logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: קלף

אם יש לנו מזוזות ותפילין כשרות -השונאים לא יכולים להיכנס לשערי ירושלים. שימושה של תורה, מאכלות אסורות

אאם יש לנו מזוזות ותפילין כשרות -השונאים לא יכולים להיכנס לשערי ירושלים. שימושה של תורה, מאכלות אסורות להורדה:   שימושה של תורה (238 עמודים)- shimushasheltorasa KLAF_agra KLAF_algeminer KLAF_BLATT_YID_TZITIUNG_1   KLAF_DERYID_10_07 KLAF_DERYID_10_07_2 KLAF_gezel ...

להמשך קריאה

קלף כשר, תפילין , מזוזות כשרות – סודות שהרבנים לא מגלים לכם – על התפילין ומזוזות , כמה יהודים מניחים תפילין כשרים? שערוריית הקלף- מפעל הזוהר העולמי

  כל אחד מחויב למחות את זכר עמלק כמו שכתוב תמחה את זכר עמלק-כמה יהודים מניחים תפילין כשרים? – אם אני לא חוקר כמו סוחר שנכנס לעסק ומשקיע מיליון ש"ח לא ...

להמשך קריאה

קונטרסים שונים- ישוב ארץ ישראל ,שבת, השכינה והכותל, שערי תשובה, זיכוי רבים, תוכחה, ברית ערבות, כשרות הקלף, עמלק, חטא המרגלים ועוד

השכינה_והכותל חיוב_ישוב_ארץ_ישראל_1 ישוב_ארץ_ישראל-_ארץ_זבת_חלב_ודבש ישוב_ארץ_ישראל-_ועד_עולמי ישוב_ארץ_ישראל-_חיוב-_ועד_עולמי ישוב_ארץ_ישראל-_קול_קורא  קדושת_שבת-_קול_קורא קול_קורא_לימוד_תורה_לשמה שערי_תשובה תוכחה-_קול_קורא תורה_לשמה-_קול_קורא ברית_הערבות_ומצוות_התוכחה-_קול_קורא_ ד_אמות_של_הלכה כהררים_בשערה כשרות_הקלף-_קול_קורא מבשרת_ציון מי_לה'_אלי_על_מלחמה_בעמלק-_קול_קורא זווג_הגון-_קול_קורא זיכוי_הרבים_וריבוי_כבוד_שמיים-_קול_קורא חטא_ועצת_המרגלים-_קול_קורא חיוב_ישוב_ארץ_ישראל ….       .

להמשך קריאה