביצרון  אשכנזי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  צפת 2
אשכנזי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  לבלוב 1
התקוה  ספרדי  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  ב' מס' 28
כפר שלם  תימני  "תפארת ישראל" תל-אביב יפו  ק"מ מס' 87
רמת החייל  תימני  "תפארת נצח אליהו כהן" תל-אביב יפו  הרמן כהן 9
אשכנזי  "תפארת צבי" תל-אביב יפו  אצ"ל 29
התקוה    "תפארת ראובן" תל-אביב יפו  אהרונסון 4
ספרדי  "תפארת רפאל" תל-אביב יפו  נתן 32
התקוה  ספרדי  "תפארת שלמה" תל-אביב יפו  תלם 90409
ספרדי  "מרכזי" תלם  מושב תלמים
לכיש  ספרדי  "לגריבה" תלמים  מושב תלמים
לכיש  ספרדי  "עטרת חן" תלמים  מושב תלמים
לכיש  ספרדי  "תלמי גאולה" תלמים  מושב תלמים ד.נ. לכיש
לכיש  ספרדי  "תלמים" תלמים  תעוז
"
בית אל" תעוז  תעוז
"
בית כנסת מרכזי" תעוז  ד.נ. הנגב
מעורב  "יחיד" תקומה  תקוע 90908
ספרדי  "אבני קודש" תקוע  תקוע 90908
אשכנזי  "חב"ד" תקוע  תקוע 90908
אשכנזי  "מרכזי" תקוע  תקוע 90908
אשכנזי  "תקוע ב'" תקוע  תקוע 90908
אשכנזי  "תקוע ד'" תקוע  תרום
תימני  "כנסת אהרון" תרום  תרום

 

בס"ד

דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות

דברי תוכחה חלק 4

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 

כרם אברהם    ישראל" ירושלים  ראשון לציון 7רוממה המורחבת    "אהבת מרדכי" ירושלים  עין יעקב 11מאה שערים    "אהבת ציון וירושלים" ירושלים  שמואל תמיר 63 בי"ס ממלכתי מקלטפסגת זאב מערב    "אהבת שלום" ירושלים  קסוטו 5בית וגן    "אהבת שלום" ירושלים  יצחק מברדיצ'ב 12אבן יהושוע    "אהבת שלום" ירושלים  רשב"ג 21

גונן ו'    "אהבת שלום" ירושלים  שאולזון 26

הר נוף    "אהבת שלום" ירושלים  אמרי בינה 20

קרית צאנז  אשכנזי  "אהבת תורה אשכנז" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך  אשכנזי  "אהבת תורה גור" ירושלים  אלטמן 2

פסגת זאב מרכז    "אהל אבות" ירושלים  בית אל 15

הרובע היהודי    "אהל אברהם" ירושלים  רשב"ם 9

מקור ברוך    "אהל אברהם" ירושלים  אוסישקין 30

רחביה    "אהל אברהם" ירושלים  דוד ילין 37

רוחמה    "אהל אברהם" ירושלים  ארץ חפץ 7

שמואל הנביא    "אהל אברהם" ירושלים  יוסף שוורץ 5

מחנה יהודה    "אהל אברהם ושלמה" ירושלים  בורוכוב 20

קרית יובל    "אהל אבשלום" ירושלים  חרל"פ 29

קרית שמואל    "אהל אהרון" ירושלים  מאיר בלבן (ליד ביה"ס)

נווה יעקב    "אהל איתן" ירושלים  שטראוס 19

גאולה    "אהל בנימין" ירושלים  הקבלן 32

הר נוף    "אהל בת שבע" ירושלים

רמות פולין  אשכנזי  "אהל דב (חסידים)" ירושלים  קוסובסקי 14

קרית משה    "אהל דוד" ירושלים  סורוצקין 18

קרית אתרי    "אהל דוד וא. מיימון" ירושלים  סורוצקין 18

מטרסדורף    "אהל דוד ואלימלך" ירושלים  פרי חדש 9

"אהל דוד ושלמה" ירושלים  האדמו"ר מרוזין 35

הר נוף    "אהל חדש" ירושלים  זנגוויל 20

קרית יובל    "אהל חוה טיילור" ירושלים  רש"י 8

מקור ברוך    "אהל חיה" ירושלים  אביבית 2

עיר גנים    "אהל חיה" ירושלים  קוסטה ריקה 114/10

קרית מנחם    "אהל יהושוע זקרי" ירושלים  עמרם גאון 25

גבעת שאול    "אהל יונתן" ירושלים  רמות פולין 62/1

רמות פולין    "אהל יוסף" ירושלים  האר"י 5

קרית שמואל    "אהל יוסף" ירושלים  שמואל הנביא 111/40

שמואל הנביא    "אהל יוסף בוזעד" ירושלים  ברזיל 111/50

קרית יוסף    "אהל יוסף יצחק" ירושלים  גולד 6

גבעת מרדכי    "אהל יעקב" ירושלים  גבעת שאול 25

גבעת שאול    "אהל יעקב" ירושלים  אורוגוואי 46 א'

קרית יובל    "אהל יעקב" ירושלים  אגרות משה ופינת הרב כהנמן

רמת שלמה    "אהל יעקב" ירושלים  בעל התניא 10

מאה שערים    "אהל יצחק" ירושלים  שמיר 37

גילה    "אהל יצחק" ירושלים  נחלת שבעה 6

נחלת שבעה    "אהל יצחק" ירושלים  הרב קוסובסקי 14

קרית משה    "אהל יצחק" ירושלים  סולם יעקב 6/24

רמות 01    "אהל יצחק" ירושלים  בר יוחאי 146

גונן ט'    "אהל יצחק" ירושלים  שמיר 35

גילה ד'  ספרדי  "אהל יצחק ליוצאי עירק" ירושלים  נווה יעקב 107

נווה יעקב    "אהל ישראל" ירושלים  ירמיהו 15

רוממה    "אהל ישראל" ירושלים  חנה 2

תל ארזה    "אהל ישראל" ירושלים  נווה שאנן

שערי פינה    "אהל לאה" ירושלים  אברהם גרנות

נווה שאנן    "אהל לאה" ירושלים  קסוטו 14

בית וגן    "אהל מועד" ירושלים  רשב"ג 7

גונן ו'    "אהל מועד" ירושלים  המביט 4

"אהל מזל" ירושלים  המביט 4

תימני  "אהל מזל שאמי" ירושלים  גרנות

ניות    "אהל מלכה" ירושלים  אסלנד 8

קרית מנחם    "אהל מלכה" ירושלים  שאול המלך 14

סנהדריה    "אהל מנחם" ירושלים  בר אילן 29

תל ארזה    "אהל מנחם" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך    "אהל מרדכי" ירושלים  רבי אריה 31

אהל משה    "אהל משה" ירושלים  הסביון 17

עיר גנים    "אהל משה" ירושלים  מאיר גרשון

פסגת זאב מזרח    "אהל משה" ירושלים  אריה לוין 31

אהל משה    "אהל משה" ירושלים  מעגלי הרים 4

סנהדריה המורחבת    "אהל משה" ירושלים  בית וגן 39

בית וגן    "אהל משה" ירושלים  מן 3

גבעת מרדכי    "אהל משה" ירושלים  בראנד 18-20

הר נוף    "אהל משה" ירושלים  רש"י 109/10

מקור ברוך    "אהל משה" ירושלים  נקדימון 10

גונן    "אהל משה" ירושלים  שרי ישראל 4

רוממה    "אהל משה ואבנר" ירושלים  מעבר המתלה 7

רמת אשכול    "אהל משה ושמחה" ירושלים  נווה יעקב 1414

נווה יעקב    "אהל משה מושיוב" ירושלים  שופן 3 ליד תיאטרון י"ם

רחביה    "אהל נחמה" ירושלים  נסים בכר 31

מחנה יהודה    "אהל ניסן" ירושלים  הושע 16

גאולה    "אהל עדינה" ירושלים  יחזקאל 16

גאולה    "אהל עדינה" ירושלים  פנים מאירות 5

מטרסדורף    "אהל פנחס" ירושלים  בר יוחאי 16

גונן ט'    "אהל צעירי יעקב" ירושלים  משקלוב 17

הר נוף    "אהל ראובן" ירושלים  חרל"פ 17

קרית שמואל    "אהל רבקה" ירושלים  דוד ילין 36

רוחמה    "אהל רחל" ירושלים  שמשון פולנסקי 16

בית ישראל    "אהל רחל דיין" ירושלים  גדעון 16

בקעה    "אהל שלום" ירושלים  שלמה מוסאיוף 21

בוכרים    "אהל שלום" ירושלים  יוסף קארו 22

בית ישראל    "אהל שלום ולאה" ירושלים  גדעון 16

בקעה    "אהל שלום ופרץ" ירושלים  נבון 25

מקור ברוך    "אהל שלמה" ירושלים  אבן יהושוע

בתי ורשא    "אהל שמואל" ירושלים  קרן היסוד 22

טלביה    "אהל שמואל" ירושלים  ההגנה 15

גבעת שפירא    "אהל שמואל" ירושלים  אבולעפיה 38

משכנות    "אהל שמואל" ירושלים  אביבית 122

עיר גנים    "אהל שמעון" ירושלים  נווה יעקב 28/31

נווה יעקב    "אהל שמעון" ירושלים  ויזניץ 8

סנהדריה מורחבת    "אהל שמעון" ירושלים  מיר בלבן (ליד ביה"ס)

נווה יעקב    "אהל שמעון" ירושלים  תחכמוני 1

מקרו ברוך    "אהל שמעון ושרה" ירושלים  יותם 1

גונן    "אהל שמעון מערלוי" ירושלים  יוסי בן יועזר

גונן ו'    "אהל שרה" ירושלים  חברת ש"ס

מאה שערים    "אהל שרה" ירושלים  ברויאר 9

בית וגן    "אהל תורה" ירושלים  ארץ חפץ 102/65

שמואל הנביא    "אהלי אברהם" ירושלים  פנים מאירות 17

מטרסדורף    "אהלי דבורה" ירושלים  קואינקה 6

הר נוף    "אהלי חיים שלמה" ירושלים  חזקיהו שבתאי 12

רמות פולין    "אהלי יחזקאל" ירושלים  שמואל הנביא 66

שמואל הנביא    "אהלי יעקב" ירושלים  אלפנדרי 32

מקור ברוך    "אהלי יעקב" ירושלים  חפץ חיים 5

זכרון משה    "אהלי יעקב שטיבלאך" ירושלים  קלונימוס 38

רמת שלמה    "אהלי יצחק" ירושלים  חסד לאברהם 3

מאה שערים    "אהלי משה אלכסנדר" ירושלים  עין יעקב 71

מאה שערים    "אהלי שם יעקב" ירושלים  באר שבע 25

נחלת ציון    "אהליאב" ירושלים  מיכלין 29

בית וגן    "אוהב ישראל" ירושלים  עזרת תורה 33

עזרת תורה    "אוהב ישראל" ירושלים  אריאל 4

רוממה    "אוהב ישראל" ירושלים  שמאי 27

מרכז העיר    "אוהבי ירושלים" ירושלים  שילה 23

נחלת ציון    "אוהבי ציון" ירושלים  אפרסמון 44/44

גילה    "אוהבי שלום בית רחל" ירושלים  רמות פולים 93

רמות פולין    "אונגואר" ירושלים  זאב חקלאי 15

בית וגן    "אוצר דעת" ירושלים  חיים עוזר 34

בית ישראל    "אוצר החיים" ירושלים  תורה מציון 3

רוממה    "אוצר הפוסקים" ירושלים  רוזנבלט

רמות ג'    "אוצר התלמוד" ירושלים  עזרת תורה 16

עזרת תורה    "אור אלחנן" ירושלים  תורה ועבודה 8

בית וגן    "אור ברוך" ירושלים

רמת אשכול    "אור ברוך" ירושלים  שמואל הנביא 69

שמואל הנביא    "אור דוד" ירושלים  מירסקי 7

רמות ד'    "אור האמת" ירושלים  לוד 18

נחלת אחים    "אור החיים" ירושלים  שמואל הנביא 17

שמואל הנביא    "אור החיים" ירושלים  אור החיים 6

הרובע היהודי    "אור החיים" ירושלים  שמעון הצדיק

מעלות דפנה    "אור החיים" ירושלים  אלעזר בן יאיר 11

גונן ג'    "אור החיים" ירושלים  מלאכי 9

כרם אברהם    "אור החיים" ירושלים  יצחק טוניק בי"ס ממלכתי

פסגת זאב מזרח    "אור החיים" ירושלים  סלנט 36

מאה שערים    "אור הנעלם" ירושלים  אבינדב 19

תל ארזה    "אור הצפון" ירושלים  קהילות יעקב

רמת שלמה    "אור הרמח"ל" ירושלים  משה חגיז 7

זכרון משה    "אור השלום" ירושלים  אלפנדרי 6

מקור ברוך    "אור השלום" ירושלים  אלקנה 3

תל ארזה    "אור התורה" ירושלים  יפו 85

מחנה יהודה    "אור התלמוד" ירושלים  אבסטונים 407

קרית יובל    "אור זרוע" ירושלים  רפאלי 3

זכרון טוביה    "אור זרוע" ירושלים  ים סוף 24

סנהדריה המורחבת    "אור חביב" ירושלים  נג'ארה 4

גבעת שאול    "אור חוזר" ירושלים  האדמו"ר מלובביץ' 33

רמת שלמה    "אור חי" ירושלים  יפו 192

מקור ברוך    "אור יום טוב" ירושלים  קסוטו 17

בית וגן    "אור יחיאל" ירושלים  קוסטה ריקה 111

עיר גנים    "אור יעקב" ירושלים  אביתר הכהן 8

תל ארזה    "אור יעקב" ירושלים  אבסטונים 194

קרית יובל    "אור יעקב" ירושלים  ירמיהו 7

תל ארזה    "אור ישראל" ירושלים  בן יהודה 5

מרכז העיר    "אור ישראל" ירושלים  ויז'ניץ 8

סנהדריה המורחבת    "אור ישראל" ירושלים  יוסי בן יועזר 24

גונן ו'    "אור ישרים" ירושלים  שמואל הנביא 101

שמואל הנביא    "אור לישראל" ירושלים  סורצקין 22

מטרסדורף    "אור לציון" ירושלים  מחלקי המים 16

גונן    "אור מאיר" ירושלים  שטרן 30

קרית יובל    "אור מאיר" ירושלים  אלעזר המכבי 3

קטמון    "אור משה" ירושלים  צפניה 46

כרם אברהם    "אור פני יהושוע" ירושלים  שמואל הנביא 76

שמואל הנביא    "אור שמח" ירושלים  שמעון בן שטח 3

ממילא    "אורה וירושלים" ירושלים  מינץ 7/3

רמות 04    "אורה ליעקב תפארת ישראל" ירושלים  מי נפתוח

ליפתא    "אורות הצבי" ירושלים  הקבלן

הר נוף    "אורות התשובה" ירושלים  שמעון רוקח 21

בית ישראל    "אורות ממזרח" ירושלים  בצלאל 19

נחלאות  ספרדי  "אורפלים" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל    "אחדות ישראל" ירושלים  סן מרטין 801/12

קטמון    "אחדות ישראל" ירושלים  אלישע 2

מורשה    "אחדות ישראל" ירושלים  ראש פינה 8

רוממה המורחבת    "אחדות ישראל" ירושלים  יפו 91 אבן ישראל

מרכז העיר    "אחדות ישראל – ע"ש עולי הגרדום" ירושלים  לילנבלום 305

רוממה    "אחוה ושלום" ירושלים  אבסטונים 305

קרית יובל    "אחוה ושלום" ירושלים  בן ציון גול 3

"אחים שאולוב" ירושלים  קופמן 4/4

רמות 03    "איגוד אברכים חסידים" ירושלים  אלקנה

שכון חב"ד    "איחוד בני תורה" ירושלים  הלל 27

"איטלקי" ירושלים  אפרסמון 42

גילה    "איש חיל" ירושלים  דרך בית לחם

בקעה  אשכנזי  "איתרי" ירושלים  קצנלבוגן 71

הר נוף  אשכנזי  "איתרי" ירושלים  שאדיקר 8

נוה יעקב מזרח    "אל אליהו" ירושלים

תלפיות מזרח    "אל רם ונישא" ירושלים  מרדכי 13/54

בקעה    "אלג'ירין" ירושלים  מעגלי יבנה 8

גונן ו'    "אלגריבה" ירושלים  פארן 14

רמת אשכול    "אלומים" ירושלים  מבוא נחליאל 3

רמות אשכול    "אלומים שפתי דעת" ירושלים  הסביון

עיר גנים    "אלי כהן" ירושלים  בר יוחאי 102

גונן ב'    "אלי כהן" ירושלים  אולסונגר

קרית יובל    "אלי"ן" ירושלים  מקור חיים 42

מקור חיים    "אליהו ברשב"י ב'" ירושלים  ראשון לציון 6

רוממה המורחבת    "אליהו הנביא" ירושלים  בית אל

הרובע היהודי    "אליהו הנביא" ירושלים  יוסי בן יועזר 22

גונן ו'    "אליהו הנביא" ירושלים  אולסונגר

קרית יובל    "אליהו פרדס" ירושלים  דרך בית לחם 69

בקעה    "אמונה" ירושלים  יד חרוצים 19

תלפיות    "אמונה שלמה" ירושלים  יחזקאל 22

בוכרים    "אמונת אברהם" ירושלים  חפץ חיים 23

זכרון משה    "אמונת ישראל" ירושלים  יחזקאל 12

גאולה    "אמרי חיים" ירושלים  סלנט 16

מאה שערים    "אמרי יוסף ספינקא" ירושלים  יאנוש קרוצ'אק 32

קרית יובל    "אמרי נועם" ירושלים  הרב פטאל

"אמרי פי" ירושלים  סנהדרין 6

סנהדריה המורחבת    "אמרי שאול מוזיץ" ירושלים  שאולזון פינת קצנלבוגן

הר נוף    "אמרי שפר" ירושלים  סורוצקין 22/22

אונסדורף    "אמרי שפר" ירושלים  שלמה מוסאיוף 14

בוכרים    "אמת ליעקב" ירושלים  חנה 15

תל ארזה    "אמת ליעקב" ירושלים  חפץ חיים 29

זכרון משה    "אנשי מידות" ירושלים  הרב זוננפלד 1

בית ישראל    "אנשי מעמד" ירושלים  השיש 11

גילה    "אפרתה – גילה" ירושלים  זוננפלד 31

בית ישראל    "ארבלים" ירושלים  חפץ חיים 9

זכרון משה    "ארגון תושב"ע" ירושלים  ארזי הבירה 47

מעלות דפנה    "ארזי הבירה" ירושלים  עמק המצלבה

ניות    "אריאל" ירושלים  הרב הרצוג 19

רחביה    "אריאל" ירושלים  משגב לדך 70

הרובע היהודי    "אש התורה" ירושלים  רמות 03 312/14

רמות 03    "אשא עיני אל ההרים" ירושלים  אביבית 122

עיר גנים    "אשכול" ירושלים  דוד רזיאל ב. קנדה

תלפיות מזרח    "אשכנזי" ירושלים  צונדק 325/2/13

רמות 02  אשכנזי  "אשל ברמה (חסידי)" ירושלים  צונדק 325/2/13

רמות 02  אשכנזי  "אשל ברמה (ליטאי)" ירושלים  צונדק 325/2/13

רמות 02  ספרדי  "אשל ברמה (ספרדי)" ירושלים  חברת ש"ס 17

מאה שערים    "אשל ירושלים" ירושלים  אשר 2

בקעה    "אשר" ירושלים  אברהם שטרן 59

קרית יובל    "את אחי אנוכי מבקש" ירושלים  חגי 7

כרם אברהם    "באבוב" ירושלים  נוף רמות

רמות פולין    "באבוב" ירושלים  ישראל נג'ארה 5

גבעת שאול    "באר אברהם" ירושלים  חגיז 9/11

מאה שערים    "באר אברהם – סלונים" ירושלים  אפשטיין 5

קרית יובל    "באר התורה" ירושלים  שערי חסד 29

שערי חסד    "באר חיים- דקל ירושלים" ירושלים

עזרת תורה    "באר יוסף צבי" ירושלים  קצנלבוגן 50/5

הר נוף    "באר יעקב" ירושלים  רייכמן 24

בית ישראל    "באר שבע" ירושלים  ירמיהו 68

רוממה    "באר שלמה" ירושלים  סורוצקין 47

אונסדורף    "באר שמואל" ירושלים  מרגלית פינת סנונית

גילה ב'    "בבא סאלי" ירושלים  דוד 4

בוכרים    "בבא תמא" ירושלים  דוד 4

בוכרים    "בבאיוף יששכרוף" ירושלים

רמות פולין    "בויאן (ת. מרד שלמה)" ירושלים  פתח תקווה 19/6

רוממה המורחבת    "בוכרה" ירושלים  בי"ס ממלכתי אטיאס

תלפיות מזרח    "בוכרים" ירושלים  הרב קוק 8

מרכז העיר    "בורוכוב" ירושלים  דוד 21

בוכרים    "בורוכוב" ירושלים  הרב קוק 6

מרכז העיר    "בורוכוף" ירושלים  זכרון טוביה 14

זכרון טוביה    "בושרי" ירושלים  באר שבע 5

נחלת ציון    "בטיש" ירושלים  השומר 61/3

גונן ח'    "בי יעקב רשב"י" ירושלים  כפר שאול

גבעת שאול    "בי"ח כפר שאול" ירושלים  בלוי 18

סנהדריה    "ביאלא" ירושלים  סורוצקין 45

אונסדורף    "ביאלא" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 10

רוחמה    "ביאלא" ירושלים  האמרכלים 25

יגיע כפיים    "ביאלא" ירושלים  יעקב בירב 8

משכנות    "ביאליסטוק" ירושלים  בית חולים

הר הצופים    "ביה"ח הר הצופים" ירושלים  הועד הלאומי 21

גבעת מרדכי    "ביה"ס גבוה לטכנולוגיה מכון לב" ירושלים  פארן

רמת אשכול    "ביני עקיבא" ירושלים  ים סוף

סנהדריה המורחבת    "בית אבות בייר" ירושלים  מודיעין 11

כרם אברהם    "בית אברהם" ירושלים  לייב דיין 16

בית ישראל    "בית אברהם" ירושלים  יעקב בי-רב 6

משכנות    "בית אברהם" ירושלים  הגלבוע 3

מזכרת משה    "בית אברהם ואהל שרה" ירושלים  סלנט 17

מאה שערים    "בית אברהם סלונים" ירושלים  כורש 14

מרכז העיר    "בית אברהם ע"ש אקסלרוד" ירושלים  בית וגן 26

בית וגן    "בית אהרון" ירושלים  חיים עוזר 42

בית ישראל    "בית אהרון" ירושלים  תורה מציון 11

רוממה    "בית אהרון" ירושלים  עזרת תורה 27

עזרת תורה    "בית אהרון וישראל" ירושלים  זרח ברנט 6

הר נוף    "בית אולפנה ללימודי עברית" ירושלים  דוד רזיאל ב. קנדה

תלפיות מזרח    "בית אורי ואשר" ירושלים  בית קנדה

תלפיות מזרח    "בית אורי ויוסף" ירושלים  בית אל 37

הרובע היהודי    "בית אל" ירושלים  שירת הים 3

רמות 01    "בית אל" ירושלים  לוי 4

בקעה    "בית אל" ירושלים  ניקנור 3

גונן ה    "בית אל" ירושלים  רש"י 24

מקור ברוך    "בית אל" ירושלים  נווה יעקב 27/154

נווה יעקב    "בית אל 5" ירושלים  ברניקי 12

קטמון  ספרדי  "בית אל לעולי צפון אפריקה" ירושלים  דרך בית לחם 120/א'

בקעה    "בית אליהו" ירושלים  שמאי 8

מרכז העיר    "בית אליהו" ירושלים  מיכלין 21

בית וגן    "בית אלימלך/ישיבת סוכטשוב" ירושלים  הפסגה 5

בית וגן    "בית אריאל" ירושלים  משכנות

משכנות    "בית אריה" ירושלים  דוד ילין 38

רוחמה    "בית אשר" ירושלים  חוני המעגל 4

מאה שערים    "בית ברוך" ירושלים  אבן יהושוע 7

גאולה    "בית ברכה" ירושלים  נווה יעקב 512/19

נווה יעקב    "בית דוד" ירושלים  הפסגה 31/29

בית וגן    "בית דוד ואסתר" ירושלים  סולם יעקב 9/22

סנהדריה המורחבת    "בית דוד ומרים" ירושלים  יפו 206

רוממה    "בית הזקנים הכללי" ירושלים  שיף 2

רמות ד'    "בית החסידים" ירושלים  שיף 2

רמות ד'    "בית החסידים ביאלא" ירושלים  הרב חזקיה שבתאי

רמות ד'  אשכנזי  "בית החסידים דגור" ירושלים  השיש 9

גילה ג'    "בית הילד" ירושלים  ירמיהו 9

תל ארזה    "בית הלל" ירושלים  גדעון 14

בקעה    "בית הלל" ירושלים  רמות פולין 64/1

רמות פולין    "בית הלל ופנחס אשר" ירושלים  עיר דוד

כפר סילווואן    "בית המעיין" ירושלים  קוק 9

מרכז העיר    "בית הרב" ירושלים  רובין 35

רמוות 04    "בית הרואה" ירושלים  אור החיים 2

זכרון משה    "בית הריטז' המסורה" ירושלים  פארן

רמת אשכול    "בית השוטר" ירושלים  קק"ל 59

שערי חסד    "בית זבול" ירושלים  האגוז

מחנה יהודה    "בית זבול" ירושלים  שיבת ציון פינת אבא סילבר

רמות א'    "בית זוהר" ירושלים  אביבית 2

עיר גנים  אשכנזי  "בית חב"ד" ירושלים  לוחמי הגיטאות 3/28

"בית חב"ד מרכז הסטודנט" ירושלים  דוד אבישר 12

מחנה יהודה    "בית חווה" ירושלים  יפו 22

מרכז העיר    "בית חינוך יתומים הכללי" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל  ספרדי  "בית חינוך יתומים ספרדי" ירושלים  דגל ראובן 8

קרית משה    "בית חינוך עיורים" ירושלים  אוריאל 5

סנהדריה    "בית חנה" ירושלים  בצלאל בצרווי 24

פסגת זאב מרכז    "בית חנניה" ירושלים  נווה יעקב 18

מזכרת משה    "בית יהודה" ירושלים  רשב"ם 9

מקור ברוך    "בית יהודה" ירושלים  גונן ג'

ניתאי הארבלי 38    "בית יהודה הרשב"א" ירושלים  רות 6

מושבה גרמנית    "בית יוסף" ירושלים  נווה יעקב 713/33

נווה יעקב    "בית יוסף" ירושלים  נווה יעקב 705/54

נווה יעקב    "בית יוסף" ירושלים  הרב סלונים 11

מאה שערים    "בית יוסף" ירושלים  מקור חיים 142/12

מקור חיים    "בית יוסף" ירושלים  אבישר 18

מחנה יהודה    "בית יוסף" ירושלים  שמעוני 17

רסקו    "בית יוסף" ירושלים  אנטיגונוס א/30

גונן ו'    "בית יוסף" ירושלים  זוננפלד 23

בית ישראל  אשכנזי  "בית יוסף (חב"ד)" ירושלים  יעב"ץ 5

מרכז העיר    "בית יוסף (מוסיוף)" ירושלים  שמעון פולנסקי 14

בית ישראל    "בית יוסף נוברדוק" ירושלים  עבודת ישראל 22

גאולה    "בית יוסף צבי" ירושלים  זוננפלד 23

בית ישראל    "בית יוסף קוידינוב" ירושלים  רמות פולין

רמות פולין    "בית יעקב" ירושלים  רמות אשכול

פארן 7    "בית יעקב" ירושלים  סיירת גולני 7

פסגת זאב מרכז    "בית יעקב" ירושלים  יצחק שדה

קטמון ח'    "בית יעקב" ירושלים  הבוש"ם 2/42

גילה    "בית יעקב" ירושלים  מאה שערים 71

מאה שערים    "בית יעקב" ירושלים  זליג לידר

בית ישראל  אשכנזי  "בית יעקב – שטיבלאך" ירושלים  אהליאב 9

רוממה    "בית יעקב דסה" ירושלים  בר יוחאי 101/17

גונן ט'    "בית יעקב לנוער" ירושלים  מאה שערים 120

מאה שערים    "בית יצחק" ירושלים  עובדיה סומך 15

מחנה יהודה    "בית יצחק" ירושלים

בתי ורשא    "בית יצחק" ירושלים  פלא יועץ 2

ימין משה    "בית ישראל" ירושלים  הנביאים 3

מורשה    "בית ישראל" ירושלים  חיים עוזר 37

בית ישראל    "בית ישראל" ירושלים  אבן האזל 21

עזרת תורה    "בית ישראל" ירושלים  לייב דיין 8

בית ישראל    "בית ישראל שטיבלך" ירושלים  הקבלן 35

הר נוף    "בית מאו"ז" ירושלים  אלעזר המכבי 4

מקור ברוך    "בית מאיר" ירושלים  בר אילן 25

תל ארזה    "בית מאיר" ירושלים  גואטמלה 8

קרית יובל    "בית מדרש" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 19

כרם אברהם    "בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות" ירושלים  דוד אבישר 5

מחנה יהודה    "בית מדרש לתורה" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך    "בית מכלסון" ירושלים  יחזקאל 35

בוכרים    "בית מנחם" ירושלים  בתי נייטון

מאה שערים    "בית מנחם" ירושלים  זווין 330/6

נווה יעקב מזרח  אשכנזי  "בית מנחם מענדל" ירושלים  טללים 21/5

רמות 01    "בית מרדכי" ירושלים  דיין 8

בית ישראל    "בית משה" ירושלים  שרי ישראל 12

רוממה    "בית משה ואבנר" ירושלים  אגריפס 24

אבן ישראל    "בית צבי אהל מרים" ירושלים  הרב פרדס

נווה יעקב    "בית ציון" ירושלים  דוד ילין 41

רוחמה    "בית ציון" ירושלים  התבור 5

מרכז העיר    "בית רחל" ירושלים  ברזיל 2

קרית יובל    "בית רחל" ירושלים  דוד ילין 36

רוחמה    "בית רחל" ירושלים  שפירא 31

בית ישראל    "בית שלום" ירושלים  שערי פינה 34

בית ישראל    "בית שלום ומרדכי" ירושלים  שערי צדק 13

מחנה יהודה    "בית שלמה" ירושלים  דרך בית לחם 120

בקעה    "בית שלמה" ירושלים  שמואל הנביא 114/16

שמואל הנביא    "בית שמואל" ירושלים  בתי הונגרים

בתי הונגרים    "בית שמואל" ירושלים  עזרא 14

בוכרים    "בית שמואל" ירושלים  רפופורט 8/10

בית ישראל    "בית שמואל" ירושלים  עזרא רפאל 22

אהל משה    "בית שמואל" ירושלים  הגלבוע 2/ עזרא רפאל 22

אהל משה    "בית שמואל ואוהל מרדכי" ירושלים  דינוביץ 3

מקור ברוך    "בן איש חי" ירושלים  התאנה 11/43

גילה    "בן איש חי" ירושלים  מי נפתוח 18

מי נפתוח    "בן פורת יוסף" ירושלים  יוסף חיים 2

מחנה יהודה    "בנאי חסד ורחמים" ירושלים  לייב יפה מרכז מסחרי ליד הדואר

תלפיות    "בנוי לתלפיות" ירושלים  אחינועם 9

סנהדריה    "בנות עזרא וציון" ירושלים  ים סוף 27/1

סנהדריה המורחבת    "בנות תורה" ירושלים  פנינה 5

תל ארזה    "בני אהבה בני תורה" ירושלים

זווין    "בני הישיבות הגר"א" ירושלים  אשכנזי 19

שמואל הנביא    "בני התורה" ירושלים  היבוק 15

נחלאות    "בני יעקב" ירושלים  יהודית 4

רוחמה    "בני ירושלים" ירושלים  מעגלי הרים לוין 113/21

סנהדריה המורחבת    "בני ישיבות" ירושלים  דרך חברון 108

תלפיות    "בני יששכר" ירושלים  הגננת 27

גילה ג'    "בני יששכר בני הישיבות" ירושלים  דרך חברון 127

תלפיות    "בני יששכר ודברי חיים" ירושלים  תפארת רמות 83

רמות פולין    "בני מלכים" ירושלים  יהושוע יבין 15

ניות    "בני עקיבא" ירושלים  חב"ד

הרובע היהודי    "בני עקיבא" ירושלים  הפסגה 24

בית וגן    "בני עקיבא" ירושלים  אנילביץ 67

קרית יובל    "בני עקיבא" ירושלים  שירת הים 2

רמות 01    "בני עקיבא" ירושלים  מימון

קרית משה    "בני עקיבא" ירושלים  הגננת

גילה    "בני עקיבא" ירושלים  מגן האלף 3

שמואל הנביא    "בני עקיבא" ירושלים  אוסישקין 18

נחלאות    "בני ציון" ירושלים  משקלוב 7

הר נוף    "בני תורה" ירושלים  תורה ועבודה 4

בית וגן    "בני תורה ע"ש דהאן" ירושלים  נוף רמות 75/20

רמות    "בניין ירושלים" ירושלים  אוסישקין

"בנין ציון" ירושלים  זיויון 43/5

נווה יעקב מזרח    "בנין שלם" ירושלים  אגריפס 165

מחנה יהודה  אשכנזי  "בעלז" ירושלים  גשר החיים 12/ג'

יגיע כפיים  אשכנזי  "בעלזא" ירושלים  הנביאים 53

מרכז העיר    "בקור חולים" ירושלים  הנורית 123

עיר גנים    "בר יוחאי" ירושלים  הירקון 25

זכרון יוסף    "בראשי" ירושלים  חיים שאול עבוד 7

בית ישראל    "ברוך כובאיוף" ירושלים  שאול חיים 7

בוכרים    "ברוך כובאיוף" ירושלים  סנהדריה המורחבת 107/34

סנהדרייה המורחבת    "ברית אברהם" ירושלים  יפו 97

מרכז העיר    "ברית נאמני תורה ועבודה" ירושלים  השומר 51

גונן ח'    "ברית שלום" ירושלים  מנחת 106

מלחה    "ברכת אברהם" ירושלים  ארזי הבירה 49

ארזי הבירה    "ברכת אברהם" ירושלים  דרך החורש 90

רמות 02    "ברכת חיים" ירושלים  כתב סופר 20

גבעת שאול    "ברכת מנחם" ירושלים

תל ארזה    "ברכת שמואל" ירושלים  דובב מישרים 3

תל ארזה  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  חיים ויטאל 32

גבעת שאול  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  האדמו"ר מרוז'ין 33

הר נוף  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  סנהדריה המורחבת 128

סנהדריה המורחבת  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  השל"ה 14

שערי חסד  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  רמות פולין 81

רמות פולין  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  סלנט 36

מאה שערים  אשכנזי  "ברסלב אור הנעלם" ירושלים  בתי נייטין

מאה שערים    "בת מנחם" ירושלים  הבוכרים 4

הרובע היהודי    "בתוככי ירושלים" ירושלים  ברניקי 18

קטמון ה    "גאולה" ירושלים  דרך בית לחם 83

בקעה    "גאולי ד'" ירושלים  הכרכום (ליד המכלת)

עיר גנים    "גבורי ישראל" ירושלים  מרגולין אליעזר 3

גונן ט'    "גבורי ישראל" ירושלים  הכרכום 13

עיר גנים    "גבורי ישראל" ירושלים  חיי טייב 19

הר נוף    "גבעת בוסטון" ירושלים  דוד מרץ 13

בית וגן    "גבעת הולילנד" ירושלים  מרץ דוד 41

בית וגן    "גבעת הולילנד ע"ש אהרון" ירושלים  הפלמ"ח

רסקו    "גבעת הורדים" ירושלים  מפרץ שלמה 10

רמת אשכול    "גבעת המבתר" ירושלים  ירמיהו 7

רוממה  אשכנזי  "גור" ירושלים  פקיעין 7

זכרון משה  אשכנזי  "גור" ירושלים  רמות פולין 61/12

רמות פולין  אשכנזי  "גור" ירושלים  דוד ילין 35

רוחמה  אשכנזי  "גור" ירושלים  הרב שבתאי

רמות פולין  אשכנזי  "גור" ירושלים

רמות פולין  אשכנזי  "גור" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 26

מקור ברוך    "גור אריה" ירושלים  אביתר הכהן 8

בוכרים  אשכנזי  "גור ישיבה לצעירים" ירושלים  הקבלן 63/6

הר נוף  אשכנזי  "גור שחל לדיור" ירושלים  חפץ חיים 29

זכרון משה    "גורג'ים" ירושלים

גילה א'    "גילה" ירושלים  ברזיל 101

קרית יובל    "גל עד" ירושלים  בית ישראל 30

בית ישראל    "גלאנטא" ירושלים  תלמודי 1 פינת עזרא

בוכרים    "גליבוף" ירושלים  קצנלבוגן 13

הר נוף    "גן הרמוני" ירושלים  יוסף שוורץ 11

מחנה יהודה    "גן ירושלים" ירושלים  הרב דרון 28/26

רמת שלמה    "גנזי קדם" ירושלים  ראשון לציון

רוממה המורחבת    "גרוזינים" ירושלים  בצלאל 25

מחנה יהודה    "ג'רמוקלים" ירושלים  שאולזון 18

הר נוף    "דבאח" ירושלים  מחניים 5

גבעת משה    "דבר אברהם" ירושלים  בלוי 18

סנהדריה    "דבר ירושלים" ירושלים  חגי 24

כרם אברהם    "דבר ירושלים" ירושלים  קורדובירו 12

"דבר תורה" ירושלים  האמרכלים 18

יגיע כפיים    "דברי בינה" ירושלים  חברת ש"ס 46

מאה שערים    "דברי חיים" ירושלים  אור חיים 12

זכרון משה    "דברי יחזקאל" ירושלים  מאה שערים 53

מאה שערים    "דברי מנחם" ירושלים  פרס 5

זכרון משה    "דגל ירושלים" ירושלים  מיוחס 10

מחנה יהודה    "דגל ראובן" ירושלים  הרקפת 2

עיר גנים    "דוד בן ברוך" ירושלים  הפורצים 13

גונן    "דוד המלך" ירושלים  מקסיקו 16

קרית יובל    "דוד ומשה" ירושלים  קסוטו 12

בית וגן    "דור ההמשך" ירושלים  אביתר הכהן 9

בוכרים    "דור ודור" ירושלים  האדמו"ר מליובביץ'

רמת שלמה    "דור ודור בירושלים" ירושלים  בית ישראל 52

שמואל הנביא    "דושינסקי- יוסף צבי" ירושלים  רפפורט 26

בית ישראל  אשכנזי  "דחסידי זוועהיל" ירושלים  רמות 333/22

רמות 03    "דלתי מרום" ירושלים  אבן דאנן 1

הר נוף    "דמשק אליעזר" ירושלים  שאולזון 6

הר נוף    "דרך אמונה" ירושלים  מירסקי 5

רמות ד'    "דרך תבונה" ירושלים  מעלות דפנה 138/5

מעלות דפנה    "דרכי אבות ירושלים" ירושלים  עזרא 26

בוכרים    "דרכי מרדכי" ירושלים  שד' המאירי 11

קרית משה    "דרכי נועם" ירושלים  האור 2

רוממה    "דרכי נועם" ירושלים  ים סוף

סנהדריה המורחבת    "דרכי נועם" ירושלים  עמרם גאון

גבעת שאול    "דרכי תורה" ירושלים  חיי טייב 22

הר נוף    "דתי לאומי" ירושלים

"האגודה לשמירת טוהר המחנה" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה  אשכנזי  "האדמו"ר מרחמטריוסקא" ירושלים  ע"י ועד עדת הספרדים

הרובע היהודי  ספרדי  "האינסטנבולי" ירושלים  ימין משה

אשכנזי  "האשכנזי" ירושלים  איסלנד 20

קרית מנחם  אשכנזי  "האשכנזי" ירושלים  מעגלי הרי"ם

סנהדריה המורחבת  אשכנזי  "האשכנזי הגדול" ירושלים  בי"ס נתניהו

רמות 01  אשכנזי  "האשכנזי המרכזי" ירושלים  הסביון

עיר גנים  אשכנזי  "האשכנזי עיר גנים" ירושלים  גדוד חרמש 4/1

פסגת זאב  אשכנזי  "האשכנזי פסגת זאב" ירושלים  המלך ג'ורג' 56

רחביה    "הגדול" ירושלים  המלך ג'ורג' 58

מרכז העיר    "הגדול בירושלים – היכל שלמה" ירושלים  שלמה בן יוסף ע"י 103

תלפיות מזרח    "הגדול הספרדי" ירושלים  משכנות 31

משכנות    "הגורל" ירושלים  ישעיהו בר זכאי

שערי חסד    "הגר"T" ירושלים  חזקיהו המלך 40

גונן    "הגר"א" ירושלים  הפסגה 48/49

בית וגן    "הגר"א" ירושלים  חזון איש פינת האדמו"ר מליובביץ'

