logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

אור הזהר 1242- שאלון לשוחט- כשרות הבשר כהלכתה

שאלון כשרות הבשר כהלכתה – בשר בהמה חלק א./ זה רק חלק קטן ממה שיש לשאול לשוחט/ מי שרוצה לדעת עוד שאלות צריך ללמוד שאר הספרים על השחיטה/

כל השאלות האלו, אין לך רב אחד ששואל היום את השוחטים ,כי הוא לבד לא יודע ,אפילו עשרה אחוז מהשאלות האלו/ ואם כן איך אפשר לאכול בשר? האם דם ישראל הפקר שיכולים לתת להם כל מיני נבילות וטריפות רח"ל ואין פוצה פה ומצפצף/ דעו לכם כי השטן יעבוד עליכם אפילו שתדעו שהכל טרף הוא יגיד לכם הלא כתוב כבר בתורה מי יאכילנו בשר?/ התשובה מה קרה איתם אחרי זה

 

שאלון לשוחט- כשרות הבשר כהלכתה 1  שאלון לשוחט- כשרות הבשר כהלכתה 2 שאלון לשוחט- כשרות הבשר כהלכתה3

4 5 6 7 8

טלפון - שירות חדש- קול הכשרות

קו הכשרות- 24  שעות ביממה..

050-411-6923

שאלון

כשרות הבשר כהלכתה

חלק א'

לבשר בהמה:

 1. כמה בהמות שוחטים בשעה בדרך כלל? _________ כמה בהמות שוחטים לכל היותר?_____________
 2. מי בודק את הסכין? השוחט?__________
 3. השוחט השני?___________ המשגיח?_____________
 4. כמה בדיקות עושים בהתחלת השחיטות?_____________
 5. אחרי כמה בהמות עושים בדיקה לאחריה?_____________ כמה בדיקות עושים אז?______________
 6. בדרך כלל, באיזה תדירות נפגם החלף, אחרי כמה בהמות, בחורף? ____________ ובקיץ?________
 7. באיזה תדירות נמצא שפוסלים את הבהמה כי לא נשחטו הסימנים כשיעור?______
 8. כמה זמן לוקח לתקן את הפגימה הכי קשה?___________
 9. מתי מתקן השוחט את החלפים (סכינים) הפגומים?__________
 10. תכף כשמוצא את הפגם?__________
 11. במשך זמן ההפסקה?____________ לאחר השחיטה?______________
 12. היכן מתקנים את החלפים,__________ בבית?_____________בעבודה?_________ פעם פה ופעם שם?__________
 13. האם בודקים סכינים בידיים?____________ בראיה?____________ או בשניהם?_______ברטוב?______________ביבש_______________
 14. מי בודק את הסכינים?_________ השוחט? ________ המשגיח?___________הרב__________________
 15. כמה חלפים מביאים לשחיטה?__________
 16. האם קורה שמלווים חלף משוחט אחר?_________ האם זה קורה בתדירות גבוהה?________
 17. כמה חלפים יש לשוחט בכלל?__________
 18. האם יש במקום שחיטה חלפים מעצמם שהשוחטים יכולים להשתמש בו לעת הצורך?_______
 19. מה עושה השוחט בזמן ההפסקה?_________ כמה זמן יש לו בהפסקה?________
 20. לפי הסטטיסטיקה כמה בהמות מתנבלות בשעת השחיטה במשך שעה אחת לכל הפחות?___________ ולכל היותר?___________
 21. כמה בהמות שמים בצד, מיד בשעת בדיקת פנים? ________ ובמשך שעה?_________
 22. היכן בדרך כלל שוחטים, באמצע הצוואר?________ קרוב יותר לראש?________ קרוב יותר לגוף?_________
 23. כמה זמן הפסקה יש בערך בין גמר השחיטה של הבהמה עד ההתחלה של הבהמה השניה?_______
 24. איזה סימן עושים על הבהמה הנבילה?________ האם עושים רק סימן אחד?_______ שנים?__________ היכן? ___________
 25. מי עושה את הסימנים?_________________משגיח יהודי?_______________חצי יהודי?_______________מחלל שבת?____________לא יודע להניח תפילין?___________גוי?__________
 26. האם קורה שיש עיכוב בשחיטה בגלל שלגויים יש קשיים להכין את הבהמה לשחיטה?________ אם כן באיזה תדירות?_________
 27. האם יש ממלא מקום השוחט כשהוא לא מרגיש בקו הבריאות בשעת השחיטה?__________ או שצריך לצאת להכנות?_______האם השוחט יכול בכלל לצאת לבית שימוש כשנחוץ מאוד?____________________או צריך לעשות במכנסיים?______________
 28. מה עושים כששני שוחטים או יותר לא יכולים על פי סיבה לבוא לשחוט, מי שוחט במקומם?__________
 29. באמצע החורף כשהעצים מלאים בפסולת, קורה שכל החלפים נפגמים אחד אחרי השני?__________ האם עוצרים את השחיטה?_________ לכמה זמן עוצרים את השחיטה?_________ האם זה קורה פעם בשבוע?_______ בתדירות גבוהה יותר?___________ או בתדירות נמוכה יותר?__________ באיזה תדירות בדיוק?_________
 30. כמה זמן אורך מזמן השחיטה עד שזה מגיע לגוי להוריד את הראש?__________
 31. כמה זמן אורך מאז שהבהמה נשחטת עד בדיקת הפנים?__________
 32. האם עושים בדיקה רטובה אחרי השחיטה או יבשה?___________ או שתיהם?_________ פעם כך ופעם כך?___________ מה דורשים מהשוחט לעשות?_________
 33. היכן עושים את הבדיקות בשטיבל?___________ באותו מקום ששוחטים או במקום אחר?__________
 34. האם הבהמה החיה יכולה לראות את זרימת הדם של הבהמה שנשחטה?_____ באיזה מרחק בערך עומדת הבהמה החיה מהבהמה שנשחטה?_________
 35. כמה זמן אורך בדיקת פנים כשיש שתים עד ארבע סירכות?________ חלק בלי סירכות?_________ הכי הרבה שיכול להיות?_______ בדרך כלל כמה בהמות בודקים בשעה?_________
 36. כיצד יודע הבודק איזה מהם נבילה?________
 37. כמה בהמות בודקים לפני שמציינים על הלוח?_________ כמה כשמאוד ממהרים?_______ כמה הכי הרבה?__________
 38. כיצד מציינים הדגם?__________
 39. כמה שוחטים יש במקום באותו זמן כדי לשחוט?_________
 40. כמה שוחטים יש במקום באותו זמן כדי לבדוק?___________

