logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: קבלתי על עצמי- סיפורים לשולחן שבת

קבלתי על עצמי- סיפורי ישועות מופלאים על נשים שקבלו על עצמן בלה בצניעות- מי שרוצה להיפטר מהצרות -שתקרא את הספר

קבלתי על עצמי- סיפורי ישועות לשולחן שבת- חלק ו קבלתי על עצמי- סיפורי ישועות- חלק א  ענין צניעות סיפורים לשולחן שבת -סיפורי ישועות על נשים שקבלו על עצמן משהו על ...

להמשך קריאה