רמת שלמה    "הגר"א (פרושים)" ירושלים  מבוא השלום והאחדות 3

סנהדריה המורחבת    "הגרי"א הענקין" ירושלים  יחזקאל 38

בוכרים    "הדר ציון" ירושלים  ישא ברכה 35

בוכרים    "הדרת ירושלים" ירושלים  משקלוב 15

הר נוף    "הדרת קודש- עמלי התורה" ירושלים  שמואל הנביא 31

בוכרים  ספרדי  "ההררים הקווקזיים" ירושלים  הנביאים 65

מורשה  תימני  "הועד הכללי לקהילת התימנים" ירושלים  בי"ס בית יעקב

נווה יעקב    "החיד"א" ירושלים  בית וגן 44

בית וגן    "החיד"א זצ"ל" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 18

זכרון משה    "החיים והשלום" ירושלים  ישעיהו 13

זכרון משה    "היכל אבינועם" ירושלים  שמעון 4

בקעה    "היכל אברהם" ירושלים  מסילת ישרים 1

מרכז העיר    "היכל אברהם" ירושלים  בר אילן 21

תל ארזה    "היכל אברהם" ירושלים  ראשית חכמה 10

אחווה    "היכל אהרון" ירושלים  דוד המלך

ימין משה    "היכל ברוך" ירושלים  ברל לוקר 27

פת    "היכל דוד" ירושלים  שאולזון 24

הר נוף    "היכל הברכה" ירושלים  גבעת שאול 5

גבעת שאול    "היכל התורה פרשבורג" ירושלים  מגן האלף 3

מעלות דפנה    "היכל יהודה" ירושלים  קוסטה ריקה 2

עיר גנים    "היכל יוסף יצחק" ירושלים  בר יוחאי 16

גונן    "היכל יעקב" ירושלים  רינס 17

קרית משה    "היכל יעקב" ירושלים  חנה 21

תל ארזה  אשכנזי  "היכל לוי יצחק (חב"ד)" ירושלים  סורוצקין 1

קרית אתרי  אשכנזי  "היכל מנחם" ירושלים  ישעיהו 22

גאולה    "היכל מנחם" ירושלים  קוסטה ריקה 118/12

קרית מנחם    "היכל משה" ירושלים  שחראי 25

בית וגן    "היכל עובדיה" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 39

רוחמה    "היכל עזרא" ירושלים  השוק הסיטונאי

גבעת שאול    "היכל עליזה" ירושלים  עליית הנוער 21

רמות 02    "היכל עמרם" ירושלים  החומה השלישית 12

מורשה    "היכל פנחס" ירושלים  גבעת שאול 5

גבעת שאול    "היכל פרסבורג" ירושלים  עבודת ישראל

בתי ורשא    "היכל צבי" ירושלים  אבינועם ילין 11

גאולה    "היכל רבינו יוחנן קרלין סטולין" ירושלים  בי"ס ממ"ד רמות ג'

רמות 02    "היכל רמות" ירושלים  פנים מאירות 1

מטרסדורף    "היכל שמואל" ירושלים  תורה ועבודה 6

בית וגן    "הימלפרב" ירושלים  בית וגן 5

בית וגן    "הישיבה החסידית הכללית" ירושלים  חזקיהו המלך 37

גונן    "הכללי" ירושלים  אחינועם 3

סנהדריה    "הליכות עולם" ירושלים  סורצקין 26

אונסדורף    "הלכה למשה" ירושלים  רקנטי פינת אידלסון

רמות 03    "המאור ברמה" ירושלים  אלכסנדריון 9

גונן ה    "המאיר" ירושלים  ישעיהו 18

גאולה    "המזרחי" ירושלים  איזור א'

עין כרם    "המלך דוד" ירושלים  המרגלית

גילה    "המנהל השכונתי גילה" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך    "המסורה" ירושלים  משאת משה 8

גבעת מרדכי    "המרכז התורני קרית ישיבת חברון" ירושלים  הרב הרשלר

רמת שלמה    "המרכזי" ירושלים  מן 3

גבעת מרדכי    "המרכזי" ירושלים  הנורית 204

עיר גנים    "המרכזי" ירושלים  בית הכרם 17

בית הכרם    "המרכזי בבית הכרם" ירושלים  הרב קוטלר 8

גבעת שאול    "המרכזי בגבעת שאול" ירושלים  רמות ג' 335/4

רמות 03  תימני  "המרכזי לעדת התימנים" ירושלים  מקור חיים 42

מקור חיים    "המרכזי מקור חיים" ירושלים  רמות 613/6

רמות 01    "המרכזי רמות" ירושלים  תרמ"ב 6

נחלת צבי  תימני  "המתמיד (חוג צ. תימן)" ירושלים  הארבעה 44

פסגת זאב    "הנץ החמה" ירושלים  אוסישקין 24

רחביה    "הנשיא" ירושלים  סורוצקין 22

ק. אתרי  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  ימין משה

ימין משה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  בי"ס פרדס

רמות אשכול  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  הרב פאטל

רמת שלמה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  קורא הדורות (ליד הגן)

תלפיות  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  ברזיל 105

קרית יובל  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  קבר דוד המלך עליו השלום

הר ציון  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  תירוש 557/8

גילה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  גילה ה 558/11

גילה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  מלכי 2

ממילא  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  אסטורה 124/9

נווה יעקב  ספרדי  "הספרדי (קרית קמניץ)" ירושלים  בי"ס רמת שרת

רמת שרת  ספרדי  "הספרדי (שבטי חי)" ירושלים  מבוא הדודאים 1

גילה  ספרדי  "הספרדי גילה" ירושלים  בית וגן 9

בית וגן  ספרדי  "הספרדי הגדול" ירושלים  סיירת גולני 11

פסגת זאב  ספרדי  "הספרדי הגדול בפסגת זאב" ירושלים  עליית הנוער 21

רמות 02  ספרדי  "הספרדי הירושלמי" ירושלים  מעגלי הרי"ם 4

סנהדריה המורחבת  ספרדי  "הספרדי המרכזי" ירושלים  ההגנה 13

גבעת שפירא  ספרדי  "הספרדי נווה דוד" ירושלים  רמות פולין 61/19

רמות פולין  ספרדי  "הספרדי רמות פולין" ירושלים  עמרם גאון 9

גבעת שאול    "הספריה התורנית" ירושלים  בני ברית

גאולה    "הסתדרות הרבנים דאמריקה" ירושלים  הושע 23

"העמותה למען הבטחת סת"ם כשר" ירושלים  ליד כביש י"ם ת"א

מוצא עילית    "העתיק" ירושלים  שבטי ישראל 12

מורשה    "הפועל המזרחי" ירושלים  שמואל הנביא 40

שמואל הנביא    "הפקדתי שומרים" ירושלים  חיים חביב 7/ב'

קרית יובל    "הצבי" ירושלים  חובבי ציון 14

טלביה    "הצבי ישראל" ירושלים  מיוחס 9

מקור ברוך    "הצבי ישראל מכון הרב פרנק" ירושלים  מצרי תירן

גבעת המבתר    "הצריף" ירושלים  הירקון 25

זכרון יוסף    "הקדש בראשי" ירושלים  סורוצקין 19

אונסדורף    "הקהילה הספרדית" ירושלים  העומר 2

הרובע היהודיח    "הקרן למורשת הכותל המערבי" ירושלים  דרך חברון 139/39

תלפיות    "הקשיבה ישועתי" ירושלים  בי"ח הדסה

הר הצופים    "הר הצופים (ביה"ח הדסה)" ירושלים  כובשי קטמון 5

קטמון    "הר חורב" ירושלים  יפו 168

מרכז העיר    "הר לאה" ירושלים  צפניה 23

כרם אברהם    "הר צבי" ירושלים  הר ציון ליד קבר דוד

הרובע היהודי  ספרדי  "הר ציון הספרדי" ירושלים  נחשון 14

אבו טור    "הר רפאים" ירושלים  רמות פולין 63/10

רמות פולין    "הר"ן חניכי הישיבות" ירושלים  השיירות 4

קטמון    "הראל" ירושלים  הירקון 11

נחלאות    "הרב חכם זכריה" ירושלים  האצ"ל 9

גבעת שפירא    "הרב ליפשיץ" ירושלים  שכוני יובל גד

רמות 03    "הרב נחמני" ירושלים  מסילת ישרים

מרכז העיר    "הרב עוזיאל" ירושלים  רלב"ח 1

אחוה    "הרבי מגור" ירושלים  עמינדב 12

אבו טור    "הרמב"ם" ירושלים  קנאי הגליל 28

גונן    "הרמב"ם" ירושלים  פלורנטין 36

קרית יובל    "הרמב"ם" ירושלים  שבאז"י 18

נחלאות    "הרמב"ם" ירושלים  מרכז מסחרי גילה

גילה    "הרמב"ם" ירושלים  היהודים 69

הרובע היהודי    "הרמב"ן" ירושלים  שמריהו 11

קרית יובל    "הרעיון היהודי" ירושלים  אידלסון

רמות 03    "הררי קודש" ירושלים  החי"ש פינת המצור

קטמון    "השטיבלך" ירושלים  אהלי יוסף 18

גבעת משה    "השיבנו" ירושלים  החירם 36

מקור ברוך    "השלום" ירושלים  חירם 6

רוממה    "השלום" ירושלים  מרגלית ביה"ס ממ"ד רמות ב'

גילה    "התורה והמצווה" ירושלים  זית רענן 6

קרית צאנז    "ואני תפילתי" ירושלים  בצלאל 25

"ויאמר אברהם ע"ש ר' פטאל" ירושלים  שמעון הצדיק 23

שמואל הנביא    "ויאמר יצחק" ירושלים  יהודית 6

רוחמה    "ויאמר יצחק" ירושלים  יהודית 4 דוד 45

בוכרים    "ויאמר שאול" ירושלים  מנחם משיב 1

אונסדורף    "ויז'ניץ" ירושלים  אדוניהו הכהן 22

תל ארזה    "ויז'ניץ" ירושלים  קצנלבוגן 82

הר נוף    "ויז'ניץ" ירושלים  סנהדרין 6

סנהדריה    "ויז'ניץ 3" ירושלים  סנהדריה המורחבת 115

סנהדריה המורחבת    "ויז'ניץ מאור חיים" ירושלים  יואל 26

בוכרים    "ויחי יעקב" ירושלים  באר שבע 7

"ויקרא אברהם" ירושלים  זווין 329

נווה יעקב מזרח    "ונתתי שלום בארץ" ירושלים  מסילת ישרים 1

מרכז העיר    "ועד העדה המערבית" ירושלים  אלפנדרי 33

זכרון משה    "ועד כולל קאסוב גאליצייען" ירושלים  אריה בן אליעזר 66/27

גילה    "ושבו בנים" ירושלים  רבי צדוק 7

גונן ט'    "זבול קודש" ירושלים  המ"ג 4

רוממה המורחבת    "זה השער לד'" ירושלים  סורוצקין 27/5

אונסדורף    "זהר התורה" ירושלים  יפו 92

מחנה יהודה    "זהרי חמה" ירושלים  פינס 37

זכרן משה    "זוהר החיים" ירושלים  סורוצקין 27/5

אונסדורף    "זוהר התורה" ירושלים  רפפורט 26

בית ישראל    "זוועהיל" ירושלים  סורוצקין 16

קרית אתרי    "זיבנברגן" ירושלים

רמות 02    "זיו הרמה" ירושלים  נבון 30

מחנה יהודה    "זכור לאברהם" ירושלים  רינס 16

קרית משה    "זכור לאברהם" ירושלים  אריאל 9

רוממה    "זכור לאברהם" ירושלים  בר אילן 9

תל ארזה    "זכור לאברהם" ירושלים  קולומביה 7 א'

"זכור לאברהם" ירושלים  יוחנן בן זכאי 57

קטמון ו'    "זכות אבות" ירושלים  אבן האזל 10

עזרת תורה    "זכותא דאברהם טשכנוב" ירושלים  אשלג 5

שערי פינה    "זכרון אלימלך" ירושלים  אבינועם ילין 4

גאולה    "זכרון אליעזר" ירושלים  גשר החיים 14

יגיע כפיים    "זכרון בתיה" ירושלים  אהלי יוסף 3

תל ארזה    "זכרון גרשון" ירושלים  בית וגן 9

בית וגן    "זכרון חמ"ד" ירושלים  אגסי 10

הר נוף    "זכרון יוסף" ירושלים  שאול המלך

סנהדריה    "זכרון יחיאל" ירושלים  הגליל 7

נחלאות    "זכרון יעקב" ירושלים  עבודת התורה

אבן יהושוע    "זכרון ישראל" ירושלים  התבור 1

מרכז העיר    "זכרון מנחם" ירושלים  אבן האזל 17

עזרת התורה    "זכרון צבי שרה" ירושלים  גיא 1

בית הכרם    "זכרון קדושים" ירושלים  אורוגוואי 22

קרית יובל    "זכרון קדושים" ירושלים  ברזאני 30

מלחה    "זכרון ראובן" ירושלים  דוד ניב – חטיבת ביניים

פסגת זאב מערב    "זכרון רבקה" ירושלים  יפו 192

מחנה יהודה    "זכרון רחמים" ירושלים  ת.ד. 6908

עובדיה סומך 11    "זכרון שמה וחיים" ירושלים  גלעד 14

הרובע היהודי    "זרע יצחק" ירושלים  הגננת ביה"ס ממ"S א'

גילה ג'  אשכנזי  "חב"|ד" ירושלים  הרב גולד 4

גבעת מרדכי  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  כנפי נשרים – מרכז ספיר

גבעת שאול  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  עין יעקב 13

מאה שערים  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  ע"י מרכז מסחרי קטן

רמות 02  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  שירת הים

רמות 01  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  חנה 4

תל ארזה  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  רשב"ג 22

גונן  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  מרכז מסחרי בלוק 800

גילה  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  רובין 29

רמות 04  אשכנזי  "חב"ד – ליובאוויטש" ירושלים  סנהדריה המורחבת 105/15

סנהדריה  אשכנזי  "חב"ד – ליובאוויטש" ירושלים  סיירת גולני 7 (מקלט)

פסגת זאב מרכז  אשכנזי  "חב"ד מרכז" ירושלים  סנהדריה המורחבת

סנהדריה  אשכנזי  "חב"ד רוסיה" ירושלים  בר יוחאי פינת סן מרטין

גונן ט'    "חבצלת השרון" ירושלים  יצחק שדה 7

גונן ח'    "חבצלת השרון" ירושלים  משאת משה 4

גבעת מרדכי    "חברון" ירושלים  חגי 22

גאולה    "חברון גאולה" ירושלים  רייכמן 16

בית ישראל    "חברת אחים" ירושלים  אביעד 12

גבעת מרדכי    "חברת משניות" ירושלים  אדוניהו הכהן 16

בוכרים    "חג'י אדוניהו הכהן" ירושלים  אדוניהו הכהן 28

בוכרים    "חג'י יחזקאל" ירושלים  שילה 52

נחלת ציון    "חדוות חיים" ירושלים  אגריפס 8

מרכז העיר    "חוג יוצאי הונגריה" ירושלים  שמגר 11

רוממה    "חוות דעת" ירושלים  ניקנור 4

גונן    "חוט של חסד" ירושלים  פרנס 12

הר נוף    "חומת ירושלים" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 39

זכרון משה    "חוקי חיים" ירושלים  בן ציון אטון 2

סנהדריה המורחבת    "חורב" ירושלים  אלרואי 7

גונן    "חורב" ירושלים  אבן גבירול 20

רחביה    "חורב" ירושלים  דרך החורש 61

רמות 02    "חורש רמות" ירושלים  הרב חדש פינת חזון איש

רמת שלמה    "חזון איש" ירושלים  הפלמ"ח 53

רסקו    "חזון יחזקאל" ירושלים  המקובלים 3

הרובע היהודי    "חזון יחזקאל" ירושלים  חזקיהו המלך 5

גונן    "חזון יחקאל" ירושלים  דוד 21

בוכרים    "חזון יעקב יוסף" ירושלים  מיכלין 14

בית וגן    "חזון יצחק" ירושלים  זיוין 327

נווה יעקב מזרח    "חזון יצחק" ירושלים  המור 3

גילה    "חזון נחום" ירושלים  חזקיהו המלך 5

גונן    "חזון עובדיה" ירושלים  המלך ג'ורג' 5

טלביה    "חזון עובדיה" ירושלים  קורדובירו 12

גבעת שאול    "חזון עובדיה" ירושלים  אתר הקרוונים

גבעת המטוס    "חי ישראל" ירושלים  שמעוני 20

רסקו    "חיבה" ירושלים  ישראל נג'ארה 3

גבעת שאול    "חיבת ציון" ירושלים  אבא הלל סילבר

רמות 01    "חיבת ציון וירושלים" ירושלים  שד' נווה יעקב 55

נווה יעקב    "חיי אדם" ירושלים  הרקפת 9

עיר גנים    "חיי טייב" ירושלים  מלכי ישראל 1

גאולה    "חיי עולם" ירושלים  רחבת הכותל

הרובע היהודי    "חיי עולם שע"י הכותל המערבי" ירושלים  אלפנדרי 18

מקור ברוך    "חיים מבורך" ירושלים  הקבלן/ קצנלבוגן

הר נוף    "חיים וחסד" ירושלים  חזקיהו המלך 5

גונן    "חיים ושלום" ירושלים  דוד ילין 15

רוחמה    "חכמי ירושלים" ירושלים  אריה בן אליעזר 61

גילה    "חכמת שלמה" ירושלים  מרום ציון 5/ החיד"א 21

בית וגן    "חלקת יואב" ירושלים  קצנלבוגן 47

הר נוף    "חלקת יואב" ירושלים  בר יוחאי 48/45

גונן ט'    "חנוך לנער" ירושלים  משקלוב 7

הר נוף    "חניכי הישיבות" ירושלים  זכרון יעקב 10

רוממה    "חניכי הישיבות" ירושלים  יצחק מירסקי 17

רמות 04  מרוקאי  "חניכי הישיבות" ירושלים  סורוצקין 35

זכרון מנחם    "חניכי הישיבות" ירושלים  הרב הלר 10

גבעת מרדכי    "חניכי הישיבות" ירושלים  ברויאר 9

בית וגן    "חניכי הישיבות" ירושלים  עמרם גאון 25

גבעת שאול    "חניכי הישיבות" ירושלים  הרב ז'ולטי 6

רמת שלמה    "חניכי הישיבות" ירושלים  אידלסון 9/10

רמות 03    "חניכי הישיבות – מרום הרים" ירושלים  מינץ 46

רמות 04    "חניכי הישיבות – משכנות הרמה" ירושלים  ברנד 18

הר נוף    "חניכי הישיבות – תורת חיים" ירושלים  אבן האזל 17

עזרת תורה    "חניכי הישיבות פוניבז'" ירושלים  הצפירה 20

מושבה גרמנית    "חסד ואמת" ירושלים  הכרמל 18

מזכרת משה    "חסד ורחמים" ירושלים  המ"ג 30/ג'

רוממה המורחבת    "חסד לאברהם" ירושלים  עזרא רפאל

זכרון טוביה    "חסד לאברהם" ירושלים  בלוק 28

גונן ט'    "חסד לאברהם" ירושלים  המעגל 6

בית הכרם    "חסד לאברהם" ירושלים

גונן    "חסדי דוד" ירושלים  יפו 168

מחנה יהודה    "חסדי מזל" ירושלים  מתתיהו 29

מקור ברוך    "חסדי נעמי" ירושלים  סורוצקין 45

אונסדורף    "חסידי ביאלא" ירושלים  שיף 2

רמות 01    "חסידי ביאלא- רמות" ירושלים  הרב פטאל

רמת שלמה    "חסידי ויז'ניץ" ירושלים  הרב קלונימוס 38

רמת שלמה    "חסידי מונסטריץ'" ירושלים  קהילות יעקב

רמת שלמה    "חסידי סלונים" ירושלים  הפסגה 49

בית וגן    "חסידים" ירושלים  וישיוא

רמות 04    "חסידים" ירושלים  חוני המעגל 8

גאולה    "חפץ חיים" ירושלים  עזרת תורה 37

עזרת תורה    "חפץ חיים" ירושלים  בר אילן 20

תל ארזה    "חפץ חיים" ירושלים  סנהדריה המורחבת פינת ים סוף

סנהדריה המורחבת    "חפץ חיים" ירושלים  נווה יעקב מזרח

נווה יעקב מזרח    "חפץ חיים" ירושלים  דובב מישרים 2

עזרת תורה    "חק יעקב" ירושלים  אורוגוואי 8

קרית יובל    "חת"ם סופר" ירושלים  בנין ט'

בתי הונגרים    "חת"ם סופר חנינא" ירושלים  פסגה 60

בית וגן    "טאלנא" ירושלים  הגלבוע 20

אוהל משה    "טאראנטו" ירושלים  לייב יפה 9/א'

הר נוף    "טב"ת – טהרת בנות תלפיות" ירושלים  עזרא 5

בוכרים    "טהרנים" ירושלים  רשב"ם 8

מקור ברוך    "טוויג" ירושלים  מנחת 80

מלחה  ספרדי  "טוניסאים" ירושלים  עולי הגרדום 350

תלפיות מזרח  ספרדי  "טוניסאים" ירושלים  ברנד 23

הר נוף    "טירת חן" ירושלים  עוזיאל 45

בית וגן    "טל תורה" ירושלים  דוד 35

בוכרים    "טל תורה" ירושלים  חובבי ציון 10

טלביה    "טלביה" ירושלים  הגלבוע 20

אהל משה    "טרנטו" ירושלים  עזרא רפאל

מחנה יהודה    "טרנטו" ירושלים  יונתן בן עוזיאל 22

גבעת שאול    "יאיר" ירושלים  פרידמן 29

בית ישראל    "יבנה" ירושלים  אוניברסיטה העברית

הר הצופים    "יבנה" ירושלים  אבינועם ילין 5

גאולה    "יבנה" ירושלים  שמשון פולנסקי 20

בית ישראל    "יבנה ירושלים" ירושלים  מיכל פינס 18

יגיע כפיים    "יגיע כפיים" ירושלים  אלפנדרי 18

מקור ברוך    "יגל יעקב" ירושלים  בורוכוב 63

קרית יובל    "יד אבי" ירושלים  אבן גבירול 9

רחביה    "יד אהרון" ירושלים  שירת הים

רמות 01    "יד אחים" ירושלים  הסביון

עיר גנים    "יד אלי כהן" ירושלים  המור 5

גילה    "יד אשר" ירושלים  חזנוביץ' 1

גאולה    "יד חנוך" ירושלים  קליינמן 3

קרית יובל    "יד יוסף" ירושלים  נבון 8

מחנה יהודה    "יד מרדכי" ירושלים  צפרירים

רמות 01    "יד נצח לדוד" ירושלים  עוזיאל 45

בית וגן    "יד רמה" ירושלים  רקנטי 7

רמות 03    "יד רמה" ירושלים  תורה ועבודה 6

בית וגן    "יד רמה" ירושלים  מעלות דפנה 129/34

מעלות דפנה    "יד שלום" ירושלים  יונתן בן עוזיאל 4

גבעת שאול    "יד שלמה" ירושלים  פנינה 4

עזרת תורה    "יד שמעון" ירושלים  האר"י 5

קרית שמואל    "יד תמר" ירושלים  רחל אמנו

גונן    "יהודה הלוי" ירושלים  בתי מחסה

הרובע היהודי    "יוחנן בן זכאי" ירושלים  דב הוז 8/2

קטמון    "יוסף חיים" ירושלים  הרב ז'ולטי

רמת שלמה    "יוצאי חברון" ירושלים  אריה בן אליעזר 70/4

גילה    "יוצאי צפון אפריקה" ירושלים

בן ציון 19    "יחד בתורה" ירושלים  שאולזון 25

הר נוף    "יחוה דעת" ירושלים  חזקיהו המלך 5/17

גונן    "ייטב לב" ירושלים  יואל 10

גאולה    "ייטב לב סאטמר" ירושלים  מלכי ישראל 67

גאולה    "ייטב פרי" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה    "יכונן חסד" ירושלים  שמען חכם 3

ימין משה    "ימין משה" ירושלים  האדמו"ר מזוויל 4

בית ישראל    "יסודי העבודה" ירושלים  אלפנדרי 40

מקור ברוך    "יסודי התורה" ירושלים  אבן שמואל

רמות 02    "יער רמות" ירושלים  סמדר 3

יפה נוף    "יפה נוף הגדול" ירושלים  יוסי בן יועזר 51

גונן ו'    "יקהל שלמה" ירושלים  יצחק שדה 1

גונן ח'    "יקהל שלמה" ירושלים  הל"ה 10

קטמון    "יקר" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "ירום קרנו" ירושלים  חיי אדם

מאה שערים    "ירושלים" ירושלים  קוסטה ריקה 111/12

קרית מנחם    "ירושלים הבנויה" ירושלים  מי נפתוח 28

מי נפתוח    "ירושלים השלימה" ירושלים  ביה"ס סליגסברג

תלפיות מזרח    "ירושלים השלימה" ירושלים  ז'בוטינסקי 31

טלביה    "ישא ברכה" ירושלים  רייכמן 27

בית ישראל  ספרדי  "ישועה ורחמים" ירושלים  עין יעקב 14

מאה שערים    "ישועת יעקב" ירושלים  הצפירה 23

מושבה גרמנית    "ישועת ישראל" ירושלים  דרך בית לחם 90

בקעה    "ישועת ישראל" ירושלים  רמות פולין 82

רמות פולין    "ישועת משה – ויז'ניץ" ירושלים  תפארת רמות 82/24

רמות 01    "ישועת משה – ויז'ניץ" ירושלים  המלך ג'ורג' 44

רחביה    "ישורון" ירושלים  קצנלבוגן 53

הר נוף    "ישיבת דבר ירושלים" ירושלים  ע"י ככר החורבה

הרובע היהודי    "ישיבת הכותל" ירושלים  בן דור 10

קרית משה    "ישיבת ירושלים לצעירים" ירושלים  הגדנ"ע 1

גונן    "ישמח ישראל" ירושלים  בית וגן 71

בית וגן    "ישמח לב – תורת משה" ירושלים  יפו 140

אהל שלמה    "ישמח משה" ירושלים  מזכרת משה 17

מזכרת משה    "ישמח משה" ירושלים  הקבלן 34

הר נוף    "ישמח משה ובית דוד" ירושלים  יפה רום 427/6

גילה ד'    "ישמחו השמים" ירושלים  קוסטה ריקה 10

קרית מנחם    "ישראל" ירושלים  בן ציון 28

קרית משה    "ישראל הצעיר" ירושלים  קדושי בבל 22

תלפיות מזרח    "ישראל הצעיר" ירושלים  גבעת הולילנד

בית וגן    "ישראל הצעיר" ירושלים  אגסי 7

הר נוף    "ישראל הצעיר" ירושלים  345/א'

רמות 03    "ישראל הצעיר" ירושלים  נגארה 14

גבעת שאול    "ישראל ויעקב מחוסט" ירושלים

מושבה גרמנית    "ישראל חיים" ירושלים  שאול עבוד 7

בית ישראל    "כוביוף" ירושלים  דה הוז 5/4

גונן ח'    "כוכב ישראל" ירושלים  חנה 12

תל ארזה    "כוכב מיעקב טשבין" ירושלים  אברמסקי 10

גאולה    "כולל וישיבה לאברכים מצויינים" ירושלים  מלאכי 23

כרם אברהם    "כולל צבי אלימלך" ירושלים  מאה שערים 71

מאה שערים    "כולל רומניה – בית יעקב" ירושלים  חפץ חיים 29

זכרון משה    "כורז'ים" ירושלים  יוסי בן יועזר 36

גונן ו'    "כורש" ירושלים  הרובע היהודי

הרובע היהודי    "כותל המערבי" ירושלים  אבסטונים 58/10

קרית יובל    "כי מציון תצא תורה" ירושלים  שירת הים 10

רמות א'    "כלל חסידי" ירושלים  דב גרונר 210/9

תלפיות מזרח    "כלל ישראל" ירושלים  מחניים 6

"כמעיין המתגבר" ירושלים  חיי טייב 19

הר נוף    "כנסת בית אהרון" ירושלים  הגליל 7

זכרון יוסף    "כנסת זכרון יעקב" ירושלים  מעגלי הרים לוין 140

סנהדריה המורחבת    "כנסת יהודה" ירושלים  הקבלן 32

הר נוף    "כנסת ראובן" ירושלים  אבינדב 25

תל ארזה    "כף החיים" ירושלים

תל ארזה    "כתב הסופר" ירושלים  אורוגוואי 30

קרית יובל    "כתמר יפרח" ירושלים  הגננת 238

גילה    "כתר אליהו" ירושלים  חיי אדם 24

בתי הונגרים    "כתר שושנים" ירושלים  יואל 22

בוכרים    "כתר שלמה" ירושלים  אלעזר בן יאיר 28

גונן    "כתר תורה" ירושלים  מחלקי המים 5

גונן    "כתר תורה" ירושלים  אפרים אורבך 13

בית ישראל    "כתר תורה מחזיק ברכה" ירושלים  הרב לופיאן 17

רמת שלמה    "לב אליהו" ירושלים  משה גבירצמן 6/5

פסגת זאב מזרח    "לב המזרח" ירושלים  יצחק טרניק במתנ"ס החדש

פסגת זאב מזרח    "לב המזרח" ירושלים  ע"ח 20

מורשה    "לב יבודה" ירושלים  הישיבה 12

גאולה    "לב לאחים" ירושלים  שערי תורה 16

בית וגן    "לב לציון ברינה" ירושלים  רמות 614/9

רמות 01    "לב רמות (טרגר)" ירושלים  שכטמן 104/8

רמות 01  אשכנזי  "לב רמות אדכנזי" ירושלים  שכטמן 104/8

רמות 01  ספרדי  "לב רמות ספרדי" ירושלים  בית וגן 78

בית וגן    "לב שלמה" ירושלים  בית וגן 99

בית וגן    "לב שמח" ירושלים  הרב ז'ולטי 6

רמת שלמה    "לומדי תורה" ירושלים  המ"ג 32

רוממה המורחחבת    "לזכר חללי מלחמת יוה"כ" ירושלים  רובין 19

רמות 04    "ליזענסק" ירושלים  תפארת רמות 85

רמות פולין    "ליזענסק" ירושלים  עוזיאל 91 – קסוטו 5

בית וגן    "למד דעת" ירושלים  צפניה 23

כרם אברהם    "לעלוב" ירושלים  בהר"ן 15

מאה שערים    "לעלוב" ירושלים  דוד ילין 19

רוחמה    "לפלוגות ראובן" ירושלים

רמות פולין    "לקווד" ירושלים  איסלנד 6

קרית מנחם    "מ"ג קדושי העליה" ירושלים  חברת ש"ס 4

מאה שערים    "מאה שערים" ירושלים  בר יוחאי 106/19

גונן ט'    "מאור החיים" ירושלים  ברנד 18

הר נוף    "מאור התורה" ירושלים  אלפנדרי 23

מקור ברוך    "מאור התורה" ירושלים  סנהדרייה המורחבת 117

סנהדריה המורחבת    "מאור חיים" ירושלים  סנהדריה המורחבת

סנהדריה המורחבת    "מאור חיים (ויזניץ)" ירושלים

תלפיות    "מאור יעקב" ירושלים  עזרת תורה 16

עזרת תורה    "מאור ירושלים" ירושלים  שירת הים 7

רמות 01    "מאור ישראל" ירושלים  דרך בית לחם 101

תלפיות    "מאור עיני ישראל" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה    "מאור עיניים" ירושלים  הקבלן 49

הר נוף    "מאור פני אליהו" ירושלים  רוזנבלט 12/6

רמות 03    "מאורות ברמה" ירושלים  שאול המלך 5

סנהדריה    "מאורות ירושלים" ירושלים

נווה יעקב    "מאורי ישראל" ירושלים  קרית אתרי תלפיות

תלפיות    "מאיר יעקב" ירושלים  מאה שערים

מאה שערים    "מארמוש" ירושלים  שד' המאירי 11

קרית משה    "מבתר" ירושלים  הפסגה 19

בית וגן    "מגדל (ישראל הצעיר)" ירושלים  ברינקי 10

גונן ה    "מגדל דוד בן ישי" ירושלים  סנונית

גילה    "מגדל עוז" ירושלים  פינסקר 22

טלביה    "מגדל שושנים" ירושלים  חיים ויטאל 9

גבעת שאול    "מגזימוף קדוש" ירושלים  כפר נחום

זכרון משה    "מגיד מישרים" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "מגיד מישרים" ירושלים  שירת הים 7

רמות 01    "מגן אבות" ירושלים  הששה עשר (אולם ספורט בביה"ס)

פסגת זאב מרכז    "מגן אבות" ירושלים  נטרונאי גאון 13

גבעת שאול    "מגן אברהם" ירושלים  זית רענן 1

קרית צאנז    "מגן אברהם" ירושלים

דברי ירוחם 7    "מגן אברהם – בית יוסף" ירושלים  קרית קמניץ 528/2

נווה יעקב    "מגן אברהם – קמניץ" ירושלים  רבקה 25

בקעה    "מגן דוד" ירושלים  דהומי 3

קרית מנחם    "מגן דוד" ירושלים  דוד ילין 26

רוחמה    "מגן דוד" ירושלים  נחום ליפשיץ 23

בקעה    "מגן דוד – גאולים" ירושלים  הע"ח 4

מורשה    "מגן ישראל" ירושלים  בר אילן 9

תל ארזה    "מדרש אברהם" ירושלים  הבעש"ט 14

בית ישראל    "מדרש אליהו" ירושלים  זרח ברנט 9/2

הר נוף    "מדרש אליהו" ירושלים  יפו (ליד ב. הורדנא)

מחנה יהודה    "מדרש בני ציון" ירושלים  אברמסקי 10

גאולה    "מדרש חיים" ירושלים  אלפנדרי 2

מקור ברוך    "מדרש מטלון" ירושלים  קוסובסקי 14

קרית משה    "מדרש משה" ירושלים  יצחק מברדיצ'ב 1

אבן יהושוע    "מדרש נחום" ירושלים  הגלעד 26

הרובע היהודי    "מדרש ספרדי" ירושלים  רבי אברהם מסלונים

מאה שערים    "מדרש שלמה" ירושלים  עזרא 16

בוכרים    "מדרש שמואל" ירושלים  הרב חיים הלר

גבעת מרדכי    "מדרשיית עמליה" ירושלים  חב"ד 48

הרובע היהודי    "מדרשת הרובע" ירושלים  ריינס 16

קרית משה    "מהריל" ירושלים  סנהדרין 6

סנהדריה    "מודז'יץ" ירושלים  יואל 25

בוכרים    "מוסאיוף" ירושלים  יעבץ 5

מרכז העיר    "מוסאיוף" ירושלים  דברי חיים 22

"מוסדות לינז" ירושלים  הר סיני 11 – רעננה

"מוסדות קליבלנד" ירושלים  בר אילן 25

תל ארזה    "מוסדות ר' דוד ומשה" ירושלים  אלנקווה 24

רמת שלמה    "מוסדות שינאווא טשחויב" ירושלים  מוצא (לי כביש ת"א)

מוצא    "מוצא תחתית" ירושלים  הנורית 5/א'

קרית מנחם    "מורה נבוכים" ירושלים  בוני החומה 6

הרובע היהודי    "מוריה" ירושלים  עזרא 21

כרם אברהם    "מוריה" ירושלים  שד' ש"י עגנון

גונן    "מושב זקנים" ירושלים  הרי פישל 1

בוכרים    "מושב זקנים (בוכרים)" ירושלים

נווה יעקב    "מושייב" ירושלים  כורזין 22

נחלאות    "מזכרת הרב יצחק כהן" ירושלים  מזכרת משה 17

מזכרת משה    "מזכרת משה" ירושלים  לייב דיין 9

בית ישראל    "מחנה ישראל" ירושלים  בית ישראל 3

בית ישראל    "מיר" ירושלים  יואל 12

בוכרים    "מכון אהרן וישראל" ירושלים  הגננת 238

גילה    "מכון בני יששכר" ירושלים  מיוחס 9

מחנה יהודה    "מכון הרב פרנק" ירושלים  אביעד 18

גבעת מרדכי    "מכון הרש"מ" ירושלים  בנין ח"ו ק"א 77

בתי הונגרים    "מכון לב יהודה" ירושלים  מאה שערים 79

מאה שערים    "מכון להוראה כולל אהל פישל" ירושלים  שד' המאירי 2

קרית משה    "מכון מאיר" ירושלים  הפסגה 1

בית וגן    "מכון מדעי טכנולוגי להלכה" ירושלים  רחל אמנו 20

קטמון הותיקה    "מכון שלום הרטמן" ירושלים  שאולזון 2

הר נוף    "מכון שלמה" ירושלים  קצנלבוגין 53

"מכון שערי לימוד" ירושלים  בית לחם 104

"מכללת אמונה" ירושלים  קורדובירו 20

גבעת שאול    "מכתם לדוד" ירושלים  מאה שערים 55

מאה שערים    "מלבי"ם" ירושלים  מלון הולילנד

רמת שרת    "מלון הולילנד" ירושלים  ק. קמניץ

נווה יעקב    "מן התורה" ירושלים  זווין 73

נווה יעקב מזרח    "מנורת המאור" ירושלים  היהודים

הרובע היהודי    "מנחם ציון" ירושלים  חגי 14

כרם אברהם    "מנחם ציון" ירושלים  אידלסון 307/5

רמות 03    "מנחם ציון" ירושלים  נבון 10

מחנה יהודה    "מנחת יהודה" ירושלים  קדושי סטרומה 19

מלחה    "מנחת יהודה" ירושלים  בן ציון 7

קרית משה    "מניין הורים" ירושלים  דן פגיס 8/4

פסגת זאב מזרח  מרוקאי  "מנין בנוסח יהודי מרוקו" ירושלים  סולם יעקב 5

רמות 01    "מסורת שלום" ירושלים  רש"י 46

מקור ברוך    "מסילת תורה" ירושלים  בן ציון 19

קרית משה    "מעיין בינה" ירושלים  האדמו"ר מזוויל 3

בית ישראל    "מעיין גנים" ירושלים  אבן האזל 11

עזרת תורה    "מעיינות התורה" ירושלים  בי"ס שרמן

מעלות דפנה    "מעלות דפנה" ירושלים  אבן שפרוט 3

שערי חסד    "מעלות התורה" ירושלים  רמות פולין 54

רמות פולין    "מעלות חיים" ירושלים  חיד"א 16

בית וגן    "מעלות יוסף" ירושלים  חגי 22

גאולה    "מעלות יחזקאל" ירושלים  מעלות אלרם בי"ס ממ"ד ג'

תלפיות מזרח    "מעלות מוריה" ירושלים  פנים מאירות 1

מטרסדורף    "מענה שמחה" ירושלים  שד' הרצל 14

קרית משה    "מעשה נסים" ירושלים  אלישיב 2

שמואל הנביא    "מעתוק פנחס" ירושלים  מיוחס 9

מחנה יהודה    "מפעל פנחס יעקב" ירושלים  נוף רמות 71/20

"מפעלי תורה וחסד" ירושלים  ראול וולנברג 11

מרכז העיר    "מפת"ן" ירושלים  אהרון אשכולי

רמות 02  ספרדי  "מצפה אריה" ירושלים  ניקרגואה 210/7

קרית מנחם    "מצפה מנחם" ירושלים  אחרי הסופר הקטן

רמות 02    "מצפה רמות" ירושלים  אבא אחימאיר 6

נווה יעקב    "מקדש יעקב" ירושלים  זית רענן 3

ק. צאנז    "מקדש מלך" ירושלים  שערי תורה 9

בית וגן    "מקדש מלך ירושלים" ירושלים  אהלי יוסף 4

תל ארזה    "מקדש שלמה" ירושלים  גרוסברג 8

גבעת משה    "מקור ברוך- סערט ויזניץ" ירושלים  דוד 22

"מקור הברכה" ירושלים  מקור חיים 42

מקור חיים    "מקור חיים" ירושלים  רוזנבלט 21

רמות 03    "מקראי קודש" ירושלים  אלכסנדריון 6

גונן ג'    "מרדכי היהודי" ירושלים  אידלסון 12

רמות 03    "מרום הרים" ירושלים  קבר דוד המלך ע"ה

הר ציון    "מרום ציון" ירושלים  תלפיות 116/57

תלפיות  מרוקאי  "מרוקו" ירושלים  נג'ארה 59

גבעת שאול    "מרחבים" ירושלים  סן מרטין 801/12

גונן ט'    "מרכז אחדות ישראל" ירושלים  דוד ילין 28

אחווה    "מרכז גוטניק" ירושלים  בן דור 12

קרית משה    "מרכז הרב" ירושלים  הרב קוק 9

מרכז העיר    "מרכז הרב" ירושלים  החבצלת 12

מרכז העיר    "מרכז הריב"ז" ירושלים  אבן ספיר

נחלאות    "מרכז וייק (נווה שלום)" ירושלים  יהושוע בן גמלא 7

גונן    "מרכז משען" ירושלים  דודאים 4

גילה  ספרדי  "מרכז ספרדי – גילה" ירושלים  קצנלבוגן 80

הר נוף    "מרכז קהילתי הר נוף" ירושלים  מצרי טיראן

גבעת המבתר    "מרכזי" ירושלים  רבינו גרשום 14

בוכרים    "מרכזי שכונת הבוכרים" ירושלים  בי"ס ממ"ד

הר נוף  ספרדי  "מרכזי ספרדי" ירושלים  וילשטיין 65/25

רמות פולין  ספרדי  "מרכזי ספרדי" ירושלים  זכרון יעקב

רוממה המורחבת    "מרכס קהילתי" ירושלים  נווה יעקב 601/73

נווה יעקב    "מרן החיד"א" ירושלים  הר ציון

הר ציון    "מרתף השואה" ירושלים  כרמיה 5

גונן    "משגב לדך" ירושלים  עזרא 9

בוכרים    "משה אריה" ירושלים  תירוש 559/17

גילה  ספרדי  "משהב טמא" ירושלים  תירוש 559/17

גילה  אשכנזי  "משהב טנא" ירושלים  שמואל תמיר

פסגת זאב    "משוש הפסגה" ירושלים  תפארת רמות 81

רמות פולין    "משך הנח"ל" ירושלים  סוף האדמו"ר מסדיגורא

רמת שלמה    "משכונות יעקב" ירושלים  שלמה מוסיוף 9

בוכרים    "משכיל אל דל" ירושלים  אבישר 7

בית יעקב    "משכיל לדוד" ירושלים  רבי אריה

מחנה יהודה    "משכן אריה" ירושלים  אבולעפיה 19

משכנות    "משכן אריה" ירושלים  מאה שערים 73

מאה שערים    "משכן בנימין" ירושלים  הפסגה 5

בית וגן    "משכן דוד" ירושלים  שמעוני 20

רסקו    "משכן יוסף" ירושלים  איזור ד' 6

עין כרם    "משכן יעקב" ירושלים  אלעזר בן יאיר 13

גונן ג'    "משכן יעקב" ירושלים  חייל הקשר

פסגת זאב מרכז    "משכן יעקב" ירושלים  ראשית חכמה 11

אחווה    "משכן יעקב וישראל" ירושלים  אפשטיין 5

קרית יובל    "משכן ישראל" ירושלים  דוד 18

בוכרים    "משכן ישראל" ירושלים  הצפירה 28

מושבה גרמנית    "משכן ישראל" ירושלים  אהרון אשכולי

רמות 02  ספרדי  "משכן מאיר" ירושלים  מעגלי יבנה 8

קטמון ו'    "משכן משה" ירושלים  כרפס 4/5

גילה    "משכן משה (כורש)" ירושלים  זכריה הרופא 4

נחלת צבי    "משכן ציון" ירושלים  אליהו חכים 32/6

תלפיות מזרח    "משכן ראובן" ירושלים  יוחנן בן זכאי 23

גונן ו'    "משכן שילה" ירושלים  בועז 5

בקעה    "משכן שילה" ירושלים  קצנלבוגן 47

הר נוף    "משכן שלמה" ירושלים  שבטי ישראל 12

מורשה    "משכן שלמה" ירושלים  האדמו"ר מליובביץ'

