logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: הרב שלום יהודה גראס

עלוני מדריך לכשרות 197-198 נא להפיצם בכל העולם/ בכל דרך שאפשר להצלת עם ישראל ממאכלות אסורות

עלוני מדריך לכשרות 197/198/ נא להפיצם בכל העולם/ בכל דרך שאפשר להצלת עם ישראל ממאכלות אסורות להורדה:  עלון כשרות_שמיני_ 197      עלון כשרות_שמיני_ 198   עלון כשרות_שמיני_ 197 עלון כשרות_שמיני_ ...

להמשך קריאה

שאלה: לאשתי אין כבר "עצבים" לשמוע על המלחמות נגד כל הכשרויות ,רק רוצה הסבר פשוט למה אי אפשר לסמוך על הרבנים הגדולים האומרים שהבשר כשר?

שאלה1: לאשתי אין   כבר "עצבים" לשמוע  על  המלחמות נגד כל הכשרויות ,רק רוצה הסבר פשוט למה אי אפשר לסמוך על הרבנים הגדולים האומרים שהבשר כשר? תשובה: עולמו הרוחני של האדם הוא ככלי זכוכית. כשם ששימוש ...

להמשך קריאה

דעו נאמנה כי כמעט כל הבשר בהמה הנמכר היום הוא בכלל לא גלאט כשר רק גלאט טריפה/ מלבד זה שעוברים על חמשה הלכות שחיטה הלכה למשה מסיני

דעו נאמנה כי כמעט כל הבשר בהמה הנמכר היום הוא בכלל לא גלאט כשר רק גלאט טריפה/ מלבד זה שעוברים על חמשה הלכות שחיטה הלכה למשה מסיני להורדה ספר על ...

להמשך קריאה

שאלה לאדמו"ר מהאלמין על חשיפת המצב בכשרות הבשר, סוד מלחמת גוג ומגוג סוד השואה- איך להינצל ממאכלות אסורות

שאלה לאדמו"ר מהאלמין על חשיפת המצב בכשרות הבשר,   שאלה ותשובה על חשיפת כשרות הבשר היום ב בלק תשעה https://www.youtube.com/watch?v=jIEgcuASDuE&feature=youtu.be שאלה ותשובה על הכשרות שאלה להאדמור מהאלמין על הערב רב ...

להמשך קריאה

הרה"ג יעקב יוסף זצוק"ל -זהירות מאכילת מאכלות אסורות-צא ולמד מידת הזהירות הנוספת הנדרשת בימינו

הרה"ג  יעקב יוסף זצוק"ל           להאזנה:  זהירות מאכילת מאכלות אסורות- ופרט לאשה בזמן הריון… צא ולמד מידת הזהירות הנוספת הנדרשת בימינו  ברוב הספיקות שבידינו מפי גדולי ישראל ...

להמשך קריאה