logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: שחיטה

ענין הימום הבהמה (שוק חשמלי) – כל גדולי עולם נאבקו נגד הדבר כבר לפני מאה שנה שהכל נבלה וטריפה וכיום הימום הבהמה נמשך

בענין הימום  הבהמה  ( המתה בשוק חשמלי)  -כל גדולי עולם יצאו כבר נגד זה לפני מאה שנים ופסקו שהכל נבילה וטריפה והיום רואים כבר בסרטים של צער בעלי חיים איך ...

להמשך קריאה

האדמו"ר מהאלמין בדרשה חשיפה לאסור השחיטות בגלל צער בעלי חיים ששוחטים בסכין פגום

האדמו"ר מהאלמין בדרשה חשיפה לאסור השחיטות בגלל צער בעלי חיים ששוחטים בסכין פגום י' אב תשע"ה https://www.youtube.com/watch?v=EkUI50uw0dA   הלכות צער בעלי חיים בהלכות שחיטה – כל השחיטה נבילות וטריפות בגלל ...

להמשך קריאה

ספר סוד מלחמת גוג ומגוג- שיעורים חדשים נגד אכילת נבילות וטריפות מישיבת הליטאים

שיעורים חדשים נגד אכילת נבילות וטריפות מישיבת הליטאים שקלטו טוב את הענין בזכות הדיסקים שיצאו לאלפים ולרבבות מהצדיק המזכי הרבים רבי אמנון יצחק שליט"א ודברים היוצאים מלב טהור נכנסים אל ...

להמשך קריאה

זעקת הכשרות- האדמו"ר מהאלמין בדרשה חשיפה על השחיטה הטריפה בארץ בבית המדרש האר"י בצפת ה' אב

זעקת הכשרות/- נא להפיץ בכל העולם–האדמו"ר מהאלמין בדרשה חשיפה על השחיטה הטריפה בארץ בבית המדרש האר"י בצפת ה' אב כתובת חדשה לשמיעת הדרשות של היום מהאדמו"ר מהאלמין בבית המדרש של ...

להמשך קריאה

פצצת אטום על השחיטה וכשרות התפילין ומזוזות/ סרטון – משיח Mashiach

פצצת אטום על השחיטה וכשרות התפילין ומזוזות https://www.youtube.com/channel/UCP1bCqaP9DabSZTRR1ecobw   https://www.youtube.com/watch?v=J-BVwzgpUgA&feature=youtu.be   https://www.youtube.com/watch?v=3LtVN-2ONu0&feature=youtu.be \   מפעל הזוהר העולמי" – שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" – מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה ...

להמשך קריאה