רמת שלמה    "משכן שמואל" ירושלים  בן ציון 11

קרית משה    "משכן שמעון" ירושלים  מינץ 48

רמות 04    "משכנות הרמה" ירושלים  שטראוס

זכרון משה    "משכנות יעקב" ירושלים  הרב ברים 5

רמת שלמה    "משכנות יעקב" ירושלים  מלכי ישראל 35 (משרד)

רמות 04    "משכנות ירושלים" ירושלים  ראש פינה 8

רוממה המורחבת    "משכנות ישראל" ירושלים  שלמה מוסיוף 9

בוכרים    "משמרות כהונה" ירושלים  בניני נידר

"מתיבתא ירושלים ירושתו" ירושלים  תרמ"ב 6

בית ישראל    "מתימן יבוא" ירושלים  עבודת ישראל 20

בתי ורשא    "מתמידים" ירושלים  שד' הרצל 137

"מתנ"ס זיו" ירושלים  זכרון יעקב 5

רוממה    "מתנ"ס רוממה" ירושלים  אבא אחימאיר 5

נווה יעקב    "מתנחלי בנימין" ירושלים  זכריה הרופא 4

נחלת צבי    "נדאף" ירושלים  שילה 6

נחלת ציון    "נהר שלום" ירושלים  רבינו גרשום 32

בוכרים    "נהר שפר" ירושלים  מי נפתוח

מי נפתוח    "נהרדעא" ירושלים  פולנסקי 14

בית ישראל    "נוברדוק- בית יוסף" ירושלים  מן 6

גבעת מרדכי    "נווה יוסף" ירושלים  פרנס 10

הר נוף    "נווה נוף" ירושלים  יצחק ברויאר 7

בית וגן    "נווה פאג"י" ירושלים  שערי פינה 18

שערי פינה    "נווה שאנן" ירושלים  אבולעפיה 21

נחלאות    "נווה שלום" ירושלים  קופמן 17/38

רמות 03    "נווה שלום" ירושלים  אבולעפיה 21

משכנות    "נווה שלום" ירושלים  שמואל הנביא 109/33

שמואל הנביא    "נווה שלום" ירושלים  שאול המלך 5

סנהדריה    "נווה שלום ומשה" ירושלים  סורוצקין 1

איתרי    "נווה שמחה" ירושלים  חיים ויטאל 32

גבעת שאול  אשכנזי  "נועם" ירושלים  חיים ויטאל 32

גבעת שאול  ספרדי  "נועם" ירושלים  דוד 18

בוכרים    "נועם שיח" ירושלים  הנרייטה סאלד 2

קרית יובל    "נופים" ירושלים  תורה ועבודה 4

בית וגן    "נזר אהרון" ירושלים  קוטלר פינת ריינס

גבעת שאול    "נזר התורה" ירושלים  דוד 41

בוכרים    "נחלת אברהם" ירושלים  הגדוד החמישי 3

פסגת זאב מרכז    "נחלת אמת" ירושלים  פלורנטין 36

קרית יובל    "נחלת גאולים" ירושלים  דוד ילין 6

רוחמה    "נחלת גדעון" ירושלים  פולנסקי 13

"נחלת דוד" ירושלים  מאיר גרשום 50 (אצל שלמה ענתבי)

"נחלת המזרח" ירושלים  בית הדפוס 29

גבעת שאול    "נחלת זאב" ירושלים  אהלי יוסף 14

גבעת משה    "נחלת יהושוע ביאלא" ירושלים  שיכון הרבנים

רוממה    "נחלת יוסף" ירושלים  קצנלבוגן 47

הר נוף    "נחלת יוסף" ירושלים  הרקמה 7

רוממה    "נחלת יוסף" ירושלים  אלקבץ 6

גבעת שאול    "נחלת יוסף" ירושלים  מעלות השבעה 3

נחלת שבעה    "נחלת יעקב" ירושלים  בתי ורשא

בית ורשא    "נחלת יעקב" ירושלים  רמות פולין

רמות פולין    "נחלת יעקב בויאן" ירושלים  פישל 9

בוכרים    "נחלת יצחק" ירושלים  הפסגה 52

בית וגן    "נחלת משה" ירושלים  שפרה 5

קרית משה    "נחלת צבי" ירושלים  מעלות דפנה 139

מעלות דפנה    "נחלת שמעון" ירושלים  בר יוחאי 146

קטמון    "ניצוצי אורות" ירושלים  יהודה 31

בקעה    "ניצנים" ירושלים  זכרון יעקב 12/53

רוממה המורחבת    "ניר דוד" ירושלים  המ"ג 34/1

רוממה    "ניר דוד וגנות לדוד" ירושלים  פת 27

פת    "נעם פת" ירושלים  שמואל הנביא 76

שמואל הנביא    "נעשה ונשמע" ירושלים  ריינס 17

קרית משה    "נצח" ירושלים  סולם יעקב 8

רמות 01    "נצח ישראל" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 5

מחנה יהודה    "נצח ישראל" ירושלים  יהושוע בן נון

מושבה גרמנית    "נצח ישראל" ירושלים  אבן עזרא 22

רחביה    "נצח ישראל" ירושלים  עין כרם 17

עין כרם    "נצחון ישראל" ירושלים  דברי ירוחם 3

בית וגן    "נצר שלמה" ירושלים  זווין 43/5

נווה יעקב מזרח    "נר אבוהב ויחיאל" ירושלים  בר אילן 9

בית ישראל    "נר התורה" ירושלים  יוחנן הסנדלר 12

זכרון משה    "נר יהודה אריה" ירושלים  חיי טייב 54

הר נוף    "נר יצחק" ירושלים  קואנקה 6

גבעת שאול    "נר יצחק" ירושלים  ברויאר 9

בית וגן    "נר ישראל" ירושלים  סנהדריה המורחבת

סנהדריה המורחבת    "נר ישראל" ירושלים

גבעת שאול 7    "נר ישראל – זופניק" ירושלים  יפו 168

מחנה יהודה    "נר לאה" ירושלים  הנרד 8

עיר גנים    "נר לדוד" ירושלים  המתמיד 2 חצר גליציה

הרובע היהודי    "נר לרחל ובניה" ירושלים  הקבלן 34

הר נוף    "נר שמואל" ירושלים  ברגמן 10

בית וגן    "נשמת אהרון ויעקב" ירושלים  בית וגן 46

בית וגן    "נשמת ישראל" ירושלים  בצלאל אשכנזי 5

בוכרים    "נתיב בנימין" ירושלים  נווה יעקב מזרח

נווה יעקב מזרח    "נתיב המאור" ירושלים  מזל טלה (בי"ס)

פסגת זאב צפון    "נתיב המזלות" ירושלים  הפסגה 14

בית וגן    "נתיב מאיר" ירושלים  העילוי 1

קרית משה    "נתיבות אמונה" ירושלים  דוד 35

בוכרים    "נתיבות החיים" ירושלים  שאולזון 66

הר נוף    "נתיבות תורה וחסד" ירושלים  לייב דיין 7

בית ישראל    "סאכוצ'בסקי" ירושלים  שמואל הנביא 79

שמואל הנביא  אשכנזי  "סדיגורא" ירושלים  החיד"א 4

בית וגן  אשכנזי  "סוכטשוב" ירושלים  אביגדורי 4

גאולה    "סוכת דוד" ירושלים  דוד ילין 37

רוחמה    "סוכת דוד" ירושלים  דוד המלך 16

ימין משה    "סוכת רחמים" ירושלים  עובדיה 8

כרם אברהם    "סוכת שלום" ירושלים  אבא אחימאיר

נווה יעקב    "סולם יעקב" ירושלים  סולם יעקב 5

רמות 01    "סולם יעקב" ירושלים  פישל 16

בוכרים    "סטריקוב" ירושלים  חיי אדם

אבן יהושוע    "סטריקוב" ירושלים  יהודית 4

מחנה יהודה    "סיטהון" ירושלים  ולירו 25

מחנה יהודה    "סילורה" ירושלים  ארזי הבירה 49

מעלות דפנה    "סלונים" ירושלים  מעלות דפנה 139

מעלות דפנה    "סמנייך מנורה בדרום" ירושלים  ביבאס 8

שבת צדק    "סנדורים" ירושלים  ברכיהו 13

בית הכרם    "סעאת-סוזאן" ירושלים  ראשית חכמה 15

אחווה    "ספינקא" ירושלים  סלנט 16

מאה שערים    "ספינקא" ירושלים  סורוצקין 16

ק. איתרי  ספרדי  "ספרדים" ירושלים  הירדן 5

תלפיות  ספרדי  "ספרדים ועדות המזרח" ירושלים  בר אילן 8 (בלוי 12 ב'*

תל ארזה    "סרט ויז'ניץ" ירושלים  רחבת הכותל

הרובע היהודי    "ע"י הכותל המערבי" ירושלים  מעלות דפנה

מעלות דפנה    "ע"ש אצ"ל ולח"י" ירושלים  אולסוונגר 9

קרית יובל    "ע"ש הרב אליהו פרדס" ירושלים  דהומי 4/24

קרית מנחם    "ע"ש הרב גוטמן" ירושלים  מרץ מול מועלם

רמת שרת    "ע"ש מוזס" ירושלים  הארבעה 31

פסגת זאב מרכז    "ע"ש מרים בגין" ירושלים  דב הוז 8

גונן ט'    "ע"ש ר' יוסף חיים" ירושלים  לייב יפה 11

תלפיות    "ע"ש ש"י עגנון" ירושלים  אלכסנדריון

גונן    "ע"ש ששת המליונים" ירושלים  השל"ה 8

שערי חסד    "עבודת ישראל" ירושלים  אלקבץ 46

גבעת שאול    "עד כי יבוא שילה" ירושלים  פנינה

תל ארזה    "עדה איספהנית" ירושלים  ביבאס 14

שבת צדק    "עדות ביהוסף" ירושלים  ביבאס 10

שבת צדק    "עדות ניצבין וקמישלי" ירושלים  הע"ח 4

מורשה  ספרדי  "עדת הבבלים" ירושלים  ביבאס 20

שבת צדק    "עדת יהודי גגורה" ירושלים  שמואל הנביא 98

שמואל הנביא    "עובדיה צדקה" ירושלים  נבון 18

מחנה יהודה    "עוד יוסף חי" ירושלים  עוזיאל 92

בית וגן    "עוד יוסף חי וקיים" ירושלים  החי"ש 18

גונן    "עוזר דלים" ירושלים  הגננת 27

גילה ג'    "עוזר דלים" ירושלים  הע"ח 5

מורשה  ספרדי  "עולי בבל" ירושלים

נווה יעקב  גרוזיני  "עולי ויצאי גרוזיה" ירושלים  ניקנור 3

גונן ה  ספרדי  "עולי לוב – בית אל" ירושלים  הע"ח 20

מורשה  מרוקאי  "עולי מרוקו" ירושלים  יחזקאל 21 (אצל חסיד)

גאולה  פרסי  "עולי משהד" ירושלים  סורוצקין/תורת חסד

ק. צאנז    "עולת תמיד" ירושלים  רמות פולין 54/4

רמות פולין    "עזר ילהודה" ירושלים  גונן ג'

אריה בעהם 2    "עזרא" ירושלים  המ"ג 5

רוממה    "עזרא" ירושלים  מעוז 1

רמות פולין    "עזרא" ירושלים  הרב גולד 1

גבעת מרדכי    "עזרא" ירושלים  שלום יהודה

תלפיות    "עזרא" ירושלים  חיי טייב

הר נוף    "עזרא" ירושלים  אבן גבירול 20

רחביה    "עזרא" ירושלים  יום טוב אלגזי 30

רוחמה    "עזרא דבאח" ירושלים  הטורים 20

מקור ברוך    "עזרא הסופר" ירושלים  מי נפתוח

מי נפתוח    "עזרא הסופר" ירושלים  באר שבע 7

נחלת ציון    "עזרא הסופר" ירושלים  ישעיהו 7

גאולה    "עזרא ונחמיה" ירושלים  תרמ"ב 7

נחלת צבי    "עזרת אבות" ירושלים  רחובות הבוכרים 24

בוכרים    "עזרת יוסף" ירושלים  שי"ף 2

רמות 01    "עזרת יוסף" ירושלים  אלקנה 12

תל ארזה    "עזרת יוסף" ירושלים  הילדסהיימר 17

מושבה גרמנית    "עזרת ישראל" ירושלים  עין יעקב 19

מאה שערים    "עזרת ישראל" ירושלים  המור 3

גילה    "עזרת ישראל" ירושלים

גבעת שאול    "עזרת נשים- הרצוג" ירושלים  סנהדריה מורחבת 114

סנהדריה המורחבת    "עזרת תורה" ירושלים  קהילות יעקב

רמת שלמה    "עטרה ליושנה" ירושלים  חצר גליציה

הרובע היהודי    "עטרה ליושנה (ציון המצויינת)" ירושלים  נווה יעקב 418/8

נווה יעקב    "עטרת אברהם" ירושלים  שירת הים 2

רמות 01    "עטרת ברמה" ירושלים  הגננת 29

גילה    "עטרת גילה" ירושלים  הבושם 19

גילה    "עטרת גילה" ירושלים  יצחק טרניק בקרוון

פסגת זאב מזרח    "עטרת המזרח" ירושלים  מאיר גרשון (ממ"ד)

פסגת זאב מזרח    "עטרת הפסגה" ירושלים  אלקבץ 11

גבעת שאול    "עטרת התורה" ירושלים  בית באייר – בית אבות

סנהדריה המורחבת    "עטרת חזקיה" ירושלים  שאולזון 61

הר נוף    "עטרת יוסף" ירושלים  תורה מציון 14

בתי רובינשטיין    "עטרת יחיאל" ירושלים  נווה יעקב 526

נווה יעקב    "עטרת יעקב" ירושלים  אגסי 12

הר נוף    "עטרת יצחק יוסף" ירושלים  שער הברזל 5

"עטרת ירושלים" ירושלים  לייב דיין 15

בית ישראל    "עטרת ישועה" ירושלים  הפסגה 57

בית וגן    "עטרת ישראל" ירושלים  בי"ס ממ"ד

הר נוף    "עטרת ישראל" ירושלים  שד' אשכול 11/26

מעלות דפנה    "עטרת ישראל" ירושלים  עולי הגרדום 11

תלפיות מזרח    "עטרת מרדכי" ירושלים  בראנד 15

הר נוף    "עטרת נוף" ירושלים  פרי חדש 5

זכרון משה    "עטרת צבי" ירושלים  תחכמוני 13

מקור ברוך    "עטרת צבי – זודיטשוב" ירושלים  חזקיה שבתאי

רמות פולין    "עטרת רמות" ירושלים  מודיעין 28

כרם אברהם    "עטרת שלמה" ירושלים  אבינועם ילין 9

גאולה    "עטרת שלמה" ירושלים  שמואל הנביא 26

שמואל הנביא    "עטרת שלמה" ירושלים  אלגזי 26

זכרון משה    "עטרת שמואל" ירושלים  שמואל הנביא 77

שמואל הנביא    "עיון התלמוד" ירושלים  ליפתא

מי נפתוח    "עין צבי אור" ירושלים  קרית קמיניץ 528/2

נווה יעקב    "על חומותייך ירושלים" ירושלים  ישא ברכה 50

תל ארזה    "עמוד דוד" ירושלים

פת    "עמותת היכל דוד" ירושלים  בן יהודה 2

מרכז העיר    "עמי חי" ירושלים  אהל שלמה

אהל שלמה    "עמיאל" ירושלים  חיי אדם 24

גאולה    "עמלי תורה" ירושלים  הרב הלר

גבעת מרדכי    "עמליה" ירושלים  יעל 4

בקעה    "עמק רפאים" ירושלים  אלעזר המודעי 8

מושבה יוונית    "ענף החיים" ירושלים  אליעזרוב 4

גבעת משה    "ענף החיים" ירושלים  נפתלי 11

בקעה    "ענף החיים" ירושלים  יהושוע בן נון

גונן    "ענף החיים" ירושלים  אהלי יוסף 8

תל ארזה    "ענף החיים" ירושלים  היהודים 87

הרובע היהודי    "עץ החיים" ירושלים  קנאי הגליל 5

גונן ג'    "עץ החיים" ירושלים  יפו 115

מחנה יהודה    "עץ החיים" ירושלים  עין כרם איזור ד' 45

עין כרם    "עץ חיים" ירושלים  שד' המאירי 11

קרית משה    "עץ חיים" ירושלים  בעל השאילתות 14/15

גבעת שאול    "עץ יוסף" ירושלים  מודיעין 11

כרם אברהם    "עץ יוסף" ירושלים  שח"ל

גבעת מרדכי    "עץ יוסף" ירושלים  יותם 10

"עץ ישועה" ירושלים  אחינועם 18

סנהדריה    "פאג"י" ירושלים  מגן האלף 1

שמואל הנביא    "פאני קפלן" ירושלים  בנין י"ט ק"ב 247

בתי הונגרים    "פאפא ביין (ת. אהרון)" ירושלים  חסד לאברהם 6

אבן יהושוע    "פאר ההלכה" ירושלים  דובב מישרים 3

עזרת תורה    "פאר הנחל" ירושלים  הרב מירסקי 7

רמות 04    "פאר יוסף דעעש" ירושלים  אמציה 2

גונן    "פאר ירושלים" ירושלים  ב.צ. גול 1

בוכרים    "פאר ירושלים" ירושלים  הפורצים 13

קטמון    "פאר ישראל" ירושלים  יצחק טוניק ביה"ס

פסגת זאב מזרח    "פאתי המזרח" ירושלים  דן פגיס 1/1

פסגת זאב    "פאתי מזרח" ירושלים  מרכז מסחרי נווה יעקב

נווה יעקב    "פדויים" ירושלים  אבן האזל 17

עזרת תורה    "פונוביז'" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 30

גאולה    "פורת יוסף" ירושלים  מחלקי המים 13

גונן    "פורת יוסף" ירושלים  דוד המלך 30

ממילא    "פורת יוסף" ירושלים  רחבת הכותל

הרובע היהודי    "פורת יוסף" ירושלים  דוד המלך 30

ימין משה    "פורת יוסף" ירושלים  הקבלן 42

הר נוף    "פחד יצחק" ירושלים  יחזקאל 21

גאולה    "פיטסבורג" ירושלים  רחמילביץ 107

פסגת זאב מזרח    "פסגת המזרח" ירושלים  מאיר גרשון בי"ס ממ"ד

פסגת זאב מזרח    "פסגת מוריה" ירושלים  גוייטין

פסגת זאב    "פסגת מוריה" ירושלים  דוב ניב

פסגת זאב מערב    "פסגת רם" ירושלים  ממ"ד פסגת זאב

פסגת זאב מרכז  תימני  "פסגת תימן" ירושלים  חיל קשר ליד ביהכ"נ אשכנזים

פסגת זאב מרכז    "פסגת תימן" ירושלים  גד 10

בקעה    "פרדס" ירושלים  עמרם גאון 14

גבעת שאול    "פרושים" ירושלים  מרכז נוער

עיר גנים    "פרחי עיר גנים" ירושלים  אבינועם ילין 18

גאולה    "פרי עץ שלמה" ירושלים  ארנון 28

שבת צדק    "פתחיה" ירושלים  השל"ה 66/12

רמות פולין    "צא"י אונגואר" ירושלים  רמות 03 316/1

רמות 03    "צא"י חניכי הישיבות" ירושלים  יחזקאל 44

גאולה    "צאן יוסף" ירושלים  הרב מירסקי

רמות פולין    "צאן יוסף" ירושלים  דברי חיים 4

קרית צאנז    "צאנז" ירושלים  עליית הנוער 21

רמות 02    "צדקת יהודה" ירושלים  הלל 17

מרכז העיר    "צוף דבש" ירושלים  פלוגת הכותל

הרובע היהודי    "צוף דבש" ירושלים  שלמה מוסאיוף 13

בוכרים  ספרדי  "צופיוף" ירושלים  מבוא המתמיד 12

רחביה    "צופים דתיים" ירושלים  שפת אמת 17

זכרון משה    "ציצים ופרחים" ירושלים  קויפמן 4 (משה"ב)

רמות 03    "צ'כנוב" ירושלים  אבן האזל 10

עזרת תורה    "צ'כנוב" ירושלים  שלום סיון 7

רמות 03    "צ'כנוב" ירושלים  שבאזי 31

נחלת אחים    "צלחה ומזל" ירושלים  חב"ד 53

הרובע היהודי    "צמח צדק" ירושלים  רמת פולין 66/12

רמות פולין  אשכנזי  "צעירי אגו"י" ירושלים  חיי טייב 19

הר נוף    "צעירי הר נוף" ירושלים  קוסטה ריקה 2

קרית מנחם    "צעירי עיר גנים" ירושלים  אגריפס 127

נחלת ציון  פרסי  "צעירי פרס" ירושלים  דהומי 3

קרית מחם    "צעירי קריית מחם" ירושלים  הפסגה 49

בית וגן    "צעירים" ירושלים  השיירות 14

גונן    "צעקת הדל" ירושלים  ורדינון 14 (מתנ"ס)

גילה    "צפון אפריקה" ירושלים  חיזקיה שבתאי

רמות 01    "צפנת פענח" ירושלים  רחמילביץ 70

פסגת זאב מזרח    "צרפתים" ירושלים  פנים מאירות

מטרסדורף    "ק. מטרסדורף" ירושלים  תורה מציון 14

רוממה    "קאלבסוב- עטרת יחיאל" ירושלים  שמקלוב 16/1

הר נוף    "קאליש- תפילה לדוד" ירושלים  אלפנדרי 33 – דוד ילין 26

מקור ברוך    "קאסוב מאור התורה" ירושלים  שרירא גאון 19

גבעת שאול    "קדוש מגזימוף" ירושלים  סנהדריה המורחבת 140

סנהדריה המורחבת    "קדושי בריסק" ירושלים  סנהדריה מורחבת 1122

סנהדריה המורחבת    "קדושת דוד" ירושלים  יום טוב אלגזי 30

רוחמה    "קדושת יעקב" ירושלים  הרב אלמושנינו פינת הרב דרוק

רמת שלמה    "קהילות יעקב" ירושלים  הקבלן 1/3

הר נוף  אשכנזי  "קהילת אשכנז" ירושלים  הרב חדש פינת חזון איש

רמת שלמה    "קהילת בני תורה" ירושלים  תורה ועבודה 2

בית וגן  תימני  "קהילת התימנים" ירושלים  אגסי 16

הר נוף    "קהילת זכרון יוסף" ירושלים  קהילות יעקב (ביה"ס בית יעקב)

רמת שלמה    "קהילת חסידי באיאן" ירושלים  יהודה 2

בקעה    "קהילת יעקב" ירושלים  יואל 12

גאולה    "קהילת יעקב" ירושלים  הנצי"ב

מחנה יהודה    "קהילת יעקב" ירושלים  חיים ויטל 32

קרית משה    "קהילת נועם" ירושלים  הירקון 29

מחנה יהודה    "קהל העמדים" ירושלים  הרב דרוק 26

רמת שלמה    "קהל חסידים" ירושלים  ישעיהו בר זכאי

שערי חסד    "קהל חסידים" ירושלים  מעגלי הרי"ם

סנהדריה המורחבת    "קהל חסידים" ירושלים  אבן שפרוט 7

שערי חסד    "קהל חסידים" ירושלים  רמות פולין 52

רמות פולין    "קהל חסידים" ירושלים  נג'ארה 14

גבעת שאול    "קהל חסידים" ירושלים  זוין 326/10

נווה יעקב מזרח    "קהל חסידים" ירושלים  יואל סלומון 13

נחלת שבעה    "קהל חסידים" ירושלים  מאה שערים 57

מאה שערים    "קהל יראים" ירושלים  שמעון 13

בקעה    "קהל ישראל" ירושלים  ביה"ס בית יעקב חזון איש

רמת שלמה    "קהל עדת ירושלים (מתמידים)" ירושלים  הרקפת 2

עיר גנים    "קהל עיר גנים" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל    "קהל ציון" ירושלים  ע"י ועד עדת הספרדים

הרובע היהודי    "קהל קודש" ירושלים  הנצי"ב 11

מרכז העיר    "קהלת יעקב" ירושלים  זווין 51/3

נווה יעקב מזרח    "קהלת תפארת ישראל" ירושלים  שמואל הנביא 31

שמואל הנביא  ספרדי  "קווקאזים" ירושלים  בר אילן 32

תל ארזה    "קול ברמה" ירושלים  בר יוחאי 103

קטמון    "קול הנער" ירושלים  אבן דנן 2

הר נוף    "קול יהודה" ירושלים  שאולזון 18

הר נוף    "קול יהודה" ירושלים  דברי ירוחם 4

בית וגן    "קול יעקב" ירושלים  פתח תקווה 23/29

רוממה המורחבת    "קול יעקב" ירושלים  יפו 140

אהל שלמה    "קול יעקב" ירושלים  סוכת שלום 2

מחנה יהודה    "קול מנחם" ירושלים  שמשון 10

בקעה    "קול ש-ד-.." ירושלים  רמות 03 344/30

רמות 03    "קול שמחה" ירושלים  המ"ג 4

רוממה    "קול ששון" ירושלים  הפסגה 32

בית וגן    "קול תורה" ירושלים  שלמה מוסאיוף 9

בוכרים    "קורבן – נתנאל דוידוף" ירושלים  בר יוחאי 147

גונן ט'    "קיבוץ גלויות" ירושלים  יחזקאל 22

בוכרים    "קמניץ" ירושלים  כפר עברי 528/2

נווה יעקב  ספרדי  "קמניץ – ספרדי" ירושלים  אליעזרוב 8

גבעת משה    "קנייני התורה" ירושלים  חזקיה שבתאי 12

רמות 01    "קרית אונגוור" ירושלים  הרב סורצקין 9

"קרית אתרי" ירושלים  יותם 10- אמציה 12

קטמון    "קרית חנה ודוד" ירושלים  סנהדריה המורחבת 115

סנהדריה המורחבת    "קרית מאור חיים" ירושלים  איסלנד 8

קרית מנחם    "קרית מלך רב" ירושלים  אפשטיין 5

"קרית רבני התפוצות" ירושלים

"קרלין" ירושלים  עזרת תורה 27

עזרת תורה    "קרלין סטולין" ירושלים  שאול המלך 39

סנהדריה    "קרלין סטולין" ירושלים  רמות פולין

רמות פולין  אשכנזי  "קרלין סטולין" ירושלים  אבינועם ילין 11

בוכרים  אשכנזי  "קרלין סטולין" ירושלים  חסידי קרלין 1

בית ישראל  אשכנזי  "קרלין סטולין" ירושלים  אבא הלל סילבר 3

רמות 01    "קרן אור" ירושלים  שאול המלך 21

סנהדריה    "קרן בן שמן" ירושלים  מקור חיים 142/22

מקור ברוך    "ר' אלעזר" ירושלים  ברזיל 104/23

קרית מנחם    "ר' מאיר בעל הנס" ירושלים  עזרא 16

בוכרים    "ראובן מלמד" ירושלים  אלקנה 21

שכון חב"ד    "ראש אמנה" ירושלים  ממלכתי 3 מזרח

פסגת זאב מזרח    "ראש הפסגה" ירושלים  שלמה

פסגת זאב    "ראש הפסגה" ירושלים  ראש פינה 2

רוממה המורחבת    "ראש פינה" ירושלים  שלמה 22

פסגת זאב מזרח    "ראש פסגת זאב מזרח" ירושלים  בן ציון אטון 8

סנהדריה המורחבת    "ראשית חכמה" ירושלים  רש"י 44/46

מקור ברוך    "ראשית חכמה" ירושלים  היהודים 1

הרובע היהודי    "ראשית ירושלים" ירושלים  אלמוג 211/2

גילה    "רבבות אפרים" ירושלים  דרך בית לחם 104

בקעה    "רבה אמונתך" ירושלים  הרקפת – עיר גנים

עיר גנים    "רבי דוד בן ברוך" ירושלים  שמואל הנביא 71

שמואל הנביא    "רבי דוד ומשה" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "רבי יוסף קארו" ירושלים  ברזיל 104/23

קרית יובל    "רבי מאיר בעל הנס" ירושלים  בן יפונה

בקעה    "רבי מאיר בעל הנס" ירושלים  אלישע 3

מורשה    "רבי שמעון בר יוחאי" ירושלים  הנורית 125/1

עיר גנים    "רבי שמעון בר יוחאי" ירושלים  חיים עוזר 37

בית ישראל    "רבינו חיים יוסף" ירושלים  נג'ארה 34

גבעת שאול    "רדליך – בית יצחק שמואל" ירושלים  אברהם שטרן 30

קרית יובל    "רוז" ירושלים  מלכי ישראל 40/44

גאולה    "רוז'ין – מתיבתא תפארת ישראל" ירושלים  זכרון יעקב 5

רוממה המורחבת    "רוממות אל" ירושלים  שפרעם 11

נחלאות    "רחובות הנהר" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה    "רחטמסריוקא" ירושלים  יוסף חיים

מחנה יהודה    "רחמים אהרוני" ירושלים  החיל 47

גבעת שפירא    "רחמים ושמחה" ירושלים  יעל 1

בקעה    "ריב"ש טוב" ירושלים  רשב"ג 31

קטמון    "רינת בית דוד" ירושלים  הרב דרוק פינת הרב בוקסבוים

רמת שלמה    "רינת גבריאל" ירושלים  מלכי ישראל 75

מקור ברוך    "רינת התורה" ירושלים  מיכלין 21

בית וגן    "רינת ישראל" ירושלים  קצנלבוגן 10

הר נוף    "רינת שמואל" ירושלים  גבירצמן 9

פסגת זאב מזרח    "רם ונישא" ירושלים  פלורונטין 36

מושבה גרמנית    "רמב"ם" ירושלים  אמציה 12

גונן    "רמב"ן" ירושלים  יוסי בן יועזר 11

גונן ו'    "רמה" ירושלים  רמת פולין 73

רמות פולין  אשכנזי  "רמות פולין ליטאים" ירושלים  אבן עזרא 22

רחביה    "רמיילס מוילנא – נצח ישראל" ירושלים  צבי רמון 15

רמת בית הכרם    "רמת בית הכרם" ירושלים  חזון איש במקלט בית יעקב

רמת שלמה    "רמת הנחל – חסידי ברסלב" ירושלים  קדיש לוז מרכז מסחרי

רמת שרת  מעורב  "רמת שרת נוסח אחיד" ירושלים  משעול הקורנית 3

רמות 02    "רמתיים צופים" ירושלים  המלך ג'ורג' 58

רחביה    "רננים" ירושלים  אבן שמואל 1

רמות 02    "רפפורט (מצפה רמות)" ירושלים  יוסף קארו 33

בית ישראל    "רצון אבינו שבשמים" ירושלים  אגסי 34/17

הר נוף    "רש"י" ירושלים  צפניה 17

כרם אברהם    "רש"י" ירושלים  שמעון 13

בקעה    "רשב"י" ירושלים  בר יוחאי בלוק 9

גונן ט'    "שאול אבן דנן" ירושלים  רש"י 28

מקור ברוך    "שאול מזרחי" ירושלים  רייכמן 39

בית ישראל    "שאול צדקה" ירושלים  בן ציון גול 1

בוכרים    "שאולוף" ירושלים  נסים בכר 30

מחנה יהודה    "שאולי וכאשי" ירושלים  זרח ברנט 15

הר נוף    "שאץ מאליץ" ירושלים  דברי חיים 22

"שארית אברהם" ירושלים  קבלן 51

הר נוף    "שארית יוסף אשר" ירושלים  ראשוון לציון 5

רוממה המורחבת    "שארית ישראל" ירושלים  חכם שלום 9

זכרון יוסף    "שארית ישראל" ירושלים  הנוטרים 1

גונן ח'    "שבח חיים" ירושלים  שמואל הנביא 15

שמואל הנביא    "שבי גולה" ירושלים  שמואל הנביא 105

שמואל הנביא    "שבי ציון" ירושלים  הנורית 124

עיר גנים    "שבילי תורה" ירושלים  הרקפת 10

עיר גנים    "שבת אחים" ירושלים  שירת הים

רמות 01    "שבת אחים" ירושלים  רוממה 20/92

רוממה    "שבת אחים" ירושלים  מורשה 15

מורשה    "שבת אחים" ירושלים  פלורונטין 4

קרית יובל    "שבת אחים" ירושלים  רמות אלון

אמות 01    "שבת אחים" ירושלים  בועז 5

בקעה    "שבת אחים לעזרת דלים" ירושלים  נווה יעקב 411

נווה יעקב    "שבת הגדול" ירושלים  שד' אשכול 2/ב'

רמת אשכול    "שדרות אשכול" ירושלים  חברון 32

תלפיות    "שובו בנים" ירושלים  תרמ"ב 6

בית ישראל    "שובי נפשי" ירושלים  מאה שערים 69

מאה שערים    "שומרי אמונים" ירושלים  מאה שערים 75

מאה שערים    "שומרי החומות" ירושלים  שומרי החומות

רמות פולין    "שומרי החומות" ירושלים  הרב הרשלר פינת אגרות משה

רמת שלמה    "שומרי החומות" ירושלים  זוננפלד 46

בית ישראל    "שושנים לדוד" ירושלים  קרן קיימת 59

שערי חסד    "שושנת יעקב (ב. זבול)" ירושלים  עין יעקב 10

מאה שערים    "שטיבלאך" ירושלים  החי"ש 16

גונן    "שטיבלאך" ירושלים  שוארץ 7

מחנה יהודה    "שי עולמות" ירושלים  אהרון פישל 1

בוכרים    "שיבה טובה" ירושלים  הקבלן 18

הר נוף    "שיח נוף" ירושלים  הדף היומי 612

רמות 01    "שיכון טרגר" ירושלים  שמואל הנביא 106/59

שמואל הנביא    "שיעורי תורה ויהדות" ירושלים  אבינדב 21

תל ארזה    "שיעורי תורה לנוער" ירושלים  יהודית 6

מרכז העיר    "שירת ישראל – ויאמר יצחק" ירושלים  אחינעם 4

סנהדריה    "שכון אריאל" ירושלים  שכון חסכון א/ב

בית וגן    "שכון חסכון" ירושלים  גת 9

קרית משה    "שכון קרית משה" ירושלים  שמואל הנביא 101

שמואל הנביא    "שכוני שמואל הנביא" ירושלים  שלמה בן יוסף 14/2

תלפיות מזרח    "שלווה בארמנותייך" ירושלים  חיי טייב 60

הר נוף    "שלום ואחדות" ירושלים  אביגיל 1

אבו טור    "שלום ורעות" ירושלים  מן 8

גבעת מרדכי    "שלום ורעות" ירושלים  משקלוב 22

הר נוף    "שלום ירושלים" ירושלים  שבת צדק 10

מרכז העיר    "שלום שבזי" ירושלים  מינצברג 9

בית וגן    "שלמא רבא" ירושלים  שלמה מוסיוף 13

בוכרים    "שלמה דוד צופיוף" ירושלים  חן 4

קרית שמואל    "שלמי חיים" ירושלים  חייל נשים 4

קטמון הישנה    "שלמי חיים" ירושלים  שלמה מוסאיוף 11

בוכרים    "שם" ירושלים  הרב פרנק 4

בית וגן    "שם עולם אמישנוב" ירושלים  שמואל הנביא 112

שמואל הנביא    "שמואל הנביא" ירושלים  דוד ילין 6

רוחמה    "שמי"ר" ירושלים  בן זכאי 58

קטמון    "שמעון הצדיק" ירושלים  חגי 6

כרם אברהם    "שמש צדקה" ירושלים  המור 3

גילה    "שער המלך" ירושלים  אבן האזל 22

עזרת תורה    "שער המשפט" ירושלים  הרכבת 53

"שער הרחמים" ירושלים  איזור ב' 59

עין כרם    "שער השמים" ירושלים  אמציה 12

קטמון    "שער השמים" ירושלים  רשב"ם 9

מקור ברוך    "שער השמים" ירושלים  הרכבת 53

בקעה    "שער השמים" ירושלים  אבסטונים 82

קרית יובל    "שער השמים" ירושלים  ארנון 13

זכרון יוסף    "שערי אהבה" ירושלים  המליץ 2

מושבה גרמנית    "שערי אחים" ירושלים  אונטרמן 1

גילה    "שערי גילה" ירושלים  יוסף חיים 2

קרית יובל    "שערי דיצה" ירושלים  סנהדריה המורחבת 117/8

סנהדריה המורחבת    "שערי דעת" ירושלים  נוף רמות 73

רמות 01    "שערי חכמה – אהל יוסף" ירושלים  ניסבוים 20

קרית משה    "שערי ירושלים" ירושלים  נבון 25

מחנה יהודה    "שערי ישועה" ירושלים  סנהדריה המורחבת 103/ג'

סנהדריה המורחבת    "שערי נסים" ירושלים  אליהו חכים 32/6

תלפיות מזרח    "שערי עזרא (גור אריה)" ירושלים  באר שבע 1

נחלת ציון    "שערי עזרא (עדס)" ירושלים  נחלת שבעה 10

נחלת שבעה    "שערי ציון" ירושלים  דרך בית לחם 118/13

גילה    "שערי ציון" ירושלים  אבסטונים 70/1

קרית יובל    "שערי ציון" ירושלים  חברת ש"ס 38

מאה שערים    "שערי ציון" ירושלים  אידלסון 330/22

רמות 03    "שערי ציון ברחמים" ירושלים  אידלסון 330/22

"שערי ציון ברחמים" ירושלים  שילה 18

נחלת ציון    "שערי רחמים" ירושלים  שמואל הנביא 101 (מקלט)

שמואל הנביא    "שערי רחמים" ירושלים  הנרד

עיר גנים    "שערי רחמים" ירושלים  שמואל תמיר 63 (בי"ס ממלכתי)

פסגת זאב מערב    "שערי רחמים" ירושלים  צמרת הבירה

גבעת שפירא    "שערי רחמים" ירושלים  גולומב

גונן ח'    "שערי רחמים" ירושלים  אבסטונים 360

קרית יובל    "שערי רפואה" ירושלים  הנוטרים 14

גונן ח'    "שערי רצון" ירושלים  יפה רום 12

גילה    "שערי שלום" ירושלים  יאנוש קורצ'אק 6

קרית יובל    "שערי שלום ירושלים" ירושלים  מאה שערים 42

מאה שערים    "שערי שמחה" ירושלים  רשב"ם 12

מקור ברוך    "שערי שמים" ירושלים  שירת הים 10

רמות 01    "שערי תבונה" ירושלים  הרב לופיאן פינת ליובביץ

רמת שלמה    "שערי תורה" ירושלים  זוין 59

נווה יעקב מזרח    "שערי תורה" ירושלים  אליהו סלמן 28

זכרון יוסף    "שערי תורה" ירושלים  אלפנדרי 40

מקור ברוך    "שערי תורה" ירושלים  החלוץ 47

בית הכרם    "שערי תפילה" ירושלים  דוד ילין 37

רוחמה    "שערי תפילה" ירושלים  עלי הכהן 36

גבעת משה    "שערי תפילה ברכת אברהם" ירושלים  בצלאל 56

מחנה יהודה    "שערי תשובה" ירושלים  שטרן 222/5

קרית יובל    "שערי תשובה" ירושלים  שפת אמת 6

גאולה    "שפת אמת" ירושלים  יוסף שווארץ 9

זכרון משה    "שפת אמת" ירושלים  בר אילן 30

תל ארזה    "שפת התורה" ירושלים  שמעון הצדיק

מעלות דפנה    "תהילה" ירושלים  ארזי הבירה 50

ארזי הבירה    "תהילה" ירושלים  שטרן

קרית יובל    "תהילה לדוד" ירושלים  עונג שבת 3

"תולדות אברהם יצחק" ירושלים  שבטי ישראל 31

"תולדות אהרון" ירושלים  אגסי 18

הר נוף    "תולדות יחיאל" ירושלים  חגי 4

כרם אברהם    "תולדות יעקב" ירושלים  חפץ חיים 5

זכרון משה    "תולדות יעקב יוסף" ירושלים  עוזיאל 60

"תולדות יצחק טטואן" ירושלים  אבן האזל 22

עזרת התורה    "תומכי תשובה" ירושלים  אבן האזל 7

עזרת תורה    "תומכי תשובה" ירושלים  סורוצקין 5

איתרי    "תורה אור" ירושלים  שמואל הנביא 112

שמואל הנביא    "תורה בציון" ירושלים  אהלי יוסף 14

גוש 80    "תורה ואמונה" ירושלים  הרקמה 7

גילה    "תורה ואמונה" ירושלים  דוד 20

בוכרים    "תורה ואמונה" ירושלים  רמות 38

רמות 01    "תורה וחיים" ירושלים  מרכז מסחרי 39

רמות 01    "תורה וחיים" ירושלים  שמואל הנביא 106

שמואל הנביא    "תורה ויהדות" ירושלים  בעל התניא 11

מאה שערים    "תורה ויראה" ירושלים  סורוצקין 24

אונסדורף    "תורה ותפילה" ירושלים  יוסף שוורץ 9

מחנה יהודה    "תורה לשמה" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל    "תורה מציון" ירושלים  ירמיהו 16

