logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ביקור האדמור בקברי צדיקים

האדמור מהאלמין והרב יוחנן באנון ועשרה אנשים צדיקים נסעו לקברי צדקים בצפון לעשות תיקון עבור עם ישראל
התיקון כלל תפילות שופרות לימוד זוהר וזעקות לשם יתברך
ביקור אצל הצדיק רבי יוסי מפקעין תפלות נערכו במקום תקיעה בשופר ולימוד סיפרא דצניעותא הקדוש
לאחר מכן טבילה במקווה שמעיה ואבטליון
נסיעה קצרה למערת האדרא שבא למדו רבי שמעון וחבריו את האדרא יחד עם בנו רבי אלעזר שמיים רעדו בעת
לימוד זה ומעמד הר סיני התחדש באותו הזמן
הקדושה שבמקום גדולה מאוד הלימוד גבוה עד אין שיעור
התיקון שנעשה במקום גדול מאוד ולימוד האדרא מפי הרב היה מרומם נפש
נסיעה קצרה לציון של רשב"י ובמקןם נעשה לימוד של פתח אליהו לעומקו ולימוד זוהר הקדוש עד תפילת מנחה
וערבית ולאחר מכן שירה וריקודים לכבוד הצדיק

2 comments

 1. בנימין גולדברג

  ב"ה
  שלום וברכה!
  "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"
  ב"ה שנפתח "בית של הרשב"י [שזה הזוהר הקדוש – תיבת נח] שנוכל להיכנס לראות ולהראות את פני ה' אלוקיך דא רבי שמעון (אדרא) מידי יום ביומו.
  ונוכל ללמוד מידי יום ביומו את הזוהר הקדוש.
  נא להכניס את הדף של 960 חוברות שאוכל להמשיך ללמוד את זה תמידים כסדרן
  אשרי חלקכם שזכיתם לכך.
  הנני מחוכן ומזומן לעמוד לימינכן בכל עת ובכל שעה,
  בנימין גולדברג

 2. ב"ה
  לכבוד חברה מזכי הרבים של מפעל הזוהר העולמי שליט"א
  שלום וברכה,
  "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות"
  אחרי יסורים הגדולים שעברנו בשלש שבועות האלו, ניתוסף לנו עוד הרבה יסורים שלא יכלנו להיכנס לאתר הזוהר, כמה שניסינו, ודיברנו עם עוד כמה אנשים,וגם אמרו לנו שיש מן הסתם מניעות גדולות כמו שרבנו רבי נחמן זיע"א כותב, כי כל דבר טוב מלא מניעות, וגם כותב "אל הערפל" זהו המניעות,
  אבל סוף כל סוף שוברים את המניעות, על ידי שיש רצון אותיות צנור, וכשיש מסירת נפש פותחים את הצינור ויוצא מים של חסד ורחמים, כמו שאומרים בתפילת גשם, יחד לב, מפי באר מים, ורואים אם מיחדים את הלב לאבינו שבשמים במסירת נפש, אז יצאו מים רבים, שיהיה הרבה חסד בעולם על ידי לימוד תורת הסוד,
  ומה נוראים דברי רבותינו זיע"א שאומרים ששעה אחת בחול שוה מאה אלף שנה ובשבת מאה מליון שנה תורה,
  השכר הזה הוא גדול כל כך,
  זאת אומרת שכל יהודי פשוט יכול להגיע לאוצרות הגדולים שלא יכלו להגיע בכל הדורות הקודמים,
  זהו הכח של הרשב"י הקדוש זיע"א עם החבריא קדישא שזיכו אותנו במתנות גדולות כאלו,
  ומי שלא לומד היום זוהר הקדוש הוא פשוט חסר דעה, וצריך לרופא גדול.
  אנחנו תלמידי רבנו הקדוש אין לנו את הבעיה, כי רבנו זצ"ל כתב לנו לגמור כל שנה את הזוהר הקדוש,
  וב"ה בזכותכם שהדפסתם את הזוהר הקדוש 6 כרכים וחילקתם בחינם לאלו שרוצים לגמור בשנה את כל הזוהר הקדוש וגם אני זכיתי לזה,
  על כן אשרי חלקכם שזכיתם לזכות את הרבים ולהחיש את הגאולה כמו שהבטיח לנו משה רבנו ע"ה בדא יפקון מן גלותא ברחמי,

  הק' נח שיין

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*