שם השוחט__________________

מקום השחיטה________________

יום השחיטה_________________

 1. כמה שוחטים (חוץ ופנים) עובדים באותו זמן?______________
 2. כמה משגיחים נמצאים שם באותו זמן?_____________
 3. כמה מחתימי פלומבות נמצאים בשטח ומחתימים?________
 4. אחרי כמה זמן עבודה נח השוחט?_________ כמה זמן מנוחה הוא מקבל?_________
 5. האם יש שעת מנוחה לבודקים חוץ ופנים?_________ אם כן אחרי כמה זמן עבודה?__________ וכמה זמן מנוחה הם מקבלים?___________
 6. האם השוחטים מחולקים בקביעות איש על מחנהו? דהיינו פלוני ופלוני שוחטים תמיד?________ או שמתחלפים?________ אם מחליפים האם זה רק פעם אחת?________ או בקביעות עם סדר מסוים? _________ מהו הסדר?_______
 7. האם יש שוחטים שלא יודעים את מלאכת הבדיקה?_________
 8. האם יש בודקים שלא יודעים את מלאכת השחיטה?_________
 9. האם ידוע לך על שוחטים שאינם יודעים להעמיד סכין טוב ומשלמים כסף לשוחטים אחרים על כל סכין שהשוחט מעמיד לפניו?_________ כמה שוחטים כאלו יש?_______ כיום?_______ פעם?________ לפני כמה שנים?_____ באיזה מקום? ________ באיזה עיר?________ שם השוחט?___________________ אלו שוחטים שחטו במקום יחד עם השוחט?________ איזה שוחט העמיד את החלף לשוחט השני?________ כמה פעמים ביום העמיד לו את החלף?_______ כמה שלם על העמדת החלפים?______ האם ידע מכך הרב המכשיר?________ האם השוחטים ידעו על כך?_________ האם ספרו השוחטים את הדבר לרב המכשיר?______
 10. האם יש שוחטים שאינם בודקים בדיקות פנים אף פעם?_________ האם יש בודקים שאינם שוחטים אף פעם?__________
 11. היכן גומרים את כל המלאכות של הנבילות עד למכירה, באותו מקום כמו של הבהמות הכשרות?_________ במקום אחר?________ היכן המקום השני?_______
 12. האם המחתים הוא שוחט שיש לו קבלה?_______ או סתם יהודי מהימן?_______ או סתם אדם שמצאו בשוק?________
 13. האם הבודק חוץ הוא גם בודק פנים?_______ פעם כן פעם לא?________
 14. כמה שעות שוחטים?_______ ביום שני?________ שלישי?________ רביעי?______ חמישי?_________ שישי?________ בדרך כלל?_______
 15. האם גוזרים את השערות בצוואר לפני השחיטה?________ אם כן מי?______
 16. האם שוחטים 5 ימים בשבוע?_______ אם פחות כמה?_________ אם יותר כמה?_______
 17. כמה עובדים (שוחטים, בודקים, ומחתימים) עבדו במקום אחד לפני שנתיים?_____ לפני שלוש שנים?________ 6 שנים?_______ 10 שנים?_____
 18. כמה שעות ביום עבדו לפני שנתיים?_______ לפני שלוש שנים?______ 6 שנים?_______ 10 שנים?______
 19. כמה ימים בשבוע עבדו לפני שנתיים?________ שלוש?______ 6 שנים?______ 10 שנים?________
 20. את החלפים הפגומים מעמידים במשחטה?________ בבית?________
 21. האם יש בכלל סכין פגום?_________________________________
 22. כמה פעמים היה סכין פגום במשחטה ששוחטים מאה אלף ליום, זאת אומרת 24 מיליון לשנה, כמה פעמים קרה בשנה שמצאו סכין פגום?________________
 23. כמה פעמים היה סכין פגום במשחטה ששוחטים מאתיים אלף ליום, זאת אומרת 48 מיליון לשנה, כמה פעמים קרה בשנה שמצאו סכין פגום?________________בחמש שנים?___________בעשר שנים?__________
 24. כמה פעמים היה סכין פגום במשחטה ששוחטים חמישים אלף ליום, בשנה?____________בשלש שנים?_____________בעשר שנים?_____________