רוממה    "תורת אמת" ירושלים  מאה שערים 120

מאה שערים    "תורת אמת" ירושלים  חנה 21

תל ארזה  אשכנזי  "תורת אמת (חב"ד)" ירושלים  יוסף קארו 12

בית ישראל    "תורת הנחל" ירושלים  ברנד 17

הר נוף    "תורת חיים" ירושלים  תלמודי 11

כרם אברהם    "תורת חיים ויזניץ" ירושלים  קצנלבוגן 71

הר נוף    "תורת חיים פרי יצחק" ירושלים  בתי ורשא

בתי ורשא    "תורת חסד" ירושלים  שרירא גאון 19

גבעת שאול    "תורת יוסף" ירושלים  הר ציון

הרובע היהודי    "תורת ישראל" ירושלים  קורדובירו 28

גבעת שאול    "תורת ישראל" ירושלים  מעלה חלדיה 20

הרובע היהודי    "תורת כהנים" ירושלים  פולנסקי 14

שמואל הנביא    "תורת ציון" ירושלים  יפו – תחנה מרכזית

רוממה    "תחנה מרכזית" ירושלים  עזריאל 15

גבעת שאול    "תכלת מרדכי" ירושלים  כי טוב 18

תל ארזה    "תנו עוז" ירושלים  בתי אונגרין

בתי אונגרין    "תפארת אהרון" ירושלים  רשב"ג 39

גונן ו'    "תפארת אליהו" ירושלים  ישועת יעקב 10

מאה שערים    "תפארת בחורים" ירושלים  שלמה מוסיוף 9

בוכרים    "תפארת בחורים" ירושלים  יאנוש קורצ'אק 5

קרית יובל    "תפארת בחורים" ירושלים  רש"י 40

מקור ברוך    "תפארת בחורים" ירושלים  רמות פולין 54

רמות פולין    "תפארת בית ישראל" ירושלים  החלוץ 29

בית הכרם    "תפארת בנים" ירושלים  יצחק טרניק

פסגת זאב מזרח    "תפארת המזרח" ירושלים  תפארת רמות 81

רמות פולין    "תפארת הנחל" ירושלים  תיוסף זיו 18

גבעת משה    "תפארת התלמוד" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "תפארת יעקב" ירושלים  מיכלין 19

בית וגן    "

 

בס"ד

דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות

 דברי תוכחה חלק 5

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 

תהילה (בנות)תום

תומר דבורה

תוספות יום-טוב

תורה ומסורה

תורני נתיבות בתיה

תורני רמות

תורת אליהו

תורת אמך

תורת אמת

תורת חיים-נתיבות

תורת חסד בגליל

תורת עולם-ציון אברהם

תורת רפאל

תיכון בית חיה ורבקה

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב

תיכון בית יעקב וזניץ

תיכון בית מלכה

תיכון דתי באר יעקב

תיכון חסידי בית יעקב

תיכון חרדי לבנות ב"י

תיכון לבנות בית יעקב

תיכון מעינות

תיכון נר הצפון

תיכון ע"ש יעקובזון

תיכון ע"ש שרה שנירר

תיכון שדה חמד

תיכון תורני עש אמתי

תלמוד תורה אחיעזר

תלמוד תורה באר יעקב

תלמוד תורה בני-מנחם

תלמוד תורה בני אברהם

תלמוד תורה דביר

תלמוד תורה דרך חכמה

תלמוד תורה חבד

תלמוד תורה כתב סופר

תלמוד תורה מגן אבות

תלמוד תורה עץ החיים

תלמוד תורה פרי מגדים

תלמוד תורה שערי דעת

תלמוד תורה תורת העמק

תפארת בחורים

תפארת בית יעקב

תפארת בית לוי

תפארת החיים מעורב

תפארת יוסף

תפארת לוי

תפארת משה בצלאל

תפארת משה מעורב

תפארת שרה

תקוה לילד 1

תקוה לילד 2

תריג הרי יהודה

תשב'ר הרב

תשב"ר המדרש

תשב"ר יקירי רכסים

תשמע קולנו

תת אהרון יוסף בוסטון

תת אמת ואמונה סלונים

תת ברכת אברהם סלונים

תת דעת ותבונה

תת ובי כפר גדעון

תת ובי פרדס חנה

תת ובי רעננה

תת ובי שכון ג טבריה

תת וישיבה דחסידי גור

תת וישיבה דחסידי גור

תת חב"ד

תת חדר חדש דרך תבונה

תת חיי עולם

תת חסיד דארוג

תת חפץ חיים

תת לב חיים

תת למרחב עמותה תורני

תת מוריה רמת בית שמש

תת מסילה בערבה

תת מפי עוללים

תת פרחי הנחל ברסלב

תת קריה נאמנה

תת רוזין בני ברק

תת רוממה ירושלים

" אפיקי-ירדן"

"ארזים" רמת ישי

א. ארנון

א. ד. גורדון

א.גורדון

א.ד.גורדון

א.ד.גורדון

א.ד.גורדון

אביב

אביבים

אביגדור -מגדל

אביגור

אביגל

אביטל-מרום גולן

אבישור

אבן חן)מוסד בני ציון

אגרון גרשון

אדם וסביבה

אהבה

אהבת ציון

אהוד

אולפנא לנוער רעים

אולפנה "גלעד"

אומנויות

און

אוסישקין-נהריה

אוסישקין

אוסישקין

אוסישקין

אוסישקין

אופיר

אופירה נבון

אופק

אופק

אופק

אופק

אופק

אופקים

אופקים

אופקים

אור לטף

אורט אפרידר רונסון

אורט הבונים

אורט הדרים עש מיטרני

אורט השומרון

אורט ח"א תל נוף

אורט חנה סנש

אורט טכניקום גבעתיים

אורט יד סינגאלובסקי

אורט ימי

אורט לוד ע"ש זייל

אורט למינהל טכני

אורט מכללה טכנולוגית

אורט מלטון

אורט ע"ש אבין

אורט ע"ש ה. רונסון

אורט רמות ע"ש י'גדיש

אורט רמת יוסף

אורט רמת עופר

אוריין

אורים

אורים

אורים

אורים

אורנים-יקנעם עלית

אורנים

אורנים

אורנים

אורנים ע"ש הולנדר

אורנית

אזורי אלונה

אזורי בן שמן

אזורי גדרה

אזורי דקלים-חמדיה

אזורי חוף הכרמל

אזורי חופי-הגליל

אזורי ירדן

אזורי כדורי

אזורי מקיף עין כרם

אזורי ע"ש הרב הרצוג

אזורי עתיד אופקים

אזורי"עלי גבעה"

אח"י חנ"מ מחוזי

אחד העם

אחדות

אחדות

אחוה

אחוה

אחוה

אחוות אחים

אחוזה

אחוזת ילדים

איזורי מעונה

איילים -טבריה

איל יסודי עכו

אילון

אילנות

אילנות

אילנות

 

אילנות

אילנות

אילנות

אילנות מ"מ

אילנות נהריה

אילנית

אינשטיין

איתמר

איתמר בן אב"י

איתנים

אלומות -עפולה

אלומות

אלומות

אלון

אלון

אלון

אלון

אלון

אלון

אלון

אלון יזרעאל-עפולה

אלונים

אלונים

אלונים

אלונים

אלונים

אלונים מיוחד

אלחריזי

אלי כהן

אלי"ן

אלמוג

אלמוגים

אמיר

אמירים

אמירים

אמירים

אמירים

אמירים

אנוך

אנקורי

אנקורי

אנקורי

אנקורי

אנקורי

אנקורי

אנקורי סניף רעננה

אנקורי פתח תקווה

אנקורי קרית ביאליק

אסיף

אפיק

אפיקים

אפק-יסודי

אקדמיה ע ש רובין

אקדמיה למוסיקה

ארגנטינה

ארוממך

ארזים -מעלות תרשיחא

ארזים

ארזים

ארזים

ארזים

ארלוזורוב

ארלוזורוב

ארלוזורוב

ארליך – טבריה

ארן

ארן

אשכול -כרמיאל

אשכול

אשכול

אשכול

אשכול

אשכול עכו

אשכולות

אשכולות

אשלים

אשלים

אתרים

בארי

בארי

בארי

בבלי

בורוכוב

בי"ח גהה "נעורים"

בי"ח הדסה – מ. ילדים

בי"ח מאיר מח ילדים

בי"ס אזורי חנ"מ שחף

בי"ס אמריקאי בנלאומי

בי"ס בבי"ח לוינשטיין

בי"ס דו-לשוני

בי"ס העמק

בי"ס ישראלי שרת פריס

בי"ס לאמנויות

בי"ס מיוחד זיו

בי"ס ע"ש גניגר

בי"ס שחר

ביאליק

ביאליק

ביאליק

ביאליק

ביאליק

ביאליק

ביאליק

ביה"ס בסמ"ת

ביה"ס ברנקו וייס

ביה"ס הדמוקרטי-חדרה"

ביה"ס הימי מבואות ים

ביה"ס הישראלי בפריס

ביה"ס הניסויי-תפן

ביה"ס הפתוח

ביה"ס משותף עומרים

ביה"ס נאות אילנה

ביה"ס קפלן מח'ילדים

ביס לטבע סביבה וחברה

ביס קהילתי נאות סמדר

בית אור

בית אורי

בית איזי שפירא

בית אריאל ע"ש ברנקו

בית החינוך -דגניה א

בית הכרם

בית הספר האזורי משגב

בית הצייר

בית זאב-גאולים עפולה

בית חולים שלוותה

בית חינוך ע"ש רבין

בית חינוך קהילתי"קשת

בית חנוך ע"ש טוביאש

בית חנוך קהלתי חוב"ב

בית יהושע

בית יחזקאל

בית רחל שטראוס

בית שוסטרמן

בכור לוי

בלפור

בלקינד

במעלה

במעלה הסביונים

בן-גוריון נס-ציונה

בן-צבי

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן גוריון

בן יהודה מ"מ

בן צבי-עפולה

בן צבי

בן צבי

בן צבי

בן צבי

בן צבי

בני ארזים

בני ברית

בני ראם

בר לב

ברושים

ברושים

ברטוב

ברל כצנלסון נהריה

ברנדיס

ברנקו וייס

ברנקו וייס

ברנקו וייס ע"ש שייבר

ברנר

ברנר

בתי חולים וכתת-חולים

ג.יוספטל

גאולים

גאולים

גאולים א

גאון הירדן

גבורי ישראל

גבים

גבע- גבעת עדה

גבעולים

גבעון

גבעת גונן

גבעת השלום

גבעת התמרים

גבריאלי-הכרמל

גבריאלי

גדרות -עשרת

גואטמלה

גוונים-עין המפרץ

גולדה מאיר

גולדה מאיר

גולומב

גולן-נצרת עלית

גולן

גורדון – עכו

גורדון

גורדון

גורדון

גורדון

גורדון

גיורא יוספטל

גיל

גיל

גילה ממלכתי א

גילה ממלכתי ב

גילה ממלכתי ג

גילה ממלכתי ד

גילה ממלכתי תל"י

גימס רוטשילד

גלבוע-נצרת עלית

גלבוע -בית שאן

גלי עתלית

גליל

גלילות

גלים

גלים

גלעד -נצרת עלית

גמלא -קצרין

גמנסיה מודיעים

גמנסיה סוקולוב לאור

גמנסיה עברית הרצליה

גמנסיה עתידים

גמנסיה קריות פ.100

גמנסיה ראלית עש קררי

גנאור

גני אביב

גני יער

גנים

גננות וטכנאות נוף

גפנים

גרץ

גשר

דגן

דגניה

דגניה

דגניה

דוד

דוד אלעזר

דוד אלעזר

דוד בלוך

דוד בן גוריון

דוד בן גוריון

דוד ילין

דוד ילין

דוד שמעוני

דורות

דינור

דליות -יקנעם

דליות – רמות

דמוקרטי

דמוקרטי ע"ש יעקב חזן

דמוקרטי ע"ש נדב

דמוקרטי קשת

דנה

דקל- ולנאי 1

דקל – וילנאי

דקל

דקל

דקל )תוחלת(

דקלים

דקלים

דקלים

דרור

האיריסים-כרמיאל

הבונים

הבונים

הבילויים

הבית של תמר-משמר שרו

הבית של תמר שפיים

הבנים

הגבעה

הגומא אזורי כפר בלום

הגורן

הגליל

הגליל נהריה

הגמנסיה העברית

הגפן

הדמוקרטי חדרה

הדמוקרטי כנף

הדסה נעורים

הדקל -כרמיאל

הדר

הדר

הדר

הדר

הדר

הדר

הדרור

הדרים

הדרים

הוברמן

הוד

הזורע -פלגים

החורש

החצב

החשמונאים

החשמונאים

הטנה

היובל

היובל

היובל

היובל

היובל

היובל

היובל

היובל

הירדן

הלימודיה

הלל

הלל צור

המאוחד

המגינים -קרית שמונה

המגינים

המגינים

המגן

המכללה לטכנולוגיה

הממלכתי אבן חן

הממלכתי כוכב יאיר

הממלכתי צוקים

הממלכתי רבין

המנחיל

המעין

המעפילים

המפלסים

המתמיד

הנביאים

הנדיב

הנדסאים אוני' ת"א

הניסויי

הנסיוני

הנריטה סאלד

הנשיא-מ"מ. י.

הנשיא ויצמן

הס

הערבה

הפלמ"ח -כרמיאל

הפרחים-כרמיאל

הפתוח הדמוקרטי

הצבי ישראל

הצרי

הר-אדר

הר-שכניה

הר טוב

הר נוף

הראל

הראל

הראל

הראשונים מעלות

הרי אילת

הריאלי העברי חיפה

הרעות

הרעות"ע"ש יצחק רבין

הרצל

הרצל

הרצל

הרצל

הרצל

השבעה

השחר

השיטה

השלום ע"ש יצחק רבין

השרון

התבור

התומר -עכו

התומר

התחיה מ"מ ז.

התיכון המקיף נשר

התיכון הניסויי

התיכון העירוני החדש

התיכון הריאלי העברי

התיכוניה העירונית

וולדורף אדם

וייצמן-נהריה

וייצמן-עכו

וילקומיץ-ראש פינה

ויצמן

ויצמן

ויצמן

ויצמן

ויצמן

ויצמן

ויתקין

ולדורף-הרדוף

ונצואלה

ז'בוטינסקי

ז'בוטינסקי

ז.שזר-עכו

זאב זבוטינסקי

זאב זבוטינסקי

זומר

זיו בו ציון

זלמן ארן

ח.ברנר

חביב

חדשני בגין

חדשני בן גוריון

חוות הנוער הציוני

חומת שמואל מ"מ

חופים

חופית

חופית

חופית

חורשה

חט"ב בגין

חט"ב "היובל"

חט"ב א' נהריה

חט"ב אבני החושן

חט"ב אורט אפק

חט"ב אחד העם

חט"ב אחרון הבילוים

חט"ב איש שלום

חט"ב אלון

חט"ב אלון

חט"ב ארן

חט"ב ביה"ס הפתוח

חט"ב ביחד)דה שליט ב(

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן גוריון

חט"ב בן צבי

חט"ב בן צבי

חט"ב בן צבי

חט"ב בסמ"ת

חט"ב ברזילי)קציר א(

חט"ב ברנר

חט"ב גוונים

חט"ב גולדה מאיר

חט"ב גורדון

חט"ב דורות

חט"ב דפנה

חט"ב היובל

חט"ב השחר

חט"ב השרון

חט"ב חדשה ברמות יצחק

חט"ב חיים בר-לב

חט"ב חצב

חט"ב טביב

חט"ב יהונתן נתניהו

חט"ב יובלים )ירדן(

חט"ב יונתן

חט"ב יצחק רבין

חט"ב מבשרת

חט"ב מגדים כרמיאל

חט"ב מורדי הגטאות

חט"ב מיכה רייסר

חט"ב ממ' היובל

חט"ב ממ' מור

חט"ב ממ' ראשונים

חט"ב ממלכתית

חט"ב ממלכתית

חט"ב מעיין

חט"ב מעלות

חט"ב נוה הדסה

חט"ב נוה יונתן

חט"ב נחשון

חט"ב ע"ש יצחק רבין

חט"ב ע"ש קלמן

חט"ב עידנים)פארק עופ

חט"ב עמל' ע"ש גניגר

חט"ב עמלנית חלץ

חט"ב עתידים

חט"ב פיינברג

חט"ב פיינשטיין

חט"ב פסגות

חט"ב ק.הסביונים א'

חט"ב קרית גנים

חט"ב קרית חינוך

חט"ב ראשונים

חט"ב רבין

חט"ב רבין

חט"ב רבין אזור

חט"ב רימון

חט"ב רמת הדסה

חט"ב רעות

חט"ב רשיש

חט"ב שזר

חט"ב שחקים

חט"ב שניה- רמות יצחק

חט"ב שרת

חטב אייל

חטב ליאו באק

חטב עלומים

חטב עמלנית אילנות

חטב עמלנית ע'משה שרת

חטב עמלנית קורצ'אק

חטב עמלנית קורצ'ק

חטב עמלנית רגבים

חטב שזר

חטג"ר נילי

חטי"ב אלון

חטיב אורט מינקןף

חטיב פסגת זאב

חטיבה א' רוגוזין

חטיבה לגיל הצעיר

חטיבת ביניים י"א

חטיבת ביניים מיתרים

חטיבת ביניים ניסויית

חטיבת ביניים קלאבין

חטיבת בינים גפנים

חלמיש

חנה סנש

חקלאי בן שמן

חקלאי הכפר הירוק

חקלאי כנות

חקלאי נחלת יהודה

חקלאי עיינות

חרמון -נצרת עלית

חתני פרס נובל

טבנקין

טוקאייר

טכנולוגי דשנים

טכנולוגי עירוני ויצו

טכני חיל האויר

טנ"א

טרומפלדור-נהריה

טשרניחובסקי

י.ח. ברנר

י.ישעיהו

יאנוש קורצאק-ק.שמונה

יאנוש קורצאק

יבניאלי

יבניאלי

יגאל אלון-כרמיאל

יגאל אלון-מגדל העמק

יגאל אלון

יגאל אלון

יגאל אלון

יגאל אלון

יגאל אלון

יד-גיורא

יד יצחק

יד לבנים

יד לחמישה -דבורה

יד מרדכי

יד שמעון

ידלין

יהודה הלוי

יהודה הלוי

יהודה הנשיא

יהושע גן

יהלם

יובלי הבשור

יובלים

יובלים

יודפת

יוחנני

יונתן

יזרעאליה

יחד

יחד

יחדיו

יחדיו

יחדיו

יחדיו

ימית

יסוד המעלה

יסודות

יסודות

יסודי "פסגות"-יראון

יסודי 1 רמת יצחק

יסודי ארזים

יסודי הר גילון

יסודי וחט"צ

יסודי חדש בגבעת טל

יסודי חדש במרכז העיר

יסודי חדש קיסריה

יסודי מ"מ רמת כורזים

יסודי מ"מ שערי תקוה

יסודי נופים

יסודי ע"ש תמרי

יסודי רמת רבין

יעד עמלני

יעלים

יעלים

יעקב ניב

יערת העמק-מגדל העמק

יפה נוף

יפה נוף

יצחק בן צבי

יצחק בן צבי

יצחק הנשיא-ק. שמונה

יצחק רבין

יצחק רבין

יצחק רבין

יצחק רבין

יצחק רבין

יצחק רבין

יצחק רבין

יצחק רגר

יצחק שדה

יצחק שדה

יצחק שדה א

ירושלים

ירושלים

ישגב

כ"ג יורדי הסירה

כברי -מעיינות

כוכב הצפון

כינר

כישורית

כיתות בית חולים

כל ישראל חברים

כלנית -כרמיאל

כנרת קבוצה יסודי

כסולות-נצרת עלית

כפיר

כפר אורנים

כפר גלים

כפר הנוער קדמה

כפר יהושע יסודי

כפר לי

כפר נוער ניר העמק

כפר שמעון

כפר שמריהו – רשפון

כצנלסון

כצנלסון

כצנלסון

כרכור

כרמים

כרמל

כרמל וים

כרמל נצרת עלית

לאמנויות

לאמנויות בח. המיוחד

לב-טוב

לב העמק-נאות מרדכי

לבאות

להבים

לוחמי הגטאות

לוי אשכול

לוי אשכול

לוריא

לטבע סביבה וחברה

ליאו בק

למדעים ולאמנויות

לנושרים ברנקו וייס

לפיד

מ"מ לב גדרה

מ"מ מנחם בגין

מ"מ פסגת זאב ב'

מ"מ צמח השדה

מ"מ קרית ארבע

מ"מ רחביה ע"ש דוד גו

מ"מ רמב"ם

מ"מ רמת בית שמש

מ"מ רעות

מ"מד הר חומה

מ.חינוך טכנולוגי עמל

מבוא גליל-איילת השחר

מבואות

מבואות הנגב

מבועים

מגד

מגדים

מגילות

מגינים

מגן

מגן

מדעים ואמנויות עמל 1

מול גלעד אשדות יעקוב

מולדת

מולדת

מוסד יובלים

מורדי הגיטאות

מח ילדים אסף הרופא

מח ילדים בי"ח שניידר

מח"ט אשדוד

מח"ט טכנולוגי

מיוחד אונים

מיוחד כיח לחרשים

מיוחד לוטם

מיוחד עמית

מיוחד צורים

מיוחד רמים

מיוחד רעות

מישור הנוף

מישל"ב

מיתר

מיתר

מכבים-חדשני

מכלל

מכללה אזורית

מכללה טכנו' אזורית

מכללה טכנו' חיל-אויר

מכללה טכנו חיל חימוש

מכללה למינהל-פולנסקי

מכללה למינהל

מכללה למינהל ע"ש שוב

מכללת אורט

מכללת אורט בראודה

מכללת אורט ירושלים

מכללת אורט סיגלובסקי

מכללת ארזים בע"מ

מכללת הרמלין להנדסה

ממ' פינס

ממ' אהרונוביץ

ממ' אילון

ממ' בכר רוסו

ממ' גן רווה

ממ' גני הלל

ממ' גנים

ממ' המר)גני אביב ב(

ממ' הרצוג

ממ' מעבר אפק

ממ' צופה שרון

ממ' קורצאק )יסודי(

ממ' רביבים

ממ' רימון)ג.שומרון(

ממ' שדות

ממ ג'-גוונים עפולה

ממ כי"ח -צפת ב'

ממל' אורנים

ממל' מילקין

ממל' נחשונים

ממל' עומר

ממל' עליזה בגין

ממל' תושיה

ממלכתי

ממלכתי

ממלכתי א'

ממלכתי א

ממלכתי אדם

ממלכתי אזורי

ממלכתי אנצו סירני

ממלכתי אפק

ממלכתי אשכול

ממלכתי ב'

ממלכתי ב'

ממלכתי בי"ס אזורי

ממלכתי בכר

ממלכתי בן צבי

ממלכתי ג'

ממלכתי ג' נווה מנחם

ממלכתי הדר

ממלכתי הדר השרון

ממלכתי הדרים

ממלכתי ויתקין

ממלכתי חדשני אופק

ממלכתי טל

ממלכתי לב רן

ממלכתי לפיד

ממלכתי מאוחד יובלים

ממלכתי מעוז מכבים

ממלכתי משגב

ממלכתי משואה

ממלכתי מתן

ממלכתי נוה דליה

ממלכתי נוף צורים

ממלכתי נופים

ממלכתי ניצני השרון

ממלכתי ניצנים

ממלכתי עמית

ממלכתי עמל

ממלכתי צופית

ממלכתי רעים

ממלכתי שדות

ממלכתי שדות )רמז(

ממלכתי שלנו

ממלכתי תפו"ז

מנו"ף

מנור-כברי חט"ע

מנחם בגין

מנחם בגין

מנחם בגין

מנחם בגין

מנחם בגין

מנחת

מנשה אלישר

מסילות

מסילות

מעגנים

מעון גל-אור

מעון יום במר' בר'נפש

מעון פסיכיאטרי יום

מעון שקומי ניצנים

מעיין

מעיין שרה

מעלה הזיתים

מעלה הכרמל

מעלה שחרות

מעלה שחרות

מעלות דפנה יד המורה

מענית

מענית

מפתן

מפתן טבריה

מפתן אלון

מפתן ברק

מפתן דימונה

מפתן הרצליה

מפתן מגדל העמק

מפתן עכו

מפתן צפת

מפתן שבות עם

מצדה

מצודות-קרית שמונה

מצפה

מצפה ים

מצפור -בני יהודה

מצפור סביונים

מקוה ישראל כללי

מקיף ד'

מקיף דנמרק

מקיף ז' רביבים

מקיף ע"ש אלדד

מקיף ע"ש מנחם בגין

מקיף עירוני-עמל

מקיף א כללי

מקיף אורט

מקיף אורט צימטבאום

מקיף אורט אנה פרנק

מקיף אורט כרמים

מקיף אורט למדע וטכנו

מקיף אורט מגדים

מקיף אורט מעלות

מקיף אורט ע"ש אברט

מקיף אורט ע"ש גוטמן

מקיף אורט עש גרינברג

מקיף אורן-גינזבורג

מקיף אזורי ברנר

מקיף אזורי מרחבים

מקיף אזורי עמי אסף

מקיף אלון-גינזבורג

מקיף אלוני יצחק

מקיף אפרים קציר

מקיף אריאל

מקיף אשל הנשיא

מקיף באר טוביה

מקיף בית ירח

מקיף בן גוריון

מקיף בקעת כנרות

מקיף ג' העמית עמל

מקיף ג' ע"ש רוגוזין

מקיף גוונים

מקיף גילה

מקיף גליל מערבי

מקיף דנציגר

מקיף ה'

מקיף ה' כללי

מקיף הבשור

מקיף הדסים

מקיף היובל

מקיף העמק המערבי

מקיף הר וגיא

מקיף הר טוב

מקיף השרון עש רוטברג

מקיף ו'

מקיף ו ע"ש יגאל אלון

מקיף ולדורף הרדוף

מקיף ז'

מקיף ח'

מקיף חדש ע"ש רבין

מקיף חוף הכרמל

מקיף חוף השרון

מקיף חקלאי כדורי

מקיף חקלאי נהלל

מקיף ט' החדשני

מקיף טשרניחובסקי

מקיף י' אבני החושן

מקיף יהוד

מקיף כללי אורט

מקיף כללי_עמל 1

מקיף כפר סילבר

מקיף כרמל זבולון

מקיף ליאו בק

מקיף למדע ולאמנויות

מקיף מ"מ קדימה

מקיף מבואות עירון

מקיף מנור

מקיף מעין-שחר

מקיף מעלה הבשור

מקיף משגב

מקיף נופי גולן

מקיף סולם צור

מקיף סליגסברג

מקיף ע"ש יגאל אלון

מקיף ע"ש אריה מאיר

מקיף ע"ש גוטוירט

מקיף ע"ש הורביץ

מקיף ע"ש ז'בוטינסקי

מקיף ע"ש זיו

מקיף ע"ש זינמן

מקיף ע"ש יגאל אלון

מקיף ע"ש יצחק נבון

מקיף ע"ש יצחק רבין

מקיף ע"ש ליימן

מקיף ע"ש מוסינזון

מקיף ע"ש סירקין

מקיף ע"ש ספיר

מקיף ע"ש פרקאוף

מקיף ע"ש רוגוזין

מקיף ע"ש שיפמן

מקיף ע"ש שלאון

מקיף ע. דוד טוביהו

מקיף עומר

מקיף עין גדי

מקיף עינות הירדן

מקיף עירוני א'

מקיף עירוני גולדווטר

מקיף עירוני ד'

מקיף עירוני ח'

מקיף עירוני משותף

מקיף עירוני ק. חיים

מקיף עמל

מקיף עמל במעלה

מקיף עמל ליידי דיויס

מקיף עמל ע"ש נוימן

מקיף עמק החולה

מקיף עמק חרוד

מקיף עמקים-תבור

מקיף צפית

מקיף קשת

מקיף רוגוזין

מקיף רוגוזין

מקיף רוגוזין ב

מקיף שיטים

מקיף שער הנגב

מקיף שפיה

מקיף שקמה

מקיף שרת נצרת עילית

מקיף שש שנתי-צפת

מקיף שש שנתי הרצוג

מקיף שש שנתי ק. שרת

מקיף שש שנתי קוגל

מקצועי אורט שפירא

מקצועי הולץ

מקצועי לבנות ויצו

מרום

מרחבים

מרחבים

מרחבים )נאות שקמה(

מרכז חינוך אורט

מרכז לשיקום נוער

מרכז נוער טבריה

מרכז נוער ממלכתי

מרכז נוער ממלכתי

מרכז נוער עש שנך

מרכז נער ע"ש טננבאום

מרכז נער ע"ש מצקין

מרכז שיקום נוער ת"א

מרכז שיקום עש ויצמן

משאבים

משה הס

משותף עמק חרוד

משותף רימון מסילות

משכן

נאור אקסטרני

נאות

נאות אשלים

נאות אשלים אומנויות

נאות לון

נגבה

נהלל אזורי

נוה דקלים

נוה הדר

נוה חוף

נוה יעקב ממ המאוחד

נוה מדבר

נוה נאמן

נוה עוז

נוה עוז {שקמה-חדש(

נוה צאלים

נוה רם

נוה שאנן

נוה שלום-ואחד אל-סלם

נווה

נווה במדבר

נווה דקלים

נווה מנחם ע"ש מ.בגין

נווה שלום

נוף גליל

נוף ים

נוף ים

נוף ים א'

נוף ים ב'

נופי ארבל-גנוסר

נופי סלע

נופים

נופים

נופית

נורדאו

נחשוני החולה יסוד המ

נחשונים

נטופה

נטעים-הבניית התנהגות

נטעים

נטעים

ניב

ניב לחרשים

ניל"י

נילי

ניסויי על-איזורי תפן

ניצן

ניצני אשכול

ניצני הנגב

ניצני זבולון

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניצנים

ניר

ניר

נירים

נעורים

נפתלי -יבנאל

נר הגלבוע

נרקיסים

נתיב

נתיב

נתיבות-יורם

סאלד

סאלד

סאסא-נוף הרים

סביון-גני יהודה

סביון

סוקולוב

סורקיס

סטון דוד

סי פי עפולה

סלומון

סמדר

סמילנסקי

סמינר ב"י אפיקי דעה

ספיר

ע"ש אילן רמון

ע"ש הנ"ד

ע"ש הנדיב-מטולה

ע"ש זבולון המר

ע"ש יאנוש קורצ'אק

ע"ש יגאל אלון

ע"ש יצחק רבין

ע"ש יצחק רבין עי"ס

ע"ש רא"ל מרדכי גור

עדיהו

עדיני

עוז

עומרים

עופר

עופרים

עידוד

עידנים

עין גדי

עין גנים

עין הים

עין הקורא

עין הרים

עין תמר

עירוני א'

עירוני א'

עירוני א'

עירוני א' חשמונאים

עירוני א' מקיף

עירוני ג'

עירוני ג'

עירוני ג' מקיף

עירוני ד'

עירוני ד' אורט

עירוני ד' גן נחום

עירוני ד' מקיף

עירוני ה'

עירוני ה'

עירוני ה' מקיף

עירוני ו' מקיף

עירוני ו' מקיף

עירוני ח' מקיף

עירוני חוגים

עירוני ט'

עירוני טז

עירוני י' אליאנס

עירוני יא'

עירוני יב' ערב

עירוני יד'

עירוני כללי

עירוני כללי הראשונים

עירוני מסורתי

עירוני מקיף רמות

עירוני מקיף שי עגנון

עירוני משה שרת

עירוני ע"ש בליך

עירוני ע"ש בן גוריון

עירוני ע"ש שזר

עירוני עש פנחס אילון

עירוני פסגת זאב

על איזורי קשת

על"ה – מקיף למדעים

על"ה תיכון למדעים

עלומים

עלומים

עלומים

עלומים

עלי גבעה -כפר גלעדי

עליה

עליות

עליזה בגין מגדל העמק

עליזה ומנחם בגין

עמי אסף

עמישב

עמית

עמית

עמל

עמל א

עמל טכנאים והנדסאים

עמל ליידי דייויס

עמל נופרים בגליל

עמל ע"ש יגאל אלון

עמק יזרעאל-גניגר

עמק יפה

ענבלים-טבריה

ענבלים נוה אפק

עציון גבר

עצמון -נצרת עלית

ערמונים

עש-הרצפלד

עש גולדה מאיר נהריה

עש דינור

עש מיי בויאר

עתיד

עתיד בית שאן

פוירשטיין

פיכמן

פינסקר

פיק"א

פלך ע"ש רות קורמן

פסגות

פסגת זאב מזרח א

פסגת זאב מזרח ב' ממ'

פסגת זאב ממלכתי א

פסגת זאב מערב

פסגת זאב צפון

פרדס צפוני

פרוייקט 100

פרוייקט 100

פרוייקט 100 גמנסיה

פרוייקט מאה גמנסיה

פרויקט 100- גמנסיה

פרנקל גבעת שפירא

צאלים

צבר

צהלה

צוהר לטוהר

צור הדסה

צור שלום

צין

צליל

צמח א'

צפרירים

צפרירים

צפת ממלכתי ג

ק.ח אורט יד ליבוביץ

ק.חינוך אורט רחובות

קדימה

קדמה ירושלים

קדמת כנרת-עין גב

קהילתי השלום

קוממיות

קורצ'אק

קורצאק

קורצאק

קיבוץ גלויות

קישון

קישון רמת דוד

קלישר

קפלן

קפלן

קציר

קרול

קרית חינוך

קרית חינוך בן גוריון

קרית חינוך דרור

קרית חינוך יפו

קרית חינוך ע'ש רבין

קרית חינוך ע"ש רבין

קרית חנוך אורט

קרית יערים

קרית יערים

קרית עמל

קרית רבין ממ' חדש

קשת

קשת

ראשונים

ראשונים

רביבים

רביבים

רגבה אזורי

רגבים

רוזן

רוממה

רוקח

רותם

רזיאל

רימון

רימון

רימונים

רימונים

רימלט

רמון

רמות-עפולה

רמות

רמות

רמות ויצמן

רמות חפר

רמות ממלכתי ג"

רמז -נהריה

רמז

רמז

רמז

רמז

רמת אביב

רמת אפעל

רמת החיל

רמת חן

רמת מוריה

רנה קסין

רננים

רננים

רננים

רננים

רננים קרית שמונה

רעות-אור שלום

רעות-טבריה

רעות

רעות

רעות

רעות

רעות )גני דן(

רעות קהילה דתית

רעים

רעים

רעים

רעים

רעים ח.מ. טבריה

רקפת-כרמיאל

רתמים

שדות יואב

שורשים

שורשים

שז"ר

שז"ר

שזר

שזר

שזר

שזר

שזר

שחף

שחר

שיזף

שיטים

שיפר

שיקומי שחפים

שיקמים

שלב חינוך מיוחד

שלוה

שלום עליכם- בצת

שלום עליכם-מגדל העמק

שלום עליכם

שלמון

שמואל הנגיד

שמעוני

שמעוני

שנקר

שער האריות

שער הנגב

שפירא

שפרינצק

שפרינצק

שפרינצק

שפרירים-מסגרת מקדמת

שקד

שקד

שקד

שקד )לב הפארק(

שקמה

שקמים

שקמים

שריד -שגיא

שריד

שרת

שרת

שרת

שרת

שרת

שרת משה

שש שנתי שפרינצק קוגל

תבנית החינוך המוזהב

תדהר

תוחלת

תוחלת עפולה

תוכנית חיל

תומר -בית שאן

תומר

תומר רחל

תיכון'מור'מטרו-ווסט

תיכון הראל

תיכון אביב

תיכון אביב

תיכון אהל שם

תיכון אזורי מגידו

תיכון אזורי רמלה לוד

תיכון אחד העם

תיכון אתגר

תיכון בגין

תיכון ברנקו וייס

תיכון ברנקו וייס

תיכון ברנר

תיכון גבעת גונן

תיכון דה שליט

תיכון הדרים

תיכון המכללה למינהל

תיכון המכללה למנהל

תיכון ויצו לאמנויות

תיכון ומכללה למנהל

תיכון חדרה

תיכון חדש

תיכון חדש ע"ש רבין

תיכון חדש ע"ש רבין

תיכון חקלאי פרדס-חנה

תיכון טומשין

תיכון טומשין

תיכון טומשין ב"ש

תיכון טכנולוגי אורט

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון טכנולוגי נעמת

תיכון כצנלסון

תיכון לאומנויות

תיכון לחינוך וסיעוד

תיכון לחינוך סביבתי

תיכון מכבים רעות

תיכון מכללה שבח מופת

תיכון ממלכתי נתיבות

תיכון מקיף גני אביב

תיכון מקיף ע"ש רודמן

תיכון מקיף רמת גן

תיכון ע"ש בויאר

תיכון ע"ש אוסטרובסקי

תיכון ע"ש גולדה מאיר

תיכון ע"ש גלילי

תיכון ע"ש חיים הרצוג

תיכון ע"ש יצחק רבין

תיכון ע"ש קלעי

תיכון ע"ש קציר

תיכון ערב

תיכון עש יצחק בן צבי

תיכון רון

תיכון שוהם

תיכון שמעון בן צבי

תיכון ת"א

תיכון ת"א אילת

תיכון ת"א נתניה

תיכון ת"א ראשל"צ_מע'

תיכון ת"א של' אשקלון

תיכון ת"א שלוחת חיפה

תיכון ת"א שלוחת חיפה

תיכון ת"א_כפר-סבא

תיכון תל אביב

תיכון תל אביב

תיכון תלם

תיכון תלמה ילין

תכון חדרה בית-אליעזר

תכון ליד האוניברסיטה

תכון ת"א שלוחת נתניה

תכון ת"א שלוחת ראשלצ

תל-נורדוי

תל חי-קרית שמונה

תל חי

תל חי

תל"י

תלי בית וגן

תלפיות מזרח ממלכתי ב

תמיר

תקומה

תרבותא.ד.רוטשילדאביר יעקב

אבן העזר

אהבת ישראל

אהבת ישראל )חרד"ל(

אהל שילה בנות

אהל שילה בנים

אהרון הראה

אוהל יוסף יצחק

אוהל מאיר מד-עפולה

אולפנא לבנות

אולפנא בהר"ן

אולפנא בני עקיבא

אולפנא בני עקיבא

אולפנא השומרון

אולפנא וישיבת צעירים

אולפנא ירושלים

אולפנא לבנות

אולפנא לבנות

אולפנא לבנות צביה

אולפנא לבנות צפירה

אולפנא נוה רוחמה

אולפנא סגולה

אולפנא עופרה

אולפנא עופרה

אולפנא עירונית אמונה

אולפנא צביה

אולפנא צביה

אולפנא צביה לבנות

אולפנא ת. לאומנויות

אולפנא תורנית חורב

אולפנא תורנית צביה

אולפנאת זבולון

אולפנה יחודית לבנות

אולפנה לבנות אמנה

אולפנית שחם

אולפנית ישורון

אולפנית לבנות

אולפנית לבנות

אולפנית מבשרת ברוך

אולפנת הראל

אולפנת אבן שמואל

אולפנת אורות עציון

אולפנת אליעד

אולפנת אמי"ת

אולפנת בנ"ע אהל שלמה

אולפנת בנ"ע פסגת זאב

אולפנת דולב

אולפנת חפץ חיים

אולפנת לבונה

אולפנת להבה

אולפנת מטה יהודה

אולפנת נוה דקלים

אולפנת נריה

אולפנת צביה-עזתה

אולפנת צביה

אולפנת צביה יצירתית

אולפנת צביה יצירתית

אולפנת צביה מ.אדומים

אולפנת צביה מעלות

אולפנת רעיה

אולפת אמי"ת עירוני ו

אולפת בנ"ע מודיעין

אור-מנחם חב"ד בנות

אור-מנחם חב"ד בנים

אור-ע'ש זבולון המר

אור אבנר ישיבה מדעית

אור אבנר למצויינות

אור החיים

אור השחר

אור חנה

אור חנה

אור תורה סטון לבנות

אור תורה סטון לבנות

אור תורה סטון לבנים

אורות התורה מד

אורות יהודה

אורות נריה

אורות עציון בנות

אורות עציון בנים

אורט דתי לבנות

אורט דתי ע"ש ספניאן

אושא מד

אזורי אבן שמואל

אזורי דתי לבנות

אל ארצי

אלומות מד

אלוני ממרא

אליקים

אלפסי

אמונים מד

אמי"ת ירושלים

אמי"ת גוש דן

אמי"ת כפר בתיה

אמי"ת פתח-תקוה

אמי"ת תורני מדעי

אסף-מימון

אפיקים בנגב

אפרתה

ארבל מד-נצרת עלית

אריאל

אריאל

אשל אברהם

אתרוג ממ"ד

ביה"ס גולן-חיספין

ביה"ס למלאכה חב"ד

ביה"ס ממ"ד דרור

ביכורה מד-רחוב

ביס חבד ק חיים

בית-אל בנות

בית-אל בנים

בית הגדי

בית הילד נוה מיכאל

בית חורון

בית חיה

בית חיה לבנות

בית חיה מושקא

בית חנה

בית חנה

בית חנה

בית חנוך עוורים מד

בית יוסף

בית רבקה

בן עטר

בני חיל שומרון

בני חיל שומרון

בעל שם טוב מד

בר אילן מד

ברנדט ממ"ד נוה יעקב

ברנע

ברנקו וייס דתי חיפה

גבורי עציון

גוש עציון

גילה ממ"ד ב'

