logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: ספר מוסר קב הישר

שיעורי ספר הקדוש "קב הישר"- מאת הרב אילן ויזנגרין- מי שלא למד הספר הזה לא טעם מה זה יראת שמים אמיתית והרבה צדיקים קדושים למדו הספר הזה 102 פעמים- ואמרו שכל יראת השמים שלהם באה מספר זה-

  מעלת ספר קב הישר מי שלא למד הספר הזה לא טעם מה זה יראת שמים אמיתית והרבה צדיקים קדושים למדו הספר הזה 102 פעמים  (ק"ב-גימטרייה  102) – ואמרו שכל ...

להמשך קריאה