logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: רמ"א

הלכות ארץ ישראל- שולחן ערוך- הרמ"א

       הלכות ארץ ישראל – מצוות התלויות בארץ, ישוב ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, חורבן בית המקדש, ומקום המקדש, וכל התלויים בהם! (הרב שלמה זאנוויל ווייל, ירושלים תרפ"ז לפ"ק) מצות ישוב ...

להמשך קריאה

הלכות ארץ ישראל- שולחן ערוך- הרמ"א

       הלכות ארץ ישראל – מצוות התלויות בארץ, ישוב ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, חורבן בית המקדש, ומקום המקדש, וכל התלויים בהם! (הרב שלמה זאנוויל ווייל, ירושלים תרפ"ז לפ"ק) מצות ישוב ...

להמשך קריאה