דביר

דביר

דולב

דיזנגוף

דעת

דקלים, ממ"ד

דרכי אבות

דתי הודיות

הארי מד צפת

הארי ממד מגדל העמק

הדסים-יקנעם עלית

המ"ד אביר יעקב

הנדיב

הקרייה

הר נוף ממ"ד בנים

הר נוף ממד בנות

הרא"ה

הראה מד

הראל

הראל מד

הראל ממ"ד

הרב מאיר עוזיאל

הרב מימון ממ"ד שלומי

הרב קוק

הרוא"ה גילה א

הרואה

הרואה

הרובע היהודי ממ"ד

הרצוג מד-עכו

התקוה ממד-אליקים

ח"ב ממ"ד )בנים(חדרה

חב"ד

חב"ד

חב"ד

חב"ד בית חנה

חב"ד עיר גנים

חב"ד בנות

חב"ד בנות

חב"ד בנים

חב"ד גבעת עדה

חב"ד חיה מושקא

חב"ד לבנים ביתר עלית

חב"ד רמת שלמה

חבד מד-נצרת עלית

חבד מד -אביטל

חברון בנות

חוני המעגל

חורב

חורב מד

חזון יעקב

חזון עובדיה

חט"ב )תיכון(ריגלר

חט"ב )תיכון(שפירא

חט"ב בנים בית אל

חט"ב בנים קרית ארבע

חט"ב דתית חדשה אשדוד

חט"ב ישיבת הדרום

חט"ב ממ"ד בן-יקיר

חט"ב ממ"ד בנים המר

חט"ב ממ"ד המר

חט"ב ממ"ד לבנים

חט"ב ממ"ד סעד דע"ת

חט"ב ממ"ד תחכמוני

חט"ב עירוני ב-ג בנות

חט"ב עמלנית חברת נער

חט"ב צביה

חט"ב תורה ומדע

חטב מ"ד בנות צביה

חטב ממ"ד נתיב נריה

חטב עמל' אבן גבירול

חטב עמלנית גולני

חטב עמלנית ישורון

חטב עמלנית שלום

חטב עמלנית תוחלת

חטי"ב ממ"ד צביה

חטי"ב תורנית לבנים

חמד אזורי ממד מירון

חמדת

חן עפרה

טכנולוגי תורני נחלים

טללים

טלמון

יב"ע בית יהודה

יבנה

יבנה

יבנה

יבנה

יד חזון

יד שבתאי

יהודה הלוי

יהלום

יהלם-מעלות תרשיחא

יוסף קארו

יורה דעה

ימין אורד

ימין הרצוג

יסודות

יסודי ממ"ד כפר דרום

יסודי ממ"ד קצרין

יעבץ

יפתח

ישורון

ישורון מ"ד

ישורון תל חנן נשר

ישיבה טכנולוגית

ישיבה לצעירים חיצים

ישיבה שעלי תורה

ישיבה תיכ' תורה ומדע

ישיבה תיכונית

ישיבה תיכונית

ישיבה תיכונית

ישיבה תיכונית אלישיב

ישיבה תיכונית אלקנה

ישיבה תיכונית ב"ע

ישיבה תיכונית בנים

ישיבה תיכונית חיספין

ישיבה תיכונית מדעית

ישיבה תיכונית נעם

ישיבה תיכונית צביה

ישיבה תכונית בר אילן

ישיבת אביר יעקב

ישיבת אהבת חיים

ישיבת אור ברוך

ישיבת אור עציון

ישיבת אחי תמימים

ישיבת אלוני הבשן

ישיבת ב"ע אדרת

ישיבת בנ"ע בית שמואל

ישיבת בנ"ע כפר הרואה

ישיבת בני-חיל

ישיבת בני עקיבא

ישיבת בני עקיבא

ישיבת בני עקיבא

ישיבת בני עקיבא

ישיבת בני עקיבא

ישיבת בני עקיבא

ישיבת בני צבי בית אל

ישיבת בר יוחאי

ישיבת דברי חיים

ישיבת הבוכרים

ישיבת הדרום

ישיבת הזורעים

ישיבת הישוב החדש

ישיבת הרב עמיאל

ישיבת הרמב"ם וב'יוסף

ישיבת השומרון

ישיבת חורב

ישיבת ים לצעירים

ישיבת יקירי ירושלים

ישיבת כפר גנים

ישיבת מטה בנימין

ישיבת מעלות הראי"ה

ישיבת מערבא

ישיבת מקור חיים

ישיבת נהורא

ישיבת נוה הרצוג

ישיבת נוה שמואל

ישיבת נחלים

ישיבת נר תמיד

ישיבת נתיב מאיר

ישיבת נתיבות יוסף

ישיבת שעלבים

ישיבת תומכי תמימים

ישיבת תומכי תמימים

ישיבת תיכון בני בינה

ישיבת תיכון קול מבשר

ישיבת תקות יעקב

כוכב השחר

כוכב יעקב

כינור דוד

כפר אדומים

כפר הנוער בני הגולן

כפר הנוער הדתי

כרמל-נתיב אליעזר

לביא אזורי ממד

לוין )גבעת שרת(

מ"ד אוהל שלום

מ"ד אריאל

מ"ד בנות נועם הצבי

מ"ד יסודי הרואה

מ"ד מורשה

מ"ד מעלות חיים

מ"ד נאות דוד

מ"ד נועם )עציון(

מ"ד נועם הצבי-בנים

מ"ד שבי שומרון

מאיר מד-בית שאן

מגדל אור – בנות

מגדל אור

מד בנות נצח ישראל

מדעי תורני

מדעים

מדרשיית הגליל

מדרשיית עמליה

מדרשית נעם

מודיעים מד

מוהליבר מד

מוסדות בני עקיבא

מוריה

מוריה

מוריה

מוריה

מוריה

מוריה

מוריה מד-עפולה

מוריה מד

מוריה ממ"ד כרמיאל

מוריה תיכון תורני

מורשה

מורשה

מורשה

שם מוסד

מורשת זבולון)ק.רבין(

מורשת ישורון

מורשת משה מד

מח' ילדים לניאדו

מחלקת ילדים

מיוחד גולני בית שאן

מיוחד דתי רבי עקיבא

מיוחד מוריה

מיוחד ניצנים מד

מימון

מימון מד

מירון

מירון מד

מכון לציון ברינה

מכללה טכ' ע"ש סיטרין

מכללת אמי"ת תל-אביב

ממ"ד ברויאר

ממ"ד אור השרון

ממ"ד סיני

ממ"ד אבן שוהם

ממ"ד אבני החושן

ממ"ד אבני חפץ

ממ"ד אוהל מאיר

ממ"ד אוהל שלום

ממ"ד אוהל שרה

ממ"ד אור זבולון

ממ"ד אור שמחה

ממ"ד אור תורה

ממ"ד אור תורה

ממ"ד אפרתי

ממ"ד אריאל

ממ"ד אריאל

ממ"ד ביל"ו

ממ"ד בית מרגלית

ממ"ד במעלה

ממ"ד בנות חב"ד ב

ממ"ד בנות נחלת צבי

ממ"ד בנות נחשון

ממ"ד בנים חב"ד ב

ממ"ד בנים נחלת צבי

ממ"ד בנים נחשון

ממ"ד בר אילן

ממ"ד בר אילן

ממ"ד בר אילן

ממ"ד ברקאי לבנים

ממ"ד גבעת ושינגטון

ממ"ד גבעת זאב

ממ"ד הגבעה הצהובה

ממ"ד המר)בית אפרים(

ממ"ד הצבי – קשת

ממ"ד הראל

ממ"ד הרי"ן

ממ"ד חב"ד -יבנאל

ממ"ד חב"ד

ממ"ד חב"ד אוהל יצחק

ממ"ד חב"ד בנים

ממ"ד חב"ד ד'

ממ"ד חבד בנות ח.מושק

ממ"ד חבד בנים ד.מנחם

ממ"ד טללי אורות

ממ"ד יבנה

ממ"ד יבנה

ממ"ד יחידני

ממ"ד יסודות

ממ"ד יסודי אלקנה

ממ"ד יסודי יבנה

ממ"ד יקיר

ממ"ד ישורון

ממ"ד ישורון

ממ"ד כוכב יאיר

ממ"ד כפר גנים

ממ"ד לבנות )יסודי(

ממ"ד לבנות שלהבת

ממ"ד לבנים )יסודי(

ממ"ד לבנים שלהבת

ממ"ד לפידים

ממ"ד מודיעים

ממ"ד מורשת

ממ"ד מורשת זבולון

ממ"ד מימון

ממ"ד מעלה שמעוני

ממ"ד מעלות משולם

ממ"ד משואה

ממ"ד נועם-כפר בתיה

ממ"ד נועם

ממ"ד נועם

ממ"ד נועם טבריה

ממ"ד נועם המאירי

ממ"ד נר עציון

ממ"ד סיני

ממ"ד סיני

ממ"ד סיני

ממ"ד סיני

ממ"ד עוזיאל

ממ"ד עמיעד

ממ"ד עציון

ממ"ד פדואל

ממ"ד פסגת דוד

ממ"ד צורים

ממ"ד צמח השדה

ממ"ד רמב"ם

ממ"ד רמב"ם

ממ"ד רמב"ם

ממ"ד רמב"ם

ממ"ד רמב"ם

ממ"ד רעות

ממ"ד רש"י

ממ"ד רשב"י

ממ"ד שאול המלך

ממ"ד שח"ל

ממ"ד שילה

ממ"ד שילה

ממ"ד שכטרמן

ממ"ד תחכמוני

ממ"ד תחכמוני

ממד בירב -צפת

ממד יד אליהו

ממד נעם

ממלכתי דתי

מעגלים

מעלה התורה בנות

מעלה התורה בנים

מעלה מד

מעלה מכמש

מעלות

מעלות נסים ממד עפולה

מעלות נריה

מפתן אלונים

מפתן אלמוג

מפתן ארזים

מפתן בית חגי

מפתן חרמון

מפתן טירת הכרמל

מפתן ממ"ד חזני

מפתן ממ"ד נחשונים

מפתן מעינות

מפתן קרית ים

מצפה

מצפה יריחו

מקוה ישראל דתי

מקור חיים

מקור חיים מד

מקיף דתי הימלפרב

מקיף אולפנת צביה

מקיף אמי"ת

מקיף בנ"ע ימין הרצוג

מקיף דתי

מקיף דתי

מקיף דתי אמי"ת

מקיף דתי אורט

מקיף דתי אמי"ת

מקיף דתי אמי"ת פירסט

מקיף דתי אמי"ת קנדי

מקיף דתי אפלמן

מקיף דתי אריאל

מקיף דתי ג'ינוגלי

מקיף דתי גרוס

מקיף דתי חבד בית חנה

מקיף דתי חדש לבנות

מקיף דתי יהודה

מקיף דתי לבנים

מקיף דתי ע"ש לוינסון

מקיף דתי ע"ש רוגוזין

מקיף דתי עזתה בנות

מקיף דתי עירוני ב'

מקיף דתי רוגוזין

מקיף דתי שש שנתי

מקיף יש'תכונית מדעית

מקיף לבנים במעלה

מקיף ממ"ד

מקיף ממ"ד יגאל אלון

מקיף שדה אליהו

מקיף שש שנתי

מקצועי אחוזת יעקב

מקצועי בית בלומה

מקצועי דתי לבנים

מרכז חנוכי יד בנימין

מרכז נוער

מרכז נוער

מרכז נוער דתי

מרכז נוער דתי

מרכז נוער ממ"ד

משואה

משואת נריה

מתתיהו

נאות קטיף – בנות

נאות קטיף – בנים

נאות שושנים ממד

נוה חנה לבנות

נוה עמיאל

נוה עציון בנות

נוה צוף

נווה ציון – ורדימון

נועם – נריה

נועם

נועם בנים רמות

נועם אורות הנגב

נועם בנות פסגת זאב

נועם בנות ק.משה

נועם בנות רמות

נועם בנים פסגת זאב

נועם בנים ק.משה

נועם חדרה

נועם חיים

נחלים

נחלת בנימין בנים

ניצן מד

ניר

ניר עציון

נעורים

נצח ישראל

נצרים

נתיב

נתיב אליהו

נתיב זבולון

נתיב יצחק

נתיב מאיר-מעלות

נתיבי נועם

נתיבי נועם דתי

נתיבי עם

סגולה מד

סוסיא-ישיבת בני"ע

סוסיא

סיני

סיני

סעדיה גאון מד

עוזיאל

עוזיאל

עוזיאל

עוזיאל מד-קרית שמונה

עוזיאל מד

עי"ס ממ"ד לבנים פסגה

עיוני דתי מדעי אמי"ת

עירוני ב' ישיבה

עירוני דתי בית וגן

עירוני דתי בנות

עירוני דתי המתמיד

עירוני דתי יבנה

עירוני דתי לפקידות

עירוני דתי רוטשילד

עירוני דתי תחכימוני

עירוני ח' דתי בילו

עירוני יבנה

עירוני תורני ב' ג'

עמיאל רמב"ם מד

עמרם גאון מד

עציון

עציון מד

עציון מד

עקיבא מד

עשה חייל

פאר עם

פלך ע"ש רות קורמן

פסגות

פסגת זאב מז ממד

פרדס הרב אליהו

צמח ב'

צמח צדיק )רמב"ם(

צעד קדימה

צפורי מד

קבוצת יבנה

קול יעקב

קרית ארבע בנים

קרית החינוך אמי"ת

קרית חינוך

קרית נוער ירושלים

ראשית

ראשית

רבי עקיבא

רמב"ם

רמב"ם

רמב"ם

רמבם

רמבם מד-בית שאן

רמבם מד-נהריה

רמבם מד-עכו

רמבם מד-קרית שמונה

רמבם מד

רמות ממ"ד א'

רמות ממ"ד ב'

רמת מודיעין

רננות

רשב"י

שבט סופר

שדה אליהו משותף דתי

שדה יעקב מד

שדי חמד

שחר

שילה

שילה

שילה

שילה מד

שילוב בת עין

שלום מד

שעלי תורה

שפיר

שקד

שרשים מד

שש שנתי דתי יבנה

ת"ת חברון

ת"ת מורשה

ת.דתי למדעים ע"ש המר

תדהר

תו"ם חרב לאת

תורה ומלאכה ע"ש פנקס

תורני-נועם

תורני

תורני אורות בנות

תורני אורות בנים

תורני ואולפ' בר אילן

תורני חדש ממ"ד

תורני לבנות ב.שולמית

תורני מדעי-עץ החיים

תורני מדעי נועם

תורני נסויי בנות פלך

תורני נסויי הרטמן

תחכמוני

תחכמוני מד-בית שאן

תחכמוני מד-טבריה

תחכמוני מד

תיכון בית חנה

תיכון גבעת ושינגטון

תיכון הראל

תיכון חדש בנים

תיכון מקיף דתי לוד

תיכון שפיר

תיכון שש שנתי לבנים

תלפיות

תלפיות מזרח ממ"ד

תקוע

 

 

 

 

אביר יעקב

אבן ישראל

אבני מילואים

אדרת אליהו

אהבה ושלום

אהבת ציון)בנות(

אהבת תורה המסורה

אהל חנה

אהל חנה

אהל משה בנות

אהל שרה בית חנוך

אהל שרה מרכז שלמה

אהלי תורה

אהלי תפארת משה

אוהל אשר

אוהל אשר

אוהל ברכה

אוהל יהושע

אוהל תורה

אוהל תמר

אולפנת דרכי נעם

אולפנת למרחב

אוצר החיים

אוצר החיים בנות

אוצר החיים מעורב

אור אבנר

אור אבנר

אור אברהם

אור אלחנן

אור אליעזר

אור האמת

אור וערכים

אור זורח

אור חדש – בנות

אור חדש לבנים ולבנות

אור חנה

אור לציון/בנות

אור מנחם

אור מרגלית

אור סיני )בנות(

אור שלום )מעורב(

אור שרגא

אור תורה

אורה ברמה,)בנות(

אורות )מעורב(

אורות הפסגה

אורות התורה

אורות מרים

אילת השחר )מעורב(

איתמר )מעורב(

אלקבץ

אלקבץ

אמרי בינה

אמרי חיים

אמרי צבי

אמת ואמונה-סלונים

אמת ואמונה

אמת ושלום )מעורב(

אפיקים סולם

ארזי הלבנון אונגוור

ארשת בית יעקב

אש דת

ב"י אהלי שמעון

ב"י אוהל אסתר

ב"י אוהל חסיה טלזסטו

ב"י אוהלי אליעזר

ב"י אוהלי ספר

ב"י אור חדש

ב"י אחוזת ברכפלד

ב"י אלשיך צפת

ב"י באר יעקב

ב"י בובוב

ב"י בית אשר המסילה

ב"י בית הילד

ב"י בית מרגלית

ב"י ביתר עלית

ב"י ברסלב באר מרים

ב"י דרך החיים

ב"י הצפון

ב"י הרב כהנמן

ב"י ויזניץ בית לאה

ב"י זכרון מאיר

ב"י זכרון מאיר ב"ב

ב"י חורב אשדוד

ב"י חסידי ירושלים

ב"י חסידי רמות

ב"י יהודה הנשיא

ב"י יסודי חסידי

ב"י יסודי רכסים

ב"י ישמח משה

ב"י מאור חיים

ב"י מכתב מאליהו

ב"י מנוחה ונחלה

ב"י מסורת ישראל

ב"י מעלה עמוס

ב"י נוה אחיעזר

ב"י נוה שלום רמלה

ב"י נוה שרת

ב"י נצח ישראל

ב"י נתיבות משה

ב"י נתיבות נוה יעקב

ב"י עזרת תורה

ב"י עטרת שיח

ב"י עכו ציבורי

ב"י קוממיות

ב"י ראשל"צ

ב"י רמת אהרון

ב"י רמת בית שמש

ב"י רמת שלמה

ב"י שילה

ב"י שער אהרון

ב"י תבונת יעקב

ב.חינוך לבנות באידיש

ב.חינוך לבנות באידיש

באבוב

באבוב

באר החיים )מעורב(

באר יהושע

באר יצחק

באר מרים

באר מרים )בנות(

בי סמינר רמות שמסיאב

בי"ס בית שולמית

בי"ס ברכת ישראל

בי"ס חב"ד לבנות

בי"ס חכמת רחמים

בי"ס יבוא ברינה

בי"ס יוסף ה' עליכם

בי"ס סמינר בנות ציון

בי"ס שובו חופים

בי"ס תיכון קהילתי

ביה"ס אורחות בינה

ביה"ס ע"ש דביקו

ביה"ס קדימה

בינה ודעת

בינה ודעת בנות-רחל

בינה ודעת בנות רחל

ביס לבנות אורה ושמחה

בית-מנחם תורני)מעורב

בית אהרן וישראל

בית אחיעזר

בית ברכה

בית דוד

בית דוד

בית חדש

בית חוה

בית חיה מושקא

בית יוסף )בנות(

בית יוסף )מעורב(

בית יעקב

בית יעקב

בית יעקב

בית יעקב

בית יעקב "נפש"

בית יעקב אבות

בית יעקב אבות

בית יעקב אביעזרי

בית יעקב אהל חיה

בית יעקב אוהל רחל

בית יעקב באידיש

בית יעקב באר מרים

בית יעקב בית וגן

בית יעקב בית ישראל

בית יעקב בנות

בית יעקב בנות אלעד

בית יעקב בנות שרה

בית יעקב בתיה

בית יעקב גבעת שאול

בית יעקב גור

בית יעקב גור

בית יעקב גור ערד

בית יעקב דרכי רחל

בית יעקב הארי

בית יעקב הדסים

בית יעקב הדסים

בית יעקב החדיש

בית יעקב החדש

בית יעקב המסילה

בית יעקב הר נוף

בית יעקב חסידי

בית יעקב חסידי

בית יעקב חסידי אשדוד

בית יעקב טבריה

בית יעקב יסודות

בית יעקב כה תאמר

בית יעקב לבנדה

בית יעקב מגן אבות

בית יעקב מטרסדורף

בית יעקב מעיין החנוך

בית יעקב מרגלית

בית יעקב מרכז

בית יעקב מרכז

בית יעקב מרכז

בית יעקב נוה יעקב

בית יעקב נווה יוכבד

בית יעקב נתיבות משה

בית יעקב נתניה

בית יעקב סיני

בית יעקב ע"ש י' וולף

בית יעקב עוז והדר

בית יעקב עלי באר

בית יעקב עמנואל

בית יעקב פ"ת

בית יעקב פתח תקוה

בית יעקב קארו

בית יעקב קרטשנוף

בית יעקב קרית ספר

בית יעקב ראש העין

בית יעקב רחובות

בית יעקב רמות פולין

בית יעקב רסג ת"א

בית יעקב תהילה

בית יעקב תורני חסידי

בית ישראל_אשדוד

בית לוי יצחק חב"ד

בית מדרש אור השלום

בית מדרש הרב פטאל

בית מלכה

בית מלכה

בית מלכה

בית מלכה ב"ב

בית מלכה י-ם

בית עולות

בית פייגא לבנות

בית רבקה

בית שאן אדיר-מעורב

בית שי

בלז_מחזיקי הדת אשדוד

בנות הדסה

בנות החיל

בנות התשב"ר

בנות ובית יעקב ביתר

בנות ויזניץ

בנות ויזניץ

בנות חייל בנות

בנות לאה

בנות מנחם

בנות ציון

בנות תפארת

בני אהרן

בני משה

בני משה אהל יצחק

בנייהו

בעלזא

בפי ישרים

ברכת יוסף

ברכת ישראל )מעורב(

ברכת שמואל

ברכת שמואל

בת מלך

בת ציון

גאולה

דורשי יחודך

דחסידי גור

דמשק אליעזר ויזניץ

דעת ומוסר

דרך אמת

דרכי אבות צאנז

דרכי אבות צאנז

דרכי אבות צאנז ביתר

דרכי אבותינו

דרכי בינה

דרכי חיים

דרכי חינוך

דרכי נעם

דרכי שלום

הבאר

הבן יקיר לי

הדמוקרטי בלב השרון

הדר ציון

הדרת תורה

המסלה

הצנע לכת

הרבצת תורה

הרמבם )מעורב(

התיכון התורני

ויזניץ

ותתפלל חנה – בנות

זכרון מאיר

חב"ד אור מנחם

חדר ראשון לציון

חוג חתם סופר יסודי ה

חוות דעת

חוות דעת

חידה"ר

חידה"ר

חידושי הרי"ם

חיי שרה בנות

חינוך ברמה לבנות

חכמת שלמה

חמדת התורה

חנוך לנער

חנוך לנער

חניכי הישיבות

חסדי אבות

י'מדעית מדרשית הגליל

יד אורה

יד אשר

יד חרוצים

ידיד ה'

יחל ישראל

יחל ישראל

יחל ישראל

ילדי אתרוג

ים התורה

יסודות התלמוד

יסודי שערי תורה

יסודי ת"ת בוסטון

יסודי תורני סביבתי

יעלה ויבוא תפארת

יקירי ירושלים

יקירי רכסים

ירים משה

ישיבה – קרית חינוך

ישיבה לצעירים

ישיבה לצעירים

ישיבה לצעירים

ישיבה לצעירים

ישיבה לצעירים

ישיבה לצעירים גור

ישיבה לצעירים יסודות

ישיבה קטנה למצויינים

ישיבה תורה אור

ישיבה תיכונית למרחב

ישיבה תיכונית צביה

ישיבת אברהם אלימלך

ישיבת אבשלום

ישיבת אהל משה

ישיבת אוהל מועד

ישיבת אוהל שמחה

ישיבת אוהל שמעון

ישיבת אונגוואר

ישיבת אור אלחנן

ישיבת אור גאון

ישיבת אור ישראל

ישיבת אור מאיר שמחה

ישיבת אור משה

ישיבת אור שרגא יצחק

ישיבת אורחות חיים

ישיבת אורחות תורה

ישיבת אלכסנדר

ישיבת אמרי אמת

ישיבת אמרי נועם

ישיבת אמרי שאול

ישיבת אמרי שפר

ישיבת באור שמואל

ישיבת באר התורה

ישיבת באר יהודה

ישיבת בית אברהם

ישיבת בית אשר

ישיבת בית דוד

ישיבת בית דוד

ישיבת בית חלקיה

ישיבת בית יוסף

ישיבת בית ישראל

ישיבת בית מאיר

ישיבת בית מדרש עליון

ישיבת בית מנחם

ישיבת בית מרדכי

ישיבת בית מרדכי

ישיבת בית רבי שמעיה

ישיבת בית שפירא

ישיבת בני יוסף

ישיבת ברכת אפרים

ישיבת ברכת יצחק

ישיבת ברכת משה

ישיבת ברסלב

ישיבת גאון צבי

ישיבת דובר שלום

ישיבת דעת תורה

ישיבת דרך התורה

ישיבת דרכי משה-אברהם

ישיבת דרכי נעם

ישיבת היכל אוריה

ישיבת היכל התורה

ישיבת ויזניץ

ישיבת זהר התורה

ישיבת זכרון אליעזר

ישיבת זכרון דוד

ישיבת זכרון סיני

ישיבת זרע יצחק

ישיבת חברון גאולה

ישיבת חומת ציון

ישיבת חזון יחזקאל

ישיבת חזון נחום

ישיבת חזון נחום

ישיבת חזון נחום

ישיבת חיי משה

ישיבת חכמי לובלין

ישיבת חכמת שלמה

ישיבת חנוך לנער

ישיבת חסידי בעלז

ישיבת חסידי גור

ישיבת חסידי גור

ישיבת חסידי דאראג

ישיבת טבריה

ישיבת יד אהרון

ישיבת יד אזוב

ישיבת יד יואב

ישיבת יוסף לקח

ישיבת ים התלמוד

ישיבת יראי שמים

ישיבת ישמח משה

ישיבת כוכב מיעקב

ישיבת כנסת הגדולה

ישיבת כנסת התורה

ישיבת כנסת חזקיהו

ישיבת כנסת יצחק

ישיבת כנסת יצחק

ישיבת כנסת יששכר

ישיבת כסא רחמים

ישיבת כתר התורה

ישיבת מאור אליהו

ישיבת מאור ישראל

ישיבת מאור מנחם

ישיבת מגדל תורה

ישיבת מגן הילד

ישיבת מי השילוח

ישיבת מיר

ישיבת מיר לצעירים

ישיבת מסילת התורה

ישיבת מסילת ישרים

ישיבת מעין התלמוד

ישיבת מעלה חבר

ישיבת מעלות התורה

ישיבת מעלות חיים

ישיבת מענה שמחה

ישיבת מרכז תורה אור

ישיבת משך חוכמה

ישיבת משכן התורה

ישיבת משכן יעקב

ישיבת משכן ישראל

ישיבת משכן ציון

ישיבת משכן שלמה

ישיבת משכן שמעון

ישיבת משכנות הרועים

ישיבת נוה ארץ

ישיבת נזר התורה

ישיבת נחלת אשקלון

ישיבת נחלת אשר

ישיבת נחלת דוד

ישיבת נחלת משה

ישיבת נר ישראל גור

ישיבת נר שמואל

ישיבת נתיבות התלמוד

ישיבת נתיבות חיים

ישיבת נתיבות יעקב

ישיבת סטריקוב

ישיבת סלבודקה כנסת י

ישיבת עוז ליששכר

ישיבת עטרת ישראל

ישיבת פאר השלום

ישיבת פאר התלמוד

ישיבת פאר משה

ישיבת פונוביץ

ישיבת פוניבז'

ישיבת פורת יוסף

ישיבת פורת יוסף

ישיבת פורת יוסף גאול

ישיבת צדקת יוסף

ישיבת ציון לאברהם

ישיבת צמח צדיק

ישיבת צמח צדיק ויז'נ

ישיבת קדושת ציון

ישיבת קול יהודה

ישיבת קניני התורה

ישיבת קרלין סטולין

ישיבת קרן אורה

ישיבת ראדין

ישיבת ראשית חכמה

ישיבת שאול ומרי טויל

ישיבת שארית יוסף

ישיבת שערי ציון

ישיבת שערי תורה

ישיבת שערי תשובה

ישיבת שפת אמת

ישיבת שפתי צדיק

ישיבת תהילת שלמה

ישיבת תומכי תמימים

ישיבת תומכי תמימים

ישיבת תורה אור אשדוד

ישיבת תורה והוראה

ישיבת תורה והוראה

ישיבת תורה ושלום

ישיבת תורת אמת

ישיבת תורת חסד

ישיבת תורת ישראל

ישיבת תורת מאיר

ישיבת תורת מנחם

ישיבת תורת רפאל

ישיבת תושיה לצעירים

ישיבת תפארת-מרדכי

ישיבת תפארת התלמוד

ישיבת תפארת ישראל

ישיבת תפארת משה

ישיבת תפארת ציון

ישכיל פיהו

ישמח משה

כלל חסידי לאנשי י-ם

כלל חסידי קרית הבעשט

כנסת יהודה

כנסת יחזקאל

כנסת יצחק

כנסת מאיר

כסא רחמים

כתב סופר

כתב סופר

לוית חן

לחם ביכורים

מ. חינוכי בנות מוריה

מ. חינוכי למצטיינות

מ.חינוך בית וינשטיין

מ.חינוכי תורני חורב

מאורות התורה

מבשר טוב

מגדל אור בנות

מגדל אור בנים

מגדלות

מגן אבות

מגן אבות

מגן אברהם

מגן הלב אשדוד

מגן הלב בית שמש

מדרש יחיאל

מוסד וינגרטן

מוסדות דרך פיקודייך

מוסדות הר ציון

מוסדות חנוך אור חיים

מוסדות חסידי בעלזא

מוסדות חסידי בעלזא

מוסדות טשכנוב

מוסדות מגדל אור

מוסדות תורה ושלום

מורשת דליה חיי שרה

מכון אהרון וישראל

מכון אורות כרמיאל

מכון בית יעקב למורות

מכון דניאל

מכון הברכה

מסילהבערבה שושנתיעקב

מעוז התורה

מעיין

מעיין חיים ושלום

מעיין חיים ושלום בנו

מעינות)בנות(

מעלות בית יעקב

מענה שמחה חתם סופר

מקור ברוך סרט ויזניץ

מקצועי בית יעקב

מקצועי בית יעקב

מקצועי בית יעקב

מקצועי בית יעקב

מרכז חינוך לבנות

מרכז ישיבות וכוללים

מרכז מוסדות נדבורנה

מרכז תורני בנות ציון

מש"י מרכז שקום ילדים

משכן התורה

משכן ראובן

משכנותיך ישראל

משמרת מאיר

נאות אסתר בנות

נאות מרגלית)מעורב(

נאות שמחה

נאות שמחה

נהג כצאן יוסף

נודע בשערים

נוה חוה

נוה חנה בנות

נווה אריאל )מעורב(

נוות ישראל

נות ישראל

נזר שראל

נחלת אפרים

נחלת יצחק ולאה

נחלת שמואל

נעם התורה

נעם מנחם

נער ישראל

נר לרחל ובניה ע"ה

נתיב אור

נתיב התורה נטעי אורה

נתיבות התורה

נתיבות התורה

נתיבות חכמה

נתיבות רבקה

נתיבות רבקה )בנות(

נתיבי אור )מעורב(

סדיגורא

סוכת דוד

סמינר ב"י למדעי מחשב

סמינר בית יעקב

סמינר בית יעקב

סמינר בית יעקב ב.שמש

סמינר בית יעקב החדש

סמינר בית יעקב החדש

סמינר בית יעקב צפת

סמינר הרב כהנא

סמינר הרב מאיר

סמינר לבנות אלקיים

סמינר לבנות ירים משה

סמינר עטרת רחל

סמינר תהילה

עוללים

עטרת אסתר )בנות(

עטרת הלויים

עטרת התורה

עטרת חיה

עטרת חיים )מעורב(

עטרת חן

עטרת חנה )בנות(

עטרת מרדכי

עטרת שלמה

עיוני בית יעקב

עלה

עלה ירושלים

עמלה של תורה

עמק דבר

עצמונה

עצת אמת

פאר יוסף

פני מאיר )מעורב(

פסגת יצחק

ק. יעקב שערי ציון

ק.תורנית טכ בית שלמה

קדושת ציון

קהילת יעקב

קול ברמה

קול יהודה )מעורב(

קרית המתיבתא

קרית חינוך אשדוד

קרית חינוך לבנים

קרלין סטולין

קרלין סטולין

קרן אור

רבי חיים בן עטר

רוזין

רמת אהרון-אור מרדכי

רש"י )מעורב(

רשב"י )מעורב(

שאגת אריה

שארית יעקב

שובו-מעורב

שובו-מעורב

שובו-מעורב

שובו-מעורב

שובו-מעורב

שובו-מעורב

שובו-מעורב

שובו – מעורב

שובו

שובו אשדוד-מעורב

שובו ירושלים

שובו להבים ירושלים

שובו לוד-מעורב

שובו ניצנים-מעורב

שובו נס ציונה-מעורב

שובו נתניה-מעורב

שובו ערד-מעורב

שושנים לבנות

שיח יצחק

שיח סוד אוצר ירושלים

שיח סוד בית מצודות

שיח סוד בנות

שירת דבורה

שירת משה

שלהבת הדרום)בנות(

שם משמעון

שער אליעזר

שער שמעון

שער שמעון אור תורה

שערי בינה

שערי ציון תפארת חיים

שערי תורה

שערי תורה

שתילי זיתים

ת'ת ברסלב

ת'ת וזאת הברכה

ת'ת יחי ראובן

ת'ת קרית הרצוג

ת'ת תשב'ר אמשינוב

ת"ת אבני צדק_אבני_של

ת"ת אהבת משה

ת"ת אהבת ציון

ת"ת אהל משה

ת"ת אהלי אברהם

ת"ת אהלי יעקב

ת"ת אוהל התורה

ת"ת אוהל מועד

ת"ת אור גאון

ת"ת אור דוד

ת"ת אור האמת

ת"ת אור חדש

ת"ת אור חדש

ת"ת אור חדש_הר-נוף

ת"ת אור חיה

ת"ת אור ירושלים

ת"ת אור לציון

ת"ת אור מאיר

ת"ת אור מלכה – חב"ד

ת"ת אחינועם

ת"ת איש מצליח

ת"ת ארזי ביתר

ת"ת ב"י חדרה

ת"ת באר חיים מרדכי

ת"ת באר מיים חיים

ת"ת בית אשר

ת"ת בית ברכה

ת"ת בית דוד ושלמה

ת"ת בית דוד חולון

ת"ת בית חנוך ק.הרצוג

ת"ת בית יהודה

ת"ת בית יוסף

ת"ת בית יצחקי

ת"ת בית ישראל

ת"ת ביתר עלית

ת"ת במסילה נעלה

ת"ת בן איש חייל

ת"ת בן פורת יוסף

ת"ת בני ציון

ת"ת בני ציון

ת"ת בני ציון שילה

ת"ת בעל"ז

ת"ת בעקבי הצאן

ת"ת בת – עין

ת"ת בתי אבות

ת"ת גור ערד

ת"ת גירסת ישראל

ת"ת דחסידי גור

ת"ת דעת זקנים

ת"ת דעת מבינים

ת"ת דרך המלך

ת"ת דרך חסידים

ת"ת דרך ישרים

ת"ת דרכי חיים

ת"ת דרכי תורה

ת"ת הבית היהודי

ת"ת הדסים תפרח

ת"ת הדר יוסף

ת"ת הדרת ירושלים

ת"ת הדרת תורה

ת"ת החדש_בעקבי הצאן

ת"ת המאוחד

ת"ת המסורה

ת"ת הר נוף

ת"ת הרא"ם

ת"ת הראם

ת"ת הרבצת התורה

ת"ת הריף

ת"ת וב"H יסודי התורה

ת"ת וב"י אפיקים

ת"ת וב"י בני עמי

ת"ת וב"י גור

ת"ת וב"י דרכי נעם

ת"ת וב"י הרמב"ם

ת"ת וב"י חצור הגללית

ת"ת וב"י חשמונאים

ת"ת וב"י נוה צבי

ת"ת וב"י נתיבות משה

ת"ת וב"י עמיחי כרמיא

ת"ת וב"י שערי ציון

ת"ת וב"י שערי תורה

ת"ת וב"י תורת משה

ת"ת ובי' באר שבע ד'

ת"ת ובי' וולפסון

ת"ת ובי' חורב רמת גן

ת"ת ובי' חזון יחזקאל

ת"ת ובי' יחד

ת"ת ובי' ישורון

ת"ת ובי' מסורת אבות

ת"ת ובי' מרכז באר שב

ת"ת ובי' נר ישראל

ת"ת ובי' נתיבות משה

ת"ת ובי' נתיבות משה

ת"ת ובי' נתיבות משה

ת"ת ובי' נתיבות משה

ת"ת ובי' סיני יבנה

ת"ת ובי' שילה דימונה

ת"ת ובי' שערי ציון

ת"ת ובי'מדעים ויהדות

ת"ת וזאת הברכה

ת"ת וזאת הברכה

ת"ת זיו התורה

ת"ת זכרון יעקב

ת"ת זכרון מאיר

ת"ת זכרון מאיר ב"ב

ת"ת זכרון צבי

ת"ת חבד

ת"ת חיי עולם

ת"ת חכמת שלמה

ת"ת חניכי הישיבות

ת"ת חסידי אור

ת"ת חסידי סקווירא

ת"ת חפץ חיים

ת"ת יגדיל תורה

ת"ת יגדיל תורה

ת"ת ילדי חן

ת"ת יסדת עוז

ת"ת יסודי התורה

ת"ת יסודי התורה רה"ע

ת"ת יסודי התורה ת"א

ת"ת יקירי ירושלים

ת"ת ירום משה

ת"ת ישועת יעקב_יוסף

ת"ת כינור לדוד

ת"ת כלל חסידי

ת"ת כתר תורה ראדומסק

ת"ת לבני תורה ספרדים

ת"ת לויכטר

ת"ת לילדי צ'רנוביל

ת"ת לקח טוב

ת"ת מאור ישראל

ת"ת מאיר עיני ישראל

ת"ת מאיר עיניים

ת"ת מגן הילד

ת"ת מוריה

ת"ת מורשה

ת"ת מורשה

ת"ת מכתב מאליהו

ת"ת מנוחה וקדושה

ת"ת מסורת ישראל חיפה

ת"ת מעיין בית יוסף

ת"ת מעיין חיים ושלום

ת"ת מעלה מכמש

ת"ת מעשה חייא

ת"ת מפי עוללים

ת"ת מפי עוללים

ת"ת מרחביה

ת"ת מרכז ב"ב

ת"ת משיבת נפש

ת"ת משכן שמעון

ת"ת משכנות יעקב

ת"ת משנת יהודה

ת"ת נווה שלום

ת"ת נחליאל )בנות(

ת"ת נחלת מאיר

ת"ת נחמת ציון

ת"ת נטעי ראובן

ת"ת ניצני הנגב

ת"ת נעימות התורה

ת"ת נר הצפון

ת"ת נתיבות יהודה

ת"ת נתיבות לכיש

ת"ת נתיבות משה

ת"ת נתיבי התורה

ת"ת נתיבי התורה

ת"ת סנהדרין

ת"ת עכו צפון

ת"ת עמל התורה

ת"ת עמנואל

ת"ת עץ חיים

ת"ת עצמונה

 

ת"ת פאר יוסף

ת"ת פאר משה

ת"ת פיתוחי חותם

ת"ת פלא יועץ

ת"ת פני מנחם

ת"ת פקודת אלעזר

ת"ת פרחי כהונה

ת"ת פרי התורה

ת"ת פרי חדש

ת"ת צמח צדק

ת"ת צמח צדק ויזניץ

ת"ת קדושת הלוי

ת"ת קהילת קמיניץ

ת"ת קנין תורה

ת"ת קרית ספר

ת"ת קרית ספר

ת"ת קרן הילד

ת"ת קרן נתיבות משה

ת"ת רוז'ין-באיאן

ת"ת רזי-לי

ת"ת רשב"י

ת"ת שארית ישראל

ת"ת שובו ירושלים

ת"ת שומרי תורה

ת"ת שילה

ת"ת שמחת תורה

ת"ת שער השמים

ת"ת שער התורה

ת"ת שערי ציון מנחתשי

ת"ת תהילה לדוד

ת"ת תורה ברמה

ת"ת תורה לשמה

ת"ת תורה לשמה

ת"ת תורה תמימה

ת"ת תורני גבעת זאב

ת"ת תורני עץ החיים

ת"ת תורת אמת

ת"ת תורת אמת

ת"ת תורת הבית

ת"ת תורת חיים

ת"ת תלפיות

ת"ת תפארת התורה

ת"ת תפארת טבריה

ת"ת תפארת מרדכי

ת"ת תפארת נצח ילדי ב

ת.תורה דחסידי באיאן

 

 

בס"ד

דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות

דברי תוכחה חלק 6 

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

 

כרם אברהם    ישראל" ירושלים  ראשון לציון 7רוממה המורחבת    "אהבת מרדכי" ירושלים  עין יעקב 11

מאה שערים    "אהבת ציון וירושלים" ירושלים  שמואל תמיר 63 בי"ס ממלכתי מקלט

פסגת זאב מערב    "אהבת שלום" ירושלים  קסוטו 5

בית וגן    "אהבת שלום" ירושלים  יצחק מברדיצ'ב 12

אבן יהושוע    "אהבת שלום" ירושלים  רשב"ג 21

גונן ו'    "אהבת שלום" ירושלים  שאולזון 26

הר נוף    "אהבת שלום" ירושלים  אמרי בינה 20

קרית צאנז  אשכנזי  "אהבת תורה אשכנז" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך  אשכנזי  "אהבת תורה גור" ירושלים  אלטמן 2

פסגת זאב מרכז    "אהל אבות" ירושלים  בית אל 15

הרובע היהודי    "אהל אברהם" ירושלים  רשב"ם 9

מקור ברוך    "אהל אברהם" ירושלים  אוסישקין 30

רחביה    "אהל אברהם" ירושלים  דוד ילין 37

רוחמה    "אהל אברהם" ירושלים  ארץ חפץ 7

שמואל הנביא    "אהל אברהם" ירושלים  יוסף שוורץ 5

מחנה יהודה    "אהל אברהם ושלמה" ירושלים  בורוכוב 20

קרית יובל    "אהל אבשלום" ירושלים  חרל"פ 29

קרית שמואל    "אהל אהרון" ירושלים  מאיר בלבן (ליד ביה"ס)

