logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Author Archives: ahron

ערב רב והזוהר

ספר "הערב רב" וכל המסתעף ח"י (18) כרכים על פי ספר הזוהר הקדוש וכל כתבי האריז"ל ושאר ספרי קבלה וחסידות בו יבואר גודל ענין חיוב הלימוד ולחקור מעשי וענין ה"ערב רב", ...

להמשך קריאה

הילולא דרשבי 2011

בסמינר רוחני שנערך בעת הילולת רשב"י השנה ביקר האדמור מספר ימים באוהל הרב בניהו שליט"א האדמור נתן הרצאות מאלפות על הזוהר הקדוש על חשיבות לימוד הזוהר בכל זמן ובכל אופן ...

להמשך קריאה

תקוני זוהר – מתורגם

חדש חדש חדש תקוני זוהר מתורגם בלשון הקודש קל לקריאה ולהבנה אותיות גדולות עם פרוש באוטו בתחבורה ציבורית  במטוס בכול מצב תקוני זוהר חובה כל הלומד-גורס בכל יום רק כמה ...

להמשך קריאה

ספרא דצניעותא

ספר חובה בכל בית-להיט ספרא דצניעותא הוא השורש ללימוד הזוהר כל הלומד בו מעלה הכתוב עליו שלמד כל הזוהר ספר שובה לב מתורגם בלשון קלה ומובנת לכל מומלץ לקריאה

להמשך קריאה

ביקור האדמור בקברי צדיקים

האדמור מהאלמין והרב יוחנן באנון ועשרה אנשים צדיקים נסעו לקברי צדקים בצפון לעשות תיקון עבור עם ישראל התיקון כלל תפילות שופרות לימוד זוהר וזעקות לשם יתברך ביקור אצל הצדיק רבי ...

להמשך קריאה

"פתח אליהו" לקבלת התפילות

פתח אליהו הינו מאמר מתוך הזוהר הקדוש שנהוג לומר בכל בית ישראל לפני כל תפילה ובזכות זה יתקבלו התפלות. שכתב הצדיק הקדוש המלוב"ן רבי יעקוב אבוחצירא (בבגדי השרד על הגדה של ...

להמשך קריאה

הדף היומי בעשר דקות

דברי חיזוק מהאדמור מאלמין על לימוד ספר הזוהר הקדוש עם פירוש הסולם     דברי הרב אדם סיני על חשיבות הזוהר והפנימיות    הזמנה להצטרפות ללימוד: רוצה להכיר את החוקים ...

להמשך קריאה