logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: סליחות

40 ימי סליחות- מדליקים אש בנשמה- לימוד הזוהר בכל יום- [ להורדה אפליקציה של ספרי הזוהר הקדוש ]- מפעל הזוהר העולמי

הצטרפו עכשיו אל הלימוד הגדול בעולם אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |  תיקון מ"ג אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |  תיקוני הזוהר|      אדרא רבא |    אדרא זוטא |  | הערב רב וכל המסתעף |  זוהר ...

להמשך קריאה

להפיץ בכל העולם: לפני אמירת סליחות, כל מניין בבית כנסת,ישיבה אומרים ומסיימים יחד את כל ספר הזוהר הקדוש- יחד כל שבטי ישראל . עמוד אחד לכל משתתף – בדקה אחת כל לילה!

נא להפיץ לכל העולם – להורדה אדרא זוטא קדישא תקין אדרא רבא קדישא תקין מרן             "ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי:  ...

להמשך קריאה

כנס סליחות וסיום הזוהר הקדוש באצטדיון באר שבע- תשרי תשע"ו- תרמו ויהיו שותפים למעמד האדיר!

כנס סליחות וסיום הזוהר הקדוש באיצטדיון באר שבע- תשרי תשע"ו   היכונו למעמד האדיר! כנס סליחות וסיום הזוהר הקדוש תרמו והיו שותפים למעמד האדיר 052-7179613   הורידו למחשב ולימדו ב"אוצר הזוהר הקדוש" ...

להמשך קריאה

אינדקס ואוצר חוברות זוהר הקדוש 273- 1: מפעל הזוהר העולמי

חוברות/ ספרי  זוהר : להורדת החוברות: לחץ על הקישורים הבאים חוברת_01_זוהר__וספריו_ חוברת_02_הזוהר_בעקב_ חוברת_03_הזוהר_והמשיח_ חוברת_04_הזוהר_והגאולה_ חוברת_05_זוהר_המזוזה  חוברת_06_זוהר_הגאולה_ חוברת_07_יהודי_הזוהר חוברת_08_זוהר_הכשרות_והשבת_ חוברת_09_סוכת_הזוהר_ חוברת_10_גאולת_הזוהר_ חוברת_11_דרשה_לסליחות_תשע"ג_ חוברת_12_זוהר_לבר_מצוה_ חוברת_13_הזוהר_והר_סיני_ חוברת_14_זוהר_ברביי_דחד_יומא_ חוברת_15_סיום_הזוהר_ חוברת_16_ים_הזוהר_ חוברת_17_כוח_הזוהר_ההקדמה_ חוברת_18_זוהר_מגני_ומצלא_ חוברת_19_זוהר_החסד_ חוברת_20_זוהר_התשובה_ חוברת_21_זוהר_לאברהם_ ...

להמשך קריאה

ספרא דצניעותא -החל מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים אומרים בכל לילה במעמד הסליחות ספרא דצניעותא -אדרא רבא- אדרא זוטא- תיקוני הזוהר- עמוד אחד למשתתף

מעלת הזוהר ידועה. וכן ידוע שמעלת תיקוני הזוהר היא למעלה מהזוהר. כתב הגר"א: שדף אחד בתיקוני הזוהר שווה לעשרה דפים בזוהר. ואומר שמעלת ספרא דצניעותא ) שהוא חלק מספר הזוהר(  גדולה עוד ...

להמשך קריאה