 25. כמה פעמים היה סכין פגום במשחטה ששוחטים שלושים אלף ליום, בשנה, כמה פעמים קרה בשנה שמצאו סכין פגום?________________
 26. מי למד אתכם מה נקרא פגימה?___________________מה נקרא אצלכם באמת פגימה?____________מי למד את המלמד שלך?_____________ בן כמה הוא?________________ מי למד אותו?_________________ הסמ"ך מ"ם?____________לבד?______________או שליחו?_______________ מי הוא?_____________________בן כמה הוא?________________לפני כמה שנים למד אצלו?__________________מימי קיבל את זה?______________
 27. האם יש אצלכם בודק סכינים?_____________________לפני כמה שנים למד בדיקת סכינים?_______________אצל מי למד?__________________האם הוא בכלל ירא שמים?___האם הוא הס"מ לבד?_______או שליחו?______________
 28. האם הוא אוכל מהבשר שאתם שוחטים?_________
 29. האם הוא מדבר באמצע קדיש שמונה עשרה וקריאת התורה?
 30. האם אשת השוחט הולכת בפאה נכרית?_____________האם הוא מגלח הזקן?_____________האם הוא שומר שבת?___________האם הוא מקבל כסף מבעל הבית?__________
 31. האם יש במקום רב ירא שמים?______האם הרב שותף בעסק מתחת לשולחן?______האם אתם רואים שהרב עושה כל מה שהבעל הבית אומר לו?________פרט באיזה דברים ראיתה את זה?__________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 32. כמה זמן בודקים בדרך כלל בדיקת חוץ?_________ הכי הרבה?_________
 33. האם יש משגיח תמידי?___________ אם יותר?_______ כמה?_______
 34. כמה הדרגות בשר יש?________ ממה הם עשוים?____________ מה הם המעלות ומה הם החסרונות פרט כל אחד בנפרד!_________ הדרגה א'_____ הדרגה ב'______ הדרגה ג'______ הדרגה ד'________ לדוגמא בגלאט לא מצאו אפילו ריר בעלמא וכן הלאה?___________________
 35. האם שייך הדרגות מצד שאלות אחרות מאיברים אחרים וטריפות חוץ מהריאה?_______ אם כן פרט!________
 36. מה נחשב לגלאט?______ כמה רירין?_________ כמה סירכות?______
 37. האם קולפים בציפורן?________ האם גם זה נקרא גלאט?________
 38. האם בודקים בפושרים?_______ אפילו אם מוצאים רק רירין או רק כשקולפים?______
 39. האם בעגלים וכבשים קופים גם כן סירכות?___________________
 40. האם יש גבול בן כמה חודשים העגלים וכבשים הם ששוחטים ובודקים סירכות
 41. האם יש משגיח תמידי בשעת בדיקת פנים?_________ הוא אינו יוצא ונכנס?__________עומד שם כל הזמן?________
 42. האם יש משגיח שעומד כל זמן בדיקת חוץ?_________
 43. האם יש משגיח בקביעות מעל למחתימי הפלומבות?________
 44. האם המשגיח עושה גם עבודות אחרות?________ איזה?_______
 45. כמה בהמות יוצאים כל יום גלאט בלי שום סירכות בערך?_______ הכי הרבה?____
 46. כמה בהמות יוצאים כל יום סתם גלאט בערך?_______ הכי הרבה?________
 47. מה עושים כדי ששום תנועה חשמלית לא תעשה בקופסא על ידי הגויים בשעה שהשוחט שוחט?_________
 48. כשהפלומבות או הפתקים נגמרים ממי מבקשים חדשים?________
 49. איזה סימן עושים, כדי שהקצב ידע שבהמה זו אינה גלאט?____________
 50. כמה סימנים – בכלל צריכים לשים על הצדדים ועל האיברים האחרים לפני שהם נשלחים?________
 51. מה עושים עם הכבדים שלא כשרים?________________
 52. להיכן זה הולך?_____________
 53. מה עושים עם הכבדים ושאר דברים שמוצאים מחלת סרטן?_____________