נווה יעקב    "אהל איתן" ירושלים  שטראוס 19

גאולה    "אהל בנימין" ירושלים  הקבלן 32

הר נוף    "אהל בת שבע" ירושלים

רמות פולין  אשכנזי  "אהל דב (חסידים)" ירושלים  קוסובסקי 14

קרית משה    "אהל דוד" ירושלים  סורוצקין 18

קרית אתרי    "אהל דוד וא. מיימון" ירושלים  סורוצקין 18

מטרסדורף    "אהל דוד ואלימלך" ירושלים  פרי חדש 9

"אהל דוד ושלמה" ירושלים  האדמו"ר מרוזין 35

הר נוף    "אהל חדש" ירושלים  זנגוויל 20

קרית יובל    "אהל חוה טיילור" ירושלים  רש"י 8

מקור ברוך    "אהל חיה" ירושלים  אביבית 2

עיר גנים    "אהל חיה" ירושלים  קוסטה ריקה 114/10

קרית מנחם    "אהל יהושוע זקרי" ירושלים  עמרם גאון 25

גבעת שאול    "אהל יונתן" ירושלים  רמות פולין 62/1

רמות פולין    "אהל יוסף" ירושלים  האר"י 5

קרית שמואל    "אהל יוסף" ירושלים  שמואל הנביא 111/40

שמואל הנביא    "אהל יוסף בוזעד" ירושלים  ברזיל 111/50

קרית יוסף    "אהל יוסף יצחק" ירושלים  גולד 6

גבעת מרדכי    "אהל יעקב" ירושלים  גבעת שאול 25

גבעת שאול    "אהל יעקב" ירושלים  אורוגוואי 46 א'

קרית יובל    "אהל יעקב" ירושלים  אגרות משה ופינת הרב כהנמן

רמת שלמה    "אהל יעקב" ירושלים  בעל התניא 10

מאה שערים    "אהל יצחק" ירושלים  שמיר 37

גילה    "אהל יצחק" ירושלים  נחלת שבעה 6

נחלת שבעה    "אהל יצחק" ירושלים  הרב קוסובסקי 14

קרית משה    "אהל יצחק" ירושלים  סולם יעקב 6/24

רמות 01    "אהל יצחק" ירושלים  בר יוחאי 146

גונן ט'    "אהל יצחק" ירושלים  שמיר 35

גילה ד'  ספרדי  "אהל יצחק ליוצאי עירק" ירושלים  נווה יעקב 107

נווה יעקב    "אהל ישראל" ירושלים  ירמיהו 15

רוממה    "אהל ישראל" ירושלים  חנה 2

תל ארזה    "אהל ישראל" ירושלים  נווה שאנן

שערי פינה    "אהל לאה" ירושלים  אברהם גרנות

נווה שאנן    "אהל לאה" ירושלים  קסוטו 14

בית וגן    "אהל מועד" ירושלים  רשב"ג 7

גונן ו'    "אהל מועד" ירושלים  המביט 4

"אהל מזל" ירושלים  המביט 4

תימני  "אהל מזל שאמי" ירושלים  גרנות

ניות    "אהל מלכה" ירושלים  אסלנד 8

קרית מנחם    "אהל מלכה" ירושלים  שאול המלך 14

סנהדריה    "אהל מנחם" ירושלים  בר אילן 29

תל ארזה    "אהל מנחם" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך    "אהל מרדכי" ירושלים  רבי אריה 31

אהל משה    "אהל משה" ירושלים  הסביון 17

עיר גנים    "אהל משה" ירושלים  מאיר גרשון

פסגת זאב מזרח    "אהל משה" ירושלים  אריה לוין 31

אהל משה    "אהל משה" ירושלים  מעגלי הרים 4

סנהדריה המורחבת    "אהל משה" ירושלים  בית וגן 39

בית וגן    "אהל משה" ירושלים  מן 3

גבעת מרדכי    "אהל משה" ירושלים  בראנד 18-20

הר נוף    "אהל משה" ירושלים  רש"י 109/10

מקור ברוך    "אהל משה" ירושלים  נקדימון 10

גונן    "אהל משה" ירושלים  שרי ישראל 4

רוממה    "אהל משה ואבנר" ירושלים  מעבר המתלה 7

רמת אשכול    "אהל משה ושמחה" ירושלים  נווה יעקב 1414

נווה יעקב    "אהל משה מושיוב" ירושלים  שופן 3 ליד תיאטרון י"ם

רחביה    "אהל נחמה" ירושלים  נסים בכר 31

מחנה יהודה    "אהל ניסן" ירושלים  הושע 16

גאולה    "אהל עדינה" ירושלים  יחזקאל 16

גאולה    "אהל עדינה" ירושלים  פנים מאירות 5

מטרסדורף    "אהל פנחס" ירושלים  בר יוחאי 16

גונן ט'    "אהל צעירי יעקב" ירושלים  משקלוב 17

הר נוף    "אהל ראובן" ירושלים  חרל"פ 17

קרית שמואל    "אהל רבקה" ירושלים  דוד ילין 36

רוחמה    "אהל רחל" ירושלים  שמשון פולנסקי 16

בית ישראל    "אהל רחל דיין" ירושלים  גדעון 16

בקעה    "אהל שלום" ירושלים  שלמה מוסאיוף 21

בוכרים    "אהל שלום" ירושלים  יוסף קארו 22

בית ישראל    "אהל שלום ולאה" ירושלים  גדעון 16

בקעה    "אהל שלום ופרץ" ירושלים  נבון 25

מקור ברוך    "אהל שלמה" ירושלים  אבן יהושוע

בתי ורשא    "אהל שמואל" ירושלים  קרן היסוד 22

טלביה    "אהל שמואל" ירושלים  ההגנה 15

גבעת שפירא    "אהל שמואל" ירושלים  אבולעפיה 38

משכנות    "אהל שמואל" ירושלים  אביבית 122

עיר גנים    "אהל שמעון" ירושלים  נווה יעקב 28/31

נווה יעקב    "אהל שמעון" ירושלים  ויזניץ 8

סנהדריה מורחבת    "אהל שמעון" ירושלים  מיר בלבן (ליד ביה"ס)

נווה יעקב    "אהל שמעון" ירושלים  תחכמוני 1

מקרו ברוך    "אהל שמעון ושרה" ירושלים  יותם 1

גונן    "אהל שמעון מערלוי" ירושלים  יוסי בן יועזר

גונן ו'    "אהל שרה" ירושלים  חברת ש"ס

מאה שערים    "אהל שרה" ירושלים  ברויאר 9

בית וגן    "אהל תורה" ירושלים  ארץ חפץ 102/65

שמואל הנביא    "אהלי אברהם" ירושלים  פנים מאירות 17

מטרסדורף    "אהלי דבורה" ירושלים  קואינקה 6

הר נוף    "אהלי חיים שלמה" ירושלים  חזקיהו שבתאי 12

רמות פולין    "אהלי יחזקאל" ירושלים  שמואל הנביא 66

שמואל הנביא    "אהלי יעקב" ירושלים  אלפנדרי 32

מקור ברוך    "אהלי יעקב" ירושלים  חפץ חיים 5

זכרון משה    "אהלי יעקב שטיבלאך" ירושלים  קלונימוס 38

רמת שלמה    "אהלי יצחק" ירושלים  חסד לאברהם 3

מאה שערים    "אהלי משה אלכסנדר" ירושלים  עין יעקב 71

מאה שערים    "אהלי שם יעקב" ירושלים  באר שבע 25

נחלת ציון    "אהליאב" ירושלים  מיכלין 29

בית וגן    "אוהב ישראל" ירושלים  עזרת תורה 33

עזרת תורה    "אוהב ישראל" ירושלים  אריאל 4

רוממה    "אוהב ישראל" ירושלים  שמאי 27

מרכז העיר    "אוהבי ירושלים" ירושלים  שילה 23

נחלת ציון    "אוהבי ציון" ירושלים  אפרסמון 44/44

גילה    "אוהבי שלום בית רחל" ירושלים  רמות פולים 93

רמות פולין    "אונגואר" ירושלים  זאב חקלאי 15

בית וגן    "אוצר דעת" ירושלים  חיים עוזר 34

בית ישראל    "אוצר החיים" ירושלים  תורה מציון 3

רוממה    "אוצר הפוסקים" ירושלים  רוזנבלט

רמות ג'    "אוצר התלמוד" ירושלים  עזרת תורה 16

עזרת תורה    "אור אלחנן" ירושלים  תורה ועבודה 8

בית וגן    "אור ברוך" ירושלים

רמת אשכול    "אור ברוך" ירושלים  שמואל הנביא 69

שמואל הנביא    "אור דוד" ירושלים  מירסקי 7

רמות ד'    "אור האמת" ירושלים  לוד 18

נחלת אחים    "אור החיים" ירושלים  שמואל הנביא 17

שמואל הנביא    "אור החיים" ירושלים  אור החיים 6

הרובע היהודי    "אור החיים" ירושלים  שמעון הצדיק

מעלות דפנה    "אור החיים" ירושלים  אלעזר בן יאיר 11

גונן ג'    "אור החיים" ירושלים  מלאכי 9

כרם אברהם    "אור החיים" ירושלים  יצחק טוניק בי"ס ממלכתי

פסגת זאב מזרח    "אור החיים" ירושלים  סלנט 36

מאה שערים    "אור הנעלם" ירושלים  אבינדב 19

תל ארזה    "אור הצפון" ירושלים  קהילות יעקב

רמת שלמה    "אור הרמח"ל" ירושלים  משה חגיז 7

זכרון משה    "אור השלום" ירושלים  אלפנדרי 6

מקור ברוך    "אור השלום" ירושלים  אלקנה 3

תל ארזה    "אור התורה" ירושלים  יפו 85

מחנה יהודה    "אור התלמוד" ירושלים  אבסטונים 407

קרית יובל    "אור זרוע" ירושלים  רפאלי 3

זכרון טוביה    "אור זרוע" ירושלים  ים סוף 24

סנהדריה המורחבת    "אור חביב" ירושלים  נג'ארה 4

גבעת שאול    "אור חוזר" ירושלים  האדמו"ר מלובביץ' 33

רמת שלמה    "אור חי" ירושלים  יפו 192

מקור ברוך    "אור יום טוב" ירושלים  קסוטו 17

בית וגן    "אור יחיאל" ירושלים  קוסטה ריקה 111

עיר גנים    "אור יעקב" ירושלים  אביתר הכהן 8

תל ארזה    "אור יעקב" ירושלים  אבסטונים 194

קרית יובל    "אור יעקב" ירושלים  ירמיהו 7

תל ארזה    "אור ישראל" ירושלים  בן יהודה 5

מרכז העיר    "אור ישראל" ירושלים  ויז'ניץ 8

סנהדריה המורחבת    "אור ישראל" ירושלים  יוסי בן יועזר 24

גונן ו'    "אור ישרים" ירושלים  שמואל הנביא 101

שמואל הנביא    "אור לישראל" ירושלים  סורצקין 22

מטרסדורף    "אור לציון" ירושלים  מחלקי המים 16

גונן    "אור מאיר" ירושלים  שטרן 30

קרית יובל    "אור מאיר" ירושלים  אלעזר המכבי 3

קטמון    "אור משה" ירושלים  צפניה 46

כרם אברהם    "אור פני יהושוע" ירושלים  שמואל הנביא 76

שמואל הנביא    "אור שמח" ירושלים  שמעון בן שטח 3

ממילא    "אורה וירושלים" ירושלים  מינץ 7/3

רמות 04    "אורה ליעקב תפארת ישראל" ירושלים  מי נפתוח

ליפתא    "אורות הצבי" ירושלים  הקבלן

הר נוף    "אורות התשובה" ירושלים  שמעון רוקח 21

בית ישראל    "אורות ממזרח" ירושלים  בצלאל 19

נחלאות  ספרדי  "אורפלים" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל    "אחדות ישראל" ירושלים  סן מרטין 801/12

קטמון    "אחדות ישראל" ירושלים  אלישע 2

מורשה    "אחדות ישראל" ירושלים  ראש פינה 8

רוממה המורחבת    "אחדות ישראל" ירושלים  יפו 91 אבן ישראל

מרכז העיר    "אחדות ישראל – ע"ש עולי הגרדום" ירושלים  לילנבלום 305

רוממה    "אחוה ושלום" ירושלים  אבסטונים 305

קרית יובל    "אחוה ושלום" ירושלים  בן ציון גול 3

"אחים שאולוב" ירושלים  קופמן 4/4

רמות 03    "איגוד אברכים חסידים" ירושלים  אלקנה

שכון חב"ד    "איחוד בני תורה" ירושלים  הלל 27

"איטלקי" ירושלים  אפרסמון 42

גילה    "איש חיל" ירושלים  דרך בית לחם

בקעה  אשכנזי  "איתרי" ירושלים  קצנלבוגן 71

הר נוף  אשכנזי  "איתרי" ירושלים  שאדיקר 8

נוה יעקב מזרח    "אל אליהו" ירושלים

תלפיות מזרח    "אל רם ונישא" ירושלים  מרדכי 13/54

בקעה    "אלג'ירין" ירושלים  מעגלי יבנה 8

גונן ו'    "אלגריבה" ירושלים  פארן 14

רמת אשכול    "אלומים" ירושלים  מבוא נחליאל 3

רמות אשכול    "אלומים שפתי דעת" ירושלים  הסביון

עיר גנים    "אלי כהן" ירושלים  בר יוחאי 102

גונן ב'    "אלי כהן" ירושלים  אולסונגר

קרית יובל    "אלי"ן" ירושלים  מקור חיים 42

מקור חיים    "אליהו ברשב"י ב'" ירושלים  ראשון לציון 6

רוממה המורחבת    "אליהו הנביא" ירושלים  בית אל

הרובע היהודי    "אליהו הנביא" ירושלים  יוסי בן יועזר 22

גונן ו'    "אליהו הנביא" ירושלים  אולסונגר

קרית יובל    "אליהו פרדס" ירושלים  דרך בית לחם 69

בקעה    "אמונה" ירושלים  יד חרוצים 19

תלפיות    "אמונה שלמה" ירושלים  יחזקאל 22

בוכרים    "אמונת אברהם" ירושלים  חפץ חיים 23

זכרון משה    "אמונת ישראל" ירושלים  יחזקאל 12

גאולה    "אמרי חיים" ירושלים  סלנט 16

מאה שערים    "אמרי יוסף ספינקא" ירושלים  יאנוש קרוצ'אק 32

קרית יובל    "אמרי נועם" ירושלים  הרב פטאל

"אמרי פי" ירושלים  סנהדרין 6

סנהדריה המורחבת    "אמרי שאול מוזיץ" ירושלים  שאולזון פינת קצנלבוגן

הר נוף    "אמרי שפר" ירושלים  סורוצקין 22/22

אונסדורף    "אמרי שפר" ירושלים  שלמה מוסאיוף 14

בוכרים    "אמת ליעקב" ירושלים  חנה 15

תל ארזה    "אמת ליעקב" ירושלים  חפץ חיים 29

זכרון משה    "אנשי מידות" ירושלים  הרב זוננפלד 1

בית ישראל    "אנשי מעמד" ירושלים  השיש 11

גילה    "אפרתה – גילה" ירושלים  זוננפלד 31

בית ישראל    "ארבלים" ירושלים  חפץ חיים 9

זכרון משה    "ארגון תושב"ע" ירושלים  ארזי הבירה 47

מעלות דפנה    "ארזי הבירה" ירושלים  עמק המצלבה

ניות    "אריאל" ירושלים  הרב הרצוג 19

רחביה    "אריאל" ירושלים  משגב לדך 70

הרובע היהודי    "אש התורה" ירושלים  רמות 03 312/14

רמות 03    "אשא עיני אל ההרים" ירושלים  אביבית 122

עיר גנים    "אשכול" ירושלים  דוד רזיאל ב. קנדה

תלפיות מזרח    "אשכנזי" ירושלים  צונדק 325/2/13

רמות 02  אשכנזי  "אשל ברמה (חסידי)" ירושלים  צונדק 325/2/13

רמות 02  אשכנזי  "אשל ברמה (ליטאי)" ירושלים  צונדק 325/2/13

רמות 02  ספרדי  "אשל ברמה (ספרדי)" ירושלים  חברת ש"ס 17

מאה שערים    "אשל ירושלים" ירושלים  אשר 2

בקעה    "אשר" ירושלים  אברהם שטרן 59

קרית יובל    "את אחי אנוכי מבקש" ירושלים  חגי 7

כרם אברהם    "באבוב" ירושלים  נוף רמות

רמות פולין    "באבוב" ירושלים  ישראל נג'ארה 5

גבעת שאול    "באר אברהם" ירושלים  חגיז 9/11

מאה שערים    "באר אברהם – סלונים" ירושלים  אפשטיין 5

קרית יובל    "באר התורה" ירושלים  שערי חסד 29

שערי חסד    "באר חיים- דקל ירושלים" ירושלים

עזרת תורה    "באר יוסף צבי" ירושלים  קצנלבוגן 50/5

הר נוף    "באר יעקב" ירושלים  רייכמן 24

בית ישראל    "באר שבע" ירושלים  ירמיהו 68

רוממה    "באר שלמה" ירושלים  סורוצקין 47

אונסדורף    "באר שמואל" ירושלים  מרגלית פינת סנונית

גילה ב'    "בבא סאלי" ירושלים  דוד 4

בוכרים    "בבא תמא" ירושלים  דוד 4

בוכרים    "בבאיוף יששכרוף" ירושלים

רמות פולין    "בויאן (ת. מרד שלמה)" ירושלים  פתח תקווה 19/6

רוממה המורחבת    "בוכרה" ירושלים  בי"ס ממלכתי אטיאס

תלפיות מזרח    "בוכרים" ירושלים  הרב קוק 8

מרכז העיר    "בורוכוב" ירושלים  דוד 21

בוכרים    "בורוכוב" ירושלים  הרב קוק 6

מרכז העיר    "בורוכוף" ירושלים  זכרון טוביה 14

זכרון טוביה    "בושרי" ירושלים  באר שבע 5

נחלת ציון    "בטיש" ירושלים  השומר 61/3

גונן ח'    "בי יעקב רשב"י" ירושלים  כפר שאול

גבעת שאול    "בי"ח כפר שאול" ירושלים  בלוי 18

סנהדריה    "ביאלא" ירושלים  סורוצקין 45

אונסדורף    "ביאלא" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 10

רוחמה    "ביאלא" ירושלים  האמרכלים 25

יגיע כפיים    "ביאלא" ירושלים  יעקב בירב 8

משכנות    "ביאליסטוק" ירושלים  בית חולים

הר הצופים    "ביה"ח הר הצופים" ירושלים  הועד הלאומי 21

גבעת מרדכי    "ביה"ס גבוה לטכנולוגיה מכון לב" ירושלים  פארן

רמת אשכול    "ביני עקיבא" ירושלים  ים סוף

סנהדריה המורחבת    "בית אבות בייר" ירושלים  מודיעין 11

כרם אברהם    "בית אברהם" ירושלים  לייב דיין 16

בית ישראל    "בית אברהם" ירושלים  יעקב בי-רב 6

משכנות    "בית אברהם" ירושלים  הגלבוע 3

מזכרת משה    "בית אברהם ואהל שרה" ירושלים  סלנט 17

מאה שערים    "בית אברהם סלונים" ירושלים  כורש 14

מרכז העיר    "בית אברהם ע"ש אקסלרוד" ירושלים  בית וגן 26

בית וגן    "בית אהרון" ירושלים  חיים עוזר 42

בית ישראל    "בית אהרון" ירושלים  תורה מציון 11

רוממה    "בית אהרון" ירושלים  עזרת תורה 27

עזרת תורה    "בית אהרון וישראל" ירושלים  זרח ברנט 6

הר נוף    "בית אולפנה ללימודי עברית" ירושלים  דוד רזיאל ב. קנדה

תלפיות מזרח    "בית אורי ואשר" ירושלים  בית קנדה

תלפיות מזרח    "בית אורי ויוסף" ירושלים  בית אל 37

הרובע היהודי    "בית אל" ירושלים  שירת הים 3

רמות 01    "בית אל" ירושלים  לוי 4

בקעה    "בית אל" ירושלים  ניקנור 3

גונן ה    "בית אל" ירושלים  רש"י 24

מקור ברוך    "בית אל" ירושלים  נווה יעקב 27/154

נווה יעקב    "בית אל 5" ירושלים  ברניקי 12

קטמון  ספרדי  "בית אל לעולי צפון אפריקה" ירושלים  דרך בית לחם 120/א'

בקעה    "בית אליהו" ירושלים  שמאי 8

מרכז העיר    "בית אליהו" ירושלים  מיכלין 21

בית וגן    "בית אלימלך/ישיבת סוכטשוב" ירושלים  הפסגה 5

בית וגן    "בית אריאל" ירושלים  משכנות

משכנות    "בית אריה" ירושלים  דוד ילין 38

רוחמה    "בית אשר" ירושלים  חוני המעגל 4

מאה שערים    "בית ברוך" ירושלים  אבן יהושוע 7

גאולה    "בית ברכה" ירושלים  נווה יעקב 512/19

נווה יעקב    "בית דוד" ירושלים  הפסגה 31/29

בית וגן    "בית דוד ואסתר" ירושלים  סולם יעקב 9/22

סנהדריה המורחבת    "בית דוד ומרים" ירושלים  יפו 206

רוממה    "בית הזקנים הכללי" ירושלים  שיף 2

רמות ד'    "בית החסידים" ירושלים  שיף 2

רמות ד'    "בית החסידים ביאלא" ירושלים  הרב חזקיה שבתאי

רמות ד'  אשכנזי  "בית החסידים דגור" ירושלים  השיש 9

גילה ג'    "בית הילד" ירושלים  ירמיהו 9

תל ארזה    "בית הלל" ירושלים  גדעון 14

בקעה    "בית הלל" ירושלים  רמות פולין 64/1

רמות פולין    "בית הלל ופנחס אשר" ירושלים  עיר דוד

כפר סילווואן    "בית המעיין" ירושלים  קוק 9

מרכז העיר    "בית הרב" ירושלים  רובין 35

רמוות 04    "בית הרואה" ירושלים  אור החיים 2

זכרון משה    "בית הריטז' המסורה" ירושלים  פארן

רמת אשכול    "בית השוטר" ירושלים  קק"ל 59

שערי חסד    "בית זבול" ירושלים  האגוז

מחנה יהודה    "בית זבול" ירושלים  שיבת ציון פינת אבא סילבר

רמות א'    "בית זוהר" ירושלים  אביבית 2

עיר גנים  אשכנזי  "בית חב"ד" ירושלים  לוחמי הגיטאות 3/28

"בית חב"ד מרכז הסטודנט" ירושלים  דוד אבישר 12

מחנה יהודה    "בית חווה" ירושלים  יפו 22

מרכז העיר    "בית חינוך יתומים הכללי" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל  ספרדי  "בית חינוך יתומים ספרדי" ירושלים  דגל ראובן 8

קרית משה    "בית חינוך עיורים" ירושלים  אוריאל 5

סנהדריה    "בית חנה" ירושלים  בצלאל בצרווי 24

פסגת זאב מרכז    "בית חנניה" ירושלים  נווה יעקב 18

מזכרת משה    "בית יהודה" ירושלים  רשב"ם 9

מקור ברוך    "בית יהודה" ירושלים  גונן ג'

ניתאי הארבלי 38    "בית יהודה הרשב"א" ירושלים  רות 6

מושבה גרמנית    "בית יוסף" ירושלים  נווה יעקב 713/33

נווה יעקב    "בית יוסף" ירושלים  נווה יעקב 705/54

נווה יעקב    "בית יוסף" ירושלים  הרב סלונים 11

מאה שערים    "בית יוסף" ירושלים  מקור חיים 142/12

מקור חיים    "בית יוסף" ירושלים  אבישר 18

מחנה יהודה    "בית יוסף" ירושלים  שמעוני 17

רסקו    "בית יוסף" ירושלים  אנטיגונוס א/30

גונן ו'    "בית יוסף" ירושלים  זוננפלד 23

בית ישראל  אשכנזי  "בית יוסף (חב"ד)" ירושלים  יעב"ץ 5

מרכז העיר    "בית יוסף (מוסיוף)" ירושלים  שמעון פולנסקי 14

בית ישראל    "בית יוסף נוברדוק" ירושלים  עבודת ישראל 22

גאולה    "בית יוסף צבי" ירושלים  זוננפלד 23

בית ישראל    "בית יוסף קוידינוב" ירושלים  רמות פולין

רמות פולין    "בית יעקב" ירושלים  רמות אשכול

פארן 7    "בית יעקב" ירושלים  סיירת גולני 7

פסגת זאב מרכז    "בית יעקב" ירושלים  יצחק שדה

קטמון ח'    "בית יעקב" ירושלים  הבוש"ם 2/42

גילה    "בית יעקב" ירושלים  מאה שערים 71

מאה שערים    "בית יעקב" ירושלים  זליג לידר

בית ישראל  אשכנזי  "בית יעקב – שטיבלאך" ירושלים  אהליאב 9

רוממה    "בית יעקב דסה" ירושלים  בר יוחאי 101/17

גונן ט'    "בית יעקב לנוער" ירושלים  מאה שערים 120

מאה שערים    "בית יצחק" ירושלים  עובדיה סומך 15

מחנה יהודה    "בית יצחק" ירושלים

בתי ורשא    "בית יצחק" ירושלים  פלא יועץ 2

ימין משה    "בית ישראל" ירושלים  הנביאים 3

מורשה    "בית ישראל" ירושלים  חיים עוזר 37

בית ישראל    "בית ישראל" ירושלים  אבן האזל 21

עזרת תורה    "בית ישראל" ירושלים  לייב דיין 8

בית ישראל    "בית ישראל שטיבלך" ירושלים  הקבלן 35

הר נוף    "בית מאו"ז" ירושלים  אלעזר המכבי 4

מקור ברוך    "בית מאיר" ירושלים  בר אילן 25

תל ארזה    "בית מאיר" ירושלים  גואטמלה 8

קרית יובל    "בית מדרש" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 19

כרם אברהם    "בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות" ירושלים  דוד אבישר 5

מחנה יהודה    "בית מדרש לתורה" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך    "בית מכלסון" ירושלים  יחזקאל 35

בוכרים    "בית מנחם" ירושלים  בתי נייטון

מאה שערים    "בית מנחם" ירושלים  זווין 330/6

נווה יעקב מזרח  אשכנזי  "בית מנחם מענדל" ירושלים  טללים 21/5

רמות 01    "בית מרדכי" ירושלים  דיין 8

בית ישראל    "בית משה" ירושלים  שרי ישראל 12

רוממה    "בית משה ואבנר" ירושלים  אגריפס 24

אבן ישראל    "בית צבי אהל מרים" ירושלים  הרב פרדס

נווה יעקב    "בית ציון" ירושלים  דוד ילין 41

רוחמה    "בית ציון" ירושלים  התבור 5

מרכז העיר    "בית רחל" ירושלים  ברזיל 2

קרית יובל    "בית רחל" ירושלים  דוד ילין 36

רוחמה    "בית רחל" ירושלים  שפירא 31

בית ישראל    "בית שלום" ירושלים  שערי פינה 34

בית ישראל    "בית שלום ומרדכי" ירושלים  שערי צדק 13

מחנה יהודה    "בית שלמה" ירושלים  דרך בית לחם 120

בקעה    "בית שלמה" ירושלים  שמואל הנביא 114/16

שמואל הנביא    "בית שמואל" ירושלים  בתי הונגרים

בתי הונגרים    "בית שמואל" ירושלים  עזרא 14

בוכרים    "בית שמואל" ירושלים  רפופורט 8/10

בית ישראל    "בית שמואל" ירושלים  עזרא רפאל 22

אהל משה    "בית שמואל" ירושלים  הגלבוע 2/ עזרא רפאל 22

אהל משה    "בית שמואל ואוהל מרדכי" ירושלים  דינוביץ 3

מקור ברוך    "בן איש חי" ירושלים  התאנה 11/43

גילה    "בן איש חי" ירושלים  מי נפתוח 18

מי נפתוח    "בן פורת יוסף" ירושלים  יוסף חיים 2

מחנה יהודה    "בנאי חסד ורחמים" ירושלים  לייב יפה מרכז מסחרי ליד הדואר

תלפיות    "בנוי לתלפיות" ירושלים  אחינועם 9

סנהדריה    "בנות עזרא וציון" ירושלים  ים סוף 27/1

סנהדריה המורחבת    "בנות תורה" ירושלים  פנינה 5

תל ארזה    "בני אהבה בני תורה" ירושלים

זווין    "בני הישיבות הגר"א" ירושלים  אשכנזי 19

שמואל הנביא    "בני התורה" ירושלים  היבוק 15

נחלאות    "בני יעקב" ירושלים  יהודית 4

רוחמה    "בני ירושלים" ירושלים  מעגלי הרים לוין 113/21

סנהדריה המורחבת    "בני ישיבות" ירושלים  דרך חברון 108

תלפיות    "בני יששכר" ירושלים  הגננת 27

גילה ג'    "בני יששכר בני הישיבות" ירושלים  דרך חברון 127

תלפיות    "בני יששכר ודברי חיים" ירושלים  תפארת רמות 83

רמות פולין    "בני מלכים" ירושלים  יהושוע יבין 15

ניות    "בני עקיבא" ירושלים  חב"ד

הרובע היהודי    "בני עקיבא" ירושלים  הפסגה 24

בית וגן    "בני עקיבא" ירושלים  אנילביץ 67

קרית יובל    "בני עקיבא" ירושלים  שירת הים 2

רמות 01    "בני עקיבא" ירושלים  מימון

קרית משה    "בני עקיבא" ירושלים  הגננת

גילה    "בני עקיבא" ירושלים  מגן האלף 3

שמואל הנביא    "בני עקיבא" ירושלים  אוסישקין 18

נחלאות    "בני ציון" ירושלים  משקלוב 7

הר נוף    "בני תורה" ירושלים  תורה ועבודה 4

בית וגן    "בני תורה ע"ש דהאן" ירושלים  נוף רמות 75/20

רמות    "בניין ירושלים" ירושלים  אוסישקין

"בנין ציון" ירושלים  זיויון 43/5

נווה יעקב מזרח    "בנין שלם" ירושלים  אגריפס 165

מחנה יהודה  אשכנזי  "בעלז" ירושלים  גשר החיים 12/ג'

יגיע כפיים  אשכנזי  "בעלזא" ירושלים  הנביאים 53

מרכז העיר    "בקור חולים" ירושלים  הנורית 123

עיר גנים    "בר יוחאי" ירושלים  הירקון 25

זכרון יוסף    "בראשי" ירושלים  חיים שאול עבוד 7

בית ישראל    "ברוך כובאיוף" ירושלים  שאול חיים 7

בוכרים    "ברוך כובאיוף" ירושלים  סנהדריה המורחבת 107/34

סנהדרייה המורחבת    "ברית אברהם" ירושלים  יפו 97

מרכז העיר    "ברית נאמני תורה ועבודה" ירושלים  השומר 51

גונן ח'    "ברית שלום" ירושלים  מנחת 106

מלחה    "ברכת אברהם" ירושלים  ארזי הבירה 49

ארזי הבירה    "ברכת אברהם" ירושלים  דרך החורש 90

רמות 02    "ברכת חיים" ירושלים  כתב סופר 20

גבעת שאול    "ברכת מנחם" ירושלים

תל ארזה    "ברכת שמואל" ירושלים  דובב מישרים 3

תל ארזה  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  חיים ויטאל 32

גבעת שאול  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  האדמו"ר מרוז'ין 33

הר נוף  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  סנהדריה המורחבת 128

סנהדריה המורחבת  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  השל"ה 14

שערי חסד  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  רמות פולין 81

רמות פולין  אשכנזי  "ברסלב" ירושלים  סלנט 36

מאה שערים  אשכנזי  "ברסלב אור הנעלם" ירושלים  בתי נייטין

מאה שערים    "בת מנחם" ירושלים  הבוכרים 4

הרובע היהודי    "בתוככי ירושלים" ירושלים  ברניקי 18

קטמון ה    "גאולה" ירושלים  דרך בית לחם 83

בקעה    "גאולי ד'" ירושלים  הכרכום (ליד המכלת)

עיר גנים    "גבורי ישראל" ירושלים  מרגולין אליעזר 3

גונן ט'    "גבורי ישראל" ירושלים  הכרכום 13

עיר גנים    "גבורי ישראל" ירושלים  חיי טייב 19

הר נוף    "גבעת בוסטון" ירושלים  דוד מרץ 13

בית וגן    "גבעת הולילנד" ירושלים  מרץ דוד 41

בית וגן    "גבעת הולילנד ע"ש אהרון" ירושלים  הפלמ"ח

רסקו    "גבעת הורדים" ירושלים  מפרץ שלמה 10

רמת אשכול    "גבעת המבתר" ירושלים  ירמיהו 7

רוממה  אשכנזי  "גור" ירושלים  פקיעין 7

זכרון משה  אשכנזי  "גור" ירושלים  רמות פולין 61/12

רמות פולין  אשכנזי  "גור" ירושלים  דוד ילין 35

רוחמה  אשכנזי  "גור" ירושלים  הרב שבתאי

רמות פולין  אשכנזי  "גור" ירושלים

רמות פולין  אשכנזי  "גור" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 26

מקור ברוך    "גור אריה" ירושלים  אביתר הכהן 8

בוכרים  אשכנזי  "גור ישיבה לצעירים" ירושלים  הקבלן 63/6

הר נוף  אשכנזי  "גור שחל לדיור" ירושלים  חפץ חיים 29

זכרון משה    "גורג'ים" ירושלים

גילה א'    "גילה" ירושלים  ברזיל 101

קרית יובל    "גל עד" ירושלים  בית ישראל 30

בית ישראל    "גלאנטא" ירושלים  תלמודי 1 פינת עזרא

בוכרים    "גליבוף" ירושלים  קצנלבוגן 13

הר נוף    "גן הרמוני" ירושלים  יוסף שוורץ 11

מחנה יהודה    "גן ירושלים" ירושלים  הרב דרון 28/26

רמת שלמה    "גנזי קדם" ירושלים  ראשון לציון

רוממה המורחבת    "גרוזינים" ירושלים  בצלאל 25

מחנה יהודה    "ג'רמוקלים" ירושלים  שאולזון 18

הר נוף    "דבאח" ירושלים  מחניים 5

גבעת משה    "דבר אברהם" ירושלים  בלוי 18

סנהדריה    "דבר ירושלים" ירושלים  חגי 24

כרם אברהם    "דבר ירושלים" ירושלים  קורדובירו 12

"דבר תורה" ירושלים  האמרכלים 18

יגיע כפיים    "דברי בינה" ירושלים  חברת ש"ס 46

מאה שערים    "דברי חיים" ירושלים  אור חיים 12

זכרון משה    "דברי יחזקאל" ירושלים  מאה שערים 53

מאה שערים    "דברי מנחם" ירושלים  פרס 5

זכרון משה    "דגל ירושלים" ירושלים  מיוחס 10

מחנה יהודה    "דגל ראובן" ירושלים  הרקפת 2

עיר גנים    "דוד בן ברוך" ירושלים  הפורצים 13

גונן    "דוד המלך" ירושלים  מקסיקו 16

קרית יובל    "דוד ומשה" ירושלים  קסוטו 12

בית וגן    "דור ההמשך" ירושלים  אביתר הכהן 9

בוכרים    "דור ודור" ירושלים  האדמו"ר מליובביץ'

רמת שלמה    "דור ודור בירושלים" ירושלים  בית ישראל 52

שמואל הנביא    "דושינסקי- יוסף צבי" ירושלים  רפפורט 26

בית ישראל  אשכנזי  "דחסידי זוועהיל" ירושלים  רמות 333/22

רמות 03    "דלתי מרום" ירושלים  אבן דאנן 1

הר נוף    "דמשק אליעזר" ירושלים  שאולזון 6

הר נוף    "דרך אמונה" ירושלים  מירסקי 5

רמות ד'    "דרך תבונה" ירושלים  מעלות דפנה 138/5

מעלות דפנה    "דרכי אבות ירושלים" ירושלים  עזרא 26

בוכרים    "דרכי מרדכי" ירושלים  שד' המאירי 11

קרית משה    "דרכי נועם" ירושלים  האור 2

רוממה    "דרכי נועם" ירושלים  ים סוף

סנהדריה המורחבת    "דרכי נועם" ירושלים  עמרם גאון

גבעת שאול    "דרכי תורה" ירושלים  חיי טייב 22

הר נוף    "דתי לאומי" ירושלים

"האגודה לשמירת טוהר המחנה" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה  אשכנזי  "האדמו"ר מרחמטריוסקא" ירושלים  ע"י ועד עדת הספרדים

הרובע היהודי  ספרדי  "האינסטנבולי" ירושלים  ימין משה

אשכנזי  "האשכנזי" ירושלים  איסלנד 20

קרית מנחם  אשכנזי  "האשכנזי" ירושלים  מעגלי הרי"ם

סנהדריה המורחבת  אשכנזי  "האשכנזי הגדול" ירושלים  בי"ס נתניהו

רמות 01  אשכנזי  "האשכנזי המרכזי" ירושלים  הסביון

עיר גנים  אשכנזי  "האשכנזי עיר גנים" ירושלים  גדוד חרמש 4/1

פסגת זאב  אשכנזי  "האשכנזי פסגת זאב" ירושלים  המלך ג'ורג' 56

רחביה    "הגדול" ירושלים  המלך ג'ורג' 58

מרכז העיר    "הגדול בירושלים – היכל שלמה" ירושלים  שלמה בן יוסף ע"י 103

תלפיות מזרח    "הגדול הספרדי" ירושלים  משכנות 31

משכנות    "הגורל" ירושלים  ישעיהו בר זכאי

שערי חסד    "הגר"T" ירושלים  חזקיהו המלך 40

גונן    "הגר"א" ירושלים  הפסגה 48/49

בית וגן    "הגר"א" ירושלים  חזון איש פינת האדמו"ר מליובביץ'

רמת שלמה    "הגר"א (פרושים)" ירושלים  מבוא השלום והאחדות 3

סנהדריה המורחבת    "הגרי"א הענקין" ירושלים  יחזקאל 38

בוכרים    "הדר ציון" ירושלים  ישא ברכה 35

בוכרים    "הדרת ירושלים" ירושלים  משקלוב 15

הר נוף    "הדרת קודש- עמלי התורה" ירושלים  שמואל הנביא 31

בוכרים  ספרדי  "ההררים הקווקזיים" ירושלים  הנביאים 65

מורשה  תימני  "הועד הכללי לקהילת התימנים" ירושלים  בי"ס בית יעקב

נווה יעקב    "החיד"א" ירושלים  בית וגן 44

בית וגן    "החיד"א זצ"ל" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 18

זכרון משה    "החיים והשלום" ירושלים  ישעיהו 13

זכרון משה    "היכל אבינועם" ירושלים  שמעון 4

בקעה    "היכל אברהם" ירושלים  מסילת ישרים 1

מרכז העיר    "היכל אברהם" ירושלים  בר אילן 21

תל ארזה    "היכל אברהם" ירושלים  ראשית חכמה 10

אחווה    "היכל אהרון" ירושלים  דוד המלך

ימין משה    "היכל ברוך" ירושלים  ברל לוקר 27

פת    "היכל דוד" ירושלים  שאולזון 24

הר נוף    "היכל הברכה" ירושלים  גבעת שאול 5

גבעת שאול    "היכל התורה פרשבורג" ירושלים  מגן האלף 3

מעלות דפנה    "היכל יהודה" ירושלים  קוסטה ריקה 2

עיר גנים    "היכל יוסף יצחק" ירושלים  בר יוחאי 16

גונן    "היכל יעקב" ירושלים  רינס 17

קרית משה    "היכל יעקב" ירושלים  חנה 21

תל ארזה  אשכנזי  "היכל לוי יצחק (חב"ד)" ירושלים  סורוצקין 1

קרית אתרי  אשכנזי  "היכל מנחם" ירושלים  ישעיהו 22

גאולה    "היכל מנחם" ירושלים  קוסטה ריקה 118/12

קרית מנחם    "היכל משה" ירושלים  שחראי 25

בית וגן    "היכל עובדיה" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 39

רוחמה    "היכל עזרא" ירושלים  השוק הסיטונאי

גבעת שאול    "היכל עליזה" ירושלים  עליית הנוער 21

רמות 02    "היכל עמרם" ירושלים  החומה השלישית 12

מורשה    "היכל פנחס" ירושלים  גבעת שאול 5

גבעת שאול    "היכל פרסבורג" ירושלים  עבודת ישראל

בתי ורשא    "היכל צבי" ירושלים  אבינועם ילין 11

גאולה    "היכל רבינו יוחנן קרלין סטולין" ירושלים  בי"ס ממ"ד רמות ג'

רמות 02    "היכל רמות" ירושלים  פנים מאירות 1

מטרסדורף    "היכל שמואל" ירושלים  תורה ועבודה 6

בית וגן    "הימלפרב" ירושלים  בית וגן 5

בית וגן    "הישיבה החסידית הכללית" ירושלים  חזקיהו המלך 37

גונן    "הכללי" ירושלים  אחינועם 3

סנהדריה    "הליכות עולם" ירושלים  סורצקין 26

אונסדורף    "הלכה למשה" ירושלים  רקנטי פינת אידלסון

רמות 03    "המאור ברמה" ירושלים  אלכסנדריון 9

גונן ה    "המאיר" ירושלים  ישעיהו 18

גאולה    "המזרחי" ירושלים  איזור א'

