logo
מאגר ספרי הזוהר העולמי דף הזוהר היומי -הרב סיני

Tag Archives: זוהר הקדוש

ישיבת זכור לאברהם באלעד- 120 סרטונים של ילדים לומדים זוהר הקדוש + סרטונים לימוד זוהר בכולל חצות אלעד

אין נחת גדולה יותר  לקב"ה  ולרשב"י לראות את בניו ובפרט צעירי הצאן שלומדים בהתמדה זוהר הקדוש , שלמות  ושמחה גדולה בעליונים ובתחתונים,  אם הבנים שמח הללויה , וכאשר יגיע המשיח, הוא ...

להמשך קריאה

מתקדשים ומטהרים- לומדים מזרזים הגאולה ברחמים בימי השובבי"ם, סרטון אחרית הימים -גוג ומגוג -ביאת משיח

  הצטרפו אל הלימוד הגדול בעולם  לחצו כאן   הצטרפו עכשיו אל הלימוד הגדול בעולם אוצר הזוהר1 |   ספר הזוהר הקדוש  |  פתח אליהו  |   תיקון מ"ח בראשית תמן   |    תיקון מ"ג   אוצר חכמת הזוהר 2  -104 ספרים |  ספרא  דצניעותא  |   תיקוני הזוהר|      אדרא רבא |    אדרא זוטא |  | הערב רב וכל המסתעף |   זוהר התיקון הכללי    ...

להמשך קריאה

תורתו מגינה לנו ! הצטרפו היום אל לימוד הזוהר הגדול של כל עם ישראל – בהוראת גדולי ישראל ! לזירוז הגאולה ברחמים הפיצו לכל היהודים בכל העולם

תורתו מגינה לנו ! הצטרפו היום אל לימוד הזוהר הגדול של כל עם ישראל – בהוראת גדולי ישראל ! לזירוז הגאולה ברחמים הפיצו לכל היהודים בכל העולם ..     ...

להמשך קריאה

להפיץ בכל העולם: לפני אמירת סליחות, כל מניין בבית כנסת,ישיבה אומרים ומסיימים יחד את כל ספר הזוהר הקדוש- יחד כל שבטי ישראל . עמוד אחד לכל משתתף – בדקה אחת כל לילה!

נא להפיץ לכל העולם – להורדה אדרא זוטא קדישא תקין אדרא רבא קדישא תקין מרן             "ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי:  ...

להמשך קריאה

הרב יצחק כדורי זצוק"ל: סגולה לקבלת התפילה- קריאת אדרא רבא / אדרא זוטא על קבר הרשב"י -גורם לייחוד גדול בשמים, גורם לנענועים גדולים בעולמות העליונים-" ואז מה שתבקש יענו לך מן השמים"

אדרא רבא ואדרא זוטא- חשיבות וסגולה לקבלת התפילה- מאת מוה"ר- הרב יצחק כדורי זצוק"ל כולם קוראים ביחד:   אדרא רבא |    אדרא זוטא    מדברי מורינו ורבינו  ראש ישיבת המקובלים- נהר שלום. המקובל הרה"ג ...

להמשך קריאה