logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: ישועות

קבלתי על עצמי- סיפורי ישועות מופלאים על נשים שקבלו על עצמן בלה בצניעות- מי שרוצה להיפטר מהצרות -שתקרא את הספר

קבלתי על עצמי- סיפורי ישועות לשולחן שבת- חלק ו קבלתי על עצמי- סיפורי ישועות- חלק א  ענין צניעות סיפורים לשולחן שבת -סיפורי ישועות על נשים שקבלו על עצמן משהו על ...

להמשך קריאה

ספר ניסי הזוהר- סיפורי ניסים של אמירת זוהר המגן – תמונות מסיפור הניסים של החתן והכלה גולדשטיין1- מפעל הזוהר העולמי

ספר ניסי הזוהר- סיפורי ניסים של אמירת זוהר המגן להורדה:  חוברת זוהר המגן סיפור הנס של החתן והכלה גולדשטיין- ז אלול תשעו (תמונות משמחת הניסים  של חתן וכלה ראה בסוף הכתבה*) ...

להמשך קריאה

מעלת תוספת שבת – סגולות של הגר"ח הרב קנייבסקי שליט"א : סגולה לזיווג, סגולה לפרנסה, סגולה לרפואה, סגולה לזרע של קיימא, סגולה לשלום בית, סגולה לנחת מהילדים, סגולה לבנים ובנות, סגולה לביטול גזרות

מעלת  תוספת שבת – סגולות של הגר"ח  קנייבסקי שליט"א -סגולה לזווג, סגולה לפרנסה, סגולה לרפואה, סגולה לזרע של קיימא, סגולה לשלום בית, סגולה לנחת מהילדים, סגולה לבנים ובנות סגולה לזיווג מהגר"ח קנייבסקי: ...

להמשך קריאה