עין כרם    "המלך דוד" ירושלים  המרגלית

גילה    "המנהל השכונתי גילה" ירושלים  תחכמוני 24

מקור ברוך    "המסורה" ירושלים  משאת משה 8

גבעת מרדכי    "המרכז התורני קרית ישיבת חברון" ירושלים  הרב הרשלר

רמת שלמה    "המרכזי" ירושלים  מן 3

גבעת מרדכי    "המרכזי" ירושלים  הנורית 204

עיר גנים    "המרכזי" ירושלים  בית הכרם 17

בית הכרם    "המרכזי בבית הכרם" ירושלים  הרב קוטלר 8

גבעת שאול    "המרכזי בגבעת שאול" ירושלים  רמות ג' 335/4

רמות 03  תימני  "המרכזי לעדת התימנים" ירושלים  מקור חיים 42

מקור חיים    "המרכזי מקור חיים" ירושלים  רמות 613/6

רמות 01    "המרכזי רמות" ירושלים  תרמ"ב 6

נחלת צבי  תימני  "המתמיד (חוג צ. תימן)" ירושלים  הארבעה 44

פסגת זאב    "הנץ החמה" ירושלים  אוסישקין 24

רחביה    "הנשיא" ירושלים  סורוצקין 22

ק. אתרי  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  ימין משה

ימין משה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  בי"ס פרדס

רמות אשכול  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  הרב פאטל

רמת שלמה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  קורא הדורות (ליד הגן)

תלפיות  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  ברזיל 105

קרית יובל  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  קבר דוד המלך עליו השלום

הר ציון  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  תירוש 557/8

גילה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  גילה ה 558/11

גילה  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  מלכי 2

ממילא  ספרדי  "הספרדי" ירושלים  אסטורה 124/9

נווה יעקב  ספרדי  "הספרדי (קרית קמניץ)" ירושלים  בי"ס רמת שרת

רמת שרת  ספרדי  "הספרדי (שבטי חי)" ירושלים  מבוא הדודאים 1

גילה  ספרדי  "הספרדי גילה" ירושלים  בית וגן 9

בית וגן  ספרדי  "הספרדי הגדול" ירושלים  סיירת גולני 11

פסגת זאב  ספרדי  "הספרדי הגדול בפסגת זאב" ירושלים  עליית הנוער 21

רמות 02  ספרדי  "הספרדי הירושלמי" ירושלים  מעגלי הרי"ם 4

סנהדריה המורחבת  ספרדי  "הספרדי המרכזי" ירושלים  ההגנה 13

גבעת שפירא  ספרדי  "הספרדי נווה דוד" ירושלים  רמות פולין 61/19

רמות פולין  ספרדי  "הספרדי רמות פולין" ירושלים  עמרם גאון 9

גבעת שאול    "הספריה התורנית" ירושלים  בני ברית

גאולה    "הסתדרות הרבנים דאמריקה" ירושלים  הושע 23

"העמותה למען הבטחת סת"ם כשר" ירושלים  ליד כביש י"ם ת"א

מוצא עילית    "העתיק" ירושלים  שבטי ישראל 12

מורשה    "הפועל המזרחי" ירושלים  שמואל הנביא 40

שמואל הנביא    "הפקדתי שומרים" ירושלים  חיים חביב 7/ב'

קרית יובל    "הצבי" ירושלים  חובבי ציון 14

טלביה    "הצבי ישראל" ירושלים  מיוחס 9

מקור ברוך    "הצבי ישראל מכון הרב פרנק" ירושלים  מצרי תירן

גבעת המבתר    "הצריף" ירושלים  הירקון 25

זכרון יוסף    "הקדש בראשי" ירושלים  סורוצקין 19

אונסדורף    "הקהילה הספרדית" ירושלים  העומר 2

הרובע היהודיח    "הקרן למורשת הכותל המערבי" ירושלים  דרך חברון 139/39

תלפיות    "הקשיבה ישועתי" ירושלים  בי"ח הדסה

הר הצופים    "הר הצופים (ביה"ח הדסה)" ירושלים  כובשי קטמון 5

קטמון    "הר חורב" ירושלים  יפו 168

מרכז העיר    "הר לאה" ירושלים  צפניה 23

כרם אברהם    "הר צבי" ירושלים  הר ציון ליד קבר דוד

הרובע היהודי  ספרדי  "הר ציון הספרדי" ירושלים  נחשון 14

אבו טור    "הר רפאים" ירושלים  רמות פולין 63/10

רמות פולין    "הר"ן חניכי הישיבות" ירושלים  השיירות 4

קטמון    "הראל" ירושלים  הירקון 11

נחלאות    "הרב חכם זכריה" ירושלים  האצ"ל 9

גבעת שפירא    "הרב ליפשיץ" ירושלים  שכוני יובל גד

רמות 03    "הרב נחמני" ירושלים  מסילת ישרים

מרכז העיר    "הרב עוזיאל" ירושלים  רלב"ח 1

אחוה    "הרבי מגור" ירושלים  עמינדב 12

אבו טור    "הרמב"ם" ירושלים  קנאי הגליל 28

גונן    "הרמב"ם" ירושלים  פלורנטין 36

קרית יובל    "הרמב"ם" ירושלים  שבאז"י 18

נחלאות    "הרמב"ם" ירושלים  מרכז מסחרי גילה

גילה    "הרמב"ם" ירושלים  היהודים 69

הרובע היהודי    "הרמב"ן" ירושלים  שמריהו 11

קרית יובל    "הרעיון היהודי" ירושלים  אידלסון

רמות 03    "הררי קודש" ירושלים  החי"ש פינת המצור

קטמון    "השטיבלך" ירושלים  אהלי יוסף 18

גבעת משה    "השיבנו" ירושלים  החירם 36

מקור ברוך    "השלום" ירושלים  חירם 6

רוממה    "השלום" ירושלים  מרגלית ביה"ס ממ"ד רמות ב'

גילה    "התורה והמצווה" ירושלים  זית רענן 6

קרית צאנז    "ואני תפילתי" ירושלים  בצלאל 25

"ויאמר אברהם ע"ש ר' פטאל" ירושלים  שמעון הצדיק 23

שמואל הנביא    "ויאמר יצחק" ירושלים  יהודית 6

רוחמה    "ויאמר יצחק" ירושלים  יהודית 4 דוד 45

בוכרים    "ויאמר שאול" ירושלים  מנחם משיב 1

אונסדורף    "ויז'ניץ" ירושלים  אדוניהו הכהן 22

תל ארזה    "ויז'ניץ" ירושלים  קצנלבוגן 82

הר נוף    "ויז'ניץ" ירושלים  סנהדרין 6

סנהדריה    "ויז'ניץ 3" ירושלים  סנהדריה המורחבת 115

סנהדריה המורחבת    "ויז'ניץ מאור חיים" ירושלים  יואל 26

בוכרים    "ויחי יעקב" ירושלים  באר שבע 7

"ויקרא אברהם" ירושלים  זווין 329

נווה יעקב מזרח    "ונתתי שלום בארץ" ירושלים  מסילת ישרים 1

מרכז העיר    "ועד העדה המערבית" ירושלים  אלפנדרי 33

זכרון משה    "ועד כולל קאסוב גאליצייען" ירושלים  אריה בן אליעזר 66/27

גילה    "ושבו בנים" ירושלים  רבי צדוק 7

גונן ט'    "זבול קודש" ירושלים  המ"ג 4

רוממה המורחבת    "זה השער לד'" ירושלים  סורוצקין 27/5

אונסדורף    "זהר התורה" ירושלים  יפו 92

מחנה יהודה    "זהרי חמה" ירושלים  פינס 37

זכרן משה    "זוהר החיים" ירושלים  סורוצקין 27/5

אונסדורף    "זוהר התורה" ירושלים  רפפורט 26

בית ישראל    "זוועהיל" ירושלים  סורוצקין 16

קרית אתרי    "זיבנברגן" ירושלים

רמות 02    "זיו הרמה" ירושלים  נבון 30

מחנה יהודה    "זכור לאברהם" ירושלים  רינס 16

קרית משה    "זכור לאברהם" ירושלים  אריאל 9

רוממה    "זכור לאברהם" ירושלים  בר אילן 9

תל ארזה    "זכור לאברהם" ירושלים  קולומביה 7 א'

"זכור לאברהם" ירושלים  יוחנן בן זכאי 57

קטמון ו'    "זכות אבות" ירושלים  אבן האזל 10

עזרת תורה    "זכותא דאברהם טשכנוב" ירושלים  אשלג 5

שערי פינה    "זכרון אלימלך" ירושלים  אבינועם ילין 4

גאולה    "זכרון אליעזר" ירושלים  גשר החיים 14

יגיע כפיים    "זכרון בתיה" ירושלים  אהלי יוסף 3

תל ארזה    "זכרון גרשון" ירושלים  בית וגן 9

בית וגן    "זכרון חמ"ד" ירושלים  אגסי 10

הר נוף    "זכרון יוסף" ירושלים  שאול המלך

סנהדריה    "זכרון יחיאל" ירושלים  הגליל 7

נחלאות    "זכרון יעקב" ירושלים  עבודת התורה

אבן יהושוע    "זכרון ישראל" ירושלים  התבור 1

מרכז העיר    "זכרון מנחם" ירושלים  אבן האזל 17

עזרת התורה    "זכרון צבי שרה" ירושלים  גיא 1

בית הכרם    "זכרון קדושים" ירושלים  אורוגוואי 22

קרית יובל    "זכרון קדושים" ירושלים  ברזאני 30

מלחה    "זכרון ראובן" ירושלים  דוד ניב – חטיבת ביניים

פסגת זאב מערב    "זכרון רבקה" ירושלים  יפו 192

מחנה יהודה    "זכרון רחמים" ירושלים  ת.ד. 6908

עובדיה סומך 11    "זכרון שמה וחיים" ירושלים  גלעד 14

הרובע היהודי    "זרע יצחק" ירושלים  הגננת ביה"ס ממ"S א'

גילה ג'  אשכנזי  "חב"|ד" ירושלים  הרב גולד 4

גבעת מרדכי  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  כנפי נשרים – מרכז ספיר

גבעת שאול  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  עין יעקב 13

מאה שערים  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  ע"י מרכז מסחרי קטן

רמות 02  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  שירת הים

רמות 01  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  חנה 4

תל ארזה  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  רשב"ג 22

גונן  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  מרכז מסחרי בלוק 800

גילה  אשכנזי  "חב"ד" ירושלים  רובין 29

רמות 04  אשכנזי  "חב"ד – ליובאוויטש" ירושלים  סנהדריה המורחבת 105/15

סנהדריה  אשכנזי  "חב"ד – ליובאוויטש" ירושלים  סיירת גולני 7 (מקלט)

פסגת זאב מרכז  אשכנזי  "חב"ד מרכז" ירושלים  סנהדריה המורחבת

סנהדריה  אשכנזי  "חב"ד רוסיה" ירושלים  בר יוחאי פינת סן מרטין

גונן ט'    "חבצלת השרון" ירושלים  יצחק שדה 7

גונן ח'    "חבצלת השרון" ירושלים  משאת משה 4

גבעת מרדכי    "חברון" ירושלים  חגי 22

גאולה    "חברון גאולה" ירושלים  רייכמן 16

בית ישראל    "חברת אחים" ירושלים  אביעד 12

גבעת מרדכי    "חברת משניות" ירושלים  אדוניהו הכהן 16

בוכרים    "חג'י אדוניהו הכהן" ירושלים  אדוניהו הכהן 28

בוכרים    "חג'י יחזקאל" ירושלים  שילה 52

נחלת ציון    "חדוות חיים" ירושלים  אגריפס 8

מרכז העיר    "חוג יוצאי הונגריה" ירושלים  שמגר 11

רוממה    "חוות דעת" ירושלים  ניקנור 4

גונן    "חוט של חסד" ירושלים  פרנס 12

הר נוף    "חומת ירושלים" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 39

זכרון משה    "חוקי חיים" ירושלים  בן ציון אטון 2

סנהדריה המורחבת    "חורב" ירושלים  אלרואי 7

גונן    "חורב" ירושלים  אבן גבירול 20

רחביה    "חורב" ירושלים  דרך החורש 61

רמות 02    "חורש רמות" ירושלים  הרב חדש פינת חזון איש

רמת שלמה    "חזון איש" ירושלים  הפלמ"ח 53

רסקו    "חזון יחזקאל" ירושלים  המקובלים 3

הרובע היהודי    "חזון יחזקאל" ירושלים  חזקיהו המלך 5

גונן    "חזון יחקאל" ירושלים  דוד 21

בוכרים    "חזון יעקב יוסף" ירושלים  מיכלין 14

בית וגן    "חזון יצחק" ירושלים  זיוין 327

נווה יעקב מזרח    "חזון יצחק" ירושלים  המור 3

גילה    "חזון נחום" ירושלים  חזקיהו המלך 5

גונן    "חזון עובדיה" ירושלים  המלך ג'ורג' 5

טלביה    "חזון עובדיה" ירושלים  קורדובירו 12

גבעת שאול    "חזון עובדיה" ירושלים  אתר הקרוונים

גבעת המטוס    "חי ישראל" ירושלים  שמעוני 20

רסקו    "חיבה" ירושלים  ישראל נג'ארה 3

גבעת שאול    "חיבת ציון" ירושלים  אבא הלל סילבר

רמות 01    "חיבת ציון וירושלים" ירושלים  שד' נווה יעקב 55

נווה יעקב    "חיי אדם" ירושלים  הרקפת 9

עיר גנים    "חיי טייב" ירושלים  מלכי ישראל 1

גאולה    "חיי עולם" ירושלים  רחבת הכותל

הרובע היהודי    "חיי עולם שע"י הכותל המערבי" ירושלים  אלפנדרי 18

מקור ברוך    "חיים מבורך" ירושלים  הקבלן/ קצנלבוגן

הר נוף    "חיים וחסד" ירושלים  חזקיהו המלך 5

גונן    "חיים ושלום" ירושלים  דוד ילין 15

רוחמה    "חכמי ירושלים" ירושלים  אריה בן אליעזר 61

גילה    "חכמת שלמה" ירושלים  מרום ציון 5/ החיד"א 21

בית וגן    "חלקת יואב" ירושלים  קצנלבוגן 47

הר נוף    "חלקת יואב" ירושלים  בר יוחאי 48/45

גונן ט'    "חנוך לנער" ירושלים  משקלוב 7

הר נוף    "חניכי הישיבות" ירושלים  זכרון יעקב 10

רוממה    "חניכי הישיבות" ירושלים  יצחק מירסקי 17

רמות 04  מרוקאי  "חניכי הישיבות" ירושלים  סורוצקין 35

זכרון מנחם    "חניכי הישיבות" ירושלים  הרב הלר 10

גבעת מרדכי    "חניכי הישיבות" ירושלים  ברויאר 9

בית וגן    "חניכי הישיבות" ירושלים  עמרם גאון 25

גבעת שאול    "חניכי הישיבות" ירושלים  הרב ז'ולטי 6

רמת שלמה    "חניכי הישיבות" ירושלים  אידלסון 9/10

רמות 03    "חניכי הישיבות – מרום הרים" ירושלים  מינץ 46

רמות 04    "חניכי הישיבות – משכנות הרמה" ירושלים  ברנד 18

הר נוף    "חניכי הישיבות – תורת חיים" ירושלים  אבן האזל 17

עזרת תורה    "חניכי הישיבות פוניבז'" ירושלים  הצפירה 20

מושבה גרמנית    "חסד ואמת" ירושלים  הכרמל 18

מזכרת משה    "חסד ורחמים" ירושלים  המ"ג 30/ג'

רוממה המורחבת    "חסד לאברהם" ירושלים  עזרא רפאל

זכרון טוביה    "חסד לאברהם" ירושלים  בלוק 28

גונן ט'    "חסד לאברהם" ירושלים  המעגל 6

בית הכרם    "חסד לאברהם" ירושלים

גונן    "חסדי דוד" ירושלים  יפו 168

מחנה יהודה    "חסדי מזל" ירושלים  מתתיהו 29

מקור ברוך    "חסדי נעמי" ירושלים  סורוצקין 45

אונסדורף    "חסידי ביאלא" ירושלים  שיף 2

רמות 01    "חסידי ביאלא- רמות" ירושלים  הרב פטאל

רמת שלמה    "חסידי ויז'ניץ" ירושלים  הרב קלונימוס 38

רמת שלמה    "חסידי מונסטריץ'" ירושלים  קהילות יעקב

רמת שלמה    "חסידי סלונים" ירושלים  הפסגה 49

בית וגן    "חסידים" ירושלים  וישיוא

רמות 04    "חסידים" ירושלים  חוני המעגל 8

גאולה    "חפץ חיים" ירושלים  עזרת תורה 37

עזרת תורה    "חפץ חיים" ירושלים  בר אילן 20

תל ארזה    "חפץ חיים" ירושלים  סנהדריה המורחבת פינת ים סוף

סנהדריה המורחבת    "חפץ חיים" ירושלים  נווה יעקב מזרח

נווה יעקב מזרח    "חפץ חיים" ירושלים  דובב מישרים 2

עזרת תורה    "חק יעקב" ירושלים  אורוגוואי 8

קרית יובל    "חת"ם סופר" ירושלים  בנין ט'

בתי הונגרים    "חת"ם סופר חנינא" ירושלים  פסגה 60

בית וגן    "טאלנא" ירושלים  הגלבוע 20

אוהל משה    "טאראנטו" ירושלים  לייב יפה 9/א'

הר נוף    "טב"ת – טהרת בנות תלפיות" ירושלים  עזרא 5

בוכרים    "טהרנים" ירושלים  רשב"ם 8

מקור ברוך    "טוויג" ירושלים  מנחת 80

מלחה  ספרדי  "טוניסאים" ירושלים  עולי הגרדום 350

תלפיות מזרח  ספרדי  "טוניסאים" ירושלים  ברנד 23

הר נוף    "טירת חן" ירושלים  עוזיאל 45

בית וגן    "טל תורה" ירושלים  דוד 35

בוכרים    "טל תורה" ירושלים  חובבי ציון 10

טלביה    "טלביה" ירושלים  הגלבוע 20

אהל משה    "טרנטו" ירושלים  עזרא רפאל

מחנה יהודה    "טרנטו" ירושלים  יונתן בן עוזיאל 22

גבעת שאול    "יאיר" ירושלים  פרידמן 29

בית ישראל    "יבנה" ירושלים  אוניברסיטה העברית

הר הצופים    "יבנה" ירושלים  אבינועם ילין 5

גאולה    "יבנה" ירושלים  שמשון פולנסקי 20

בית ישראל    "יבנה ירושלים" ירושלים  מיכל פינס 18

יגיע כפיים    "יגיע כפיים" ירושלים  אלפנדרי 18

מקור ברוך    "יגל יעקב" ירושלים  בורוכוב 63

קרית יובל    "יד אבי" ירושלים  אבן גבירול 9

רחביה    "יד אהרון" ירושלים  שירת הים

רמות 01    "יד אחים" ירושלים  הסביון

עיר גנים    "יד אלי כהן" ירושלים  המור 5

גילה    "יד אשר" ירושלים  חזנוביץ' 1

גאולה    "יד חנוך" ירושלים  קליינמן 3

קרית יובל    "יד יוסף" ירושלים  נבון 8

מחנה יהודה    "יד מרדכי" ירושלים  צפרירים

רמות 01    "יד נצח לדוד" ירושלים  עוזיאל 45

בית וגן    "יד רמה" ירושלים  רקנטי 7

רמות 03    "יד רמה" ירושלים  תורה ועבודה 6

בית וגן    "יד רמה" ירושלים  מעלות דפנה 129/34

מעלות דפנה    "יד שלום" ירושלים  יונתן בן עוזיאל 4

גבעת שאול    "יד שלמה" ירושלים  פנינה 4

עזרת תורה    "יד שמעון" ירושלים  האר"י 5

קרית שמואל    "יד תמר" ירושלים  רחל אמנו

גונן    "יהודה הלוי" ירושלים  בתי מחסה

הרובע היהודי    "יוחנן בן זכאי" ירושלים  דב הוז 8/2

קטמון    "יוסף חיים" ירושלים  הרב ז'ולטי

רמת שלמה    "יוצאי חברון" ירושלים  אריה בן אליעזר 70/4

גילה    "יוצאי צפון אפריקה" ירושלים

בן ציון 19    "יחד בתורה" ירושלים  שאולזון 25

הר נוף    "יחוה דעת" ירושלים  חזקיהו המלך 5/17

גונן    "ייטב לב" ירושלים  יואל 10

גאולה    "ייטב לב סאטמר" ירושלים  מלכי ישראל 67

גאולה    "ייטב פרי" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה    "יכונן חסד" ירושלים  שמען חכם 3

ימין משה    "ימין משה" ירושלים  האדמו"ר מזוויל 4

בית ישראל    "יסודי העבודה" ירושלים  אלפנדרי 40

מקור ברוך    "יסודי התורה" ירושלים  אבן שמואל

רמות 02    "יער רמות" ירושלים  סמדר 3

יפה נוף    "יפה נוף הגדול" ירושלים  יוסי בן יועזר 51

גונן ו'    "יקהל שלמה" ירושלים  יצחק שדה 1

גונן ח'    "יקהל שלמה" ירושלים  הל"ה 10

קטמון    "יקר" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "ירום קרנו" ירושלים  חיי אדם

מאה שערים    "ירושלים" ירושלים  קוסטה ריקה 111/12

קרית מנחם    "ירושלים הבנויה" ירושלים  מי נפתוח 28

מי נפתוח    "ירושלים השלימה" ירושלים  ביה"ס סליגסברג

תלפיות מזרח    "ירושלים השלימה" ירושלים  ז'בוטינסקי 31

טלביה    "ישא ברכה" ירושלים  רייכמן 27

בית ישראל  ספרדי  "ישועה ורחמים" ירושלים  עין יעקב 14

מאה שערים    "ישועת יעקב" ירושלים  הצפירה 23

מושבה גרמנית    "ישועת ישראל" ירושלים  דרך בית לחם 90

בקעה    "ישועת ישראל" ירושלים  רמות פולין 82

רמות פולין    "ישועת משה – ויז'ניץ" ירושלים  תפארת רמות 82/24

רמות 01    "ישועת משה – ויז'ניץ" ירושלים  המלך ג'ורג' 44

רחביה    "ישורון" ירושלים  קצנלבוגן 53

הר נוף    "ישיבת דבר ירושלים" ירושלים  ע"י ככר החורבה

הרובע היהודי    "ישיבת הכותל" ירושלים  בן דור 10

קרית משה    "ישיבת ירושלים לצעירים" ירושלים  הגדנ"ע 1

גונן    "ישמח ישראל" ירושלים  בית וגן 71

בית וגן    "ישמח לב – תורת משה" ירושלים  יפו 140

אהל שלמה    "ישמח משה" ירושלים  מזכרת משה 17

מזכרת משה    "ישמח משה" ירושלים  הקבלן 34

הר נוף    "ישמח משה ובית דוד" ירושלים  יפה רום 427/6

גילה ד'    "ישמחו השמים" ירושלים  קוסטה ריקה 10

קרית מנחם    "ישראל" ירושלים  בן ציון 28

קרית משה    "ישראל הצעיר" ירושלים  קדושי בבל 22

תלפיות מזרח    "ישראל הצעיר" ירושלים  גבעת הולילנד

בית וגן    "ישראל הצעיר" ירושלים  אגסי 7

הר נוף    "ישראל הצעיר" ירושלים  345/א'

רמות 03    "ישראל הצעיר" ירושלים  נגארה 14

גבעת שאול    "ישראל ויעקב מחוסט" ירושלים

מושבה גרמנית    "ישראל חיים" ירושלים  שאול עבוד 7

בית ישראל    "כוביוף" ירושלים  דה הוז 5/4

גונן ח'    "כוכב ישראל" ירושלים  חנה 12

תל ארזה    "כוכב מיעקב טשבין" ירושלים  אברמסקי 10

גאולה    "כולל וישיבה לאברכים מצויינים" ירושלים  מלאכי 23

כרם אברהם    "כולל צבי אלימלך" ירושלים  מאה שערים 71

מאה שערים    "כולל רומניה – בית יעקב" ירושלים  חפץ חיים 29

זכרון משה    "כורז'ים" ירושלים  יוסי בן יועזר 36

גונן ו'    "כורש" ירושלים  הרובע היהודי

הרובע היהודי    "כותל המערבי" ירושלים  אבסטונים 58/10

קרית יובל    "כי מציון תצא תורה" ירושלים  שירת הים 10

רמות א'    "כלל חסידי" ירושלים  דב גרונר 210/9

תלפיות מזרח    "כלל ישראל" ירושלים  מחניים 6

"כמעיין המתגבר" ירושלים  חיי טייב 19

הר נוף    "כנסת בית אהרון" ירושלים  הגליל 7

זכרון יוסף    "כנסת זכרון יעקב" ירושלים  מעגלי הרים לוין 140

סנהדריה המורחבת    "כנסת יהודה" ירושלים  הקבלן 32

הר נוף    "כנסת ראובן" ירושלים  אבינדב 25

תל ארזה    "כף החיים" ירושלים

תל ארזה    "כתב הסופר" ירושלים  אורוגוואי 30

קרית יובל    "כתמר יפרח" ירושלים  הגננת 238

גילה    "כתר אליהו" ירושלים  חיי אדם 24

בתי הונגרים    "כתר שושנים" ירושלים  יואל 22

בוכרים    "כתר שלמה" ירושלים  אלעזר בן יאיר 28

גונן    "כתר תורה" ירושלים  מחלקי המים 5

גונן    "כתר תורה" ירושלים  אפרים אורבך 13

בית ישראל    "כתר תורה מחזיק ברכה" ירושלים  הרב לופיאן 17

רמת שלמה    "לב אליהו" ירושלים  משה גבירצמן 6/5

פסגת זאב מזרח    "לב המזרח" ירושלים  יצחק טרניק במתנ"ס החדש

פסגת זאב מזרח    "לב המזרח" ירושלים  ע"ח 20

מורשה    "לב יבודה" ירושלים  הישיבה 12

גאולה    "לב לאחים" ירושלים  שערי תורה 16

בית וגן    "לב לציון ברינה" ירושלים  רמות 614/9

רמות 01    "לב רמות (טרגר)" ירושלים  שכטמן 104/8

רמות 01  אשכנזי  "לב רמות אדכנזי" ירושלים  שכטמן 104/8

רמות 01  ספרדי  "לב רמות ספרדי" ירושלים  בית וגן 78

בית וגן    "לב שלמה" ירושלים  בית וגן 99

בית וגן    "לב שמח" ירושלים  הרב ז'ולטי 6

רמת שלמה    "לומדי תורה" ירושלים  המ"ג 32

רוממה המורחחבת    "לזכר חללי מלחמת יוה"כ" ירושלים  רובין 19

רמות 04    "ליזענסק" ירושלים  תפארת רמות 85

רמות פולין    "ליזענסק" ירושלים  עוזיאל 91 – קסוטו 5

בית וגן    "למד דעת" ירושלים  צפניה 23

כרם אברהם    "לעלוב" ירושלים  בהר"ן 15

מאה שערים    "לעלוב" ירושלים  דוד ילין 19

רוחמה    "לפלוגות ראובן" ירושלים

רמות פולין    "לקווד" ירושלים  איסלנד 6

קרית מנחם    "מ"ג קדושי העליה" ירושלים  חברת ש"ס 4

מאה שערים    "מאה שערים" ירושלים  בר יוחאי 106/19

גונן ט'    "מאור החיים" ירושלים  ברנד 18

הר נוף    "מאור התורה" ירושלים  אלפנדרי 23

מקור ברוך    "מאור התורה" ירושלים  סנהדרייה המורחבת 117

סנהדריה המורחבת    "מאור חיים" ירושלים  סנהדריה המורחבת

סנהדריה המורחבת    "מאור חיים (ויזניץ)" ירושלים

תלפיות    "מאור יעקב" ירושלים  עזרת תורה 16

עזרת תורה    "מאור ירושלים" ירושלים  שירת הים 7

רמות 01    "מאור ישראל" ירושלים  דרך בית לחם 101

תלפיות    "מאור עיני ישראל" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה    "מאור עיניים" ירושלים  הקבלן 49

הר נוף    "מאור פני אליהו" ירושלים  רוזנבלט 12/6

רמות 03    "מאורות ברמה" ירושלים  שאול המלך 5

סנהדריה    "מאורות ירושלים" ירושלים

נווה יעקב    "מאורי ישראל" ירושלים  קרית אתרי תלפיות

תלפיות    "מאיר יעקב" ירושלים  מאה שערים

מאה שערים    "מארמוש" ירושלים  שד' המאירי 11

קרית משה    "מבתר" ירושלים  הפסגה 19

בית וגן    "מגדל (ישראל הצעיר)" ירושלים  ברינקי 10

גונן ה    "מגדל דוד בן ישי" ירושלים  סנונית

גילה    "מגדל עוז" ירושלים  פינסקר 22

טלביה    "מגדל שושנים" ירושלים  חיים ויטאל 9

גבעת שאול    "מגזימוף קדוש" ירושלים  כפר נחום

זכרון משה    "מגיד מישרים" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "מגיד מישרים" ירושלים  שירת הים 7

רמות 01    "מגן אבות" ירושלים  הששה עשר (אולם ספורט בביה"ס)

פסגת זאב מרכז    "מגן אבות" ירושלים  נטרונאי גאון 13

גבעת שאול    "מגן אברהם" ירושלים  זית רענן 1

קרית צאנז    "מגן אברהם" ירושלים

דברי ירוחם 7    "מגן אברהם – בית יוסף" ירושלים  קרית קמניץ 528/2

נווה יעקב    "מגן אברהם – קמניץ" ירושלים  רבקה 25

בקעה    "מגן דוד" ירושלים  דהומי 3

קרית מנחם    "מגן דוד" ירושלים  דוד ילין 26

רוחמה    "מגן דוד" ירושלים  נחום ליפשיץ 23

בקעה    "מגן דוד – גאולים" ירושלים  הע"ח 4

מורשה    "מגן ישראל" ירושלים  בר אילן 9

תל ארזה    "מדרש אברהם" ירושלים  הבעש"ט 14

בית ישראל    "מדרש אליהו" ירושלים  זרח ברנט 9/2

הר נוף    "מדרש אליהו" ירושלים  יפו (ליד ב. הורדנא)

מחנה יהודה    "מדרש בני ציון" ירושלים  אברמסקי 10

גאולה    "מדרש חיים" ירושלים  אלפנדרי 2

מקור ברוך    "מדרש מטלון" ירושלים  קוסובסקי 14

קרית משה    "מדרש משה" ירושלים  יצחק מברדיצ'ב 1

אבן יהושוע    "מדרש נחום" ירושלים  הגלעד 26

הרובע היהודי    "מדרש ספרדי" ירושלים  רבי אברהם מסלונים

מאה שערים    "מדרש שלמה" ירושלים  עזרא 16

בוכרים    "מדרש שמואל" ירושלים  הרב חיים הלר

גבעת מרדכי    "מדרשיית עמליה" ירושלים  חב"ד 48

הרובע היהודי    "מדרשת הרובע" ירושלים  ריינס 16

קרית משה    "מהריל" ירושלים  סנהדרין 6

סנהדריה    "מודז'יץ" ירושלים  יואל 25

בוכרים    "מוסאיוף" ירושלים  יעבץ 5

מרכז העיר    "מוסאיוף" ירושלים  דברי חיים 22

"מוסדות לינז" ירושלים  הר סיני 11 – רעננה

"מוסדות קליבלנד" ירושלים  בר אילן 25

תל ארזה    "מוסדות ר' דוד ומשה" ירושלים  אלנקווה 24

רמת שלמה    "מוסדות שינאווא טשחויב" ירושלים  מוצא (לי כביש ת"א)

מוצא    "מוצא תחתית" ירושלים  הנורית 5/א'

קרית מנחם    "מורה נבוכים" ירושלים  בוני החומה 6

הרובע היהודי    "מוריה" ירושלים  עזרא 21

כרם אברהם    "מוריה" ירושלים  שד' ש"י עגנון

גונן    "מושב זקנים" ירושלים  הרי פישל 1

בוכרים    "מושב זקנים (בוכרים)" ירושלים

נווה יעקב    "מושייב" ירושלים  כורזין 22

נחלאות    "מזכרת הרב יצחק כהן" ירושלים  מזכרת משה 17

מזכרת משה    "מזכרת משה" ירושלים  לייב דיין 9

בית ישראל    "מחנה ישראל" ירושלים  בית ישראל 3

בית ישראל    "מיר" ירושלים  יואל 12

בוכרים    "מכון אהרן וישראל" ירושלים  הגננת 238

גילה    "מכון בני יששכר" ירושלים  מיוחס 9

מחנה יהודה    "מכון הרב פרנק" ירושלים  אביעד 18

גבעת מרדכי    "מכון הרש"מ" ירושלים  בנין ח"ו ק"א 77

בתי הונגרים    "מכון לב יהודה" ירושלים  מאה שערים 79

מאה שערים    "מכון להוראה כולל אהל פישל" ירושלים  שד' המאירי 2

קרית משה    "מכון מאיר" ירושלים  הפסגה 1

בית וגן    "מכון מדעי טכנולוגי להלכה" ירושלים  רחל אמנו 20

קטמון הותיקה    "מכון שלום הרטמן" ירושלים  שאולזון 2

הר נוף    "מכון שלמה" ירושלים  קצנלבוגין 53

"מכון שערי לימוד" ירושלים  בית לחם 104

"מכללת אמונה" ירושלים  קורדובירו 20

גבעת שאול    "מכתם לדוד" ירושלים  מאה שערים 55

מאה שערים    "מלבי"ם" ירושלים  מלון הולילנד

רמת שרת    "מלון הולילנד" ירושלים  ק. קמניץ

נווה יעקב    "מן התורה" ירושלים  זווין 73

נווה יעקב מזרח    "מנורת המאור" ירושלים  היהודים

הרובע היהודי    "מנחם ציון" ירושלים  חגי 14

כרם אברהם    "מנחם ציון" ירושלים  אידלסון 307/5

רמות 03    "מנחם ציון" ירושלים  נבון 10

מחנה יהודה    "מנחת יהודה" ירושלים  קדושי סטרומה 19

מלחה    "מנחת יהודה" ירושלים  בן ציון 7

קרית משה    "מניין הורים" ירושלים  דן פגיס 8/4

פסגת זאב מזרח  מרוקאי  "מנין בנוסח יהודי מרוקו" ירושלים  סולם יעקב 5

רמות 01    "מסורת שלום" ירושלים  רש"י 46

מקור ברוך    "מסילת תורה" ירושלים  בן ציון 19

קרית משה    "מעיין בינה" ירושלים  האדמו"ר מזוויל 3

בית ישראל    "מעיין גנים" ירושלים  אבן האזל 11

עזרת תורה    "מעיינות התורה" ירושלים  בי"ס שרמן

מעלות דפנה    "מעלות דפנה" ירושלים  אבן שפרוט 3

שערי חסד    "מעלות התורה" ירושלים  רמות פולין 54

רמות פולין    "מעלות חיים" ירושלים  חיד"א 16

בית וגן    "מעלות יוסף" ירושלים  חגי 22

גאולה    "מעלות יחזקאל" ירושלים  מעלות אלרם בי"ס ממ"ד ג'

תלפיות מזרח    "מעלות מוריה" ירושלים  פנים מאירות 1

מטרסדורף    "מענה שמחה" ירושלים  שד' הרצל 14

קרית משה    "מעשה נסים" ירושלים  אלישיב 2

שמואל הנביא    "מעתוק פנחס" ירושלים  מיוחס 9

מחנה יהודה    "מפעל פנחס יעקב" ירושלים  נוף רמות 71/20

"מפעלי תורה וחסד" ירושלים  ראול וולנברג 11

מרכז העיר    "מפת"ן" ירושלים  אהרון אשכולי

רמות 02  ספרדי  "מצפה אריה" ירושלים  ניקרגואה 210/7

קרית מנחם    "מצפה מנחם" ירושלים  אחרי הסופר הקטן

רמות 02    "מצפה רמות" ירושלים  אבא אחימאיר 6

נווה יעקב    "מקדש יעקב" ירושלים  זית רענן 3

ק. צאנז    "מקדש מלך" ירושלים  שערי תורה 9

בית וגן    "מקדש מלך ירושלים" ירושלים  אהלי יוסף 4

תל ארזה    "מקדש שלמה" ירושלים  גרוסברג 8

גבעת משה    "מקור ברוך- סערט ויזניץ" ירושלים  דוד 22

"מקור הברכה" ירושלים  מקור חיים 42

מקור חיים    "מקור חיים" ירושלים  רוזנבלט 21

רמות 03    "מקראי קודש" ירושלים  אלכסנדריון 6

גונן ג'    "מרדכי היהודי" ירושלים  אידלסון 12

רמות 03    "מרום הרים" ירושלים  קבר דוד המלך ע"ה

הר ציון    "מרום ציון" ירושלים  תלפיות 116/57

תלפיות  מרוקאי  "מרוקו" ירושלים  נג'ארה 59

גבעת שאול    "מרחבים" ירושלים  סן מרטין 801/12

גונן ט'    "מרכז אחדות ישראל" ירושלים  דוד ילין 28

אחווה    "מרכז גוטניק" ירושלים  בן דור 12

קרית משה    "מרכז הרב" ירושלים  הרב קוק 9

מרכז העיר    "מרכז הרב" ירושלים  החבצלת 12

מרכז העיר    "מרכז הריב"ז" ירושלים  אבן ספיר

נחלאות    "מרכז וייק (נווה שלום)" ירושלים  יהושוע בן גמלא 7

גונן    "מרכז משען" ירושלים  דודאים 4

גילה  ספרדי  "מרכז ספרדי – גילה" ירושלים  קצנלבוגן 80

הר נוף    "מרכז קהילתי הר נוף" ירושלים  מצרי טיראן

גבעת המבתר    "מרכזי" ירושלים  רבינו גרשום 14

בוכרים    "מרכזי שכונת הבוכרים" ירושלים  בי"ס ממ"ד

הר נוף  ספרדי  "מרכזי ספרדי" ירושלים  וילשטיין 65/25

רמות פולין  ספרדי  "מרכזי ספרדי" ירושלים  זכרון יעקב

רוממה המורחבת    "מרכס קהילתי" ירושלים  נווה יעקב 601/73

נווה יעקב    "מרן החיד"א" ירושלים  הר ציון

הר ציון    "מרתף השואה" ירושלים  כרמיה 5

גונן    "משגב לדך" ירושלים  עזרא 9

בוכרים    "משה אריה" ירושלים  תירוש 559/17

גילה  ספרדי  "משהב טמא" ירושלים  תירוש 559/17

גילה  אשכנזי  "משהב טנא" ירושלים  שמואל תמיר

פסגת זאב    "משוש הפסגה" ירושלים  תפארת רמות 81

רמות פולין    "משך הנח"ל" ירושלים  סוף האדמו"ר מסדיגורא

רמת שלמה    "משכונות יעקב" ירושלים  שלמה מוסיוף 9

בוכרים    "משכיל אל דל" ירושלים  אבישר 7

בית יעקב    "משכיל לדוד" ירושלים  רבי אריה

מחנה יהודה    "משכן אריה" ירושלים  אבולעפיה 19

משכנות    "משכן אריה" ירושלים  מאה שערים 73

מאה שערים    "משכן בנימין" ירושלים  הפסגה 5

בית וגן    "משכן דוד" ירושלים  שמעוני 20

רסקו    "משכן יוסף" ירושלים  איזור ד' 6

עין כרם    "משכן יעקב" ירושלים  אלעזר בן יאיר 13

גונן ג'    "משכן יעקב" ירושלים  חייל הקשר

פסגת זאב מרכז    "משכן יעקב" ירושלים  ראשית חכמה 11

אחווה    "משכן יעקב וישראל" ירושלים  אפשטיין 5

קרית יובל    "משכן ישראל" ירושלים  דוד 18

בוכרים    "משכן ישראל" ירושלים  הצפירה 28

מושבה גרמנית    "משכן ישראל" ירושלים  אהרון אשכולי

רמות 02  ספרדי  "משכן מאיר" ירושלים  מעגלי יבנה 8

קטמון ו'    "משכן משה" ירושלים  כרפס 4/5

גילה    "משכן משה (כורש)" ירושלים  זכריה הרופא 4

נחלת צבי    "משכן ציון" ירושלים  אליהו חכים 32/6

תלפיות מזרח    "משכן ראובן" ירושלים  יוחנן בן זכאי 23

גונן ו'    "משכן שילה" ירושלים  בועז 5

בקעה    "משכן שילה" ירושלים  קצנלבוגן 47

הר נוף    "משכן שלמה" ירושלים  שבטי ישראל 12

מורשה    "משכן שלמה" ירושלים  האדמו"ר מליובביץ'

רמת שלמה    "משכן שמואל" ירושלים  בן ציון 11

קרית משה    "משכן שמעון" ירושלים  מינץ 48

רמות 04    "משכנות הרמה" ירושלים  שטראוס

זכרון משה    "משכנות יעקב" ירושלים  הרב ברים 5

רמת שלמה    "משכנות יעקב" ירושלים  מלכי ישראל 35 (משרד)

