logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: יהדות מרוקו

נס ההצלה ליהדות מרוקו- בזכות זהירות בקדושת בית הכנסת- -הרב שעצר את היטלר – הציל את יהדות מרוקו – הרב פנחס הכהן אזו"ג זצוק"ל

הסיפור הנפלא שהתגלה על ידי השגחה פרטים כמה פעמים להאדמו"ר מהאלמין – שלחו להאדמ"ר שליחים מן השמים לפרסם הניסים והנפלאות איך שהקב"ה מציל את עם ישראל כשנזהרים בקדושת בית הכנסת ...

להמשך קריאה