logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: מחיצה

קריאה רבתית למרנן ורבנן גדולי ישראל הממונים על עם צאן קודש !!! על מה אבדה הארץ ?!!! על עזבם את תורתי

מודעה ואזהרה מאת רבותינו מארי דארעא דישראל על דבר הפירצה הנוראה שנפרצה במחנינו שרבנים מרצים בפני נשים ללא מחיצה, וכן מה שמפרסמים באופנים שונים תמונות נשים, בתואנה שלצורך זיכוי הרבים ...

להמשך קריאה

למה יש פיגועים? מה הגורם לפצצת האטום? ומי ינצל ממנה? למה משיח עדיין לא בא? שופר המשיח – האדמו"ר מהאלמין בדרשה וחרם חמור נגד הרבנים והדרשנים שאומרים דרשות בלי מחיצה

 למה יש פיגועים? – שופר המשיח – עלי עין י למה יש איום של אטום? למה משיח עדיין לא בא? מה הגורם לפצצת האטום ומי ינצל ממנה? / אדמו"ר מהאלמין בדרשה וחרם ...

להמשך קריאה