רמות 04    "משכנות ירושלים" ירושלים  ראש פינה 8

רוממה המורחבת    "משכנות ישראל" ירושלים  שלמה מוסיוף 9

בוכרים    "משמרות כהונה" ירושלים  בניני נידר

"מתיבתא ירושלים ירושתו" ירושלים  תרמ"ב 6

בית ישראל    "מתימן יבוא" ירושלים  עבודת ישראל 20

בתי ורשא    "מתמידים" ירושלים  שד' הרצל 137

"מתנ"ס זיו" ירושלים  זכרון יעקב 5

רוממה    "מתנ"ס רוממה" ירושלים  אבא אחימאיר 5

נווה יעקב    "מתנחלי בנימין" ירושלים  זכריה הרופא 4

נחלת צבי    "נדאף" ירושלים  שילה 6

נחלת ציון    "נהר שלום" ירושלים  רבינו גרשום 32

בוכרים    "נהר שפר" ירושלים  מי נפתוח

מי נפתוח    "נהרדעא" ירושלים  פולנסקי 14

בית ישראל    "נוברדוק- בית יוסף" ירושלים  מן 6

גבעת מרדכי    "נווה יוסף" ירושלים  פרנס 10

הר נוף    "נווה נוף" ירושלים  יצחק ברויאר 7

בית וגן    "נווה פאג"י" ירושלים  שערי פינה 18

שערי פינה    "נווה שאנן" ירושלים  אבולעפיה 21

נחלאות    "נווה שלום" ירושלים  קופמן 17/38

רמות 03    "נווה שלום" ירושלים  אבולעפיה 21

משכנות    "נווה שלום" ירושלים  שמואל הנביא 109/33

שמואל הנביא    "נווה שלום" ירושלים  שאול המלך 5

סנהדריה    "נווה שלום ומשה" ירושלים  סורוצקין 1

איתרי    "נווה שמחה" ירושלים  חיים ויטאל 32

גבעת שאול  אשכנזי  "נועם" ירושלים  חיים ויטאל 32

גבעת שאול  ספרדי  "נועם" ירושלים  דוד 18

בוכרים    "נועם שיח" ירושלים  הנרייטה סאלד 2

קרית יובל    "נופים" ירושלים  תורה ועבודה 4

בית וגן    "נזר אהרון" ירושלים  קוטלר פינת ריינס

גבעת שאול    "נזר התורה" ירושלים  דוד 41

בוכרים    "נחלת אברהם" ירושלים  הגדוד החמישי 3

פסגת זאב מרכז    "נחלת אמת" ירושלים  פלורנטין 36

קרית יובל    "נחלת גאולים" ירושלים  דוד ילין 6

רוחמה    "נחלת גדעון" ירושלים  פולנסקי 13

"נחלת דוד" ירושלים  מאיר גרשום 50 (אצל שלמה ענתבי)

"נחלת המזרח" ירושלים  בית הדפוס 29

גבעת שאול    "נחלת זאב" ירושלים  אהלי יוסף 14

גבעת משה    "נחלת יהושוע ביאלא" ירושלים  שיכון הרבנים

רוממה    "נחלת יוסף" ירושלים  קצנלבוגן 47

הר נוף    "נחלת יוסף" ירושלים  הרקמה 7

רוממה    "נחלת יוסף" ירושלים  אלקבץ 6

גבעת שאול    "נחלת יוסף" ירושלים  מעלות השבעה 3

נחלת שבעה    "נחלת יעקב" ירושלים  בתי ורשא

בית ורשא    "נחלת יעקב" ירושלים  רמות פולין

רמות פולין    "נחלת יעקב בויאן" ירושלים  פישל 9

בוכרים    "נחלת יצחק" ירושלים  הפסגה 52

בית וגן    "נחלת משה" ירושלים  שפרה 5

קרית משה    "נחלת צבי" ירושלים  מעלות דפנה 139

מעלות דפנה    "נחלת שמעון" ירושלים  בר יוחאי 146

קטמון    "ניצוצי אורות" ירושלים  יהודה 31

בקעה    "ניצנים" ירושלים  זכרון יעקב 12/53

רוממה המורחבת    "ניר דוד" ירושלים  המ"ג 34/1

רוממה    "ניר דוד וגנות לדוד" ירושלים  פת 27

פת    "נעם פת" ירושלים  שמואל הנביא 76

שמואל הנביא    "נעשה ונשמע" ירושלים  ריינס 17

קרית משה    "נצח" ירושלים  סולם יעקב 8

רמות 01    "נצח ישראל" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 5

מחנה יהודה    "נצח ישראל" ירושלים  יהושוע בן נון

מושבה גרמנית    "נצח ישראל" ירושלים  אבן עזרא 22

רחביה    "נצח ישראל" ירושלים  עין כרם 17

עין כרם    "נצחון ישראל" ירושלים  דברי ירוחם 3

בית וגן    "נצר שלמה" ירושלים  זווין 43/5

נווה יעקב מזרח    "נר אבוהב ויחיאל" ירושלים  בר אילן 9

בית ישראל    "נר התורה" ירושלים  יוחנן הסנדלר 12

זכרון משה    "נר יהודה אריה" ירושלים  חיי טייב 54

הר נוף    "נר יצחק" ירושלים  קואנקה 6

גבעת שאול    "נר יצחק" ירושלים  ברויאר 9

בית וגן    "נר ישראל" ירושלים  סנהדריה המורחבת

סנהדריה המורחבת    "נר ישראל" ירושלים

גבעת שאול 7    "נר ישראל – זופניק" ירושלים  יפו 168

מחנה יהודה    "נר לאה" ירושלים  הנרד 8

עיר גנים    "נר לדוד" ירושלים  המתמיד 2 חצר גליציה

הרובע היהודי    "נר לרחל ובניה" ירושלים  הקבלן 34

הר נוף    "נר שמואל" ירושלים  ברגמן 10

בית וגן    "נשמת אהרון ויעקב" ירושלים  בית וגן 46

בית וגן    "נשמת ישראל" ירושלים  בצלאל אשכנזי 5

בוכרים    "נתיב בנימין" ירושלים  נווה יעקב מזרח

נווה יעקב מזרח    "נתיב המאור" ירושלים  מזל טלה (בי"ס)

פסגת זאב צפון    "נתיב המזלות" ירושלים  הפסגה 14

בית וגן    "נתיב מאיר" ירושלים  העילוי 1

קרית משה    "נתיבות אמונה" ירושלים  דוד 35

בוכרים    "נתיבות החיים" ירושלים  שאולזון 66

הר נוף    "נתיבות תורה וחסד" ירושלים  לייב דיין 7

בית ישראל    "סאכוצ'בסקי" ירושלים  שמואל הנביא 79

שמואל הנביא  אשכנזי  "סדיגורא" ירושלים  החיד"א 4

בית וגן  אשכנזי  "סוכטשוב" ירושלים  אביגדורי 4

גאולה    "סוכת דוד" ירושלים  דוד ילין 37

רוחמה    "סוכת דוד" ירושלים  דוד המלך 16

ימין משה    "סוכת רחמים" ירושלים  עובדיה 8

כרם אברהם    "סוכת שלום" ירושלים  אבא אחימאיר

נווה יעקב    "סולם יעקב" ירושלים  סולם יעקב 5

רמות 01    "סולם יעקב" ירושלים  פישל 16

בוכרים    "סטריקוב" ירושלים  חיי אדם

אבן יהושוע    "סטריקוב" ירושלים  יהודית 4

מחנה יהודה    "סיטהון" ירושלים  ולירו 25

מחנה יהודה    "סילורה" ירושלים  ארזי הבירה 49

מעלות דפנה    "סלונים" ירושלים  מעלות דפנה 139

מעלות דפנה    "סמנייך מנורה בדרום" ירושלים  ביבאס 8

שבת צדק    "סנדורים" ירושלים  ברכיהו 13

בית הכרם    "סעאת-סוזאן" ירושלים  ראשית חכמה 15

אחווה    "ספינקא" ירושלים  סלנט 16

מאה שערים    "ספינקא" ירושלים  סורוצקין 16

ק. איתרי  ספרדי  "ספרדים" ירושלים  הירדן 5

תלפיות  ספרדי  "ספרדים ועדות המזרח" ירושלים  בר אילן 8 (בלוי 12 ב'*

תל ארזה    "סרט ויז'ניץ" ירושלים  רחבת הכותל

הרובע היהודי    "ע"י הכותל המערבי" ירושלים  מעלות דפנה

מעלות דפנה    "ע"ש אצ"ל ולח"י" ירושלים  אולסוונגר 9

קרית יובל    "ע"ש הרב אליהו פרדס" ירושלים  דהומי 4/24

קרית מנחם    "ע"ש הרב גוטמן" ירושלים  מרץ מול מועלם

רמת שרת    "ע"ש מוזס" ירושלים  הארבעה 31

פסגת זאב מרכז    "ע"ש מרים בגין" ירושלים  דב הוז 8

גונן ט'    "ע"ש ר' יוסף חיים" ירושלים  לייב יפה 11

תלפיות    "ע"ש ש"י עגנון" ירושלים  אלכסנדריון

גונן    "ע"ש ששת המליונים" ירושלים  השל"ה 8

שערי חסד    "עבודת ישראל" ירושלים  אלקבץ 46

גבעת שאול    "עד כי יבוא שילה" ירושלים  פנינה

תל ארזה    "עדה איספהנית" ירושלים  ביבאס 14

שבת צדק    "עדות ביהוסף" ירושלים  ביבאס 10

שבת צדק    "עדות ניצבין וקמישלי" ירושלים  הע"ח 4

מורשה  ספרדי  "עדת הבבלים" ירושלים  ביבאס 20

שבת צדק    "עדת יהודי גגורה" ירושלים  שמואל הנביא 98

שמואל הנביא    "עובדיה צדקה" ירושלים  נבון 18

מחנה יהודה    "עוד יוסף חי" ירושלים  עוזיאל 92

בית וגן    "עוד יוסף חי וקיים" ירושלים  החי"ש 18

גונן    "עוזר דלים" ירושלים  הגננת 27

גילה ג'    "עוזר דלים" ירושלים  הע"ח 5

מורשה  ספרדי  "עולי בבל" ירושלים

נווה יעקב  גרוזיני  "עולי ויצאי גרוזיה" ירושלים  ניקנור 3

גונן ה  ספרדי  "עולי לוב – בית אל" ירושלים  הע"ח 20

מורשה  מרוקאי  "עולי מרוקו" ירושלים  יחזקאל 21 (אצל חסיד)

גאולה  פרסי  "עולי משהד" ירושלים  סורוצקין/תורת חסד

ק. צאנז    "עולת תמיד" ירושלים  רמות פולין 54/4

רמות פולין    "עזר ילהודה" ירושלים  גונן ג'

אריה בעהם 2    "עזרא" ירושלים  המ"ג 5

רוממה    "עזרא" ירושלים  מעוז 1

רמות פולין    "עזרא" ירושלים  הרב גולד 1

גבעת מרדכי    "עזרא" ירושלים  שלום יהודה

תלפיות    "עזרא" ירושלים  חיי טייב

הר נוף    "עזרא" ירושלים  אבן גבירול 20

רחביה    "עזרא" ירושלים  יום טוב אלגזי 30

רוחמה    "עזרא דבאח" ירושלים  הטורים 20

מקור ברוך    "עזרא הסופר" ירושלים  מי נפתוח

מי נפתוח    "עזרא הסופר" ירושלים  באר שבע 7

נחלת ציון    "עזרא הסופר" ירושלים  ישעיהו 7

גאולה    "עזרא ונחמיה" ירושלים  תרמ"ב 7

נחלת צבי    "עזרת אבות" ירושלים  רחובות הבוכרים 24

בוכרים    "עזרת יוסף" ירושלים  שי"ף 2

רמות 01    "עזרת יוסף" ירושלים  אלקנה 12

תל ארזה    "עזרת יוסף" ירושלים  הילדסהיימר 17

מושבה גרמנית    "עזרת ישראל" ירושלים  עין יעקב 19

מאה שערים    "עזרת ישראל" ירושלים  המור 3

גילה    "עזרת ישראל" ירושלים

גבעת שאול    "עזרת נשים- הרצוג" ירושלים  סנהדריה מורחבת 114

סנהדריה המורחבת    "עזרת תורה" ירושלים  קהילות יעקב

רמת שלמה    "עטרה ליושנה" ירושלים  חצר גליציה

הרובע היהודי    "עטרה ליושנה (ציון המצויינת)" ירושלים  נווה יעקב 418/8

נווה יעקב    "עטרת אברהם" ירושלים  שירת הים 2

רמות 01    "עטרת ברמה" ירושלים  הגננת 29

גילה    "עטרת גילה" ירושלים  הבושם 19

גילה    "עטרת גילה" ירושלים  יצחק טרניק בקרוון

פסגת זאב מזרח    "עטרת המזרח" ירושלים  מאיר גרשון (ממ"ד)

פסגת זאב מזרח    "עטרת הפסגה" ירושלים  אלקבץ 11

גבעת שאול    "עטרת התורה" ירושלים  בית באייר – בית אבות

סנהדריה המורחבת    "עטרת חזקיה" ירושלים  שאולזון 61

הר נוף    "עטרת יוסף" ירושלים  תורה מציון 14

בתי רובינשטיין    "עטרת יחיאל" ירושלים  נווה יעקב 526

נווה יעקב    "עטרת יעקב" ירושלים  אגסי 12

הר נוף    "עטרת יצחק יוסף" ירושלים  שער הברזל 5

"עטרת ירושלים" ירושלים  לייב דיין 15

בית ישראל    "עטרת ישועה" ירושלים  הפסגה 57

בית וגן    "עטרת ישראל" ירושלים  בי"ס ממ"ד

הר נוף    "עטרת ישראל" ירושלים  שד' אשכול 11/26

מעלות דפנה    "עטרת ישראל" ירושלים  עולי הגרדום 11

תלפיות מזרח    "עטרת מרדכי" ירושלים  בראנד 15

הר נוף    "עטרת נוף" ירושלים  פרי חדש 5

זכרון משה    "עטרת צבי" ירושלים  תחכמוני 13

מקור ברוך    "עטרת צבי – זודיטשוב" ירושלים  חזקיה שבתאי

רמות פולין    "עטרת רמות" ירושלים  מודיעין 28

כרם אברהם    "עטרת שלמה" ירושלים  אבינועם ילין 9

גאולה    "עטרת שלמה" ירושלים  שמואל הנביא 26

שמואל הנביא    "עטרת שלמה" ירושלים  אלגזי 26

זכרון משה    "עטרת שמואל" ירושלים  שמואל הנביא 77

שמואל הנביא    "עיון התלמוד" ירושלים  ליפתא

מי נפתוח    "עין צבי אור" ירושלים  קרית קמיניץ 528/2

נווה יעקב    "על חומותייך ירושלים" ירושלים  ישא ברכה 50

תל ארזה    "עמוד דוד" ירושלים

פת    "עמותת היכל דוד" ירושלים  בן יהודה 2

מרכז העיר    "עמי חי" ירושלים  אהל שלמה

אהל שלמה    "עמיאל" ירושלים  חיי אדם 24

גאולה    "עמלי תורה" ירושלים  הרב הלר

גבעת מרדכי    "עמליה" ירושלים  יעל 4

בקעה    "עמק רפאים" ירושלים  אלעזר המודעי 8

מושבה יוונית    "ענף החיים" ירושלים  אליעזרוב 4

גבעת משה    "ענף החיים" ירושלים  נפתלי 11

בקעה    "ענף החיים" ירושלים  יהושוע בן נון

גונן    "ענף החיים" ירושלים  אהלי יוסף 8

תל ארזה    "ענף החיים" ירושלים  היהודים 87

הרובע היהודי    "עץ החיים" ירושלים  קנאי הגליל 5

גונן ג'    "עץ החיים" ירושלים  יפו 115

מחנה יהודה    "עץ החיים" ירושלים  עין כרם איזור ד' 45

עין כרם    "עץ חיים" ירושלים  שד' המאירי 11

קרית משה    "עץ חיים" ירושלים  בעל השאילתות 14/15

גבעת שאול    "עץ יוסף" ירושלים  מודיעין 11

כרם אברהם    "עץ יוסף" ירושלים  שח"ל

גבעת מרדכי    "עץ יוסף" ירושלים  יותם 10

"עץ ישועה" ירושלים  אחינועם 18

סנהדריה    "פאג"י" ירושלים  מגן האלף 1

שמואל הנביא    "פאני קפלן" ירושלים  בנין י"ט ק"ב 247

בתי הונגרים    "פאפא ביין (ת. אהרון)" ירושלים  חסד לאברהם 6

אבן יהושוע    "פאר ההלכה" ירושלים  דובב מישרים 3

עזרת תורה    "פאר הנחל" ירושלים  הרב מירסקי 7

רמות 04    "פאר יוסף דעעש" ירושלים  אמציה 2

גונן    "פאר ירושלים" ירושלים  ב.צ. גול 1

בוכרים    "פאר ירושלים" ירושלים  הפורצים 13

קטמון    "פאר ישראל" ירושלים  יצחק טוניק ביה"ס

פסגת זאב מזרח    "פאתי המזרח" ירושלים  דן פגיס 1/1

פסגת זאב    "פאתי מזרח" ירושלים  מרכז מסחרי נווה יעקב

נווה יעקב    "פדויים" ירושלים  אבן האזל 17

עזרת תורה    "פונוביז'" ירושלים  יוסף בן מתתיהו 30

גאולה    "פורת יוסף" ירושלים  מחלקי המים 13

גונן    "פורת יוסף" ירושלים  דוד המלך 30

ממילא    "פורת יוסף" ירושלים  רחבת הכותל

הרובע היהודי    "פורת יוסף" ירושלים  דוד המלך 30

ימין משה    "פורת יוסף" ירושלים  הקבלן 42

הר נוף    "פחד יצחק" ירושלים  יחזקאל 21

גאולה    "פיטסבורג" ירושלים  רחמילביץ 107

פסגת זאב מזרח    "פסגת המזרח" ירושלים  מאיר גרשון בי"ס ממ"ד

פסגת זאב מזרח    "פסגת מוריה" ירושלים  גוייטין

פסגת זאב    "פסגת מוריה" ירושלים  דוב ניב

פסגת זאב מערב    "פסגת רם" ירושלים  ממ"ד פסגת זאב

פסגת זאב מרכז  תימני  "פסגת תימן" ירושלים  חיל קשר ליד ביהכ"נ אשכנזים

פסגת זאב מרכז    "פסגת תימן" ירושלים  גד 10

בקעה    "פרדס" ירושלים  עמרם גאון 14

גבעת שאול    "פרושים" ירושלים  מרכז נוער

עיר גנים    "פרחי עיר גנים" ירושלים  אבינועם ילין 18

גאולה    "פרי עץ שלמה" ירושלים  ארנון 28

שבת צדק    "פתחיה" ירושלים  השל"ה 66/12

רמות פולין    "צא"י אונגואר" ירושלים  רמות 03 316/1

רמות 03    "צא"י חניכי הישיבות" ירושלים  יחזקאל 44

גאולה    "צאן יוסף" ירושלים  הרב מירסקי

רמות פולין    "צאן יוסף" ירושלים  דברי חיים 4

קרית צאנז    "צאנז" ירושלים  עליית הנוער 21

רמות 02    "צדקת יהודה" ירושלים  הלל 17

מרכז העיר    "צוף דבש" ירושלים  פלוגת הכותל

הרובע היהודי    "צוף דבש" ירושלים  שלמה מוסאיוף 13

בוכרים  ספרדי  "צופיוף" ירושלים  מבוא המתמיד 12

רחביה    "צופים דתיים" ירושלים  שפת אמת 17

זכרון משה    "ציצים ופרחים" ירושלים  קויפמן 4 (משה"ב)

רמות 03    "צ'כנוב" ירושלים  אבן האזל 10

עזרת תורה    "צ'כנוב" ירושלים  שלום סיון 7

רמות 03    "צ'כנוב" ירושלים  שבאזי 31

נחלת אחים    "צלחה ומזל" ירושלים  חב"ד 53

הרובע היהודי    "צמח צדק" ירושלים  רמת פולין 66/12

רמות פולין  אשכנזי  "צעירי אגו"י" ירושלים  חיי טייב 19

הר נוף    "צעירי הר נוף" ירושלים  קוסטה ריקה 2

קרית מנחם    "צעירי עיר גנים" ירושלים  אגריפס 127

נחלת ציון  פרסי  "צעירי פרס" ירושלים  דהומי 3

קרית מחם    "צעירי קריית מחם" ירושלים  הפסגה 49

בית וגן    "צעירים" ירושלים  השיירות 14

גונן    "צעקת הדל" ירושלים  ורדינון 14 (מתנ"ס)

גילה    "צפון אפריקה" ירושלים  חיזקיה שבתאי

רמות 01    "צפנת פענח" ירושלים  רחמילביץ 70

פסגת זאב מזרח    "צרפתים" ירושלים  פנים מאירות

מטרסדורף    "ק. מטרסדורף" ירושלים  תורה מציון 14

רוממה    "קאלבסוב- עטרת יחיאל" ירושלים  שמקלוב 16/1

הר נוף    "קאליש- תפילה לדוד" ירושלים  אלפנדרי 33 – דוד ילין 26

מקור ברוך    "קאסוב מאור התורה" ירושלים  שרירא גאון 19

גבעת שאול    "קדוש מגזימוף" ירושלים  סנהדריה המורחבת 140

סנהדריה המורחבת    "קדושי בריסק" ירושלים  סנהדריה מורחבת 1122

סנהדריה המורחבת    "קדושת דוד" ירושלים  יום טוב אלגזי 30

רוחמה    "קדושת יעקב" ירושלים  הרב אלמושנינו פינת הרב דרוק

רמת שלמה    "קהילות יעקב" ירושלים  הקבלן 1/3

הר נוף  אשכנזי  "קהילת אשכנז" ירושלים  הרב חדש פינת חזון איש

רמת שלמה    "קהילת בני תורה" ירושלים  תורה ועבודה 2

בית וגן  תימני  "קהילת התימנים" ירושלים  אגסי 16

הר נוף    "קהילת זכרון יוסף" ירושלים  קהילות יעקב (ביה"ס בית יעקב)

רמת שלמה    "קהילת חסידי באיאן" ירושלים  יהודה 2

בקעה    "קהילת יעקב" ירושלים  יואל 12

גאולה    "קהילת יעקב" ירושלים  הנצי"ב

מחנה יהודה    "קהילת יעקב" ירושלים  חיים ויטל 32

קרית משה    "קהילת נועם" ירושלים  הירקון 29

מחנה יהודה    "קהל העמדים" ירושלים  הרב דרוק 26

רמת שלמה    "קהל חסידים" ירושלים  ישעיהו בר זכאי

שערי חסד    "קהל חסידים" ירושלים  מעגלי הרי"ם

סנהדריה המורחבת    "קהל חסידים" ירושלים  אבן שפרוט 7

שערי חסד    "קהל חסידים" ירושלים  רמות פולין 52

רמות פולין    "קהל חסידים" ירושלים  נג'ארה 14

גבעת שאול    "קהל חסידים" ירושלים  זוין 326/10

נווה יעקב מזרח    "קהל חסידים" ירושלים  יואל סלומון 13

נחלת שבעה    "קהל חסידים" ירושלים  מאה שערים 57

מאה שערים    "קהל יראים" ירושלים  שמעון 13

בקעה    "קהל ישראל" ירושלים  ביה"ס בית יעקב חזון איש

רמת שלמה    "קהל עדת ירושלים (מתמידים)" ירושלים  הרקפת 2

עיר גנים    "קהל עיר גנים" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל    "קהל ציון" ירושלים  ע"י ועד עדת הספרדים

הרובע היהודי    "קהל קודש" ירושלים  הנצי"ב 11

מרכז העיר    "קהלת יעקב" ירושלים  זווין 51/3

נווה יעקב מזרח    "קהלת תפארת ישראל" ירושלים  שמואל הנביא 31

שמואל הנביא  ספרדי  "קווקאזים" ירושלים  בר אילן 32

תל ארזה    "קול ברמה" ירושלים  בר יוחאי 103

קטמון    "קול הנער" ירושלים  אבן דנן 2

הר נוף    "קול יהודה" ירושלים  שאולזון 18

הר נוף    "קול יהודה" ירושלים  דברי ירוחם 4

בית וגן    "קול יעקב" ירושלים  פתח תקווה 23/29

רוממה המורחבת    "קול יעקב" ירושלים  יפו 140

אהל שלמה    "קול יעקב" ירושלים  סוכת שלום 2

מחנה יהודה    "קול מנחם" ירושלים  שמשון 10

בקעה    "קול ש-ד-.." ירושלים  רמות 03 344/30

רמות 03    "קול שמחה" ירושלים  המ"ג 4

רוממה    "קול ששון" ירושלים  הפסגה 32

בית וגן    "קול תורה" ירושלים  שלמה מוסאיוף 9

בוכרים    "קורבן – נתנאל דוידוף" ירושלים  בר יוחאי 147

גונן ט'    "קיבוץ גלויות" ירושלים  יחזקאל 22

בוכרים    "קמניץ" ירושלים  כפר עברי 528/2

נווה יעקב  ספרדי  "קמניץ – ספרדי" ירושלים  אליעזרוב 8

גבעת משה    "קנייני התורה" ירושלים  חזקיה שבתאי 12

רמות 01    "קרית אונגוור" ירושלים  הרב סורצקין 9

"קרית אתרי" ירושלים  יותם 10- אמציה 12

קטמון    "קרית חנה ודוד" ירושלים  סנהדריה המורחבת 115

סנהדריה המורחבת    "קרית מאור חיים" ירושלים  איסלנד 8

קרית מנחם    "קרית מלך רב" ירושלים  אפשטיין 5

"קרית רבני התפוצות" ירושלים

"קרלין" ירושלים  עזרת תורה 27

עזרת תורה    "קרלין סטולין" ירושלים  שאול המלך 39

סנהדריה    "קרלין סטולין" ירושלים  רמות פולין

רמות פולין  אשכנזי  "קרלין סטולין" ירושלים  אבינועם ילין 11

בוכרים  אשכנזי  "קרלין סטולין" ירושלים  חסידי קרלין 1

בית ישראל  אשכנזי  "קרלין סטולין" ירושלים  אבא הלל סילבר 3

רמות 01    "קרן אור" ירושלים  שאול המלך 21

סנהדריה    "קרן בן שמן" ירושלים  מקור חיים 142/22

מקור ברוך    "ר' אלעזר" ירושלים  ברזיל 104/23

קרית מנחם    "ר' מאיר בעל הנס" ירושלים  עזרא 16

בוכרים    "ראובן מלמד" ירושלים  אלקנה 21

שכון חב"ד    "ראש אמנה" ירושלים  ממלכתי 3 מזרח

פסגת זאב מזרח    "ראש הפסגה" ירושלים  שלמה

פסגת זאב    "ראש הפסגה" ירושלים  ראש פינה 2

רוממה המורחבת    "ראש פינה" ירושלים  שלמה 22

פסגת זאב מזרח    "ראש פסגת זאב מזרח" ירושלים  בן ציון אטון 8

סנהדריה המורחבת    "ראשית חכמה" ירושלים  רש"י 44/46

מקור ברוך    "ראשית חכמה" ירושלים  היהודים 1

הרובע היהודי    "ראשית ירושלים" ירושלים  אלמוג 211/2

גילה    "רבבות אפרים" ירושלים  דרך בית לחם 104

בקעה    "רבה אמונתך" ירושלים  הרקפת – עיר גנים

עיר גנים    "רבי דוד בן ברוך" ירושלים  שמואל הנביא 71

שמואל הנביא    "רבי דוד ומשה" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "רבי יוסף קארו" ירושלים  ברזיל 104/23

קרית יובל    "רבי מאיר בעל הנס" ירושלים  בן יפונה

בקעה    "רבי מאיר בעל הנס" ירושלים  אלישע 3

מורשה    "רבי שמעון בר יוחאי" ירושלים  הנורית 125/1

עיר גנים    "רבי שמעון בר יוחאי" ירושלים  חיים עוזר 37

בית ישראל    "רבינו חיים יוסף" ירושלים  נג'ארה 34

גבעת שאול    "רדליך – בית יצחק שמואל" ירושלים  אברהם שטרן 30

קרית יובל    "רוז" ירושלים  מלכי ישראל 40/44

גאולה    "רוז'ין – מתיבתא תפארת ישראל" ירושלים  זכרון יעקב 5

רוממה המורחבת    "רוממות אל" ירושלים  שפרעם 11

נחלאות    "רחובות הנהר" ירושלים  דוד ילין 34

רוחמה    "רחטמסריוקא" ירושלים  יוסף חיים

מחנה יהודה    "רחמים אהרוני" ירושלים  החיל 47

גבעת שפירא    "רחמים ושמחה" ירושלים  יעל 1

בקעה    "ריב"ש טוב" ירושלים  רשב"ג 31

קטמון    "רינת בית דוד" ירושלים  הרב דרוק פינת הרב בוקסבוים

רמת שלמה    "רינת גבריאל" ירושלים  מלכי ישראל 75

מקור ברוך    "רינת התורה" ירושלים  מיכלין 21

בית וגן    "רינת ישראל" ירושלים  קצנלבוגן 10

הר נוף    "רינת שמואל" ירושלים  גבירצמן 9

פסגת זאב מזרח    "רם ונישא" ירושלים  פלורונטין 36

מושבה גרמנית    "רמב"ם" ירושלים  אמציה 12

גונן    "רמב"ן" ירושלים  יוסי בן יועזר 11

גונן ו'    "רמה" ירושלים  רמת פולין 73

רמות פולין  אשכנזי  "רמות פולין ליטאים" ירושלים  אבן עזרא 22

רחביה    "רמיילס מוילנא – נצח ישראל" ירושלים  צבי רמון 15

רמת בית הכרם    "רמת בית הכרם" ירושלים  חזון איש במקלט בית יעקב

רמת שלמה    "רמת הנחל – חסידי ברסלב" ירושלים  קדיש לוז מרכז מסחרי

רמת שרת  מעורב  "רמת שרת נוסח אחיד" ירושלים  משעול הקורנית 3

רמות 02    "רמתיים צופים" ירושלים  המלך ג'ורג' 58

רחביה    "רננים" ירושלים  אבן שמואל 1

רמות 02    "רפפורט (מצפה רמות)" ירושלים  יוסף קארו 33

בית ישראל    "רצון אבינו שבשמים" ירושלים  אגסי 34/17

הר נוף    "רש"י" ירושלים  צפניה 17

כרם אברהם    "רש"י" ירושלים  שמעון 13

בקעה    "רשב"י" ירושלים  בר יוחאי בלוק 9

גונן ט'    "שאול אבן דנן" ירושלים  רש"י 28

מקור ברוך    "שאול מזרחי" ירושלים  רייכמן 39

בית ישראל    "שאול צדקה" ירושלים  בן ציון גול 1

בוכרים    "שאולוף" ירושלים  נסים בכר 30

מחנה יהודה    "שאולי וכאשי" ירושלים  זרח ברנט 15

הר נוף    "שאץ מאליץ" ירושלים  דברי חיים 22

"שארית אברהם" ירושלים  קבלן 51

הר נוף    "שארית יוסף אשר" ירושלים  ראשוון לציון 5

רוממה המורחבת    "שארית ישראל" ירושלים  חכם שלום 9

זכרון יוסף    "שארית ישראל" ירושלים  הנוטרים 1

גונן ח'    "שבח חיים" ירושלים  שמואל הנביא 15

שמואל הנביא    "שבי גולה" ירושלים  שמואל הנביא 105

שמואל הנביא    "שבי ציון" ירושלים  הנורית 124

עיר גנים    "שבילי תורה" ירושלים  הרקפת 10

עיר גנים    "שבת אחים" ירושלים  שירת הים

רמות 01    "שבת אחים" ירושלים  רוממה 20/92

רוממה    "שבת אחים" ירושלים  מורשה 15

מורשה    "שבת אחים" ירושלים  פלורונטין 4

קרית יובל    "שבת אחים" ירושלים  רמות אלון

אמות 01    "שבת אחים" ירושלים  בועז 5

בקעה    "שבת אחים לעזרת דלים" ירושלים  נווה יעקב 411

נווה יעקב    "שבת הגדול" ירושלים  שד' אשכול 2/ב'

רמת אשכול    "שדרות אשכול" ירושלים  חברון 32

תלפיות    "שובו בנים" ירושלים  תרמ"ב 6

בית ישראל    "שובי נפשי" ירושלים  מאה שערים 69

מאה שערים    "שומרי אמונים" ירושלים  מאה שערים 75

מאה שערים    "שומרי החומות" ירושלים  שומרי החומות

רמות פולין    "שומרי החומות" ירושלים  הרב הרשלר פינת אגרות משה

רמת שלמה    "שומרי החומות" ירושלים  זוננפלד 46

בית ישראל    "שושנים לדוד" ירושלים  קרן קיימת 59

שערי חסד    "שושנת יעקב (ב. זבול)" ירושלים  עין יעקב 10

מאה שערים    "שטיבלאך" ירושלים  החי"ש 16

גונן    "שטיבלאך" ירושלים  שוארץ 7

מחנה יהודה    "שי עולמות" ירושלים  אהרון פישל 1

בוכרים    "שיבה טובה" ירושלים  הקבלן 18

הר נוף    "שיח נוף" ירושלים  הדף היומי 612

רמות 01    "שיכון טרגר" ירושלים  שמואל הנביא 106/59

שמואל הנביא    "שיעורי תורה ויהדות" ירושלים  אבינדב 21

תל ארזה    "שיעורי תורה לנוער" ירושלים  יהודית 6

מרכז העיר    "שירת ישראל – ויאמר יצחק" ירושלים  אחינעם 4

סנהדריה    "שכון אריאל" ירושלים  שכון חסכון א/ב

בית וגן    "שכון חסכון" ירושלים  גת 9

קרית משה    "שכון קרית משה" ירושלים  שמואל הנביא 101

שמואל הנביא    "שכוני שמואל הנביא" ירושלים  שלמה בן יוסף 14/2

תלפיות מזרח    "שלווה בארמנותייך" ירושלים  חיי טייב 60

הר נוף    "שלום ואחדות" ירושלים  אביגיל 1

אבו טור    "שלום ורעות" ירושלים  מן 8

גבעת מרדכי    "שלום ורעות" ירושלים  משקלוב 22

הר נוף    "שלום ירושלים" ירושלים  שבת צדק 10

מרכז העיר    "שלום שבזי" ירושלים  מינצברג 9

בית וגן    "שלמא רבא" ירושלים  שלמה מוסיוף 13

בוכרים    "שלמה דוד צופיוף" ירושלים  חן 4

קרית שמואל    "שלמי חיים" ירושלים  חייל נשים 4

קטמון הישנה    "שלמי חיים" ירושלים  שלמה מוסאיוף 11

בוכרים    "שם" ירושלים  הרב פרנק 4

בית וגן    "שם עולם אמישנוב" ירושלים  שמואל הנביא 112

שמואל הנביא    "שמואל הנביא" ירושלים  דוד ילין 6

רוחמה    "שמי"ר" ירושלים  בן זכאי 58

קטמון    "שמעון הצדיק" ירושלים  חגי 6

כרם אברהם    "שמש צדקה" ירושלים  המור 3

גילה    "שער המלך" ירושלים  אבן האזל 22

עזרת תורה    "שער המשפט" ירושלים  הרכבת 53

"שער הרחמים" ירושלים  איזור ב' 59

עין כרם    "שער השמים" ירושלים  אמציה 12

קטמון    "שער השמים" ירושלים  רשב"ם 9

מקור ברוך    "שער השמים" ירושלים  הרכבת 53

בקעה    "שער השמים" ירושלים  אבסטונים 82

קרית יובל    "שער השמים" ירושלים  ארנון 13

זכרון יוסף    "שערי אהבה" ירושלים  המליץ 2

מושבה גרמנית    "שערי אחים" ירושלים  אונטרמן 1

גילה    "שערי גילה" ירושלים  יוסף חיים 2

קרית יובל    "שערי דיצה" ירושלים  סנהדריה המורחבת 117/8

סנהדריה המורחבת    "שערי דעת" ירושלים  נוף רמות 73

רמות 01    "שערי חכמה – אהל יוסף" ירושלים  ניסבוים 20

קרית משה    "שערי ירושלים" ירושלים  נבון 25

מחנה יהודה    "שערי ישועה" ירושלים  סנהדריה המורחבת 103/ג'

סנהדריה המורחבת    "שערי נסים" ירושלים  אליהו חכים 32/6

תלפיות מזרח    "שערי עזרא (גור אריה)" ירושלים  באר שבע 1

נחלת ציון    "שערי עזרא (עדס)" ירושלים  נחלת שבעה 10

נחלת שבעה    "שערי ציון" ירושלים  דרך בית לחם 118/13

גילה    "שערי ציון" ירושלים  אבסטונים 70/1

קרית יובל    "שערי ציון" ירושלים  חברת ש"ס 38

מאה שערים    "שערי ציון" ירושלים  אידלסון 330/22

רמות 03    "שערי ציון ברחמים" ירושלים  אידלסון 330/22

"שערי ציון ברחמים" ירושלים  שילה 18

נחלת ציון    "שערי רחמים" ירושלים  שמואל הנביא 101 (מקלט)

שמואל הנביא    "שערי רחמים" ירושלים  הנרד

עיר גנים    "שערי רחמים" ירושלים  שמואל תמיר 63 (בי"ס ממלכתי)

פסגת זאב מערב    "שערי רחמים" ירושלים  צמרת הבירה

גבעת שפירא    "שערי רחמים" ירושלים  גולומב

גונן ח'    "שערי רחמים" ירושלים  אבסטונים 360

קרית יובל    "שערי רפואה" ירושלים  הנוטרים 14

גונן ח'    "שערי רצון" ירושלים  יפה רום 12

גילה    "שערי שלום" ירושלים  יאנוש קורצ'אק 6

קרית יובל    "שערי שלום ירושלים" ירושלים  מאה שערים 42

מאה שערים    "שערי שמחה" ירושלים  רשב"ם 12

מקור ברוך    "שערי שמים" ירושלים  שירת הים 10

רמות 01    "שערי תבונה" ירושלים  הרב לופיאן פינת ליובביץ

רמת שלמה    "שערי תורה" ירושלים  זוין 59

נווה יעקב מזרח    "שערי תורה" ירושלים  אליהו סלמן 28

זכרון יוסף    "שערי תורה" ירושלים  אלפנדרי 40

מקור ברוך    "שערי תורה" ירושלים  החלוץ 47

בית הכרם    "שערי תפילה" ירושלים  דוד ילין 37

רוחמה    "שערי תפילה" ירושלים  עלי הכהן 36

גבעת משה    "שערי תפילה ברכת אברהם" ירושלים  בצלאל 56

מחנה יהודה    "שערי תשובה" ירושלים  שטרן 222/5

קרית יובל    "שערי תשובה" ירושלים  שפת אמת 6

גאולה    "שפת אמת" ירושלים  יוסף שווארץ 9

זכרון משה    "שפת אמת" ירושלים  בר אילן 30

תל ארזה    "שפת התורה" ירושלים  שמעון הצדיק

מעלות דפנה    "תהילה" ירושלים  ארזי הבירה 50

ארזי הבירה    "תהילה" ירושלים  שטרן

קרית יובל    "תהילה לדוד" ירושלים  עונג שבת 3

"תולדות אברהם יצחק" ירושלים  שבטי ישראל 31

"תולדות אהרון" ירושלים  אגסי 18

הר נוף    "תולדות יחיאל" ירושלים  חגי 4

כרם אברהם    "תולדות יעקב" ירושלים  חפץ חיים 5

זכרון משה    "תולדות יעקב יוסף" ירושלים  עוזיאל 60

"תולדות יצחק טטואן" ירושלים  אבן האזל 22

עזרת התורה    "תומכי תשובה" ירושלים  אבן האזל 7

עזרת תורה    "תומכי תשובה" ירושלים  סורוצקין 5

איתרי    "תורה אור" ירושלים  שמואל הנביא 112

שמואל הנביא    "תורה בציון" ירושלים  אהלי יוסף 14

גוש 80    "תורה ואמונה" ירושלים  הרקמה 7

גילה    "תורה ואמונה" ירושלים  דוד 20

בוכרים    "תורה ואמונה" ירושלים  רמות 38

רמות 01    "תורה וחיים" ירושלים  מרכז מסחרי 39

רמות 01    "תורה וחיים" ירושלים  שמואל הנביא 106

שמואל הנביא    "תורה ויהדות" ירושלים  בעל התניא 11

מאה שערים    "תורה ויראה" ירושלים  סורוצקין 24

אונסדורף    "תורה ותפילה" ירושלים  יוסף שוורץ 9

מחנה יהודה    "תורה לשמה" ירושלים  יפו 91

אבן ישראל    "תורה מציון" ירושלים  ירמיהו 16

רוממה    "תורת אמת" ירושלים  מאה שערים 120

מאה שערים    "תורת אמת" ירושלים  חנה 21

תל ארזה  אשכנזי  "תורת אמת (חב"ד)" ירושלים  יוסף קארו 12

בית ישראל    "תורת הנחל" ירושלים  ברנד 17

הר נוף    "תורת חיים" ירושלים  תלמודי 11

כרם אברהם    "תורת חיים ויזניץ" ירושלים  קצנלבוגן 71

הר נוף    "תורת חיים פרי יצחק" ירושלים  בתי ורשא

בתי ורשא    "תורת חסד" ירושלים  שרירא גאון 19

גבעת שאול    "תורת יוסף" ירושלים  הר ציון

הרובע היהודי    "תורת ישראל" ירושלים  קורדובירו 28

גבעת שאול    "תורת ישראל" ירושלים  מעלה חלדיה 20

הרובע היהודי    "תורת כהנים" ירושלים  פולנסקי 14

שמואל הנביא    "תורת ציון" ירושלים  יפו – תחנה מרכזית

רוממה    "תחנה מרכזית" ירושלים  עזריאל 15

גבעת שאול    "תכלת מרדכי" ירושלים  כי טוב 18

תל ארזה    "תנו עוז" ירושלים  בתי אונגרין

בתי אונגרין    "תפארת אהרון" ירושלים  רשב"ג 39

גונן ו'    "תפארת אליהו" ירושלים  ישועת יעקב 10

מאה שערים    "תפארת בחורים" ירושלים  שלמה מוסיוף 9

בוכרים    "תפארת בחורים" ירושלים  יאנוש קורצ'אק 5

קרית יובל    "תפארת בחורים" ירושלים  רש"י 40

מקור ברוך    "תפארת בחורים" ירושלים  רמות פולין 54

רמות פולין    "תפארת בית ישראל" ירושלים  החלוץ 29

בית הכרם    "תפארת בנים" ירושלים  יצחק טרניק

פסגת זאב מזרח    "תפארת המזרח" ירושלים  תפארת רמות 81

רמות פולין    "תפארת הנחל" ירושלים  תיוסף זיו 18

גבעת משה    "תפארת התלמוד" ירושלים  מרכז מסחרי

נווה יעקב    "תפארת יעקב" ירושלים  מיכלין 19

בית וגן    "תפארת יעקב" ירושלים

 

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*