 54. להיכן זורקים את זה?____________
 55. האם שמים עליהם צבע?______________איזה צבע?_____________
 56. מה עושים עם כל זה אחר כך?___________אתה יודע בוודאי?__________
 57. האם ראית פעם איך שבעלי חנויות בשר לוקחים אותם?___________
 58. האם ראית איך כשהרופאים הולכים הביתה, הבעל הבית לוקח את המסומנים עם צבע מלמעלה [כי הם עם מחלת סרטן], ומוכרים כל השאר?_____________
 59. האם אתה יודע על כל כבד ששוחטים כמה כבדים מוכרים שלא שחטו אותם כלל?________________
 60. האם אתה יודע על כל לשון ששוחטים כמה לשונות מוכרים שלא שחטו אותם כלל?________________
 61. האם אתה יודע על כל גראשיצע ששוחטים כמה גראשיצע מוכרים שלא שחטו אותם כלל?________________
 62. האם ידוע לך מה עושים כששולחים את הבהמות באוניה והתקלקל המקפיא מה עושים עם הבהמות האלו?____________________________
 63. מה עושים השוחטים בלילה?______________________
 64. האם הם הולכים לבתי זונות?______________________
 65. האם יש שוחטים שלא הולכים לבתי זונות?_________________
 66. האם שוחט שלא הולך לוקחים אותו לשחיטה?_______________
 67. האם הרבנים יודעים מזה?____________________איזה רבנים יודעים פרט אותם?_______________כמה שנים אתה יודע מזה?___________________
 68. כמה שנים הרבנים יודעים מזה?__________________
 69. האם יש שוחטים שאין להם בכלל הרגשה לבדיקת סכינים?_______________
 70. האם יש שוחטים שהולכים לשחיטה עם סכינים פגומים פגימות גדולות?______________
 71. האם יש שוחטים שאין להם אבנים טובים להכים סכינים לשחיטה?____________________
 72. כמה שוחטים שאתה מכיר יש להם אבנים מצויינים?_________________
 73. כמה סכינים מביא כל שוחט שמוכנים לשחיטה?____________________
 74. כמה סכינים אתה מצאת כשאתה בא לשחיטה והסכינים התקלקלו?_________
 75. האם מכינים את הסכינים בבית?___________________בבית השחיטה?_____________
 76. כמה זמן שוחט בהמה שוחט ברצף?________________חצי שעה?___________שעה?__________שעתיים?________יותר?__________
 77. האם יש בכלל בודק סכינים?___________________
 78. כמה שנים שחטתם בלי בודק סכינים?____________________________
 79. האם הטרפתם פעם בחיים מפני שהסכין היה פגום?_______________
 80. האם החלפתם את הסכין רק מפני שלא היה מספיק חד?______________
 81. האם אתה לומד כל יום שמלה חדשה?__________האם אתה גומר כל חודש השמלה חדשה?________________________האם בכלל למדת הספר שמלה חדשה?______________________האם שמעת על הספר הזה?__________ האם למדת הביאור מטה אשר?___________________האם אתה יודע מה זה המטה אשר?____________________האם למדת הספר לוטה בשמלה?____________האם למדת הספר בית דוד?__________________האם למדת הספר אכילת בשר הלכה למעשה?_________________האם שמעת על הספר הזה?__________האם למדת הספרים שחיטת ואכילת בשר כהלכתה?_________האם קראת הסיפור בעיר קראקא?___________האם שמעת על זה?_______________האם אתה חוזר על הלכות שחיטה כל יום?_________איזה ספר?____________האם למדת ספר שבט מוסר פרק לו?____________האם למדת ספר פלא יועץ מה שכותב על השוחטים והסכינים ובדיקת ריאות?______________האם למדת ספר קב הישר?_____________

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*