logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

ספר גימטריות הזוהר

ספר גימטראיות של הזוהר  בו יבואר:

א. שֶׁעִקַּר בִּיאַת אָָדם לָעֹולָם לְלִמּוּד תֹּוַרת הַסֹּוד, וּבָזֶה יְִּזכֶּה לְתַקֵּן כָּל גִּלְגּוּלָיו.

ב. רק בְּלִמּוּד תֹּוַרת הַסֹּוד יְזכֶּה לְגַן עֵֶדן הָעֶלְיֹון. 

ג. הָרֹוצֶה לְהַחְכִּים ולְּחֵַדּׁש חִדּוּשֵׁי תֹּוָרה ילְמַד זֹּהַר הַקָּדֹושׁ  בְּכָל יֹום.

ד. בְּלִמּוּד זֹּהַר הַקָּדֹושׁ יְִּזכֶּה לְחַיִּים טֹובִים אֲֻרכִּים וּמְתֻקָּנִים.

ה. לְִזכֹּות לִגְמַר חֲתִימָה טֹובָה עַל יֵדי לִמּוּד זֹהַּר הַקָּדֹושׁ.

ו. הַלֹּומֵד זֹּהַר הַקָּדֹושׁ מִתְַקשֵּׁר לְִנשְׁמַת הַָרשְִּׁב"י וזֹוכֶה לִהְיֹות  סָמוּךְ עַל שֻׁלְחָנֹו בְּפְַרנָסָה ושִׁידוּכִים הֲגוּנִים.

ז. כָּל בַּחוֵּרי ישְָׂראֵל ילְמְדוּ זֹּהַר הַקָּדֹושׁ ויְִזכּוּ לְִיְראַת שָׁמִַים  טְהֹוָרה וּלְזִיווּגִים מִשֹׁוֶרשׁ נשְׁמָתָם, עַל יֵדי הַָרשְׁבִּ"י זי"ע.

ח. כָּל ישְָׂראֵל חֲבִֵרים לֹומְִדים זֹהַּר הַקָּדֹושׁ וּבְכָךְ נֶאֱגָד אֶת כָּל הַד' מִינִים בִּכְלָל ישְָׂראֵל, וּבְכָךְ נִהְיֶה דֹּור שֶׁכֻּלֹּו זַכַּאי, וּמִיַּד

נִגְאָלִים בְַּרחֲמִים.

להורדה של ספר גימטראיות של הזוהר: 10_-_ספר_גימטריאות_הזוהר

 

 

השאירו תגובה.

כתובת דוא"ל לא תוצגחובה למלא שדות מסומנים *

*